Kommunen som nyhedsmedium - Kolding Kommune

kommunikationsforening.dk

Kommunen som nyhedsmedium - Kolding Kommune

Kommunen som nyhedsmedie

Af: kommunikationschef Lis Hornø, Kolding kommune

22. Jan. 2007 kl. 13:57

Kommunen sidder i smørhullet af det stof, som læsere, lyttere og seere interesserer sig for, og som journalister derfor

beskæftiger sig med. Vi arbejder med stort set alt, der har betydning for borgernes liv. Vi kender beslutningerne, før

de kommer frem i offentligheden. Vi har nem og ucensureret adgang til akter og kilder. Vi har aktualiteten, væsentligheden

og relevansen forærende alt det, der gør en god avis.

Det ligger lige til højrebenet, at vi som kommune driver nyhedsformidling, og det er dumt at lade være!

I Kolding erfarede vi på en kedelig bagrund helt markant, at vores hjemmeside kan spille en rolle på mediernes scene.

Under Seest-katastrofen steg besøgstallet på kolding.dk fra 816.000 til 6,5 mio. hits på en uge. Vores artikler henvendte

sig primært til de berørte borgere og deres pårørende, men en langt bredere omverden søgte til os for information.

Vi noterede, at dækningen a astede de kommunale telefoner, at antallet af pressehenvendelser var overraskende

lavt, og at pressen ofte refererede oplysninger fra kolding.dk.

Seest-katastrofen er et ekstremt eksempel, men også på mindre sensationelle dage kan vi måle forventningen om at

læse nyt på hjemmesiden: Når sneen lukker vejene, og skolerne ikke gennemfører undervisning. Når der konstateres

fuglein uenza i nærheden. Når en skrotbrand sender giftig røg ind over byen. Når pædagogerne strejker. Når en

vandledning lækker eller et elkabel skæres over. Sågar når DSB har skinnebrud ved Fredericia.

De markant stigende besøgstal optræder især under uregelmæssigheder. På en almindelig gennemsnitsmåned har

kolding. dk ca. 35.000 unikke besøgende.

Det er en særlig, afgrænset form for journalistik, vi giver os af med på kolding.dk.

Ud fra de gængse kriterier som aktualitet, væsentlighed, identi kation og sensation formidler vi fakta, fakta og atter

fakta. Vi fortæller, hvad der foregår, hvad der er besluttet, hvilken konsekvens det har, hvordan læseren skal forholde

sig, hvornår der kan forventes en ny udvikling. Vi følger op, og vi gør ofte sagsakter tilgængelige. Vi citerer relevante

embedsmænd, nu og da citerer vi borgmesteren eller udvalgsformanden.

Den politisk kommenterende, kritiske journalistik overlader vi til pressen.

At leve op til borgernes forventninger er ét formål med kommunal nyhedsformidling. Her er en række andre gode

grunde:

En dynamisk forside med nyheder genererer tra k.

Hjemmesiden er et element i vores borgerservice.

Nyheder og digital selvbetjening a aster telefonomstilling og frontmedarbejdere.

Vi får mere effektivt budskaber i pressen via kolding.dk end ved at sende en pressemeddelelse.

Vi forebygger eller standser negativ omtale ved at gå ud med en nyhed, når en krise opstår.

Vi kan korrigere misvisende omtale i presse og offentlighed.

Hjemmesiden styrker formentlig kommunens synlighed, gennemslagskraft, omdømme og legitimitet.

Ved at podcaste lyd fra byrådsmøder kan ere borgere følge med i den politiske debat (denne service forventes

klar i februar).

Af de cirka 18.000 sider på kolding.dk udgør nyhederne kun en mindre del, til gengæld er de et vigtigt pr-redskab.

Uden at have præcise tal vil jeg anslå, at mere end halvdelen af vores nyheder i en eller anden form havner i den lokale

eller regionale presse, ofte begge steder. Enten som hel eller delvis afskrift med eller uden kildeangivelse eller i

form af artikler eller indslag med afsæt i nyheden.

- 1 -


form af artikler eller indslag med afsæt i nyheden.

Den lokale og regionale udsivning udnytter vi bevidst. Selv om Kolding Kommune har en erklæret politik om, at intranet

og internet er vore primære kommunikationskanaler, ved vi jo godt, at der er en del borgere, ansatte og andre,

som vi ikke når ad den vej. Er et budskab helt vitalt, eller er det lovpligtigt, så annoncerer vi selvfølgelig. Men kan vi

klare os med at gå via hjemmesiden til områdets medier, sparer vi gerne annonceringen.

At det kan lade sig gøre på den måde at kalkulere med presseomtale, beror netop på det faktum, jeg indledte med: Vi

sidder i smørhullet af det stof, som medieforbrugerne efterspørger, og medierne tjener penge på. Den lokale og regionale

avis er nødt til at skrive om alt det, der kommer fra kommunen .

Der er altså mange gode grunde til at gøre nyhedsformidling på hjemmesiden til krumtap i en kommunes strategiske

kommunikation. Hjemmesiden er billig at opdatere, den kan tilgås døgnet rundt og alle steder. Den er et effektivt

massemedie, vi selv råder over.

Så lad os dog bruge det!

- 2 -

More magazines by this user
Similar magazines