Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

dahl.no

Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

1.4 Tilkoplingsterminaler

NB: Elektrisk installasjon skal bare utføres av personell med riktig kompetanse og tilstrekkelig

erfaring. Sørg for at all slikt arbeid blir utført i henhold til gjeldende lover og regelverk. Det stilles

spesielle krav til installasjon i eksplosjonsfarlige områder.

Tilkoplingsterminalene er lokalisert på innsiden av styringsenheten.

Konfigurasjon

Styresignaler

Strømforsyning

Illustrasjon 1-3: Plasseringen til tilkoplingsterminalene.

Strømforsynings- og konfigurasjonsterminalen er felles for alle grensesnitt, mens DIP-switch

og styringsterminalen vil variere med versjonen til grensesnittet.

Alle terminalene kan koples til med kabler med 0.5 – 2.5 mm 2 tverrsnitt.

6

Teknisk Manual Eltorque TM

More magazines by this user
Similar magazines