Nr. 5 August 2012 - Stokke kommune

stokke.kommune.no

Nr. 5 August 2012 - Stokke kommune

Nr. 5 - august 2012 - 13. årgang

Informasjon

Nytt fra

Stokke kommune

Side 3

Ordførerens

hjørne

Billettsalg, TV-aksjon

og byggehøyder.

Side 4-10

Kommunal

Informasjon og

arrangementer

Side 11-12

Nytt fra lag og

foreninger

Side 13-15

- Nytt fra

Engveien-senteret

og Soletunet


Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune

Vel overstått sommer – det ble nok en våt en for de som valgte å feriere i Norge.

Ordføreren skriver om Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder i sitt hjørne.

Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 41.

Frist for levering av bidrag er satt til 17. september. Send bidrag til redaktøren.

Bjørg Ebeltoft, Redaktør

tlf. 33 29 50 21, e-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Politiske møter – august-september 2012

Utvalg: Datoer: Tid: Sted:

Eldrerådet 29.08.12 11.00 Engveien-senteret,

peisestua 2. etg.

Kontrollutvalget 03.09.12 17.30

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg 05.09.12 15.00 Møterom 3. etg. (teknisk)

og kultur (HOOK)

Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) 05.09.12 16.00 Kommunestyresalen

Hovedutvalg for administrasjon 12.09.12 08.30 Kommunestyresalen

Formannskap 12.09.12 09.00 Kommunestyresalen

Kommunestyre 24.09.12 18.00 Kommunestyresalen

Ordførers timer på

biblioteket 2. halvår 2012:

Mandagene 13. august, 3. september,

17. september, 8. oktober, 5. november,

26. november og 10. desember,

alle dager kl. 16-17.

Evt. endringer vil bli

annonsert. Lurer du på noe

eller det er noe du ønsker å

ta opp? Ikke glem ordførers

time på Stokke

bibliotek. Enkel

bevertning.

Erlend Larsen

ordfører

Kom å se våre nye strikkede og tovede

produkter til hyggelige priser.

Hva med et koselig babyteppe, sitteunderlag,

veske eller nakkevarmer for ømme muskler?

Vi har som ellers også mye fin keramikk –

båtservice og uteaskebeger.

Åpningstider:

Man – ons – fredag kl. 9.00 – 15.15

Tirsdag kl. 9.00 – 14.15

Velkommen til hyggelig handel

2 Stokke kommune


Ordførerens hjørne

Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder

Vi er glad i jernbanestasjonen vår i Stokke,

og vi er glad for den jobben Sissel Apelland

har gjort på Stokke stasjon! Hun har vist NSB

hvordan service skal utføres. Stasjonen har

dermed blitt et populært sted å kjøpe billetter

for mange reisende – også for folk fra

nabokommunene.

Nå har Sissel Apelland varslet at billettsalget

kommer til å opphøre fra nyttår, noe

vi synes er leit – samtidig som vi forstår at

dagen måtte komme. Jeg vil derfor takke for

innsatsen så langt, og samtidig oppfordre andre

av kommunens innbyggere til å ta over

driften av billettutsalget.

Stokke stasjon er også utsalgssted for

lokal brukskunst, et sted man kan leie sykler,

eller få tak over hodet en regnværsdag. Kanskje

en ny driver vil utvide med andre produkter

eller starte et lite reisebyrå? Skulle du,

eller noen av dine bekjente, ha ønske om å

ta over driften, så ta kontakt med Sissel Apelland

Stokke stasjon. Togene skal fortsatt

stoppe i Stokke.

Søndag den 21. oktober går årets TV-aksjon

av stabelen. I år er det Amnesty International

som mottar pengene som samles inn.

Amnesty International arbeider med å styrke

de grunnleggende rettighetene til millioner av

mennesker over hele verden, og vil blant annet

sette fokus på at mennesker i enkelte land

straffes for å bruke ytringsfriheten.

Vi trenger bøssebærere i Stokke. Vil du

stille opp for Amnesty og deres arbeid, er

det fint om du tar kontakt med Kommunekomiteen

på telefon 33 29 50 00 eller på mail

til Postmottak@stokke.kommune.no. Du kan

lese mer om årets aksjon på nettsiden www.

blimed.no

Da har vært noen avisoppslag om høyden

på nye bygg i Storgata. En skisse har nok

skremt enkelte til å tro at Storgatens visuelle

uttrykk vil bli ødelagt. Det vil ikke skje!

Kommunestyret har gitt åpning for å

bygge noe høyere i sentrum. Årsaken er at vi

ønsker å redusere presset på landbruksområder,

i tillegg vil Jernbaneverket kreve flere

beboere i nærheten av Stokke stasjon for å

opprettholde stoppested her. Fremtidige bygg

skal tilfreds stille kravene til god arkitektur.

Erlend Larsen

ordfører

Stokke stasjon

Billettsalget ved Stokke stasjon blir drevet av et privat firma. Nå har Sissel Apelland varslet

at billettsalget kommer til å opphøre fra nyttår.

Stokke kommune ønsker at billettsalget med den personlige servicen skal fortsette.

Skulle du, eller noen av dine bekjente, ha ønske om å ta over driften, så ta kontakt med

Sissel Apelland på Stokke stasjon, tlf. 33 37 60 16

Forsidebilde: Tønsberg rundt – 4-dagers

sykkelritt med start og mål i Stokke.

Foto: Bjørg Ebeltoft.

Nytt fra Stokke kommune/Stokke menighetsblad nr. 5-2012

Opplag: 5.200 eks

Utgiver: BK Vestfold Media AS

Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS

Stokke kommune 3


STOKKE BIBLIOTEK

Program for Bibliotekets venner høsten 2012:

Torsdag 13. september, kl. 19.00:

”Sicilia – til fots i historiske fotspor”.

Foredrag ved reiselivsjournalist og forfatter Lise Foss.

Torsdag 20. september, kl. 18.00: ”Det handler om kjærlighet”.

Lyrikk og musikk ved Sille Holte og Birgitta Halbakken.

(I regi av Den kulturelle spaserstokken)

+

BIBLIOTEKETS VENNER

STOKKE

+

Torsdag 11. oktober, kl. 19.00: ”Helleristninger i Østfold”. Foredrag ved arkeolog David Vogt.

Lørdag 3. november: ”Evita”. Teatertur til Det norske teatret.

(Detaljert info sendes medlemmene som har fortrinnsrett til å delta)

Uke 45, 5.-11. november: Litteraturuka i Vestfold. (Eget program annonseres)

Stokke kommunale kulturskole takker for gave

Stokke kulturskole søkte Sparebankstiftelsen

DNB NOR om penger og fikk kr 70.000 til

instrumentkjøp. Dette var en flott gave til oss i

disse innsparingstider og vi takker for støtten vi

har mottatt. Sparebankstiftelsen DNB NOR

delte i år ut 15 mill til 62 kulturskoler på

Østlandet. Formålet er å bidra til økt aktivitet

og musikkglede. I Stokke har vi allerede gått til

innkjøp av 40 gitarer i ”juniorstørrelse”. Disse

har blitt brukt i gitarprosjektene vi har gjennomført

i alle barneskolene fra januar – juni. Vi vil

videre gå til innkjøp av flere instrumenter i hht

søknaden vi sendte inn. I mai hadde vi en hyggelig

overrekkelse av penger, diplom og blomster

i Kulturskolen i forbindelse med avslutning

av gitarprosjektet vi hadde hatt på Bokemoa

skole. Nedenfor er et bilde fra dette med

Hovedutvalgsleder for oppvekst, omsorg og

kultur, Banksjef i DNB NOR, kulturskolerektor,

Ordfører og gitarpedagog. Foran; to av elevene

i prosjektet.

Kor- og gitarprosjektene i skolene

Vi fortsetter med kor- og gitarprosjektene i skolene!

Utdanningsdirektoratet innvilger søknaden fra Stokke kommunale kulturskole og utbetaler

kr. 250 000 til virksomheten. Med denne gladmeldingen kan vi videreføre kor- og gitarprosjektene

i barneskolene. ”En kulturskole for alle”.

Hilsen Kulturskolen

4 Stokke kommune


NYTT FORENINGSREGISTER

Stokke kommune oppdaterer oversikten over

foreninger og organisasjoner. Dette vil gjøre

det enklere for publikum å søke etter aktuelle

sammenslutninger, og det vil også bli lettere

for foreningen selv å sende oppdatert

informasjon.

Fint om du som ansvarlig for din forening,

organisasjon eller sammenslutning kan bidra til

oppdatert informasjon. Gå til siden www.stokke.kommune.no/foreninger

og følg instruksjonene

der. Ta gjerne kontakt ved spørsmål, så

jobber vi sammen for å få siden best mulig.

Takk for hjelpen!

Inger Line Birkeland, 33 29 52 02

Stokke kommune, seksjon kultur og fritid.

TV – aksjonen 21. oktober 2012 -

Amnesty International –”Stå opp for livet !”

TV – aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og går av stabelen søndag 21. oktober.

Årets TV – aksjon er tildelt Amnesty International .Amnesty International arbeider med å styrke de

grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen

ahr ledet an i over femti år. Amnesty vil blan annet sette fokus på at mennesker straffes for å

bruke ytringsfriheten.

Vi trenger bøssebærere i Stokke – ta kontakt:

Kommunekomiteen – tlf. 33 29 50 00 – postmottak@stokke.kommune.no

Bli bøssebærer: ring 02025 eller www.blimed.no

Søknad om spillemidler

Søknadsfrist 1. oktober

Det er mulig å søke om spillemidler til ulike typer anlegg.

Se mer informasjon på www.stokke.kommune.no/tilskudd.

Vi anbefaler at søkere tar kontakt i god tid, så får vi sammen laget en god søknad på

enklest mulig måte.

Inger Line Birkeland

1. konsulent, Tlf.:33 29 52 02,

e-post: postmottak.kultur@stokke.kommune.no

Stokke kommune 5


Annonsører

Bjarne Gryte

Transport

pukk - grus - fyllmasse - matjord

Tlf: 33 33 60 90 - mob: 915 22 517

PRØV OSS PÅ PRIS!

arbeidet DAHLEN fagmessig

Furulund Kro &

utført!

Motel AS

SAG & HØVLERI

Tlf. 33 36 38 00

TRELAST • BYGGEVARER • HØVLING • STILLASLEMMER

Tlf: Få 33 33 51 70 – post@dahlen-sag.no

Fåarbeidet fagmessig Vi Alt utfører i cAtering alt og utført!

selskApsmAt i utvendig

elektro@borgeskogen.no

rer alt innen elektriske

asjoner, sterk- og svakstrøm.

Mail: sven-y-k@online.no

30 års erfaring innen

elektro@borgeskogen.no - nybygg

elektro@borgeskogen.no

- tilbygg

- restaurering

Vi utfører alt innen elektriske

Vi utfører alt innen elektriske

installasjoner, sterk- og svakstrøm.

installasjoner, sterk- og svakstrøm.

Behov for ekstra lagerplass?

Vi har lager/flyttecontainere!

Ring oss for tilbud 90 86 67 29

www.bl-lager.no Nærmeste lagerområde: Sørby - Stokke

Furulund Kro &

blikkenslager arbeid

Vi

Vi

utfører

utfører

alt

alt

i

i

utvendig

utvendig

blikkenslager

blikkenslager • Egen produksjon arbeid

arbeid på Lillevhar.

• Egen ansatt på verkstedet.

• Egen produksjon på Lillevhar.

Vi • Egen har • Egen alt ansatt produksjon av på takstiger verkstedet. på Lillevhar. og snøfangerutstyr

• Egen ansatt på verkstedet.

Kobber og Blikk Service AS

Kobber og Blikk Service AS

Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Blikk Service StokkeASStokke

tlf. Lillevhar 33 33 33 94 94 91 Industriområde, 91 Stokke

tlf. 33 33 94 91

Vi utfører: • Nybygg • Tilbygg • Restaurering

Vi utfører: • Nybygg • Tilbygg • Restaurering

• Industri & næringsbygg • Landbruk

• Industri & næringsbygg • Landbruk

Som skapt for norske forhold!

Stokkev. 51, 3160 Stokke – tlf. 33 36 46 86

Stokkev. 51, 3160 Stokke – tlf. www.suzuki.no

33 36 46 86

www.arildabrahamsen.no

www.arildabrahamsen.no

er: • Nybygg • Tilbygg • Restaurering

dustri & næringsbygg • Landbruk

kkev. 51, 3160 Stokke – tlf. 33 36 46 86

www.arildabrahamsen.no

www.fiat.no

www.alfaromeo.no

Velkommen til oss på Sem!

ÅPNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl 07.30 – 16.00. Torsdag kl 07.30 – 19.00.

Lørdag kl. 10.00 – 13.00. – Telefon 33 34 97 97


Stokkes første bolig for enslige

mindreårige flyktninger offisielt åpnet

Etter at kommunestyret i 2010 besluttet

å bosette enslige mindre årige flyktninger

arrangerte kommunen offisiell åpning

den 15. juni. Det må likevel sies at

boligen ble åpnet for vanlig drift 1. mars,

to ungdommer flyttet inn i mars og to

ungdommer flyttet inn i mai.

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet

(IMDi) som anmoder kommunene om å

bo sette flyktninger, dette gjøres etter en avtale

mellom IMDi og Kommunenes Senstralforbund.

Etter at anmodningen blir sendt de

respektive kommunene er det opp til

kommune styret å svare på anmodningen.

Boligen utgjør et bofellesskap med plass til fire

ungdommer, og har til sammen 7 årsverk; en

leder og seks miljøterapeuter. Samtlige av de

ansatte har høgskoleutdanning, hovedsakelig

sosialfaglig. Boligen er heldøgnsbemannet.

Miljøterapeutenes hovedoppgave er å skape

og beholde et trygt og forutsigbart hjem og å gi

god omsorg og sette nødvendige grenser.

Ordfører klar til snorklipping.

Stokke kommune 7


De voksne som arbeider i boligen skal hjelpe

ungdommene til meningsfulle liv der de får

brukt evnene sine i fritid, skole og arbeidsliv.

Samtidig arbeides det for å hjelpe ungdommene

inn i nye relasjoner og sosiale nettverk i

Stokke. Miljøterapeutene legger til rette for

vekst og utvikling i samarbeid med ungdommen.

Det jobbes med å forberede ungdommene

til et selvstendig voksenliv, og det legges

vekt på læring, mestring og personlig ansvar

for å kunne være aktive deltakere i samfunnet.

Boligen er en avdeling i Stokke kommune,

og er organisert inn i seksjon NAV Stokke.

Boligen samarbeider tett med barneverntjenesten

i kommunen, og alle de enslige

mindre årige har tiltak etter lov om barneverntjenester

(§4-4,2.ledd).

I tillegg har boligen mange andre samarbeidspartnere,

blant annet:

Stokke ungdomsskole

• Bokemoa barneskole

Stokke voksenopplæring

• Tønsberg voksenopplæring

• Vestfold migrasjonshelsetjeneste

• Vestfold Enslige Mindreårige Forum

(VEMF)

• Bufetat

• IMDi

Stokke fotballklubb

• Næringslivet og andre kommunale virksomheter

(fremtidig arbeidspraksis)

• Verger

Offisiell åpning:

Statsråd Inga Marthe Thorkildsen var invitert til

åpningen sammen med ordfører Erlend Larsen

og leder av utvalg for helse-, omsorg-, oppvekst-

og kultur Øivind Nilsen. I tillegg deltok

medarbeidere fra boligen, samt ledere og medarbeidere

fra rådmannskontoret, barnevernet

og Nav Stokke. Statsråden måtte dessverre

melde forfall på grunn sykdom, uten at det la

noen demper på den glade dagen.

Foto: NAV Stokke

Leder for boligen Anahita Hamedbarghi viste

de besøkende rundt, rådmannen spanderte

bløtkake og kaffe. Medarbeiderne og ungdommene

i boligen hadde i anledning åpningen

produsert en flott multimedia-presentasjon av

boligen, dens mennesker og dens daglige gjøremål.

Presentasjonen ble meget godt mottatt.

Anahita holdt også en liten tale om hva det vil

si å være enslig mindreårig flyktning og om de

generelle faglige utfordringene i arbeidet.

Til slutt holdt ordfører Erlend Larsen en

hilsningstale, han klippet det røde båndet og

boligen fikk overrakt flotte gaver til boligen.

8 Stokke kommune


FAKTA:

En enslig mindreårig asylsøker er et barn/

ungdom under 18 år som søker asyl i Norge,

og som kommer uten omsorgspersoner eller

andre med foreldreansvar. Bufetat har

ansvaret for enslige mindreårige under 15 år.

IMDi har ansvaret for enslige mindreårige

over 15 år.

Ved ankomst til Norge blir barnet/ungdommene

plassert på et statlig drevet mottak.

Barn under 15 år blir plassert i egne

omsorgssentre for barn, barn over 15 år blir

plassert i egne mottak for enslige mindreårige.

Personer som får innvilget oppholdstillatelse

etter søknad om asyl/beskyttelse,

bosettes etter avtale med den enkelte

kommune.

Bosetting av flyktninger er en permanent

kommunal oppgave, selv om antallet som

skal bosettes vil variere fra år til år.

Det er et mål at alle bosettingsklare flyktninger

skal bosettes så raskt og effektiv

som mulig. Lang ventetid på bosetting i en

kommune har store menneskelige og

økonomiske omkost ninger.

Hilsen NAV Stokke

SKOLERUTE for skoleåret 2012/2013

Høsthalvåret: Mandag 20. august – fredag 21. desember 2012

Vårhalvåret: Torsdag 3. januar – torsdag 20. juni 2013

Måned Ant. dager Ferier og fridager/merknader

August 10 Første skoledag: Mandag 20/8

September 20

Oktober 18 Høstferie uke 40: 1/10-7/10

November 22

Desember 15 Siste skoledag: Fredag 21/12

Januar 19 Første skoledag: Torsdag 3/1

Februar 15 Vinterferie uke 8

Mars 16 Påskeferie: 25/3-1/4

April 21

Mai 19 Fridager: 1/5, 9/5, 10/5, 17/5 og 20/5

Juni 15 Siste skoledag: Torsdag 20/6

Stokke kommune 9


Annonsører

Håøy Kran & Transport AS

- Transport

- Graving

- Løft

Det meste innen transport

Vennerødveien 449

3160 STOKKE

Telefon 33 33 92 76 Mobil 958 76 031

Regnskapsservice Stokke AS

Autorisert regnskapsbyrå

Tlf: 33 36 20 12

www.stokkeregnskap.no

Vi legger vekt på trygghet og trivsel!

tlf. 930 83 526

www.stokkedyrepensjonat.no

Koselig dyrepensjonat beliggende i

fredelige omgivelser i skogen.

Stokke Rørhandel AS

Sagveien 2, 3160 Stokke

40 00 23 93 • www.stokke-rorhandel.no

Borgeskogen

Elektro AS

Storgt. 16 - STOKKE • Tlf. 33 33 80 00 • www.stokkesport.no

Åpent: Mandag-Fredag: 9-17, Torsdag: 9-18, Lørdag: 9-14

Stokke Senter

tlf. 33 33 64 97

3160 STOKKE elektro@borgeskogen.no

- Tlf: 33 30 59 70

elektro@borgeskogen.no elektro@borgeskogen.no

- www.borgeskogen.no

Vi utfører alt innen elektriske

Vi installasjoner, utfører alt innen sterk- og elektriske svakstrøm.

Vi utfører alt innen elektriske

installasjoner, sterk- og svakstrøm.

installasjoner, sterk- og svakstrøm.

Granhaugen

Graving & Transport AS

Alt innen graving - planering - transport Vi utfører alt inn

installasjoner, st

Tlf: 957 65 805

Kiwi Stokke 7-22 (9-20)

• kioSk

• BenSin

• BilverkSted

Stokke

Tlf:33 33 64 00

Ønsker ditt firma annonseplass

i neste utgave?

Ta kontakt med

Carina på tlf: 928 36 144

carina@bk-media.no

www.bk-media.no

10 Stokke kommune


Nytt fra lag og foreninger:

Stokke Historielag -

Program 2012-13

Tirsdagene:

21.08.12 Besøk til Lokalhistorisk Senter, KJV, Horten

Frammøte på Karljohansvern kl. 1900

25.09. Hvalfangstminner

v/ Oddbjørn Huseby

Stokke Bygdetun kl. 1900

23.10. Rutebilhistorien i Tønsbergdistriktet

v/ Stein Rune Klemmetsby

Stokke Bygdetun kl. 1900

27.11. Egersund fajanse for alle

v/ Henning Gran

Ta med fajanse for vurdering

Stokke Bygdetun kl. 1900

15.01.13 Lorens Berg. Forfatteren av ”Stokke

en bygdebok”

v/ Lars Harald Alstadsæter

Stokke Bygdetun kl. 1900

26.02. Fotograf Th. Larsen med kamera i Stokke

v/ Rune Sørlie

Årsmøte

Stokke Bygdetun kl. 1900

19.03. Gjennestadvannet – en perle i

Stokkes natur

v/ Karl Hagelund

Stokke Bygdetun kl. 1900

16.04. Gårds- og slektshistorie

v/ Torbjørn Steen-Karlsen

Stokke Bygdetun kl. 1900

Velkommen til hyggelig samvær!

Stokke Bygdetun trenger flere frivillige.

Har du lyst til å bli med i den trivelige

dugnadsgjengen?

Ta kontakt på telefon 33 33 78 48 eller

922 12 153

Lyst til å

synge i kor?

Stokke Blandede Kor

fortsetter å vokse og utvikle

seg. Vi er en blandet gjeng på alle

måter i alderen 25 – 65.

Vårt repertoar strekker seg fra enkle

viser av gammel eller ny dato, til sanger

vi må legge mer arbeid i å innøve.

Vår eminente dirigent legger mye arbeid

i å synge inn alle stemmene, slik at vi

kan øve hjemme, i bilen, mens vi lager

mat, mens vi sover…☺

Kan dette være noe for deg? Vi øver på

Soletunet i Ole Stavnumsvei 10 hver

mandag kveld kl. 19 – 21.30 med en

liten kaffe/ prate pause. Vi starter opp

20. august og det er bare å møte opp.

Hilsen Stokke Blandede Kor ♫♫♫

Loppemarked

Stokke Blandede Kor skal ha loppemarked

12. og 13. oktober. Men driver

du med opprydding nå, så kan vi ta imot

lopper i låven ved prestegården mandager

kl. 17 – 19 fra 20. aug. og fram til

loppemarkedet. Fredag 12. okt. kan du

levere rett på Bokemoa skole.

Vi tar imot alt som fremdeles kan brukes

og selges unntagen hvitevarer.

Stokke kommune 11


En hverdagshelt ble hedret!

Vi i Lions Club Stokke hedret en hverdagshelt

på vårt medlemsmøte i

Arnadal Kirkestue den 23. mai.

”Klubbens honnør”, som prisen heter,

ble gitt til Barbro Häggblad.

I statuttene for prisen heter det at den kan deles

ut til personer som gjennom sin gjerning og

aktivitet og uegennyttig innsats yter noe som er

til glede og nytte for andre mennesker.

Barbro fyller til de grader disse kriteriene.

Hun har i hele sitt liv vært knyttet til aktiviteter i

og rundt Arnadal kirke, og det er vel kun selve

prestegjerningen hun ikke tar seg av. Barbro er

Arnadal kirke.

Hun stiller alltid opp for alle andre, ingen

oppgave er verken for stor eller for liten. Hun er

alltid positiv og gir mye av seg selv.

Barbro er en person som jobber i det stille

og hun har ikke behov for å fortelle alle og enhver

om hva hun driver med, hun bare gjør det.

Hun sier: Vi må jo hjelpe hverandre.

Hun har selv vært gjennom mange tunge og

triste perioder i livet, men selv da hadde hun

Foto: Lions

kapasitet til å hjelpe andre. Barbro er en ressursperson

for bygdas organisasjonsliv.

Hun har ved flere anledninger vist et storsinn

som mange kan misunne henne. Hun

åpner kirkedøren for alle uansett legning og

livssyn. Barbro er vel det man kan kalle et gjennom

godt menneske. Blir du uvenn med Barbro,

ja da må du snarest ta et grundig oppgjør med

deg selv.

Det var en stor ære for meg å overrekke

henne ”Klubbens honnør”

Tore Simonsen

President

Lions Club Stokke

”Klubbens honnør”,

som prisen heter,

overrekkes Barbro

Häggblad av president

Tore Simonsen.

Hageselskapet Stokke - Program høst 2012

10. september kl. 18.30

Vi er invitert til Hageselskapet Andebu. Møte er på Andebu pensjonistsenter. Merk dato og tid!

Irene Skarsholt, Botanisk design lager dekorasjoner med ting fra naturen.

24. september kl.19.00

i Låven på Stokke Bygdetun. ”Epler og pærer de henger på tre, når de blir modne, så ...?”

Gaute Myren ved Norsk Landbruksrådgiving Viken kommer. Han er rådgiver på epler og plommer.

Medlemmene kan ha med egne fruktsorter, som vi kan finne ut av.

22. oktober kl. 19.00

i Låven på Stokke Bygdetun.

HØSTHAGEN

Det er mange vekster som gir flotte farger i hagen, og det er nå vi gjør forberedelser til våren.

Det er utlodning og gratis bevertning på møtene!

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen Solveig Bergsholm

12 Stokke kommune


Folkebadet på Bokemoa

skole - Høst 2012-Vår 2013

Stokke Sentrum og Moa Velforening ønsker

å åpne Folkebadet på kveldstid fra høsten

av igjen.

Dette tilbudet vil bestå, som tidligere, av

åpningstider fra kl 18.00-21.00 mandag og

onsdag samt fredag fra kl 17.00-21.00.

For å kunne lykkes med dette søker vi etter

ansvarsfulle voksne som kunne tenke seg å

tjene noen kroner ved å stille som badevakt

disse kveldene.

Timelønn etter avtale. Velforeningen dekker

nødvendig livredningskurs.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med

Elin Biørn på tlf: 95 47 97 50

Skadet bil?

Besøk oss

i vår nye

oppretteravd.

Smiløkka 3 på Vear • www.gjolbergbil.no

Nybygg - Restaurering - Rehabilitering

Tlf: 909 96 432

909 96 442

Tlf. 33 33 73 69 - Mob. 90 96 93 56

Klipp ut

Med vennlig hilsen

Stokke Sentrum og Moa Velforening

v/Elin Biørn

Leder

Nybygg - Restaurering - Rehabilitering

Tlf. 33 33 73 69 - Mob. 90 96 93 56

Kl. 9.15 - 10.30 Kl. 9.15 - 10.30 Kl. 9.15 - 10.30

Klipp ut

Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper

SOLETUNET - trening og rehabilitering høst 2012

Hobby Vaffelsteking, hobby Fruktskjæring, hobby

kl.10.30 Mandag kl.10.30 Onsdag Rehabiliteringsgruppe Torsdag kl.10.30 Fredag

Dagens Trimdagen nyheter Dagens Sang nyheter og Hjernetrim kl.10.30 - 13.00 Dagens Hobbydagen

nyheter

Mandagstrim Kl. 9.15 - 10.30 kl. 11 Allsang Kl. 9.15 - kl.11.00 10.30 Sangstund Kl. 9.15 - 10.30 kl.11

Frokostgrupper i 2 grupper kl 11.20 Frokostgrupper kl. 11.30 Frokostgrupper

kl.10.30 kl.10.30 Rehabiliteringsgruppe kl.10.30

ca. kl. 11.30 Hjernetrim Morosjon Kaffe m.m.

Dagens nyheter Dagens nyheter kl.10.30 - 13.00 Dagens nyheter

Kaffe m.m. kl. 11.40 kl. 14 Ca. kl. 12 - 13

Mandagstrim kl. 11 Allsang kl.11.00 Sangstund kl.11

ca. kl. 12-13.00 Kaffe m.m. i Stokke hallen Hobby like uker

i 2 grupper kl 11.20 kl. 11.20

Sport og spill

Bingo ulike uker

ca. kl. 11.30 Hjernetrim Morosjon Kaffe m.m.

ca kl. 12.30

Mimregruppe

: ARBE

Kaffe m.m. kl. 11.40 kl. 14 Ca. kl. 12 - 13

Sittedans/ gå tur

Lett trim

ca. kl. 12-13.00 Kaffe m.m. i Stokke hallen Hobby / spill lik uke

Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring 33 29 55 14.

Sport og spill ca kl. 12.30 oppstart 11.oktober Bingo ulike uker

Sittedans/ gå tur

Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring 33 29 55 14.

I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag.

Stokke kommune 13


Engveien-senteret

Engveien-senteret

Trygghet, Trivsel og Tilhørighet

NB: Kafeteriaen er åpen for alle!

Prøv vår populære søndagsmiddag og

støtt opp om kjøkkenet på Engveien!

Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter.

Sentret

Kjøkkenet

leier ut

tilbyr

små og

varm

store

mat

lokaler

hver

til

dag

ulike

og

formål

ellers

og

det

aktiviteter.

som ønskes

Kjøkkenet

i forbindelse

tilbyr varm

med:

mat hver dag og

ellers • det Møtevirksomhet

ønskes ifm.:

• • Selskap Møtevirksomhet

• • Minnesamvær Selskap ellerCatering

Minnesamvær

- ta med

eller

mat hjem - til hverdag og fest.

• Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest.

Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten ”på døren”.

Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten ”på døren”. Be gjerne om et pristilbud

Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat.

på leie av lokale eller på levering av mat.

Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene:

Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene:

• • Torgtreff Torgtreff og og sosialt samvær m/kaffe hver hver dag dag ......kl. 1100 1100

• • Datatreff hver mandag ........................kl. 1100 1100

• • Bridge hver mandag .........................kl. 1800 1800

• • Bingo Bingo annen annen hver tirsdag tirsdag på på ulike ulike uketall uketall .........kl. 1100 1100

• Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl. 1400

• Strikkekafé hver tirsdag og torsdag ..............kl. 1400

• Stavgang i Moa hver onsdag kl. 1000

• • Stavgang Kryssordgruppe i Moa hver onsdag ...................kl. 1200 1000

• • Kryssordgruppe Treskjæring hver hver onsdag onsdag ...................kl. 1000 1200

• • Treskjæring Malegruppe hver onsdag (silkemaling ......................kl. mandager) 1100 1000

• • Malegruppe Hjernetrim hver hver torsdag onsdag ......................kl. 1100 1100

• Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl. 1015

• Hjernetrim hver torsdag .......................kl. 1100

Ingen • påmelding, Stoltrim hver bare fredag, møt opp. mandag Øvrige og aktiviteter onsdag fremgår ..........kl. av timeplan 1015 som ligger utenfor resepsjonen.

Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon 33 29 55 90. Aktiviteten er åpen alle virkedager

og Ingen har åpne påmelding, tilbud til alle bare pensjonister møt opp. bosatt Øvrige i Stokke aktiviteter kommune. fremgår De av fleste timeplan aktivitetene som er ligger gratis utenfor med

kaffespleis. resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon 33 29 55 90. Aktiviteten er

åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune.

Vi

De

minner

fleste

om

aktivitetene

følgende arrangement:

er gratis med kaffespleis.

2/3 kl. 1300 Konsert DKSS på torget, ”Johansen skifter genser”

8/3 kl. 1800 Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget

17/3 VIKTIG! kl. 1300 Konsert DKSS på torget, ”Et brev i ord og toner” Engveien kafeteria

19/3 Vi er kl. i gang 1100 med Lørdagstreff prosjektet på ”Vi torget hjelper hverandre!”.

Tlf.nr.: 33 29 55 95

25/3 Det er kl. et 1800 tilbud Gammeldans til pensjonister på torget og uføre i Stokke

27/3

kommune.

kl. 1600

Dersom

Søndagstreff

du, eller

i kafeteriaen

noen du kjenner,

Åpningstider:

8/4 kl. 1900 Da Capo konsert på torget

trenger hjelp til noe eller vil hjelpe noen kan du:

9/4 kl. 1100 Lørdagstreff på torget

mandag-fredag kl. 9.00-15.30

Ringe Engveien-senteret, telefon 3329 5592

lørdag kl. 9.00-14.30

eller komme innom for en uforpliktende samtale.

søndag kl. 9.00-15.30

NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populære søndagsmiddag og

Tilbudet er basert på at frivillige støtt medhjelpere opp om kjøkkenet får på Engveien! Her kan du spise middag (middagsservering

mellom kl. 1200-1500, lørdager

dekket sine utgifter av den som får hjelp.

Dersom dag eller tidsrom ikke passer, kan

til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige

senterleder nås på mobiltelefon 954 63 220

omgivelser sammen med venner.

eller gjerne på e-post.

(med ill. av Engveien-senteret)

Alle kan gjøre noe… og noen trenger litt hjelp

Reduserte priser for pensjonister og

av og til…

trygdede.

Xserve

14 Stokke

Ny:BK

kommune

Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr 2-2011:NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc


Tilbud fra Frisklivssentralen

i Stokke høsten 2012:

Trim på Resept med oppmøte Bygdetunet

Mandag kl 10.00 – 11.30

Onsdag kl 10.00 – 11.30

Bra Mat kurs med oppmøte Bygdetunet

Oppstart 10. oktober

Aktiv 365 Full Fart 4.-7. klasse

Mandag kl 15.00-16.00 Stokkehallen

Torsdag kl 16.00-17.00 Stokke u-skole

gymsalen

Aktiv 365 Basketball 8.-10. klasse

Mandag kl 16.00-17.00 Stokkehallen

(I samarbeid med Stokke IL Turn og Trim –

www.stokkeil.no)

Ta kontakt med Frisklivssentralen for

påmelding og mer informasjon:

90 70 93 75 / 92 49 00 31 eller se

www.stokke.kommune.no

TRIM • TRIVSEL • TILHØRIGHET

Trim på resept

Trenger du hjelp for å komme i

gang med trening?

I Stokke har vi tilrettelagt trening for

nettopp DEG…

Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og

består av variert trening ute med gå-tur i individuelt

tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening.

Undervisning i aktuelle tema.

Pris: kr 350,- for 16 uker.

Henvisning fra NAV, lege, fysioterapeut eller

annet helsepersonell.

Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa - mandag

10-11.30 og onsdag 10-11.30

For informasjon og påmelding kontakt:

Ingrid Hild Evenrud

33 29 55 13

ingrid.hild.evenrud@stokke.kommune.no

Inger Marie Solberg

92 49 00 31 / 33 29 53 43

inger.marie.solberg@stokke.kommune.no

Soletunet kafeteria

Tlf.nr.: 33 29 55 61

Åpningstider:

Hverdager kl. 09.00-14.30

Lørdager

Stengt

Søndager kl. 09.00-14.30

Servering av middag:

Hverdager kl. 13.00-14.30

Lørdager

Stengt

Søndager kl. 13.00-14.30

Her kan du spise middag eller ta en kopp

kaffe i hyggelige omgivelser sammen med

venner. Reduserte priser for pensjonister

og trygdede.

Stokke kommune 15


Stokke kommune - Informasjon

www.stokke.kommune.no

Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1, Postboks 124, 3161 Stokke

Åpningstider:

1. september – 30. april kl. 08.00 - 15.45

1. mai – 31. august kl. 08.00 – 15.00

Saksbehandlers e-postadresse:

ta kontakt på telefon: 33 29 50 00

Servicekontor og rådmannens ledergruppe:

Inngang E, 1.etg.

Telefon/Faks: 33 29 50 00 / 33 29 50 01

postmottak@stokke.kommune.no

Sektor Plan og miljø:

Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og

Arealplan/byggesak

Telefon/Faks: 33 29 51 00 / 33 29 51 01

Inngang E, 3.etg.

postmottak.teknisk@stokke.kommune.no

Sektor Helse, velferd og omsorg:

Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering:

Soletunet, Ole Stavnums vei 12

Telefon/Faks: 33 29 55 00 / 33 29 55 01

postmottak.helsesosial@stokke.kommune.no

Seksjon Helse og soisalmedisin: Inng. D, 2.etg.,

Telefon/Faks: 33 29 53 00 / 33 29 53 01

postmottak.helsesosial@stokke.kommune.no

Seksjon Tiltak for funksjonshemmede:

Kornmagasingt. 13.

Telefon/Faks: 33 29 53 00 / 33 29 54 71

postmottak.helsesosial@stokke.kommune.no

Helsestasjonen

Telefon ekspedisjon: 33 29 53 40

Engveien-senteret

Telefon/Faks: 33 29 55 90 / 33 29 50 01

postmottak@stokke.kommune.no

Sektor Oppvekst kunnskap og kultur

Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg.

Telefon/Faks: 33 29 56 00 / 33 29 56 01

postmottak.barnehage@stokke.kommune.no

Bokemoa og Ramsum skoler

Bokemoa: Telefon/Faks: 33 29 57 50/ 33 29 57 51

postmottak.bokemoa.skole@stokke.kommune.no

Ramsum: Telefon/Faks: 33 29 57 90 / 33 29 57 91

postmottak.ramsum.skole@stokke.kommune.no

Melsom skole

Telefon/Faks: 33 29 58 30 / 33 29 58 31

postmottak.melsom.skole@stokke.kommune.no

Stokke Ungdomsskole

Telefon/Faks: 33 29 57 00 / 33 29 57 01

postmottak.stokke.ungdomsskole@stokke.kommune.no

Vear skole

Telefon/Faks: 33 29 58 00 / 33 29 58 01

postmottak.vear.skole@stokke.kommune.no

Vennerød skole

Telefon/Faks: 33 29 58 60 / 33 29 58 61

Postmottak.vennerod.skole@stokke.kommune.no

Stokke Kommunale Voksenopplæring

Besøksadr.: Engveien 4

Telefon/Faks: 33 29 53 60 / 33 29 53 61

Postmottak.voksenopplaering@stokke.kommune.no

Seksjon Kultur: Inngang E, 2.etg.

Telefon/Faks: 33 29 52 00 / 33 29 50 01

postmottak.kultur@stokke.kommune.no

Stokke Kommunale Kulturskole

Besøksadr.: Engveien 4

Telefon/Faks: 33 29 52 40 / 33 29 52 41

stokke@kulturskolen.no

Lokalene Låven og Fritidsmagasinet

Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis.

Det kan være plass til flere leietakere, interesserte

kan kontakte 33 29 52 00 eller

postmottak.kultur@stokke.kommune.no

Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2

Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur.

Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561

Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur.

Stokke bibliotek

Stokke rådhus, Nygaards allè 1

Postboks 124, 3161 Stokke

Tlf: 33 29 52 20

E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Åpningstider

Mandag 11 – 19

Tirsdag, onsdag, torsdag 11 – 16

Fredag

Stengt

Lørdag 10 - 14

Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang.

Lån kan fornyes pr. telefon 33 29 52 20 eller via internett: www.stokke.kommune.no/biblioteket

16 Stokke kommune

More magazines by this user
Similar magazines