VORTEX brugsvandspumper - Deutsche Vortex Gmbh & Co. KG

deutschevortex

VORTEX brugsvandspumper - Deutsche Vortex Gmbh & Co. KG

• Brugsvandspumper

• Tilbehør og reservedele

VORTEX brugsvandspumper


1

VORTEX brugsvandspumper

med kuglemotor

Straks varmt vand ved

enhver vandhane

For at der straks står varmt vand til rådighed

når man åbner for den varme hane, indbygger

man en brugsvandscirkulationspumpe i

varmtvandsledningen.

Der skelnes mellem to ledningssystemer:

Enkeltkredssystem:

VORTEXbrugsvandspumper

er, afhængig af

hvordan rørsystemet er

udført, velegnede til

indbygning i en- eller

flerfamiliehuse.

Forgrenet system:

VORTEX- brugsvandspumper

kan installeres

i flerfamiliehuse med

op til 12 lejligheder,

når der på hver streng

installeres en ekstra

cirkulationsreguleringsventil.

Energibesparelse og brugervenlighed har øverste prioritet ved VORTEX brugsvandspumper. Med

reguleringskomponenter og tilbehør opfyldes forskrifterne i forordningen om fyringsanlæg med hensyn

til automatisk tænding og slukning af brugsvandspumpen og begrænsningen af vandtemperaturen.


Tekniske data

VORTEX brugsvandspumper er konstruerede til drift i drikkevands-cirkulationsanlæg. Pumperne er ikke

selvansugende.

Alle kunststofdele, der kommer i berøring med vand, opfylder KTW-godkendelserne.

Pumpe:

Vandmængde 640 l/h

Vandsøjle 1,25 mVs

Tilladt driftstryk 10 bar

Tilladelig vandtemperatur 95 °C

Pumpehus messing

Motor:

Blokeringsstrømsikker kuglemotor uden

akselgennemføring

El-tilslutning 230 V~ / 50 Hz

Optagen effekt max. 25 W

Beskyttelsesklasse IP 42

Løbehjul rustfrit stål, noryl

Skillekalot,

lejestift

rustfrit stål

170

110

NW

140

210

Brugsvandspumper med V-pumpehus

Kontraventil og kugleafspærringsventil er

integreret i pumpehuset. Nominel diameter

(NW) som det valgte forskruningssæt.

85

105

Vandsøjle [mVs]

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

155

Vandmængde [l/h]

120

80

R 1/2”

1/2“

1/2“

140

210

Brugsvandspumper mit R 1/2"- pumpehus

Kontraventil og kugleafspærringsventil kan

leveres som ekstra tilbehør.

V

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

85

105

[kPa]

15,0

12,5

10,0

2

7,5

5,0

2,5


Konstruktions- og udførelsesvariationer

3

R 1/2"-pumpehus

V-pumpehus

Kontraventil

Pakning

Omløber

Kugleafspærringsventil

Forskruning med omløber Kabelfiksering

Kuglemotor med løbehjul

Det magnetiske felt, der produceres i motoren,

påvirker direkte den magnetisk aktiverede rotor.

Den vandførende del er hermetisk adskilt fra

den elektriske del. Kuglemotoren kræver kun

en pakning mellem motor og pumpehus.

Den er kortslutningssikker og kræver ingen

motorbeskyttelse. Løbehjulet kan uden

problemer rengøres eller udskiftes.

➔ lang levetid,

➔ ingen aksler, ingen lejebøsninger

➔ lavt effektoptag (25 W)

➔ støjsvag funktion

➔ minimal tilkalkningsrisiko

Omløber

Omløberen muliggør, at motoren hurtigt kan

tages af pumpehuset, og at rengøring eller

afkalkning af de vandførende dele nemt kan

gennemføres.

Kuglemotor med løbehjul

Temperaturføler

Printplade

VORTEX brugsvandspumper bliver bygget efter det originale kuglemotor-princip.

Pumpehus

• V-pumpehuse •

er som standard udstyret med omløbere

(gevindfittings 3/4“ indvendig)

➔ kan efter ønske også leveres uden eller med

andre omløberforskruninger, se tilbehør.

• R 1/2"- pumpehuse •

➔ indvendigt gevind 1/2"

Kontraventil og kugleafspærringsventil

Cirkulationsanlæggets korrekte funktion er kun

sikret med en kontraventil, der er afpasset til

pumpen. I V-pumpehuse er kontraventilen og

kugleafspærringshanen integrerede. Ved pumper

med R 1/2"-pumpehus skal kontraventil og

kugleafspærringshane installeres ekstra.


Reguleringskomponent termostat

• Kalktermostat KT •

➔ fast indstillede til- og frakoblingstemperaturer:

tilkoblingstemperatur 45 °C,

frakoblingstemperatur 65 °C

➔ kan ikke ses udefra • Elektronisk reguleringstermostat ERT •

➔ trinløs regulerbar fra 35 °C til 90 °C,

➔ frakoblingspunkt 7 K over tilkoblingstemperatur

➔ med LED-driftsindikator

Kappe eller

reguleringskomponent

Gennem det modulære VORTEX system

kan optimale kombinationer mellem

pumpehuse, motor- og

reguleringskomponenter

realiseres

Begge termostaters sensorer er placeret direkte på

den vandførende del og forsyner derved den

automatiske styringsenhed med nøjagtige temperaturer.

Både VORTEX kontakture og multifunktionsmodulet

kan drejes 360°. Hermed opnås en

optimal synlighed af betjenings- og displayfeltet,

også ved ugunstig placering.

Reguleringskomponent kontaktur

• Mekanisk kontaktur Z 152 •

➔ med 24-timers urskive

➔ mindste interval 15 minutter

• Reguleringskomponent multifunktionsmodul •

Med enestående nem betjening opnås høj brugervenlighed og energibesparelse

➔ digitalt kontaktur og elektronisk termostat i én betjeningsenhed

➔ fem fast forprogrammerede styringsprogrammer ugeprogram (mandag-fredag: 5:00 - 9:00 / 11:00 - 14:00 /

16:00 - 22:00 og lørdag-søndag: 6:00 - 23:00), blokdrift (mandag-søndag: 5:00 - 9:00 / 11:00 - 14:00 / 16:00 -

22:00), start-stop i 15-minutters intervaller, natslukning (mandag-søndag: 22:00 - 5:00) eller kontinuerlig drift

➔ mulighed for programmering af egne styringsprogrammer, som Z 153

➔ let forståelig programmering gennem logisk opbygget brugeroverflade med tasterne , og

➔ termostatens frakoblingstemperatur kan vælges fra 35° til 90° C i trin på 5° C

➔ gentilkoblingstemperatur 7 K under frakoblingspunktet

➔ gangreserve på 150 timer ved strømsvigt

➔ busy-drifts- og 230 V-funktionsindikator

4


5

Pumper med V-pumpehus

• tilslutningsgevind R 1 1/4" udvendig incl. forskruning med omløber •

Type Reguleringskomponent(-er) Bestillingsnr.

BWM 153 V 1/2” multifunktionsmodul 380867.364

BWM 153 V 3/4” multifunktionsmodul 380867.366

BWZ 152 V KT 1/2” mekanisk kontaktur og kalktermostat 380867.134

BWZ 152 V KT 3/4” mekanisk kontaktur og kalktermostat 380867.136

BWZ 152 V oT 1/2” mekanisk kontaktur 380871.134

BWZ 152 V oT 3/4” mekanisk kontaktur 380871.136

BW 153 V ERT 1/2” elektronisk reguleringstermostat 380857.364

BW 153 V ERT 3/4” elektronisk reguleringstermostat 380857.366

BW 152 V KT 1/2” kalktermostat 380857.134

BW 152 V KT 3/4” kalktermostat 380857.136

BW 152 V oT 1/2” uden reguleringskomponent 380861.134

BW 152 V oT 3/4” uden reguleringskomponent 380861.136

Ved brugsvandspumper med V-pumpehus er kontraventil og kugleafspærringsventil indbygget i

pumpehuset.

Pumperne har et pumpehus med R 1 1/4" udvendigt gevind til forskruninger. Se under tilbehør for

pumper hvilker andre typer forskruninger der er mulige.


Pumper mit R 1/2" pumpehus

• tilslutningsgevind R 1/2" indvendig •

Type Reguleringskomponent(-er) Bestillingsnr.

BWM 153 R 1/2” multifunktionsmodul 380865.364

BWZ 152 R 1/2” KT mekanisk kontaktur og kalktermostat 380865.104

BWZ 152 R 1/2” oT mekanisk kontaktur 380868.104

BW 153 R 1/2” ERT elektronisk reguleringstermostat 380855.364

BW 152 R 1/2” KT kalktermostat 380855.104

BW 152 R 1/2” oT uden reguleringskomponent 380858.104

Ved brugsvandspumper med R 1/2" pumpehus skal der supplerende installeres kontraventil RV 153 på

tryksiden og kugleafspærringsventil på indsugningssiden.

Pumperne har et pumpehus med R 1/2" indvendigt gevind.

6


7

Udvidelsessæt

Leveres med printplade og skruer.

Udvidelsessættene passer til alle motorer produceret fra det 1. kvartal 2004 (20041), jf. apparatnummeret

på typeskiltet. (Eksempel for en pumpe BW 152 KT: 68 20041 654321)

Motorer og løbehjul

Type til brugsvandspumper Bestillingsnr.

Multifunktionsmodul

M 153 med termostat ERT 380896.903

Mekanisk kontaktur

Z 152 uden termostat oT 380896.148

Type Reguleringskomponent(-er) Bestillingsnr.

Motor BWM 153 multifunktionsmodul 380896.421

Motor BWZ 152 KT mekanisk kontaktur 380896.125

og kalktermostat

Motor BWZ 152 oT mekanisk kontaktur 380896.127

og kalktermostat

Motor BW 153 ERT elektronisk reguleringstermostat 380896.321

Motor BW 152 KT kalktermostat 380896.121

Motor BW 152 oT uden reguleringskomponent 380896.123

Løbehjul passende til alle 380896.351

brugsvandspumper

Motorerne leveres med løbehjul, pakning og omløber. De passer til VORTEX pumperne af typen

BW/BWZ 150/151/152/153, fra og med ca. 1980.


Tilbehør til brugsvandspumper

• til V-pumpehuse •

• til R 1/2”- pumpehuse •

Type Nominel diameter Bestillingsnr.

Gevind/lodde-forskruningssæt 1/2" udv. / Ø 15 indv. 380896.825

Gevind-forskruningssæt 3/4" indv. 380896.236

Lodde-forskruningssæt Ø 22 indv. 380896.827

Pressfitting-forskruningssæt Ø 15 indv. 380896.239

til drikkevandsinstallationer med Cu-pressamling, for Cu-rør i henhold til DIN EN 1057, godkendt i henhold til

DVGW-retningslinjerne W 534 med rør i henhold til DVGW-retningslinjerne GW 392 af fabrikaterne SANCO®, WICU®,

fra firmaet KM Europa Metal og 'profipress THERM'-rør fra Viega, med DVGW-certifikat

Et forskruningssæt indeholder to fittings, to pakninger og to omløbere.

Type Nominel diameter Bestillingsnr.

Kontraventil 1/2" udv. / 1/2" indv. 380855.904

RV 153

For at sikre, at der til ethvert ønsket tidspunkt strømmer varmt vand ud af varmtvandshanen, og at

pumpen opfylder forventningerne til dens levetid, er en korrekt installation og en ibrugtagning af

anlæg og pumpe i henhold til forskrifterne påkrævet.

8


9

VORTEX udluftningsflange

• Skylning og udluftning af cirkulationsanlægget

– alfa og omega før pumpens ibrugtagning •

Før VORTEX-brugsvandspumpen tages i brug i anlægget, er det vigtigt, at

cirkulationsledningen udluftes og gennemskylles. Denne udluftnings- og

gennemskylningsproces er nødvendig for at undgå lejeskader gennem tørløb

eller skader på løbehjulet hhv. forurening af pumpen gennem montagerester.

Montering af udluftningsflangen og udluftning af cirkulationsanlægget

Strømforsyningen til pumpen afbrydes. Vandforsyningen til pumpen lukkes

på indsugningssiden og på tryksiden. For en sikkerheds skyld anbefaler vi

også at der lukkes for hovedhanen. Omløberen skrues af og motoren tages

ud af pumpehuset.

Udluftningsflangen skrues på pumpehuset, og afløbsslangen (er ikke

omfattet af leveringen) skydes hen over slangestudsen.

Cirkulationsanlægget udluftes og gennemskylles ved at der åbnes for

afspærringen på indsugningssiden.

Udløbets diameter på 1/2” sørger for en høj strømningshastighed i

cirkulationsledningen, hvorved den forhåndenværende luft ledes med ud.

Udluftnings- og gennemskylningsprocessen er afsluttet, når det

udstrømmende vand hverken indeholder bobler eller snavspartikler.

Vandtilførslen lukkes igen, udluftningsflangen skrues af og motoren skrues

fast igen. Der åbnes for vandforsyningen igen.

Den resterende luft, som stadig befinder sig i pumpehuset efter at motoren

er skruet fast igen, forsvinder forholdsvis hurtigt ved at der gentagne gange

tændes og slukkes for pumpen.

Type Nominel diameter Bestillingsnr.

Udluftningsflange EF 150 Specialgevind for pumpehuse 380896.715


Oversigt til udskiftning brugsvandspumper

Fremmede fabrikater kan udskiftes med en VORTEX brugsvandspumpe ifølge tabellen.

Udskiftning af pumpe type:


Grundfos Bygge- DN VORTEX Bygge- DN Bemærkning

længde længde

UP 15-13 B 86 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 ændring af rørledning

UP 15-13 BU 86 15 BWZ 152 R 1/2“ oT 80 15 ændring af rørledning

UP 15-13 BX 130 15x20 BW 152 V oT 110 15, 20 ændring af rørledning

UP 15-13 BXU 130 15x20 BWZ 152 V oT 110 15, 20 ændring af rørledning

UP 15-14 B 80 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 kun udskiftning af motor

UP 15-14 BT 80 15 BW 153 R 1/2“ ERT 80 15 kun udskiftning af motor

UP 15-14 BU 80 15 BWZ 152 R 1/2“ oT 80 15 kun udskiftning af motor

UP 20-14 BX 110 15, 20 BW 152 V oT 110 15, 20 kun udskiftning af motor

UP 20-14 BXT 110 15, 20 BW 153 V ERT 110 15, 20 kun udskiftning af motor

UP 20-14 BXU 110 15, 20 BWZ 152 V oT 110 15, 20 kun udskiftning af motor


Speck Bygge- DN VORTEX Bygge- DN Bemærkning

længde længde

BN 15 130 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 ændring af rørledning


Wilo/EMB Bygge- DN VORTEX Bygge- DN Bemærkning

længde længde

Star-Z 15 84 15 BW 152 R 1/2“ oT 80 15 ændring af rørledning

Star-Z 15 A 140 15 BW 152 V oT 110 15 ændring af rørledning

Star-Z 15 APress 164 Ø 15 BW 152 V P 15 oT 110 Ø 15 ændring af rørledning

Star-Z 15 C 140 15 BWZ 152 V oT 110 15 ændring af rørledning

Skal der udskiftes en VORTEX pumpe af typen BW eller BWZ 150/151/152 eller 153, er det tilstrækkeligt

kun at udskifte motoren. Ved konstruktion af nye modeller blev tilgodeset, at motorernes udskiftelighed

er bibeholdt. Hvis den motor, som skal udskiftes, er blevet fremstillet før eller omkring 1980, kan der

opstå problemer og det anbefales også at udskifte pumpehuset.

10


Tre års

garanti

fra produktionsdato

VORTEX

brugsvandspumper

Erfaring med brugsvandspumper siden 1965

➔ 1965 Den 1. 4.1965 blev Deutsche Vortex GmbH grundlagt

Den første brugsvandspumpe får betegnelsen V 100. Den er en hermetisk lukket pumpe med

magnetkobling og integreret termostat

➔ 1975 VORTEX lancerer den første pumpe, BW 150, med det hidtil ukendte, revolutionære motorprincip,

kuglemotoren

➔ 1980 BWZ 150 er verdens første brugsvandspumpe med integreret kontaktur

Hos VORTEX indbygges kontraventil og kugleafspærringsventil direkte i pumpehuset

➔ 1985 Produktpaletten udvides med pumper til centralvarme og en brugsvandspumpe med en

vandsøjle på 3,50 m

➔ 1987 Afbalancering af forgrenede kredsløb med den automatiske VORTEX

cirkulationsreguleringsventil

➔ 1991 VORTEX brugsvandspumper med digitalt kontaktur og elektronisk termostat

➔ 1996 Kontakture, som kan drejes 360°, lanceres med typen BW/BWZ 152/153

VORTEX udluftningsflangen gør udluftningen af cirkulationsanlægget nemt

➔ 1997 Kvalitetsstyringssystemet certificeres

➔ 2000 VORTEX går online: www.deutsche-vortex.de

➔ 2002 Returskylnings-beskyttelsesfiltre afrunder produktpaletten

➔ 2004 Enestående enkel betjening og perfekt brugervenlighed - den nye VORTEX

brugsvandspumpe med multifunktionsmodul

Roth Scandinavia A/S

Fabriksvangen 17 - 3550 Slangerup - Tlf 4738 0221 - Fax 4738 0242 - www.roth-scandinavia.com - e-mail: service-denmark@roth-scandinavia.com

01da00xx • 04/04 Tekniske ændringer forbeholdt.

More magazines by this user
Similar magazines