Ny viden om intern kommunikation i et internationalt perspektiv

kommunikationsforening.dk

Ny viden om intern kommunikation i et internationalt perspektiv

Ny viden om intern kommunikation i et internationalt perspektiv

Figur 1: Oversigt over vigtigheden af forskellige kanaler i den interne kommunikation.

Bemærk kollegernes fremtrædende placering.

Figur 2: Hvilke temaer er vigtige for medarbejderne i den interne kommunikation? Øverst

på listen finder vi forandringer, udfordringer for virksomheden og ledelsesbeslutninger. På

alle tre områder har virksomhederne svært ved at leve op til medarbejdernes

forventninger.


Figur 3: Når vi taler employer branding udpeger undersøgelsen websitet som den

foretrukne kanal til information om en kommende arbejdsplads.

Figur 4: Work-life balance er den allervigtigste faktor, når vi skal vælge ny arbejdsplads.

Ikke bare i Danmark, men i de ti lande, som undersøgelsen omfatter.

Most important fundamentals

T o p - rat e p erf o rmance review syst em

Op p o rt unit y t o wo rk o n a numb er o f d if f erent p ro ject s

3,72

3,76

Op enness t o new id eas

4,07

Exp o sure t o cut t ing - ed g e p ro ject s

Lead ing co mp any wit hin t he ind ust ry

3,31

3,49

Inno vat ive wo rk enviro nment

3,93

C o llab o rat ive wo rk enviro nment

4,16

A ccess t o b est t echno lo g y

3,85

Learning o p p o rt unit ies

F lexib ilit y/ wo rk- lif e b alance

4,14

4,22

A ccessib le lead ership

Hig h et hical st and ard s and act ive co rp o rat e so cial resp o nsib ilit y p ro g ramme

C o rp o rat e values in act io n

C lear visio n and st rat eg y o f t he co mp any

3,93

3,95

3,82

3,89

C o rp o rat e imag e

3,61

1 2 3 4 5

Mean

More magazines by this user
Similar magazines