Sparutsikter vecka 4 - Länsförsäkringar

lansforsakringar.se

Sparutsikter vecka 4 - Länsförsäkringar

Kontaktinformation

Redaktörer:

Olof Daneskog,

olof.daneskog@lansforsakringar.se

Catrine Bergqvist,

catrine.i.bergqvist@lansforsakringar.se

Ansvarig utgivare:

Marie Giertz, marie.giertz@lansforsakringar.se

Kontakt:

Kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag eller din

försäkringsmäklare om du vill ha mer information

om Länsförsäkringars sparprodukter eller läs mer

på www.lansforsakringar.se

Vecka 4

Länsförsäkringar

Sparutsikter

Veckorapport från Länsförsäkringar 29 januari 2010

Klart med Spykers köp av Saab

Efter många turer i förhandlingarna

mellan den nuvarande ägaren GM och

Spyker gick affären i lås under tisdagen.

Den svenska regeringen gick med på att

utställa den statliga garanti till Saab som

krävdes för att få låna pengar av

Europeiska Investeringsbanken.

Diskussionen om en försäljning alternativt

en nedläggning av Saab Automobile har

pågått i drygt ett år.

Ericsson inledde rapportveckan

På måndagen presenterade Ericsson sin

rapport för det fjärde kvartalet 2009.

Mottagandet hos analytikerna var att

resultatet får godkänt. Reaktionen på

börsen var relativt neutral. På intäktssidan

tycks situationen i bolaget ännu vara

pressad men tackvare kostnadsbesparingarna

räddas rörelseresultatet.

H & M:s kvartalsrapport slog marknadens

förväntningar och de uppgav dessutom att

januariförsäljningen ser ut att öka jämfört

med samma period förra året. Även Nokia

levererade ett resultat som överträffade

analytikernas förväntningar. Resultaten

för SKF och AstraZeneca var något sämre

än väntat.

Reviderade tillväxtprognoser

Återhämtningen i Sverige såväl som i

världsekonomin går bättre än väntat. Från

Finansdepartementet kom i veckan nya

prognossiffror över bland annat BNP-

UTVECKLING SENASTE VECKAN torsdag-torsdag

Räntor

Valutor

tillväxt och arbetslöshet i Sverige närmsta

åren. 2010 väntas BNP öka med tre

procent, vilket är en hel procentenhet

högre än prognosen från november.

Arbetslösheten väntas kulminera under

2010 och uppgå till 9,5 procent, vilket är

1,2 procentenheter lägre än man prognostiserade

i november. I december

uppgick arbetslösheten till 8,6 procent.

Den positiva synen delas av hushållen och

företagen. Konjunkturinstitutets

barometerindikator, som sammanfattar

hushållens och företagens syn på det

ekonomiska läget, steg mellan december

och januari till den högsta nivån sedan

mars 2008. Även Internationella

valutafonden har reviderat sina prognoser

gällande BNP-tillväxten i världen. Den

globala tillväxten beräknas till 3,9 procent

under 2010, vilket är 0,8 procentenheter

högre än i oktoberrapporten.

Visst hopp tändes för Grekland

Utvecklingen i det skuldtyngda Grekland

har varit i fokus de senaste månaderna.

Den statsfinansiella situationen i landet är

av intresse ur ett europeiskt perspektiv då

den påverkat utvecklingen på såväl

obligations- som valutamarknaden.

Rapporteringen om det ekonomiska läget i

landet har i stort sett enbart inneburit

negativa nyheter. I veckan väcktes ett visst

hopp då investerarintresset överraskade

positivt vid landets första obligationsemission

i år. Behovet av nya krediter för

Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta

att finansiera sin statsskuld är stort och

landet behöver all positiv rapportering

man kan få för att underlätta upplåningen.

EU-kommissionen bedömer att Greklands

budgetunderskott uppgick till 12,7 procent

2009, vilket är långt över EU:s gränsnivå.

Obama fokuserar på jobben

USA:s president Barack Obama höll i

veckan sitt första s.k. State of the Uniontal.

I fokus var arbetslösheten, som uppgår

till ca 10 procent, och budgetunderskottet.

Obama diskuterade åtgärder för att få

igång jobbtillväxten, men underströk

samtidigt vikten av att komma till rätta

med det stora underskottet i statsfinanserna.

Presidenten lovade även att

införa en hårdare reglering av finansmarknaden.

Den amerikanska riksbanken

lämnade i veckan styrräntan oförändrad på

0,0-0,25. Den svaga arbetsmarknaden

anser man är ett stort hot mot ökningstakten

i hushållens konsumtion. Man

bedömer dock att konjunkturen förbättrats

sedan mötet i december.

Nästa vecka

Nästa vecka kommer statistik över

inköpschefsindex i flera länder. Den

svenska rapportsäsongen fortsätter med

bland annat Atlas Copco och Electrolux

och På fredagen kommer nya

arbetslöshetssiffror för USA.

Catrine Bergqvist

catrine.i.bergqvist@lansforsakringar.se

Svensk lång 3,30%

10-årig statsobligation

Under veckan -5 punkter

Hittills i år -10 punkter

Svensk kort 0,22%

90 dgr statsskuldväxel

Under veckan +2 punkter

Hittills i år +2 punkter

USD/SEK 7,34 +11 öre

Hittills i år +23 öre

EUR/SEK 10,25 +5 öre

Hittills i år +1 öre

100 JPY/SEK 8,17 +17 öre

Hittills i år +40 öre

EUR/USD 1,40 -1 cent

Hittills i år -4 cent

Stockholm -1,9%

OMXS, Hittills i år -0,8%

London -3,5%

FTSE, Hittills i år -4,9%

New York -2,6%

Dow Jones, Hittills i år -2,9%

Nasdaq -3,8%

Hittills i år -4,0%

Tokyo -4,4%

Topix, Hittills i år -0,7%

Källa: Reuters Ecowin


www.lansforsakringar.se/bors

info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars fondutbud

Länsförsäkringars fonder 2010-01-28 (SEK) Avkastning inklusive utdelning, %

Källa: MoneyMate

Andelskurs Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Andelskurs Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning

en vecka 2010 3 år 5 år en vecka 2010 3 år 5 år

Länsförsäkringar Asienfond 82,08 -2,4 -2,3 -0,4 45,7 Blue Bay Investment Grade Bond 1) 1177,04 -0,2 1,4 -- --

Länsförsäkringar Euroobligationsfond 122,86 1,3 0,4 32,6 35,9 Carlson Asian Small Cap 44,29 -5,7 -6,3 0,6 75,8

Länsförsäkringar Europa Index 115,12 -2,6 -3,0 -- -- Carlson Realräntefond 105,27 0,0 1,4 14,0 --

Länsförsäkringar Europafond 297,75 -2,7 -2,3 -23,9 14,1 Catella Europa Hedge 99,16 -0,6 -1,0 -- --

Länsförsäkringar Fastighetsfond 986,49 -1,7 3,1 -15,6 81,0 Catella Europafond 3) 86,67 -3,0 -4,2 -31,8 13,1

Länsförsäkringar Fond-i-Fond försiktig 106,53 -1,0 -0,3 0,8 23,6 Catella Reavinstfond 215,99 -2,2 0,0 -16,8 51,8

Länsförsäkringar Fond-i-Fond normal 93,15 -1,9 -1,0 -9,6 20,8 DNB NOR Renew able Energy 886,58 -3,9 -1,8 -- --

Länsförsäkringar Fond-i-Fond offensiv 88,83 -2,5 -1,5 -11,5 27,0 Fidelity America Fund 1) 31,59 -2,2 -1,1 -11,6 9,3

Länsförsäkringar Globalfond 206,57 -2,4 -1,7 -12,7 18,9 Fidelity Asian Special Situations 1) 187,76 -2,2 -4,6 17,1 107,5

Länsförsäkringar Japanfond 62,19 -0,2 6,6 -30,0 -8,6 Fidelity Funds China Focus Fund Inc 290,96 -2,0 -6,3 34,6 186,0

Länsförsäkringar Nordamerikafond 143,54 -0,8 -0,5 -10,5 2,8 Fidelity Funds - EMEA A USD ) 82,43 -1,4 1,6 -- --

Länsförsäkringar Obligationsfond 149,60 0,1 0,6 18,3 22,2 Fidelity European Aggressive 1) 106,26 -2,3 -2,9 -44,6 -16,0

Länsförsäkringar Penningmarknadsf. 105,97 0,0 0,1 11,2 15,5 Fidelity Global Focus Fund 1) 230,04 -2,5 -2,1 -11,6 20,4

Länsförsäkringar Pension 2010 2) 132,13 -1,1 0,2 0,5 32,4 Fidelity India Focus Fund 1) 193,12 -4,5 -2,5 -5,8 1,0

Länsförsäkringar Pension 2015 2) 131,54 -1,6 0,1 -7,0 33,9 Fidelity Japan Advantage Fund 1) 1401,56 -0,5 6,0 10,1 31,6

Länsförsäkringar Pension 2020 2) 127,58 -2,2 -0,3 -9,8 30,8 FIM BRIC+ 1) 117,73 -3,6 -4,6 -- --

Länsförsäkringar Pension 2025 2) 128,91 -2,2 -0,3 -10,0 30,5 FIM Forte 1) 1708,97 -1,5 -0,1 -10,1 51,1

Länsförsäkringar Pension 2030 2) 127,08 -2,2 -0,3 -10,0 30,4 FIM Mondo (A) 1) 75,95 -2,0 -1,7 0,0 0,6

Länsförsäkringar Pension 2035 2) 67,01 -2,2 -0,3 -9,9 30,5 FIM Nordic 1) 142,36 -0,8 1,5 -7,9 49,2

Länsförsäkringar Pension 2040 2) 66,77 -2,2 -0,3 -9,9 30,3 FIM Russia Small Cap 1) 67,95 -2,5 9,6 -0,5 --

Länsförsäkringar Pension 2045 2) 78,50 -2,1 -0,3 -10,7 28,7 FIM Vision 1) 295,61 -0,3 0,7 -18,8 47,9

Länsförsäkringar Småbolagsfond 288,54 -2,5 5,7 -12,0 88,2 FLF Equity China 2121,10 0,6 -6,0 -4,6 66,1

Länsförsäkringar Statsobligationsfond 11,79 0,2 0,7 17,2 21,3 FLF Equity Europe Emerging 11475,40 -3,0 1,1 -17,7 69,5

Länsförsäkringar Sverige Index 155,20 -2,4 -0,9 -- -- FLF Equity Health Care World 3749,16 0,3 3,0 -3,4 16,3

Länsförsäkringar Sverigefond 637,91 -3,3 -2,1 -11,2 47,1 FLF Equity Latin America 2834,01 -3,0 -6,9 12,5 155,9

Länsförsäkringar Teknologifond 30,51 -2,8 -2,7 -6,7 21,3 FLF Green Future 633,74 -1,3 -4,9 -31,1 --

Länsförsäkringar Tillväxtmarknadsf. 234,88 -3,5 -3,8 -11,6 51,2 Lannebo Alpha 9,76 -1,2 -1,0 0,0 --

Länsförsäkringar Totalfond 23,34 -2,2 -0,3 -11,1 21,2 Lannebo Mixfond 12,42 -1,7 -0,5 17,2 49,0

Länsförsäkringar Trygghetsfond 254,31 -1,1 0,0 -9,4 16,4 Lannebo Småbolag 29,27 -1,9 1,6 -1,9 89,5

Länsförsäkringar USA Index 112,10 -1,5 -0,6 -- -- Lannebo Sverige 14,67 -2,3 -0,8 -9,6 48,8

Övriga fonder 2010-01-28 (SEK)

SEB Asset Selection 134,35 -2,1 -3,4 -- --

SEB Choice Asienfond ex Japan 11,50 -2,4 -2,3 2,8 69,7

SEB Etisk Globalfond 7,77 -1,9 -0,6 -25,4 2,9

SEB Europafond 7,32 -2,0 -1,8 -28,8 19,5

Alfred Berg Ryssland 384,78 -4,2 3,7 -18,5 104,3 SEB Europafond Småbolag 27,34 -0,4 0,9 -10,8 52,8

BlackRock European 1) 670,44 -2,1 -1,5 -6,1 45,5 SEB Nordenfond 14,66 -0,3 2,1 -9,4 56,9

BlackRock Emerging Europe 1) 873,12 -2,4 5,8 -14,9 80,3 Skagen Global 1) 864,29 -1,9 0,4 3,0 75,8

BlackRock Latin America 1) 577,81 -4,3 -6,4 31,4 210,4 Skagen Kon-Tiki 1) 573,2 -3,4 -1,4 41,0 162,6

BlackRock US Flexible 1) 105,55 -1,5 0,8 -19,3 7,1 Västernorrlandsfonden 165,16 -1,2 -0,7 -13,0 53,5

BlackRock World Mining 1) 463,30 -5,1 -3,3 14,5 138,8

Alla fonder i utbudet är tillgängliga hos Länsförsäkringar via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges

1) 2)

Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar Fonden tillgänglig endast i avtals- och premiepension 3) Fonden tillgänglig endast i direktfondsparande

Andra sparformer hos Länsförsäkringar

Nya Världen förvaltning 205,10 -2,8 -2,2 -9,5 18,7

Traditionell förvaltning

Återbäringsräntan är 5 procent (före skatt och före kapitalrelaterade kostnader).

Aktieindexobligation Aktiv Total Tillväxt 7 Köpkurs 2009-12-31: 120,2% Utveckling +20,2% Löptid 2013-11-25

Aktieindexobligation Sverige Smart Bonus Köpkurs 2009-12-31: 140,56% Utveckling +40,6% Löptid 2011-02-02

Valutaobligation USA Tillväxt 2 Köpkurs 2009-12-31: 113,75% Utveckling +13,8% Löptid 2011-02-08

Fler kurser på w w w .lansforsakringar.se/bors

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Historiskt sett har aktier och fonder gett bättre avkastning

än andra sparformer, men det garanterar inte att det blir så i framtiden. De pengar du satsar i en fond kan minska i värde, bland annat beroende på

fallande aktiekurser. Informationsbroschyrer för våra fonder finns att hämta på ditt lokala länsförsäkringsbolag eller på www.lansforsakringar.se

Prenumerera på Sparutsikter via e-post

Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av Länsförsäkringars finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i

din e-postadress på www.lansforsakringar.se/bors. Där hittar du även aktuella fondkurser och avkastningar.

More magazines by this user
Similar magazines