Årsrapport 2005 - Tv2

pub.tv2.no

Årsrapport 2005 - Tv2

INNHOLD

Årsrapport 2005


INNHOLD

For å navigere i dokumentet trykker

du på pilene frem og tilbake, eller

tilbake til innholdsfortegnelsen.

Trykk Esc for å avslutte.

2 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Årsrapport 2005

Dette er TV 2 Gruppen ..............................................................................................04

TV 2 Gruppen - historien så langt ..............................................................................05

2005 i korte trekk ......................................................................................................06

Nøkkeltall ...................................................................................................................07

Konsernsjefen har ordet .............................................................................................09

Konsernledelsen ........................................................................................................10

Virksomhetsbeskrivelse .............................................................................................11

Ring 02255! ...............................................................................................................15

Genistrek eller galskap ...............................................................................................17

På bred front .............................................................................................................19

Trendspeider med tekno-teft ......................................................................................21

Styrets årsberetning ...................................................................................................23

Regnskap TV 2 Konsern ............................................................................................31

Regnskap TV 2 Gruppen ...........................................................................................51

Revisjonsberetning ....................................................................................................63

2005 in brief ..............................................................................................................65

Klikk direkte på ønsket tema

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 3


INNHOLD

Dette er TV 2 Gruppen

Målt i brukeroppslutning er TV 2 Gruppen Norges største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittlig dag

bruker 72 prosent av befolkningen våre redaksjonelle produkter og innholdstjenester.

TV 2 Gruppens tilbud er tilgjengelig via tv, tekst-tv, radio, internett, web-tv, bredbånds-tv, mobil og ulike informasjonsskjermer. Virksomheten

omfatter etablerte merkevarer som TV 2, TV2.no og Nettavisen samt nysatsinger som TV 2 Mobil, Kanal 24, TV 2 Zebra, Side2 og NA24.

Kombinasjonen av kvalitet, mangfold og rekkevidde i befolkningen gir TV 2 Gruppen en unik posisjon i det norske markedet. Vi har produkter

som lever 24 timer i døgnet, og kan bygge bredere og raskere dekning for våre annonsører enn noen annen aktør.

Gjennom eierskapet i TV 2, TV 2 Zebra og Kanal 24, er TV 2 Gruppen landets ledende aktør innenfor kommersiell kringkasting. OB-Team

er rustet opp til å bli en betydelig leverandør av tv-tekniske produksjonstjenester. Virksomheten knyttet til internett og interaktive medier er

samlet i TV 2 Interaktiv, som driver noen av landets største nettsteder og har en betydelig virksomhet knyttet til telefoni, web-tv og andre

interaktive tjenester.

Norges televisjon har søkt om konsesjon for et digitalt bakkenett, og har som målsetting å bli en ledende leverandør av digital-tv og tilhørende

tjenester. Gjennom TV 2 Invest driver TV 2 Gruppen investeringsvirksomhet i beslektede bransjer.

TV 2 Gruppens hovedkontor ligger i Bergen og konsernet har rundt 750 ansatte.

Driftsinntekter (mill. kroner)

1 944

Driftsresultat (mill. kroner)

Total- og egenkapital (mill. kroner)

1 800

1 600

1 400

1 200

1 510

1 566

1 618

1 776

270

240

210

180

208

195

175

233

1 800

1 600

1 400

1 200

1 362

1 287

1 399

1 376

1 590

1 000

800

600

400

150

120

90

60

125

1 000

800

600

400

508

614

726

580 575

200

30

200

2001 2002 2003 2004 2005

2001 2002 2003 2004 2005

2001 2002 2003 2004 2005

*

TV 2 AS

100 %

TV 2

Interaktiv AS **

100 %

TV 2

Rubrikk AS

100 %

TV 2

Invest AS

100 %

Kanal 24 AS

51,62 %

NTV /

NTV Pluss AS

33,33 %

Nydalen

Studios AS

100 %

Storm Weather

Center AS

80,4 %

OB-Team

AS

100 %

Phonofile

AS

33,03 %

Nordic World

AS

50 %

Aksjeposter i en

rekke selskaper

Intrige AS

33,33 %

* Selskapsstruktur per 31.01.2006

** Selskapene TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerte 1.1.2006, og virksomheten er nå samlet i TV 2 Interaktiv.

4 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen - historien så langt

TV 2-konsernet har sitt utspring i tv-kanalen TV 2, som så dagens lys i 1991 og startet sendingene i 1992. Dagens TV ble

etablert i 1993 for å ta seg av annonsesalget på tekst-tv. Selskapet heter i dag

og er et av Norges største på

internett og interaktive innholdstjenester. TV 2 kjøpte 49,33 prosent av TVNorge-aksjene i 1997. Samme år ble værvarslingsselskapet

, grafikkselskapet Autograf (i dag vi[z]rt) og investeringsselskapet Tempelkroken Invest (i dag

TV 2 Invest) etablert. I 2002 ble virksomhetene rundt TV 2 formelt organisert i en konsernmodell med

som

morselskap. For å sikre allmennkringkasterne kontroll over egen distribusjon ved overgangen til et fulldigitalisert tv-marked,

stiftet TV 2 Gruppen og NRK selskapet

. Stortinget sa ja til digitalisering av bakkenettet i 2004, og Norges

televisjon var eneste søker på den utlyste konsesjonen. I 2005 kom Telenor inn på eiersiden. For å styrke posisjonen på

internett, kjøpte TV 2 Gruppen

i 2002. Konsernets nettsatsinger ble samordnet i TV 2 Nettavisen,

som raskt vokste til å bli et av landets største nettsteder. I 2003 gikk TV 2 Gruppen inn i den kommersielle radioen Kanal 24,

som startet sendingene i riksnettet i 2004. TV 2 Gruppen eier nå 51,6 prosent av aksjene i

. Som et

ledd i konsernets flerkanalstrategi ble tilleggskanalen TV 2 Xtra etablert i 2004. Samme år ble eierandelen i TVNorge solgt til

majoritetseier SBS. Selskapet

ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 for å ta hånd om salget av rubrikkannonser

på tekst-tv og internett. Høsten 2005 ble TV 2 Xtra relansert som

med utvidet sendeflate og bredere

distribusjon. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor stiftet selskapet NTV Pluss for å ta hånd om betal-tv-operasjonen i det digitale

bakkenettet. De nye nettstedene

og NA24 lanseres i 2005, og begge får raskt høy brukeroppslutning.

TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerer ved inngangen til 2006.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 5


INNHOLD

2005 i korte trekk

1. kvartal

• TV 2 Nettavisen starter eget nyhetsbyrå – Nyhetsagenten.

• Selskapet TV 2 Rubrikk etableres for å ta seg av salget av rubrikkannonser på TV 2s tekst-tv og

på konsernets nettsider.

• TV 2 Nettavisen lanserer underholdningsportalen Side2, som raskt blir en suksess.

• Høy fart på reklamemarkedet bidrar til et rekordsterkt 1. kvartal for TV 2 Gruppen.

• Etter søknad fra Norges televisjon (NTV), utvides konsesjonsperioden for det planlagte digitale

bakkesendernettet fra 12 til 15 år.

2. kvartal

• Lav kostnadsvekst i tv-kanalen TV 2 og fortsatt høy vekst i omsetningen av tv- og internettreklame

gir rekordresultat i TV 2 Gruppen også i 2. kvartal.

• TV 2 Gruppen og Telenor sikrer seg eksklusive medierettigheter til norsk seriefotball til 2009 og til

cup og landskamper i Norge til 2010. Rettighetene omfatter fri-tv, betal-tv, internett og mobil.

• Konsesjonen for det digitale bakkesendernettet lyses ut på nytt.

3. kvartal

• TV 2 lanserer den nye kanalen TV 2 Zebra, som sender sport og underholdning.

• Telenor blir medeier i NTV. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor eier nå 1/3 hver av selskapet.

• NTV søker på nytt om konsesjon for det digitale bakkenettet, og er eneste søker.

• TV 2 Nettavisens brukeroppslutning vokser med rekordfart.

4. kvartal

• TV 2 Gruppen øker eierandelen i Kanal 24 til 51,6 prosent.

• TV 2 Nettavisen lanserer det nye nettstedet NA24, som utelukkende satser på nyheter fra politikk

og næringsliv.

• TV 2 Gruppen, NRK og Telenor etablerer selskapet NTV Pluss, som skal håndtere betal-tvvirksomheten

i det digitale bakkesendernettet.

• OB-Team starter en betydelig opprusting for å kunne håndtere de store produksjonsmengdene

knyttet til fotballavtalen.

• TV 2 Zebra får plass i Canal Digitals analoge kabelnett, og øker distribusjonen betydelig.

1. kvartal 2006

• TV 2 Gruppen presenterer et driftsresultat på 233 millioner for 2005, opp fra 175 millioner året før.

• TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjoneres og blir Norges største selskap innenfor Internett og

interaktive tjenester.

• TV 2 Interaktiv og A-pressen går sammen om en felles satsing på en ny søke- og katalogtjeneste

på Internett.

• TV 2 Zebra blir tyngdepunktet i utnyttelsen av betal-tv-rettighetene til norsk fotball. Kanalen skilles

ut i eget selskap, og Telenor Broadcast Holding kommer inn på eiersiden.

6 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Nøkkeltall

Noter 2005 2004 2003 2002 2001

Resultat

1 Driftsinntekter 1000 kr 1 944 327 1 775 904 1 617 902 1 565 711 1 510 087

2 Driftsresultat 1000 kr 233 234 174 649 194 999 208 180 124 695

3 Andel resultat tilknyttede selskaper 1000 kr (29 942) (120 323) (9 451) (18 693) (60 774)

4 Netto finansposter 1000 kr 6 011 90 787 14 845 (19 481) (56 712)

5 Ordinært resultat før skattekostnad 1000 kr 209 303 145 113 200 392 170 006 7 209

6 Årsresultat etter minoritetsinteresser 1000 kr 138 512 125 696 187 784 166 236 (27 827)

7 Driftsmargin (EBIT) a (%) 12,0 9,8 12,1 13,3 8,3

8 Fortjenestemargin b (%) 7,1 7,1 11,6 10,6 (1,8)

Kapitalforhold

9 Totalkapital 1000 kr 1 589 993 1 375 921 1 398 759 1 287 028 1 361 629

10 Egenkapital og minoritetsinteresser 1000 kr 575 483 579 557 726 156 613 966 507 531

11 Egenkapitalandel c (%) 36,2 42,1 51,9 47,7 37,3

12 Egenkapitalrentabilitet d (%) 24,0 19,3 28,0 29,6 (5,1)

13 Totalkapitalrentabilitet e (%) 15,6 12,2 16,8 15,5 2,1

14 Likviditetsgrad f 2,0 2,0 2,1 2,1 1,3

Aksjerelaterte nøkkeltall

15 Gjennomsnittlig antall aksjer 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

16 Resultat per aksje g kr 53,3 48,3 72,2 63,9 (10,7)

17 Kontantstrøm per aksje h kr 89,6 116,1 98,1 97,8 36,8

18 Avsatt utbytte per aksje kr 48,0 100,0 28,9 23,0 20,0

Personale

19 Antall årsverk per 31.12 i 772 657 652 624 616

20 Personalkostnadsprosent j (%) 29,4 28,2 28,1 25,8 26,3

Produksjons- og markedsforhold

21 Solgte GRP TV 2 k 421 107 423 461 390 794 389 058 393 383

22 TV 2-konsernets daglige nettodekning l % 72 - - - -

23 TV 2s daglige nettodekning m (%) 60 62 61 60 58

24 TV 2s seerandel i riksuniverset n (%) 29,4 30,0 29,5 32,2 31,4

25 Kommersiell seerandel o (%) 63,2 65,3 63,8 67,2 65,1

26 Gjennomsnittsnordmannens

daglige TV 2-forbruk p min. 48 50 48 50 50

27 Brukere TV 2 Nettavisen q 1 156 000 936 000 - - -

28 Unike ukentlige brukere TV 2 tekst-tv r 1 912 000 1 850 000 1 915 000 1 830 000 1 780 000

Noter

a) Driftsresultat / Driftsinntekter. b) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter. c) Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital d) Årsresultat etter minoritetsinteresser

/ Gjennomsnittlig egenkapital. e) (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital. f) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. g)

Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig antall aksjer. h) (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endringer i netto pensjonsforpliktelse + /

- andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper – betalbar skatt) / Gjennomsnittlig antall aksjer. i) Omfatter årsverk fra selskaper der TV 2 Gruppen eier mer enn

50 prosent. j) Personalkostnader / Driftsinntekter. k) GRP = Gross Rating Points. 1 GRP tilsvarer 1% rating, dvs. 36 890 seere. l) Betegner andelen av befolkningen over

13 år som bruker et eller flere av konsernets innholdsprodukter (TV 2, TV 2 tekst-tv, TV 2 Nettavisen, TV 2 Mobil, Kanal 24) på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup

Forbruker & Media 4Q 2005. m) Betegner andelen av befolkningen over 13 år som bruker TV 2 på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2.

n) Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang på tv. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. o) Andelen av den totale seertiden brukt på de tre

kommersielle kanalene TV 2, TVNorge og TV3. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. p) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. q) Viser unike ukentlige brukere over 13 år. Kilde

TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2. r) Kilde: TNS Gallups halvårlige Tekst-TV-undersøkelse.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 7


INNHOLD

Kåre Valebrokk

Konsernsjef

8 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Norge på et brett

Det hender jeg får underlige spørsmål

under TV 2 Gruppens resultatfremleggelser.

Et av de underligste er følgende:

Når starter dere avis? Jeg tok

sannsynligvis munnen litt for full da

jeg svarte. Men svaret ble i det minste

klart nok: Aldri. Vi skal aldri starte avis.

Til gjengjeld skal vi bli Norges største

kommersielle aktør i den elektroniske

medieverden.

Aldri er et sterkt ord. Jeg føler meg like fullt

trygg på at svaret var riktig. TV 2 Gruppens

strategi er glassklar: Vi skal bli en stor aktør

på alle tilgjengelige plattformer, men alle

plattformene skal være elektroniske. Vi skal

med andre ord ikke bli en trussel for tilveksten

i norske skoger. Nå, ved inngangen

til 2006, kan vi konstatere at vi er på god

vei. Vi er størst på kommersielt TV, vi driver

den tredje største nettavisen, vi er største

leverandør av videoprodukter på internett

(både til PC og TV-apparater), vi er en betydelig

aktør på katalog- og rubrikkmarkedet.

Vi er store på mobiltelefon og Kanal

24 vil forhåpentligvis gjøre oss til en viktig

aktør også i radiomarkedet. Med denne

strategi i bunnen er TV 2 Gruppen allerede

blitt Norges største kommersielle mediehus.

På en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent

av landets befolkning en eller flere av TV 2

Gruppens plattformer. Dette er 2,8 millioner

personer over 12 år.

Begrunnelsen for stadig å gå bredere

i den elektroniske verden er enkel nok. Vi

ønsker å nå flest mulig personer med TV 2

Gruppens innhold, slik at dyre rettighetskjøp

(som rettighetene til norsk fotball, Idol o.l.)

kan utnyttes mest mulig effektivt og økonomisk.

Samtidig vil vi utnytte det faktum at

de forskjellige plattformer har sin ”prime

time” på forskjellige tider av døgnet. Om

kvelden hersker TV nokså enerådende, om

morgenen før kl. 09.00 og mellom kl. 16.00

og 18.00 er det radioen som gjelder mens

de øvrige plattformene fordeler seg jevnere

over døgnet utenom TVs ”prime time”, men

har likevel sin store tid om dagen. Dette er

den redaksjonelle siden av saken. Også på

annonsesiden er det viktig å være på flest

mulig plattformer. Bare ved å ha flere plattformer

kan vi holde et annonsebudskap

”varmt” hele døgnet og dermed gi våre annonsører

den effekt de etterspør.

”Speed to market” er et velkjent begrep

innen all markedsføring. Den som sitter på

et nytt produkt vil ha størst mulig markedspenetrasjon

før konkurrentene slipper til

med tilsvarende produkter og etterspør derfor

den raskeste og mest effektive måte å

gjøre det på. TV 2 Gruppen er sannsynligvis

den norske ”oppmerksomhetsleverandør”

som kan oppfylle et slikt ønske best.

TV 2 Gruppen er i øyeblikket godt

posisjonert for å delta i utbyggingen av det

digitale bakkenettet sammen med NRK og

Telenor. Fullt utbygd vil bakkenettet kunne

nå hele den norske befolkning og dermed

ytterligere øke gruppens totale distribusjon.

Blant annet vil siste tilskudd til TV 2-familien,

TV 2 Zebra og en planlagt filmkanal fordoble

sin distribusjon. Vi regner derfor med at TV 2

Gruppen innen relativt kort til vil kunne nå

over 80 prosent av den norske befolkning

over 12 år i løpet av 24 timer. Det digitale

bakkenettet åpner forøvrig for en rekke nye,

kommersielle muligheter som TV 2 Gruppen

planlegger å utnytte fullt ut.

I TV 2 Gruppen ser vi lyst på markedsmulighetene

i det nye året og regner med at

vi til tross for flere store satsinger skal kunne

klare å styrke vår allerede sterke posisjon i

det norske mediemangfoldet.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 9


INNHOLD

Konsernledelsen

Kåre Valebrokk

Sjefredaktør/administrerende direktør

Født 1940, sjef for TV 2-konsernet og sjefredaktør/administrerende direktør for

tv-kanalen TV 2 siden oktober 1999. Tidligere journalist i blant annet Morgenbladet

og VG. Sjefredaktør/administrerende direktør i Norges Handels- og

Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv fra 1985-1999. Diplomøkonom fra BI. Er i

dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest og Kanal 24, og sitter

i styret for Norges televisjon.

Rune Indrøy

Konserndirektør informasjon og kommunikasjon

Født 1964, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar 2001. Ansatt i TV 2

siden 1992, hvor han har vært nyhetsreporter, redaksjonssjef, informasjonssjef

og informasjonsdirektør. Tidligere journalist i blant annet Askøyværingen,

Bergens Tidende og Aftenposten. To perioder i TV 2-styret som ansattes

representant. Er observatør i styremøtene i en rekke TV 2-selskaper.

Øivind Johannessen

Konserndirektør finans og økonomi

Født 1952, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar 2001. Ansatt i

TV 2 som økonomidirektør siden 1991. Tidligere forsker ved Chr. Michelsens

Institutt, assisterende banksjef i Bergen Bank og økonomidirektør i Bergens

Skillingsbank. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Styremedlem

i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv og TV 2 Rubrikk.

Kjetil Nilsen

Konserndirektør strategi og forretningsutvikling

Født 1962, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar 2001. Administrerende

direktør i TV 2 Interaktiv fra 1996 til 2000. Tidligere regionsansvarlig

for IBM, hvor han var ansatt fra 1987-1996. Siviløkonom fra Heriot Watt

University, og jobbet i IBM fra 1987-1996, først med markedsføring, så som

regionsansvarlig på Bergenskontoret. Sitter i styret for TV 2 Interaktiv, Norges

televisjon, Kanal 24 og TV 2 Rubrikk.

Bjørn Gunnar Rosvoll

Konserndirektør salg og markedsføring

Født 1967, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar 2005. Ansatt i TV 2

siden 1993, først som selger, siden som salgssjef, assisterende salgsdirektør

og salgs- og markedsdirektør. Tidligere ansatt i CPC Foods. Utdannet ved

Varehandelens Høyskole. Styremedlem i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv, Kanal 24

og Storm Weather Center.

10 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen i 2005

2005 i hovedtrekk

• Sterkt annonsemarked gir styrket

drift

• Sterk posisjon på tv-markedet,

ny kanal lansert

• Svake resultater fra radio

• Sterk produktutvikling på Internett,

solid trafikk- og omsetningsvekst

• Godt resultat fra interaktive

medier

• Sikret attraktive rettigheter for tv,

web-tv og mobil

Økonomisk var 2005 et godt år for TV 2

Gruppen. Konsernet henter hovedparten av

sine inntekter fra annonsemarkedet, og høy

aktivitet i næringslivet og stor vekst i reklameomsetningen

bidro til styrket drift i de fleste

av våre virksomheter. Samtidig var det en

betydelig økning i distribusjonsinntekter og

ulike former for brukerbetaling.

Driftsresultatet på 233 millioner er TV 2

Gruppens nest beste hittil. Både tv-kanalen

TV 2, TV 2 Interaktiv, TV 2 Nettavisen, OB-

Team og Storm Weather Center leverte rekordresultater

i 2005. Konsernets samlede

inntekter vokste med 9,5 prosent, mens kostnadsveksten

var på 6,9 prosent. Underskuddet

i Kanal 24 ble betydelig mindre enn

i 2004, men selv om pilene peker i riktig retning

både hva inntekter og lyttertall gjelder,

er det fortsatt langt igjen til et nivå som gir

grunnlag for lønnsom drift.

TV 2 Gruppens virksomhet er konsentrert

om tre forretningsområder: tv/radio,

internett/interaktive medier og forretningsutvikling/investering.

På flere områder innebar

aktiviteten i 2005 strategiske gjennombrudd

som har styrket TV 2 Gruppens posisjon

som landets ledende elektroniske mediekonsern.

Lanseringen av TV 2 Zebra og nye distribusjonsavtaler

har styrket posisjonen på

betal-tv-markedet. Kjøpet av rettighetene

til norsk toppfotball vil gi viktige bidrag med

tanke på målsettingen om å øke inntektene

knyttet til distribusjon og brukerbetaling på

flere plattformer.

Fulldigitalisering av tv-distribusjonen er

kostnadskrevende men like fullt nødvendig

for å kunne utnytte de mulighetene som

ligger i moderne tv-industri. Etter søknad

fra Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen,

NRK og Telenor eier 1/3 hver, besluttet

myndighetene å utvide konsesjonsperioden

til det digitale bakkenettet fra 12 til 15 år.

NTV var eneste søker da konsesjonen ble

utlyst på nytt.

Vellykket produktutvikling har styrket

konsernets posisjon på Internett, der både

omsetningsvekst og trafikkutvikling har vært

meget god i 2005.

Godt år for TV 2

Økonomisk var 2005 et godt år for tv-kanalen

TV 2, selv om det ble foretatt betydelige

investeringer i TV 2 Zebra og den tøffe

konkurransen medførte behov for ekstra investeringer

i TV 2s sendeskjema på høsten.

Økte reklame- og distribusjonsinntekter bidro

til betydelig sterkere drift enn foregående

år. Samtidig var kostnadsveksten relativt lav

sammenlignet med 2004, som blant annet

var preget av tung og meget vellykket satsing

på Fotball-EM fra Portugal.

Kombinasjonen av riksdekning og et

variert programtilbud kjennetegnet av høy

kvalitet, har gitt TV 2 en unik posisjon på det

norske reklamemarkedet. Kanalen omsatte

reklame for nesten 1,6 milliarder i 2005.

TV 2 fikk god uttelling på en rekke

store programsatsinger i fjor. Håndball-VM

for menn og underholdningsprogrammene

”Senkveld”, ”Jakten på kjærligheten”, ”Rikets

røst” og ”Idol” bidro med sterke markedsandeler.

Kåringen av årets Idol hadde nesten

1,5 millioner seere og var både TV 2s mest

sette program gjennom tidene og Norges

mest sette tv-program i 2005.

Konkurransen om tv-seerne er spesielt

tøff i høstsesongen, da omsetningen av tvreklame

er på sitt høyeste. TV 2 fikk noe lavere

oppslutning enn forventet på et par av

de nye programkonseptene høsten 2005,

og maktet ikke å ta sin relative andel av annonseveksten.

TV 2s seerandel i totalmarkedet ble

29,4 prosent, en marginal nedgang sammenlignet

med 2004 men på linje med

2003. Den kommersielle markedsandelen

ble 63,2 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra

2004.

Sommeren 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og

Telenor eksklusive rettigheter til norsk toppfotball.

Avtalen har en økonomisk ramme på

en milliard, og omfatter seriefotballen til og

med 2008 og cup og hjemlige landskamper

til og med 2009. For TV 2 er avtalen med

på å befeste kanalens posisjon som Norges

fotballkanal nummer én.

Fotballavtalen innebærer at det skal

produseres langt over 200 fotballkamper

årlig. Høsten 2005 ble det derfor besluttet

å bygge opp kapasiteten i TV 2s heleide

datterselskap OB-Team, som driver med

teknisk tv-produksjon. Beslutningen er også

motivert av et ønske om å motvirke monopoltendenser

i det skandinaviske markedet

for teknisk tv-produksjon.

Hovedtall TV 2-

konsernet*

Tilgang til attraktive tv-rettigheter er

kanskje den største utfordringen for en

frittstående tv-kanal i et lite land. TV 2 har utviklet

et godt samarbeid med flere nordiske

tv-kanaler, og kjøpte i 2005 blant annet rettighetene

til Fotball-VM for menn til og med

2014 i samarbeid med NRK. Samarbeidet

med svensk TV4 ble formalisert gjennom

dannelsen av det felles selskapet Nordic

World, som skal drive med kjøp, salg og distribusjon

av rettigheter. Selskapet har inngått

en samarbeidsavtale med finsk MTV3.

Den nye avtalen med en av USAs

fremste leverandører av kvalitetsfilm og tvserier,

CBS Paramount, er også viktig for

TV 2. Denne avtalen ble inngått i samarbeid

med dansk TV2 og svensk TV4.

2004 2005

Driftsinntekter 1 776 1 944

Driftskostnader 1601 1 711

Driftsresultat 175 233

Driftsmargin (EBIT) 9,8 % 12,0 %

Årsresultat 126 139

Årsverk 657 772

* Alle kronebeløp i mill kr

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 11


INNHOLD

Markedsandeler i riksuniverset 12 +,

prosent

2003 2004 2005

TV 2 29,5 30,0 29,4

NRK1 40,2 40,7 40,1

NRK2 3,4 3,4 3,8

TVNorge 10,4 9,5 11,0

Kommersielle seerandeler

i riksuniverset 12 +, prosent

Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel

2003 2004 2005

TV 2 63,8 65,3 63,2

TVNorge 22,3 20,7 23,6

TV3 13,8 13,9 13,1

TV3 6,4 6,4 6,1

Andre 10,2 10,0 9,6

Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel

TV 2 Zebra lansert

Lanseringen av TV 2 Zebra høsten 2005, var

et viktig skritt for å styrke tilstedeværelsen på

et betal-tv-marked som i omsetning allerede

er større enn markedet for tv-reklame. TV 2

Zebra sender sport og underholdning, og

retter seg mot en noe yngre og mer kommersielt

publikum enn allmennkanalen TV 2.

TV 2 Zebra distribueres i kabelnett og

over satellitt, og har en teknisk dekning i befolkningen

på 60 prosent. I 2006 og videre

fremover vil TV 2 Zebra ha et betydelig tilbud

av norsk toppfotball, noe som klart kan bidra

til å øke oppmerksomheten rundt kanalen

ytterligere.

Svakt fra Kanal 24

TV 2-konsernets engasjement på radiomarkedet

har sammenheng med den strategiske

verdien av å være tilstede i alle viktige

distribusjonskanaler. TV 2 Gruppen økte eierandelen

i den kommersielle radiokanalen

Kanal 24 høsten 2005, og har nå 51,6 prosent

av aksjene i selskapet.

Etter en tøff start i 2004, ble 2005 et

omstillingsår for Kanal 24, med ny programprofil

og restrukturering av organisasjonen.

Reposisjoneringen har begynt å gi resultater i

form av økte lyttertall og stigende reklameinntekter.

Omsetningen økte med 22 prosent i

2005, og gjennomsnittlig daglig lytterdekning

vokste med ett prosentpoeng til 8,2 prosent.

Det tilsvarer 355 000 lyttere, opp 46 000

fra 2004. Målt i antall lyttere var det ingen

andre norske radiokanaler som vokste mer

i 2005. Samtidig sank den gjennomsnittlige

lyttertiden, slik at Kanal 24s markedsandel er

uforandret i forhold til året før.

Sterk posisjon for TV 2 Nettavisen

Veksten i omsetning av nettreklame var formidabel

i 2005, og Internett passerte både

radio og utendørsreklame som distribusjonskanal

for merkevareannonser. Med 41

prosents økning av reklameinntektene, tok

TV 2 Nettavisen sin relative andel av omsetningsveksten.

Samkjøringen TV 2 Nettavisen er

etablert som landets tredje største innholdsdrevne

nettsted, og det ble i 2005

gjort betydelige investeringer i nye produkter

for å opprettholde og styrke denne posisjonen.

Internettmarkedet modnes, konkurransen

blir tøffere og annonsørenes krav til

mediet øker, både med hensyn til dekningsgrad

og målgruppeinnretning.

TV 2 Nettavisen gjorde derfor betydelige

investeringer i redaksjonelle produkter

i 2005, blant annet med underholdningsportalen

Side2, som ble lansert i januar.

Livsstils- og kjendisprofilen traff i markedet

fra dag én, og allerede høsten 2005 hadde

Side2 over 800 000 unike ukentlige brukere.

For TV 2-konsernet er det et klart konkurransefortrinn

å være etablert som nummer

én på dette stoffområdet, der flere norske

medieaktører har varslet nye satsinger i nær

fremtid.

Nisjeproduktet NA24.no, som utelukkende

satser på nyheter fra politikk og

næringsliv, hadde 100 000 unike ukentlige

brukere bare etter en måneds drift, og er

etablert som et av de største nettstedene i

sin sjanger.

TV 2 Nettavisen gikk med overskudd

for andre år på rad, men kostbar produktutvikling

medførte at driftsmarginen ikke ble

høyere enn 4,7 prosent.

For ytterligere å kunne utnytte den omfattende

redaksjonelle aktivitet som drives i

konsernets internett- og tekst-tv-redaksjoner,

etablerte TV 2 Nettavisen nyhetsbyrået

Nyhetsagenten i starten av 2005. I tillegg til

konsernets egne medier, leverer Nyhetsagenten

byråtjenester til blant annet Aftenposten

og 74 Fjord1-ferger.

TV 2 Gruppen er godt posisjonert for

videre vekst på et internettmarked som er i

rivende utvikling.

TV 2 Nettavisen og TV 2 Interaktiv har

de siste årene hatt felles ledelse og virksomhetsområder

som i stor grad har overlappet

selv om de formelt har vært organisert i to

ulike selskaper. I januar 2006 ble TV 2 Nettavisen

fusjonert inn i TV 2 Interaktiv, som

dermed fremstår som landets ledende tilbyder

av internettprodukter og interaktive innholdstjenester.

Sterkt fra TV 2 Interaktiv

TV 2 Interaktiv leverte tidenes beste driftsresultat

i 2005 med 14,6 millioner. Inntektene

økte med 12,8 prosent, mens kostnadsveksten

var på 5,5 prosent.

Selskapet driver en omfattende virksomhet

knyttet til blant annet interaktivt tv,

tekst-tv, teletjenester, web-tv/ip-tv og mobile

innholdstjenester. I 2005 var det særlig

det interaktive tv-konseptet ”Sonen” og teleinntekter

knyttet til TV 2-programmer som

”Idol” og ”Vil du bli millionær?”, som bidro til

resultatveksten.

Selskapet er godt posisjonert også på

andre områder der det forventes sterk omsetningsvekst

de nærmeste årene.

12 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Daglig lytterdekning 2005, prosent

Ukentlige brukere, 12 +

Kanal 24 8,2

NRK P1 38,0

NRK P2 7,5

NRK P3 9,1

P4 22,5

Radio 1 Storby 6,8

Kilde: TNS Gallups radioundersøkelse

TV 2* 3 487 000

Kanal 24* 979 000

TV 2 Nettavisen* 1 156 000

TV 2 Mobil** 95 000

TV 2 tekst-tv*** 1 912 000

TV 2 web-tv**** 118 000

Kilder: *Forbruker & Media 2005/2

**Forbruker & Media 4Q 2005

***TNS Gallups tekst-tv-undersøkelse

****Måling fra TNS Gallup januar 2006

Undersøkelser fra TNS Gallup viser at over

10 prosent av befolkningen allerede bruker

mobile innholdstjenester ukentlig. I 4. kvartal

2005 hadde TV 2 Mobil nesten 100 000

ukentlige brukere.

TV 2s web-tv er bygd opp som

markedsleder basert på TV 2-konsernets

omfattende tilgang til levende bilder. Det er i

2005 foretatt investeringer og inngått strategiske

samarbeidsavtaler for å opprettholde

konsernets posisjon på dette området. Det

er ventet generelt stor satsing på ip-tv i

Norge i 2006, og konkurransen vil etter alt

å dømme øke betydelig.

Den teknologiske utviklingen muliggjør

nå langt mer avanserte tv-tilbud av stadig

høyere kvalitet distribuert via internett og

bredbånd, og internasjonale analyseselskaper,

deriblant anerkjente Screen Digest,

spår en nærmest eksplosiv vekst i antall

ip- og web-tv-abonnenter de nærmeste

årene. Det er derfor viktig for TV 2 Gruppen

å innarbeide denne plattformen i konsernets

samlede tilnærming til tv-markedet.

Ved inngangen til 2006 offentliggjorde

TV 2 Interaktiv og A-pressen et samarbeid

om en ny søke- og katalogtjeneste på internett.

Tjenesten tar utgangspunkt i TV 2-

katalogen, og har som målsetting å skape

et konkurransedyktig produkt på det lokale

søke- og katalogmarkedet. Markedet for

online søk og katalogoppføringer i Norge

er preget av tøff konkurranse med flere etablerte

aktører, men kombinasjonen av sterke

lokale medier og TV 2s nasjonale kanaler,

kan gi et konkurransefortrinn.

TV 2 tekst-tv har nesten to millioner

ukentlige brukere, og salg av annonser til

dette mediet utgjør en betydelig inntektskilde

for TV 2 Interaktiv.

Et fremtidsrettet mediekonsern

På kort sikt er TV 2 Gruppens lønnsomhet

i stor grad avhengig av utviklingen på reklamemarkedet

og TV 2s posisjon på det

kommersielle tv-markedet. Det er generelt

positive utsikter for norsk økonomi for 2006,

og det forventes fortsatt vekst i reklameomsetningen.

Samtidig er det forventet at Internetts

andel av reklameomsetningen vil øke

ytterligere, og det er viktig for TV 2 Gruppen

å opprettholde den sterke posisjonen som

er etablert på nettet.

På lengre sikt vil konsernets resultater

i større grad avhenge av posisjonen på

markedet for betal-tv og andre former for

brukerbetaling.

Kjøpet av de eksklusive rettighetene til

norsk toppfotball er viktig for hele konsernet,

ettersom avtalen omfatter både fri-tv, betaltv,

internett og mobil. Avtalen er et viktig

ledd i konsernets strategiske målsetting om

å øke inntektene knyttet til distribusjon og

brukerbetaling.

Fulldigitalisering av distribusjonen er

viktig for TV 2 Gruppen, både fordi det åpner

for bedre utnyttelse av knappe frekvensressurser,

billigere distribusjon, satsing på

flere kanaler og utvikling av nye innholdstilbud.

Stortinget ga klarsignal for utbygging

av et digitalt bakkenett allerede i februar

2004, og selskapet Norges televisjon (NTV),

der TV 2 Gruppen, Telenor og NRK eier 1/3

hver, var eneste søker da konsesjonen ble

lyst ut for andre gang våren 2005. Det er

ventet at Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet

vil tildele NTV konsesjon

våren 2006.

I november stiftet de tre NTV-eierne

selskapet NTV Pluss, som skal ta hånd om

betal-tv-operasjonen i bakkenettet.

Det ble i 2005 gjort betydelige investeringer

i digitalisering av tv-produksjonen.

På hovedkontoret i Bergen er analog

produksjonsteknologi erstattet av et digitalt

nyhetsrom, og Oslo står for tur i 2006. Det

bygges nytt studio i Bergen i 1. kvartal 2006

med tanke på parallelle studiosendinger på

flere kanaler, og linjekontrollen er rustet opp

for å takle økt aktivitet. En ny hovedkontroll

med kapasitet til utspilling av 8-9 tv-kanaler

ferdigstilles i 2006. TV 2 er i ferd med å gjennomføre

omleggingen til et fulldigitalisert

mediehus basert på moderne og fremtidsrettede

løsninger.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 13


INNHOLD

Se på meg!

Det handler om å vise seg fra sin beste side. Om å bli sett. Reklamemarkedet er en oppmerksomhetsøkonomi.

I Norge i dag kan ingen skape full oppmerksomhet raskere og mer

effektivt enn TV 2 Gruppen. Her kan annonsørene kurtisere befolkningen 24 timer i døgnet.

14 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Ring 02255!

Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer.

Det er mantraet – og hovedårsaken

til TV 2 Gruppens solide inntak av

kosttilskudd de siste årene. For vi har

vokst kraftig. Vi har muskler å vise frem.

TV-kanalen TV 2 trimmes stadig for å

holde posisjonen som den sterkeste

mannen på det kommersielle tv-markedet.

Vi har også vokst gjennom oppkjøp

og nyetableringer.

Vi overtok Nettavisen i 2002 og kjøpte oss

inn i Kanal 24 året etter. Det siste året har

nye merkenavn som TV 2 Zebra, Side2 og

NA24 kommet til. Noen voksesmerter har

det blitt, men ikke mer enn forventet.

“Hele Norge.

Døgnet rundt.

På alle

plattformer.

Det er

mantraet.”

Vi lever hele døgnet

Vi vil gi forbrukerne det beste innholdet på

alle elektroniske medieplattformer 24 timer i

døgnet. For annonsørene skal det en vakker

dag bare være nødvendig å ringe et telefonnummer

for å nå hele Norges befolkning

maksimalt effektivt. 02255.

Hårete målsettinger, men på ingen

måte urealistiske. TV 2 Gruppen er allerede

landets største kommersielle mediehus. På

en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent av

befolkningen et eller flere av TV 2 Gruppens

produkter. Det betyr 2,8 millioner mennesker

over 12 år.

For at annonsørene skal få gode resultater,

er det viktig at budskapet havner

på riktig plattform. Der står TV 2-konsernet

i en særstilling som annonseformidler.

Produktene våre lever hele døgnet. Vi sitter

på ulike mediekanaler som har sine styrker i

ulike deler av mediedøgnet. Sa du morgen?

Middag? Kveld? Eller er du et nattdyr?

Vi tilbyr annonsørene to tv-kanaler,

tekst-tv, bredbånds-tv, radio, mobil og flere

ulike nettsteder som har høy brukeroppslutning

som fellesnevner. Var det nattdyr du

sa? Da prøver vi radio. Eller internett, interaktivt

tv eller mobil, for den saks skyld. Vi

får budskapet ut i riktig tid i den kanalen det

hører hjemme.

Smittende gjestfrihet

Den store rekkevidden er selvsagt en av

hovedårsakene til TV 2s suksess på markedet

for tv-reklame. Vi når inn i stuene til utrolig

mange nordmenn på en gang. Vel så viktig

er det at disse ønsker oss hjertelig velkommen.

For den gjestfriheten smitter over på

annonsørene. Det er ikke uten grunn at

TV 2 er den tv-kanalen som har de mest lojale

reklameseerne. Det er ikke hos oss de

setter på kaffen i reklamepausen.

Gjennom et solid programtilbud har TV

2 skapt et unikt miljø for annonsørene. Et

positivt miljø, et variert miljø og fremfor alt et

miljø kjennetegnet av kvalitet. Annonsørene

kan føler seg hjemme, enten de liker tundra

eller tropesol.

Denne kombinasjonen av høy dekning

og kommersiell miljøskaping ønsker vi

å gjøre gjeldende for hele konsernet. Og

vi lykkes langt på vei. Flere og flere annonsører

ønsker å bruke større deler av Norges

mest effektive markedsføringsmaskin. Vi utvikler

stadig nye annonsekanaler, og hjelper

kundene inn der de hører hjemme. Antilopen

gjør seg best på savannen. Isbjørnen er

neppe i sitt ess i 45 pluss.

Men tilbake til utgangspunktet. Hele

Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer.

Det er dit vi skal, og det er dit vi er på vei.

Enten du ønsker å speed-date hele befolkningen

eller skape et mer langvarig forhold

til utvalgte deler av den – TV 2 Gruppen er

ingen dum plass å starte. Det er bare å ringe

02255.

Unike daglige brukere, 12 +*

TV 2 Gruppen totalt 2 794 000

TV 2 2 483 000

TV 2 tekst-tv 929 000

TV 2 Nettavisen 521 000

Kanal 24 303 000

TV 2 Mobil 39 000

Kilde: Forbruker & Media 4Q 2005

* Alle tall rundet av til nærmeste 1000

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 15


INNHOLD

I tykt og tynt

Fotballsupporternes våte Tippeligadrøm har blitt virkelighet. For første gang i Europa blir

samtlige kamper fra en liga sendt direkte og i fullverdig tv-produksjon. Fotballsatsingen til

TV 2 og TV 2 Zebra lar deg følge laget ditt i tykt og tynt – uten å reise land og strand rundt.

16 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Genistrek eller galskap?

Galskap, mente noen. Genistrek og full

seier for TV 2, hevdet andre. Meningene

har vært mange og delte om sommerens

rekordkjøp av den norske toppfotballen.

At interessen for norsk fotball er

både høy og stigende, er det ingen som

bestrider. Men prislappen?

Rett skal være rett: En milliard er fryktelig

mange penger. Og selv om Telenor vil dekke

sin del av regningen, er 650 millioner noen

kroner det óg.

Til gjengjeld får vi rikelig med fotball

for disse kronene. Vi får full tilgang til den

idretten nordmenn er mest opptatt av sju

måneder i året. 182 eliteseriekamper hver

sesong. Full dekning av cupen – med finalesøndagen

som årlig og ubestridt rosin i en

ellers fyldig fotballpølse. Toppserien for kvinner,

1. divisjon menn og ikke minst samtlige

bataljer landslaget utkjemper på norsk jord.

Vi skal følge Åge Hareides menn til Fotball-

EM i 2008 og enda lenger. Fotballavtalen

betyr både festmat og daglig brød i flere år

fremover.

Tenåring i fotballrus

Hos tenåringen TV 2 spratt champagnekorkene

i taket da avtalen var i havn. Det

var en langsiktig målsetting som ble innfridd;

oppfyllelsen av et ønske TV 2-sporten hadde

hatt siden kanalen gikk i kortbukser.

Bakgrunnen for jubelen var selvsagt

denne: En mer attraktiv tv-rettighet får du

ikke i Norge. Posisjonen som fotballkanal

nummer én var befestet. Rollen som viktig

nasjonal tv-kanal ytterligere styrket.

Nedtellingen til 9. april og T-dagen

– dagen da Tippeligaen 2006 sparkes i

gang – er for lengst startet. Produksjonskapasiteten

er rustet opp til et helt nytt nivå.

De beste kommentatorene er på plass i

tospann med de dyktigste fagfolkene. Vesentlige

detaljer pugges – og noen uvesentlige.

Visste du forresten at Kaizer-vokalist

Janove Ottesen er sønn av tidligere Brynespiller

Rune Ottesen, som scoret seks mål

for Bryne i 1977-sesongen?

Ingenting overlates til tilfeldighetene når

TV 2-konsernet forbereder seg på å gjøre

norsk toppfotball tilgjengelig for befolkningen

i en skala vi aldri før har sett. Hver uke skal

det sendes en tippeligakamp på allmennkanalen

TV 2 og to på TV 2 Zebra. TV 2s

lillesøster kunne knapt fått bedre klær å vise

seg frem i i kampen om oppmerksomhet på

et tv-marked der tilbudene står i kø.

Følg ditt lag i tykt og tynt

I tillegg til det historisk omfangsrike tilbudet

av norsk fotball på fri-tv, bruker vi løssalgs-tv

eller abonnements-tv for å gjøre hver eneste

kamp tilgjengelig for de som vil følge sitt lag

i tykt og tynt. Også her er det TV 2 Zebra

som skal porsjonere ut godbitene.

Men også andre deler av TV 2s nærmeste

familie ser lyst på å få fotballen i hus.

Rettighetsavtalen vil gi positive ringvirkninger

i hele konsernet.

Tromsøsupporteren som vil starte

2006-sesongen med Molde-Tromsø i stedet

for det TV 2-sendte oppgjøret Vålerenga-

Odd, vil oppdage at TV 2s web-tv virkelig

lever opp til slagordet ”Se hva du vil når

du vil”. For TV 2 Interaktiv, som skal holde

konsernets web-tv-satsing i etablert angrep

samtidig som den teknologiske utviklingen

slipper stadig flere konkurrenter inn på

banen, kunne ikke fotballavtalen ha kommet

mer beleilig.

Selskapet skal også tilrettelegge fotballen

for mobil via TV 2s wap-portal. At bortimot

10 000 mobilbrukere kjøpte bildene av

Arni Gautur Arason og årets keepertabbe i

2005, viser sannsynligvis bare en flik av interessen.

Med større utbredelse av 3G-telefoner,

vil også dette potensialet bli realisert.

Et digitalt liv etter døden

Produksjon av en slik mengde fotballbilder er

ingen liten utfordring. Produksjonsvolumet

krever investering i ny teknikk, opplæring

av mannskap og planleggere som holder

tunga beint i munnen. For ikke å bli avhengig

av eksterne krefter, besluttet vi høsten

2005 å ruste opp OB-Team, TV 2s heleide

datterselskap for teknisk tv-produksjon. Det

ble investert i to nye produksjonsbusser, og

jakten på tilgjengelig utstyr stoppet i alle fall

ikke før Brenner-passet.

Med fire hypermoderne tv-busser,

blir OB-Team nå den største aktøren på

utendørs kringkasting i Norge. At oppbygging

av ny kapasitet også bidrar til å øke

konkurransen innen teknisk tv-produksjon,

får være et ekstra pluss i regnskapet – og

kan gi en langsiktig effekt som ikke er til å

kimse av.

Alle fotballgodbitene må ha et tilholdssted

også etter at den flyktige tilværelsen

som direktesendt bilde er over. Vi er glade

for at TV 2 fikk tilslaget i anbudskonkurransen

om å lage det nye fotballarkivet for

Norges Fotballforbund. Det sikrer hvert

spark et verdig liv etter døden.

Fotballavtalen

I juni 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og

Telenor de eksklusive rettighetene til

norsk toppfotball. Avtalen omfatter seriefotballen

til og med 2008 og cup og

hjemlige landskamper til og med 2009.

Rettighetene gjelder formidling av levende

bilder på tv, internett og mobil.

Ingen fasit mandag morgen

Så tilbake til spørsmålet som ble stilt

innledningsvis. Genistrek eller galskap?

Sannsynligvis ingen av delene. La oss kalle

det en kalkulert risiko. Prisen er høy, ingen

tvil om det, men produktet er attraktivt og

kom under hammeren på et tidspunkt da

både teknologisk utvikling og økt konkurranse

gjorde at timingen var perfekt for flere

av TV 2 Gruppens virksomheter.

Svaret kommer uansett ikke i april

2006. Heller ikke i november eller ved slutten

av neste sesong. Fasiten har vi først

når vi ser kan se tilbake på hvordan fotballavtalen

virket inn på TV 2-konsernets posisjoner

både på etablerte og nye markeder.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 17


INNHOLD

Varsko her!

Klekking av egg og etablering av tv-kanaler handler begge om timing. Som hun sa,

kjerringa som ruget på Mumle Gåsegg: Du kom ikke ut av egget før du kunne pipe, du

heller! I 2005 var turen kommet til TV 2 Zebra, og det stopper neppe der. Når tiden blir

moden, banker det på skallet igjen.

18 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

På bred front

Lanseringen av TV 2 Zebra markerer en

viktig merkestein på veien mot et flerkanalsystem

i TV 2-regi. Strategien er

ikke ny, den har vært under bearbeiding

lenge. Sterke krefter, både på tv-markedet

og i den teknologiske utviklingen

gjorde at høsten 2005 var tiden moden

for å realisere del én av en langsiktig

satsing.

Distribusjonsforskjellene mellom de ulike

kanalene er i ferd med å forsvinne. Denne

utvikling vil skyte ytterligere fart gjennom

etableringen av det digitale bakkesendernettet.

Det betyr større kamp om reklamekronene

og mer skreddersydde produkter

for smalere målgrupper.

“Flere

kanaler

betyr økt

styrke i

kampen om

seere,

rettigheter

og reklameinntekter.”

Allerede i dag har mellom 60 og 70 prosent

av befolkningen tilgang til minst 20 tv-kanaler,

samtidig som økt bredbåndsdistribusjon

gir en nærmest eksplosjonsartet utvikling av

tv-like tilbud.

Flere av de tradisjonelt brukerbetalte

kanalene satser nå også i reklamemarkedet.

Utviklingen av mer avansert sluttbrukerteknologi

fører til at forbrukeren får en helt ny

kontroll over eget mediekonsum. Noen av

de teknologiske nyvinningene er også en direkte

trussel mot selve reklame-tv-modellen,

fordi den gir brukeren anledning til å filtrere

vekk reklamen eller bestille programmer fra

et bibliotek uavhengig av kringkasternes

sendeskjema.

Plattform for videre vekst

Det er med andre ord lett å henfalle til en

slags ufrivillig elendighetsbeskrivelse når

nødvendigheten av nye kanaler skal forklares.

Derfor er det viktig å understreke at for

TV 2 Gruppen er ikke flere kanaler et defensivt

tiltak, men først og fremst en mulighet

til å satse offensivt både på nye jaktmarker

og på etablerte markeder der vante grenser

gås opp på ny.

Flere kanaler betyr økt styrke i kampen

om seere, rettigheter og reklameinntekter.

Og ikke minst – det betyr en plattform for

å kapre andeler på markedet for betal-tv.

Mens veksten i omsetning av tv-reklame

har flatet noe ut de siste årene, kan betal-tvmarkedet

vise til en formidabel vekst. Etter

alle solemerker passerte betal-tv omsetningen

av tv-reklame i 2005.

Det betyr ikke at reklamemarkedet blir

mindre viktig for TV 2 Gruppen, konsernet

henter fortsatt rundt 9/10 av inntektene fra

annonsemarkedet, og i en sterk økonomi vil

det fortsatt være stor etterspørsel etter effektive

annonsekanaler. Men vi må ta hensyn

til at gresset i en forstand er grønnere på

den andre siden av gjerdet: veksttakten er

høyest på abonnements- og løssalgs-tv og

forbrukerne er villige til å bruke stadig mer

penger på å skaffe seg den tv-tilbudet de

har mest lyst på.

Markedene for reklamefinansiert tv og

brukerbetalt tv vil leve side om side, og de

vil flettes i hverandre. For TV 2-konsernet er

det en naturlig målsetting å markere seg på

begge sider av gjerdet.

Dyrt å lage tv i Norge

TV-rettigheter er dyrt i Norge, ikke minst fordi

sentrale rettighetshavere har en tendens

til å betrakte Skandinavia som et enkelt tvmarked.

Nå er det heldigvis en myte at så

mange tror Norge er hovedstaden i Stockholm,

men det norske tv-markedets marginale

posisjon i internasjonal sammenheng byr

på utfordringer. Det understreker ikke minst

behovet for skandinaviske allianser og muligheten

til å utnytte omfangsrike rettighetspakker

på flere plattformer enn allmennkanalens.

Relativt sett er det også mye dyrere å

drive med tv i Norge enn i andre land – ikke

bare fordi vårt generøse tilfang av høye fjell

og dype daler gjør at distribusjonen er kostbar,

men også fordi det koster like mye å

lage programmer for 4,5 millioner nordmenn

som for 60 millioner briter. Samtidig understreker

prisen på den norske toppfotballen

med all mulig tydelighet en utvikling som

har pågått i lengre tid: Veksten i reklameinntekter

holder på ingen måte tritt med prisutviklingen

på sentrale tv-rettigheter.

En kombinasjon av brukerbetaling og

reklameinntekter blir derfor nødvendig for å

finansiere videre utvikling av innhold og rettighetskjøp

for TV 2 Gruppen. For å skape

økonomi i fotballavtalen og nyttiggjøre oss

det volumet rettighetene innebærer, vil vi

bruke avtalen både til å styrke allmennkanalen

TV 2 i kampen om de store seermassene,

til å etablere TV 2 Zebra på markedet og til

å hente inntekter fra de mest fotballinteresserte

seerne gjennom løssalgs-tv og satsing

på web-tv.

Krever tålmodighet

Det er de færreste forunt å starte en ny tvkanal

og få høyere inntekter enn kostnader

i første driftsår, og TV 2 Zebra kommer

da også til å påvirke konsernets resultat i

negativ retning i 2006. Det koster å få gjennomslag

for et nytt tilbud hos et kresent

tv-publikum. Men satsingen kommer til å gi

positive effekter på sikt og vi ser ikke bort fra

at det vil finnes enda en merkestein på veien

mot flerkanalsystemet før neste årsrapport

går i trykken.

Aktører i ulike ender av næringskjeden

har lagt press på den redaktørrollen TV 2

og andre tv-kanaler tradisjonelt har hatt.

Ved å utvikle en attraktiv bukett av kanaler

som kan nyttiggjøre seg rettigheter på ulike

plattformer ved hjelp av ulike inntektsmodeller,

styrker vi posisjonen på tv-markedet. Vi

vil selvsagt ha innflytelse på pakkingen og

distribusjonen av TV 2s produkter, og vi vil

ha en rettmessig andel av de inntektene vi

genererer for distributørene.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 19


INNHOLD

Morgendagens medier

Ingen trenger tenkehette for å skjønne at morgendagens mediebruk blir mer mangfoldig

enn dagens. Men det kan hjelpe å være litt Petter Smart når ny teknologi og nye ideer skal

omdannes til gode inntektsmuligheter. Sånn at også Onkel Skrue blir fornøyd.

20 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Trendspeider med tekno-teft

Sentrale deler av TV 2-konsernets forretningsutvikling

skjer i TV 2 Interaktiv.

Der drives det butikk samtidig som

det lekes med ny teknologi. Vi kunne

snakket en del om ”first movers”,

”emerging markets”, ”katalysatorer”

og ”målgruppeinnretning”, men i bunn

og grunn dreier virksomheten seg om

å servere norske mediebrukere innhold

de har lyst på i de mediekanalene de

ønsker.

Etter fusjonen med TV 2 Nettavisen i januar

2006, er TV 2 Interaktiv Norges ledende aktør

innenfor Internett og interaktive innholdstjenester.

Produktspekteret er stort, det går

fra web til wap via en rekke spennende omveier.

Selskapet tjener gode penger både på

annonseformidling og brukerbetaling.

“Nordmenns

mediebruk

blir stadig

mindre

avhengig av

tid og sted.”

Den teknologiske utviklingen gjør at nordmenns

mediebruk blir stadig mindre avhengig

av tid og sted. Bruken av Internett og

mobilt medieinnhold skyter fart, personlige

videoopptakere (PVR) og DVD-opptakere gir

sluttbrukerne større kontroll. Kompetansen

som tilrettelegger av individuelt tilpasset innhold

blir mer og mer viktig.

Rett i nettet

Omsetningen av nettreklame har skutt i

været de siste årene. Internett etablerer seg

som den tredje største mediekanalen for

annonseformidling etter tv og avis. Derfor er

det gjort store investeringer for å styrke konsernets

nettsatsinger. Etablerte merkevarer

som TV2.no og Nettavisen har fått selskap

av underholdningsportalen Side2 og NA24,

som satser på politikk og næringsliv.

Satsingen koster, men gir resultater.

Samkjøringen TV 2 Nettavisen er nå landets

tredje største nettsted drevet av redaksjonelt

innhold, og har over en million ukentlige

brukere. Miksen av seriøse nyheter og reinspikka

underholdning har sikret TV 2-konsernet

en betydelig del av reklameveksten.

Se hva du vil når du vil

Hvis premieren på et populært TV 2-program

hadde 700 000 seere, ville det fortsatt

være et solid flertall av befolkningen som

ikke fikk det med seg. Noen var kanskje ikke

interessert, men hva med alle dem som satt

på flyet, skiftet dekk på bilen, var i middagsselskap

eller av andre grunner ikke fikk sett

det?

Dette var utgangspunktet for at

TV 2 Interaktiv ble Norges første tilbyder av

web-tv – individuelt tilpasset tv på det tidspunktet

det passet brukeren. Ved hjelp av

konsernets rikholdige arkiv av sport, nyheter

og underholdning, er selskapet blitt landets

ledende tilbyder av bredbånds-tv.

I dag er det ikke lenger nok å sende

om igjen det som gikk på tv, nå tilbys også

det tv-programmet ikke hadde plass til – eller

det du snart får se på tv. Dramaserien

”Hotel Cæsar”, et av de viktigste lokomotivene

i TV 2s sendeskjema, får du nå på

bredbånds-tv før det sendes på TV 2.

TV 2s web-tv har allerede 120 000

ukentlige brukere. For TV 2 Gruppen er det

viktig å ta vare på denne posisjonen. Om få

år kommer nett-tv til å stå bak en betydelig

del av den samlede tv-distribusjonen, i Norge

som i resten av Europa. Derfor er det viktig

at TV 2 Gruppen fortsetter å sikre rettigheter

som kan utnyttes på tvers av teknologiske

plattformer – som fotballavtalen fra 2005

er et eksempel på. Det er også naturlig at

bredbånds-tv finner sin plass i konsernets

samlede tilnærming til tv-distribusjon.

TV 2 Interaktiv vil utnytte kompetansen

som tilrettelegger av innhold og må finne

sammen med gode alliansepartnere i et

bredbåndsmarked med stadig flere aktører.

Selskapets styrke er først og fremst muligheten

til å skreddersy produkter for ulike

distribusjonsteknologier.

Mobil ungdomskilde

Forventningene til mobilen som mottaker av

avansert medieinnhold spriker i alle retninger.

Teknologien er allerede en suksess, men

mobilevangelistene har selskap av minst like

mange pessimister som mener 3G-mobilen

vil floppe kommersielt.

For TV 2 Interaktiv er det uansett mange

grunner til å satse på mobilt medieinnhold.

Mobilen er ungdommens mediekanal. Allerede

i dag bruker en av fem tenåringer mobilt

medieinnhold ukentlig. Den som ikke setter

seg inn i ungdommens medievaner, vil oppleve

enhver ny trend som en overraskelse.

Samtidig er mobilt medieinnhold viktig fordi

det gir en kanal inn til en målgruppe som

normalt er vanskelig tilgjengelig for annonsørene.

Allerede i dag bruker mer enn 10 prosent

av befolkningen mobilt medieinnhold

ukentlig. TV 2 Mobil har 100 000 ukentlige

brukere.

Tekst-tv og telefoni

TV 2 Interaktivs laboratorium for nye medier

lever side om side med virksomhet

preget av atskillig lavere sigarføring. Teksttv

får sjelden gå i blitzregnet sammen med

de virkelig hotte mediene, men er mer oppegående

enn den brune dressen med de

kraftige skulderputene skulle tyde på. TV 2s

tekst-tv har høy brukeroppslutning og gir

solid økonomisk avkastning. Hver uke har

tjenesten nesten to millioner unike brukere.

Telefonitjenester knyttet til TV 2-programmer

som ”Idol” og ”Vil du bli millionær?”

bidro sterkt til resultatveksten i 2005. Det

samme gjorde det interaktive tv-konseptet

”Sonen”, som utnytter ledig sendetid på

TV 2 og TV 2 Zebra. TV 2 Interaktiv lukter på

IP-telefoni og har egen musikkbutikk på nettet.

Ikke alt kan vokse inn i himmelen, men

en av selskapets oppgaver er å holde surfebrettet

parat til de store bølgene kommer.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 21


INNHOLD

Styret i TV 2 Gruppen

Alf Hildrum (styrets leder, representerer A-pressen)

Konsernsjef i A-pressen.

Tidligere journalist i A-pressens Oslo-redaksjon (APOR),

redaktør og disponent i Bergens Arbeiderblad

og redaksjonssjef i APOR.

Jan Erik Knarbakk (representerer Schibsted)

Konserndirektør i Schibsted med ansvar for utgiverspørsmål, samfunnskontakt,

konsernets bok- og bladforlagsvirksomhet, og for ivaretagelsen av Schibsteds eierskap

i TV 2 i Norge og TV 4 i Sverige. Tidligere styreleder i TV 2 i en femårsperiode.

Har hatt redaksjonelle lederstillinger i flere norske aviser og magasiner.

Tommy Melle (representerer Egmont)

Konserndirektør i Egmont og divisjonssjef for Kids & Teens-divisjonen i Norden.

Også administrerende direktør i Egmont Serieforlaget i Norge.

Har hatt en rekke lederstillinger i England og Norden innen

medie- og reklamebransjen.

Terje Dalen (ansattes representant)

Reporter ved TV 2s kontor i Trondheim.

Tidligere journalist, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør i Arbeider-Avisa.

Deretter nyhetssjef og redaksjonssjef i Radio 1 i Trondheim.

Har arbeidet i TV 2 siden 1995.

Lene Østby Sævrøy (ansattes representant)

Journalist i TV 2-nyhetene.

Ansatt i kanalen siden 1998, først seks år i utenriksredaksjonen

i Bergen, nå i samfunnsredaksjonen i Oslo.

Tidligere journalist i TVNorges nyhetsredaksjon.

Jon Espen Lohne (representerer A-pressen)

Konserndirektør i A-pressen med ansvar for forretningsområdet

Nasjonale medier. Tidligere finansdirektør i A-pressen.

Har hatt redaksjonelle lederstillinger

i flere norske aviser og magasiner.

Sverre Munck (representerer Schibsted)

Konserndirektør i Schibsted med ansvar for virksomheten utenfor Skandinavia,

derunder avisvirksomheten i Frankrike og Spania, virksomhetene i Baltikum

og Internettaktivitetene i Spania og Østerrike.

Tidligere direktør i Loki, konsulent i McKinsey & Co og i Finansdepartementet.

Hans Jacob Carstensen (representerer Egmont)

Konserndirektør finans i Egmont.

Har hatt flere ledende stillinger i den nordiske telekombransjen,

blant annet som konserndirektør i TDC Mobile International og Tele Danmark.

Tidligere finansdirektør i Telenordia.

Børre Gjelsten (ansattes representant)

Planlegger i TV 2s tekniske avdeling i Oslo.

Ansatt i TV 2 siden 2004.

Tidligere fotoredigerer i NRK Oppland og engasjementsansatt

ved TV 2s hovedkontor i Bergen.

22 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Styrets årsberetning

Hovedtrekk 2005

Betydelig vekst i reklamemarkedet bidro

til styrket drift i TV 2 Gruppens virksomheter

i 2005. Samtidig økte inntektene

fra ulike former for brukerbetaling

markant. TV-kanalen TV 2 oppnådde et

godt resultat, mens både TV 2 Interaktiv,

TV 2 Nettavisen, Storm Weather Center

og OB-Team leverte rekordresultater

i 2005. Kanal 24s underskudd var betydelig

mindre enn i 2004, men selv om

både inntekter og lytteroppslutning

øker, har verken markedsandel eller

reklameomsetning nådd et nivå som for

2005 ga grunnlag for lønnsom drift.

Konsernets samlede driftsinntekter i 2005

ble 1 944,3 millioner kroner, tilsvarende en

vekst på 9,5 prosent. Inntektsveksten kom i

hovedsak fra økt omsetning av tv- og internettreklame,

samtidig som brukerbetaling og

abonnementsinntekter økte vesentlig. Også

inntektene fra brukerbetalte telefonitjenester

og vederlagene for satellittdistribusjon av TV

2 viste god vekst.

Driftskostnadene økte fra 1 601,3 millioner

til 1 711,1 i 2005. Konsernets driftsresultat

ble 233,2 millioner, som er en økning

fra 174,6 millioner i 2004. Resultatet før

skatt ble 209,3 millioner, som er 64,2 millioner

bedre enn foregående år. Skattekostnaden

er nå normalisert, mens den i 2004

var påvirket av den utsatte skattefordelen

etter oppkjøpet av Nettavisen. Konsernets

årsresultat etter skatt endte på 138,5 millioner,

12,8 millioner mer enn året før.

Målt i daglig brukeroppslutning er TV 2

Gruppen etablert som Norges største kommersielle

mediehus og landets ledende

tilbyder av elektroniske innholdstjenester.

På en gjennomsnittlig dag benytter 71,9 %

av befolkningen seg av konsernets produkter,

som distribueres på tv, radio, internett

og mobil (TNS Gallup Forbruker & Media 4Q

2005).

TV 2 Gruppen økte i oktober eierandelen

i Kanal 24 til 51,6 % og selskapet er

fra og med 1. oktober 2005 konsolidert som

datterselskap. Denne endringen i regnskapsrapporteringen

forklarer en del av økningene

i inntekter og kostnader i 4. kvartal.

Driftsmarginen for 2005 ble 12,0 %, opp

fra 9,8 % året før. Samlet egenkapital utgjør

575,5 mill, som tilsvarer en egenkapitalandel

på 36,2 %. Konsernet har per årsskiftet en

likviditetsbeholdning på ca 375 mill.

Norsk fotball 2006 – 2010

Sommeren 2005 ervervet TV 2 Gruppen og

Canal Digital de eksklusive rettighetene til

all norsk toppfotball de neste årene. Kjøpet

av disse rettighetene til norsk toppfotball

er av stor strategisk betydning og viktig for

hele konsernet ettersom det omfatter både

fri-tv, betal-tv, internett og mobil. Avtalen

er således sentral i arbeidet for å nå konsernets

strategiske målsetting om å øke inntektene

fra distribusjon og brukerbetaling.

Avtalen har en samlet økonomisk ramme

på en milliard kroner hvorav TV 2 Gruppen

forplikter for en andel på 68 %. Den gir eksklusive

rettigheter til seriefotball i tre år til og

med 2008 og til cup og landskamper i fire år

til og med 2009. Rettighetene som inngår

i totalpakken er videresolgt fra TV 2 Gruppen

og Canal Digital. Fri-tv-delen er solgt til

TV 2 as, betalt-tv-pakken til TV 2 Zebra as,

cup- og landskamper er fordelt mellom TV 2

as og TV 2 Zebra as, internettrettighetene er

solgt til TV 2 Interaktiv as og Telenor Nordic

as og mobilrettighetene til Telenor Nordic as.

For TV 2 Gruppen gir disse salgene dekning

for de forpliktelser som følger av den opprinnelige

avtalen med NFF.

Fotballrettighetene vil befeste TV 2

Gruppens posisjon som Norges fremste

tilbyder av direktesendt fotball med kamper

både på TV 2, TV 2 Zebra og TV 2 webtv.

Parallelt vil det i samarbeid med Norsk

Toppfotball bli bygget opp en nettportal

som skal samle all informasjon knyttet til

norsk fotball. Sammen med rettighetene til

Fotball-VM i Tyskland i 2006 og videreføring

av en rekke av de etablerte suksessene vil

dette gjøre TV 2 Gruppen godt rustet til å

styrke posisjonen i 2006 på alle plattformer.

TV-kanalen TV 2 (100 %)

Den tøffe konkurransen på tv-markedet

medførte behov for ekstra satsinger i TV 2s

sendeskjema høsten 2005. Samtidig ble det

foretatt vesentlige programinvesteringer i

den nye kanalen TV 2 Zebra. Økte reklameog

distribusjonsinntekter bidro likevel til betydelig

sterkere drift enn foregående år.

Driftsresultatet i 2005 ble 236,3 mill,

som er en betydelig forbedring fra 2004-resultatet

på 179,0 mill. Samlede inntekter i tvkanalen

TV 2 ble 1.734,7 mill i 2005. Dette

er opp fra 1.620,8 mill året før, en vekst på

7 %. Driftskostnadene utgjorde 1.498,4 mill,

en økning fra 1.441,8, mill og en vekst på

3,9 %. Driftsmarginen er på 13,6 %, opp fra

11,0 % året før.

Det er sterk vekst i annonsemarkedet,

samtidig som det er tøff konkurranse både

om seere og annonsører. Spesielt gjelder

dette i høstsesongen, da omsetningen av

tv-reklame er på sitt høyeste. TV 2 fikk lavere

oppslutning enn forventet på et par

av de viktigste satsingene høsten 2005, og

lyktes derfor heller ikke med å ta sin relative

andel av veksten på markedet for tv-reklame.

For året som helhet falt TV 2s seerandel

i riksuniverset marginalt til 29,4 %, mens

den kommersielle markedsandelen endte

på 63,2 %. Det tilsvarer en nedgang på 2,1

prosentpoeng fra 2004, men er likevel på

linje med 2003.

TV 2 Zebra (55 % fra 2006)

Lanseringen av tv-kanalen TV 2 Zebra

høsten 2005 var et viktig skritt med tanke

på å styrke TV 2s tilstedeværelse på et raskt

voksende betal-tv-marked. I oktober ble

det inngått en avtale med Canal Digital som

sikrer betydelige vederlag for satellittdistribusjon

av TV 2 og TV 2 Zebra de neste

to årene. TV 2 Zebra distribueres også via

kabel, og har en teknisk distribusjon i befolkningen

på rundt 60 %. Hovedinnholdet

i programtilbudet vil være sport og underholdning

basert på fotballavtalen med NFF

og innkjøpte serier og filmer. Kanalen vil bli

en viktig distributør av bl.a. norsk fotball

med rettigheter primært til de kampene som

etter avtalen med NFF skal gå på betal-tv.

Tv-kanalen TV 2 Zebra vil i 2006 bli skilt

ut fra TV 2 as som et eget selskap og eid 55

% av TV 2 Gruppen as og 45 % av Telenor

Broadcast Holding as. Eierne har kommittert

seg til et samlet kapitaltilskudd på 230

mill hvorav TV 2 Gruppen går inn med 110

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 23


INNHOLD

mill og Telenor med 120 mill. Selskapet skal

drifte tv-kanalen, som i utgangspunktet vil

ligge i Canal Digitals grunnpakke på satellitt

og i kabelnett. Kanalen vil også bli tilbudt

til andre kabeldistributører. Selskapet skal

videre utvikle betal-tv-løsninger for de parallellsendte

fotballkampene som ikke går på

TV 2 eller TV 2 Zebra. Inntektene for selskapet

vil derfor komme både som reklameinntekter

og som abonnementsinntekter.

TV 2 Zebra as har inngått avtaler med

TV 2 as for produksjon av hele sendeflaten.

Videre skal TV 2 etter forretningsmessige

avtaler tilrettelegge alle tekniske, salgsog

administrative oppgaver for selskapet.

Selskapet forventes å gå med et betydelig

underskudd det første driftsåret.

Kanal 24 (51,6 %)

Året 2005 ble et omstillingsår for Kanal 24.

Etter en tøff start i 2004 ble kanalen i 2005

reposisjonert med mange nye programmer

og endringer i organisasjonen. Samtidig

måtte kanalens kostnadsnivå tilpasses. Omstillingene

har forsiktig begynt å gi resultater

og så vel lyttertall som salgsinntekter økte i

2005. Driftsresultatet i 2005 er negativt med

– 81,2 mill, som til tross for underskuddet

er vesentlig bedre enn året før. Akkumulerte

inntekter for året ble 63,0 mill. Dette er en

vekst på 11,5 mill, tilsvarende 22,3 %. Driftskostnadene

utgjorde 144,2 mill, som er

20,7 mill lavere enn året før.

Kanal 24 har en uavklart sak knyttet

til betaling av vederlag for bruk av musikk.

Rettighetsorganisasjonen Gramo har krevd

et vederlag for musikkrettigheter. Det er vesentlig

avvik mellom det som er regnskapsført

og det vederlag GRAMO krever. Kanal 24

bestrider dette kravet og har krevd at denne

vederlagstvisten blir brakt inn for en nemndavgjørelse

etter Åndsverksloven paragraf

51. Også andre kommersielle radiostasjoner

har tilsvarende tvister om rettighetsnivået.

I 4. kvartal valgte TV 2 Gruppen å

benytte en opsjon på kjøp av 2,6 % av aksjene

i Kanal 24. TV 2 Gruppen økte dermed

eierandelen i Kanal 24 til 51,6 % og selskapet

er fra og med 1. oktober 2005 konsolidert

som datterselskap. Til og med 3. kvartal er

Kanal 24 ført i TV 2s konsernregnskap som

tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden.

Etter at TV 2 Gruppen i oktober 2005 økte

eierandelen til 51,6 % er selskapet fra og

med 4. kvartal konsolidert i konsernregnskapet

som datterselskap. Den del av Kanal

24s resultat som inngår i TV 2-konsernets

regnskap utgjør 61,9 mill.

Den ansvarlige kapitalen, summen

av aksjekapital, ansvarlig lån og opparbeidet

resultat i Kanal 24, er positiv. Fordi

egenkapitalen i selskapet, aksjekapital og

opparbeidet resultat, er negativ, kan TV 2

fra det tidspunktet selskapet ble et datterselskap

i konsernregnskapet ikke justere for

minoritetenes negative andel, som utgjør

12, 9 mill. av resultatet.

TV 2 Gruppens engasjement i Kanal

24 omfatter aksjer, lån og eiergaranti overfor

selskapets bankforbindelse. Det negative

resultat fra selskapet i inneværende år gjør

at den regnskapsmessige eksponeringen er

nedskrevet til null på lån og aksjer. Den resterende

eksponering er knyttet til garantien

som er avgitt overfor selskapets bankforbindelse.

Det vil være behov for ytterligere kapitaltilførsel

i løpet av 2006.

Kanalen har hatt en lytteroppslutning

i underkant av 400.000 daglige lyttere.

Fra 2006 planlegges det overgang til nytt

målesystem for registrering av radiolytting.

Denne skal gi en bedre måling av den reelle

lytteroppslutningen til alle radiokanalene.

OB Team as (100 %)

Datterselskapet OB Team er engasjert i

mange av de store tv-produksjonene som

avvikles på tv-kanalen TV 2. Selskapet har

også oppdrag for andre utenforstående

selskaper. Fra sesongstart 2006 skal selskapet

stå for produksjonen av alle fotballkampene

knyttet til avtalen med NFF. I den

anledning har selskapet investert i ny ob-teknologi

og flere nye produksjonsbusser vil

bli levert i løpet av 2006.

TV 2 Nettavisen (100 %)

Veksten i omsetning av nettreklame var formidabel

i 2005 og Internett passerte både

radio og utendørsreklame som distribusjonskanal

for merkevareannonsering. TV 2

Nettavisen er posisjonert som landets tredje

største redaksjonelt baserte nettsted, og

tok sin relative andel av omsetningsveksten.

Med et betydelig modnere Internett øker annonsørenes

krav til mediet, både med tanke

på dekningsgrad og målgruppeinnretning.

TV 2 Nettavisen gjorde derfor betydelige investeringer

i redaksjonelle produkter i 2005,

blant annet med lansering av den nye underholdningsportalen

Side2 med fokus på

livsstil og kjendisstoff og nettavisen NA24,

som utelukkende byr på viktige nyheter fra

politikk og næringsliv. Begge nysatsingene

fikk raskt stor brukeroppslutning og samkjøringen

TV 2 Nettavisen har nå over 3 mill

månedlige brukere og rundt en million unike

brukere per uke.

TV 2 Nettavisen fikk et driftsresultat

på 3,2 mill i 2005. Dette er opp fra 1,1 mill

i 2004. Samlede driftsinntekter økte med

21,7 mill, en vekst på 45 %, og endte på

70,2 mill.

TV 2 Interaktiv (100 %)

TV 2 Interaktiv leverte tidenes beste resultat i

2005 med et driftsresultat på 14,6 mill. Dette

er opp fra 4,9 mill året før. Inntektene økte

fra 130,2 til 147,3 mill, + 13,1 %. Samtidig

økte kostnadene med 7,4 mill, + 5,9 %.

Selskapet driver en omfattende virksomhet

knyttet til blant annet teletjenester,

web-tv/ip-tv og mobile innholdstjenester. Teleområdet

bidro i særlig grad til omsetningsog

resultatveksten i 2005, men selskapet

er godt posisjonert også på andre områder

der det forventes vekst de nærmeste årene.

Undersøkelser fra TNS Gallup viser at mer

enn 10 % av befolkningen allerede bruker

mobile innholdstjenester ukentlig. I slutten

av 2005 hadde TV 2 Mobil mer enn 100 000

ukentlige brukere.

TV 2s web-tv-tjeneste har bygd seg

opp som markedsleder, og det er foretatt

betydelige investeringer og inngått strategiske

samarbeidsavtaler med tanke på å

opprettholde konsernets ledende posisjon

som innholdsleverandør på dette forretningsområdet.

Det er ventet at en rekke aktører

kommer til å satse stort på ip-tv i 2006, og

at konkurransen på denne plattformen vil

øke betydelig.

I januar 2006 ble TV 2 Nettavisen fusjonert

24 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

med TV 2 Interaktiv, som dermed fremstår

som landets ledende tilbyder av internettprodukter

og interaktive tjenester. Det fusjonerte

selskapet får navnet TV 2 Interaktiv.

NTV (33,3 %) og NTV Pluss (33,3 %)

Fulldigitalisering av distribusjonen er viktig

for TV 2 Gruppen både fordi det åpner for

bedre utnyttelse av knappe frekvensressurser,

billigere distribusjon, satsing på

flere kanaler og utvikling av nye innholdstilbud.

Stortinget ga klarsignal for utbygging

av et digitalt bakkenett allerede i februar

2004. Selskapet Norges televisjon, der TV

2 Gruppen, Telenor og NRK eier 1/3 hver,

var eneste søker da konsesjonen ble lyst ut

for andre gang våren 2005. Det er ventet at

Samferdselsdepartementet vil tildele NTV

konsesjon for utbygging våren 2006.

I november stiftet de tre NTV-eierne

selskapet NTV Pluss, som skal utvikle betaltv-operasjonen

i bakkenettet. Også i NTV

Pluss har TV 2 Gruppen en eierandel på

33,3 %.

Investeringer i ny teknologi

TV 2 er i ferd med å gjennomføre omleggingen

til et fulldigitalisert mediehus basert

på fremtidsrettede og moderne løsninger.

Det ble i 2005 gjort betydelige investeringer

i digitalisering av tv-produksjonen. På

hovedkontoret i Bergen er analog produksjonsteknologi

erstattet av et digitalt nyhetsrom

og Oslo står for tur i 2006. Det bygges

nytt studio i Bergen med tanke på parallelle

studiosendinger på flere kanaler. Samtidig

er linjekontrollen rustet opp for å takle økt

aktivitet. En ny hovedkontroll med kapasitet

til utspilling av 8-9 tv-kanaler ferdigstilles i

2006.

I konkurranse med andre fikk TV 2

oppdraget fra Fotballforbundet om levering

av et innholds- og arkivsystem (CMS) for

levering av film- og bildemateriell til de avtalepartnere

som NFF har solgt rettigheter til.

Samlede investeringer utgjør ca 16 mill.

Ansatte, arbeidsmiljø og ytre miljø

Virksomheten i de selskapene i konsernet

der TV 2 Gruppen har en eierandel på 50

prosent eller mer, utgjorde ved årsskiftet

780 årsverk (inkludert ansatte i lønnet permisjon),

mot 666 årsverk i 2004. Hovedgrunnen

til økningen er at Kanal 24 fra og

med 2005 inngår i tallene med 63 årsverk.

Av den samlede staben utgjør 62,2 prosent

menn og 37,8 prosent kvinner.

Alle selskaper har et tett samarbeid

med bedriftshelsetjenesten vedrørende

helse, miljø og sikkerhet. Det er etablert et

eget helseutvalg i konsernet som samarbeider

med Arbeidsmiljøutvalget om kontinuerlig

forbedring av det interne arbeidsmiljøet.

Tiltak for å opprettholde et lavt sykefravær

har vært prioritert høyt også i 2005.

Likevel ble det for første gang på 3 år registrert

en oppgang i det registrerte sykefraværet.

Gjennomsnittlig sykefravær i tvkanalen

TV 2 var 4,7 % prosent i 2005, opp

fra 3,8 % året før. Det ble i 2005 registrert 5

yrkesskader i konsernet.

Virksomhetene i TV 2-konsernet bruker

utelukkende el-kraft som energikilde.

Studiodriften i Bergen og Oslo er energikrevende

på grunn av stort behov for lys og

kjøling. Det er etablert returordninger for alt

papiravfall i samtlige selskaper. Alt ordinært

avfall blir kildesortert, all papp blir presset

på stedet og annet avfall blir kvernet. Det er

etablert oppsamlingsstasjoner for batterier

og for lysstoffrør, og det legges vekt på forsvarlig

håndtering av utrangert teknisk utstyr.

Virksomheten i TV 2-konsernet medfører ingen

aktiviteter som påviselig skader det ytre

miljø.

De største selskapene i konsernet er

etablert med betydelig virksomhet både i

Bergen og Oslo, noe som medfører behov

for en del reisevirksomhet. For å holde reisevirksomheten

på et lavest mulig nivå avvikles

de fleste interne møter, ledermøter

og AMU-møter ved hjelp av tele- og bredbåndsbasert

kommunikasjonsutstyr.

Likestilling

Det er fast forankret i TV 2-konsernets bedriftskultur

at menn og kvinner skal ha like

muligheter. Personalavdelingen igangsatte i

2005 arbeidet med å få utformet en kompetansedatabase.

Her vil alle ansatte få mulighet

til å synliggjøre sin kompetanse samt

lettere kunne søke ledige stillinger i konsernet.

Prosjektet er tilført skattefunnmidler og

videreføres i 2006. Ved utlysning av ledige

stillinger blir det underrepresenterte kjønn

oppfordret til å søke. Det jobbes særlig

med å øke kvinneandelen i ledelsen på alle

nivåer.

I TV 2, som sysselsetter stordelen av

arbeidsstokken i konsernet, har fedre fått

utvidet rett til omsorgspermisjon i forbindelse

med fødselspermisjon fra 2005.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og

menn i TV 2 AS har ikke endret seg i løpet av

2005. Mens den gjennomsnittlige lønnsforskjellen

mellom kvinner og menn var 89 170

kroner i 2004 var den 91 753 kroner i 2005.

I TV 2 Interaktiv har kvinners gjennomsnittslønn

også i 2005 nærmet seg mennenes.

I Storm er gjennomsnittslønnen fortsatt

høyere for kvinner enn for menn, men forskjellen

er redusert i 2005 i forhold til 2004. I

TV 2 Nettavisen har lønnsforskjellen mellom

kjønnene igjen økt noe fra foregående år.

For konsernet som helhet ser vi en mindre

reduksjon i lønnsforskjellene mellom kvinner

og menn.

I 2005 var gjennomsnittslønnen:

Kvinner Menn

TV 2 452.089 543.842

TV 2 Interaktiv 372.600 487.925

TV 2 Nettavisen 358.434 450.228

Storm Weather Center 470.337 421.644

TV 2-konsernet 435.755 530.044

Styre, ledelse og aksjonærer

TV 2 Gruppen AS og TV 2 AS har felles styre.

På selskapets generalforsamling i 2005

ble Jan Erik Knarbakk, Sverre Munck og

Jon Espen Lohne gjenvalgt til styret.

De ansatte gjennomførte nyvalg i februar

2006 der Lene Østby Sævrøy og Børre

Gjelsten ble valgt som nye styremedlemmer,

mens Stål Talsnes og Jan Arve Sandås gikk

ut av styret.

Etter valget består styret i TV 2 Gruppen

av: Alf Hildrum (styrets leder) og Jon

Espen Lohne som representerer A-pressen

ASA/A-pressen Nasjonal medier; Jan Erik

Knarbakk og Sverre Munck som representer

Schibsted ASA; Tommy Melle og Hans

J. Carstensen som representerer Egmont

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 25


INNHOLD

Resultatutvikling 1996-2005 (1000 kr)

123 687

93 610

155 775

98 550

176 193

86 260

135 018

-58 146

238 140

214 470

124 695

-27 827

208 180

166 235

194 999

187 784

174 649

125 695

233 234

138 512

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

- 50 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Driftsresultat

Resultat etter skatt

Holding AS og Terje Dalen, Lene Østby

Sævrøy og Børre Gjelsten som representerer

de ansatte.

Styrehonorarene for regnskapsåret

2004 var 224.377 kroner til styrets leder (inklusiv

utbetaling til tidligere styreleder) og 94

000 kroner til hvert av styremedlemmene.

Honoraret er samlet godtgjørelse for styrevervene

i både TV 2 Gruppen as og TV 2 as.

Kåre Valebrokk er konsernsjef i TV 2

Gruppen AS og sjefredaktør/administrerende

direktør for tv-kanalen TV 2 AS.

Konserndirektørgruppen består av Rune

Indrøy (med ansvar for kommunikasjon og

informasjon), Kjetil Nilsen (strategi og forretningsutvikling),

Bjørn Gunnar Rosvoll (salg

og markedsføring) og Øivind Sørbø Johannessen

(økonomi og finans).

TV 2 Gruppen har hovedkontor i Bergen.

Aksjene i TV 2 Gruppen er fritt omsettelige

med forkjøpsrett for de eksisterende

aksjonærene. Det er ingen formell eierbegrensing

i selskapet. Det har kun vært mindre

endringer i aksjonærsammensetningen i

løpet av året. Ved årsskiftet var det registret

74 aksjonærer i selskapet.

De største aksjonærene er:

Prosentvis eierandel

Schibsted ASA 33,37 %

Egmont Holding AS 33,29 %

A-pressen ASA 22,25 %

A-pressen Nasjonale Medier AS 11,03 %

Øvrige 0,06 %

Sum 100,00 %

Til årets generalforsamling vil styret foreslå

at det utbetales et utbytte for regnskapsåret

2005 på 48 kroner per aksje, til sammen

124,8 mill kr.

Finansiell informasjon og risikoforhold

TV 2-konsernet har per årsskiftet en solid

likviditetsbeholdning med ca 320 millioner

kroner plassert i pengemarkedet og ca. 50

millioner i bankinnskudd. Egenkapitalen utgjør

per årsskiftet 575,5 millioner kroner. Det

tilsvarer en egenkapitalandel på 36,2 prosent,

mot 42,1 prosent ved forrige årsskifte.

Egenkapitalavkastningen i 2005 var 24,1

prosent, 4,8 prosentpoeng høyere enn i

2004. Konsernet oppnådde en driftsmargin

på 12 prosent, opp fra 9,8 prosent året før.

Resultatmarginen endte på 7,1 prosent som

var det samme nivået som året før.

Utestående kundefordringer utgjør

292 millioner kroner ved årsskiftet. Kapitalbindingene

i film- og rettighetslageret er på

350,4 millioner, bestående både av norske

produksjoner og utenlandske serier og filmer.

Dette er ca 25 mill lavere kapitalbinding i

lager enn året før. Investeringer i tilknyttede

og felleskontrollerte selskaper er 4,9 millioner.

Nordea Bank Norge as er hovedbankforbindelse

for TV 2-konsernet og yter både

driftskreditter og langsiktige lån. TV 2-konsernet

har reforhandlet lånepakken og har

nå etablert en låne- og garantifasilitet for

konsernet på 500 millioner. Det kan trekkes

og tilbakebetales på denne fasiliteten etter

behov. I utgangspunktet løper hele fasiliteten

frem til juni 2009, mens vilkår kan reforhandles.

Det er stillet to covenants til trekkfasiliteten:

egenkapitalandel på minimum 30

% og et forhold mellom netto rentebærende

gjeld og resultat før avskriving, renter og

skatter på under 3. TV 2 har tidligere sikret

renten på noen av lånene til en rente som i

dag er høyere enn den flytende renten. Til

å dekke det kortsiktige likviditetsbehov er

det etablert en konsernkontokreditt med en

samlet ramme på 75 millioner. Videre er det

stilt en bankgaranti på 29 millioner for konsernets

skattetrekk og det er gitt en garanti

på 54,4 millioner for Kanal 24s banklån.

I tillegg har konsernet hentet finansiering

fra andre leverandører blant andre DnB

NOR Gjensidige Bank, som leverer bankgarantier

og DnB NOR Finans med leasingavtaler.

TV 2 er utsatt for valutarisiko primært i

tilknytning til innkjøp av filmer, serier og rettigheter

til sportsarrangementer, mens alle

inntekter faktureres i norske kroner. Gjennom

året benyttes valutasikringsforretninger

knyttet opp til de avtaler selskapene i TV 2

Gruppen har for innkjøp av denne type rettigheter.

Per årsskiftet var den ingen løpende

valutasikringer.

TV 2 konsernet henter hovedparten av

inntektene fra reklamemarkedet, slik at omsetningen

vil være følsom overfor svingninger

i markedet for merkevareannonser. Det

er fortsatt et strategisk viktig mål å knytte en

større andel av inntektene opp mot bruker-

26 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Marginutvikling 1996-2005 (prosent)

Daglig dekning (prosent)

13,8

10,4

14,6

9,2

13,6

6,6

10,0

-4,3

15,8

14,2

8,3

-1,8

13,3

10,6

12,1

11,6

9,8

7,1

12,0

7,1

71,9 47,8 29,7 24,2

20 %

100 %

15 %

90 %

10 %

80 %

5 %

70 %

0

60 %

- 5 %

50 %

Driftsmargin

Resultatmargin

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

TV 2 VG Dag- Aften-

Gruppen bladet posten

Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 4Q 2005.

betaling. Videreutvikling av TV 2 Zebra er en

viktig del av denne strategien. Det er fortsatt

god vekst og høy etterspørsel etter reklame

på alle vår distribusjonsplattformer, med

størst prosentvis vekst innenfor internett.

På lengre sikt vil fulldigitalisering av tv-distribusjonen

kunne ha positiv effekt for TV 2s

inntektsmuligheter, både fordi det tilrettelegger

for nye tv-tilbud og nye inntektsstrømmer

basert på brukerbetaling og abonnementsinntekter.

Generelt vil konsernet gi høy

prioritet til utvikling av produkter som over

tid gir en større andel brukerbetalte inntekter.

Det forventes altså betydelig vekst

i omsetningen av reklameplass i nye mediekanaler

de neste årene, og styret legger

til grunn at dette kan gi positive effekter for

datterselskapene TV 2 Nettavisen og TV 2

Interaktiv.

Konsernets resultatutvikling vil også bli

påvirket av driften i Kanal 24. Det må tas

høyde for at det kan ta noe lenger tid enn

først antatt før selskapet kan levere positive

resultater. Samtidig er TV 2 Gruppen as’ eksponering

i Kanal 24 nå kun knyttet til avgitt

garanti på 54,4 mill. Per årsskiftet var denne

eksponeringen nedskrevet med 20,1 mill.

Den finansielle risiko er primært knyttet til de

behov selskapet har for kapitaltilførsel.

Corporate Governance

Konsernet TV 2 Gruppen er regulert i henhold

til Lov om aksjeselskaper samt Kringkastingslov

og -forskrifter. Konsernet er

organisert i en formell selskapsstruktur med

TV 2 Gruppen AS som morselskap; et holdingselskap

som inkluderer konsernledelse

og konsernfunksjoner. De heleide datterselskapene

er tv-kanalen TV 2 der i 2005

også tv-kanalen TV 2 Zebra inngår (i 2006

er TV 2 Zebra utfisjonert i et eget selskap),

TV 2 Interaktiv, TV 2 Nettavisen (som i 2006

er fusjonert med TV 2 Interaktiv), OB Team,

Nydalen Studios og TV 2 Invest. Eierandelen

i datterselskaper Kanal 24 utgjør 51,6 %. TVkanalen

TV 2 drives ut fra en konsesjon som

inneholder konkrete plikter og rettigheter.

Virksomheten i de redaksjonelle selskapene

drives også i tråd med retningslinjene

i Redaktørplakaten, Vær-varsom-plakaten

og Tekstreklame-plakaten. I tillegg er det

utarbeidet en egen Etikkplakat som definerer

sentrale etiske retningslinjer for ansatte

i TV 2.

Det er i selskapene utarbeidet egne

styreinstrukser som regulerer styrets arbeidsform

og saksbehandling. Instruksen

definerer videre styrets plikter og oppgaver,

styreleders rolle samt arbeidsoppgaver

og plikter for daglig leder. Styret har vært

spesielt oppmerksom på risikostyring og

oppfølging av lønnsomhetsutviklingen innenfor

de ulike forretningsområdene. Styret

ansetter daglig leder og fastsetter dennes

lønnsvilkår. Som mediebedrift er TV 2 unntatt

fra reglene om bedriftsforsamling.

Styret har ansvaret for konsernets

strategiske utvikling, oppfølging av og kontroll

med den løpende driften. Konsernstyret

er sammensatt med 2 representanter fra

hver eierbedrift og medlemmene har bred

erfaring fra medievirksomhet. I tillegg er de

ansatte representert med 3 medlemmer.

Også i styrene i de enkelte datterselskapene

er de ansatte representert. Det er utarbeidet

egne retningslinjer for forretningssamarbeid

mellom TV 2 og eierbedriftene.

Det er egne økonomiansvarlige/controllere

i samtlige selskap i konsernet. I TV 2

er det også ansatt egne controllere innenfor

de viktigste ressursområdene. Økonomi- og

regnskapsavdelingen i TV 2 utfører regnskapsarbeidet

for de fleste selskapene i konsernet

og har ansvaret for intern kontroll og

oppfølging i forhold til god regnskapsskikk.

Driftsregnskap for samtlige selskaper

og sammenstilt konsernregnskap med utvikling

i sentrale nøkkeltall rapporteres månedlig

til styret. TV 2 Gruppen gjennomfører

kvartalsvis offentlig regnskapspresentasjon.

TV 2-konsernets selskaper revideres av

selskapet Ernst & Young.

Overgang til IFRS

Konsernregnskapet for 2005 er avlagt etter

god regnskapsskikk i Norge. TV 2 er i

utgangspunktet ikke omfattet av kravet

til børsnoterte selskaper om å utarbeide

konsernregnskapet etter de internasjonale

regnskapsstandardene IFRS (International

Financial Reporting Standards). TV 2-konsernet

ønsker imidlertid et nivå tilsvarende

børsnoterte selskaper på regnskapsrapporteringen

og vil fra og med 2006 derfor rap-

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 27


INNHOLD

Kvartalsvis driftsutvikling 2005 (1000 kr)

449 098

38 167

520 094

117 769

377 925

2 586

597 212

74 714

600 000

550 000

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Driftsinntekter

Driftsresultat

portere regnskapet i samsvar med denne

internasjonale standarden.

Konsernets gjennomgang viser at det

ikke vil være vesentlige forskjeller mellom de

prinsippene TV 2 bruker i dag og det som

vil bli prinsippene etter IFRS. På regnskapsområdet

pensjoner er det allerede i 2005-

regnskapet hensyntatt reglene i IAS 19, slik

god regnskapsskikk gir anledning til. Denne

prinsippendringen medførte en belastning

på egenkapitalen på 8,8 millioner etter

skatt.

Rettssaker

TV 2 Gruppen er, primært på bakgrunn av

den omfattende redaksjonelle aktiviteten i

konsernet, i noen grad utsatt for å bli trukket

inn i rettssaker. Fire saker vedrørende redaksjonelle

innslag på TV 2 er til behandling i

rettsapparatet.

TV 2 har saksøkt staten for å få avklart

omfanget av adgangen til å sende helseinformasjon

på reklameplass i TV. Saken

dreier seg om forståelsen av legemiddelloven

og -forskriften. Oslo tingrett fant i første

omgang at TV 2 ikke hadde rettslig interesse

i å få prøvet saken, og avviste den. TV 2 har

påkjært avgjørelsen. Etter samme beslutning

i ankeinstansen er saken nå til behandling i

Høyesterett.

I året som gikk har TV 2 også - for å

medvirke til en nærmere avklaring av domstolenes

adgang til å nedlegge referatforbud

for vitnemål - brakt et spørsmål om

gyldigheten av et referatforbud nedlagt i

den såkalte NOKAS-saken inn for Høyesterett.

Høyesterett kom til at tingrettens og

deretter lagmannsrettens kjæremålsutvalgs

kjennelser ikke kunne settes til side og referatforbudet

ble således opprettholdt.

Det er styrets vurdering at ingen av de

pågående rettssakene der TV 2 Gruppen eller

datterselskapene er involvert vil medføre

noe erstatningsansvar av betydning.

Konsernbidrag fra TV 2 as

til TV 2 Rubrikk as

1,2 millioner

Konsernbidrag fra TV 2 as

til Nydalen Studios as

1,3 millioner

Konsernbidrag fra TV 2 as

til Outside Broadcast Team as 0,5 millioner

Konsernbidrag fra TV 2 as

til Eventyrkanalen as

0,1 millioner

Styret vil foreslå at utbetales et utbytte til aksjonærene

i TV 2 Gruppen as på kr 48 per

aksje, samlet 124,8 millioner.

Disponering av årets resultat,

konsernbidrag og utbytte

Konsernets samlede egenkapital utgjør per

årsskiftet 575,2 millioner kroner. Av dette er

aksjekapitalen 260 millioner og overkursfondet

90 millioner og egenkapitalandelen

utgjør 36,2 %.

Styret vil foreslå at det overføres utbytte

og konsernbidrag som følger:

Utbytte fra TV 2 as

til TV 2 Gruppen as:

240,0 millioner

Utbytte fra TV 2 Interaktiv as

til TV 2 Gruppen as:

35,5 millioner

Utbytte fra TV 2 Nettavisen as

til TV 2 Gruppen as:

13,0 millioner

Konsernbidrag fra TV 2 as

til TV 2 Nettavisen as

5,6 millioner

Konsernbidrag fra TV 2 as

til TV 2 Invest as

3,3 millioner

Styret foreslår følgende disponering av årets

resultat i TV 2 Gruppen AS:

Årets resultat

151,4 millioner

Til utbytte

124,8 millioner

Til annen egenkapital

26,6 millioner

Den resterende frie egenkapital utgjør 265,6

millioner.

Med bakgrunn i det foreliggende

årsregnskapet bekrefter styret at forutsetningene

for fortsatt drift er til stede.

Videre utvikling og strategiske mål

TV 2-Gruppen er inne i et meget utfordrende

år, med blant annet implementering

av fotballavtalen på mange plattformer, økte

programinvesteringer i nye kanaler og oppstartsår

for Norges Televisjon og NTV Pluss.

Dette er viktige investeringer for å befeste

28 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Kommersielle seerandeler (prosent)

Seerandeler i riksuniverset (prosent)

13,1

6,1

3,8

11,0

23,6

40,1

63,2

29,4

TV 2

TVNorge

TV3

TV 2

NRK1

TVNorge

TV3

NRK2

og styrke TV 2-Gruppens posisjon, men vil

belaste økonomien i 2006.

Samlet er TV 2 Gruppen posisjonert på

alle elektroniske plattformer. Målsettingen

fremover er å utvide produkt- og tjenestetilbudet

slik at vi oppnår et høyere samlet

mediekonsum og dermed kan utnytte de

stordriftsfordelene som konsernet samlet

innehar. Et utbygget digitalt bakkenett vil

på sikt gi betydelige kostnadsbesparelser

for tv-kanalen TV 2. Samtidig vil det være

en mulighet til å utvide distribusjonen også

for tv-kanalen TV 2 Zebra og andre nye

tv-kanaler i TV 2s regi. På internett-plattformene

vil vi fortsatt satse og øke tilbudet

av stoff innenfor alle genrer både på TV 2

Nettavisen, NA 24 og Side2. I 2006 vil fotball

og eneretten til å vise levende bilder

og repriser av fotball på alle plattformer de

første 24 timene etter en kamp være et fortrinn

som vi håper vil løfte seeroppslutning

og brukertrafikken. Dette gir grunnlaget for

en økt markedsandel innenfor solgt reklame

på de nye plattformene.

Rammebetingelser

TV 2-kanalens konsesjon løper frem til og

med 2009. Med det digitale bakkenettet på

plass vil vi på dette tidspunkt ha flere distribusjonsplattformer

som har en bred teknisk

dekning. Dette innebærer at mange kanaler

fremover vil kunne oppnå riksdekning. I den

grad myndighetene fortsatt opprettholder

kravet til konsesjon legger TV 2 til grunn at

et hovedprinsipp vil være at alle kanaler behandles

likt.

Takk for innsatsen

Styret vil takke alle medarbeidere som gjennom

året har stått på for å sikre TV 2 Gruppens

virksomheter sterke posisjoner både

på tv-markedet og innenfor nye forretningsområder.

Styret vil også takke annonsører,

kunder, leverandører, forretningsforbindelser,

offentlige myndigheter og aksjonærer

for et godt samarbeid i 2005.

Bergen/Oslo, 20. mars 2006

Styret i TV 2 Gruppen as

Jan Erik Knarbakk Tommy Melle Alf Hildrum

styrets leder

Terje Dalen

Lene Østby Sævrøy

Jon Espen Lohne Sverre Munck Kåre Valebrokk

konsernsjef

Hans Jacob Carstensen

Børre Gjelsten

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 29


INNHOLD

Regnskap TV 2 Konsern

30 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Resultatregnskap

(TALL I NOK 1000)

TV 2 Konsern

Note 2005 2004 2003

Reklameinntekter 1.724.511 1.580.333 1.471.024

Andre inntekter 219.817 195.571 146.878

Driftsinntekter 1 1.944.327 1.775.904 1.617.902

Programkostnader 2 (729.985) (713.942) (604.418)

Personalkostnader 3, 23 (571.436) (501.642) (455.252)

Ordinære avskrivinger 7 (47.386) (40.227) (47.762)

Andre driftskostnader 4, 8 (362.287) (345.444) (315.471)

Driftskostnader (1.711.093) (1.601.255) (1.422.903)

DRIFTSRESULTAT 233.234 174.649 194.999

Andel resultat tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 9 (29.942) (120.323) (9.451)

Gevinst ved salg av aksjer 7.284 86.336 22.444

Netto finansposter 5 (1.273) 4.451 (7.599)

RESULTAT FØR SKATT 209.303 145.113 200.394

Skattekostnad 6 (70.441) (19.485) (13.203)

RESULTAT ETTER SKATT 138.862 125.628 187.190

Minoritetens andel av resultat 17, 28 (350) 68 594

RESULTAT ETTER SKATT OG MINORITETER 138.512 125.696 187.784

Avsatt utbytte 124.800 260.000 75.000

Resultat per aksje 53 48 72

Utvannet resultat per aksje 53 48 72

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 31


INNHOLD

Balanse

(TALL I NOK 1000)

Note 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6 38.278 45.152 53.803

Goodwill 7 0 0 1.716

Konsesjonsrettighet 4, 25 213.714 107.142 128.570

Varemerke 7 2.850 3.900 5.200

Sum immaterielle eiendeler 254.842 156.194 189.290

Varige driftsmidler

Påkostninger leiebygg, boligeiendommer 7 21.979 18.874 14.965

Produksjonsutstyr, inventar o.l. 7 110.288 68.764 52.630

Sum varige driftsmidler 132.267 87.638 67.595

Finansielle anleggsmidler

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 9 4.898 1.755 195.263

Andre aksjer 213 213 1.624

Langsiktige fordringer 11 1.569 10.916 114.306

Sum finansielle anleggsmidler 6.680 12.884 311.193

Sum anleggsmidler 393.789 256.716 568.078

Omløpsmidler

Filmer, rettigheter, lisenser o.l. 12 350.421 374.214 383.516

Fordringer

Kundefordringer 13 291.745 215.230 210.738

Forskuddsbetalinger 14 130.909 121.806 149.750

Andre fordringer 15 12.445 17.228 31.156

Sum fordringer 435.099 354.265 391.644

Investeringer

Andre aksjer 10 34.645 34.369 44.471

Andre verdipapirer 16 322.702 343.871 11.050

Sum investeringer 357.347 378.240 55.521

Bankinnskudd 18 53.337 12.487 0

Sum omløpsmidler 1.196.203 1.119.205 830.681

SUM EIENDELER 1.589.993 1.375.921 1.398.759

32 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 17 260.000 260.000 260.000

Overkursfond 17 90.000 90.000 90.000

Sum innskutt egenkapital 350.000 350.000 350.000

Opptjent egenkapital

Øvrig konsernkapital 17 224.796 229.222 372.368

Minoritetsinteresser 17 687 336 3.788

Sum opptjent egenkapital 225.483 229.557 376.156

Sum egenkapital 575.483 579.557 726.156

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Netto pensjonsforpliktelse 19 24.935 32.676 28.962

Sum avsetninger for forpliktelser 24.935 32.676 28.962

Annen langsiktig gjeld

Langsiktig lån 18, 20 394.405 199.768 246.071

Sum annen langsiktig gjeld 394.405 199.768 246.071

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 21 76.401 54.176 73.068

Skyldig skatt 61.384 0 2.032

Skyldig mva, skattetrekk o.l. 115.504 106.527 91.313

Annen kortsiktig gjeld 22 341.881 403.217 231.156

Sum kortsiktig gjeld 595.170 563.920 397.570

Sum gjeld 1.014.510 796.364 672.603

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.589.993 1.375.921 1.398.759

Bergen/Oslo, 20. mars 2006

Styret i TV 2 Gruppen as

Jan Erik Knarbakk Tommy Melle Alf Hildrum

styrets leder

Terje Dalen

Lene Østby Sævrøy

Jon Espen Lohne Sverre Munck Kåre Valebrokk

konsernsjef

Hans Jacob Carstensen

Børre Gjelsten

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 33


INNHOLD

Kontantstrømanalyse

(TALL I NOK 1000)

2005 *) 2004 2003

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet 1) 312.069 233.397 251.605

Endring lager, debitorer, kreditorer (34.095) (14.082) 8.675

Andre tidsavgrensninger 47.927 35.031 (40.800)

Netto likviditetsendring fra virksomheten 325.901 254.346 219.480

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler (79.169) (60.180) (42.114)

Salg av varige driftsmidler 1.905 7.361 658

Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjer 17.092 289.298 34.437

Investering i aksjer (19.225) (33.341) (61.632)

Lån til nærstående selskap (500) 18.936 (59.140)

Netto likviditetsendring fra investeringer (79.897) 222.074 (127.791)

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Utbetalt utbytte (260.000) (75.000) (59.800)

Opptak av ny gjeld 47.875 0 9.289

Nedbetaling av gjeld (14.198) (56.112) (30.679)

Netto likviditetsendring fra finansiering (226.323) (131.112) (81.190)

Netto likviditetsendring gjennom året 19.681 345.308 10.499

Likviditetsbeholdning pr 01.01 356.358 11.050 551

LIKVIDITETSBEHOLDNING PR 31.12 376.039 356.358 11.050

1) Dette tallet fremkommer slik:

Resultat før skatt 209.303 145.113 200.392

+ avskrivninger/nedskrivninger **) 74.115 69.341 69.191

+ resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper 29.942 120.323 9.451

- gevinst ved salg av tilknyttede selskaper/andre aksjer (4.116) (91.026) (25.478)

- gevinst ved salg av anleggsmidler (172) 177 (83)

+ nedskrivning/reversering aksjer (1.544) (1.963) (1.409)

+ endring pensjoner 4.541 (8.568) (459)

= Tilført fra årets virksomhet 312.069 233.397 251.605

*) Kanal 24 Norge as er konsolidert som datterselskap fom 4. kvartal 2005. Effekten av balansen i

Kanal 24 Norge før konsernetableringstidspunktet er samlet i posten andre tidsavgrensninger.

**) Herav periodisert konsesjonsavgift i 2005 Nok 25,4 mill.

34 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Regnskapsprinsipper

TV 2 Konsern

Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter TV 2. Gruppen as og

alle datterselskaper hvor TV 2 Gruppen as eier mer

enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Datterselskaper

fremgår av note 28. Konsernregnskapet

utarbeides etter ensartede prinsipper. Alle vesentlige

transaksjoner og mellomværende mellom

selskaper i gruppen er eliminert. Oppkjøpt virksomhet

konsolideres i konsernregnskapet etter

oppkjøpsmetoden. Merverdier tillegges de eiendeler

merverdien knytter seg til. Overskytende

merpris er aktivert som goodwill. Goodwill

avskrives lineært over antatt økonomisk levetid.

Dersom konsoliderte datterselskaper ikke er

heleide, er de utenforstående aksjonærenes interesser

vist som minoritetsinteresser under egenkapital.

I morselskapet er datterselskaper vurdert etter

egenkapitalmetoden (se eget avsnitt under Tilknyttede

selskaper).

Felleskontrollerte virksomheter

Felleskontrollert virksomhet defineres som økonomisk

virksomhet regulert ved avtale mellom to eller

flere deltakere slik at disse har felles kontroll over

virksomheten. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet

er både i konsernregnskapet og morselskapet

regnskapsført etter egenkapitalmetoden

(se eget avsnitt under Tilknyttede selskaper).

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper hvor TV 2 Gruppen eier

20%-50% av den stemmeberettigede kapital, er

både i morselskapet og konsernet vurdert etter

egenkapitalmetoden.

TV 2 Gruppens andel av resultat vises på egne linjer

under finanspostene. Ved beregning av resultatandel

er det korrigert for avskrivning på

merverdi/inntektsføring på mindreverdi. Investeringen

er vist på egen linje blant anleggsmidler. Investeringens

verdi øker/minker med resultatandel og

reduseres med andel av utbytte.

Driftsinntekter

Reklameinntekter inntektsføres i takt med utsending

og oppnådd seeroppslutning. Det avsettes fullt

ut for underleveranser.

Sponsorinntekter inntektsføres i takt med utsending.

Barteravtaler (bytteavtaler) periodiseres i takt

med bruken, eller tidsperioden avtalen er inngått

over. Andre inntekter inntektsføres i den periode

inntekten er opptjent.

Produksjonsstøtte

Produksjonsstøtte er klassifisert i henhold til de

kostnader de er ment å dekke.

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Poster klassifiseres som ekstraordinære dersom

de er uvanlige, uregelmessige og vesentlige.

Klassifisering av poster i balanse/resultat

Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig

eie eller bruk for selskapet. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Kortsiktig gjeld har forfall innen ett år

eller er knyttet til varekretsløpet. Øvrig gjeld klassifiseres

som langsiktig.

Verdipapirer og aksjer

Kortsiktige plasseringer i form av obligasjoner og

andre verdipapirer inngår i en handelsportefølje og

vurderes til virkelig verdi.

Andre aksjer vurderes enkeltvis og føres opp til laveste

verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.

Kundefordringer

Kundefordringer er oppført etter fradrag for avsetning

for forventet tap.

Filmer, rettigheter, lisenser og norske

produksjoner

Kontrakter vedrørende kjøp av filmer, produksjoner,

rettigheter etc. balanseføres fra tidspunktet rettigheten

inntreffer. Betalte filmer og rettigheter der

rettighetsperioden ikke er inntruffet, balanseføres

som forskuddsbetaling. Beholdningen kategoriseres

i ulike grupper som filmer/serier , såper, norsk

underholdning/situasjonskomedier og events/aktualitet.

TV 2 as kostnadsfører kostpris med minst 60 %

ved 1. gangs sending for gruppen norsk underholdning/situasjonskomedier,

med minst 80 % ved

1. gangs sending for gruppen filmer/serier, med

minst 80 % ved 1. gangs sending for gruppen

såper og med 100 % ved 1. gangs sending for

gruppen events/aktualitet. Innkjøpte sportsrettigheter

som gjelder en gitt tidsperiode, utgiftsføres

i takt med bruk av retten til sending. Det avsettes

for ukurans i film- og rettighetsbeholdningen.

Andre omløpsmidler

Andre omløpsmidler er oppført til laveste verdi av

virkelig verdi og anskaffelseskost.

Leasing

Operasjonelle leasingavtaler behandles som leieavtaler.

Leien klassifiseres som driftskostnad og

forskuddsleie fordeles lineært over avtaleperioden.

Leieobjekter som anses som finansiell leasing balanseføres

og avskrives over forventet levetid.

Låneforpliktelsen behandles som gjeld i regnskapet

slik at det betalte leiebeløpet fordeles og registreres

som avdrag og rente.

Anleggsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom

de har levetid på over tre år og kostpris mer enn kr.

15.000,-. I balansen er varige driftsmidler oppført

til historisk kostpris med fradrag for ordinære

avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet

lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom

verdifallet ikke ventes å være forbigående.

Påkostning leiebygg avskrives over leie-kontraktstiden

eller antatt leietid. Årets ordinære avskrivninger

er belastet driftskostnader i resultatregnskapet.

Gevinst eller tap ved salg av anleggsmidler er nettoført

under driftsinntektene.

Vedlikehold

Som hovedregel utgiftsføres vedlikehold når det

påløper. Oppgradering og utskiftning av varige

driftsmidler betraktes som investering og aktiveres.

Valuta

Pengeposter i valuta vurderes til balansedagens

kurs.

For å redusere valutarisikoen benytter selskapet

seg av valutaterminkontrakter. Eventuelle terminkontrakter

benyttes for å kurssikre fremtidige

utbetalinger i valuta og benyttes bare for å sikre

transaksjoner. De underliggende transaksjoner blir

derfor registrert til terminkurs.

Latente forpliktelser og betingede utfall

Det er avsatt for forventningen av latente og betingede

forpliktelser dersom disse er sannsynlige

og kvantifiserbare. Beste estimat benyttes ved beregning

av oppgjørsverdi.

Pensjoner

Alle pensjonsordninger er behandlet i henhold til

IFRS (IAS 19). Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

beregnes etter lineær opptjening basert

på forutsetninger om diskonteringsrente,

fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser

fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler

samt aktuarmessige forutsetninger om

dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er

vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser

i balansen. Endringer i forpliktelsen

som skyldes endringer i pensjonsplaner resultatføres

på endringstidspunktet. Endringer i forpliktelsen

og pensjonsmidlene som skyldes endringer

i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer)

fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende

opptjeningstid hvis avvikende ved årets

begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto

pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Det er

avsatt arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse.

Pensjonskostnaden er basert på beregnings-forutsetninger

pr 01.01., mens pensjonsforpliktelser

er basert på beregningsforutsetninger pr

31.12.

Skatt

I resultatregnskapet vises betalbar skatt og utsatt

skatt samlet som skattekostnad. I balansen vises

skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige

resultat som betalbar skatt under kortsiktig gjeld.

Utsatt skatt/ -skattefordel er beregnet på grunnlag

av de midlertidige forskjellene som eksisterer ved

utgangen av året mellom regskapsmessige verdier

og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd

til fremføring. Netto utsatt skatt vises

som avsetning for forpliktelser mens netto utsatt

skattefordel vises som immateriell eiendel.

Ved oppkjøp beregnes utsatt skatt på merverdier

unntatt goodwill som føres opp netto.

Kontantstrømoppstilling

TV2 viser kontantstrømoppstilling i samsvar med

den indirekte metoden i NRS om kontantstrømoppstilling.

Likviditetsbeholdningen er definert som

summen av kontanter, bankinnskudd og kortsiktige

plasseringer som obligasjoner, pengefond og

aksjefond.

Bankinnskudd presenteres netto sammen med

opptrekk kassekreditt.

Sammenligningstall

Ved overgang fra NRS 6 til IAS 19 for pensjoner er

sammenligningstallene i balansen for 2004 endret

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 35


INNHOLD

Regnskapsprinsipper

slik at tallene er i henhold til IAS 19. Effekten fremgår

i noten for egenkapital. Sammenligningstallet i

resultatet er ikke endret da effekten er uvesentlig.

Forskjeller i regnskapsprinsipper etter IAS/

IFRS og TV 2s regnskapsprinsipper

TV 2 er i utgangspunktet ikke omfattet av kravet til

å utarbeide konsernregnskapet etter IFRS ( International

Financial Reporting Standards) fra

01.01.2005 da selskapet ikke er børsnotert. TV 2

vil likevel implementere IFRS som konsernrapporteringsspråk

da konsernet ønsker et nivå tilsvarende

børsnoterte selskaper på regnskapsrapporteringen,

og innføringen vil skje f o m 01.01.2006.

av følgende valgmuligheter:

• Uamortisert estimatavvik vedrørende pensjon

nullstilles mot egenkapital. Denne endringen er

gjennomført i TV 2 per 01.01.2004 da IAS 19

tillates anvendt i regnskaper presenteret etter

norsk god regnskapsskikk.

• Foretaksintegrasjoner vil ikke bli omarbeidet.

• Varige driftsmidler vil ikke bli oppskrevet til

virkelig verdi.

Det er krav om ett års sammenligningstall etter

IFRS, og arbeidet med å kartlegge forskjeller mellom

IFRS og norsk regnskapslovgivning er påbegynt

også med tanke på at konsernet må gi slik informasjon

til eierne knyttet til eiernes IFRS

rapportering i 2005.

IFRS er mer balanseorientert enn dagens norske

regnskapslovgivning. Konsernets gjennomgang

viser at det ikke vil være vesentlige forskjeller mellom

de prinsippene TV 2 bruker i dag og det som

vil bli prinsippene etter IFRS.

TV 2 vil i hovedtrekk bli påvirket på følgende områder

ved overgang til IFRS:

Oppstillingsplan og noter

• Større valgfrihet m.h.p. presentasjon.

• Reklassifisering av enkelte poster slik som

langsiktig gjeld og utbytte.

• Noteverket utvides noe.

Immaterielle eiendeler

Goodwill/varemerke skal ikke avskrives, men testes

periodevis/minst en gang i året for nedskrivning.

Eventuell negativ goodwill kan ikke balanseføres

og inntektsføres i sin helhet.

Andre aksjer

Investeringsaksjer skal i henhold til IFRS balanseføres

til virkelig verdi.

Langsiktig gjeld

I henhold til IFRS regnskapsføres 1. års avdrag

langsiktig gjeld som kortsiktig gjeld, mens praksis i

Norge og i TV 2 er å regnskapsføre avdraget sammen

med hovedstolen under langsiktig gjeld. Virkelig

verdi på renteswaper vil bli balanseført.

Konvertible lån

TV 2 har ytt konvertible lån til Kanal 24 Norge as,

som etter IFRS må splittes i konverteringsrett og

lån. Konverteringsretten vil videre medføre at TV 2

må konsolidere Kanal 24 Norge as selv om eierandel

t o m 3. kvartal 2005 var mindre enn 50%.

Utbytte

I henhold til IFRS regnskapsføres utbytte først i

vedtaksåret, mens dagens praksis i Norge og i TV

2 er å regnskapsføre utbytte i det regnskapsåret

utbyttet vedrører (dvs ett år tidligere enn etter

IFRS).

Åpningsbalanse

I forbindelse med etablering av åpningsbalanse er

det i overgangsreglene til IFRS nr. 1 gitt flere

valgmuligheter. TV 2 vil sannsynligvis benytte seg

36 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Noter

(TALL I NOK 1000)

TV 2 Konsern

Note 1: Segmenter

TV 2 konsernet inndeles i segmentene TV, Radio, Multimedia og Forretningsutvikling/Investeringer. Under TV sorterer TV-,

produksjons- og rettighetsselskaper. Under Radio sorterer Kanal 24 (resultatpostene inkluderer kun fjerde kvartal), under Multimedia

sorterer TV 2 Interaktiv, TV 2 Rubrikk og TV 2 Nettavisen og under Forretningsutvikling/investeringer sorterer investeringer av både

operasjonell og finansiell art i morselskapet TV 2 Gruppen og TV 2 Invest. Nedenfor gis en oversikt over aktiviteten i de ulike segmentene

i år 2005.

Forretningsutvikling/

TV Radio *) Multimedia investeringer Elimineringer Konsern

Inntekter, eksterne 1.697.277 11.929 213.077 22.995 1.945.277

Inntekter, fra andre segmenter 41.533 4.561 1.766 43.753 (92.563) (950)

Programkostnader 702.613 7.590 36.053 5.022 (21.294) 729.985

Personalkostnader 449.044 10.574 80.089 37.162 (5.432) 571.436

Avskrivninger 33.578 792 6.088 851 6.076 47.386

Andre driftskostnader 315.655 21.473 75.610 9.387 (59.837) 362.287

Driftsresultat 237.921 (23.939) 17.002 14.326 (12.076) 233.234

Eiendeler 997.637 169.888 108.008 983.889 (669.428) 1.589.993

Egenkapital 216.685 (164.296) 16.398 633.551 (126.855) 575.483

Gjeld 780.953 334.184 91.610 350.338 (542.573) 1.014.510

Investeringer (inklusiv aksjer) 70.301 14.903 6.547 16.963 108.715

Gjennomsnittlig antall årsverk 532 60 125 35 752

*) For radio gjelder inntekter og kostnader 4. kvartal 2005.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 37


INNHOLD

Noter

Note 2: Programkostnader 2005 2004 2003

Filmer og lisenser 83.046 79.509 77.399

Norske programkontrakter 362.297 285.026 253.282

Øvrige programproduksjoner 173.708 173.956 169.458

Rettigheter 110.934 175.451 104.279

Sum programkostnader 729.985 713.942 604.418

Note 3: Personalkostnader 2005 2004 2003

Lønnsytelser 438.169 389.465 350.110

Folketrygdavgift 65.703 59.674 54.321

Pensjonskostnader 21.879 20.191 18.761

Andre ytelser 45.685 32.312 32.060

Sum personalkostnader 571.436 501.642 455.252

Note 4: Andre driftskostnader 2005 2004 2003

Husleiekostnader 52.543 60.121 55.739

Markedsføring 25.694 22.339 13.632

Reiser 17.958 18.023 16.913

Rekvisita, telefon og it 55.502 49.461 41.133

Vareforbruk 0 0 2.454

Konsesjonsavgift 57.484 47.275 0

Distribusjon/Kontribusjon 83.310 72.349 70.466

Tap på fordringer 2.976 3.690 10.594

Andre driftskostnader 66.819 72.185 104.539

Sum andre driftskostnader 362.287 345.444 315.471

Note 5: Netto finansposter 2005 2004 2003

Renteinntekter 23.542 17.628 10.665

Kursgevinst verdipapirer 2.150 7.243 4.367

Agio (Disagio) (1.536) 4.768 2.517

Rentekostnader (22.543) (25.189) (24.718)

Kurstap verdipapirer (3.864) 0 (430)

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 977 0 0

Netto finansposter (1.273) 4.451 (7.599)

38 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 6: Årets skattekostnad 2005 2004 2003

Betalbar skatt 66.787 41.420 51.797

Korreksjon av tidligere års skattekostnad 0 (2.000) 0

Endring utsatt skattefordel 3.654 (19.935) (38.594)

Sum årets skattekostnad 70.441 19.485 13.203

Avstemming nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skatt x 28 % 58.605 40.632 56.110

Skatteeffekt av følgende poster:

- andel resultat etter egenkapitalmetoden 8.384 33.690 2.646

- goodwillavskrivning 1.225 1.788 2.145

- ikke fradragsberettigede kostnader 1.393 (2.816) 199

- ikke balanseført utsatt skattefordel m.m. 2.873 (31.532) (47.897)

- bortfall av urealiserte skattefordeler aksjer etter endring i skattelov 0 3.741 0

- regnskapsmessige resultat ved salg aksjer uten skattekonsekvens (2.039) (26.018) 0

Sum regnskapsført skattekostnad 70.441 19.485 13.203

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

Omløpsmidler (8.983) (8.864) (9.585)

Varige driftsmidler (21.126) (24.622) (31.482)

Pensjonsmidler *) (6.982) (9.149) (8.109)

Andre forskjeller (1.680) (3.009) (10.510)

Fremførbart underskudd (3.352) (43.816) (39.596)

Ikke balanseført utsatt skattefordel datterselskaper 3.845 44.308 45.479

Balanseført utsatt skatt (skattefordel) (38.278) (45.152) (53.803)

*) 2004 tallet er endret i forbindelse med innføring av IAS 19 på pensjoner.

Utsatt skattefordel er balanseført med utgangspunkt i forventning om fremtidig inntjening.

Årets skattekostnad er redusert med Nok 1,4 mill. gjennom utnyttelse av ikke balanseførte skattefordeler i TV 2 Nettavisen.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 39


INNHOLD

Noter

Note 7: Varige driftsmidler, goodwill og varemerke

Prod. utstyr, Påkostning

inventar o.l. Leiebygg Leiligheter Varemerker Goodwill Sum

Kostpris per 01.01 512.651 95.385 3.028 6.500 43.280 660.844

Tilgang i året 83.796 9.162 0 250 4.376 97.583

Avgang i året (2.357) 0 0 0 0 (2.357)

Kostpris per 31.12 594.091 104.546 3.028 6.750 47.656 756.071

Samlede avskrivninger per 01.01 (443.887) (79.538) 0 (2.600) (43.280) (569.306)

Ordinære avskrivninger (36.198) (5.512) 0 (1.300) (4.376) (47.386)

Avgang avskrivninger (3.717) (545) 0 0 0 (4.262)

Samlede avskrivninger per 31.12 (483.803) (85.595) 0 (3.900) (47.656) (620.954)

Balanseført verdi per 31.12 110.288 18.952 3.028 2.850 0 135.117

Avskrivningssats (lineær) 20 % - 30 % 20 % 0 % 0/20% 20 %

Varemerke er knyttet til TV 2 Nettavisen as og Kanal 24 Norge as.

Bokført verdi av varige driftsmidler balanseført som finansiell leasing utgjør Nok 20 mill. Årets avskrivning på disse utgjør Nok 2,9 mill.

Goodwill kan spesifiseres som følger:

Kjøps- Opprinnelig Årets Balansetidspunkt

goodwill avskrivning ført verdi

TV 2 Interaktiv as 1995/2000 43.266 0 0

Kanal 24 Norge as 2003/2005 24.756 (4.376) 0

Nydalen Studios as Konsern 1997 2.370 0 0

Sum (4.376) 0

Note 8: Leieavtaler

Type anleggsmiddel Avtale utgår Årlig leie

Infrastruktur/teknisk utstyr studio,Bergen 2006/2007 (1.471)

Biladministrasjonsavtale 2005 (131)

Lokaler Bergen, bygg 1 og 2 *) 31.12.2009 (12.162)

Lokaler Oslo, bygg 1, 2 og 3 **) 01.07.2007/01.01.2008 (19.672)

Sendenett ***) 31.12.2009 (73.767)

Lokaler i Møllergaten i Oslo 30.09.2006 (2.716)

*) Avtaler inngått av TV 2 as.

**) TV 2 har en ensidig opsjon på videre leie på 5 år av gangen for bygg 1 og for bygg 2 en ensidig opsjon på å forlenge leieforholdet med inntil 7 nye år fra 31.12.2009.

Frist for å gjøre opsjonen gjeldende for bygg 1 er 12 måneder før utløp av leieperioden. Frist for å gjøre opsjonen gjeldende for bygg 2 er ved utløpet av leieperioden.

I Oslo utløper TV 2s leieavtaler hhv 01.07.2007 for bygg 1 og 2 og 01.01.2008 for bygg 3. TV 2 har en ensidig opsjon på 2 perioder a 5 år for bygg 1 og bygg 3,

mens det for bygg 2 er en ensidig opsjon på 1 periode a 5 år.

Frist for å gjøre opsjonen gjeldende for bygg 1 og 3 er 6 måneder før utløp av leieperioden. For bygg 2 er frist for å gjøre opsjonen gjeldene 9 måneder før utløp av leieperioden.

***) Rett til bruk av bakkenettet er knyttet til TV 2s konsesjon.

40 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 9: Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter 31.12.

Andel balanseført Merverdi

Forretningssted Eierandel Kjøpesum EK v/oppkjøp v/oppkjøp

Nordic World as Oslo 50,00 % 80 80 0

Tekågel Invest as Oslo 50,00 % 60 60 0

Rettighetsselskapet Intrige as Oslo 33,33 % 40 40 0

Norges Televisjon as Oslo 33,33 % 9.750 9.750 0

NTV Pluss as Oslo 33,33 % 2.000 2.000 0

Phonofile as Oslo 33,03 % 219 219 0

Stemmeandel tilsvarer eierandel.

Spesifikasjon av balanseførte verdier i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper:

Balanseført Resultat- Balanseført

verdi 1.1 Tilgang andel Avgang verdi 31.12

Nordic World as 0 80 (4) 0 75

Tekågel Invest as 0 60 0 0 60

Rettighetsselskapet Intrige as 407 0 (111) 0 296

Norges Televisjon as *) 1.348 0 1.769 0 3.117

NTV Pluss as 0 2.000 (1.170) 0 830

Phonofile as **) 0 0 519 0 519

Kanal 24 Norge as ***) 0 0 0 0 0

Kanal 24 Norge as, lån ***) (30.946)

Sum tilknyttede selskaper/felleskontrollerte selskaper 1.755 2.140 (29.942) 0 4.898

*) Gevinst ved reduksjon i eierandel utgjør Nok 5,6 mill.

**) Gevinst ved reduksjon i eierandel utgjør Nok 0,5 mill.

***) Investeringen i Kanal 24 Norge as er nedskrevet til Nok 0. Nok 30,9 mill. har tidligere gått mot nedskrivning av lån til Kanal 24 Norge as.

TV 2 Gruppen as har kjøpt ytterligere 2,62 % av aksjene i Kanal 24 Norge as i 2005 og investeringen klassifiseres som et datterselskap mot tidligere tilknyttet selskap.

Nedskrivningen av lånet er henført til nedskrivning av goodwill og negative minoritetsinteresser.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 41


INNHOLD

Noter

Note 10: Aksjer

2005 2004 2003

Eierandel Anskaffelses- Balanseført Balanseført Balanseført

31.12.05 kostnad verdi 31.12 verdi 31.12 verdi 31.12

CyberWatcher as 2,23 % 1.984 380 101 100

Art of Taste as 0,00 % 0 0 400 400

Advertising.com as 0,00 % 0 0 0 1.354

VentureLab as 0,00 % 0 0 0 100

Vi[z]rt Ltd. *) 2,55 % 14.892 14.892 16.539 15.451

Esolution Group as 4,88 % 4.782 4.782 2.154 2.154

Intrahouse as 10,50 % 1.000 0 100 100

Carrot Communication as 3,32 % 5.500 2.500 930 930

Acta Holding as **) 0,00 % 0 0 6.545 1.467

Adirekta AB 0,00 % 0 0 100 2.156

Current as 18,18 % 1.568 270 100 5.438

NextGenTel asa 0,00 % 0 0 0 14.820

Telio as ***) 0,00 % 0 0 5.000 0

iVision as ****) 0,00 % 0 0 2.400 0

Deal as 7,93 % 7.000 5.500 0 0

Onetwocom AB 4,10 % 9.736 5.954 0 0

Alpha Group as 10,46 % 350 350 0 0

Intellisearch as 2,08 % 17 17 0 0

Sum aksjeinvesteringer 46.830 34.645 34.369 44.471

*) Aksjer i Vi[z]rt Ltd. er solgt i 2005. Gevinst ved salget er Nok 0,4 mill.

**) Acta Holding as er solgt i 2005. Gevinst ved salget er Nok 2,6 mill.

***) Telio as er solgt i 2005. Gevinst ved salget er Nok 0,3 mill.

****) iVision as er solgt i 2005 til balanseført verdi.

42 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 11: Langsiktige fordringer 2005 2004 2003

Lån til tilknyttede selskaper 500 9.915 113.306

Andre langsiktige fordringer 1.068 1.000 1.000

Sum langsiktige fordringer 1.568 10.915 114.306

Note 12: Filmer, rettigheter, lisenser og norske produksjoner 2005 2004 2003

Innkjøpte filmer/serier 123.711 139.877 125.947

Norske produksjoner 252.710 260.337 283.569

Avsetning for ukurans (26.000) (26.000) (26.000)

Sum 350.421 374.214 383.516

Inngåtte, ikke balanseførte rettighetskontrakter program 81.519 48.808 43.991

Inngåtte, ikke balanseførte sportsrettigheter i 2005 utgjør Nok 771,8 mill., herav utgjør fotballavtalen med Norges Fotballforbund Nok 680 mill. over 3-4 år.

Note 13: Kundefordringer og tapsavsetninger 2005 2004 2003

Kundefordringer innland 290.666 216.770 221.193

Kundefordringer utland 4.090 1.894 1.270

Avsetning for mulig tap (3.012) (3.434) (11.726)

Netto kundefordringer 291.745 215.230 210.738

Note 14: Forskuddsbetalinger 2005 2004 2003

Filmrettigheter, rettighetsperiode ikke inntruffet 64.445 58.560 58.627

Sportsrettigheter, sportssendinger som avvikles etter 31.12 52.868 32.021 60.574

Leiekontrakter 0 7.929 11.848

Andre forskuddsbetalinger 13.595 23.296 18.700

Sum forskuddsbetalinger 130.909 121.806 149.750

Note 15: Andre fordringer 2005 2004 2003

Lån til ansatte 1.285 1.373 805

Andre kortsiktige fordringer 11.160 15.855 30.352

Sum andre kortsiktige fordringer 12.445 17.228 31.156

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 43


INNHOLD

Noter

Note 16: Andre verdipapirer

Anskaffelses- Markedskost

verdi

Aksjefond 26.141 27.865

Obligasjoner 66.543 66.543

Pengefond 226.903 228.294

Sum 322.702

Note 17: Egenkapital

Øvrig

Aksje- Overkurs- konsern- Minoritetskapital

fond kapital interesser **) Sum

Egenkapital 31.12.2004 i hht Årsrapport 2004 260.000 90.000 238.064 336 588.400

Prinsippendring Pensjoner *) 0 0 (8.843) 0 (8.843)

Egenkapital 31.12.2004 etter prinsippendring Pensjoner 260.000 90.000 229.221 336 579.557

Årsresultat 0 0 138.512 351 138.863

Utbytte 0 0 (124.800) 0 (124.800)

Effekt ved konsolidering Kanal 24 Norge ***) 0 0 (18.137) 0 (18.137)

Egenkapital 31.12.2005 260.000 90.000 224.796 687 575.483

*) Effekt ved overgang fra NRS 6 til IAS 19 for Pensjoner.

**) Minioritetsinteressene i Storm Weather Center as er 19,56 %.

Etter oppkjøpet av Kanal 24 Norge as i 4. kvartal 2005 har TV 2 konsolidert Kanal 24 Norge as som datterselskap. Kanal 24 Norge as har negativ egenkapital og går med underskudd.

TV 2 kan ikke regnskapsføre negative minoritetsinteresser vedrørende Kanal 24 Norge as. Dette medfører at TV 2s konsernregnskap blir belastet med 100 % av underskuddene i

Kanal 24 Norge as uten reduksjon for minoritetenes andel.

***) På det tidspunktet Kanal 24 Norge as ble datterselskap, utgjorde minoritetenes andel av den negative egenkapitalen 68 mill., hvorav 50 mill. ble belastet konsernets egenkapital i

2004 gjennom de nedskrivninger som da ble gjennomført og 18 mill. er belastet egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet i 2005.

Morselskapets aksjekapital utgjør Nok 260 mill bestående av 2 600 000 aksjer hver pålydende Nok 100.

Etter vedtektene har eksisterende aksjonærer forkjøpsrett ved salg av aksjer. Alle aksjene har lik stemmerett.

Morselskapets største aksjonærer er Schibsted asa 33,37 %, Egmont Holding as

33,29 %, A-pressen Nasjonale Medier as 11,03 % og A-pressen asa 22,25 %.

Av selskapets styre og ledelse eier konserndirektør Øivind Johannessen 40 aksjer, konserndirektør Rune Indrøy

11 aksjer og konserndirektør Bjørn Gunnar Rosvoll 1 aksje.

44 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 18: Garantier og panteheftelser

TV 2 har inngått en konsernkontoavtale som innebærer at konsernselskapene er solidarisk ansvarlig for de trekk som andre selskaper i

konsernet har gjennomført. Per 31.12. 05 utgjør nettoinnskudd på konsernkontoen Nok 35,1 mill, hvorav morselskapet har trukket

Nok 79,7 mill. Det er fra banken knyttet covenant til engasjementene som tilsier at egenkapitalandelen i TV 2 konsernet skal være minst

30 %. Videre skal forholdet mellom rentebærende gjeld og driftsresultat før avskrivninger være mindre enn 3.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for adm. direktør, styreleder eller styremedlemmer i selskapet eller til deres

nærstående. Av ledende ansatte har direktør for strategi og forretningsutvikling Kjetil Nilsen lån på Nok 0,6 mill. Rentesatsen er lik

den til enhver tid gjeldende normrente. Lånet er uten sikkerhet og avdragsfritt.

Det er stilt sikkerhet for ansattes lån med Nok 0,3 mill.

Balanseført pantesikret gjeld til bank utgjør Nok 200 mill.

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør: 2005 2004 2003

Fordringer 256.000 188.767 198.952

Aksjer 52.016 334.159 181.523

Andre fordringer 203.225 573.863 316.384

Lager av film og rettigheter 350.421 374.214 383.516

Produksjonsutstyr, inventar o.l. 75.935 45.315 33.649

Boligeiendom, påkostning leiebygg 16.906 14.298 10.266

Sum 954.503 1.530.616 1.124.290

Note 19: Pensjoner

Konsernet har foretaksordning med skattefradrag i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige definerte

ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra

folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12 G), og ordningen er tilknyttet uførepensjon

og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Per 31.12. hadde ordningen 545 medlemmer.

Diskonteringsrenten er lik renten på 10-årige norske statsobligasjoner tillagt et løpetidstillegg som fastsettes ut fra rente forskjellen

mellom 5-årige og 10-årige norske statsobligasjoner.

I Storm Weather Center as er det etablert tilskuddsbasert pensjonsordning.

Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: 2005 2004 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 17.750 15.200 15.674

Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser 7.512 6.164 6.214

Forventet avkastning på pensjonsmidler (6.597) (5.573) (5.279)

Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap 582 0 (207)

Arbeidsgiveravgift 2.632 4.400 2.358

Pensjonskostnad 21.879 20.191 18.761

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 45


INNHOLD

Noter

Note 19: Pensjoner Fortsettelse fra forrige side

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Endring brutto pensjonsforpliktelse: 2005 2004 *) 2003 **)

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01. (137.028) (103.441)

Nåverdien av årets opptjening (17.750) (15.200)

Rentekostnad av pensjonsforpliktelser (7.512) (6.164)

Akturiell tap/gevinst (74.917) (13.557)

Utbetaling pensjon/fripoliser 880 1.426

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. (236.328) (136.936) (117.245)

Endringer brutto pensjonsmidler:

Virkelig verdi pensjonsmidler 01.01. 95.876 68.288

Forventet avkastning på pensjonsmidler 6.597 5.573

Akturiell tap/gevinst (7.423) (635)

Premiebetalinger 25.456 22.930

Utbetaling av pensjoner/fripoliser (382) (277)

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 120.125 95.879 83.943

Netto pensjonsforpliktelse (116.204) (41.058) (33.302)

Arbeidsgiveravgift (16.233) (5.658) (3.663)

Ikke resultatfort estimatavvik 107.502 14.040 8.003

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (24.935) (32.676) (28.962)

Endringer i forpliktelsen: 2005 2004 2003

Netto pensjonsforpliktelse 01.01. (32.676) (40.109) (29.421)

Resultatført pensjonskostnad (21.879) (20.191) (18.761)

Premiebetalinger inklusiv arbeidsgiveravgift 29.620 27.624 19.220

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (24.935) (32.676) (28.962)

Ved beregning av pensjonskostnad og netto

pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn: 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Diskonteringsrente 4,0 % 5,5 % 6,0 %

Inflasjon/G-regulering 3,0 % 3,0 % 2,5 %

Pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Lønnsregulering 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6,0 % 6,5 % 7,5 %

Forventet årlig avgang under/over 40 år 2 %/5 % 2 %/5 % 2 %/5 %

Pensjonsmidler - Tabellen nedenfor viser aktivaallokeringen for pensjonsmidlene:

Obligasjoner 43 % 51 %

Aksjer 22 % 16 %

Pengemarked og lignende 24 % 22 %

Eiendom 11 % 11 %

*) 2004 tallene er endret ved overgang fra NRS 6 til IAS 19.

**) 2003 tallene er i henhold til NRS 6.

46 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Konsern

Note 20: Pantelån

TV 2 Gruppen as har et lån på Nok 100 mill. Per 31.12.2005 er Nok 46,1 mill. av lånet bundet til en rente på 6,53 % + margin. For den

restrerende del av lånet gjelder flytende Nibor 3 mnd + margin. For Nok 50 mill. av restlånet vil renten fastsettes til 4,5 % + margin

dersom 3 mnd Nibor går over 4,0 % på noe tidspunkt frem til lånets forfall. TV 2 as har et lån på Nok 100 mill. Renten er bundet

til 4,83 % + margin. Begge lånene er avdragsfrie og forfaller i sin helhet 30. juni 2009. Finansiell leasingforpliktelse i TV 2 as utgjør i

tillegg Nok 22,9 mill. Avdragstiden er 4 år fra det tidspunkt leveransen blir godkjent, forventet medio 2006.

Note 21: Leverandørgjeld 2005 2004 2003

Leverandørgjeld innland 64.664 39.830 48.015

Leverandørgjeld utland 11.738 14.347 25.052

Sum leverandørgjeld 76.401 54.176 73.068

Note 22: Annen kortsiktig gjeld 2005 2004 2003

Avsetninger for påløpte kostnader 122.763 116.210 93.659

Kassekreditt - bevilget ramme 75 mill. 0 0 9.809

Utbytte 124.800 260.000 75.000

Annen kortsiktig gjeld 94.318 27.007 52.688

Sum annen kortsiktig gjeld 341.881 403.217 231.156

Note 23: Godtgjørelse til styret og ledende ansatte

Det er i 2005 utbetalt Nok 799 344 i styrehonorar i morselskapet. Avtroppet og ny styreleder har mottatt honorar på hhv Nok 114 710

og Nok 109 667 i 2005 mens de andre styremedlemmene har mottatt Nok 94 000 hver i forhold til tjenestetid.

Til administrerende direktør/sjefredaktør i morselskapet er det utbetalt lønn med Nok 2 699 170. I tillegg har han rett til vederlagsfri bolig i

Bergen, dekket ulykkes- og livsforsikring, fri bil, fri telefon, fri avis m.v.. Samlet er det for disse tilleggsytelsene innberettet Nok 112 007

for 2005. For stillingen gjelder 12 måneders gjensidig oppsigelsestid og rett til 6 ukers ferie. Opprinnelig pensjonsalder på 65 år er

forlenget til fylte 67 år. Den førtidspensjon som er avtalt og opparbeidet for perioden 65 til 67 år vil etter avtale bli avregnet ved fratreden.

Fra 67 år utbetales alderspensjon gjennom TV 2 Gruppen as kollektive pensjonsordning samt at TV 2 Gruppen as skal dekke alderspensjon

for lønn over 12G frem til han fyller 77 år. Beregnet pensjonskostnad for 2005 utgjør Nok 2,1 mill. Nåverdien av total

pensjonsforpliktelse for TV 2 Gruppen as utover kollektiv pensjon er estimert til Nok 10,7 mill.

Av ledende ansatte i TV 2 as har konserndirektør Bjørn Gunnar Rosvoll mottatt bonus for 2005 på Nok 538 000.

Det har gjennomsnittlig vært 752 årsverk i TV 2 konsernet i 2005.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 47


INNHOLD

Noter

Note 24: Revisjonshonorar

Følgende tabell viser revisjonshonorar for 2005 samt annet honorar til revisor som er kostnadsført i 2005:

Datterselskap Datterselskap

revidert av

revidert av

morselskapets

andre

Morselskap revisor revisjonsselskap

Revisjonstjenester 100.000 802.300 48.088

Andre attestasjonstjenester 0 41.175 0

Skatterådgivning 23.305 20.700 0

Andre ikke-revisjonstjenester 28.500 19.000 18.556

Note 25: Konsesjonsrettighet

TV 2 fikk i 2001 tildelt ny konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn for perioden 1. januar 2003 til 31. desember

2009. Konsesjonsvederlaget er delt i et engangsvederlag, et inntektsuavhengig og et inntektsavhengig årlig vederlag. Engangsvederlaget

for konsesjonen Nok 150 mill. er balanseført som immateriell eiendel og kostnadsføres lineært over konsesjonsperioden. Det inntektsuavhengige

vederlaget på minimum nok 25 mill skal årlig inflasjonsjusteres. Grunnlaget for det inntektsavhengige vederlaget skal årlig

inflasjonsjusteres og vederlaget blir regnskapsført etter hvert som kostnaden påløper.

Ved tildeling av sin konsesjon betalte Kanal 24 Norge as et engangsvederlag på Nok 160 mill. Vederlaget kostnadsføres lineært over

konsesjonsperioden på 10 år fra og med 01. januar 2004.

Note 26: Finansiell markedsrisiko

Utvikling i valutakurser innebærer en økonomisk risiko for TV 2. TV 2 as har betydelige innkjøp av filmer og rettigheter i valuta, mens alle

inntekter faktureres i kroner. Denne valutarisikoen blir i noen grad dekket ved bruk av terminkjøp av valuta. Per 31. desember 2005 har

TV 2 ingen terminkontrakter.

Note 27: Vesentlige transaksjoner

TV 2 Gruppen as kjøpte ytterligere 2,62 % av aksjene i Kanal 24 Norge as høsten 2005 for Nok 0,8 mill. og investeringen klassifiseres

som et datterselskap mot tidligere tilknyttet selskap. TV 2 Gruppens andel av balanseført egenkapital på oppkjøpstidspunktet var

Nok -3,6 mill.

Merverdien ved oppkjøpet Nok 4,4 mill er nedskrevet i sin helhet via resultatandelen i 2005. Goodwill vedrørende tidligere oppkjøp av

andeler ble kostnadsført i 2004, totalt Nok 20,4 mill.

TV 2 Gruppen as har ytt lån med konverteringsrett på til sammen Nok 86,2 mill. Full konvertering (også fra de andre långiverne) vil gi en

eierandel på 62,1 %.

Investeringen i Kanal 24 Norge as er nedskrevet til Nok 0. Nok 30,9 mill. har tidligere gått mot nedskrivning av lån til Kanal 24 Norge as.

Nedskrivningen av lånet er henført til nedskrivning av goodwill og negative minoritetsinteresser.

TV 2 Gruppen as har i 2005 inngått avtale med Norges Fotballforbund om norsk fotball de neste 3 år for seriefotball og 4 år for cup- og

landskamper. For mer informasjon vises til årsberetningen fra styret.

48 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Note 28: Selskaper som inngår i konsolideringen

Følgende direkte og indirekte eide datterselskaper inngår i TV 2s konsernregnskap:

Forretningskontor Eierandel %

TV 2 as Bergen 100,00 %

TV 2 Invest as Bergen 100,00 %

Eventyrkanalen as Oslo 100,00 %

Nydalen Studios as Oslo 100,00 %

Outside Broadcast Team as Oslo 100,00 %

OB-Team as Oslo 100,00 %

TV 2 Nettavisen as Oslo 100,00 %

Storm Weather Center as Bergen 80,44 %

TV 2 Interaktiv as Bergen 100,00 %

TV 2 Rubrikk as Bergen 100,00 %

Kanal 24 Norge as Fredrikstad 51,62 %

Stemmeandel er lik eierandel i alle selskapene.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 49


INNHOLD

Regnskap TV 2 Gruppen

50 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Resultatregnskap

(TALL I NOK 1000)

TV 2 Gruppen

Note 2005 2004 2003

Driftsinntekter 35.612 28.395 28.230

Driftsinntekter 35.612 28.395 28.230

Programkostnader (5.022) 0 0

Personalkostnader 1, 19 (17.917) (16.150) (16.426)

Ordinære avskrivinger 5 (218) (219) (286)

Andre driftskostnader 2, 20 (8.140) (10.175) (1.135)

Driftskostnader (31.297) (26.544) (17.847)

DRIFTSRESULTAT 4.315 1.851 10.383

Andel resultat datterselskaper 6 172.291 250.152 193.648

Andel resultat tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 7 (30.346) (127.336) (13.496)

Netto finansposter 3 7.428 225 (3.102)

RESULTAT FØR SKATT 153.688 124.892 187.434

Skattekostnad 4 (2.306) 806 350

RESULTAT ETTER SKATT 151.382 125.698 187.784

Disponeringer og overføringer

Til fond for vurderingsforskjeller 0 (349.658) 180.152

Til annen egenkapital 26.582 215.356 (67.368)

Avsetning til utbytte 124.800 260.000 75.000

Sum disponeringer 151.382 125.698 187.784

Avsatt til konsernbidrag (netto) 0 0 2.355

Resultat per aksje 58 48 72

Utvannet resultat per aksje 58 48 72

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 51


INNHOLD

Balanse

(TALL I NOK 1000)

Note 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 3.229 3.022 5.030

Sum immaterielle eiendeler 3.229 3.022 5.030

Varige driftsmidler

Påkostninger leiebygg, boligeiendommer 5 3.082 3.082 3.028

Produksjonsutstyr, inventar o.l. 5 679 756 830

Sum varige driftsmidler 3.761 3.838 3.858

Finansielle anleggsmidler

Aksjer i datterselskaper 6 293.233 391.334 911.068

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 7 3.947 1.348 24.526

Andre aksjer 60 60 1.471

Langsiktige fordringer 8 22.633 31.689 101.740

Sum finansielle anleggsmidler 319.873 424.431 1.038.806

Sum anleggsmidler 326.863 431.291 1.047.693

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 9 2.334 1.318 8.795

Forskuddsbetalinger 10 46.904 19.608 1.018

Andre fordringer 11 294.765 693.019 30.544

Sum fordringer 344.003 713.945 40.358

Investeringer

Verdipapirer 12 291.276 26.863 11.050

Sum investeringer 291.276 26.863 11.050

Sum omløpsmidler 635.279 740.808 51.408

SUM EIENDELER 962.142 1.172.099 1.099.102

52 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen

Note 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 13 260.000 260.000 260.000

Overkursfond 13 90.000 90.000 90.000

Sum innskutt egenkapital 350.000 350.000 350.000

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller 13 0 0 349.658

Annen egenkapital 13 268.839 242.256 22.710

Sum opptjent egenkapital 268.839 242.256 372.368

Sum egenkapital 618.839 592.256 722.368

Gjeld

Netto pensjonsforpliktelse 15 10.790 9.020 13.354

Sum avsetninger for forpliktelser 10.790 9.020 13.354

Annen langsiktig gjeld

Langsiktig lån 14, 16 100.000 62.625 75.000

Sum annen langsiktig gjeld 100.000 62.625 75.000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 17 1.139 2.293 2.303

Skyldig skatt 646 0 0

Skyldig mva, skattetrekk o.l. 1.675 1.271 1.606

Annen kortsiktig gjeld 18 229.053 504.634 284.472

Sum kortsiktig gjeld 232.513 508.198 288.381

Sum gjeld 343.303 579.843 376.734

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 962.142 1.172.099 1.099.102

Bergen/Oslo, 20. mars 2006

Styret i TV 2 Gruppen as

Jan Erik Knarbakk Tommy Melle Alf Hildrum

styrets leder

Terje Dalen

Lene Østby Sævrøy

Jon Espen Lohne Sverre Munck Kåre Valebrokk

konsernsjef

Hans Jacob Carstensen

Børre Gjelsten

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 53


INNHOLD

Kontantstrømanalyse

(TALL I NOK 1000)

2005 2004 2003

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet 1) 13.676 101 10.668

Endring lager, debitorer, kreditorer (2.170) 7.467 (1.719)

Andre tidsavgrensninger (27.829) (10.770) (45.414)

Netto likviditetsendring fra virksomheten (16.323) (3.202) (36.465)

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler (425) (200) (876)

Salg av varige driftsmidler 340 0 308

Salg av aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjer 0 5.090 0

Investering i aksjer (2.768) (37.522) (39.951)

Mottatt utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper 679.471 110.000 0

Lån til nærstående selskap (19.118) (14.953) (48.977)

Netto likviditetsendring fra investeringer 657.500 62.415 (89.496)

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Utbetalt utbytte/konsernbidrag (260.000) (75.000) (59.800)

Opptak av ny gjeld 37.375 43.975 189.876

Nedbetaling av gjeld (154.139) (12.375) 0

Netto likviditetsendring fra finansiering (376.764) (43.400) 130.076

Netto likviditetsendring gjennom året 264.413 15.813 4.115

Likviditetsbeholdning pr 01.01 26.863 11.050 6.935

LIKVIDITETSBEHOLDNING PR 31.12 291.276 26.863 11.050

1) Dette tallet fremkommer slik:

Resultat før skatt 153.688 124.892 187.434

+ avskrivninger/nedskrivninger 218 219 286

+ resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper (141.945) (122.816) (180.152)

- gevinst ved salg av tilknyttede selskaper/andre aksjer 0 (2.889) 0

- gevinst ved salg av anleggsmidler (55) 0 (26)

+ nedskrivning/reversering aksjer 0 (790) 790

+ endring pensjoner 1.770 1.485 2.336

= Tilført fra årets virksomhet 13.676 101 10.668

54 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Noter

(TALL I NOK 1000)

TV 2 Gruppen

Regnskapsprinsipper

TV 2 Gruppen as regnskapsprinsipper er beskrevet under konsernets regnskapsprinsipper.

Note 1: Personalkostnader 2005 2004 2003

Lønnsytelser 12.092 11.329 10.333

Folketrygdavgift 1.941 2.069 1.889

Pensjonskostnader 2.811 2.647 3.705

Andre ytelser 1.073 105 499

Sum personalkostnader 17.917 16.150 16.426

Note 2: Andre driftskostnader 2005 2004 2003

Husleiekostnader 818 2.393 2.611

Markedsføring 1.486 1.660 311

Reiser 1.753 1.337 1.367

Rekvisita, telefon og it 289 176 272

Tap på fordringer 160 261 0

Andre driftskostnader 3.634 6.816 6.443

Garantiavsetning TV 2 Invest 0 (2.468) (9.870)

Sum andre driftskostnader 8.140 10.175 1.135

Note 3: Netto finansposter 2005 2004 2003

Gevinst ved salg av aksjer 3.547 3.679 0

Renteinntekter 13.842 6.562 5.978

Kursgevinst verdipapirer 492 794 0

Agio (Disagio) (584) 300 2

Rentekostnader (8.328) (11.110) (8.652)

Kurstap verdipapirer (2.518) 0 (430)

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 977 0 0

Netto finansposter 7.428 225 (3.102)

Herav renteinntekter fra konsernselskaper 664 559 3.626

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 55


INNHOLD

Noter

Note 4: Årets skattekostnad 2005 2004 2003

Betalbar skatt 2.513 0 916

Endring tidligere år 0 32 0

Endring utsatt skattefordel (207) (838) (1.266)

Sum årets skattekostnad 2.306 (806) (350)

Avstemming nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skatt x 28 % 43.033 34.970 52.481

Skatteeffekt av følgende poster: 0

- andel resultat etter egenkapitalmetoden (39.745) (34.389) (50.443)

- ikke fradragsberettigede kostnader 11 (578) (2.388)

- salg av aksjer (993) (809) 0

Sum regnskapsført skattekostnad 2.306 (806) (350)

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller:

Omløpsmidler (73) (30) 0

Varige driftsmidler 5 (4) 9

Pensjonsmidler *) (3.021) (2.525) (3.739)

Andre forskjeller (140) (589) (1.300)

Fremførbart underskudd 0 (1.090) 0

Balanseført utsatt skatt (skattefordel) før konsern-/aksjonærbidrag (3.229) (4.238) (5.030)

Netto skatteeffekt av mottatt konsernbidrag og avgitt aksjonærbidrag 0 1.216 0

Balanseført utsatt skatt (skattefordel) (3.229) (3.022) (5.030)

Utsatt skattefordel er balanseført med utgangspunkt i forventning om fremtidig inntjening.

*) 2004 tallet er endret i forbindelse med innføring av IAS 19 på pensjoner.

Note 5: Varige driftsmidler

Prod. utstyr, inventar o.l. Kunst Leiligheter Sum

Kostpris per 01.01 1.289 55 3.028 4.371

Tilgang i året 425 0 0 425

Avgang i året (450) 0 0 (450)

Kostpris per 31.12 1.264 55 3.028 4.346

Samlede avskrivninger per 01.01 (532) 0 0 (532)

Ordinære avskrivninger (218) 0 0 (218)

Avgang avskrivninger 165 0 0 165

Samlede avskrivninger per 31.12 (585) 0 0 (585)

Balanseført verdi per 31.12 679 55 3.028 3.761

Avskrivningssats (lineær) 20% - 30%

56 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen

Note 6: Investering i datterselskaper per 31.12.

Andel

Forretnings- bal.ført EK Merverdi

Navn sted Eierandel Kjøpesum v/oppkjøp v/oppkjøp

TV 2 as Konsern Bergen 100,00 % 470.013 470.013 0

TV 2 Invest as Konsern Bergen 100,00 % 5.000 5.000 0

TV 2 Nettavisen as Oslo 100,00 % 22.000 0 22.000

TV 2 Interaktiv as Bergen 100,00 % 62.285 10.771 51.514

TV 2 Rubrikk as Bergen 100,00 % 1.101 1.101 0

Kanal 24 Norge as Fredrikstad 51,62 % 45.115 20.358 24.756

Stemmeandel tilsvarer eierandel.

TV 2 Gruppen brukte i 4. kvartal sin opsjon til å kjøpe ytterligere 2,62 % i Kanal 24 Norge. Eierandelen økte fra 49% til 51,62 % av

aksjene i selskapet.

Goodwill, Nok 4,4 mill vedrørende oppkjøp av andelen i Kanal 24 Norge er kostnadsført via resultatandelen i 2005. Goodwill vedrørende

tidligere oppkjøp av andeler ble kostnadsført i 2004, totalt Nok 20,4 mill. Ved beregning av resultatandel Kanal 24 Norge er utsatt

skattefordel ikke inkludert.

TV 2 Gruppen as har ytt lån med konverteringsrett på til sammen Nok 86,2 mill. Full konvertering (også fra de andre långiverne) vil gi en

eierandel på 62,1 %.

Spesifikasjon av morselskapets balanseførte verdier i datterselskap

Balanseført Resultat- Konsern- Avgang/ Balanseført

Navn verdi 01.01 Tilgang andel bidrag utbytte verdi 31.12

TV 2 as Konsern 312.772 0 164.912 (7.200) (240.000) 230.484

TV 2 Invest as Konsern *) 3.519 0 9.733 2.360 0 15.612

TV 2 Nettavisen as **) 36.043 0 7.691 4.012 (13.000) 34.746

TV 2 Interaktiv as 37.842 0 8.603 0 (35.500) 10.945

TV 2 Rubrikk as 1.159 0 (541) 829 0 1.446

Kanal 24 Norge as ***) 768 (768) 0 0 0

Kanal 24 Norge as, lån ***) (17.339)

Sum 391.334 768 172.291 0 (288.500) 293.233

*) Tallene inkluderer Storm Weather Center (80,4 %).

**) I resultatandelen fra TV 2 Nettavisen inngår utnyttelse av fremførbart underskudd.

***) Investeringen i Kanal 24 Norge er nedskrevet til 0. Videre er Nok 28,2 mill. nedskrevet og ført som reduksjon av lån. I tillegg er det avsatt for en garantiforpliktelse på Nok 20,1 mill,

se note 8 og note 18. Driften av Kanal 24 Norge as belaster resultatet med Nok -44,7 mill.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 57


INNHOLD

Noter

Note 7: Investering i tilknyttede selskaper selskaper per 31.12.

Andel balanse Merverdi

Forretningssted Eierandel Kjøpesum ført EK v/oppkjøp v/oppkjøp

Norges Televisjon as Oslo 33,33 % 9.750 9.750 0

NTV Pluss as Oslo 33,33 % 2.000 2.000 0

Stemmeandel tilsvarer eierandel.

Spesifikasjon av balanseførte verdier i tilknyttede selskaper:

Balanseført Resultat- Balanseført

verdi 1.1 Tilgang andel Avgang verdi 31.12

Norges Televisjon as *) 1.348 0 1.769 0 3.117

NTV Pluss as 0 2.000 (1.170) 0 830

Kanal 24 Norge as **) 0 0 0 0 0

Kanal 24 Norge as, lån **) (30.946)

Sum tilknyttede selskaper 1.348 2.000 (30.346) 0 3.947

*) Gevinst ved redusert eierandel utgjør Nok 5,6 mill av resultatandelen i 2005.

**) I oktober 2005 gikk Kanal 24 Norge as fra å være et tilknyttet selskap til et datterselskap, se note 6.

Note 8: Langsiktige fordringer 2005 2004 2003

Utlån til datterselskaper *) 22.134 22.134 27.095

Utlån til tilknyttede selskaper **) 500 9.554 74.645

Sum langsiktige fordringer 22.633 31.689 101.741

*) Lån til TV 2 Invest as. Lån til Kanal 24 Norge as på Nok 113,2 mill. er nedskrevet til Nok 0.

**) Lån 2005 er til Norges Televisjon as.

Note 9: Kundefordringer og tapsavsetninger 2005 2004 2003

Kundefordringer innland 2.614 1.438 8.795

Avsetning for mulig tap (280) (120) 0

Netto kundefordringer 2.334 1.318 8.795

Herav fordringer på datterselskaper 42 115 8.607

Herav fordringer på tilknyttede selskaper 1.250 980 0

58 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen

Note 10: Forskuddsbetalinger 2005 2004 2003

Sportsrettigheter, sportssendinger som avvikles etter 31.12 45.229 17.961 0

Andre forskuddsbetalinger 1.675 1.647 1.018

Sum forskuddsbetalinger 46.904 19.608 1.018

Note 11: Andre fordringer 2005 2004 2003

Lån til ansatte 600 600 600

Utbytte 288.500 668.453 0

Andre kortsiktige fordringer 5.665 23.966 29.944

Sum andre kortsiktige fordringer 294.765 693.019 30.544

Herav fordringer på datterselskaper 294.164 680.131 2.525

Note 12: Verdipapirer

Anskaffelseskost Markedsverdi

Aksjefond 26.141 27.865

Obligasjoner 66.543 66.543

Pengefond 195.611 196.868

Sum 291.276

Note 13: Egenkapital

Aksje- Overkurs- Annen

kapital fond egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2004 i flg Årsrapport 2004 260.000 90.000 238.065 588.065

Prinsippendring Pensjoner 0 0 4.191 4.191

Egenkapital 31.12.2004 etter prinsippendring pensjoner 260.000 90.000 242.256 592.256

Årsresultat 0 0 151.382 151.382

Utbytte 0 0 (124.800) (124.800)

Egenkapital 31.12.2005 260.000 90.000 268.839 618.839

For mer informasjon henvises til note 17 under TV 2 Konsern 2005.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 59


INNHOLD

Noter

Note 14: Garantier og pantstillelser

TV 2 Gruppen as stiller garanti til Storm Weather Center as og TV 2 Invest as, begrenset oppad til hhv Nok 0,8 mill og 30 mill. I tillegg er

det stilt sikkerhet for Kanal 24 Norges langsiktige lån begrenset til Nok 54,4 mill.

TV 2 Gruppen as stiller sikkerhet for ansattes skattetrekk i konsernet begrenset oppad til Nok 29 mill.

For mer informasjon henvises til note 18 under TV 2 Konsern 2005.

Balanseført pantesikret gjeld til bank utgjør Nok 100 mill.

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet utgjør: 2005 2004 2003

Fordringer 2.334 1.318 8.795

Andre fordringer 364.302 744.315 133.303

Sum 366.636 745.633 142.099

Note 15: Pensjoner

Selskapet har foretaksordning med skattefradrag i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidige definerte

ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra

folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12 G), og ordningen er tilknyttet uførepensjon

og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Per 31.12. hadde ordningen 8 medlemmer.

Diskonteringsrenten er lik renten på 10-årige norske statsobligasjoner tillagt et løpetidstillegg som fastsettes ut fra rente forskjellen

mellom 5-årige og 10-årige norske statsobligasjoner.

Årets pensjonskostnad er beregnet som følger: 2005 2004 2003

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.048 1.943 2.850

Rentekostnad påløpne pensjonsforpliktelser 622 510 645

Forventet avkastning på pensjonsmidler (217) (181) (180)

Resultatforte aktuarmessige gevinster/tap 11 0 -68

Arbeidsgiveravgift 346 375 458

Pensjonskostnad 2.811 2.647 3.705

60 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

TV 2 Gruppen

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Endring brutto pensjonsforpliktelse: 2005 2004 *) 2003 **)

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01. (11.316) (8.494)

Nåverdien av årets opptjening (2.048) (1.943)

Rentekostnad av pensjonsforpliktelser (622) (510)

Akturiell tap/gevinst (2.457) (370)

Utbetaling pensjon/fripoliser 0 0

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. (16.444) (11.316) (13.422)

Endringer brutto pensjonsmidler:

Virkelig verdi pensjonsmidler 01.01. 3.069 2.271

Forventet avkastning på pensjonsmidler 217 181

Akturiell tap/gevinst (205) (21)

Premiebetalinger 912 637

Utbetaling av pensjoner/fripoliser 0 0

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 3.993 3.069 3.181

Netto pensjonsforpliktelse (12.451) (8.247) (10.241)

Arbeidsgiveravgift (1.756) (1.163) (1.463)

Ikke resultatfort estimatavvik 3.417 390 (1.650)

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (10.790) (9.020) (13.354)

Endringer i forpliktelsen:

Netto pensjonsforpliktelse 01.01. (9.020) (7.100) (11.018)

Resultatført pensjonskostnad (2.811) (2.647) (3.705)

Premiebetalinger inklusiv arbeidsgiveravgift 1.041 727 1.370

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. (10.790) (9.020) (13.353)

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Diskonteringsrente 4,0 % 5,5 % 6,0 %

Inflasjon/G-regulering 3,0 % 3,0 % 2,5 %

Pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Lønnsregulering 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6,0 % 6,5 % 7,5 %

Forventet årlig avgang under/over 40 år 2 %/5 % 2 %/5 % 2 %/5 %

Pensjonsmidler - Tabellen nedenfor viser aktivaallokeringen for pensjonsmidlene:

Obligasjoner 43 % 51 %

Aksjer 22 % 16 %

Pengemarked og lignende 24 % 22 %

Eiendom 11 % 11 %

*) 2004 tallene er endret ved overgang fra NRS 6 til IAS 19.

**) 2003 tallene er i henhold til NRS 6.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 61


INNHOLD

Noter

Note 16: Pantelån

TV 2 Gruppen as har et lån på Nok 100 mill. Lånet er avdragsfritt og forfaller i sin helhet 30. juni 2009. Per 31.12.2005 er Nok 46,1 mill. av

lånet bundet til en rente på 6,53 % + margin. For den restrerende del av lånet gjelder flytende Nibor 3 mnd + margin. For Nok 50 mill. av

restlånet vil renten fastsettes til 4,5 % + margin dersom 3 mnd Nibor går over 4,0 % på noe tidspunkt frem til lånets forfall.

Note 17: Leverandørgjeld 2005 2004 2003

Leverandørgjeld innland 1.139 2.293 2.303

Sum leverandørgjeld 1.139 2.293 2.303

Herav gjeld til datterselskaper 0 0 1.700

Note 18: Annen kortsiktig gjeld 2005 2004 2003

Avsetninger for påløpte kostnader 4.371 10.737 12.346

Garantiavsetning 20.111 0 0

Kassekreditt *) 79.712 233.839 189.876

Utbytte 124.800 260.000 75.000

Annen kortsiktig gjeld 59 58 119

Konsernbidrag 0 0 7.131

Sum annen kortsiktig gjeld 229.053 504.634 284.472

Herav gjeld til datterselskaper 0 0 7.131

*) Trekk på kassekreditt i TV 2 Gruppen as avregnes netto mot andre konsernselskapers innestående innenfor en samlet kredittramme på Nok 75 mill. For konsernet var netto inskudd

på konsernkontoen Nok 35,1 mill.

For mer informasjon henvises til Note 18 under TV 2 Konsern 2005.

Note 19: Godtgjørelse til styret, ledende ansatte og revisor

Det har gjennomsnittlig vært 8 årsverk i TV 2 Gruppen as i 2005.

For mer informasjon henvises til note 23 og note 24 under TV 2 Konsern 2005.

Note 20: Leieavtaler

For mer informasjon henvises til note 8 under TV 2 Konsern 2005.

Note 21: Vesentlige transaksjoner

TV 2 Gruppen as kjøpte ytterligere 2,62 % av aksjene i Kanal 24 Norge as høsten 2005 for Nok 0,8 mill. Investeringen klassifiseres som et

datterselskap mot tidligere tilknyttet selskap, se note 6.

For mer informasjon henvises til note 27 under TV 2 Konsern 2005.

62 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Revisjonsberetning

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 63


INNHOLD

2005 in brief

64 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Norway’s largest commercial

media house

Measured in market shares, the TV 2

Group is Norway’s largest commercial

media enterprise. On an average day

more than 72 percent of the population

makes use of one or more of our media

products. The TV 2 Group’s editorial

products and content services are available

on two television channels, radio,

the Internet, web television, broadband

television, as well as on mobile phones

and various information screens. Our

activities include both established

trademarked products and new media

channels.

A combination of quality, diversity and population

penetration gives the TV 2 Group a

unique position in the Norwegian market.

We have products which ”live” 24 hours a

day and therefore can provide quicker and

broader coverage for our advertisers than

any other actor in the market.

The bulk of the Group’s turnover

comes from the advertising market, but user

payments generate a steadily rising share of

operating revenues.

The Group’s operation is focused on three

business areas: television and radio, the internet

and interactive media, and on business

development and investment.

Trough its ownership in TV 2, TV 2

Zebra and Kanal 24, the TV 2 Group is

the country’s leading actor in commercial

broadcasting.

TV 2 is the country’s only commercial

broadcaster for the general public and offers

a wide range of news, current interest programmes,

sports and entertainment. With

a viewer share at 30 percent of the total

market and 63 percent of the commercial

television market, TV 2 is by far the largest

commercial television channel in Norway. TV

2’s profile is youthful, innovative, fresh and

brave, and the channel is well established

as one of the strongest trademarks in the

country. TV 2 is distributed via the analogue

terrestrial net and by cable and satellite.

The new channel, TV 2 Zebra, was

launched in the autumn of 2005. TV 2 Zebra

distributes via satellite and cable and focuses

on a combination of attractive sports and

entertainment.

The country-wide commercial radio channel

Kanal 24 started broadcasting in 2004.

The activities linked to the Internet and

interactive media are concentrated in the

company TV 2 Interaktiv, which is Norway’s

largest enterprise in this business area.

TV 2 Interaktiv operates some of the country’s

largest web sites and has a significant

activity associated with telephony, web television

and other interactive services.

Norges Televisjon was the sole applicant

for the digital ground transmitter network

concession, and its goal is to become

the leading supplier of digital television and

associated services.

The Group’s investment activities in

related trades are implemented through its

subsidiary TV 2 Invest.

The TV 2 Group’s main offices are located

in Bergen and the Group has approximately

770 employees. Turnover in 2005

was just short of two billion NOK.

*

TV 2 AS

Commercial television

100 %

TV 2 Interaktiv AS

Internet and interactive media

100 %

TV 2 Rubrikk AS

Electronic classified ads

100 %

TV 2 Invest AS

Investment operations

100 %

Kanal 24 AS

Commercial radio

51,62 %

NTV / NTV Pluss AS

Digital terrestrial television

33,33%

Nydalen Studios AS

Studio management

100 %

OB-Team AS

Technical TV Production

100 %

Nordic World AS

International distribution

50 %

Intrige AS

Management of TV rights

33,33 %

Storm Weather Center AS

Weather report services

80,4 %

Phonofile AS

Digital music library

33,03 %

Ownership stakes in

several other cos.

* Subsidiaries and associated companies as at 31 January 2006

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 65


INNHOLD

Key figures

Notes 2005 2004 2003 2002 2001

Profit & loss

1 Operating revenues 1000 NOK 1 944 327 1 775 904 1 617 902 1 565 711 1 510 087

2 Operating profit 1000 NOK 233 234 174 649 194 999 208 180 124 695

3 Operating result from

associated companies 1000 NOK (29 942) (120 323) (9 451) (18 693) (60 774)

4 Net financial items 1000 NOK 6 011 90 787 14 845 (19 481) (56 712)

5 Profit before tax 1000 NOK 209 303 145 113 200 392 170 006 7 209

6 Net profit for the year 1000 NOK 138 512 125 696 187 784 166 236 (27 827)

7 Operating margin (EBIT) a (%) 12,0 9,8 12,1 13,3 8,3

8 Profit ratio b (%) 7,1 7,1 11,6 10,6 (1,8)

Capital information

9 Total assets 1000 NOK 1 589 993 1 375 921 1 398 759 1 287 028 1 361 629

10 Equity and minority 1000 NOK 575 483 579 557 726 156 613 966 507 531

11 Equity ratio c (%) 36,2 42,1 51,9 47,4 37,3

12 Return on equity d (%) 24,0 19,3 28,0 29,6 (5,1)

13 Return on total assets e (%) 15,6 12,2 16,8 15,5 2,1

14 Current ratio f 2,0 2,0 2,1 2,1 1,3

Share-related key figures

15 Average number of shares 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

16 Earnings per share g NOK 53,3 48,3 72,2 63,9 (10,7)

17 Cash flow per share h NOK 89,6 116,1 98,1 97,8 36,8

18 Dividends per share NOK 48,0 100,0 28,9 23,0 20,0

Staff

19 Man-years 31.12 i 772 657 652 624 616

20 Staff cost ratio j (%) 29,4 28,2 28,1 25,8 26,3

Market and production information

21 GRP production k 421 107 423 461 390 794 389 058 393 383

22 Daily net coverage the TV 2 Group l (%) 72 - - - -

23 Broadcast hours TV 2 6 318 6 407 6 294 6 157 6 035

24 Of which in Norwegian m (%) 63,9 60,5 60,2 55,5 55,9

25 European quota n (%) 57,0 53,5 53,2 57,1 57,4

26 Daily net coverage TV 2 o (%) 60 62 61 60 58

27 Share of viewers, national universe p (%) 29,4 30,0 29,5 32,2 31,4

28 Share of commercial viewers q (%) 63,2 65,3 63,8 67,2 65,1

29 Daily TV 2 viewing by average Norwegian r min. 48 50 48 50 50

30 Unique weekly users of TV 2 Nettavisen s 1 156 000 936 000 - - -

31 Unique weekly users of TV 2 teletext t 1 912 000 1 850 000 1 915 000 1 830 000 1 780 000

66 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

Notes

a Operating profit / Operating revenues

b Net profit for the year / Operating revenues

c Equity and minority / Total assets

d Net profit for the year / Average equity

e (Profit before tax + interest expenses) / Average total assets

f Current assets / Current liabilities

g Net profit for the year / Average number of shares

h (Profit before tax + depreciation +/- changes in pension commitments +/- result and dividends from associated companies

– tax payable) / Average number of shares

i Includes man-years from cos. where the TV 2 Group owns at least 50 per cent

j Staff cost / Operating revenues

k GRP = Gross Rating Points. 1 GRP corresponds to a 1 % rating, ie 36 480 viewers

l Describes the average proportion of the population over the age of 13 using one or more product of the TV 2 Group on a daily basis.

m The proportion of Norwegian language programmes in TV 2’s programme mix

n The proportion of European productions in a programme mix which excludes news, sports and game shows

o Describes the average proportion of the population over the age of 13 using TV 2 on a daily basis.

Source: TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2

p “National universe” describes that part of the population over the age of 12 that has access to television.

Source: TNS Gallup TV-meter-panel

q Describes TV 2s proportion of total viewing time spent on the three commercial channels TV 2, TVNorge and TV3.

Source: TNS Gallup TV-meter-panel

r Source: TNS Gallup TV-meter-panel

s Source: TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2

t Source: TNS Gallup

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 67


INNHOLD

2005 in brief

2005 in summary

• Strengthened operation, sound

economic results

• Continued strong position in the

viewer market

• Below target results from radio

• Solid product development for the

Internet and interactive media

• Obtained attractive sports rights

for TV, web TV and mobile

Financially, 2005 was a good year for the

TV 2 Group. Generally high activity and

optimism in the private sector generated

significant growth in the advertising market

and contributed to a strengthening of most

of the Group’s activities. Both the television

channel TV 2, the multi-media company TV

2 Interaktiv, Storm Weather Center and the

production company OB-Team delivered

record results. The TV 2 Group’s operating

result came in at 233 million NOK, the

Group’s second best ever. The losses in the

radio company Kanal 24 were significantly

lower than in 2004, but even if several indicators

are pointing in the right direction,

market shares and advertising revenues are

still not high enough to generate positive

results.

The Group’s total revenues increased

9.5 percent from 2004, while costs increased

6.9 percent. The TV 2 Group’s

ownership in Kanal 24 increased to 51.6

percent in the second half of 2005. Kanal

24 was included as a subsidiary in the

Group’s consolidated accounts from the 4th

Quarter, without significantly influencing the

growth in either revenues or costs in 2005

as a whole. The Group’s tax costs are now

normalised after being relatively low in 2004

due to a deferred tax advantage following

the acquisition of Nettavisen.

TV 2

TV 2’s position in the commercial television

market has been achieved through nationwide

distribution and a broad offering of

news, current interest programmes, sports

and entertainment. The combination of the

light and entertaining on one hand and the

public broadcaster’s seriousness and credibility

on the other, has created a unique environment

for our advertisers. TV 2 is easily

the largest actor in the market for trademark

products advertising and the company sold

television advertising for just short of 1.6 billion

NOK in 2005.

The tough competition in the television

market generated a need for some extra investments

in TV 2’s broadcasting schedule

in the autumn of 2005. Simultaneously, significant

investments were made in the new

television channel TV 2 Zebra. Despite these

additional costs, increased advertising and

distribution revenues contributed to a significantly

sounder operation than the year

before. Cost increases were relatively low

compared with 2004, which was marked by

the heavy investment in, among others, the

European football championship in Portugal.

TV 2’s operating revenues totalled 1,735 million

NOK for the year, up seven percent from

the year before. Operating costs increased

by 3.9 percent to 1,498 million. The operating

result at 236 million is the second best

ever in the company’s 13 year history. The

after tax result was 166 million, down from

214 million in 2004 when the sale of TV 2’s

shares in the commercial channel TVNorge

considerably improved the result.

A number of TV 2’s heavy programme

investments were quite successful in 2005.

The men’s handball world championship in

Tunisia was a success for both the Norwegian

national team and TV 2, and was the

year’s most watched sports event on the

channel. Several of TV 2’s Norwegian entertainment

programmes generated exeptionally

strong viewer figures, for example:

”Idol”, the Norwegian version of ”Farmer

wants a wife”, the satirical programme

”Voice of the Nation”, the drama series ”Six

as us” and the talk show ”Late Night”. The

election of the year’s Norwegian Idol had a

market share of almost 75 percent and was

TV 2’s most seen broadcast ever, as well as

the most viewed programme on television in

Norway in 2005.

The Norwegian economy is currently

in a very positive period and high activity in

the private sector also gives the advertising

market a boost. However, while advertising

sales are increasing, the competition in

the television market remains tough. This

is particularly noticeable in the important

autumn season when the sale of television

advertising is at a peak. TV 2 experienced

lower than expected viewer figures on some

of the most important new programmes in

the autumn of 2005, where the reality show

”Paradise Lost” and particularly the talent

competition ”Are you the next movie star?”

performed lower than targeted. For this reason,

TV 2 did not achieve its relative share of

the market growth in television advertising.

For the year as a whole, TV 2’s share

of the viewers in the national universe fell

marginally to 29.4 percent, while the commercial

market share ended at 63.2 percent.

This represents a decline of 2.1 percentage

points from 2004, but is still well in line with

2003.

One of the most formidable challenges

to an independent Norwegian television

channel is to succeed in the battle for the

most attractive television rights. For this reason

we are especially pleased with having

secured in 2005 a number of rights of high

strategic significance. The most important

was the acquisition by the TV 2 Group and

Telenor of exclusive rights to Norwegian

football. The agreement has an economic

scope of one billion NOK and encompasses

all league play in Norwegian football until and

including 2008, as well as the cup and national

team home games until and including

2009. Moreover, in collaboration with NRK,

TV 2 has secured the rights to the men’s

football world championships in 2006, 2010

and 2014. TV 2 has also acquired long term

rights to Tour de France and international

handball, which is a large sport in Norway.

TV 2 Zebra

In order to strengthen the Group’s position

in a television market characterised by an

increasing number of specialty channels,

the general public channel TV 2 was supplemented

with the sports and entertainment

channel TV 2 Zebra in 2005. This channel

addresses a somewhat younger and more

commercially oriented audience than its parent

channel. TV 2 Zebra was launched in the

68 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005


INNHOLD

autumn of 2005 and surveys conducted in

the beginning of 2006 show that the viewers

perceive the channel as trendy and youthful,

quite in line with the target image.

TV 2 Zebra distributes via cable and

satellite, and has a technical coverage of

approximately 60 percent. The channel will

continue to nourish the sports and entertainment

profile, and we expect that effective

use of the Norwegian football rights will help

consolidate the new channel’s position.

Kanal 24

The nation-wide radio Kanal 24 started

broadcasting in 2004 and after a troubled

start the channel had to be repositioned in

the market. The listener number increased

somewhat during the year, but the anticipated

growth in market shares failed to materialise

because the average listening time declined

compared with the preceding year.

Advertising revenues increased 22

percent, but even after significant cost reductions

and restructuring, a profitable

operation is still some distance away. The

operating result was - 81.2 million NOK, up

from - 113.4 million in 2004. However, the

radio channel operation is important to TV

2 Group’s presence in the electronic media

market.

TV 2 Interaktiv

TV 2 Interaktiv generated its best result ever

in 2005. The operating result was 14.6 million

NOK against 4.9 million the year before.

The company is engaged in a broad

range of activities, particularly linked to the

Internet, telecommunication services, web

television, ip-TV and mobile content services.

The telecommunication area was an

important contributor to improved sales and

results in 2005, but the company is also well

positioned in other areas where growth is

expected in the coming years. The survey

by TNS Gallup shows that more than 10

percent of the population already uses mobile

content services weekly. Towards the

end of 2005, TV 2 Mobil had more than 100

000 weekly users.

TV 2’s web television service has

strengthened its position as market leader,

and in order to maintain its leading position

as a content supplier in this segment, the

Group has invested significantly and entered

into a number of strategic collaboration

agreements. It is expected that a number of

actors will move heavily into the ip-TV market

in 2006 and that the competition on this

platform will intensify significantly.

The growth in sales of Internet advertising

was formidable in 2005 and the Internet

passed both radio and out-of-doors

advertising as a conduit for trademark advertising.

TV 2 Nettavisen is positioned as

the country’s third largest editorially based

Internet site and maintained its relative share

of the increased sales in 2005. With a significantly

more modern Internet, the advertisers

are sharpening their requirements to the

medium, both in respect of degree of coverage

and target group focusing. For this reason,

TV 2 Nettavisen invested significantly

in editorial products in 2005, for example

by launching the new entertainment portal

Side2 and the Internet publication NA24,

which exclusively offers news from politics

and industry. Both of these newcomers

quickly achieved a large user following, and

co-ordination with TV 2 Nettavisen is now

generating over 3 million monthly users and

around one million unique users per week.

TV 2 Nettavisen increased its operating

revenues by 41 percent in 2005 and

achieved an operating result of 3.2 million

NOK, against 1.1 million in the year before.

In January 2006, TV 2 Nettavisen was

merged with TV 2 Interaktiv, which therefore

has become the country’s larges supplier of

Internet products and interactive services

with an expected annual turnover of more

than 250 million.

A media concern for the future.

The acquisition of exclusive rights to Norwegian

top football is of importance to the

entire concern because the agreement includes

both free TV, pay TV, the Internet and

mobile. This agreement is a particularly important

element in the Group’s strategy for

increasing sales associated with distribution

and user charges.

Completion of digital distribution is important

to the TV 2 Group, both because it opens

for better utilisation of scarce frequency resources,

lowers distribution costs, enables

investments in more channels and development

of new content products. In February

2004 the Norwegian parliament issued the

go ahead for installation of a digital ground

network, and the company Norges televisjon

(NTV), where the TV 2 Group, Telenor

and NRK own 1/3 each, was the only applicant

when the concession was announced

for the second time in the spring of 2005. It

is expected that the Ministry of Culture and

Communication will assign the concession

to NTV in the spring of 2006.

Main figures

2004 2005

Operating revenues 1 776 1 944

Operating costs 1 601 1 711

Operating profit 175 233

Operating margin (EBIT) 9,8% 12,0%

Net profit for the year 126 139

Man-years 657 772

* Figures in mill NOK

In November the three NTV owners founded

the company NTV Pluss, which is intended

to take care of the pay-TV operation in the

ground network.

Significant investments were made in

2005 to digitalise the television production.

In the main office in Bergen, analogue production

technology has been replaced with

digital news room, and the Oslo office will

be similarly upgraded in 2006. In Bergen a

new studio is under construction in the first

quarter of 2006 in order to facilitate parallel

studio broadcasts on several channels.

Also the line control is being upgraded to

handle increased activity. A new main control

with capacity for sending 8-9 television

channels will also be completed in 2006. TV

2 is now well under way to become a fully

digitalised media house based on modern

and forward-looking solutions.

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 69


TRYKK ESC FOR Å AVSLUTTE

70 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

TV 2 Gruppen AS, Postboks 7222, 5020 Bergen • Telefon: 02255 • Fax: 55 90 80 90 • info@tv2.no • www.tv2.no

More magazines by this user
Similar magazines