AV-28NT4SU AV-28NT4BU AV-21NT4SU AV-21NT4BU

jvc.no

AV-28NT4SU AV-28NT4BU AV-21NT4SU AV-21NT4BU

NORSK

SUOMI

DANSK

SVENSKA

AV-21NT4SU

AV-21NT4BU

AV-28NT4SU

AV-28NT4BU

FARGEFJERNSYN

BRUKSANVIING

VÄRITELEVISIO

FARVEFJERNSYN

FÄRG-TV

KÄYTTÖOHJE

INSTUKTIONSBOG

BRUKSANVISNING


Takk for at du kjøpte JVC farge-TV-appartet.

Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner, slik at du vet hvordan du skal bruke det nye TVapparatet.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VANN OG FUKTIGHET

Installer aldri TV-apparatet på følgende steder: i en fuktig kjeller eller på baderom. Beholdere med væske må

ikke plasseres på å -apparatet.

VARME

Plasser aldri TV-apparatet nær varmekilder.

VENTILASJON

Dekk ikke til ventilasjonsåpnongene i kabinettet og plasser aldri TV-apparatet på et lukket sted, som f.eks. i en

bokhylle eller innebygd i møbler, dersom det ikke er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. La det være en

avstand på minimum 10 cm rundt enheten.

GJENSTANDER

Før ikke gjenstander, som f. eks. nåler og mynter, inn i ventilasjonsåbningerne.

LYNNEDSLAG

Du bør kople TV-apparatet fra strøm- og antennenettet ved tordenvær.

RENGJØRING

Ved rengjøring må TV-apparatet koples fra.

ETTER FLYTTING AV TV-APPARATET

Dersom TV-apparatet er flyttet i en annen retning, må HOVEDSTRØM-knappen skrus av i minst 15 minutter for å

fjerne fargeforstyrrelser på skjermen.

OBS

Fare for kvelning hvis småbarn skulle komme til at sluge hætterne, når disse er taget af TV-apparatet.

Hettene må derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde.

NORSK

INNHOLD

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 1

LOKAL-OG FJERNKONTROLLENS KNAPPER OG FUNKSJONER 2

KLARGJØRING 3

OPPSTART 3

INSTALLERING 4

DAGLIG BRUK 6

TEKST-TV 10

KOBLE TIL EKSTERNT UTSTYR 12

PROBLEMLØSING 13

SPESIFIKASJONER 14

1


LOKAL-OG FJERNKONTROLLENS KNAPPER OG FUNKSJONER

LOKAL KONTROLL

Forside

AV-21NT4

AV-28NT4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

HOVEDSTRØMBRYTEREN

VIDEO INN-Inngang FORAN Ext-3

AUDIO INN-Inngang FORAN Ext-3

HODETELEFON

BEREDSKAPSINDIKATOR

SENSOR FOR FJERNKONTROLLF

AV-KNAPP

VOLUM NED-/OPP-KNAPPER

PROGRAM NED-/OPP KNAPPER

NORSK

EXT-3

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Bagside

ANTENNETERMINAL


SCARTKONTAKT 1 (EXT-1)

SCARTKONTAKT 2 (EXT-2)FJERNKONTROLL

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

2

TV-MODUS

RM-C1514

LYD AV/PÅ

A1

A1

A2

/I STRØM

A2 /I

0 9 TALL-KNAPPENE 0…9

A3 0 9

zoom ZOOM/HOPPE OVER

A4

A3

LYDEFFEKT/ FLYTTE

A5

SOVE/SLETTE

A6

LISTE-MENYEN

1

A7

TEKST-TV

A5

A6 A8

1

PICTURE/OK PICTURE / OK

A9

A4

A7

ME NU MENYEN

A10 ME NU

A8

PICTURE/OK

A9

PROGRAM +

A11

A11

PROGRAM _

A15

A10 A12

MENU

VOLUM

_

A13

A14

VOLUM +

A13

A14

AV TV / AV

A12 A15

BRUKES IKKE A17

A18 A16

BRUKES IKKE A16

A17

A19

BRUKES IKKE

A18 ?

A20

A23

BRUKES IKKE

A19

A21

BRUKES IKKE

A22 A20

BRUKES IKKE A24

A26 A21

BRUKES IKKE A25

A22 X

BRUKES IKKE

A23

i

i PROGRAMSTATUSFELT

RM-C1514

A24

V D VELGE VCR /TEKST-TV/DVD

A25

/I II MODUS Stereo/Mono

A26

Dual Lyd I/II

TEKST-TV-MODUS

LYD AV/PÅ

STRØM

TALL-KNAPPENE 0…9 RØDT

RØDT

GRØNT

GULT

BLÅTT

TEKST-TV

BRUKES IKKE

VOL / LYSSTYRKE / MENYEN

SIDE OPP

SIDE NED

VOL / LYSSTYRKE

_

VOL / LYSSTYRKE +

BRUKES IKKE

HOLD SIDE

BRUKES IKKE

VIS SVAR .

DOBBEL STØRRELSE

BRUKES IKKE.

BRUKES IKKE.

AVBRYT

INDEKS

UNDERSIDE

VELGE VCR /TEKST-TV/DVD

BRUKES IKKE.


KLARGJØRING

Batterier

NORSK

Åpne batterirommet bak på fjernkontrollen og

sett inn to 1,5V AA/R6-batterier.

Advarsel: Pass på at polene peker riktig vei.

Sett strømkabelen inn i en

220-240 V 50Hz AC

stikkontakt.

Koble antennen til

antenneinngangen. Vanligvis

brukes en 75 ohm kabel.

OPPSTART

SLÅ PÅ APPARATET

Slå på tv-apparatet med HOVEDSTRØMBRYTEREN (B1).

SPRÅKMENY

Første gangen du slår på tv-apparatet vil SPRÅK-menyen komme fram på

skjermen. I språkmenyen kan du velge språket for alle OSD-menyene (On Screen

Display). Du må velge språk før du kan gå videre.

P

P

PICTURE/OK

SPROG

B G C Z D D K E

F F I N G B G R H

I N N L P P L

R O R U S S

Trykk på MARKØR OPP/NED-knappene (A11 og A12) og MARKØR VENSTRE/HØYR-knappene (A13 og A14) for å

velge språk. Når riktig språk er markert, trykker du på OK-knappen (A9) for å bekrefte valget. Valget merkes med rødt et

kort øyeblikk før menyen forsvinner.

Du kan når som helst velge et annet språk ved hjelp av SPRÅK-menyen (åpnes fra FUNKSJONER-menyen, se side 9).

Merk: Tilgjengelige språk kan endres uten varsel.

3


INSTALLERING

AUTOMATISK INNSTILLING

MENYVALG

Trykk på MENY-knappen (A10) på fjernkontrollen for å åpne

hovedmenyen. Flytt markøren til INSTALLERE ved hjelp av

MARKØR OPP/NED-knappene (A11 og A12).Trykk deretter

på OK-knappen på fjernkontrollen (A9).

Merk : Alle menyer forvinner hvis du ikke trykker på noen

knapper innen 60 sekunder.

VELGE LAND

ME NU

BILDE

LYD

INSTALLERE

FUNKSJONER

NORSK

Plasser markøren på ATSS-menyen og velg landkoden for landet hvor tvapparatet

skal brukes ved å trykke på MARKØR VENSTRE/HØYREknappene

(A13 og A14). Du kan velge følgende land.

A, B, CH, CZ, D, DK, E

F, FIN, GB, GR, H, I, IRL

N, NL, P, PL, S, SK, andre

ATSS - automatisk innstillings- og sorteringssystem

Når du har valgt landkode, trykker du på OK-knappen og holder den inne i 3-4 sekunder til meldingen "VENT

LITT!" kommer fram på skjermen. Da begynner ATSS å søke etter alle tilgjengelige tv-stasjoner i området. Når

ATSS er ferdig, kommer REDIGER-menyen fram på skjermen og viser de registrerte programmene.

Trykk 3 ganger på MENY-knappen for å fjerne menyen. Nå kan du velge program med OPP/NED-knappene (A11

og A12) på fjernkontrollen.

REDIGERMENY

INSTALLERE

ATSS

REDIGERE

SYSTEM

KANAL

FREKVENS

NAVN

PROGRAM

LAGRE SOM

N

EURO

C 49

728,61

NRK1

01

01

REDIGER-menyen viser tildelingen av programposisjoner. Når du bruker

AUTOINNSTILLING kan det forekomme at kanalene stilles inn i en annen

rekkefølge enn du ønsker. NRK 1 kommer ikke nødvendigvis på

programnummernummer 01, og NRK 2 ikke nødvendigvis på nummer 02

osv. Med REDIGER-menyen kan du endre tildeling av programnummer slik

det passer deg.

For å åpne REDIGER-menyen må du først velge INSTALLER-menyen fra

HOVED-menyen.

REDIGERE

PR

06

05

04

03

02

01

00

NAVN

DISCVRY

TVNORG

TV2

NRK2

NRK1

-------

KA

C46

C39

C05

C31

C34

C37

C21

H.O.

ENDRE KANALENES REKKEFØLGE

Flytt markøren til det programnummeret du vil flytte og trykk på den

GRØNNE (A5) (FLYTT)-knappen. Programmet vises med rød farge. Trykk

så på OPP/NED-knappene (A11 og A12) for å flytte til ønsket posisjon og

trykk på FLYTT-knappen igjen for å bekrefte. Trykk på MENY for å gå

tilbake til REDIGER-menyen.

SLETTE PROGRAMPOSISJONER

Bruk OPP/NED-knappene (A11 og A12) på fjernkontrollen til å flytte

markøren til programnummeret som skal slettes. Trykk på den GULE

SLETT-knappen (A6).

Det slettede programmet flyttes umiddelbart til programnummer 99.

Programmet som var tildelt nr. 99, flyttes automatisk til nr. 98.

4

PICTURE/OK

PPICTURE/OK


HOPPE OVER KANALER

- Flytt markøren til det programmet du vil hoppe over, og trykk på den

RØDE (HOPP OVER)(A14) knappen. Programmer som skal hoppes

over merkes med en hake " " på høyre side.

- Kanalene på disse programposisjonene vil ikke vises på skjermen

når du endrer kanal med PROGRAM OPP/NED-knappene (A11 og

A12).

PICTURE/OK

MANUELL KANALINNSTILLING

Det anbefales å bruke ATSS (automatisk innstillings- og sorteringssystem), da dette er den enkleste måten å

stille inn kanaler på. Men du kan også stille inn manuelt ved å følge framgangsmåten nedenfor.

VELGE FJERNSYNSSTANDARD

Velg INSTALLER-menyen ved hjelp av MARKØR OPP/NED-knappene

(A11 og A12) på fjernkontrollen, flytt markøren til SYSTEM-menyen og

velg riktig system med VENSTRE- eller HØYRE-knappen (A13 og A14).

"FRANK." Frankrike SECAM L/L'

"GB" Storbritannia / Irland PAL-I/I'

"EURO" Vest-Europa PAL-SECAM B/G

"E/EURO" Øst-Europa PAL-SECAM D/K

NORSK

AKTIVERE MANUELL INNSTILLING

Flytt markøren til FREK-menyen (kanalfrekvens) og trykk på MARKØR VENSTRE (A13) eller HØYRE (A14)-

knappene på fjernkontrollen. Når en kanal er innstilt, vises navnet på stasjonen automatisk. Trykk på MARKØR

VENSTRE/HØYRE-knappene (A13 og A14) på fjernkontrollen igjen for å stille inn neste kanal.

KANAL- OG FREK.-MENY

Hvis du vet hvilket kanal- eller frekvensnummer du vil søke etter, kan du legge inn nummeret med 0...9-knappene.

TV-apparatet vil raskt stille inn kanalen.

FININNSTILLING

Du kan bruke fininnstilling hvis du har problemer med å få klart bilde eller lyd på grunn av dårlige signaler.

- Velg menyen "FREKVENS".

- Trykk VENSTRE- (A13) eller HØYRE (A14) pil på fjernkontrollen i mindre enn to sekunder for å FININNSTILLE

- /+i trinn på 0.05 MHz(50kHz).

LAGRE KANALNAVN

Når en kanal stilles inn registreres navnet på stasjonen vanligvis automatisk. Men i noen tilfeller vil

sendingsforholdene føre til at NAVN ikke blir registrert. Det er mulig å legge inn navnet manuelt.

Flytt markøren til NAVN og trykk på MARKØR HØYRE-knappen (A14) på fjernkontrollen. En blinkende grønn

markør vises på slutten av NAVN-linjen ("- ------"). Trykk så på MARKØR OPP/NED-knappene (A11 og A12) til du

får fram riktig bokstav eller symbol. Flytt markøren til neste posisjon med MARKØR VENSTRE/ HØYREknappene

(A13 og A14) og gjenta prosedyren. Trykk på OK-knappen (A9) for å lagre NAVNET.

PROGRAMMENY

Tallet på høyre side i PROGRAM-menyen viser programnummeret til den kanalen som vises.

LAGRE SOM-MENY

Velg LAGRE SOM-menyen og bruk 0...9-knappene eller MARKØR VENSTRE/ HØYRE-knappene (A13 og A14)

til å velge det programnummeret du vil lagre den aktive kanalen til, og trykk på OK-knappen.

Advarsel ! Hvis du lagrer til et nummer som allerede er i bruk, blir det programmet som allerede er tilordnet dette

nummeret, automatisk slettet.

5


DAGLIG BRUK

SLÅ TV-APPARATET PÅ OG AV

SLÅ PÅ

Hvis stand-by-indikatorlyset (B5) ikke er tent er strømmen til

TV-apparatet skrudd av.

Skru apparatet PÅ med STRØM (PÅ/AV)-knappen (B1).

Indikatorlyset blir deretter rødt.

Trykk på knappene PROGRAM OPP eller NED (B9) på

fremsiden av apparatet, STRØM-knappen (A2), OPP (A11)

/NED (12) -knappen (A11), eller en av nummertastene 0..9 på

fjernkontrollen for å skru på skjermen. Indikatorlyset endres da

til grønt.

Hvis stand-by-indikatorlyset (B5) blinker rødt og grønt er TVapparatet

låst med BARNESIKRING. For å deaktivere

BARNESIKRINGEN trykkerdupåPOWER-knappen (A2) på

fjernkontrollen eller en av nummertastene 0..9 (A3), alternativt

PROGRAM OPP (A11) eller NED (A12) på fjernkontrollen.

Merk: PROGRAM OPP eller NED (B9) på frontpanelet

fungerer ikke når BARNESIKRINGEN er PÅ.

NORSK

SLÅ AV

Trykk på PÅ/AV (A2) på fjernkontrollen for å sette apparatet i

STANDBY-modus. Hvis du ikke skal bruke apparatet over

lengre tid, bør du slå av med HOVEDSTRØMBRYTEREN (B1)

på TV-apparatet. I slike tilfeller bør du først slå av med PÅ/AV

(A2) på fjernkontrollen og deretter med STRØMBRYTEREN på

TV-apparatet.

VELGE PROGRAM (FRA 0 TIL 99)

Velge direkte

Bruk TALL-knappene (0...9) på fjernkontrollen

(A3). For programnummer med to siffer må det

annet siffer tastes innen 2 sekunder.

Fra AV-modus kan du direkte velge TV-program ved å trykke

nummertastene 0..9 (A3) på fjernkontrollen.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Velge med opp/ned-knappene

Bruk PROGRAM OPP/NED-knappene (A11 og

A12) på fjernkontrollen eller PROGRAM

OPP/NED-knappene (B9) på tv-apparatets

frontpanel.

P

P

eller

6


LYDKONTROLL

Justere lydstyrken

Bruk LYDSTYRKE OPP (A14) / NED (A13)-

knappene på fjernkontrollen eller foran på tvapparatet

P

Lyd av/på (Mute)

- Slå lyden av ved å trykke på LYD AV-knappen (A1)

på fjernkontrollen- Symbolet ( )kommer fram.

Trykk på knappen en gang til for å slå på lyden igjen

med samme lydinnstilling. - Lyden kommer også

tilbake hvis du bruker en lydfunksjon (f.eks.

LYDSTYRKE, )

P

og

- +

Lydeffekter

NORSK

Bruk -knappen (A5) på fjernkontrollen for å slå på

SPATIAL lydeffekt.

Mono lyd, tospråklig sending

- Hvis et program har dårlig lyd pga.

mottaksproblemer, kan du trykke på

MODUS-knappen (A26) på fjernkontrollen

for å endre fra stereo til mono. -tegnet i

programstatusfeltet viser at MONO lyd er

valgt.

I /I I

SPATIAL

STEREO

18:30

P IC TUR E /OK

Følgende kommer fram på skjermen:

Spatial lydeffekt

Lydoverføringsmodus

Klokke

Trykk på -knappen (A5) for å gå tilbake til

opprinnelig lydinnstilling.

Følgende kommer fram på skjermen:

- Ved programmer med tospråklig overføring

kan du bruke MODUS-knappen (A26) til å

bytte mellom språkene. Programstatusfeltet

viser "DUAL 1" eller "DUAL 2" (og NICAM i

henhold til mottatt signal).

- Trykk på MODUS-knappen (A26) en gang

til for å gå tilbake til opprinnelig innstilling.

AV

STEREO

18:30

Ingen lydeffekt

Lydoverføringsmodus

Klokke

Bruk LYD-menyen (se nedenfor) for å velge andre

lydinnstillinger, som f.eks. BALANSE, BASS,

DISKANT og .

LYDMENY

Velg LYD-meny fra HOVED-menyen.

- Velg LYDSTYRKE for å justere lydstyrken.

- Velg BALANSE for å justere balansen mellom venstre og høyre

høyttaler. Indikatoren merkes med rødt når den er stilt inn på likt

nivå for høyre og venstre kanal.

- Velg BASS og DISKANT for å justere disse.

LYD

LYDSTRYKE

BALANSE

BASS

DISKANT

7


BILDEKONTROLL

Velg BILDE-meny fra HOVED-menyen.

- Velg og juster nivå for hver funksjon: LYSSTYRKE, KONTRAST,

FARGE, SKARPHET, FARGETONE (hvis tilgjengelig) og

STØYREDUKSJON.

- Innstillingene du velger lagres automatisk i FAVORITT-innstillingene.

- Støydemping kan være på (aktivert) eller av.

- De siste innstillingene du har gjort lagres automatisk som FAVORITTinnstillinger.

BILDE

LYSSTYRKE

KONTRAST

FARGE

SKARPHET

FARGETONE

STØY RED.

NORMAL I

Å

FARGETONE er bare tilgjengelig hvis NTSC-standarden brukes (f.eks.

en fra VHS-spiller koblet til AV1). FARGETONE-funksjonen vises også

ellers, men den kan ikke velges.

NORSK

PICTURE/OK

Med PICTURE/OK-knappen (A9) kan du velge mellom tre bildeinnstillinger:

- Normal I (standard hardt bilde)

- Normal II (standard mykt bilde)

- Favoritt

01 NRK1

NORMAL I

18:20

01 NRK1

NORMAL II

18:20

01 NRK1

FAVORITT

18:20

PROGRAMSTATUSFELT

Bruk i -knappen (A24) på

fjernkontrollen for å vise (4 sekunder)

statusinformasjon for programmene.

Dette feltet kommer også fram når du

har valgt et nytt program og når du

slår på tv-apparatet.

Kanal

nummer

Klokke

01 NRK1

MONO

18:20

Kanalnavn

Lydoverføringsmodus: Blir bare vist

med låssymbol ( ) når mono lyd er

valgt med MODUS-knappen (A26).

SOVE

TV-apparatet slås av (standby-modus) etter en bestemt tidsperiode som du stiller inn selv. Trykk flere ganger på

GULE-knappen (A6) på fjernkontrollen for å velge en av følgende innstillinger:

AV > 20 min > 40 min > 60 min > 80 min > 100 min > 120 min > AV

Du kan når som helst trykke på GULE-knappen (A6) på

fjernkontrollen for å se hvor mye GULE-tid som er igjen før

tv-apparatet slår seg av.

VELGE FORMAT

01 NRK1

STEREO

20

Tid som er igjen

(minutter) før tvapparatet

slår seg

av

AUTO-innstilling: Hvis apparatet mottar datasignaler for bildeformat, vil automatisk det mest passende ZOOMformatet

bli valgt (se side 9, AUTO ZOOM under FUNKSJONER-menyen).

Brukeren kan overstyre automatisk innstilling og selv velge modus ved å trykke flere ganger på ZOOM-knappen

(A4) på fjernkontrollen. Du kan velge mellom følgende formater:

AUTO > 16:9 > FULLSKJERM > AUTO

8


FUNKSJONERMENYEN

Følge denne framgangsmåten for å velge FUNKSJONERMENYEN fra HOVEDMENYEN:

P

ME NU

PICTURE/OK

P

Trykk på MENY-knappen Flytt markøren til FUNKSJONER Trykk på OK-knappen

FUNKSJONER-menyen har følgende undermenyer:

NORSK

1. Når denne funksjonen er slått PÅ:

kan ikke tv-apparatet brukes uten

fjernkontrollen.

2.. Vekking

Denne funksjonen kan bare velges når

klokken er stilt. TV-apparatet slår seg på

fra standby på klokkeslettet for VEKKING,

på den kanalen som er valgt i VEKKE

PRGR. Sett tv-apparatet i standby-modus

med fjernkontrollen.

3. Se VEKKING

4. TVklokke

Med denne funksjonen kan du stille klokken

manuelt. Merk: Hvis du slår av apparatet

med hovedstrømbryteren, blir

klokkeinnstillingen slettet. Når det slås på

igjen, prøver apparatet automatisk å stille

klokken igjen.

FUNKSJONER

BARNESIKR.

VEKKING

VEKKEPROGR

KLOKKE

KLOKKE PROG

AUTO ZOOM

SPRÅK
1. Stilles til AV eller PÅ.

- I standby-modus blinker standby-indikatoren

rødt og grønt for å vise at BARNESIKRING

er på.

- Når barnesikring er på virker ikke knappene

foran på tv-apparatet (B7, B8, B9) og man

må bruke fjernkontrollen.

2.- VEKKING slås 'AV' eller 'PÅ' (klokkeslettet

vises, f.eks. 07:15) med MARKØR

VENSTRE/HØYRE-knappene (A13 og A14)

på fjernkontrollen.

- Still inn klokkeslett for vekking med TALLknappene

(0...9) på fjernkontrollen (A3).

3. Velg programnummer for vekking.

4. Still tv-klokken. Klokken vil starte på 00

sekunder når det fjerde sifferet er lagt inn. Det

programnummeret som brukes til å

automatisk stille klokken bør stilles inn her.

5. Denne funksjonen kan bare velges med

standard bildeformat (se også VELGE

FORMAT, AUTO-innstilling, s. 8). Her

velger du hvilket standardformat som skal

brukes når det ikke mottas noe

bildeformatsignal og formatet som velges

med ZOOM-knappen (A4) er AUTO.

5. Velg ønsket standardformat med MARKØR

VENSTRE/HØYRE?knappene (A13 og A14)

på fjernkontrollen.Merk: FULLSKJERM angis

her med 4:3.

6. SPRÅK-menyvalg

6. Viser valgt SPRÅK. Trykk på OK-knappen

(A9) for å åpne menyen og velge et annet

språk.

SPRÅKMENY

Velg SPRÅK-menyen fra FUNKSJONER-menyen.

- Velg ønsket SPRÅK med MARKØR VENSTRE/HØYRE (A13 og A14)

og OPP/NED-knappene (A11 og A12) på fjernkontrollen.

- Trykk på OK-knappen (A9) for å bekrefte valget (valgt språk markeres

med rødt).

Merk: Tilgjengelige språk kan endres uten varsel.

SPROG

B G C Z D D K E

F F I N G B G R H

I N N L P P L

R O R U S S

9

9


TEKST-TV

SLÅ TEKST-TV PÅ OG AV

- Sett VCR / / DVD-hendelen (A25) til / /-stillingen (tekst-tv).

- Trykk på TEKST-TV-knappen ( ) (A8) på fjernkontrollen for å velge tekst-tv.

- Trykk på TEKST-TV-knappen ( ) (A8) en gang til for å gå tilbake til vanlig tvmodus.

- Merk: Enkelte knapper virker bare når VCR / / DVD-hendelen står på / /

(tekst-tv).

VELGE SIDE

PICTURE/OK

NORSK

- Bruk TALL-knappene (0...9) (A3) på fjernkontrollen til å taste inn et sidetall med 3 siffer.

- Bruk MARKØR OPP/NED-knappene (A11 og A12) på fjernkontrollen for å bla i sidene.

FARGE-felter

- Nederst på skjermen vises et rødt, et grønt, et gult og et blått fargefelt. Hvis tv-stasjonen overfører TOP-eller

FLOF-tekst-tv, kan du velge ønsket side ved å trykke på de tilsvarende fargeknappene på fjernkontrollen.

Det valgte sidetallet vises øverst i venstre hjørne av skjermen. Hvis siden ikke er tilgjengelig med en gang, vises

den rullende toppteksten til siden kommer fram.

NYTTIGE TEKST-TV-FUNKSJONER

INDEKS-knapp

(A23):

Med indeksknappen kan du gå rett tilbake til den første tekst-tv-siden.

HOLD SIDE-knappen

(A16):

Mange tekst-tv-sider har flere undersider som vises etter hverandre i den hastigheten som tv-stasjonen har

bestemt. Hvis det f.eks. står 3/6 under klokkeslettet, betyr det at du ser på side 3 av totalt 6 sider. Trykk på HOLDknappen

hvis du vil bruke mer tid på siden og forhindre at den oppdateres. Symbolet kommer fram øverst på

skjermen. Trykk på HOLD-knappen en gang til for å gå videre.

UNDERSIDE-knappen

i

(A24):

Lar deg velge en spesiell underside:

- Trykk UNDERSIDE-knappen. Bokstaven før sidenummeret til tekst-tv endres fra "P" til "S". Dette indikerer at

denne funksjonen er aktivert.

- I stedet for tekst-tv-klokken vil du se at det står, - - : - - i rødt. Dette betyr at apparatet er klart til å få et

undersidenummer.

- Du kan deretter skrive inn ønsket sidetall med fjernkontrollens NUMMER-taster 0..9 (A3): for å for eksempel få

den andre undersiden skriver du 0002.

- Klokken vil da komme tilbake i overskriften. Når den er funnet vil kun den ønskede undersiden vises.

- Du kan når som helst skrive inn et annet sidenummer med fjernkontrollens NUMMER-taster 0..9 (A3). De nye

tallene vises da i stedet for klokken.

- For å avslutte underside-funksjonen trykker du UNDERSIDE-knappen på nytt. Bokstaven foran sidenummeret går

tilbake fra "S" til "P".

Advarsel: Hvis undersiden ikke eksisterer vil det rullende tallet fortsette å rulle, og ingen nye sider blir funnet.

10


DOBBEL STØRRELSE-knappen

(A19)

Ved å trykke flere ganger på STØRRELSE-knappen kan

du forstørre bildet som følger:

øvre del av siden > nedre del av siden > tilbake til normal størrelse.

VIS SVAR-knappen

?

(A18)

På enkelte sider kan du bruke denne funksjonen for å vise svar på spørsmål og gåter.

Trykk på SVAR-knappen for å vise et svar og trykk en gang til for å skjule det igjen.

LYDSTYRKE, LYSSTYRKE

NORSK

Innstillinger for LYDSTYRKE (og LYD AV), LYSSTYRKE er tilgjengelige også i tekst-tv-modus. Innstillingene for

LYSSTYRKE gjelder bare tekst-tv-visning.

Du har full kontroll over LYDSTYRKE (og MUTE av lyden), og LYSSTYRKE fra tekst-tv. Kontrollen LYSSTYRKE

er dedikert til tekst-tv-visning.

Du kan alltid endre lydstyrken, men lysstyrken kan du kun endre hvis tekst-tv dekker hele skjermen (lysstyrken er

eksempelvis deaktivert når tekst-tv brukes til teksting).

- Aktiver kontrollen LYDSTYRKE ved å trykke MENU-knappen (A10) når tekst-tv er aktivert.

- En stolpegraf vises på bunnen av skjermen. Hvis du trykker MENU-knappen (A10) på nytt aktiveres

LYSSTYRKE-kontrollen (hvis tilgjengelig).

- Deretter kan du justere lys- eller lydstyrken ved å bruke ved å bruke HØYRE (A14) eller VENSTRE (A13) pil på

fjernkontrollen.

ME NU

P

P

- Du kan skru av lyden fullstendig mens tekst-tv er aktivert ved trykke MUTE-knappen (A1).

- Hvis du endrer lydstyrken vil lyden skru seg på igjen.

SE PÅ TV MENS DU LETER ETTER SIDER

Bruk AVBRYT-funksjonen til å gjøre tekst-tv-sider gjennomsiktige slik at tv-bildet synes:

- Trykk på AVBRYT-knappen X (A22) i tekst-tv-modus. TV-bildet kommer tilbake,

mens bare sidetallet på tekst-tv-siden vises øverst i venstre hjørne av skjermen.

- Hvis du skriver inn et nytt sidenummer mens tekst-tv er aktivert blir det ønskede

sidenummeret vist i rødt, og sidenummeret på øverste linje begynner å rulle. Når det

sidenummeret du skrev inn blir funnet stopper nummeret å rulle og sidenummeret går

tilbake til cyan.

- Trykk en gang til på AVBRYT-knappen X (A22) for å bytte tilbake til tekst-tv-siden.

- Merk at du ikke kan bytte kanal i AVBRYT-modus.

X

SE PÅ TV MED TEKST-TV-TEKSTING

Sider for tekst-tv-teksting og nyhetsmeldinger viser det meste av tv-bildet.

11


KOBLE TIL EKSTERNT UTSTYR

Scart-kontaktene bak (Scart EXT-1 og Scart EXT-2) og EXT-3-inngangen foran på apparatet er utelukkende for tilkobling av audio/video-

AV

BAKSIDE

VELGE TV/AV

VCR / DVD / videospill / dekoder for betal-tv

Med TV/AV-knappen kan du velge mellom tv-modus og eksterne enheter. Når du trykker flere ganger på TV/AVknappen

på fjernkontrollen (A15) eller foran på tv-apparatet (B7), vises inngangssignalet på skjermen i denne

rekkefølgen:

EXT-1 > EXT-2 > EXT-2 S > EXT-3 > TV

Merk: Hvis signalkilden for bakre SCART-kontakt (EXT-1) er en RGB-enhet (vanligvis en DVD-spiller), vises

EXT-1 RGB. De returnerer til TV modus ved å trykke TALL-knappene på fjernkontrollen eller OPP/NED -

knappene.

Viktig: Hvis videoutstyret ditt ikke har SCART-kontakt(er) eller hvis du bare vil bruke

antenneinngangen (RF) (anbefales ikke), bør du bruke programnummer 00 på tvapparatet

for å få best resultat.

NORSK

ANTENNE-inngang

ANT

EXT-1

EXT- 2 ( S )

BAKRE SCART-KONTAKT (EXT-1)

Kontakt for video/audio inn o TV ut. Utstyr for automatisk omkobling av

AV-signaler bør kobles til denne kontakten, som f.eks. dekodere for betaltv,

videospill, DVD-spillere og de fleste videospillere.

Når utstyr som er koblet til denne kontakten slås på, vil tv-apparatet som

regel automatisk koble om til AV-modus. Hvis dette ikke skjer, kan du

velge EXT-1 med TV/AV-knappene (A15 og B7)

BAKRE SCART-KONTAKT (EXT-2)

Kontakt for video/audio inn o monitor ut. Utstyr for

automatisk omkobling av AV-signaler (f.eks. de fleste

videospillere) kan kobles til denne kontakten. Når utstyr

som er koblet til denne kontakten slås på, vil tv-apparatet

som regel automatisk koble om til AV -modus. Hvis dette

ikke skjer, kan du velge EXT-2 med TV/AV-knappene (A15

og B7).

Det er også mulig å motta S-VHS-signal. Velg EXT--2 S

med TV/AV-knappene (A15 og B7)

FORSIDE

AV-INNGANG FORAN (EXT-3)

AV-inngang for audio/video inn. Uten videoinngangstilkobling er ikke audioutgangen tilgjengelig. Bruk TV-/AV-knappene (A15 og B7) og velg

EXT-3 for å bytte fra TV til disse inngangene.

AV-28NT4

AV-21NT4

EXT-3

EXT-3

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

UTGANG FOR HODETELEFONER

Du kan lytte til tv-lyd med hodetelefoner.

Sett en 3,5 mm hodetelefonplugg inn i

hodetelefonutgangen. Lyden fra

høyttalerne blir automatisk slått av.

12

VIDEOKAMERA ELLER VIDEOSPILL


PROBLEMLØSING

Hvis støpselet tas ut av stikkontakten, eller det er problemer det med TV-antennen, kan det hende du tror det er et problem med selve

TV-apparatet. Kontroller følgende før du ringer service.

VIKTIG

Les alle instruksjonene i denne håndboken.

GENERELT

PROBLEM

.

TV-apparatet kan ikke slås på.

HANDLING

Sett støpselet i stikkontaken.

Slå på hovedbryteren. (Se side 3)

Knappene på frontpanelet på TV-appratet virker hvis BARNESIKR.-

funksjonen er aktivert. Bruk STRØM -knappen på fjernkontrollen til å slå

TV-apparatet på med.

NORSK

Ikke bilder eller lyd.

Kontroller antenne tilkoblingene. (Se side 3)

Velg riktig inngangsmodus. (Se side 12)

Endre SYSTEM-innstillingen manuelt. (Se "BRUKE INSTALLERE-

MENYEN" på side 5.)

TVn slår seg av automatisk.. Har du stilt inn SOVE-funksjonen? (Se side 8).

Hvis ingen kringkastingssigaler er til stede i over 30 minutter vil apparatet

automatisk skrus av.

Av sikkerhetsmessige årsaker, vil TV-apparatet slå seg av hvis det ikke

utføres noen funksjoner inner ca. 3 timer etter at TV-apparatet slo seg på med

VEKKING-funksjonen.

TV-apparatet slår seg på automatisk Har du stilt inn VEKKING-funksjonen? (Se side 9)

Fjernkontrollen virker ikke. Skift batterier. (Se side 3).

Sett inn batteriene riktig. (Se side 3).

Bruk fjernkontrollen nærmere enn 7 meter fra TV-apparatet.

BILDE

LYD

Dårlige farger.

Linjer eller streker i bildet

(interferens).

Flekker.

Doble bilder.

Snø i bildet.

Ingen lyd fra TV-høyttalerne.

Endra SYSTEM-innstillingen manuelt. (Se "BRUKE INSTALLERE-

MENYN" på side5).

Flytt komponentene fra hverandre til interferensen er borte.

Plasser antennen et annet sted.

Plasser antennen et annet sted.

Erstatt med en bedre retningsantenne.

Plasser antennen et annet sted.

Erstatt med en bedre retningsantenne.

Kontroller antennetilkoblingene.

Plasser antennen et annet sted.

Bytt ut eller reparere antennen.

Koble fra hodetelefonene.

Det følgende er normalt og IKKE fell:

Når du berører bildeoverflaten får du kanskje et lite elektrisk støt. Det skyldes at bilderøret inneholder statisk elektrisitet, men det

påvirker ikke menneskekroppen.

TV-apparatet kan gi fra seg en knitrende lyd på grunn av brå endring av temperaturen. Det er ikke noe problem så lenge bildet

og lyden er i orden.

Når et fast, lyst bildemotiv vises (f.eks. av en hvit kjole), kan bildet bli farget. Dette problemet oppstår i alle bilderør, men når

det hvite bildemotivet forsvinner, forsvinner også fargen.

Dette TV-apparatet er utstyrt med en mikrodatamaskin som kan fungere feil på grunn av interferens fra eksterne komponenter.

Hvis dette skjer, slår du av hovedbryteren og tar ut ledningen fra stikkontakten. Deretter setter du inn ledningen i stikkontakten

igjen og slår på hovedbryteren.

13


SPESIFIKASJONER

Element

Sendesystemer

Fargesysystmer

Kanale og frekvenser

Sound-multiplex-systemer

Tekst-TV-systemer

Krav til strømforsyning

Strømforbruk

Bilderørstørrelse

Lyd ut

Ext-1 Kontakt

Modell

AV-21NT4SU / AV-21NT4BU

CCIR B/G, I ,D/K, L/L'

PAL, SECAM

Die Anschlüsse EXT unterstützen auch das NTSC 3.58/4.43 MHz system.

* E2-E12, E21-E70, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALY A-H, ITALY H+1, ITALY H+2, F2-F10,

F21-F70, R1-R12, R21-R70

* Französischer Kabelkanal der Sendefrequenzen 116 - 172 MHz und 220 - 469 MHz.

A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, D/K, I, L)-System

FLOF (Fastext) / TOP / WST (Welt-Standardsystem)

AC 220-240V, 50 Hz

49W, stand-by 3W

Sichtbarer Bereich 51cm (diagonal)

AV-28NT4SU / AV-28NT4BU

69W, stand-by 3W

Sichtbarer Bereich 66cm (diagonal)

Ausgansleistung: 4.5W + 4.5W

Ausgansleistung: 7W + 7W

Eurobuchse (21-Pol-SCART-Buchse)

* Video-Eingang, Audioeingänge V/H und RGB-Eingänge sind vorhanden.

* Ausgänge für Video und Audio V/H sind vorhanden.

Ext-2 Kontakt

Eurobuchse (21-Pol-SCART-Buchse)

* Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang,Audioeingänge V/H sind vorhanden.

* Ausgänge für Video und Audio V/H sind vorhanden.

Ext-3 Kontakt Cinch-Buchsen x 3

* Eingang für Video und Audio V/H sind vorhanden.

Jakk for hodetelefon

Dimensjoner (Bx Hx D)

Vekt

Fjernkontroll

Stereo-Miniklinke (3.5mm Durchmesser)

616 mm x 477 mm x 497.7 mm

20.3 kg

RM-C1514, batterier, AA / R6 x 2

746 mm x 596 mm x 480 mm

31.5 kg

NORSK

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Bilder som vises ved hjelp av dette TV-apparatets bildebehandlingsfunksjoner, kan ikke vises i kommersiell hensikt eller som

demonstrasjon på offentlige steder (hoteller, kafeer osv.) uten å ha innhentet opphavsrettighetshavernes samtykke, da dette strider mot

lov om opphavsrett.

14

More magazines by this user
Similar magazines