Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

dahl.no

Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

1.2 Terminologi

Term

Ventil aktuator

Kommunikasjons

grensesnitt

Konfigurasjon

Beskrivelse

Elektromekanisk innretning som brukes til å styre ventiler i ulike prosess systemer.

Elektronisk enhet som styrer ventil aktuatoren i henhold til de signalene den

mottar fra styringssystemet, f.eks. PLS eller en annen type styringsenhet.

Oppsett av parametere som påvirker aktuatorens oppførsel og ytelse.

Eksplosjonsfarlig

mråde

Et område der en permanent eller periodisk tilstedeværelse av eksplosive

substanser skaper eksplosjonsfare.

PLS

Programmerbar Logisk Styring som brukes i forbindelse med automatisering av

industrielle prosesser, eksempelvis styring av maskineri langs en produksjonslinje.

Digital styring

Enkel styring som benytter relé, av/på brytere og indikator lamper.

Aktuatoren er bare i stand til å posisjonere ventilen i Åpen eller Lukket tilstand.

Analog styring

Trinnløs styring som benytter analoge strøm- eller spenningssignaler, f.eks. 4-20

mA, 0-10 V etc. Tillater posisjonering av ventil aktuatoren mellom Åpen og

Lukket tilstand.

Feltbuss styring

En feltbuss er et industrielt datanettverk som tillater distribuert styring i sanntid

av ulike innretninger tilknyttet nettverket, deriblant ventil aktuatorer.

Ved å styre Eltorque ventil aktuatorer over feltbuss, får man utvidet funksjonaliteten

til også å omfatte nøyaktig posisjonering, kommandoer, tilbakemelding

og konfigurering.

Modbus

CANopen

Eltorque Modbus benytter RS-485 seriell kommunikasjon som utnytter Modbus

protokollen.

Modbus er en feltbuss som tillater kommunikasjon med maksimalt 31 aktuatorer

koplet til det samme “master-slave“ nettverket.

“Master-slave“ betyr at Modbus styringsenheten er “master“ som aktivt sender

kommandoer og forespørsler til “slave“ aktuatorene.

Eltorque CANopen grensesnittet benytter kommunikasjonsstandarden

CAN(Controller Area Network). CANopen er en feltbuss som tillater

kommunikasjon mellom maksimalt 127 aktuatorer koplet til det samme

nettverket. Dette er ikke et “master-slave“ nettverk(se Modbus), alle nodene i

nettverket kan aktivt sende beskjeder inn på nettverket.

Kommunikasjonen er prioritetsbasert, dvs. viktig informasjon sendes før mindre

viktig informasjon.

Sammenliknet med Modbus har CANopen følgende fordeler:

• Mer pålitelig kommunikasjon, m.a.o. er det mer sannsynlig at informasjon som

blir sendt ankommer feilfri hos mottakeren.

• Flere noder kan koples til samme nettverk, maksimalt 127.

• Tilleggstjenester tilknyttet styring og konfigurering er tilgjengelig.

Brødrene Dahl AS

4

Teknisk Manual Eltorque TM

More magazines by this user
Similar magazines