Her finner du en kalenderoversikt over ulike ... - Kongsberg Kommune

kongsberg.kommune.no

Her finner du en kalenderoversikt over ulike ... - Kongsberg Kommune

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator:

2013

Måned Dato Tid Sted Tiltak Merknader

JANUAR

09.01.2013

10.01.2013

16.01.2013

17.01.2013

24.01.2013

30.01.2013

31.01.2013

Alle skolene i

Kongsberg kommune

Informasjon om system for arbeid med Individuell

Plan og koordinerte tjenester i Kongsberg kommune.

v/Systemkoordinatorene

«Kommunal kunnskap»

FEBRUAR 21.02.2013

12:00-

14:00

Mosebekksalen,

Rådhuset (u-etg.)

Kongsberg Kommune

Forvaltningsavdelingen presenterer sin tjeneste.

Aktuelt for koordinatorer, og andre som ønsker

orientering om Forvaltningsavdelingens

arbeidsområder / oppgaver.

Kontaktperson: Bente Anita Tømmerbakke

27.02.2013

12:00–

12:45

Mosebekksalen

Orientering til miljøterapeutene i boliger,

Helse og Omsorg:

«Systemet tilknyttet Individuell Plan og koordinerte

tjenester i Kongsberg kommune»

Kontaktperson:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

irene.austad@kongsberg.kommune.no

MARS 06.03.2013

10:00-

12:30

Folkekjøkkengården

1. etg

(vis a vis rådhuset)

Workshop for koordinatorer som er tilknyttet

kommunal avlastningstjeneste i

Kongsberg kommune.

Påmelding til Systemkoordinator:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

tonje-stoa.sandvik@kongsberg.kommune.n

APRIL 03.04.2013

Vinterferie

ferietid for de fleste, ingen

kompetanseutviklingstiltak

13.00-

15.00

Folkekjøkkengården

1. etg

(vis a vis rådhuset)

Påskeferie

ferietid for de fleste, ingen kompetanseutviklingstiltak

Workshop for koordinatorer som er tilknyttet

grunnskolene i

Kongsberg kommune.

Påmelding til Systemkoordinator:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

tonje-stoa.sandvik@kongsberg.kommune.n


2013

Måned Dato Tid Sted Tiltak Merknader

04.04.2013

09.00-

11.00

Folkekjøkkengården

1. etg

(vis a vis rådhuset)

Workshop for koordinatorer som er tilknyttet

grunnskolene i

Kongsberg kommune.

Påmelding til Systemkoordinator:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

tonje-stoa.sandvik@kongsberg.kommune.no

04.04.2013

11.30-

13.30

Folkekjøkkengården

1. etg

(vis a vis rådhuset)

Workshop for koordinatorer som er tilknyttet

grunnskolene i

Kongsberg kommune.

Påmelding til Systemkoordinator:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

tonje-stoa.sandvik@kongsberg.kommune.no

08.04.2013 18:00-

20:00

Rådhuskantina

Alternativ til Vold

Foredrag «Hvis klær kunne fortelle»

v/ Øyvind Askjem, familierådgiver, Redde Små.

Gratis, ingen påmeldin

09.04.2013

09:00-

16:00

Fredfoss,Vestfossen

Alternativ til Vold

Foredrag «Aldri mer Christoffer»

v/ Øyvind Askjem, familierådgiver, Redde Små.

Påmelding til

aud.helliksen@kongsberg.kommune.no

nina.søia@kongsberg.kommune

«Kommunal kunnskap»

18.04.2013 09:30-

11:30

Lundeløkka Avd. A

(v/Raumyr skole)

Kommunal og privat avlastningstjeneste, Kongsberg

kommune, presenterer sin tjeneste. Aktuelt for

koordinatorer, og andre som ønsker orientering om

denne tjenesten og deres arbeidsområder / oppgaver

Kontaktperson: Ingvild Lofthus

MAI 07.05.2013 09.00-

15.00

Fredfoss i Vestfossen Oppfølging av fagdag 9/4-13Alternativ til Vold v/

Øyvind Askjem

Fortsatt fokus på «vold i nære relasjoner»

Tema 7 mai vil være;

Barn som lever med vold i familien

-Generelt om voldsutsatte barn

-Omfang & begreper

- Oppdragervold

Det serveres lunsj. (Gi beskjed om

spes.kost) Egenandel kr. 200,-.

Påmeldingsfrist : 1 mai 2013

Påmelding til

trude.tande@kongsberg.kommune.no


2013

Måned Dato Tid Sted Tiltak Merknader

-Skadevirkninger

- Hvordan «ser» vi at barn er voldsutsatte i ulike

aldre

- Generelle hjelpestrategier

- Å snakke med barna om vold

-Omsorg og vold

- Om behovet for tverrfaglig samarbeid i arbeid

med vold mot barna, «her kan man ikke stå alene».

www.atv-stiftelsen.no

JUNI

4 juni

08.30-

14.30

Betania

BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE - HELHETLIG

FAMILIESAMARBEID

Gjesteforeleser: familieterapeut Egil Halleland

Gratis. Maksimum deltagere 200 personer. Førstemann til

mølla!

Påmelding innen 23. mai til: Eli.Julton@ovreeiker.kommune.no

JULI

Jazz og ferietid for de fleste, ingen kompetanseutviklingstiltak

AUGUST

29. 10.00-

16.00

Lilletorget i Oslo

Alternativ Til Vold inviterer til kurs:

Dette er et kurs for alle som jobber med,

eller er opptatt av ungdom med

volds- eller aggresjonsproblemer. Kurset

tar for seg generell kunnskap om ungdom

som utøvere av vold, der volden forstås

som fortvilte forsøk på å mestre ubehag.

Perspektivet og metodikken

«Ungdommen bak volden» har vist seg

like nyttig i

poliklinisk behandling som på institusjon.

For mer informasjon og påmelding gå til:

http://atv-stiftelsen.no/event/18

Hjertelig velkommen til kurs! J

Kursholderne jobber ved ATV Ung

tilbudet ved ATV Drammens kontoret.


2013

Måned Dato Tid Sted Tiltak Merknader

«Kommunal kunnskap»

Mer informasjon kommer

SEPTEMBER 17.09.2013

Barnevernet

Barnevernet presenterer sin tjeneste. Aktuelt for

koordinatorer, og andre som ønsker orienteringom

Barnevernets arbeidsområder / oppgaver.

Kontaktperson:

Påmelding til

19.09.2013

13:00-

15:00

Helsestasjon for barn

og unge

Workshop for koordinatorer som er tilknyttet

Helsestasjon for barn og unge.

(Aktuelle verktøy: Win Med)

Påmelding til Systemkoordinator:

nina.soia@kongsberg.kommune.no

tonje-stoa.sandvik@kongsberg.kommune.no

«Kommunal kunnskap»

OKTOBER 17.10.2013

Hjelpemiddelkontoret

(Seksjon for Mestring

og Habilitering)

Hjelpemiddelkontoret presenterer sin tjeneste. Aktuelt

for koordinatorer, og andre som ønsker orientering

om Hjelpemiddelkontoret og deres arbeidsområder /

oppgaver.

Mer informasjon kommer.

Kontaktperson:

Påmelding til:

31.10.2013

Nettverk for forskning

og fagutvikling innen

kreftrehabilitering

Kreftkonferansen 2013 vil ha høy faglig kvalitet.

Hensikten er å øke forståelsen og kunnskapen om

oppfølging og rehabilitering av kreftpasienter sett ut

ifra et helhetlig pasientforløp.

Kreftkonferansen.no

NOVEMBER 01.11.2013

Nettverk for forskning

og fagutvikling innen

kreftrehabilitering

Konferansen skal holdes i Kristiansand fra 31.10 til

1.11 2013.

Kreftkonferansen.no


2013

Måned Dato Tid Sted Tiltak Merknader

DESEMBER 12.12.2013

Helsestasjonen for

barn & ungdom

«Kommunal kunnskap»

Helsestasjon for barn og unge presenterer sin tjeneste.

Aktuelt for koordinatorer, og andre som ønsker

orientering om Hjelpemiddelkontoret og deres

arbeidsområder / oppgaver.

Kontaktperson: seksjonsleder Sidsel

Johnsrud

Påmelding til:

helsestasjonen@kongsberg.kommune.no

Nyttige lenker

More magazines by this user
Similar magazines