VL96* digital serie XL97* digital serie - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

VL96* digital serie XL97* digital serie - Toshiba-OM.net

VL96* digital serie

XL97* digital serie

EUROPEAN UNION ECOLABEL

Awarded to goods or services which meet the environmental

requirements of the EU ecolabelling scheme


Norsk

Innhold

INSTALLERE TIL TV-EN

Forholdsregler for sikkerhet ............................................................................... 4

Installasjon og viktig informasjon ...................................................................... 5

Fjernkontrollen .................................................................................................. 8

Sette i batterier og virkeområde .............................................................. 8

KOBLE TIL TV-EN

Koble til eksternt utstyr ...................................................................................... 9

Tilkobling av en HDMI®-enhet .......................................................................... 10

Koble til en HDMI-enhet ........................................................................ 10

HDMIs ARC-funksjon (Audio Return Channel) ........................................ 10

REGZA-LINK-tilkobling ..................................................................................... 11

Koble til en datamaskin .................................................................................... 12

Koble en PC til RGB/PC-terminalen ........................................................ 12

Koble en PC til HDMI-terminalen ........................................................... 12

Koble til et hjemmenettverk ............................................................................ 13

Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet .......................................... 13

Koble TV-en til et hjemmenettverk med en

Internett-tilkobling- Trådløs .............................................................. 13

Koble TV'en til datamaskinen med Intel® Trådløs skjerm ....................... 13

Kontroller og inngangstilkoblinger .................................................................. 14

Slå på ..................................................................................................... 14

Bruke menysystemet ............................................................................. 14

Bruke TV-kontrollene og tilkoplingene .................................................. 14

MENY-struktur ................................................................................................. 15

STILLE INN TV-EN

Oppstartsapplikasjon ....................................................................................... 16

Hurtig setting ........................................................................................ 16

Ant/Kabel/Satelitt (hvis tilgjengelig) ..................................................... 19

Satellitt innstillinger .............................................................................. 20

Automatisk innstilling ........................................................................... 22

ATV Manuell Innstilling .................................................................................... 23

Søking ................................................................................................... 23

Hoppe .................................................................................................... 24

Sortere posisjoner .................................................................................. 25

DTV Manuell Innstilling .................................................................................... 25

Manuell innstilling ................................................................................. 25

Manuell innstilling for DVB-C ................................................................. 26

Manuell innstilling for DVB-S ................................................................. 26

DTV innstillinger ............................................................................................... 26

Kanaler (Antenne/Kabel) ....................................................................... 26

Kanaler (Satellitt) .................................................................................. 27

Standby kanal oppdaterting .................................................................. 27

Plassering-innstilling ............................................................................. 27

Analog avstenging ............................................................................... 27

KONTROLLER OG FUNKSJONER

Generelle kontroller ......................................................................................... 28

Hurtigmeny ........................................................................................... 28

Velge kanaler ......................................................................................... 28

Tidsvisning – kun analog ..................................................................... 28

Stereo og tospråklige sendinger ............................................................ 28

Bruke 3D-funksjoner ........................................................................................ 29

Visning av 3D-bilder .............................................................................. 29

Endring av visningsmodus eller valg av 3D-format ................................ 29

Stille inn autostart-modusen ................................................................. 31

Justere 2D til 3D dybde .......................................................................... 31

Stille inn 3D PIN-koden .......................................................................... 31

Stille inn 3D startmelding ...................................................................... 31

Stille inn 3D lås ...................................................................................... 32

Stille inn 3D tidslås ................................................................................ 32

Stille inn Aktiver 3D timer ...................................................................... 32

Vise 3D viktig info .................................................................................. 32

Bytte venstre og høyre bilder ................................................................ 32

Lydkontroller ................................................................................................... 33

Lydstyrkekontroller og demping av lyd ................................................. 33

Tospråklig .............................................................................................. 33

Balanse .................................................................................................. 33

Bass, Diskant ......................................................................................... 33

Lydforsterkning ..................................................................................... 33

Audyssey ABX ..................................................................................... 33

Dynamisk volum® .................................................................................. 33

Dynamisk områdekontroll ..................................................................... 33

Justering av lydnivå ............................................................................... 34

TV Høyttalere på/av ............................................................................... 34

Hodetelefoninnstillinger ....................................................................... 34

Lydbeskrivelse ....................................................................................... 34

Visning i bredskjerm ........................................................................................ 35

Bildekontroller ................................................................................................. 37

Bildevalg ............................................................................................... 37

Bildepreferanser .................................................................................... 37

Res. ........................................................................................................ 37

ColourMaster ......................................................................................... 37

Grunnfargejustering .............................................................................. 38

Fargetemperatur ................................................................................... 38

Auto klarhet sensor ............................................................................... 38

Aktiv baklyskontroll ............................................................................... 38

Sort/hvitt nivå ....................................................................................... 38

MPEG støyreduksjon – Støyreduksjon ................................................... 39

DNR – Digital støyreduksjon .................................................................. 39

Active Vision .......................................................................................... 39

Nullstille de avanserte bildeinnstillingene ............................................. 39

Automatisk format (bredskjerm) ........................................................... 39

Strekk 4:3 .............................................................................................. 39

Blått bilde .............................................................................................. 39

Bildeposisjon ......................................................................................... 40

Frys bilde ............................................................................................... 40

Bruke hjemmenettverket ditt .......................................................................... 41

Sette opp nettverket ........................................................................................ 42

Trådløst oppsett .................................................................................... 42

Avansert nettverk oppsett ..................................................................... 44

DNS oppsett ........................................................................................... 45

Nettverktilkoblings test ......................................................................... 45

Bruke software-tastaturet ..................................................................... 46

Oppsett av nettverksenhet ............................................................................... 46

Ekstern kontroll oppsett ........................................................................ 46

Enhetsnavn oppsett ............................................................................... 47

USB-harddiskopptaksfunksjon ......................................................................... 48

Stille inn USB-harddisken for opptak ..................................................... 48

Ta opp DTV programmer (Ett-trykks opptak) ......................................... 48

Hvordan stille inn opptak via programveiledningen .............................. 49

Kontrollere, redigere eller slette planleggingsinformasjon ................... 50

Se et program som er tatt opp ............................................................... 51

2


Betjening fra Bibliotet- skjermbildet ..................................................... 51

Opptaksoppsett ..................................................................................... 52

Planleggingsprioritet ............................................................................. 54

Bruke Toshiba Places ........................................................................................ 55

Bruke Hybrid TV Standard (dersom tilgjengelig) .............................................. 55

Bruke Intel® Wireless Display ........................................................................... 56

Intel® Wireless Display enhetsnavn ....................................................... 56

PC-liste .................................................................................................. 56

Bruke Media Player .......................................................................................... 57

Grunnleggende operasjon ..................................................................... 57

Vise fotofiler (på DLNA CERTIFIED Server eller USB-enhet) .................. 58

Vise filmfiler (på DLNA CERTIFIED Server eller USB-enhet) .................. 60

Spille av musikkfiler (på DLNA CERTIFIED Server eller USB-enhet) ...... 63

Andre funksjoner .............................................................................................. 64

Betj.panel-sperre ................................................................................... 64

Timere .............................................................................................................. 64

Program-timer – kun digital ................................................................ 64

På timer ................................................................................................. 65

Av-timer ................................................................................................ 65

Innstillinger for energisparing .......................................................................... 66

Automatisk strømavstenging ................................................................ 66

Ingen signal auto avslåing ..................................................................... 66

Digital informasjon på skjermen ...................................................................... 66

Informasjon ........................................................................................... 66

Bruke EPG (Elektronisk programguide) ............................................................ 67

Bruke kringkasterguiden ....................................................................... 67

Sjangervalg/søke ................................................................................... 68

Bruke MediaGuide ................................................................................. 68

MediaGuide-skjermbildet ...................................................................... 68

Hovednavigeringsmeny ......................................................................... 68

Digitale innstillinger – Foreldre Kontroll ........................................................ 69

PIN-oppsett for foreldrekontroll ............................................................ 69

Foreldre Innst. ....................................................................................... 70

Nettverk lås ........................................................................................... 70

Digitale innstillinger – Kanalalternativer ....................................................... 70

Velge favorittkanaler ............................................................................. 70

Favorittkanallister ................................................................................. 70

Hopp over kanaler ................................................................................. 71

Låse kanaler ........................................................................................... 71

Digitale innstillinger – andre innstillinger ..................................................... 71

Teksting ................................................................................................. 71

Lydspråk ................................................................................................ 71

Kortplass ................................................................................................ 72

Programvareoppgraderinger og lisenser .......................................................... 72

Søke etter ny programvare .................................................................... 72

Nettverksoppgradering ......................................................................... 72

Programlisens ....................................................................................... 72

Systeminformasjon og Resett TV ...................................................................... 73

System Info. .......................................................................................... 73

Resett TV ............................................................................................... 73

PC innstillinger ................................................................................................. 73

Horisontal og vertikal posisjon .............................................................. 73

Klokke fase ............................................................................................ 73

Sampling klokke .................................................................................... 74

Res. ........................................................................................................ 74

Valg av inngang og AV-tilkoblinger ................................................................. 74

Inngangsvalg ......................................................................................... 74

Merke videoinngangskilder ................................................................... 75

Digital lydutgang ................................................................................... 75

Bruke REGZA-LINK ............................................................................................ 76

Aktiver REGZA-LINK ............................................................................... 76

TV Auto strøm ........................................................................................ 76

Auto Standby ......................................................................................... 76

Forsterkerkontroll .................................................................................. 76

Innledende høyttalerinnstilling ............................................................. 76

Valg av REGZA-LINK-inngangskilde ....................................................... 76

REGZA-LINK-avspilling med ett trykk .................................................... 77

REGZA-LINK-systemstandby .................................................................. 77

TEKSTTJENESTER

Teksttjenester .................................................................................................. 78

Velge moduser ...................................................................................... 78

Tekstinformasjon ................................................................................... 78

Navigere sider med Auto ....................................................................... 78

Navigere sider med LIST ........................................................................ 78

Fargeknapper ........................................................................................ 79

PROBLEMLØSNING

Spørsmål og Svar ........................................................................................... 80

INFORMASJON

Lisensinformasjon ............................................................................................ 83

Informasjon ..................................................................................................... 85

Spesifikasjoner og tilbehør ............................................................................... 91

Norsk

Under din TVs livstid vil firmwareoppdateringer bli gjort tilgjengelige slik at TV’en din opprettholder optimal prestasjon:

USB HDD-opptak støttes på denne TV’en. Dersom denne funksjonen ikke er implementert ved kjøp av TV’en, vil det bli gjort tilgjengelig

via firmwareoppdatering i midten av 2012.

*Vennligst merk deg at USB HDD-opptaksfunksjonen ikke vil være tilgjengelig i alle land.

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) støttes på denne TV’en. Dersom denne funksjonen ikke er implementert ved kjøp av TV’en, vil det bli gjort tilgjengelig

via firmwareoppdatering i midten av 2012.

Dersom TV’en din er koblet til internett, vil firmware bli tilgjengelig automatisk.

Dersom TV’en din ikke er koblet til internett kan du laste ned den nyeste firmwaren fra

www.toshiba-om.net/firmware.php.

*Noen funksjoner er begrenset på grunn av lokal lovgivning og er muligens ikke tilgjengelige i alle land.

3


INSTALLERE TIL TV-EN

Norsk

Forholdsregler for sikkerhet

Dette utstyret er designet og produsert for å tilfredsstille internasjonale

sikkerhetsstandarder, men som for alt annet elektrisk utstyr, må det

utvises forsiktighet for å oppnå de beste resultatene og sørge for

sikkerhet. Les punktene under av hensyn til din egen sikkerhet. De er

generelle, og har til hensikt å hjelpe deg med alle elektriske

forbrukerprodukter, og enkelte av punktene er kanskje ikke aktuelle for

den gjenstanden du har kjøpt.

Luftsirkulasjon

La det være mer enn 10 cm klaring rundt fjernsynsapparatet for å tillate

tilstrekkelig ventilasjon. Dette vil forhindre overoppheting og eventuell

skade på fjernsynet. Steder med mye støv bør også unngås.

Varmeskade

Det kan oppstå skade dersom du setter fjernsynet i direkte sollys eller nær

en varmekilde. Unngå steder som er utsatt for ekstremt høye

temperaturer eller fuktighet. Plasser fjernsynet på et sted hvor

temperaturen holder seg mellom minimum 5 °C og maksimalt 35 °C.

IKKE TA BORT NOEN FASTE DEKSLER DA DETTE VIL UTSETTE DEG FOR

FARLIGE OG STRØMFØRENDE DELER.

HOVEDKONTAKTEN BRUKES SOM EN AVKOBLINGSENHET OG SKAL VÆRE

LETT TILGJENGELIG.

Du må ikke

IKKE blokker ventilasjonsåpningene på utstyret med f.eks. aviser, duker,

gardiner, osv. Overoppheting kan føre til skade og forkorte apparatets

levetid.

IKKE la elektrisk utstyr utsettes for drypp eller skvetting, eller at

gjenstander fylt med væsker, som for eksempel vaser, blir plassert på det.

DU MÅ IKKE sette varme gjenstander eller åpen flamme, som tente

stearinlys, på eller i nærheten av apparatet. Høye temperaturer kan

smelte plastikken og starte en brann.

ADVARSEL: For å forhindre antennelse, hold

levende lys eller andre åpne flammer borte fra

dette produktet.

Strømtilførsel

Nødvendig strømforsyning til dette utstyret er 220 – 240 V AC 50/60 Hz.

Du må aldri koble til en DC-forsyning eller noen annen strømkilde. Vær

SIKKER på at fjernsynet ikke står på strømledningen. Bruk kun ledningen

som følger med.

IKKE klipp av støpslet på dette utstyret. Det inneholder et spesielt filter

mot radioforstyrrelser, og hvis dette fjernes kan det svekke ytelsene.

DERSOM DU ER I TVIL, MÅ DU KONSULTERE EN AUTORISERT ELEKTRIKER.

Gjør følgende

LES bruksanvisningen nøye før du benytter utstyret.

VÆR SIKKER PÅ at alle elektriske tilkoblinger (inklusiv støpslet,

forlengelsesledningene og alle forbindelser mellom deler av utstyret) er

av god kvalitet og i samsvar med produsentens instruksjoner. Slå av og

trekk ut strømledningen før du lager nye eller endrer tilkoblinger.

KONTAKT forhandleren din hvis du har noen som helst tvil om

installasjon, bruk eller sikkerheten ved utstyret ditt.

ADVARSEL: For å unngå personskader må dette apparatet festes godt til

gulvet/veggen i overensstemmelse med monteringsinstruksen.

Se side 5.

VÆR FORSIKTIG med glasspaneler og dører på utstyret.

DU MÅ IKKE bruke provisoriske underlag, og ALDRI feste bein med

treskruer. For å sørge for full sikkerhet, må du alltid bruke produsentens

anbefalte stativ, brakett eller bein med festeanordningene som følger

med i henhold til instruksjonene.

DU MÅ IKKE forlate apparatet når det er slått på og uten tilsyn, så fremt

det ikke er uttrykkelig oppgitt at det er designet for bruk uten tilsyn eller

har standby-modus. Slå av ved å trekke ut kontakten, og forsikre deg om

at familien din vet hvordan dette gjøres. Det kan være nødvendig med

spesielle tiltak for funksjonshemmede personer.

IKKE fortsett å bruke utstyret hvis du er i tvil om det fungerer normalt,

eller det er skadet på noen måte. Skru av, trekk ut hovedledningen og ta

kontakt med forhandleren.

IKKE dytt/dra i CI CAM i fart for å forhindre kollaps av VANLIG

GRENSESNITT.

ADVARSEL: Overdrevent volum i øretelefonene kan medføre tap av

hørsel.

FREMFOR ALT – DU MÅ ALDRI la noen, spesielt barn, dytte eller slå

skjermen eller baksiden av kabinettet, eller putte noe inn i hull,

kontakter eller andre åpninger i kabinettet. Dette fører til skade

på skjermen eller de innvendige delene.

DU MÅ ALDRI gjette eller ta sjanser med elektrisk utstyr av noe

slag – det er bedre å være føre var.

4


INSTALLERE TIL TV-EN

Installasjon og viktig informasjon

Plasser fjernsynsapparatet borte fra direkte sollys og kraftig lys. Bløt,

indirekte belysning anbefales for å se behagelig. Bruk gardiner eller

persienner for å forhindre at sollys treffer skjermen direkte.

Plasser TV-en på en stabil, plan overflate som kan tåle vekten til

TV-en. For å kunne forhindre skade og opprettholde apparatets

stabilitet, må du feste TV-en til en jevn overflate ved hjelp av

stroppen hvis denne er montert, eller til en vegg med en solid

snor gjennom P-klipsene som følger med. Fest ellers TV-en på den

plane overflaten med den medfølgende monteringsskruen.

Panelet på LCD-skjermen er produsert ved hjelp av presisjonsteknologi på

ekstremt høyt nivå, men likevel kan det forekomme at skjermen mangler

bildeelementer, eller har lysende flekker. Dette er ikke et tegn på

funksjonsfeil.

Forsikre deg om at fjernsynsapparatet ikke står på et sted der det kan bli

dyttet, eller truffet av gjenstander, ettersom trykk vil føre til brudd eller

skade på skjermen. Pass også på at små gjenstander ikke kan puttes inn i

sprekker eller åpninger i kabinettet.

Hvor du kan installere

’P’-klemme

Festestropp

Festestropp

Solid feste (så kort som mulig)

Stativklemme

Skruer

(inkludert)

Stilen på stativet avhenger av modellen

Unngå bruk av kjemikalier (slik som luftrensere,

rengjøringsmidler osv.) på eller i nærheten av TV-sokkelen. Undersøkelser har vist at plastmaterialer kan svekkes og sprekke over tid

dersom de utsettes for den kombinerte effekten av kjemiske stoffer og mekanisk belastning (slik som TV-apparatets vekt). Unnlatelse av å følge disse

instruksjonene kan føre til alvorlig og/eller permanent skade på TV-apparatet og TV-sokkelen.

Norsk

Bruk en veggbrakett som er egnet for LCD TV-ens størrelse og vekt.

• Det kreves to personer til installasjonen.

• Bruk AVSTANDSSTYKKENE (medfølger) hvis veggfeste fra en annen produsent

installeres.

1 Koble fra og fjern eventuelle kabler og/eller andre komponentkontakter fra

baksiden av TV-en.

2 Legg fronten av enheten forsiktig ned på en flat, myk flate, for eksempel et

teppe.

3 Følg instruksjonene som fulgte med veggbraketten.

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at riktige braketter er festet til veggen

og baksiden av TV-en, som beskrevet i instruksjonene som fulgte med

veggbraketten.

4 Pass på at de medfølgende avstandsstykkene plasseres mellom braketten og

baksiden av TV-en.

5 Bruk alltid skruene som følger med eller som anbefales av produsenten av

veggfestet.

Ved bruk av veggbrakett

Fjerne bordstativet:

1 Legg fronten av enheten forsiktig ned på en flat, myk flate, for eksempel et

teppe. La stativet stikke utenfor kanten på overflaten.

MERK: Vær alltid svært forsiktig når bordstativet fjernes, for å unngå skade på

LCD-panelet.

2 Fjern de fire skruene.

Fire skruer

3 Når du har fjernet alle de fire skruene som holder stativfoten på plass, skal du

fjerne stativfoten fra TV-en ved å trekke stativfoten vekk fra TV-en.

23mm

M6

Skrue

Veggbrakett

Avstandsstykke (medfølger)

TV-ens bakpanel

Plasser fire avstandsstykker (medfølger).

FORSIKTIG: Skruenes diameter og lengde varierer, avhengig av type veggbrakett. Bruk av

andre skruer enn angitt kan forårsake indre skade på TV-en, eller få den til å falle ned etc.

5


INSTALLERE TIL TV-EN

Når du bruker 3D-brillene

Norsk

• 3D-funksjonen er utformet med tanke på privat bruk og underholdning

i ditt hjemmemiljø. Vennligst legg merke til at kommersiell bruk av 3Dfunksjonen

kan medføre krenkelser av forfatternes opphavsmessige

rettigheter. Toshiba ber deg respektere de intellektuelle

eiendomsrettighetene til tredjepart.

Om 3D-brillene

• Ikke reparer, modifiser eller demonter 3D-brillene selv.

Det kan føre til at du blir uvel når du bruker 3D-brillene.

• Ikke bruk 3D-brillene hvis de har sprekker, er skadd eller ikke fungerer

riktig.

Hvis du fortsetter å bruke dem i en slik tilstand kan dette føre til personskade,

slitasje på øynene eller indisposisjon.

• Ikke stå eller gå mens du har på 3D-brillene.

Du kan miste balansen som kan føre til fall eller andre ulykker.

• Ikke bruk 3D-brillene for andre formål enn for å se på 3D-programmer.

Må ikke brukes som solbriller.

• Ikke slipp, bruk makt på, eller tråkk på 3D-brillene.

Dette kan føre til skader på glasset, som kan føre til personskader.

Hvis 3D-brillene utsettes for væske eller sterk varme, kan funksjonen bli

skadelidende.

• Hvis nesen eller pannen blir rød, eller du føler smerte eller ubehag, må

du avslutte bruken av 3D-brillene.

Slike symptomer kan inntreffe når du bruker 3D-brillene i lang tid av gangen.

Advarsler om visning av 3D-bilder

• Noen seere kan oppleve et anfall eller blackout når de utsettes for visse

blinkende bilder eller lys som finnes i noen 3D-fjernsynsbilder eller

videospill.

Alle som har hatt anfall, tap av bevissthet eller andre symptomer knyttet til en

epileptisk tilstand, eller som har epilepsi i familien, må rådføre seg med lege før

bruk av 3D-funksjonen.

• Unngå bruk av 3D-funksjonen når du er påvirket av alkohol.

• Hvis du er syk eller føler deg syk, bør du unngå å se på 3D-bilder, og ta

kontakt med legen din hvis nødvendig.

• Hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du ser på 3Dvideobilder,

må du slutte å se på disse og ta kontakt med legen din:

Krampeanfall, ufrivillige øye- eller muskelsammentrekninger, tap av bevissthet,

endringer i synet, ufrivillige bevegelser, desorientering, slitne øyne, kvalme/

oppkast, svimmelhet, hodepiner.

• Hvis du merker tretthet i øynene eller annet ubehag ved å se på 3Dbilder,

legg bort 3D-brillene og ikke bruk dem før tilstanden har bedret

seg.

• Enkelte seere kan oppleve svimmelhet og/eller desorientering når de

ser på 3D-bilder.

Derfor må du ikke plassere TV-en nær åpne trapper, balkonger eller

ledninger, for å unngå personskade.

Du må heller ikke sitte nær gjenstander som kan bli ødelagt hvis du

dytter borti dem.

• Du må alltid ha på 3D-brillene når du ser på 3D-bilder.

Hvis du ser på 3D-bilder uten 3D-brillene kan dette føre til slitne øyne.

• Ikke bruk 3D-brillene eller se på 3D-bilder fra skarpe vinkler eller mens

du ligger.

3D-effekten går tapt under disse forholdene, og det kan føre til anstrengte øyne.

• Det anbefales at seerens øyne og 3D-brillene er på linje med skjermen.

• Hvis du har briller eller kontaktlinser med styrke i, må du ha 3D-brillene

utenpå disse.

Hvis du ser på 3D-bilder uten passende briller kan dette føre til slitne øyne.

• Hvis 3D-bilder ofte vises dobbelt eller hvis du ikke kan se bildene i 3D,

må du slutte å se på dem.

Kontinuerlig visning kan forårsake slitne øyne.

• På grunn av muligheten for en innvirkning på utviklingen av synet, bør

de som ser på 3D-videobilder være 6 år eller eldre.

Barn og tenåringer kan være mer utsatt for helseproblemer knyttet til det å se på

3D-bilder og bør nøye overvåkes for å unngå at de ser på 3D-bilder over lengre tid

uten pauser.

• For optimal 3D-effekt og for å unngå trette øyne, er det viktig at du

velger riktig posisjon når du bruker brillene.

Den beste posisjonen for bruk av brillene er i den angitte avstanden og med

øynene i samme høyde som midten av skjermen som vist nedenfor. Sentrum av

det optimale området for posisjonen, varierer fra TV til TV. Det brukbare området

for brillene er generelt i området som angis i tabellen nedenfor (faktisk vinkel er

ikke vist i tegningen).

Samme høyde som

midten av skjermen

Midten av skjermen

Visningsvinkel

Visningsavstand

Visningsvinkel

42VL / 42XL Cirka 26 grader Over 1,6 m

47VL / 47XL Cirka 26 grader Over 1,8 m

55VL / 55XL Cirka 26 grader Over 2,1 m

Visningsavstand

VIKTIG: Hvis du ser bildet dobbelt er øynene dine enten for høyt eller for lavt i forhold

til skjermens horisontale senterlinje. Endre posisjonen slik at den er nærmere

senterlinjen for å unngå trette øyen og for å oppnå optimale 3D-effekter.

6


INSTALLERE TIL TV-EN

Viktig melding

Fjernsynets digitale mottak fungerer kun i land som er oppført under “Land”-delen av “System oppsett”-menyen. Avhengig av land/område, kan det

hende at noen av funksjonene til fjernsynet ikke er tilgjengelige. Mottak av fremtidige tilleggstjenester eller modifiserte tjenester kan ikke garanteres

med dette fjernsynet.

Hvis stasjonære bilder laget av sendinger i 4:3-format, teksttjenester, kanallogoer, datamaskinskjermer, videospill, skjermmenyer, osv. blir stående på

skjermen i en lengre periode, kan de bli lett synlige. Det anbefales alltid at du reduserer både lysstyrken og kontrastinnstillingene.

Visning av et 4:3-formatbilde på en 16:9-skjerm i en svært lang periode, kan føre til kantene på 4:3-bildet blir noe vedvarende. Dette er ikke en feil med

LCD TV-en og dekkes ikke av produsentens garanti. Regelmessig bruk av andre størrelsesmoduser (f.eks: Super Live) vil forhindre permanent

bildebrenning.

Norsk

UNNTAKSBESTEMMELSER

Toshiba er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap og/eller skade på produktet forårsaket av:

i) Brann;

ii) Jordskjelv;

iii) Tilfeldig skade;

iv) Tilsiktet misbruk av produktet;

v) Bruk av produktet under upassende forhold;

vi) Tap og/eller skade påført produktet når det var i besittelse av tredjepart;

vii) Enhver skade eller tap forårsaket av eierens feil og/eller forsømmelse i å følge instruksjonene i bruksanvisningen.

viii) Ethvert tap eller enhver skade som er et direkte resultat av feilaktig bruk eller funksjonsfeil ved produktet når det brukes samtidig med tilknyttet utstyr;

Videre tar Toshiba under ingen omstendighet ansvar for følgeskader og/eller skader som omfatter, men ikke er begrenset, til følgende: Tap av fortjeneste, avbrudd av

forretninger, tap av lagrede data enten forårsaket under normal bruk eller ved feilaktig bruk av produktet.

Ved bruk av USB-harddisk

• Opptaksfunksjonen er utformet med tanke på privat bruk og

underholdning i ditt hjemmemiljø. Vennligst legg merke til at

kommersiell bruk av opptaksfunksjonen kan medføre krenkelser av

forfatteres opphavsmessige rettigheter. Toshiba ber deg respektere de

intellektuelle eierrettighetene til tredjepart.

• Før opptak til utstyr som er tilkoplet TV-en, bør du gjøre et testopptak

og kontrollere opptakets ytelse.

• Programmer som er forbudt å kopiere grunnet beskyttelse via

opphavsrett, kan ikke tas opp.

Toshiba er ikke ansvarlig for kompensasjon eller tilfeldige skader av

noen art, uansett om dette skyldes innhold som ikke ble korrekt tatt

opp på opptaksutstyret, at det ble endret eller gikk tapt.

Toshiba er uansett ikke ansvarlig for skader av noen art (opptaksutstyr

som bryter sammen, endringer eller tap av innhold som er tatt opp og

så videre) som følge av funksjonsfeil, betjeningsfeil eller feil betjening

grunnet kombinasjoner med annet tilkoplet utstyr.

• Dersom du kobler en USB-harddisk som har blitt brukt med en PC eller

en annen TV, kan kun programmer som tas opp med denne TV’en spilles

av.

• Slå av strømforsyningen til TV’en før du kobler fra USB-harddisken.

Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til tap av registrert data eller funksjonsfeil

i USB-harddisken.

• Vennligst legg merke til at opptak på USB HDD ikke lenger kan spilles av

etter TV-apparatets hovedkort ble byttet ut under service.

7


INSTALLERE TIL TV-EN

Norsk

Fjernkontrollen

Enkel referanse med ett blikk på fjernkontrollen din.

1

2

5

4

8

9

11

16

17

20

22

24

3

6

7

10

12

13

15

14

19

18

21

23

25

26

27

28 29

15 For å endre programposisjoner

For å skifte TEKST-sider

16 Få tilgang til førstesiden “TOSHIBA PLACES”

Når nettverk ikke er tilkoblet, vil en feilmelding bli vist.

17 For tilgang til mediespillermenyen

18 Hent frem teksttjenester

19 For tilgang til den analoge eller digitale kanallisten

20 Skjermmenyer

21 For å vise den digitale programguiden på skjermen

22 Side opp, ned, venstre, høyre

23 Når du bruker menyer, flytter pilene markøren opp, ned, til venstre eller høyre

på skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget ditt

24 For å gå tilbake til den forrige menyen

25 For å avslutte menyene og applikasjonene

26 I TV-modus:

D Vis analog klokke

Når du bruker programguiden:

Z –24 timer

z +24 timer

CC –1 side

cc +1 side

I Tekst-modus:

A Vise skjult tekst

B Fryse en ønsket side

C Forstørre vist

tekststørrelse

D Velge en side mens et

vanlig bilde vises

Under avspilling:

c For SPILL

v For STOPP

W/w For PAUSE/TRINN

Z For HOPP-TILBAKE

CC For SPOL TILBAKE

cc For SPOL FREMOVER

z For HOPP-FREMOVER

CT-90405

27 Fargeknapper: Kontrollknapper for tekst-TV og interaktiv tjeneste

28 Frys bilde

29 For å ta opp DTV-programmer

1 For På/Standby-modus

2 For valg av eksterne inngangskilder

3 For å velge TV-modus (DTV Ant/DTV Cable/DTV Sat/ATV)

4 Å veksle mellom 2D- og 3D-modus

5 Visning i bredskjermformat

6 s Stereo/tospråklige sendinger

7 Digital teksting eller analoge TEKST-tekstingssider, hvis tilgjengelige

8 Tallknapper

9 Slå lydbeskrivelsen på/av

10 Å gå tilbake til forrige kanal

11 For å endre TV-volumet

12 For å vise informasjon på skjermen

For tilgang til indekssiden i Tekst-modus

13 For å dempe TV-lyden

14 For tilgang til Hurtigmeny

Sette i batterier og virkeområde

Fjern dekslet på baksiden av

fjernkontrollen for å få tilgang til

batterirommet, og forsikre deg om at

batteriene står riktig vei. Batteritypen som

passer for denne fjernkontrollen er AA, IEC

R6 1,5 V.

Ikke kombiner et gammelt, brukt batteri

med et nytt, og ikke bland batterityper.

Fjern øyeblikkelig tomme batterier for å

forhindre at syre lekker inn i batterirommet. Kast batteriene i henhold til instrukser

på side 84 i denne bruksanvisningen.

Advarsel: Batterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, brann eller

lignende.

Ytelsen fra fjernkontrollen blir dårligere på avstander over fem meter, eller utenfor

en vinkel på 30 grader fra midten av fjernsynsapparatet. Hvis virkeområdet blir

redusert, kan det hende at batteriene må byttes ut.

8


KOBLE TIL TV-EN

Koble til eksternt utstyr

Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en bryter, kobler du fra ved stikkontakten.

ILLUSTRASJONEN VISER 40VL963.

Hodetelefonkontakt

Norsk

Strømledning

HDMI 4-INNGANG

LAN-porten

SCART (EXT 1)

DIGITAL LYDUTGANG

(OPTISK)

Antennekabel

RGB/PC-INNGANG

HDMI 1/2/3 INNGANGER

KOMPONENT VIDEO/LYD-INNGANG,

VIDEO/LYD-INNGANG (Y/L/R)

(EXT 2)

Parabol

mediaopptaker

Antennekabler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble antennen til kontakten på baksiden av fjernsynet.

Hvis du bruker en dekoder og/eller en mediaopptaker, er det spesielt viktig at

antennekabelen er koblet til gjennom dekoderen og/eller gjennom

mediaopptakeren til fjernsynet.

“F-type”

Parabolkabel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble LNB fra parabolen til SATELLITE ANTENNA-kontakten på TV-en. Du kan

motta TV, radio, interaktiv TV og HD TV med klart signal.

SCART-ledninger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble media-opptakerens IN/OUT-kontakt til TV-en.

Koble dekoderens TV-kontakt til fjernsynet.

Før du kjører Automatisk innstilling, må du sette dekoderen og

mediaopptakeren til Standby.

RCA-stikkontaktene ved siden av COMPONENT VIDEO INPUT-stikkontaktene vil

godta L- og R-lydsignaler.

Kople disse kablene til Y/L/R-kontaktene når du kopler til VIDEO-/AUDIO-enhetene.

Den digitale lydutgangen kan brukes til å koble til et surroundlydanlegg.

MERK: Denne utgangen er alltid aktiv.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) er ment for bruk med en DVDdekoder

eller elektronisk utstyr med digital lyd- og videoutgang.For informasjon om

godkjente video- eller PC-signalformater gjennom HDMIterminalene, se side 86.

MERK: Selv om dette fjernsynet kan kobles til HDMI-utstyr, kan det hende at noe

utstyr ikke fungerer som normalt.

LAN-porten brukes for å koble TV-en til hjemmenettverket.

Denne TV-en kan spille av digitalt innhold som er lagret på et DLNA CERTIFIEDprodukt

med serverfunksjon.

Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til på baksiden av fjernsynet. Du

må se bruksanvisningene til alt ekstrautstyr for nøyaktige instrukser.

Hvis fjernsynet automatisk bytter over til eksternt utstyr, kan du gå tilbake til vanlig

fjernsyn ved å trykke på ønsket programposisjonsknapp. For å hente frem igjen det

eksterne utstyret, trykk på o for å velge mellom TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1,

HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 eller PC.

Når den eksterne inngangsmodusen velges mens du ser på DTV-modus, sender ikke

SCART-kontakten ut video-/lydsignaler.

9


KOBLE TIL TV-EN

Norsk

Tilkobling av en HDMI®-enhet

HDMI-inngangen på din TV mottar digital lyd og ukomprimert digital

video fra en HDMI-kildeenhet.

Denne inngangen er designet til å ta imot HDCP-programmateriell (High-

Bandwidth Digital-Content Protection) i digital form fra EIA/CEA-861-D-kompatible

forbrukerelektroniske enheter (slik som en set-top-box eller en DVD-spiller med

HDMI-utgang). Se side 86 for akseptable videosignalformater.

MERK: Støttet lydformat: Lineær PCM, Dolby Digital (AC-3), overføringshastighet

32/44,1/48 kHz.

HDMIs ARC-funksjon (Audio Return Channel)

Denne funksjonen gjør det mulig for at lydsignalet til TV-en sendes til AVforsterkeren

via HDMI-kabelen. Det er ikke nødvendig å koble til en kabel fra

lydutgangen på TV-en til lydinngangen på AV-forsterkeren for å reprodusere lyden

som mottas fra mottakeren på TV-en gjennom AV-forsterkeren.

baksiden på fjernsynet

AV-forsterker som støtter ARC

Koble til en HDMI-enhet

Koble en HDMI-kabel (type A-kontakt) til HDMI-terminalen.

For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker en HDMI-kabel som har HDMIlogoen

( ).

• Hvis HDMI-tilkoblingen din har kapasitet for 1080p og/eller fjernsynet har

mulighet for oppdateringsfrekvenser høyere enn 50 Hz, trenger du en kategori 2-

kabel. En vanlig HDMI/DVI-kabel fungerer kanskje ikke riktig med denne

modellen.

• En HDMI-kabel overfører både video og lyd. Separate analoge lydkabler er ikke

nødvendige (se illustrasjon).

HDMI-kabel

baksiden på fjernsynet

HDMI-kabel

HDMI-enhet

For å vise HDMI-enhetsvideoen, trykk på o-knappen for å velge modusen HDMI 1,

HDMI 2, HDMI 3 eller HDMI 4.

10


KOBLE TIL TV-EN

REGZA-LINK-tilkobling

Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tilkoblede lyd-/videoenheter ved hjelp av fjernsynets fjernkontroll hvis du kobler til en

REGZA-LINK-kompatibel AV-forsterker eller avspillingsenhet. For en forklaring om oppsett og operasjoner, se sidene 76–77.

baksiden på fjernsynet

Norsk

AV-forsterker

Avspillingsenhet

Avspillingsenhet

For oppsettet som vises over, trenger du tre HDMI-kabler.

MERK:

• Hvis flere enheter kobles til, kan det hende at REGZA-LINK-funksjonen ikke

fungerer ordentlig.

• For korrekt operasjon, anbefales det at du bruker HDMI-kabler som har HDMIlogoen

( ).

• Denne funksjonen er tilgjengelig når én PC og én AV-forsterker er koblet til

separat. Det kan derimot hende at funksjonen ikke fungerer hvis PC-en er koblet

til via AV-forsterkeren.

Før du kontrollerer enheten(e):

• Etter at du har utført tilkoblingene over, stiller du inn REGZA-LINK oppsettmenyen

slik du ønsker (se side 76).

• De tilkoblede enhetene må også stilles inn. For mer informasjon, se

brukerveiledningen til hver enhet.

• REGZA-LINK-funksjonen bruker CEC-teknologi som regulert av HDMI-standarden.

• Denne funksjonen er begrenset til modeller som har Toshibas REGZA-LINKfunksjon.

Toshiba er ikke ansvarlig for disse operasjonene. Se individuelle

brukerveiledninger for informasjon om kompatibilitet.

11


KOBLE TIL TV-EN

Norsk

Koble til en datamaskin

Ved bruk av enten en RGB/PC eller en HDMI-tilkobling, vil du kunne

se din datamaskins display på TV-apparatet.

Koble en PC til RGB/PC-terminalen

Under tilkoblingen av en PC til RGB/PC-terminalen på TV-apparatet, bruk en analog

RGB (15-tappers) datakabel.

Koble en PC til HDMI-terminalen

Under tilkoblingen av en PC til HDMI-terminalen på TV-apparatet, bruk en HDMI-til-

DVI-adapterkabel.

Hvis du kobler til en PC med en HDMI-terminal, må du bruke en HDMI-kabel (type

A-kontakt).

baksiden på fjernsynet

baksiden på fjernsynet

Mini D-sub 15

pinners kontakt

Datamaskin

Datamaskin

HDMI-til-DVIadapterkabel

Konverteringsadapter

hvis nødvendig

(ikke inkludert)

RGB PC-kabel (ikke

inkludert)

For å bruke en PC, stiller du inn utgangsoppløsningen til skjermen på PC-en før du

kobler den til fjernsynet. Se side 85 for akseptable PC-signalformater.

For å vise det optimale bildet, bruk PC-innstillingsfunksjonen (se side 73).

MERK:

• Enkelte PC-modeller kan ikke kobles til dette fjernsynet.

• En adapter er ikke nødvendig for datamaskiner som har en kompatibel mini

D-sub 15 pinners terminal.

• Avhengig av DVD-ens tittel og spesifikasjonene til PC-en som du spiller DVDvideoen

på, kan det hende at enkelte scener hoppes over eller at du ikke kan

pause filmen i scener med flere vinkler.

• En stripe vises på kantene av skjermen eller deler av bildet kan være uklart. Dette

skyldes en skalering av bildet som gjøres av fjernsynet. Dette er ikke en

funksjonsfeil.

• Når PC-inngangsmodus er valgt, vil noen av fjernsynets funksjoner være

utilgjengelige, f.eks. Farge system i System oppsett-menyen.

• Noen PC-modeller kan sende ut unike signaler som fjernsynet ikke kan registrere

(se side 85).

• Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PC-signal, kan det hende

at PC-signalet ikke registreres riktig.

Se side 86 for akseptable PC- og videosignalformater.

MERK:

• Kantene på bildene kan være skjult.

• Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt PC-signal, kan det hende

at PC-signalet ikke registreres riktig.

12


KOBLE TIL TV-EN

Koble til et hjemmenettverk

Med LAN-porten kan du koble Toshiba TV-en til hjemmenettverket

ditt. Du kan bruke dette revolusjonerende hjemmeunderholdningsnettverkssystemet

for å få tilgang til foto-, video- og lydfiler som er

lagret på en DLNA CERTIFIED-server, og spille/vise dem på TV-en.

MERK:

• Hvis du kobler til et delt nettverk utenfor hjemmet ditt, anbefales det at du bruker

en ruter. Du må alltid bruke DLNA CERTIFIED-produkter i private

nettverksmiljøer. Koble denne TV’en til den samme routeren som andre DLNA

CERTIFIED produkter (server).

• Hvis du bruker en hub eller switch til å koble TV-en til hjemmenettverket ditt, kan

det hende at du ikke kan bruke automatisk oppsett og i stedet må sette opp

nettverksadressen manuelt. Se side 44.

• Hvis du bruker en ruter med innebygd DHCP, kan du bruke automatisk oppsett.

Manuelt oppsett fungerer kanskje ikke.

• Hvis du kobler til TV-en og PC-en direkte, bruk en LAN-overføringskabel.

• Kontakt fabrikanten av datamaskinen din for ytterligere opplysninger om

innstillinger for datamaskinen.

• Trådløst utstyr kan forårsake forstyrrelser for Intel® Trådløs skjerm.

Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet

Koble TV-en til et hjemmenettverk med en

Internett-tilkobling- Trådløs

Henvis til “Trådløst oppsett” på side 42.

Modem

Tilgangspunkt

baksiden på fjernsynet

Trådløs LAN-ruter

TOSHIBA Dual

Band

WLAN-adapter

Norsk

baksiden på fjernsynet

Datamaskin

Modem (hvis tilgjengelig)

Ruter med hub

Kabel- eller

telefonkontakt

[1] [2]

Server-PC

[2]

[2] [3]

Slik bruker du denne Dual Band trådløs LAN-adapteren

• Hvis denne enheten skal brukes i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz, er den

begrenset til innendørs bruk.

• Hvis denne enheten skal brukes for 802.11 b/g/n-funksjonen i frekvensområdet

2,454 GHz til 2,4835 GHz i Frankrike, er den begrenset til innendørs bruk.

• En generell tillatelse er nødvendig for å bruke denne enheten utendørs eller på

offentlige steder i Italia.

• Denne enheten er IKKE TILLATT i det geografiske området innenfor en radius på

20 km fra sentrum i Ny-Ålesund i Norge.

Koble TV'en til datamaskinen med Intel® Trådløs

skjerm

[1] Koaksial eller telefonkabel (avhengig av typen modem du bruker)

[2] Standard LAN-kabel

[3] IKKE koble en telefonkontakt direkte til TV-ens LAN-port.

Datamaskin med Intel®

Trådløs skjerm

Intel® WiDi

TOSHIBA Dual

Band

WLAN-adapter

13


KOBLE TIL TV-EN

Kontroller og inngangstilkoblinger

Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til inngangskontaktene på siden av fjernsynet.

Selv om alle nødvendige justeringer og kontroller for fjernsynet gjøres med fjernkontrollen, kan knappene på fjernsynet brukes for noen funksjoner.

Norsk

ILLUSTRASJONEN VISER 40VL963.

USB 1-port

Mediespiller/trådløs LAN-adapter klar for et

hjemmenettverk

FELLES GRENSESNITT

Det felles grensesnittet er for en Conditional Access

Module (CAM)-modul.

Kontakt en tjenesteleverandør.

Programvareoppdateringen for CI Plus CAM kan

automatisk utføres. På dette tidspunktet, kanselleres

Innspilling/Påminnelseprogrammeringen.

Sensor for

omgivelseslysforhold

Kontrollpanel

USB 2-port

Mediespiller/trådløs LAN-adapter klar for et

hjemmenettverk

ORANSJE LED – Stilt inn

programtimer (kun digitalt)

RØD LED – Tar opp

RØD LED – standby

GRØNN LED – Strøm på

Slå på

Hvis RØD LED ikke er tent, må du kontrollere at støpslet er koblet til

strømforsyningen og trykke på 1 på fjernkontrollen - det kan ta et øyeblikk. GRØNN

LED tennes.

Trykk på 1 på fjernkontrollen for å sette fjernsynet i standby-modus. Trykk en gang

til på 1 for å se på fjernsynet. Det kan ta noen sekunder før bildet vises.

For strømsparing:

Vi anbefaler at du bruker fjernsynet med fabrikkinnstillingene.

Fabrikkinnstillingene er innstilt for å spare strøm.

Hvis du trekker ut stikkontakten vil strømforbruket bli redusert til null for alle

fjernsyn. Dette anbefales når fjernsynet ikke skal brukes for en lengre periode,

f.eks. når du drar på ferie.

Reduksjon av lysstyrken på skjermen vil redusere strømforbruket.

Energieffektivitet kutter strømforbruket og sparer dermed penger ved reduserte

strømregninger.

MERK: Når fjernsynet settes i standby-modus, vil dette redusere strømforbruket,

men noe strøm brukes fremdeles.

Bruke menysystemet

Trykk på MENU på fjernkontrollen for å vise menyen.

Menyen vises som en liste med fem emner. Etter som hvert symbol blir valgt ved at

du trykker på C eller c på fjernkontrollen, vil deres respektive alternativer komme

til syne ovenfor.

MERK: Den samme menyen vises i modusene DTV (Digital TV) og ATV (Analog TV);

men der hvor noen elementer ikke er tilgjengelige i en modus, vises de skyggelagt.

For å bruke alternativet, trykk på B og b på fjernkontrollen for å gå opp og ned,

og trykk på C eller c for å velge ønsket innstilling.

14

Bruke TV-kontrollene og tilkoplingene

• For å slå TV-en på eller av, trykk på !.

• For å endre volum, trykk på + eller –.

+ og – knappene fungerer som volum opp/ned som standard.

• For å endre programstilling, trykk på p / o en gang og trykk så på u eller U.

• For å velge en ekstern inngang, trykk og hold på p / o til Innganger

svinduet vises, og trykk så på u eller U for å velge passende inngangskilde.

Mediespiller-funksjonen gir tilgang til foto-, film- og musikkfiler som er lagret på en

USB-lagringsenhet som er koblet til via USB 1- eller USB 2-porten, eller på en

nettverksenhet.

USB-kontakten må brukes med “TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter WLM-20U2” for

å få tilgang til et trådløst nettverk.

Du må bruke TOSHIBA trådløs LAN-enheten for å forsikre riktig operasjon av denne

funksjonen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når “TOSHIBA Dual Band WLANadapter”

brukes.

Se alltid i bruksanvisningen for utstyret som skal kobles til.

MERK:

• USB-kontakten har begrenset funksjonalitet og Toshiba kan ikke påta seg noe

ansvar for skader på annet tilkoblet utstyr.

• Interaktive videospill som innebærer skyting med et “våpen” mot et mål på

skjermen, vil kanskje ikke fungere med denne TV-en.


KOBLE TIL TV-EN

MENY-struktur

For å åpne hovedmenyen (illustrasjonen nedenfor) , trykk MENU fjernkontrollen.

Veiledning

Søk etter sjanger

Program-timer

Bibliotet

Norsk

Funksjon

Oppsett

TV programmer

Media Player

Tilkoblet TV

1. lag 2. lag 3. lag

Trykk MENU. Trykk C c / B. Trykk C c. Trykk OK. Trykk BbC c.

TV programmer

Media Player

Veiledning

Søk etter sjanger

Program-timer

Bibliotet

Hopp til programguide (EPG)

Hopp til Søk etter sjanger

Hopp til Program-timer

Hopp til Bibliotet

USB Media Player

Nettverk Media Player

USB Media Player-meny

Nettverk Media Player-meny

Tilkoblet TV

Funksjon

Toshiba Places

Hopp til Toshiba Places

MERK: Dette menyelementet kan endres uten

forvarsel.

Oppsett

På timer

Av-timer

Intel® Wireless Display

På timer-meny

Av-timermeny

Hopp til Intel® Wireless Display

Bilde

Lyd

Preferanser

System oppsett

Bildemeny

Lydmeny

Preferansermeny

System oppsettmeny

15


STILLE INN TV-EN

Oppstartsapplikasjon

Før du slår på TV-en, kontroller at dekoderen/mediespilleren,

eventuelt, står i standby-modus. Bruk knappene på fjernkontrollen,

som forklart på side 8, til å stille inn fjernsynet.

h

Trykk på OK, og skjermbildet for Nettverk type vil komme til syne.

Trykk på C eller c for å velge Koblet eller Trådløst.

Nettverk type

Velg nettverkstype

Norsk

a

b

Hurtig setting

Trykk på 1-knappen. Skjermen Menu Language (Menyspråk) vises.

Denne skjermen vises første gang fjernsynet slås på og hver gang Resett

TV velges.

Trykk på B b C c for å velg menyspråket, og trykk deretter på OK.

Koblet

• Dersom du velger Koblet (LAN-kabeltilkobling), kan du hoppe til trinn

12.

• Dersom du velger Trådløst (USB WLAN-adaptertilkobling), følg trinn

9.

MERK: Dersom USB WLAN-adapteren ikke er tilkoblet, vises ikke

skjermbildet for Nettverk type og hopper til trinn 12.

c

Uthev Land og trykk på C eller c for å velge. Fjernsynet er nå satt til å

stille inn stasjonene for landet ditt.

Hurtig setting

Land

Primær tekst språk

Sekundær tekst språk

Primær lyd språk

Tyskland

Tysk

Tyrkisk

Tysk

i

Trykk på OK, og skjermbildet for Trådløst oppsett vil komme til syne.

Trykk på C eller c for å velge Trådløst oppsett-typen.

• Assistert oppsett – følg trinn 10.

Tast kun inn sikkerhetsnøkkelen.

• Manuelt oppsett, hopp til trinn 11.

Tast inn alle innstillingene.

Trådløst oppsett

Sekundær lyd språk

Engelsk

Velg en type trådløst nettverk.

d

e

f

g

MERK:

• Følgende viste menyer kan være noe forskjellig i det landet som du har

valgt.

• Hvis landet du vil velge ikke finnes i listen, velg Andre.

Trykk på OK og Plassering-skjermen vises.

Plassering

For å bruke TV for visning i et utstillingslokale i et

varehus, vennligst velg [Varehus]. [Hjem] modus

anbefales for normalt bruk.

Hjem

Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus. For bruk i et vanlig

hjem, velg Hjem.

Trykk på OK, AutoView-skjermen vises, trykk på C eller c for å velge

Ja eller Nei.

AutoView

AutoView funksjonen justerer billedinnstillingene

automatisk slik at de passer lysforholdene.

Vil du aktivere AutoView funksjonen?

Nei

Trykk på OK, og skjermbildet for Nettverksoppsett vil komme til syne.

Trykk på C eller c for å velge Ja eller Nei.

Nettverksoppsett

Vil du formatere nettverksoppsettet?

Ja

• Dersom du velger Nei, kan du hoppe til trinn 15.

16

MERK: EXIT er tilgjengelig under innstillinger.

j

Assistert oppsett

På trinn 9, når du velger Assistert oppsett;

Trykk på OK, og skjermbildet for Assistert oppsett vil komme til syne.

Trykk på B eller b for å velge ønsket tilgangspunkt, og trykk på OK.

MERK: Kontroller MAC-adressen på tilgangspunkt-merket eller i

bruksanvisningen, og velg ditt tilgangspunkt.

Trykk på B eller b for å velge Sikkerhetsnøkkel , og trykk på OK.

Vinduet for softwaretastaturet vil komme til syne (side 46).

Tast inn Sikkerhetsnøkkelen ved å bruke softwaretastaturet For å lagre

innstillingen, trykk på den BLÅ knappen.

MERK:

• Sikkerhetsnøkkelen må oppfylle disse betingelsene:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII- eller 64 hex-tegn

- WEP: 5 eller 13 ASCII- eller 10 eller 26 hex-tegn

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEP-kryptering.

Trykk på B eller b for å markere Utført , og trykk på OK.

MERK:

• Dersom Nettverksnavn ikke vises, se Manuelt oppsett nedenfor for å

stille inn Nettverksnavn før du trykker på Utført.

• Dersom du trykker på BACK før Utført er valgt, blir ikke innstillingene

lagret.

Når meldingen "Trådløse konfigurasjoner er gjennomført.“ kommer til

syne på skjermen, trykk på OK.

Skjermbildet vil hoppe til trinn 12.


STILLE INN TV-EN

k

På trinn 9, når du velger Manuelt oppsett;

l

Skjermbildet for Avansert nettverk oppsett vil komme til syne.

Trykk på OK, og skjermbildet for Manuelt oppsett vil komme til syne.

Trykk på B eller b for å velge Nettverk navn, og trykk på OK.

Vinduet for softwaretastaturet vil komme til syne (side 46).

Tast inn nettverksnavnet ved å bruke softwaretastaturet. For å lagre

innstillingen, trykk på den BLÅ knappen.

Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til denne TV-en er På, kan

du stille inn Auto oppsett til På eller Av. (Denne bør vanligvis være stilt

inn på På.)

Når DHCP-funksjonen til ruteren er Av, sett Auto oppsett til Av, og still

inn IP-adressen og/eller DNS-adressen manuelt.

Trykk på B eller b for å velge Verifisering, og trykk deretter på C

eller c for å velge Åpent system, Delt nøkkel, WPA-PSK eller WPA2-

PSK.

Avansert nettverk oppsett

Oppsett av IP-adresse

Auto oppsett


Norsk

Trykk på B eller b for å velge Kryptering, og trykk deretter på C eller

c for å velge Ingen, WEP, TKIP eller AES.

MERK:

• Visse krypteringstyper er kun kompatible med spesifikke

verifiseringstyper.

- Når verifisering er åpent system, er kun WEP eller Ingen

kompatible.

- Når Verifisering er Delt nøkkel, er kun WEP kompatibelt.

- Når Verifisering er WPA-PSK eller WPA2-PSK, er kun TKIP eller AES

kompatible.

• Når ikke-kompatible Verifisering/Kryptering-par oppdages, vil en

advarselsmelding vises, og det vil ikke bli gjort noe forsøk på tilkobling

før kompatibilitetsproblemet er løst.

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEP-kryptering.

Trykk på B eller b for å velge Sikkerhetsnøkkel, og trykk på OK.

Tast inn sikkerhetsnøkkelen ved å bruke softwaretastaturet (side 46).

For å lagre innstillingen, trykk på den BLÅ knappen.

Dette elementet blir grået ut når Kryptering er Ingen.

IP-adresse

Subnet maske

Standard inngang

DNS oppsett

Auto oppsett

Primær DNS adresse

Sekundær DNS adresse

MAC-adresse

NESTE

Du kan se på den fastsatte MAC-adressen for TV-en, og for dual-band

WLAN-adapteren, dersom en slik er installert.

Trykk på B eller b for å velge NESTE.

XXX . XXX . XXX . XXX

XXX . XXX . XXX . XXX

XXX . XXX . XXX . XXX


XXX . XXX . XXX . XXX

XXX . XXX . XXX . XXX

00:11:22:33:44:55

Når Kryptering er WEP, er Nøkkel ID-innstillingen tilgjengelig.

Trykk på B eller b for å velge Nøkkel ID, og trykk på C eller c for å

velge 1(standard), 2, 3 eller 4.

m

Trykk på OK, og Nettverkstilkoblingstesten vil starte.

En melding vil komme til syne for å indikere om tilkoblingen var

vellykket, eller om den ikke kunne fullføres.

Nettverktilkobling var vellykket.

Trykk på B eller b for å velge Utført, og trykk på OK.

Når meldingen „Trådløse konfigurasjoner er gjennomført.“ kommer til

syne på skjermen, trykk på OK.

MERK: Innstillingene lagres ikke dersom BACK blir trykket ned før

Utført velges.

OK

MERK: Resultatet av Nettverkstilkoblingstesten garanterer ikke alltid

tilkoblingen.

For å avbryte Nettverkstilkoblingstesten:

Trykk på BACK mens du søker etter internettforbindelsen.

17


STILLE INN TV-EN

n

Trykk på OK. Hvis landet ditt støtter Nettverksguide, vil skjermbildet for

Guide-type komme til syne.

Guide-type

q

Trykk på B eller b for å utheve Start Scan, og trykk deretter på OK.

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- og/eller ATV-kanaler.

Fremgangslinjen vil vise statusen for søket.

Velg guide-type

Du må la fjernsynet fullføre søket.

Kringkaster-guide

Auto innstilling - antenne

Fremgang

Funn.

Norsk

o

Trykk på C eller c for å velge Kringkaster-guide eller MediaGuide.

MERK: Dersom du velger MediaGuide, kan det ta tid å få tilgang til

guideskjermbildet, avhengig av hvor mange kanaler du kan se på.

Trykk på OK. Hvis Ant/Kabel/Satelitt-skjermen vises, trykk på B eller

b for å velge Antenne, Kabel eller Satellitt, og trykk deretter på OK

for å krysse av ( ).

Ant/Kabel/Satelitt

r

DTV søk 3 % 2

ATV søk

Venter…

Kanal: C7

Når søket er ferdig, vil fjernsynet automatisk velge kanal en.

Auto innstilling-skjermen vil vise totalt antall tjenester som ble funnet.

Trykk på C eller c for å vise DTV (digital kanal) eller ATV (analog kanal)

lister.

Antenne

Kabel

Satellitt

s

Bruk B eller b for å gå gjennom listen og velge en kanal, og trykk

deretter på OK for å se på.

NESTE

Hvis DVB-C ikke støttes i ditt område, vises ikke Kabel.

• Når du velger Antenne eller Kabel, følg trinnene 16 til 19.

• Når du velger Satellitt, hopp til trinn 20.

• Når du velger Antenne (eller Kabel) og Satellitt, vises

oppstartsskjermen Satellitt innstillinger automatisk etter at du

fullfører Antenne (eller Kabel)-søket og trykker på OK.

I ATV-modus, kan noen områder motta noen stasjoner flere ganger. Det

kan hende at det ikke er et tydelig bilde eller signalet kan være svakt, slik

at stasjonsrekkefølgen kan endres med ATV Manuell Innstilling.

HUSK: Trykk når som helst på TV for å velge mellom modusene ATV og

DTV.

Tiden stilles inn automatisk med sendingen, men kan fremskyndes eller

tilbakestilles med Sett Lokal Tid i DTV Innst.-skjermen.

p

Velg NESTE og trykk på OK. Oppstartsskjermen Automatisk innstilling

vises med mulighet til å velge mellom DTV og ATV, DTV eller ATV hvis

det er tilgjengelig. Bruk C eller c til å velge passende modus.

18


STILLE INN TV-EN

T

Velg NESTE og trykk på OK. Satellitt innstillinger-skjermen vises. Fra

dette vinduet kan du legge til parabolene som du vil stille inn og

konfigurere detaljerte innstillinger for hver individuelle parabol. For mer

informasjon, besøk www.Toshiba-om.net.

v

Hvis signaltesten ble fullført uten feil, vises oppstartsskjermen

Automatisk innstilling.

Automatisk innstilling - satellitt

Start Scan

Satellitt innstillinger

Bryter type

Ingen

LNB effekt


Nr. Satellitt Parabol LNB

1 ASTRA 19.2˚E 1 1

Satellitt

Søk alternativ

ASTRA 19.2°E

Ukodede signaler

Norsk

2

3

4

Transponder: 1/85 (10729 MHz)

Parabol type: Stasjonær

Lavere LOF: 9750

Høyere LOF: 10600

w

Du kan velge Søk alternativ mellom Ukodede signaler og Alle.

Trykk på B eller b for å utheve Start Scan og trykk på OK.

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DVB-S-kanaler.

Fremgangslinjen vil vise statusen for søket.

u

Uthev Utført og trykk på OK.

Utført

Hvis parabolen din kan flyttes, vises skjermen Posisjonering.

x

Når søket er ferdig, vises skjermen resultat fra Automatisk innstilling

med totalt antall tjenester som ble funnet.

Trykk B eller b for å gå gjennom listen for å velge en kanal, og trykk OK

for å vise.

Posisjonering

Satellitt : ASTRA 19.2°E

Transponder 1/83 (10743 MHz H)

Flytt til 0

OBS!

Du kan også gå til Hurtig setting-menyen når som helst fra

Oppsett / System oppsett-menyen.

Flytt til lagret posisjon

Trinn størrelse 1

Posisjonering W E

Ant/Kabel/Satelitt (hvis tilgjengelig)

Fra denne menyen, kan du stille inn RF-inngangskonfigurasjonen.

Lagre posisjon

Signal styrke 30%

a

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk på B eller b for å utheve Posisjonering, og trykk deretter på C

eller c for å finne den posisjonen som gir det sterkeste signalnivået.

Trykk på B eller b for å utheve Lagre posisjon og trykk på OK for å

lagre posisjonen. Gjenta trinn 20 og 21 for neste parabol som nødvendig.

Vis parabolantennen ikke kan flyttes, vises ikke ikke skjermbildet

Posisjonering.

b

c

Trykk B / C c for å utheve System oppsett-ikonet og trykk OK.

Trykk b for å merke Ant/Kabel/Satelitt og trykk C eller c for å velge

Antenne, Kabel eller Satellitt.

MERK: Hvis du prøver å endre Ant/Kabel/Satelitt-innstillingen, vises

en advarsel etterfulgt av inntasting av PIN-kode (hvis en PIN-kode er

angitt) og en forespørsel for Automatisk innstilling.

Du må selv tilpasse parabolposisjonen for det beste signalstyrkenivået.

Uthev Utført og trykk på OK.

19


STILLE INN TV-EN

Norsk

d

Når Ant/Kabel/Satelitt er stilt inn til Kabel, vil følgende

innstillingsvalg være tilgjengelig i Automatisk innstilling-skjermen.

Trykk på B eller b for å velge et element, og trykk på C eller c for å

velge ønsket alternativ.

Automatisk innstilling

Innstillingsmodus

DTV

Operatørvalg

Skann type

Start frekvens

Sluttfrekvens

Modulasjon

Symbolhyppighet

Nettverk ID

Start Scan

DTV og ATV

Andre

Hurtigskann

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Med unntak av elementene DTV Skann type og DTV Modulasjon, vil alle følgende

elementer ha 2 operasjonsmoduser. Den første er Auto hvor verdiene for hvert

element er forhåndsinnstilt av systemet. Den andre er en Inntastings-modus hvor

du kan taste inn en enkel verdi i stedet for en forhåndsinnstilt verdi. Hvis ingen kanal

er stilt inn for øyeblikket og Inntasting-statusen er valgt, vises en

systemstandardverdi. Men hvis en kanal er stilt inn når elementet tas i bruk, vises

verdien til den gjeldende kanalen.

Fra System oppsett-menyen kan du legge til satellittene som du vil stille inn og

konfigurere detaljerte innstillinger for hver individuelle satellitt.

Slik legger du til en satellitt:

a

b

c

Trykk MENU / C c for å merke Oppsett-ikonet.

Trykk B / C c for å merke System oppsett-ikonet og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Satellitt innstillinger og trykk på OK.

Satellitt innstillinger

Bryter type

LNB effekt

Satellitt innstillinger

Nr. Satellitt Parabol LNB

1

2

3

4

ASTRA 19.2˚E

Transponder: 1/85 (10729 MHz)

Parabol type: Stasjonær

Lavere LOF: 9750

Høyere LOF: 10600

Utført

Ingen


1 1

Operatørvalg:

Du kan velge kabeloperatør ut i fra hvilket Land du velger.

DTV Skann type:

Dette elementet bestemmer om Hurtigskann eller Full skann utføres.

Hurtigskann er en forenklet versjon av Full skann som er designet til å fullføre på

kortere tid.

DTV Start frekvens:

Dette stiller inn frekvensen som søket vil starte fra.

DTV Sluttfrekvens:

Dette stiller inn frekvensen som søket vil stoppe ved.

DTV Modulasjon:

Du kan velge mellom fem QAM-modulasjonsinnstillinger.

DTV Symbolhyppighet:

Dette er overføringshastigheten (KS/s) til søket.

DTV Nettverk ID:

Dette er Nettverk ID-en som brukes for søket. Dette elementet er skyggelagt når DTV

Skann type er stilt inn til “Full skann”.

d

e

Trykk på b for å utheve en ny linje for å legge til en satellitt til og trykk

pa OK.

Trykk på b til riktig satellitt vises og trykk på OK.

Slik sletter du en satellitt:

a

b

c

I Satellitt innstillinger-menyen, trykk B eller b for å velge

satellitten du ønsker å slette.

Trykk på RØD-knappen. Du vil nå bli bedt om å bekrefte denne

handlingen.

Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på OK.

MERK: Det er ikke mulig å slette posisjon nr. 1.

Slik kan du redigere satellittinnstillingene:

a

b

c

I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B for å utheve Bryter type.

Trykk på C eller c for å velge Ingen, ToneBurst, DiSEqC 2way eller

DiSEqC 4way som satellittbrytertypen.

Trykk på b for å utheve LNB effekt og trykk på C eller c for å velge

På eller Av.

20


STILLE INN TV-EN

Slik legger du til en transponder:

a

I menyen Satellitt innstillinger, trykk på B eller b for å utheve linjen

som du vil redigere og trykk på OK.

Slik kan du redigere Transponder innstillinger:

a

I menyen Transponder innstillinger, trykk på B eller b for å utheve

linjen som du vil redigere og trykk pa OK.

b

1 ASTRA 19.2˚E 1 1

Trykk pa GRØNN-knappen. Transponder innstillinger-skjermen vises.

Transponder innstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2

b

c

Trykk på C eller c for å velge Frekvens, Polarisering,

Symbolhyppighet eller S/S2, og still inn elementet med tallknappene

hvis nødvendig.

Trykk på OK for å lagre innstillingene dine.

Norsk

1 10743 H

2 10773

H

22000

22000

S

S

d

Gjenta trinn 1 til 3 for andre linjer.

3 10788

4 10817

5 10832

V

V

H

22000

22000

22000

S

S

S

e

Trykk på BLÅ-knappen for å fullføre redigeringen og ga tilbake til

Satellitt innstillinger.

6 10847

7 10861

V

H

22000

22000

S

S

Trykk på GRØNN-knappen for å forkaste endringer som ble gjort.

c

8 10876

Trykk på B for å utheve en ny linje.

V

22000

S

Trykk på GUL-knappen for å tilbakestille alle transponderinnstillinger til

standardinnstillingene.

Slik velger du Parabol type:

Transponder innstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2

76 12640 H

22000 S

a

I Satellitt innstillinger-menyen, trykk B eller b for å velge ønsket

satellittlinje, og trykk deretter OK.

77 12662

78 12669

H

V

22000

22000

S

S

b

Trykk på C eller c for å utheve Parabol og trykk på GRØNN-knappen.

79 12692

H

22000

S

80 12699

V

22000

S

Parabol innstillinger

81 12721

H

22000

S

Parabol : 1

82 12728

83

V

22000

S

Parabol type

Stasjonær

d

Trykk på OK.

c

Trykk på C eller c for å velge Parabol type.

Du kan velge Bevegelig eller Stasjonær som Parabol type.

83 0 H 0 S

e

Rediger hver parameter som nødvendig og trykk på OK.

83 1231 H 22000 S2

Slik sletter du en transponder:

a

I menyen Transponder innstillinger, trykk på B eller b for å utheve

linjen som du vil slette.

b

Trykk på RØD-knappen.

21


STILLE INN TV-EN

Slik kan du velge LNB innstillinger:

a

I Satellitt innstillinger-menyen, trykk B eller b for å velge ønsket

satellittlinje, og trykk deretter OK.

d

For DTV/ATV-innstilling:

Trykk på C eller c for å velge Ja, og trykk på OK.

Auto innstilling - antenne

b

Trykk på C eller c for å utheve LNB og trykk på GRØNN-knappen.

Innstillingsmodus

Start Scan

DTV og ATV

Norsk

LNB innstillinger

LNB : 1

Lavere LOF 9750

Høyere LOF 10600

Trykk på C eller c for å velge DTV og ATV, DTV eller ATV, hvis

tilgjengelig, uthev deretter Start Scan og trykk på OK for å fortsette med

Automatisk innstilling.

c

Trykk på B eller b for å velge Lavere LOF eller Høyere LOF og tast inn

passende frekvenser.

MERK: Hvis du har valgt “Andre” for feltet Land i Oppsett-menyen, og

velger en annen innstillingsmodus enn “DTV”, velg det optimale ATVkringkastingssystemet

(B/G, I, D/K eller L).

Automatisk innstilling

MERK: Etter hvert som nye tjenester kringkastes, vil det være nødvendig å stille inn

fjernsynet på nytt slik at disse tjenestene kan vises.

Automatisk innstilling vil fullstendig stille inn fjernsynet på nytt og kan brukes til å

oppdatere kanallisten. Det anbefales at Automatisk innstilling utføres nå og da

for å være sikker på at alle nye tjenester er lagt til. Alle nåværende kanaler og

innstillinger, dvs. låste kanaler, går tapt.

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV- eller ATV-tjenester.

Du må la fjernsynet fullføre søket.

Når søket er ferdig, vises Automatisk innstilling-skjermen med alle

tjenestene som ble funnet.

For Satellitt-innstilling:

Trykk på C eller c for å velge Ja, og trykk på OK.

a

b

c

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å utheve System oppsett-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Automatisk innstilling og trykk på OK.

Automatisk innstilling - satellitt

Satellitt

Søk alternativ

Start Scan

ASTRA 19.2°E

Ukodede signaler

System oppsett

Menyspråk

Land

Ant/Kabel/Satelitt

Satellitt innstillinger

Automatisk innstilling

ATV Manuell Innstilling

DTV Manuell Innstilling

DTV Innst.

Engelsk

Tyskland

Trykk på B eller b for å utheve Satellitt og trykk deretter på C eller

c for å velge ønsket satellitt (No.1 Sat ~ No.4 Sat eller Alle).

Du kan velge Ukodede signaler eller Alle som Søk alternativ.

Uthev Start Scan og trykk på OK for å fortsette med Automatisk

innstilling.

Når søket er ferdig, vises Automatisk innstilling-skjermen med alle

tjenestene som ble funnet.

e

Trykk på B eller b for å navigere kanallisten, og trykk OK for å se på en

kanal.

22


STILLE INN TV-EN

ATV Manuell Innstilling

a

I System oppsett-menyen, trykk b for å velge ATV Manuell

Innstilling og trykk OK.

Søking

System oppsett

Fjernsynet kan stilles inn manuelt med ATV Manuell Innstilling. For eksempel, kan

du bruke funksjonen hvis fjernsynet ikke kan kobles til en mediaopptaker/dekoder med

en SCART-ledning, eller når du vil stille inn en stasjon på et annet System.

Bruk C og c til å flytte på tvers av skjermen og velge ett av alternativene for ATV

Manuell Innstilling. Bruk deretter B eller b til å tilpasse innstillingene.

Menyspråk

Land

Ant/Kabel/Satelitt

Satellitt innstillinger

Automatisk innstilling

ATV Manuell Innstilling

Engelsk

Tyskland

Norsk

ATV Manuell Innstilling

System

DTV Manuell Innstilling

DTV Innst.

1 I A C 2 0 V C

R

b

Bruk B eller b for å velge ønsket posisjon. Vi foreslår Pos. 0 for en

medieopptaker.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Posisjon

Tallet som skal trykkes på fjernkontrollen for å stille inn kanalen.

2 System

Spesifikk for enkelte områder.

3 Farge system

Fabrikkinnstilt til Auto, bør kun endres hvis det oppleves problemer, dvs. NTSCinngang

fra en ekstern kilde.

4 Hoppe

Sett Hoppe til På (8) eller Av (() for den valgte kanalen. Se side 24.

5 SignalType

Kanalklassifiseringen.

6 Kanal

Kanalnummeret som en stasjon kringkastes på.

7 Søk

Søk opp og ned etter et signal.

8 Manuell fininnstilling

Brukes kun hvis det oppleves interferens/svakt signal. Se side 80.

9 Stasjon

Stasjonsidentifikasjon. Bruk knappene B b og C c til å skrive inn opptil syv

tegn.

For å tildele en posisjon på fjernsynet for en dekoder og mediaopptaker: Slå på

dekoderen, sett inn en forhåndsinnspilt film i mediaopptakeren, trykk på PLAY og

still inn manuelt.

c

d

e

f

ATV Manuell Innstilling

Pos. Kanal Stasjon

1

2

3

4

5

C2

S10

C7

S40

C22

6

7

8

C25

C28

C30

Ulike Kanalnummer kan vises.

Trykk OK for å velge. Hvis kanalen som er valgt for mediaopptakeren er

satt til hoppe over, bør Hoppe fjernes før lagring.

Trykk c for å velge System og trykk B eller b for å endre ved behov.

ATV Manuell Innstilling

System

1 I A C 2 0

Trykk deretter på c for å velge Søk.

Trykk på B eller b for å starte søket. Søkesymbolet blinker.

ATV Manuell Innstilling

Søk

1 I A C 2 0

23


STILLE INN TV-EN

Norsk

g

h

Hvert signal vises på fjernsynet. Hvis det ikke er mediaopptakeren din,

trykk på B eller b igjen for å starte søket på nytt.

Når signalet til mediaopptakeren blir funnet, trykk på c for å gå videre

til Stasjon. Bruk B, b, C og c for å sette inn nødvendige tegn, f.eks.

VCR.

ATV Manuell Innstilling

Stasjon

1 I A C 2 0 V C R

a

b

Hoppe

Posisjoner kan hoppes over for å forhindre at enkelte kanaler vises.

Velg ATV Manuell Innstilling fra System oppsett-menyen.

Bruk B eller b til å utheve posisjonen som skal hoppes over, og trykk

på OK for å velge.

ATV Manuell Innstilling

Pos. Kanal Stasjon

i

j

k

Trykk OK for å lagre.

Gjenta for hver posisjon som du vil stille inn.

Trykk på EXIT når du er ferdig.

OBS!

1

2

3

4

5

6

7

8

C2

S10

C7

S40

C22

C25

C28

C30

ABC1

ABC1

Dette fjernsynet har direkte kanalinntasting hvis kanalnumrene er

kjent.

Velg ATV Manuell Innstilling-skjermen i Trinn 3. Tast inn

posisjonsnummeret, System, deretter C for standard (jordbaserte)

kanaler eller S for kabelkanaler og Kanal. Trykk OK for å lagre.

c

d

Trykk på c for å velge Hoppe.

Bruk B eller b for å slå på Hoppe.

Trykk på OK.

8 på skjermen indikerer en posisjon som er hoppet over.

ATV Manuell Innstilling

Hoppe over: På

1 I A C 2 0

e

Trykk på EXIT og gjenta trinn 1 til 4 for å stille inn andre posisjoner

dersom nødvendig.

Hver posisjon må velges individuelt. For å slå av Hoppe, gjenta

prosedyren for hver posisjon.

Posisjoner som er hoppet over kan ikke velges med PU og Pu eller

med kontrollene på fjernsynet, men kan fremdeles nås med

tallknappene på fjernkontrollen.

24


STILLE INN TV-EN

Sortere posisjoner

DTV Manuell Innstilling

a

b

Kanaler kan flyttes og lagres til en posisjon du selv velger.

Velg ATV Manuell Innstilling fra System oppsett-menyen.

Mens listen over kanaler vises, bruk B eller b til å utheve kanalen som

du vil flytte, og trykk på c.

ATV Manuell Innstilling

Pos. Kanal Stasjon

2

3

S10

C7

MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av Ant/Kabel/Satellitt-innstillingen.

Denne funksjonen er tilgjengelig for serviceingeniører eller kan brukes for direkte

kanalinnstasting hvis multiplekskanalen er kjent.

a

Manuell innstilling

Velg DTV manuell Innstilling fra System oppsett-menyen og trykk

på OK.

DTV manuell innstilling - antenne

Norsk

4

5

1

6

7

8

S40

C22

C2

C25

C28

C30

ABC1

ABC1

Signalstyrke

Kvalitet

Kanal

Frekvens

Båndbredde

SVAK

GOD

NORMAL

67

842.0 MHz

8 MHz

STERK

c

d

Bruk B eller b til å gå gjennom listen til din foretrukkede posisjon.

Mens du gjør dette, flyttes andre kanaler for å lage plass.

Trykk på C for å lagre endringene dine.

Gjenta etter behov, og trykk deretter på EXIT.

b

c

Start Scan

Tast inn multipleksnummeret med tallknappene eller bruk C eller c til

å justere nummeret opp eller ned.

Uthev Start Scan og trykk deretter på OK. Fjernsynet vil automatisk søke

etter det multiplekset.

DTV manuell innstilling - antenne

0 Nye kanaler - total 6

Ny

Pos.

Navn

Type

1

ABC ONE

2

ABC TWO

7

ABC THREE

40

ABC NEWS 24

51

ABCi

Når multiplekset blir funnet, legges det til alle kanaler som for øyeblikket

ikke er i listen og kanalinformasjonen på toppen av skjermen blir

oppdatert.

d

Gjenta etter behov. Trykk på EXIT for å fullføre.

25


STILLE INN TV-EN

Manuell innstilling for DVB-C

DTV innstillinger

Norsk

Når Ant/Kabel/Satellitt er stilt inn til Kabel, er DTV Manuell Innstillingelementene

som følger:

Frekvens: tast inn en spesifikk frekvens som skal søkes

Modulasjon: velg fra én av fem QAM-modulasjonsalternativer

Symbolhyppighet: tast inn en spesifikk overføringshastighet (KS/s) som skal

brukes for det manuelle søket

Uthev Start Scan og trykk deretter på OK.

a

b

Kanaler (Antenne/Kabel)

Kanalrekkefølgen kan endres slik at den passer med dine personlige behov.

Velg DTV Innst. fra System oppsett-menyen og trykk på OK.

Velg Kanaler og trykk på OK.

Manuell innstilling for DVB-S

Når Ant/Kabel/Satellitt er stilt inn til Satellitt, er DTV manuell innstillingelementene

som følger:

DTV manuell innstilling - satellitt

Signalstyrke

Kvalitet

SVAK

SVAKT

NORMAL

Bruk B eller b for å utheve et element (Satellitt, Transponder, Frekvens,

Symbolhyppighet, Polarisering eller Søk alternativ), og trykk deretter på C

eller c for å velge nødvendig alternativ.

Uthev Start Scan og trykk deretter på OK.

Satellitt

ASTRA 28.2°E

Transponder 1/83

Frekvens

10714 MHz

Symbolhyppighet 22000 KS/s

Polarisering

H

Søk alternativ Ukodede signaler

Start Scan

STERK

c

DTV Innst.

Kanaler

Teksting og Lyd

PIN-oppsett for foreldrekontroll

FORELDRE KONTROLL

Sett Lokal Tid

Standby kanal oppdaterting

Kortplass

Du har to tilgjengelige metoder for å hoppe til spesifikke steder i listen.

Kanaler

Antenne TV

Linje Nr. 1/10

Pos. Navn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Hoppe til linje nr. —Bruk nummerknappen (0-9) til å taste inn

linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på OK.

Det er også mulig å endre en kanals posisjonsnummer.

Omnummerere —Trykk på RØD-knappen for å endre nummeret

for den uthevede kanalen. Endre kanalnummeret med

nummerknappene og trykk på OK. Hvis posisjonsnummeret du angir

allerede finnes, vises et bekreftelsesvindu.

Pos.

Navn

ABC ONE

26


STILLE INN TV-EN

Flytt — Trykk på GRØNN-knappen for å aktivere Flytt-funksjonen.

Trykk på knappen B eller b for å velge en kanal som du ønsker å flytte,

og trykk OK for å krysse av.

Hvis du vil flytte flere kanaler om gangen, velger du en annen kanal og

krysser av på samme måte. Gjenta etter behov.

Når alle kanaler du vil flytte har blitt krysset av, bruker du B eller b-

knappene til å plassere fokuset ved posisjonen du vil flytte kanalene til.

Kanalene settes inn over den uthevede kanalen. Trykk på GRØNNknappen

for å utføre flyttingen.

c

Av praktiske hensyn, kan du redigere og sortere kanallisten din.

Hoppe til linje nr. —Bruk nummerknappene (0-9) til å taste inn

linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på OK.

Hoppe satellitt —Trykk på Z eller z for å gå til neste kanal på

en annen satellitt.

Omnummerere — Samme som Antenne/Kabel-kanaler. Se side 26.

Norsk

a

b

Kanaler

Linje Nr. 1/10

Pos. Navn

1 ABC ONE

2 ABC TWO

7 ABC THREE

30 CABC Channel

40 ABC NEWS 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Posisjon nr. Sorter —Trykk på GUL-knappen. En

bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på

OK.

Velg DTV Innst. fra System oppsett-menyen og trykk på OK.

Velg Kanaler og trykk på OK.

Satellittkanallisten vises.

Antenne TV

Din eksisterende kanalrekkefølge vil bli slettet.

Vil du fortsette?

Ja

Kanaler (Satellitt)

Kanaler

Satellitt TV

Linje Nr. 3/20

Pos. Navn Satellitt

1 DDD 19.2°E

2 AB

19.2°E

3 E

19.2°E

801 BBC

22.5°E

802 BB

22.5°E

803 BA

22.5°E

822 AA

25.6°E

823 AC

25.6°E

Flytt — Samme som Antenne/Kabel-kanaler. Se side 27.

Posisjon nr. Sorter —Trykk på GUL-knappen. En

bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på

OK.

Hvis Standby kanal oppdaterting er stilt inn til På, når TV-en er i standby-modus,

utføres digital søking automatisk.

a

b

Velg DTV Innst. fra System oppsett-menyen og trykk på OK.

Trykk b for å velge Standby kanal oppdatering og trykk C eller c

for å velge På.

Du kan enten velge Hjem- eller Varehus-modus. Hjem anbefales for normalt bruk i

et hjem. Velg Varehus når fjernsynet brukes i en butikk e.l.

a

b

Standby kanal oppdaterting

Plassering-innstilling

Velg Plassering fra System oppsett-menyen.

Trykk på C eller c for å velge Hjem eller Varehus.

Analog avstenging

Dette er et digitalt fjernsyn som er integrert til å tillate bruk av både digitale og

analoge tjenester. Men i løpet av fjernsynets levetid er det svært sannsynlig at

analoge tjenester slås av for å tillate flere nye digitale tjenester.

Denne “avstengingen” vil skje i flere etapper, som blir varslet på forhånd i ditt

område. Det anbefales at fjernsynet stilles inn på nytt ved hver etappe for å sørge for

at eksisterende og nye digitale tjenester kan ses uten forstyrrelser.

27


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Generelle kontroller

Hurtigmeny

Hurtigmeny gir deg rask tilgang til noen alternativer, som Bildevalg,

Bildestørrelse, Mer Info., Av-timer, osv.

Trykk på QUICK for å vise Hurtigmeny og bruk B eller b til å velge alternativet.

Hurtigmeny

Bildevalg

Bildestørrelse

3D-innstillinger

Mer Info.

Kanalalternativer

Av-timer

Høytalere

Hodetelefon volum 50

MERK: Hurtigmeny-elementer er forskjellige avhengig av den gjeldende

modusen.

Eksempel på element i Hurtigmeny

AutoView

Super live

00:00

TV Høyttalere

Modus Hurtigmeny-element Beskrivelse

Når du ser på et TV-program Bildevalg Se side 37.

eller bilder fra den eksterne

inngangen

Bildestørrelse Se side 35.

Enkeltvindu eller 3D

3D-innstillinger Se side 30.

enkeltvindu

Mer Info. Se side 67.

Kanalalternativer Se side 70.

Av-timer Se side 65.

Høytalere Se side 76.

Hodetelefon volum Se side 34.

Trådløs informasjon Se side 43.

Når du bruker EPG Sjanger farge Se side 68.

USB Media player (Enkel Bilde Se side 37.

visning av foto,

Lysbildeframvisning)

3D-innstillinger Se side 30.

Lyd Se side 33.

Intervalltid Se side 59.

Gjenta Se side 59.

Bakgrunnsmusikk Se side 59.

Avspillingsliste Se side 60.

Av-timer Se side 65.

Høytalere Se side 76.

Hodetelefon volum Se side 34.

For å velge en kanal, bruk de nummererte knappene på fjernkontrollen.

Du kan også velge kanaler med PU og Pu.

For å vise informasjon på skjermen, dvs. kanal, inngangsmodus eller stereo/

monosignal, trykk på . Trykk en gang til for å avbryte.

Tidsvisning gjør at klokken nå (teksttjeneste) kan vises på fjernsynsskjermen.

Trykk på D mens du ser på en normal sending for å se tidsvisningen fra

kringkasteren. Klokken vises på skjermen i omtrent 5 sekunder.

MERK: Det kan hende at dette ikke er tilgjengelig i noen tilfeller.

For DTV-programmer

For stereo eller tospråklige sendinger, trykk på s og bruk C eller c til å velge

innstillinger.

Modusvisning

Når du trykker på c

Stereo

Stereo S Venstre S Høyre

Tospråklig mono

Språk 1 S Språk 2 S Tospråklig

Mono –

Multikanal –

For sendinger med flere lydspor, trykk gjentatte ganger på s for å endre

lydspråket (se “Lydspråk” på side 71).

For ATV-programmer

Velge kanaler

Tidsvisning – kun analog

Stereo og tospråklige sendinger

Hvis det sendes stereo- eller tospråklige programmer, vises ordet Stereo eller

Tospråklig på skjermen hver gang du bytter kanal. Dette forsvinner etter noen få

sekunder. Disse forsvinner etter et par sekunder. Hvis sendingen ikke er i stereo,

vises ordet Mono.

Stereo… Trykk på s for å velge Stereo eller Mono.

Tospråklig… Tospråklige sendinger er sjeldne. Hvis de sendes, vises ordet

Tospråklig. Velg ønsket programnummer, og hvis ordet Tospråklig vises, trykk på

s for å velge Språk 1, Språk 2 eller Mono.

28


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke 3D-funksjoner

Før du ser på 3D-programmer, må du lese og følge avsnittet “Når du

bruker 3D-brillene” på side 6.

Følgende kreves for å se på et 3D-program:

• Tilgjengelige 3D-briller (Inkludert)

• Kompatibel 3D-avspillingsenhet eller 3D-kilde.

• 3D-kompatibel høykvalitets HDMI-kabel

Endring av visningsmodus eller valg av 3D-format

Det er fire måter å se på TV på.

Modus

Beskrivelse

3D

Viser 3D-bilder.

2D Endrer 3D-bilder til 2D.

2D til 3D Endrer 2D-bilder til 3D.

Naturlig

Viser et mottatt signalformat slik det er.

Norsk

Visning av 3D-bilder

Innkommende videosignaler kan være enten i 2D- eller 3D-format. Et 2D-signal kan

vises i enten 2D eller 3D, og 3D kan vises i enten 2D eller 3D. Hvis TV-en kan oppdage at

et signal er 3D, kan den skifte til 3D-modus automatisk - se “Stille inn autostartmodusen”

(på side 31). Ellers kan du endre visningsmodus ved å bruke 3D-knappen.

Formatet på 3D-signalet kan være enten Side by Side (SBS) eller Top and Bottom (TB).

Det kan hende at du må velge det riktige formatet hvis TV-en ikke kan oppdage det

automatisk – se “Endring av visningsmodus eller valg av 3D-format”.

Videre kan du endre 2D-bilder til 3D-bilder ved å trykke på 3D-knappen ved visning i

2D.

MERK:

• Når et 3D-formatsignal ikke mottas, endres ikke visningsmodusen til 3D.

• Hvis riktig modus og format ikke er valgt, vises ikke 3D-bildet på riktig måte.

• Det kan være begrensninger på Bildestørrelse-innstillingene for 3D-modus og

2D-modus.

• 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person.

• Bruk 3D-brillene når du ser på 3D-bilder.

• Konverteringsfunksjonen for 2D til 3D aktiveres og kontrolleres av deg etter egne

preferanser.

• Konverteringsfunksjonen for 2D til 3D er beregnet for visning i 3D av 2Dhjemmevideo

og annet 2D-innhold du lager, etter egne preferanser.

• Konverteringsfunksjonen for 2D til 3D er ikke beregnet for bruk med

forhåndsinnspilt 2D-innhold med copyright som eies av en tredjepart, med

mindre copyright-eieren direkte eller indirekte har gitt tillatelse, eller med

mindre gjeldende lov tillater slik bruk.

3D formatvalg:

Hvis høyre og venstre bilde er i samme Naturlig-modus, velger du SBS.

Hvis øvre og nedre bilde er i samme Naturlig-modus, velger du TB.

3D-formatene er som følger.

3D-format

Beskrivelse

Side om side (SBS) Bildene for venstre og høyre øyne vises side

om side.

Topp og bunn (TB) Bildene for venstre og høyre øyne vises

øverst og nederst på skjermen.

Rammepakking

(FP) *

* Dette formatet kan ikke velges manuelt.

Betjening av 3D-knappen:

Atferden til 3D når du ser i Native-modus er annerledes, avhengig av

inngangsmodus.

Avhengig av inngangsmodusen, vises skjermen for valg av 2D eller 3D, eller

visningsmodusen skifter mellom 2D og 3D.

For å bytte til 3D-modus:

• Sett Preferanser / 3D oppsett / 3D autostart til 3D.

• Trykk på 3D mens du ser i 2D-modus eller Naturlig-modus.

Kildesignal

3Dformatsignal

Med 3D

automatisk

registreringsinformasjon

Uten 3D

automatisk

registreringsinformasjon

2D-formatsignal

* Korrekt 3D-bilde

Bilde for høyre og venstre øye for de to

bildene er plassert øverst og nederst på

skjermen.

Hva som utløser endring av

visningsmodus

Format

FP

SBS

TB

SBS

TB

Inngangssignal

Type Ekstra informasjon

3D

3D

3D

3D

3D

3D

Trykk på 3D-knappen

Velg 3D

*

*

*

Velg 2D til

3D

*

3D 3D 3D 3D

3D

3D

D

D

3

3

3D D 3

*

3D

3D

29


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

For å velge 3D-format fra Hurtigmeny i 3D-modus:

a

b

c

d

Inngangssignal

* Korrekt 3D-bilde

Trykk på QUICK for å vise Hurtigmeny.

Trykk på B eller b for å velge 3D-innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D formatvalg og trykk på OK.

Trykk på C eller c for å velge 3D (SBS) eller 3D (TB).

Kildesignal

3D

3D

3Dformatsignal

2D-formatsignal

For å bytte til 2D-modus:

• Sett Preferanser / 3D oppsett / 3D autostart til 2D.

• Trykk på 3D mens du ser i 3D-modus eller Naturlig-modus.

* Korrekt 2D-bilde

Med 3D automatisk

registreringsinformasjon

Uten 3D automatisk

registreringsinformasjon

Hva som utløser endring av

Hurtigmeny

visningsmodus

3D formatvalg

FP

SBS

TB

SBS

TB

Type Ekstra informasjon Format

3D

3D

3D

3D

SBS

TB

*

3D 3D

3D 3D

3D 3D

3D D 3 *

3D D 3

3D

3D D 3

3D

Hva som utløser endring av

visningsmodus

2D-formatsignal

Uten 3D automatisk

registreringsinformasjon

SBS

TB

3D

3D 3D 3D 3D

3D

3D

3D

*

3D

3D

3D

For å velge 2D-format fra Hurtigmeny i 2D-modus:

a

b

c

d

Inngangssignal

Type

Kildesignal

SBS TB Naturlig

3D

3D

3D 3D

*

3D 3D 3D

*

3D

3D

3D

3D

3D

3D 3D

*

3D 3D 3D

3

3

*

3D

3D

3D

3D

3D

3Dformatsignal

Trykk på QUICK for å vise Hurtigmeny.

Trykk på B eller b for å velge 3D-innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge 2D formatvalg og trykk på OK.

Trykk på C eller c for å velge Naturlig, Side om side (SBS) eller Topp

og bunn (TB).

2D-formatsignal

3D 3

3D

3D

* Korrekt 2D-bilde

MERK: Ta av 3D-brillene i 2D-modus.

For å bytte til Naturlig-modus:

• Trykk på 3D mens du ser i 3D-modus.

• Trykk 3D ved visning av 2D til 3D modus.

MERK: Ved mottak av signal i 3D-format med 3D Auto Detect-informasjon, er det

ikke mulig å skifte til Native.

• Fra Hurtigmeny i 2D-modus.

a

b

c

Ekstra

informasjon

Hva som utløser endring av

visningsmodus Hurtigmeny

2D formatvalg

Med 3D

automatisk

registreringsinformasjon

FP

SBS

TB

Uten 3D

automatisk

SBS

registreringsinformasjon

TB

I Hurtigmeny, trykk på B eller b for å velge 3D-innstillinger, og

trykk deretter på OK.

Trykk på B eller b for å velge 2D formatvalg og trykk på OK.

Trykk på C eller c for å velge Naturlig.

Trykk på

3Dknappen

Inngangssignal

Type Ekstra informasjon Format Kildesignal

3D-

Med 3D automatisk

3D

formatsig-

registreringsinformasjon

*

FP

3D

nal

3D

SBS 3D 3D

*

3D

TB

3D *

3D

Format

MERK: Når Rammepakking er valgt som inngang, skyggelegges 2D

formatvalg.

Skifte til 2D til 3D modus:

Trykk 3D under visning av 2D eller Native modus.

MERK: Avhengig av inngangsmodusen, skifter visningsmodus mellom 2D og 3D.

30


KONTROLLER OG FUNKSJONER

a

b

Stille inn autostart-modusen

Styrer hva TV-en gjør når den registrerer et 3D-signal.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

MERK: Avhengig av innholdet, kan det å sette 3D-effekten til et høyt nivå resultere

i uskarpe bilder og bakgrunn.

Om du opplever noen unormale følelser eller kjenner tretthet eller kvalme når du

ser på 3D-bilder, slutt å se og hvil deg til symptomene gir seg. Før du ser på igjen,

juster 3D-effekten til et lavere nummer og se på et nivå hvor symptomene ikke

forekommer.

c

Trykk på B eller b for å velge 3D oppsett og trykk på OK.

Stille inn 3D PIN-koden

Norsk

Preferanser

3D oppsett

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Auto

Av

En 3D PIN-kode er nødvendig for å bruke 3D sikkerhetsinnstillinger.

For å taste inn en ny PIN-kode:

a

b

c

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D PIN og trykk på OK.

Bruk tallknappene til å taste inn et 4-sifret nummer. Bekreft koden.

d

e

Alternativ

3D

2D

Trykk på B eller b for å velge 3D autostart.

Trykk på C eller c for å velge 3D, 2D eller Av.

Beskrivelse

Vises automatisk som 3D-modus når et 3D-formatsignal er

mottatt.

Vises automatisk som 2D-modus når et 3D-formatsignal er

mottatt.

MERK: PIN-koden kan ikke stilles inn til "0000".

For å endre eller slette PIN-koden din:

a

b

c

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D PIN og trykk på OK.

Trykk på tallknappene for å taste inn din 4-sifrede PIN-kode.

Av Viser en skjerm som lar deg velge 3D eller 2D når et 3Dformatsignal

er mottatt.

Justere 2D til 3D dybde

Du kan justere nivået for 3D.

d

Velg Forandre PIN eller Slett PIN, og trykk deretter på OK.

MERK:

• PIN-koden kan ikke stilles inn til "0000".

• Hvis PIN-koden er slettet, er 3D sikkerhetsinnstillinger skyggelagt, og

innstillingene er tilbakestilt til fabrikkstandarden.

Fra menyen:

a

b

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk B eller b for å velge 2D til 3D dybde.

c Trykk C eller c for å velge 1, 2, 3, 4 eller 5.

Jo høyere nummer, jo sterkere er 3D-effekten.

Fra hurtigmenyen:

a

b

Trykk QUICK på fjernkontrollen for å åpne Hurtigmeny.

Trykk B eller b for å velge 2D til 3D dybde.

c Trykk C eller c for å velge 1, 2, 3, 4 eller 5.

Når denne funksjonen er stilt inn til På, vises en melding på skjermen når et 3D-signal

er mottatt.

a

b

c

d

e

Stille inn 3D startmelding

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D sikkerhetsinnstillinger og trykk på

OK.

Tast inn din 4-sifrede 3D PIN-kode.

Trykk på B eller b for å velge 3D startmelding.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

Jo høyere nummer, jo sterkere er 3D-effekten.

31


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Stille inn 3D lås

Stille inn Aktiver 3D timer

Norsk

Når denne funksjonen er stilt inn til På, må du taste inn din 3D PIN-kode for å endre

visningsmodus.

a

b

c

d

e

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D sikkerhetsinnstillinger og trykk på

OK.

Tast inn din 4-sifrede 3D PIN-kode.

Trykk på B eller b for å velge 3D lås.

Trykk på C eller c for å velge På.

Når 3D tidslås-funksjonen er stilt inn til På, vises verken PIN-inntastingsvinduet eller

3D-startmeldingen når 3D aktiver timer er aktiv, selv om det byttes til 3D-modus. Dette

hjelper deg til å unngå å måtte be om 3D-Lås pinkode og vise 3D-startmelding hver

gang du bytter til 3D.

MERK: Denne funksjonen kan ikke velges før 3D PIN er stilt inn.

a

Stille inn 3D tidslås

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Denne funksjonen hjelper deg med å huske på at du ikke må se på 3D-video over lang

tid. Straks en innstilt tidsperiode har forløpt, vises en dialogboks som spør om du vil

fortsette å se på videoen eller ikke.

a

b

c

d

e

f

a

b

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D sikkerhetsinnstillinger og trykk på

OK.

Tast inn din 4-sifrede 3D PIN-kode.

Trykk på B eller b for å velge Aktiver 3D timer.

Trykk på C eller c for å velge 30, 60, 90 eller 120 minutter.

For å avbryte timeren, velg Av.

Vise 3D viktig info

I Preferanser-menyen, trykk B eller b for å velge 3D oppsett og

trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge 3D viktig info og trykk på OK.

b

c

d

e

Trykk på B eller b for å velge 3D sikkerhetsinnstillinger og trykk på

OK.

Tast inn din 4-sifrede 3D PIN-kode.

Trykk på B eller b for å velge 3D tidslås.

Trykk på C eller c for å velge På.

Venstre og høyre bilde i brillene kan byttes. Hvis 3D-bilder virker uklare, kan du bytte

venstre og høyre sider av 3D-bildet.

a

b

c

Bytte venstre og høyre bilder

Trykk på QUICK på fjernkontrollen for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B eller b for å velge 3D-innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Venstre og høyre bilde.

d

Trykk på C eller c for å velge Byttet.

32


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Lydkontroller

Lydforsterkning

Lydstyrkekontroller og demping av lyd

Lydstyrke

Trykk på 2+ eller 2– for å tilpasse lydstyrken.

Lyd av

Trykk én gang på for å slå av lyden, og trykk igjen for å avbryte.

Lydforsterkning vektlegger frekvensområdet i stemmen til den som taler, slik at det

blir lettere å høre hva de sier.

a

b

I menyen for Avanserte lydinnstillinger, trykk på B eller b for å

velge Lydforsterkning.

Trykk C eller c for å velge På eller Av.

Norsk

Hvis et program eller film kringkastes med et lydspråk på mer enn ett språk, kan du

velge mellom lydsporene med Tospråklig-funksjonen.

a

b

c

Tospråklig

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Lyd-ikonet og trykk OK.

Trykk B eller b for å merke Tospråklig og trykk C eller c for å velge

Språk 1 eller Språk 2.

Audyssey ABX-teknologi bruker sofistikert driveranalyse og

lavfrekvensovervåkning for å utvide frekvensområdet og bassen i små høyttalere.

Dette gjør det mulig for systemet å gjengi lavere frekvenser enn hva som ville vært

mulig med et tradisjonelt system av samme størrelse.

a

b

Audyssey ABX

Trykk på B eller b i menyen Avansert lydinnstilling for å velge

Audyssey ABX.

Trykk på C eller c for å velge ønsket Audyssey ABX-nivå (Lav, Høy

eller Av).

Lyd

Tospråklig

Balanse

Avansert lydinnstilling

Dynamisk volum

Dynamisk områdekontroll

Justering av lydnivå

TV Høyttalere

Hodetelefoninnstillinger

0

Språk 1

AvAudyssey Dynamic Volume® kontrollerer volumnivåene for å eliminere høye pigger

og heve myk dialog slik at man får mer glede av å se på fjernsyn og film.

a

b

Dynamisk volum®

Trykk på B eller b i menyen Lyd for å velge Dynamisk volum.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

a

a

b

c

Balanse

I Lyd-menyen, trykk B eller b for å merke Balanse, og trykk deretter

C eller c for å vektlegge venstre eller høyre høyttalerbalanse.

Bass, Diskant

I Lyd-menyen, trykk på B eller b for å velge Avanserte

lydinnstillinger og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Bass eller Diskant.

Trykk på C eller c for å tilpasse innstillingen.

a

b

Dynamisk områdekontroll

Denne funksjonen tillater kontroll av lydkomprimering for noen digitale TVprogrammer

(MPEG-1- og MPEG-2-lydprogrammer støttes ikke).

I Lyd-menyen, velg B eller b for å utheve Dynamisk

områdekontroll.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

33


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Justering av lydnivå

Hodetelefoninnstillinger

Norsk

Noen ganger kan det være store forskjeller i lydstyrken når du bytter fra en DTV 5.1

kanal til en DTV 2 kanal, en ATV-kanal eller en ekstern inngang. Bruk av Justering av

lydnivå-funksjonen reduserer disse forskjellene.

a Still inn lydstyrkenivået som vanligvis brukes når du ser på et DTV 5.1

kanal-program.

b

c

d

Still inn til en kanal som er DTV 2 kanal eller ATV eller en ekstern inngang.

I menyen Lyd trykk på B eller b for å velge Justering av lydnivå og

trykk OK.

Trykk B eller b for å velge et alternativ, og trykk deretter C eller c for

å justere volumet.

Justering av lydnivå

DTV 2 KANAL

ATV

Ekstern inngang

MERK:

• Elementet som er tilgjengelig avhenger av den gjeldende inngangskilden. For

eksempel, mens du ser på et DTV 2 kanal-program, er kun DTV 2 KANAL

tilgjengelig og de to andre elementene er skyggelagt i menyen. Dette gjør at du

kan enkelt justere i henhold til hvert forhold.

• Når du ser på et program i DTV 5.1 kanal, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.

-5

0

0

Denne innstillingen brukes til å stille inn lydutgangen når hodetelefonene er koblet til.

Høyttalerforbindelse

Hodetelefon

På Lyd sendes ut

(2 ± er tilgjengelig.)

Av

Lyd sendes ut (Hodetelefon

volum-menyen er

tilgjengelig.)

a

b

c

I menyen Lyd trykk på B eller b for å velge

Hodetelefoninnstillinger og trykk OK.

Trykk B eller b for å velge Høyttalerforbindelse, og trykk C eller c

for å velge På eller Av.

Hvis du velger Av, kan du utheve Hodetelefon volum og bruke C eller

c til å justere hodetelefonlyden.

Hodetelefoninnstillinger

Høyttalerforbindelse

Hodetelefon volum

Ingen lyd

Høytalere

Lyd sendes ut

(2 ± er tilgjengelig.)

50


a

b

TV Høyttalere på/av

Denne funksjonen lar deg skru TV Høyttalere av når du kobler til lydsystemet.

I Lyd-menyen, trykk på B eller b for å velge TV Høyttalere.

Trykk på C eller c for å velge Av.

For å skru på de innebygde høyttalerne:

Velg På i trinn 2.

Lydbeskrivelse er et ekstra lydspor med kommentarer slik at synshemmede personer

kan forstå og ta glede av historien. Bokstavene AD vises i kanalbanneret når

programmer inneholder AD-innhold.

a

b

Lydbeskrivelse

I Lyd-menyen, trykk på B eller b for å velge Lydbeskrivelse og trykk

på OK.

Trykk B eller b for å merke Lydbeskrivelse og trykk C eller c for å

velge På.

Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelse


Blandingsnivå

50

AD-knappen på fjernkontrollen kan også brukes til å slå på eller av

Lydbeskrivelse-funksjonen.

c

For å justere lydstyrkenivået til lydbeskrivelsen etter hovedlydstyrken,

uthev Blandingsnivå og trykk C eller c.

34


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Visning i bredskjerm

Avhengig av typen sending som overføres, kan du se på programmer i flere typer formater.

BREDFORMAT

Bruk denne innstillingen når du ser på en DVD i

bredskjerm, video i bredskjerm eller en sending i 16:9-

formatet (når dette er tilgjengelig). På grunn av de ulike

typene bredskjermformater som er tilgjengelige (16:9,

14:9, 20:9, osv), kan det hende at du vil se svarte linjer

på toppen og bunnen av skjermen.

Norsk

4:3

Bruk denne innstillingen til å se en sending i ekte

4:3-format.

SUPER LIVAKTIG

Denne innstillingen vil forstørre et 4:3-bilde for å

passe på skjermen ved å strekke bildet horisontalt

og vertikalt, mens bedre proporsjoner holdes på

midten av bildet. Noe forvrengning kan oppstå.

KINO

Mens du ser på filmer/video i “alle

sidepanelformat”, vil denne innstillingen

eliminere eller redusere de svarte linjene på alle

sider av skjermen ved å zoome inn og velge bildet

uten forvrenging.

TEKSTING

Når teksting er slått på i en sending i et letterboxformat,

vil denne innstillingen heve bildet slik at

all tekst vises.

TEKSTING

14:9

Bruk denne innstillingen når du ser på en sending

i 14:9-format.

35


KONTROLLER OG FUNKSJONER

NATURLIG

Denne innstillingen vil vise bildet uten overskanning,

dvs. WYSIWYG.

Norsk

PC NORMAL

Denne innstillingen vil vise bildet uten

overskanning, dvs. WYSIWYG.

Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ser på

en PC-signalkilde via en HDMI- eller PC-terminal.

PC BRED

Denne innstillingen vil vise bildet uten

overskanning eller sidepaneler.

Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ser på

en PC-signalkilde via en HDMI- eller PC-terminal.

Punkt for punkt

“Punkt for punkt” er en ikke-skalerbar visning.

Avhengig av inngangssignalformatet, vises bildet

med sidepaneler og/eller linjer på toppen og bunnen

av skjermen (f.eks. VGA-inngangskilde).

Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å vise listen over tilgjengelige bredskjermformater.

Trykk gjentatte ganger på knappen for å utheve nødvendig format.

Hurtigmeny-funksjonen kan også brukes til å velge Bildestørrelse.

AV-format

Bildestørrelse

Bredformat

4:3

Super live

Kino

Teksting

14:9

Naturlig

PC-format

Bildestørrelse

PC Normal

PC bred

Punkt for punkt

Bruk av spesialfunksjoner for å endre størrelsen på bildet som vises (f.eks. endre høyde-/breddeforhold) med hensikt om å vise offentlig eller for kommersiell vinning kan være i strid

med lover om copyright.

36


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bildekontroller

Bildepreferanser

De fleste bildekontroller og funksjoner er tilgjengelig i både digitale

og analoge moduser.

OBS! Funksjoner som ikke er tilgjengelige vil være skyggelagt.

Dette fjernsynet lar deg tilpasse bildestilen etter din personlig stil.

AutoView, Dynamisk, Standard, Hollywood 1, Hollywood 2, Varehus, Spill

og PC er forhåndsinnstilte alternativer og påvirker mange funksjoner/innstillinger i

fjernsynet.

MERK:

• På grunn av at AutoView-modus automatisk justerer bildeinnstillingene basert

på omgivelsenes lysforhold og signalinnholdet i inndata, vil Auto klarhet

sensor-menyen være nedtonet når den blir valgt.

• Varehus-modus er kun tilgjengelig når Plassering er stilt inn til Varehus.

• Spill-modus er tilgjengelig i ekstern inngangsmodus (utenom antenneinngang).

Når du velger Spill-modus, velges passende bredskjermformater.

• PC-modus er tilgjengelig i RGB/PC-inngangsmodus eller HDMI-inngangsmodus.

a

b

c

d

Bildevalg

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk på B / Cc for å markere Bilde-ikonet og trykk på OK.

Trykk B eller b for å velge Bildevalg.

Bilde

Bildevalg

Res.

Sortnivå

Kontrast

Lys

Farge

Nyanse

Skarphet

100

100

0

0

0

0

Standard

Trykk på C eller c for å velge bildemodusen du vil bruke og trykk på OK.

MERK: Bildemodusen du velger påvirker kun det aktuelle inngangssignalet. Du kan

velge en annen bildemodus for hvert inngangssignal.

Du kan tilpasse gjeldende bildemodusinnstillinger som nødvendig. For eksempel, mens

du velger “Dynamisk”, hvis du endrer følgende elementer, som Sortnivå, Kontrast,

Lys, Farge, Nyanse, Skarphet og Avanserte bildeinnstillinger, lagres dine nye

innstillinger for bildemodusen “Dynamisk”.

a

b

I Bilde-menyen, trykk på B eller b for å velge enten Sortnivå,

Kontrast, Lys, Farge, Nyanse eller Skarphet og trykk på OK.

Trykk på C eller c for å justere innstillingene.

Denne funksjonen nullstiller alle bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene

utenom Bildevalg.

a I Bilde-menyen, trykk på B eller b for å velge Res. og trykk på OK.

b

En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk

på OK.

Når ColourMaster er stilt inn til På gjør den “Grunnfargejustering”-funksjonen

tilgjengelig igjen.

a

b

c

Res.

ColourMaster

I Bilde-menyen, trykk på B eller b for å velge Avanserte

bildeinnstillinger og trykk på OK.

Trykk på b for å velge ColourMaster.

Avanserte bildeinnstillinger

ColourMaster

Grunnfargejustering

Fargetemperatur

Auto klarhet sensor

Aktiv baklyskontroll

Sort/hvitt nivå

Støyreduksjon

Active Vision

Av

Av

Lav

Middels

Høy

Trykk på C eller c for å velge På eller Av og trykk OK.

Norsk

37


KONTROLLER OG FUNKSJONER

a

Grunnfargejustering

Grunnfargejustering-funksjonen tillater justering av individuelle farger etter

personlig preferanse. Dette kan være nyttig når du bruker en ekstern kilde.

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Grunnfargejustering og trykk på OK.

Når Auto klarhet sensor er aktivert, vil den automatisk optimere baklysnivåene slik at

de passer med omgivende lysforhold.

a

Auto klarhet sensor

I menyen for Avanserte bildeinnstillinger, trykk på B eller b for å

velge Auto klarhet sensor.

Norsk

b

Trykk på B eller b for å velge et alternativ, og trykk på c eller for å gå

til vinduet for å tilpasse alternativet.

b

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

c

d

Grunnfargejustering

Res.

Rød

Grønn

Blå

Gul

Magenta

Cyan

Fargetone Metning

Lys

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Trykk på C eller c for å velge Fargetone, Metning eller Lys, og trykk

deretter på B eller b for å tilpasse innstillingene etter behov.

Fargetone Metning Lys

Rød 0

0 -1

Trykk på BACK for å gå tilbake til forrige meny.

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Res. og trykk på OK.

Når Aktiv baklyskontroll -funksjonen er aktivert, vil den kontrollere

bakgrunnslysnivåene , avhengig av forskjellige scener som bilde i bevegelse lys scene

eller -mørk scene.

a

b

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Aktiv baklyskontroll.

Trykk C eller c for velge Høy, Lav eller Av.

Høy: For å kontrollere bakgrunnslysnivåene, avhengig av forskjellige scener som

bilde i bevegelse lys scene eller -mørk scene

Lav: For å kontrollere bakgrunnslysnivåene for mørk scene

Sort/hvitt nivå øker styrken til mørke områder av bildet for å forbedre definisjonen.

a

Aktiv baklyskontroll

Sort/hvitt nivå

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Sort/hvitt nivå.

Fargetemperatur øker “varmen” eller “kjøligheten” til bildet ved å øke den røde eller

blå nyansen.

a

Fargetemperatur

I menyen for Avanserte bildeinnstillinger, trykk på B eller b for å

velge Fargetemperatur, og trykk deretter OK.

b

Trykk C eller c for velge Høy, Middels, Lav eller Av.

b

c

Trykk på B eller b for å velge Fargetemperatur, og trykk på C eller

c for å velge Kald, Naturlig eller Varm etter dine preferanser.

Trykk på B eller b for å velge Rødt nivå, Grønt nivå eller Blått nivå,

og trykk på C eller c for å tilpasse innstillingene.

MERK: For å tilbakestille justeringene til fabrikkinnstillingene, velg Res. og trykk

OK.

38


KONTROLLER OG FUNKSJONER

MPEG støyreduksjon – Støyreduksjon

Automatisk format (bredskjerm)

Når du ser på en DVD, kan komprimeringen føre til at enkelte ord eller bildeelementer

blir forvrengte eller pikslet.

Med MPEG støyreduksjon-funksjonen reduseres denne effekten ved å glatte

ut kantene.

a

b

c

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Støyreduksjon og trykk på OK.

Trykk på b for å velge MPEG støyreduksjon.

Støyreduksjon

MPEG støyreduksjon

DNR

Trykk på C eller c for å velge Høy, Middels, Lav eller Av.

DNR – Digital støyreduksjon

Lav

Auto

Når dette fjernsynet mottar et ekte bredskjermbilde og Auto-format er På, vises det

automatisk i bredskjermformat uansett forrige innstilling på fjernsynet.

a

b

c

d

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Display innstillinger og trykk OK.

Trykk B eller b for å merke Auto-format og trykk C eller c for å

velge På eller Av.

Display innstillinger

Auto-format

Strekk 4:3

Bildeposisjon

PC innstillinger


Av

Norsk

a

b

a

b

Med DNR kan du “myke” opp skjermrepresentasjonen til et svakt signal for

å redusere støyeffekten.

Velg DNR fra Støyreduksjon-menyen.

Trykk C eller c for velge Lav, Middels, Høy, Auto eller Av.

Forskjellene er ikke alltid synlige (for best resultat, bruk lavere

innstillinger da bildekvaliteten kan gå tapt hvis innstillingen er for høy).

Denne funksjonen vil redusere bildeuskarphet uten å senke bildelysstyrken, eller

påføre flimring.

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Active Vision.

Trykk C eller c for å velge Høy, Middels, Standard eller Av.

MERK: Når Bildevalg er stilt inn til Spill, skyggelegges denne funksjonen og settes

automatisk til Av.

a

b

Denne funksjonen lar deg nullstille gjeldende Avanserte bildeinnstillinger

til standardverdiene.

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på B eller b for å

velge Res..

Trykk på OK.

Active Vision

Nullstille de avanserte bildeinnstillingene

Når Strekk 4:3 er aktivert, endrer størrelsesbyttingssystemet 4:3-programmer til

et fullskjermbilde.

a

b

I Preferanser-menyen, trykk på B eller b for å velge Display

innstillinger og trykk på OK.

Trykk B eller b for å velge Strekk 4:3 og trykk C eller c for å velge

På eller Av.

Når Blått bilde velges blir skjermen blå og lyden dempes på analoge kanaler og

eksterne inngangsmoduser når ingen signal mottas.

MERK: Noen eksterne inngangslyder er ikke dempet.

a

b

Strekk 4:3

Blått bilde

I Preferanser-menyen, velg B eller b for å utheve Blått bilde.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

39


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bildeposisjon

Bildeposisjonen kan tilpasses til å passe med din personlige preferanse og kan være

spesielt nyttig for eksterne inngangskilder.

Norsk

MERK: Funksjonen Bildeposisjon kan ikke velges i DTV-modus.

a

b

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge Display

innstillinger og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Bildeposisjon.

c

d

Display innstillinger

Auto-format

Strekk 4:3

Bildeposisjon

PC innstillinger

Trykk på OK for å vise alternativene som er tilgjengelige for det valgte

bildeformatet.

Trykk på B eller b for å velge et alternativ, og trykk på C eller c for å

tilpasse innstillingene.


Av

Alternativene varierer avhengig av det valgte bredskjermformatet og

inngangssignalet.

Bildeposisjon

Horisontal posisjon

Vertikal posisjon

Res.

0

0

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Res. i Bildeposisjonmenyen

og trykk på OK.

Frys bilde

a

Denne funksjonen brukes til å holde et stillbilde på skjermen.

Trykk på r for å holde et bilde på skjermen, trykk på r igjen for å

avbryte.

40


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke hjemmenettverket ditt

Denne TV’en er en DLNA CERTIFIED spiller. Denne TV-en kan spille

av digitalt innhold som er lagret på et DLNA CERTIFIED-produkt

med serverfunksjon.

Dersom du ønsker å bruke denne TV’en som en DLNA CERTIFIED

spiller, må du først konfigurere nettverket på TV’en (se side 13).

Hvis du vil bruke hjemmenettverket ditt, må du konfigurere

nettverket på TV-en. (se side 13)

Du må endre nettverksinnstillingene hvis nødvendig (se “Sette opp

nettverket” på side 42).

Når du bruker et trådløst hjemmenettverk:

Trådløst samspill

TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter er designet til å fungere sammen med ethvert

annet trådløst LAN-produkt som er basert på radioteknologien Direct Sequence

Spread Spectrum (DSSS)/Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), og er

kompatibelt med:

• IEEE 802.11-standarden om trådløse LAN (revisjon a/b/g/n), som definert og

godkjent av Institute of Electrical and Electronics Engineers.

• TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter er ment for bruk med VL96 og XL97-serien

med LCD TV-er og bør ikke brukes med noen annen enhet.

Bruk av WLAN-adapteren i andre USB-produkter kan føre til skade på WLANadapteren

og/eller utstyret. Slik bruk vil annullere enhver garanti som ellers

gjelder, og TOSHIBA har ingen erstatningsansvar for skader som kan oppstå som

følge av slik bruk.

FORSIKTIG

Bluetooth og trådløse LAN-enheter benytter samme

radiofrekvensområde og kan skape interferens med hverandre. Hvis du

bruker Bluetooth og trådløse LAN-enheter samtidig, kan det hende at

du opplever et mindre optimalt nettverksforhold eller du kan til og med

miste nettverkstilkoblingen din.

Hvis du skulle oppleve slike problemer, må du straks slå av enten

Bluetooth eller det trådløse LAN.

Faktisk ytelse kan variere, inkludert nedre trådløse nettverkskapasitet

datagjennomstrømningshastighet, rekkevidde og dekning.

Ytelse avhenger av en rekke faktorer, forhold og variabler, inkludert

avstand fra tilgangspunktet, mengde nettverkstrafikk,

bygningsmateriell og konstruksjon, operasjonssystemet som brukes,

hvilke trådløse produkter som brukes samtidig, interferens og andre

negative forhold.

Trådløst LAN og helsen din

Trådløse LAN-produkter, som andre radioenheter, sender ut radiofrekvens i form av

elektromagnetisk energi. Energinivået som sendes ut med trådløse LAN-enheter er

derimot mye mindre enn elektromagnetisk energi sendt ut av trådløse enheter som

for eksempel mobiltelefoner.

Fordi trådløse LAN-produkter betjenes innenfor retningslinjene til standarder og

anbefalinger for radio og sikkerhet, mener TOSHIBA at trådløst LAN er trygt for bruk

av forbrukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler den gjengse

oppfatning blant forskere og resultat fra rådslagninger av paneler og komiteer med

forskere som kontinuerlig gjennomgår og tolker den omfattende

forskningslitteraturen.

I noen situasjoner eller miljø, kan bruk av trådløst LAN være begrenset av eieren av

bygningen eller ansvarlige representanter for organisasjonen. Slik begrensning kan

gjelde i områder hvor risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester er

tolket som potensielt skadelig.

Hvis du er usikker på policyen som gjelder for bruk av trådløse enheter i en spesifikk

organisasjon eller miljø, bør du be om tillatelse til å bruke den trådløse LAN-enheten

før du slår på utstyret.

Denne Dual Band trådløse LAN-adapteren kan betjenes i følgende land:

AT Østerrike IS Island

BE Belgia LI Liechtenstein

CH Sveits LT Litauen

CY Kypros LU Luxembourg

CZ Den tsjekkiske republikk LV Latvia

DE Tyskland MT Malta

DK Danmark NL Nederland

ES Spania NO Norge

FI Finland PL Polen

FR Frankrike PT Portugal

GB United Kingdom SE Sverige

GR Hellas SI Slovenia

EE Estland SK Slovakia

HU Ungarn BG Bulgaria

IT Italia RO Romania

IE Irland TR Tyrkia

Slik bruker du denne Dual Band trådløs LAN-adapteren

• Hvis denne enheten skal brukes i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz, er den

begrenset til innendørs bruk.

• Hvis denne enheten skal brukes for 802.11 b/g/n-funksjonen i frekvensområdet

2,454 GHz til 2,4835 GHz i Frankrike, er den begrenset til innendørs bruk.

• En generell tillatelse er nødvendig for å bruke denne enheten utendørs eller på

offentlige steder i Italia.

• Denne enheten er IKKE TILLATT i det geografiske området innenfor en radius på

20 km fra sentrum i Ny-Ålesund i Norge.

Norsk

41


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Sette opp nettverket

Du kan velge nettverkstypen.

a

b

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Assistert oppsett

a

b

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Nettverk type, og trykk på C eller c

for å velge Trådløst.

Norsk

c

Trykk på B eller b for å velge Nettverksoppsett og trykk OK.

c

Trykk på B eller b for å velge Trådløst oppsett og trykk OK.

d

Preferanser

3D oppsett

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Trykk B eller b for å merke Nettverk type og trykk C eller c for å

velge Koblet eller Trådløst.

Nettverksoppsett

Nettverk type

Trådløst oppsett

Avansert nettverk oppsett

Nettverktilkoblings test

MERK: Hvis Dual Band WLAN-adapteren ikke er tilkoblet, vil Trådløst ikke

kunne velges.

e Hvis du valgte Koblet, se “Avansert nettverk oppsett” på side 44.

Trådløst oppsett

Auto

Av

Koblet

MERK:

• Denne funksjonen er skyggelagt når Dual Band WLAN-adapter ikke er koblet til

eller Nettverk type er satt til Koblet.

• Når du setter inn eller tar ut den trådløse LAN-adapteren, må du slå av TV-en og

trekke ut nettstrømpluggen, og så setting inn pluggen og slå på igjen.

• Det garanteres ikke at tilkoblingen til tilgangspunktet opprettholdes.

Tilkoblingen kan kobles fra mens du ser på TV.

• Ikke fjern Dual Band WLAN-adapter mens Nettverk type er stilt inn til Trådløst

eller den trådløse kommunikasjonen er aktiv.

Det finnes 2 metoder for Trådløst oppsett:

Assistert oppsett med Wi-Fi-ruterens varslingsinformasjon

Nettverksnavn, autentifisering og kryptering blir basert på informasjon sendt fra

Wi-Fi-ruteren. Sikkerhetsnøkkel må stilles inn manuelt.

Manuelt oppsett

Nettverksnavn, autentifisering, kryptering og sikkerhetsnøkkel må legges inn

manuelt.

d

e

f

g

h

Trykk på B eller b for å velge Assistert oppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge ønsket tilgangspunkt, og trykk på OK.

MERK: Kontroller MAC-adressen på etiketten til tilgangspunktet eller i

veiledningen, og velg ditt tilgangspunkt.

Uthev Sikkerhetsnøkkel og trykk på OK. Software tastatur-vinduet

vises.

Tast inn Sikkerhetsnøkkel med Software tastatur (se side 46). Trykk på

den BLÅ knappen for å lagre innstillingen din.

MERK:

• Sikkerhetsnøkkelen må oppfylle disse kravene:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII eller 64 heksagonale tegn

- WEP: 5 eller 13 ASCII eller 10 eller 26 heksagonale tegn

• Det er kun én nøkkel-ID som kan stilles inn for WEP-kryptering.

Merk Utført og trykk OK.

MERK: Hvis Nettverk navn ikke vises, se trinn 4 og 5 i Manuelt

oppsett under for å stille inn Nettverk navn før du trykker på Utført.

MERK: Innstillinger lagres ikke hvis du trykker på BACK før du har valgt Utført.

Manuelt oppsett

a

b

c

d

e

Trådløst oppsett

Assistert oppsett

Manuelt oppsett

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Nettverk type, og trykk på C eller c

for å velge Trådløst.

Trykk på B eller b for å velge Trådløst oppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Manuelt oppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Nettverk navn og trykk OK. Software

tastatur-vinduet vises.

f

Tast inn Nettverk navn med Software tastatur (se side 46). Trykk på den

BLÅ knappen for å lagre innstillingen din.

42


KONTROLLER OG FUNKSJONER

g

h

i

j

k

Trykk B eller b for å merke Verifisering og trykk C eller c for å velge

Åpent system, Delt nøkkel, WPA-PSK eller WPA2-PSK.

Trykk B eller b for å merke Kryptering og trykk C eller c for å velge

Ingen, WEP, TKIP eller AES.

MERK:

• Enkelte typer kryptering er kun kompatible med spesifikke

verifiseringstyper.

- Når Verifisering er Åpent system, er kun WEP eller Ingen

kompatibelt.

- Når Verifisering er Delt nøkkel, er kun WEP kompatibelt.

- Når Verifisering er WPA-PSK eller WPA2-PSK, er kun TKIP eller AES

kompatibelt.

• Når ukompatible kombinasjoner av Verifisering/Kryptering oppdages,

vises en advarsel, og ingen tilkoblingsforsøk gjøres før dette er rettet

opp i.

• Det er kun én nøkkel-ID som kan stilles inn for WEP-kryptering.

Trykk på B eller b for å velge Sikkerhetsnøkkel og trykk OK.

Tast inn Sikkerhetsnøkkel med Software tastatur (se side 46). Trykk på

den BLÅ knappen for å lagre innstillingen din.

MERK: Dette elementet skyggelegges når Kryptering er Ingen.

Uthev Utført og trykk deretter på OK.

MERK: Når Kryptering er Ingen, vises en melding. Trykk på C eller c

for å velge Ja og trykk på OK.

MERK: Innstillinger lagres ikke hvis du trykker på BACK før du har valgt Utført.

Trådløs informasjon

Innstillingene som er konfigurert i Trådløst oppsett kan bekreftes.

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B eller b for å velge Trådløs informasjon og trykk deretter

på OK.

Hurtigmeny

Bildestørrelse

3D-innstillinger

Mer Info.

Kanalalternativer

Av-timer

Høytalere

Hodetelefon volum

Trådløs informasjon

Super live

Når Nettverk type er Trådløst, vil et informasjonsvindu for trådløs bli

vist.

MERK: Trykk på den RØDE knappen for å skanne alle tilkoblingspunkter.

Element

Beskrivelse

Status

Tilkoblet vises når TV-en er koblet til med

tilgangspunktet.

Frakoblet vises når TV-en ikke er koblet til med

tilgangspunktet.

Signal

Tilkoblingens signalstyrke med tilgangspunktet

(STERK/MEDIUM/SVAK)

Hurtighet

Link med AP

Modus Driftsmodus (11a, 11b, 11g, 11n)

Nettverk navn SSID innstilt

Verifisering

Verifisering innstilt

Kryptering

Kryptering innstilt

Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkel innstilt

AP MAC adresse Tilgangspunktets MAC-adresse vises når TV-en er koblet

til med tilgangspunktet.

TV MAC-adresse MAC-adressen til USB (Dual Band WLAN-adapter) vises.

DHCP

Aktiv. vises når du bruker DHCP.

Deaktiv. vises når DHCP ikke brukes.

IP-adresse

TV-ens IP-adresse

Subnet maske Verdien til Subnet maske

Standard inngang Adressen til Standard inngang

DNS

Adressen til DNS

50

00:00

TV Høyttalere

Norsk

43


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

MERK: Selv om et tilgangspunkt for IEEE 802.11n brukes når Kryptering er stilt inn

til WEP eller TKIP, kan Hastighet-verdien være lav. Det anbefales at Kryptering

endres til AES (se “Manuelt oppsett” på se side 42).

Merknader om trådløse LAN-miljø:

• Ikke alle funksjoner under IEEE802.11 støttes.

• ad-hoc-modusen støttes ikke.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11a eller IEEE 802.11n på 5 GHz for streaming

av lyd og SD-video.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11n på 5 GHz for streaming av HD-video.

• Det anbefales at krypteringshastigheten for streaming av videoinnhold er på

20 Mbps eller mindre.

• Det anbefales ikke at 2,4 GHz brukes for streaming av lyd og video.

• Avspilling av innhold kan forstyrres av forskjellige forstyrrelser i nærheten.

MERK:

• Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til med denne TV-en er På, kan du

stille inn Auto oppsett til På eller Av.

(Dette bør vanligvis innstilles til På.)

• Når DHCP-funksjonen til ruteren er Av, stiller du inn Auto oppsett til Av, og

stiller inn IP-adressen manuelt.

Oppsett av IP-adresse

Auto oppsett:

a

b

Avansert nettverk oppsett

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Avansert nettverk oppsettt og trykk

OK.

Manuelt oppsett:

a

b

c

d

e

f

g

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Avansert nettverk oppsettt og trykk

OK.

Trykk på B eller b for å velge Oppsett av IP-adresse og trykk OK.

Uthev Auto oppsett og trykk deretter på C eller c for å velge Av.

Oppsett av IP-adresse

Auto oppsett

Av

IP-adresse xxx . xxx . xxx . xxx

Subnet maske

xxx . xxx . xxx . xxx

Standard inngang xxx . xxx . xxx . xxx

Trykk på B eller b for å velge IP-adresse.

Trykk på C eller c for å utheve feltene du vil endre, og bruk deretter

tallknappene til å taste inn IP-adressen. Trykk på OK for å lagre

innstillingen.

MERK: Tallene i IP-adressefeltet må være mellom 0 og 255. Etter at hvert

feltnummer har blitt angitt, trykk på OK for å lagre hele adressen. Hvis

hele IP-adressen er ugyldig, kan en advarsel vises etter at du har trykt på

OK.

Trykk på B eller b for å velge Subnet maske, og rediger på samme

måte som IP-adresse.

c

d

Nettverksoppsett

Nettverk type

Koblet

Trådløst oppsett

Avansert nettverk oppsett

Trykk på B eller b for å velge Oppsett av IP-adresse og trykk OK.

Avansert nettverk oppsett

Oppsett av IP-adresse

DNS oppsett

MAC-adresse

Uthev Auto oppsett og trykk deretter på C eller c for å velge På.

h

Oppsett av IP-adresse

Auto oppsett

Av

IP-adresse xxx . xxx . xxx . xxx

Subnet maske

xxx . xxx . xxx . xxx

Standard inngang xxx . xxx . xxx . xxx

Trykk på B eller b for å velge Standard inngang, og rediger på

samme måte som med IP-adresse.

MERK: Hvis du manuelt stiller inn IP-adressen, må du ikke bruke samme IP-adresse

for noen annen enhet. IP-adressen du bruker bør være en privat adresse.

Oppsett av IP-adresse

Auto oppsett


IP-adresse xxx . xxx . xxx . xxx

Subnet maske

xxx . xxx . xxx . xxx

Standard inngang . . .

MERK: Andre elementer skyggelegges når Auto oppsett er stilt inn til På.

44


KONTROLLER OG FUNKSJONER

MERK: Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til denne TV-en er Av, stiller

du inn Auto oppsett til Av, og stiller inn DNS-adressen(e) manuelt.

Internettleverandøren din bør ha gitt deg disse opplysningene.

Auto oppsett:

a

b

c

d

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Avansert nettverk oppsettt og trykk

OK.

Trykk på B eller b for å velge DNS oppsett og trykk OK.

Trykk B eller b for å merke Auto oppsett, og trykk deretter C eller c

for å velge På.

MERK: Andre elementer skyggelegges når Auto oppsett er stilt inn til På.

Manuelt oppsett:

a

b

c

DNS oppsett

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Avansert nettverk oppsettt og trykk

OK.

Trykk på B eller b for å velge DNS oppsett og trykk OK.

MAC-adresse

Du kan se den faste MAC-adressen for TV-en og for Dual Band WLAN-adapter, hvis

en slik er installert.

a

b

c

a

b

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Avansert nettverk oppsettt og trykk

OK.

Trykk på B eller b for å velge MAC-adresse og trykk OK.

Denne funksjonen tester Internettilkoblingen.

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge

Nettverksoppsett og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Nettverktilkoblings test og trykk OK.

En melding vises med beskjed om tilkoblingen var vellykket eller om den

ikke kunne opprettes.

MERK: Resultatet av Nettverktilkoblings test garanterer ikke

tilkoblingen.

Slik avbryter du Nettverktilkoblings test:

a

Nettverktilkoblings test

Trykk på BACK mens du søker etter Internettilkoblingen.

Norsk

d

Trykk B eller b for å merke Auto oppsett og trykk C eller c for å

velge Av.

DNS oppsett

Auto oppsett

Av

Primær DNS adresse xxx . xxx . xxx . xxx

Sekundær DNS adresse xxx . xxx . xxx . xxx

e

f

Trykk på B eller b for å velge Primær DNS adresse.

Trykk på C eller c for å utheve feltene du vil endre, og bruk deretter

tallknappene til å taste inn den primære DNS-adressen. Trykk på OK for å

lagre innstillingen.

MERK: Tallene i DNS-adressefeltet må være mellom 0 og 255. Hvis du

taster inn et ugyldig tall og trykker på OK, nullstilles feltnummeret til

forrige verdi.

g

Trykk på B eller b for å velge Sekundær DNS adresse, og rediger

denne på samme måte som Primær DNS adresse.

45


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke software-tastaturet

Oppsett av nettverksenhet

Norsk

Du kan skrive inn tekst med software-tastaturet. Software tastatur-vinduet vises når

du trykker på OK på et felt hvor du kan taste inn bokstaver.

Slik skriver du inn tekst med software-tastaturet:

a

b

c

Uthev ønsket bokstav på software-tastaturet på skjermen.

Trykk på OK.

Gjenta trinnene 1 og 2 til du har tastet inn alt.

Dette oppsettet gjør at du kan betjene et hjemmenettverk - koblet til din TV - fra en

ekstern enhet.

Media kontroller oppsett

a

Ekstern kontroll oppsett

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge Oppsett av

nettverksenhet og trykk OK.

d

Trykk på den BLÅ knappen for å lukke software-tastaturet og gå tilbake

til forrige skjerm.

MERK: Hvis du trykker på BACK, kan ikke endringer lagres og softwaretastaturvinduet

lukkes. Teksten vil stå slik den er før tastaturet åpnes.

Preferanser

3D oppsett

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

AAA|

A a 1 @

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Auto

A B C D E F G

Nettverk lås

Av

H I J K L M N

O P Q R S T U

b

Trykk på B eller b for å velge Ekstern kontroll oppsett og trykk OK.

V W X Y Z

c

Trykk B eller b for å merke et alternativ og trykk OK.

Software tastatur-vinduet vises.

Inntasting på fjernkontrollen:

Knapp

Beskrivelse

OK

Taster inn det valgte tegnet.

0-9 Taster inn nummeret direkte.

B b C c

Flytter uthevelsen av tegnet.

CC cc

Flytter markøren.

Z

Flytter markøren til starten på en streng.

z

Flytter markøren til slutten på en streng.

RØD

Sletter 1 tegn til venstre for markøren.

GRØNN

Blar gjennom store bokstaver, små

bokstaver, tall og symboler, hvis dette er

tilgjengelig.

BLÅ

Lagrer endringer og lukker Software tastaturvinduet.

BACK

Lukker Software tastatur-vinduet uten å

lagre endringer.

Brukernavn — Angi brukernavnet (for å betjene TVen fra iPhone osv.)

ved å bruke Software tastaturet på skjermen (se side 46). Det maksimale

antallet tegn er 16.

Passord— Angi passordet (for å betjene TVen fra iPhone osv.) ved å

bruke Software tastaturet på skjermen (se side 46). Det maksimale

antallet tegn er 16.

MERK: Toshiba garanterer ikke normal funksjon med alle tilkoblede enheter.

46


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Enhetsnavn oppsett

a

b

c

TV-ens-enhetsnavn kan endres.

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge Oppsett av

nettverksenhet og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å markere Enhetsnavn oppsett og trykk på OK.

Uthev feltet Enhetsnavn og trykk på OK. Software tastatur-vinduet

vises.

Norsk

d

e

Tast inn Enhetsnavn med Software-tastaturet (se side 46). Trykk på den

BLÅ-knappen.

MERK: Enhetsnavnet kan ha en lengde på inntil 15 tegn.

Uthev Utført og trykk deretter på OK for å lagre innstillingen din.

47


KONTROLLER OG FUNKSJONER

USB-harddiskopptaksfunksjon

Stille inn USB-harddisken for opptak

Norsk

Denne funksjonen kan brukes til å ta opp og spille av digitale

kringkastingsprogrammer. Les forholdsreglene nedenfor før du tar

opptak eller ser på programmer ved bruk av USBharddiskopptaksfunksjonen.

MERK:

• For å bruke denne funksjonen må et USB flashminne eller en USB harddisk kobles

til TV'en.

• Programmer som er tatt opp og lagret på USB HDD kan kun ses på dette TVapparatet.

De kan ikke vises når harddisken kobles til et annet TV-apparat (også

samme modell av TV-apparatet), en PC eller noe annet utstyr.

• Du kan ikke se på en kanal samtidig som du tar opp fra en annen kanal.

• Er opptakstiden til USB HDD for kort, er det ikke sikkert at det lagres noe data.

• Du kan ikke ta opp video-inngangssignaler på USB HDD.

• Ikke alle typer sendinger kan tas opp.

• Etter at TV-apparatet er programmert til å ta opp en digital sending, må du ikke

koble fra strømtilførselen før opptaket starter.

Lar du i tillegg strømbryteren stå “På” til opptaket er planlagt å starte, kan dette

medføre at opptaket mislykkes.

• Skulle video- eller lydopptaket mislykkes på grunn av en feil på TV-apparatet eller

dårlige mottaksforhold, vil det ikke utbetales erstatning.

• Skjer det et strømbrudd, eller støpslet tas ut av veggkontakten under et

programmert opptak, vil opptaket stanse, og ikke fortsette, når strømmen er

tilbake eller støpselet settes tilbake på plass.

• Du må ikke koble fra strømpluggen når LED-indikatoren lyser.

• Enhver endring fra kringkastingsstasjonens side kan påvirke programplanen.

• Planlegging av flere påfølgende programmer kan resultere i at starten på hvert

program ikke tas opp.

• Programmerte opptak kan ikke skje dersom støpslet ikke er tilkoblet.

• Kobles støpslet fra under opptak kan dette medføre til mislykket lagring av

programmet som er tatt opp.

• Opptaksfunksjon med USB harddisk er ikke tilgjengelig i alle land.

• Ikke slå av TV’en under opptak.

• Når USB harddisk formatteres, blir all data som er lagret på harddisken slettet.

For å koble til en USB-harddisk (ikke inkludert)

En klarmelding vises når du kobler en USB-harddisk til USB-porten på TV’en.

a

Trykk på C eller c for å velge Nei, og trykk på OK.

MERK: Ikke garantert å fungere sammen med alle USB-harddisker.

a

For å ta opp programmet som vises for øyeblikket.

Trykk på ●REC -knappen på fjernkontrollen.

Programmet som vises for øyeblikket vil begynne å tas opp.

Programindikatoren (rød) vil være tent.

Stanse opptaket

a

b

Til USB1 eller USB2

USB-kabel

(ikke inkludert)

Ta opp DTV programmer (Ett-trykks opptak)

Trykk på v (stopp) – knappen.

Et bekreftelsesvindu med meldingen ”Vil du stoppe opptak?” vises.

Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk på OK.

Opptaket vil stanse.

USB-harddisk

48


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Programmerte opptak kan enkelt planlegges ved å bruke programguiden eller ved å

angi dato og klokkeslett.

VENNLIGST MERK:

Når et tidsstyrt program skal begynne vil et skjermbilde, der du kan velge mellom å

se på eller avbryte programmet, vises. Andre kanaler vil ikke være tilgjengelige

under det tidsinnstilte programmet hvis ikke programtimeren slettes.

Det vil kun være mulig å opprette eller redigere tidsinnstillinger for nåværende

innstilte DTV-inngang.

Bruke programveiledningen til å stille inn fremtidige opptak

a

b

c

d

e

Hvordan stille inn opptak via

programveiledningen

Trykk på GUIDE-knappen på fjernkontrollen (eller velg TV programmer

/ Veiledning-menyen fra menysystemet) for å vise den elektroniske

programveiledningen (EPG).

Trykk på B b C c for å markere det programmet du vil ta opp.

Trykk på OK. Rediger-menyen vises.

Rediger

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 Tirs, 26 Apr

Timertype

Sett timer

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

Slett timer

Trykk på B eller b for å markere Timertype og trykk på C eller c for å

velge Innspilling.

Trykk på B eller b for å markere Sett timer og trykk på OK.

ORANSJE LED vil tennes.

Søke etter og ta opp et program ved bruk av sjangersøk

a

b

c

d

Trykk på MENU / C c / B / C c for å markere TV programmer / Søk

etter sjanger-ikonene, og trykk på OK for å få tilgang til skjermbildet for

Søk etter sjanger.

Søk etter sjanger

Filmer

34 AB1

Hard Rain

31 PARIS PREMIERE Red Corner

11 NT1

The Lawnmower Man

9 W9

A Vow to Kill

34 AB1

11 NT1

Parenthood

Body and Soul

31 PARIS PREMIERE The Nun’s Story

9 W9

Red Corner

11 NT1

The Real Blonde

31 PARIS PREMIERE Critters

11 NT1

11 NT1

34 AB1

Trykk på C eller c for å velge sjanger. Oppførte programmer vil endre

seg etter den nye sjangeren. Trykk på B eller b for å velge programmet

du vil planlegge opptak av.

Trykk på OK. Rediger-menyen vises.

Rediger

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 Tirs, 26 Apr

Timertype

Sett timer

10:50 Tirs, 6 Apr

Ons,27 Apr 0:15- 1:45

Ons,27 Apr 22:15- 23:55

Tor,28 Apr 1:20- 3:00

Fre,29 Apr 1:30- 3:00

Lør,30 Apr 0:45- 2:40

Lør,30 Apr 1:15- 3:00

Lør,30 Apr 15:00- 17:30

Lør,30 Apr 23:20- 1:15

Søn,1 Mai 0:40- 2:00

Søn,1 Mai 0:40- 2:20

Indiana Jones and the Temple of Doom Søn,1 Mai 21:10- 23:20

The jackal

Søn,1 Mai 23:20- 1:15

Coup De Ville

Man,1 Mai 1:10- 3:00

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

Slett timer

Trykk på B eller b for å markere Timertype og trykk på C eller c for å

velge Innspilling.

Norsk

e

Trykk på B eller b for å markere Sett timer og trykk på OK.

ORANSJE LED vil tennes.

49


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Programmere timeren

a

Trykk på MENU / C c / B / C c for å markere ikonene TV

programmer / Program-timer og trykk på OK.

Planlegge et program ved bruk av informasjonsskjermen

a Ved å trykke på vil informasjonsskjermen, med detaljer om

kanalen og programmet som vises akkurat nå, vises.

Norsk

b

Velg den uprogrammerte kolonnen (svart kolonne) og trykk OK.

Rediger - menyen vises.

Rediger

Timertype

Kanal

Dato

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

30 CABC Kanal

Tirs, 26 Apr 2011

3D

D+

8888 ITV1 London ASTRA 19.2E

2D

AD Norsk

Side ved side


MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

HD 16:9

AD 18

Nyheter

6:00 Tor, 11 Okt

6:00- 8:00

15 min. igjen

Start timer

10:51

Avslutt timer

Gjenta

11:51

En gang

Neste

Også

World News and Sports

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

8:00- 9:00

Endre

c

d

Sett timer

Slett timer

Trykk på B eller b for å markere Timertype og trykk på C eller c for å

velge Innspilling.

Trykk på B og b for å gå gjennom listen, legg til detaljer om

programmet ved å bruke talltastene, og C og c for å velge.

b

Trykk på B eller b for å velge NESTE og trykk på OK.

Rediger - menyen vises.

Rediger

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 Tirs, 26 Apr

Timertype

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

Kanal:

Velg kanalen du ønsker å ta opp.

Sett timer

Slett timer

e

Dato:

Velg datoen du ønsker at opptaket skal starte.

Start timer:

Velg starttidspunkt for opptak.

Avslutt timer:

Velg sluttidspunkt for opptak.

Gjenta:

Velg “En gang”, “Daglig” eller “Ukentlig”.

En gang

Daglig

Ukentlig

Valgt innhold tas opp en gang.

Samme tidspunkt på samme kanal tas opp hver dag på

og etter valgt dato.

Samme tidspunkt på samme kanal og på samme ukedag

tas opp på og etter valgt dato.

Trykk på B eller b for å markere Sett timer og trykk på OK.

ORANSJE LED vil tennes.

c

d

a

Trykk på B eller b for å markere Timertype og trykk på C eller c for å

velge Innspilling.

Trykk på B eller b for å markere Sett timer og trykk på OK.

ORANSJE LED vil tennes.

Kontrollere, redigere eller slette

planleggingsinformasjon

Du kan kontrollere, redigere eller slette planleggingsinformasjonen.

Trykk på MENU / C c / B / C c for å markere ikonene TV

programmer / Program-timer og trykk på OK. Program-timer -

skjermbildet vises.

Opptaksliste:

• Avhengig av senderinformasjon vil ikke alltid programmets sendetid

eller annen informasjon vises korrekt i opptakslisten.

• Programmet vises ikke i opptakslisten med det samme opptaket

starter, men vises noen få minutter etter at opptaket har startet.

• Opptakslisten kan vise inntil 500 programmer.

• Dersom kanalinnstillingene endres er det ikke sikkert at det digitale

kanalnummeret, eller annen informasjon, vises korrekt i

opptakslisten.

• Da vist programtid beregnes ut fra reell opptaksinformasjon er det ikke

sikkert dette stemmer med opptakstiden på USB HDD.

50


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Kontrollere en plan

a

Trykk på B eller b i Program-timer - skjermbildet for å kontrollere

planen.

Redigere en plan

a

b

Slette en plan

a

b

Trykk på B eller b i Program-timer - skjermbildet for å velge tittelen

på planen du vil redigere og trykk på OK.

Rediger- skjermbildet vises. Endre innstillingene etter behov ved å følge

samme fremgangsmåte som da du satte opp planen.

Trykk på B eller b for å markere Sett timer og trykk på OK.

Trykk på B eller b i Bibliotet-skjermbildet for å velge tittelen på

planen du vil slette.

Trykk på den RØDE-knappen.

Trykk på C eller c i det viste bekreftelsesvinduet for å velge Ja og trykk

på OK. Valg plan vil bli slettet.

MERK: Du kan også slette en plan ved å velge Slett timer fra Rediger- menyen for

hver programmeringsmetode.

a

Se et program som er tatt opp

Vise Bibliotet-opptaksskjermen og velge en tittel fra opptaksprogramlisten.

Trykk pa MENU / C c / B / C c for a markere ikonene TV

programmer / Bibliotet og trykk pa OK.

Bibliotet - skjermbildet vises.

Bibliotet

14:15 Ons, 16 Feb

Alle

Søn Man Tirs Ons Tor Fre Lør

Sortere : Ny

WWWWWW

Ons, 16 Feb 10:00

WWWWWWWWWWWW

Ons, 16 Feb 10:00

WWWWWWW

Tor, 17 Feb 10:00

WWWWWWW

Tor, 17 Feb 10:00

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00 1235 ITV London

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00 ASTRA 19.2°E

WWWWWWW

Lør, 18 Feb 10:00

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 10 July 2011 14:30(01:30)

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 USB HDD3

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 Gjenværende plass:

WWWWWWW

Man, 18 Feb 10:00 86% (912.0GB)

c

Trykk på OK.

Visningen begynner.

Ikonet ● vises ved siden av tittelen som nå blir tatt opp.

Når tittelen som for øyeblikket tas opp blir valgt, og du trykker på OK, så

vil avspillingen starte fra begynnelsen av det programmet som tas opp

for øyeblikket.

Betjening under visning

Følgende handlinger kan utføres med fjernkontrollknappene.

c For SPILL cc For SPOL FREMOVER

v For STOPP z For HOPP-FREMOVER

W/w For PAUSE/TRINN C c For å skifte

Z For HOPP-TILBAKE

avspillingsposisjon

CC For SPOL TILBAKE

I tillegg til å se listen med titler som er tatt opp i Bibliotet- skjermbildet, kan du

beskytte eller slette titler og registrere titler i Personlig modus.

Vise Bibliotet- skjermbildet

a

Betjening fra Bibliotet- skjermbildet

Trykk på MENU / C c / B / C c for å markere ikonene TV

programmer / Bibliotet og trykk på OK.

Bibliotet- skjermbildet vises.

Bibliotet

14:15 Ons, 16 Feb

Alle

Søn Man Tirs Ons Tor Fre Lør

Sortere : Ny

WWWWWW

Ons, 16 Feb 10:00

WWWWWWWWWWWW

Ons, 16 Feb 10:00

WWWWWWW

Tor, 17 Feb 10:00

WWWWWWW

Tor, 17 Feb 10:00

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00 1235 ITV London

WWWWWWW

Fre, 18 Feb 10:00 ASTRA 19.2°E

WWWWWWW

Lør, 18 Feb 10:00

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 10 July 2011 14:30(01:30)

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 USB HDD3

WWWWWWW

Søn, 18 Feb 10:00 Gjenværende plass:

WWWWWWW

Man, 18 Feb 10:00 86% (912.0GB)

Norsk

b

Trykk på B eller b for å velge den tittelen du vil se på.

En forhåndsvisning av det valgte innholdet kan ses på

forhåndsvisningsskjermbildet.

Innholdet i tittelen som er valgt på forhåndsvisningsskjermen spilles av.

For å endre rekkefølgen for hvordan titlene blir listet opp, trykk på den

BLÅ knappen.

51


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Sette eller fjerne beskyttelse av innspilt program

Ved å beskytte et program unngår man at det slettes ved et uhell.

Velg tittel på programmet som du vil beskytte og trykk på den GRØNNE knappen.

Ikonet vises ved siden av tittelen og programmet er beskyttet.

Hvis Beskytt er stilt til På når programmet tas opp vil - ikonet vises ved siden av

tittelen til programmet som tas opp.

Når en tittel med - ikonet velges og det trykkes på den GRØNNE-knappen,

forsvinner - ikonet og programmet er ikke lenger beskyttet.

Slette et innspilt program

a

b

c

Trykk på den RØDE knappen. Avmerkingsbokser vises ved siden av

tittelene.

Trykk på B eller b for å velge den tittelen du vil slette og trykk på OK.

En hake vises i avmerkingsboksen.

Bibliotet

Alle

Sortere : Ny

WWWWWW

On

WWWWWWWWWWWW

On

WWWWWWW

To

WWWWWWW

To

WWWWWWW

Fr

WWWWWWW

Fr

WWWWWWW

Fr

WWWWWWW


S

For å sette inn en hake på alle titlene, trykk på den GULE knappen.

Trykk på den BLÅ-knappen for å fjerne hakene fra alle

avmerkingsboksene.

MERK:

• Det vil ikke settes en hake ved beskyttede titler.

• Vær oppmerksom på at når en tittel slettes så kan den ikke

gjenopprettes.

Trykk på den RØDE-knappen.

Velg Ja i bekreftelsesvinduet og trykk OK.

Alle titler med hake vil bli slettet.

USB-harddiskkapasitet

Du kan kontrollere gjenværende kapasitet på USB HDD med Gjenværende plass.

MERK: Den gjenværende kapasiteten som vises, er kun veiledende og kan ikke

garanteres.

Du kan stille inn dine opptakspreferanser.

For å velge USB-harddisk og partisjon for opptak

a

b

c

d

e

Trykk på MENU / C c for å markere Oppsett-ikonet.

Trykk på B / C c for å markere Preferanser-ikonet og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Opptaksoppsett og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Velg utstyr og trykk på OK. Listen med

USB-harddisker og partisjoner vises.

Flere partisjoner vises dersom PC’en har opprettet USB-harddiskens

partisjoner.

Velg USB-harddisk og partisjon du ønsker å bruke for opptaket.

Stille inn opptakstid for Ett-trykks opptak

a

b

c

Tor, 17 Feb 10:00

Fre, 18 Feb 10:00

Fre, 18 Feb 10:00

Fre, 18 Feb 10:00

Lør, 18 Feb 10:00

Søn, 18 Feb 10:00

Søn, 18 Feb 10:00

Søn, 18 Feb 10:00

Man, 18 Feb 10:00

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

Preferanser

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Betj.panel-sperre

10 July 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Gjenværende plass:

86% (912.0GB)

Opptaksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Auto

Av

Av

Trykk på MENU / C c for å markere Oppsett-ikonet.

Trykk på B / C c for å markere Preferanser-ikonet og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Opptaksoppsett og trykk på OK.

52


KONTROLLER OG FUNKSJONER

d

e

Trykk på B eller b for å velge Ett-trykks opptakstid.

Trykk på C eller c for å velge opptakstid.

Du kan stille inn Programslutt-tid i intervaller på 30 minutter fra 30 til

360 minutter.

Velge størrelsen på TimeShift

a

Opptaksoppsett

Velg utstyr

Ett-trykks opptakstid

TimeShift størrelse

Startmargintid

Sluttmargintid

Enhetstest

Formater enhet

Programslutt-tid

512 MB

Ingen

Ingen

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykk på B eller b for å velge

TimeShift størrelse.

Stille inn marginen mellom start- og sluttidspunkt for

programmerte opptak.

a

b

c

d

I Opptaksoppsett-skjermen, trykk B eller b for å velge

Startmargintid.

Trykk på C eller c for å velge tid.

Du kan velge mellom Ingen, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter,

15 minutter, 30 minutter og 45 minutter.

Opptaket vil starte antall valgte minutter før opptakets starttidspunkt.

Trykk på B eller b for å velge Sluttmargintid.

Trykk på C eller c for å velge tid.

Du kan velge mellom Ingen, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter,

15 minutter, 30 minutter og 45 minutter.

Opptaket vil stanse ved opptakssluttiden pluss antall valgte minutter.

Norsk

b

Trykk på C eller c for å velge 512MB, 1GB, 2GB eller 4GB, og trykk på

OK.

Bruke TimeShift opptak

Time Shift-opptak gjør det mulig for deg å sette direktesendt

fjernsynsprogrammer på pause i en fastsatt tidsperiode.

Eksempel: Dersom du går vekk fra TV’en en kort stund, for eksempel når telefonen

ringer mens du ser på TV, kan du med letthet sette direktesendte

fjernsynsprogrammet på pause og deretter fortsette å se fra det samme punktet i

programmet når du kommer tilbake.

a

Trykk på W/w på fjernkontrollen mens du ser på DTV-programmet.

Skjermbildet bytter til stillbildet og opptaket starter automatisk.

Opptakstiden bestemmes av TimeShift størrelse. Dersom TimeShiftfilstørrelsen

når den fastsatte grensen, vil TV’en fortsette å stå på pause,

men opptaksbufferen vil nullstilles til begynnelsen.

Utføre betjeningstest på USB HDD

a

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykk på B eller b for å velge

Enhetstest, og trykk på OK.

Testen av USB HDD vil starte.

Vent til testen er ferdig.

MERK: Resultatet av testen er kun veiledende.

Det er ikke sikkert enheten vil fungere slik som resultatene viser.

b

Trykk på c (spill).

Fortsett å se på der du var da programmet ble satt i pause.

c

Trykk på v (stopp) for å stoppe opptaket.

53


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Formatere en USB HDD

a

b

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykk på B eller b for å velge

Formater enhet, og trykk på OK.

Trykk på C eller c for å velge Ja i bekreftelsesvinduet som vises, og trykk

på OK. Formateringen vil starte.

Vent til formateringen er ferdig.

MERK:

• Dersom USB-harddisken er delt i flere partisjoner av PC’n og flere partisjoner vises

på skjermbildet med Enhetsliste, trykk på B eller b for å velge partisjonen du

ønsker å formatere.

• All data som er lagret på USB-harddisken (eller partisjonen) slettes når USBharddisken

(eller partisjonen) formateres.

Planleggingsprioritet

Dersom planlagte tidsrom er nær hverandre, og det er mer enn ett minutt mellom

slutten av første planlagte opptak og starten på neste, vil programmeringen

fungere korrekt.

• Når Startmargintid og Sluttmargintid er satt (se side 53), vil starttidspunkt

og sluttidspunkt være lik tiden pluss ekstra minutter.

Overlapper planlagte tidspunkt vil programmerte opptak som starter først bli

prioritert. Når det programmerte opptaket som startet først slutter vil opptaket

fortsette med neste planlagte program. På dette tidspunktet, avhengig av hvor mye

planlagte opptak overlapper hverandre, vil begynnelsen av neste planlagte

program ikke nødvendigvis bli tatt opp.

• Når Sluttmargintid er satt for første programmerte opptak (se side 53),

avhengig av hvor mye de planlagte opptakene overlapper, kan

Sluttmargintiden bli oversett og opptaket av neste planlagte program vil

starte. Da prioritet gis ut fra innstilt starttidspunkt i menyen Sett timer fremfor

margintiden, vil opptaket automatisk starte når neste planlagte programs

starttidspunkt nås i løpet av Sluttmargintiden.

54


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke Toshiba Places

En ny skybasert tjeneste der innhold (filmer, bilder osv.) kan vises og

deles via Internett ved hjelp av et enkelt brukergrensesnitt som

kalles “Toshiba Places”.

MERK: Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan bruke denne funksjonen

(se side 13).

a Trykk på på fjernkontrollen, eller trykk på MENU / Cc for å

markere Tilkoblet TV-ikonet, og trykk på B / Cc for å markere

Toshiba Places-ikonet og trykk på OK.

b

Trykk BbC c for å merke ønsket sted, og trykk OK.

MERK:

• Noen funksjoner krever bredbåndsforbindelse til Internett som er oppkoblet hele

tiden, fastvareoppdatering og/eller tilleggsbåndbredde som er dedikert til dette

produktet. Tredjeparts internettjenester kan endre seg eller bli avbrutt eller

begrenset når som helst. Toshiba gir ingen garantier, tar ikke ansvar for og gir

ingen forsikringer om innhold, tilgjengelighet eller funksjonalitet for tredjeparts

innhold eller tjenester. Bruk av tredjeparts internettjenester kan kreve

registrering via en datamaskin og/eller betaling av avgifter eller medlemskap.

Det kan hende at ikke alle tjenester eller alt innhold er tilgjengelig på dette

produktet i ditt land eller med ditt språk. For å kunne oppleve alle funksjoner i

dette produktet, kan det være påkrevd med fullt ut kompatible enheter. For

ytterligere informasjon, besøk

http://www.toshibaplaces.com/about.

• Denne tjenesten kan tvinges til å bli blokkert avhengig av situasjonen til CPStjenesten.

Bruke Hybrid TV Standard

(dersom tilgjengelig)

Hybrid TV Standard gjør det mulig for TV’en å motta HbbTVtjenester.

TV-tjenester som støtter denne funksjonen viser ofte

”trykk på RØD” på skjermen.

MERK: Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan ta i bruk denne funksjonen

(se side 13).

a

b

c

d

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk på b for å velge Hybrid TV Standard.

Trykk på C eller c for å skifte fra Deaktiv til Aktiv.

Når du skifter fra Deaktiv til Aktiv, blir det foretatt en

Nettverktilkoblings test. Dersom resultatet er i orden, forandrer

innstillingen seg til Aktiv. Hvis ikke, er innstillingen fortsatt Deaktiv.

Når ”trykk på RØD” blir indikert på skjermen, trykk på den RØDE

knappen for å få tilgang til HbbTV-tjenester-siden, og trykk deretter på

BbC c for å velge det ønskede innholdet.

MERK:

• Denne tjenesten er ikke tilgjengelig utenfor Tyskland.

• HbbTv-tjenesten eller de nødvendige nøkkeloperasjonene kan være umulig på

grunn av tjenestens innhold. I slike tilfeller, endre Hybrid TV Standardinnstillingene

til Deaktiv.

Toshiba gir ingen garantier, representasjoner eller forsikringer når det gjelder

innholdet.

Norsk

55


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Bruke Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) støttes på denne TV’en. Du kan

bruke din TV som ekstra skjerm til en PC med Intel® Trådløs Skjerm.

MERK: For å bruke denne funksjonen er det nødvendig med TOSHIBA dual band

WLAN-adapter WLM-20U2 (ikke inkludert) (se side 13).

a

b

c

d

e

Trykk på MENU / Cc for å markere Funksjon-ikonet.

Trykk på B / Cc for å markere Intel® Wireless Display-ikonet og

trykk på OK.

En melding vises på TV-skjermen. Velg Ja.

Start programvaren Intel® WiDi på din datamaskin og velg "Søk etter

tilgjengelige adpatere".

Intel® Widi enhetsnavn og ID-lister vises på PC-skjermen.

Velg TV’en du ønsker å koble til.

“Kobler til” vises på TV’en.

Koble PC’en din til TV’en din for første gang:

Når du velger Toshiba-TV’en for første gang, vil en firesifret kode

vises på TV-skjermen din. Denne koden må tastes inn på

datamaskinen din for å autentifisere tilkoblingen.

Dersom autentifiseringen allerede har funnet sted:

“Koblet til Intel® Wireless Display. Vennligst vent” vises på

skjermen.

Etter at Intel® WiDi -tilkoblingen er fullført, vil TV-skjermen avspeile

innholdet som vises på PC-skjermen.

MERK:

• Når du kobler til Intel® WiDi, må PC’en ha strømmen slått på.

• Når Intel® WiDi-programvaren er aktiv, er andre TV-nettverkstilkoblinger ikke

tilgjengelige.

• Når Intel® WiDi-programvaren er aktiv, kan det hende at andre applikasjoner ikke

kan brukes.

• Intel® WiDi-enhetsnavnet til TV’en kan endres fra Intel® WiDi-programvaren.

For å avslutte Intel® Wireless Display

Avslutt Intel® Wireless Display ved å trykke på frakoblingsknappen i Intel® WiDiprogramvaren

eller ved å trykke på EXIT på fjernkontrollen til TV’en.

MERK: Dersom PC’en har vært inaktiv en stund, vil Intel® WiDi-tilkoblingen

frakobles automatisk.

a

b

c

d

e

TV’ens enhetsnavn for Intel® Wireless Display kan endres.

I Preferanser menyen, trykk på B eller b for å velge Oppsett, og trykk

på OK.

Trykk på B eller b for å markere Oppsett for Intel® Wireless Display,

og trykk på OK.

Marker Enhetsnavn for Intel® Wireless Display, og trykk på OK.

Vinduet for programvaretastaturet vises.

Tast inn enhetsnavnet til Intel® Trådløs Skjerm ved hjelp av

skjermtastaturet (se side 46). Trykk på den BLÅ knappen.

Marker Utført og trykk på OK for å lagre innstillingen din.

PC-listen viser en liste med MAC-adresser for tidligere tilkoblede datamaskiner som har

vært tilkoblet. Det maksimale antallet som kan lagres er 20.

Dersom listen går tom for plass, vil den eldste MAC-adressen slettes og den nye

MAC-adressen vil legges til automatisk.

a

Intel® Wireless Display enhetsnavn

PC-liste

I skjermbildet for Oppsett for Intel® Wireless Display, marker PC-liste

og trykk på OK.

PC-liste vises.

De registrerte datamaskinene kan slettes ved å trykke på den RØDE tasten i listen.

Når du gjør dette, kan følgende tekst ses “Ønsker du å avregistrere denne PC’en? Ja/

Nei” (standardmarkøren er “Nei”).

56


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke Media Player

Med denne TV-en kan du se på film-, musikk- og fotofiler som er

lagret på en USB-enhet som er koblet til USB-porten.

Du kan også vise fotografi-, film- eller musikkfiler fra PC-en din ved å

koble TV-en til hjemmenettverket ditt.

Terminologi:

DMP: DLNA CERTIFIED Player (spiller)

DMS: DLNA CERTIFIED Server

• DMP: TV-en kan kontrollere og spille av innhold fra en DMS.

- En DMS er en enhet som kan fungere som en server for DMP.

MERK:

• Ikke sett inn / fjern USB-enheten mens den er i bruk.

• MENU er ikke tilgjengelig under avspillingen.

Spesifikasjoner for Media Player

Enhet

USB-enhet

Grensesnittversjon: USB 2.0 HS

USB Mass Storage Class (masselagringsenheter) (MSC)

MERK:

• Tilkoblingsmulighet er ikke garantert for alle enheter.

• Feil oppførsel kan forstyrre med en USB hubtilkobling.

Filsystem: FAT16 og FAT32

Maksimal minnestørrelse: Ubegrenset

DLNA CERTIFIED Server: Din PC (for eksempel)

Du må hente inn eventuell nødvendig tillatelse til å laste ned eller

bruke kopibeskyttet innhold fra eierne av kopibeskyttelsen. TOSHIBA

kan ikke og gir ikke noen slik tillatelse.

Autostart:

a

b

c

d

Sett inn USB-enheten i USB-kontakten på venstre side av TV-en. En

forespørsel vises.

Trykk på C eller c for å velge Ja og trykk deretter på OK.

Trykk på B eller b for å velge Foto, Film eller Musikk og trykk deretter

på OK.

Velg den tilkoblede USB-enheten og trykk OK.

Multi bilde vil vises.

MERK: Hvis Autostart er stilt inn til Av, kan du starte Media Player manuelt.

Manual start:

a

b

c

d

e

Sett inn USB-enheten i USB-kontakten på venstre side av TV-en.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Media Player.

Trykk på B / Cc for å markere USB Media Player og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Foto, Film eller Musikk og trykk OK.

Velg den tilkoblede USB-enheten og trykk OK.

Multi bilde vil vises.

For å velge en fil i Multi Bilde:

a

b

Trykk på Bb C c for å velge en fil eller mappe.

Trykk på OK for å gå til neste nivå, eller trykk på BACK for å gå tilbake til

forrige nivå.

Norsk

Bruke Media Player med USB

Når Autostart er aktivert, blir du spurt om du vil starte Media Player når

en USB-enhet blir satt inn. Hvis Autostart er deaktivert (eller hvis du vil

koble til en DMS på nettverket), må du manuelt starte Media Player fra

menyen.

Slik endrer du Autostart-innstillingen:

a

Grunnleggende operasjon

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Media Player.

MERK: Du kan også returnere til det forrige laget ved å velge et ikon øverst til

venstre på Multi bilde-skjermen og trykke OK.

Lukke Media Player:

a

Trykk på EXIT.

b

c

d

Trykk på B / Cc for å markere USB Media Player og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Media player oppsett og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge USB auto start, og trykk deretter på C

eller c for å velge På eller Av.

57


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Bruke Media Player med en DLNA CERTIFIED Server

Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan bruke denne

funksjonen (se side 13).

a

b

c

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Media Player.

Trykk på B / Cc for å markere Nettverk Media Player og trykk på

OK.

Velg serveren du ønsker å bruke og trykk OK.

Multi bilde vil vises.

Vise fotofiler (på DLNA CERTIFIED Server eller

USB-enhet)

Det er tre typer visningsmoduser.

Multivisning (USB Foto)

Denne visningen lar deg søke etter fotografier i et rutenettformat.

Bildene vises med miniatyrbildedata i hver bildefil.

/Folder/select Folder or File

Ødelagt fotoinnhold

5/9999

Multi bilde (DMS)

Retur

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

Nettverk Media Player

///Folder name 5/9999

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

Retur

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

Filer og mapper tilknyttet fotografier, film og musikk vises i Multi bilde

(DMS).

Filer vises etter den typen som velges først (Foto, Film eller Musikk).

F.eks vil kun fotofiler vises om du velger en fotofil først.

For å velge en fil i Multi Bilde:

a

b

Trykk på B b C c for å velge en fil eller mappe.

Trykk på OK for å gå til neste nivå, eller trykk på BACK for å gå tilbake til

forrige nivå.

MERK: Du kan også returnere til det forrige laget ved å velge et ikon øverst til

venstre på Multi bilde-skjermen og trykke OK.

Lukke Media Player:

a

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mp3

Trykk på EXIT.

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.jpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.jpg

Den opprinnelige uthevede posisjonen vil være på øvre venstre miniatyrbilde i

multivisningen.

a

b

c

Trykk på B b C c for å flytte uthevelsen i et vindu. Hvis alle

fotografiene ikke passer på én skjerm, flytter skjermen til forrige side når

du trykker på C ved øvre venstre miniatyrbilde. Når du trykker på c ved

nedre høyre miniatyrbilde, vil skjermen gå videre til neste side.

Knappene PU (eller / ) Pu (eller / ) kan brukes til å bla

opp/ned i Multi bilde når det finnes flere fotografier enn det er plass til

på en skjerm. Når knappene PU (eller / ) Pu (eller / )

trykkes på, vil fotografiet øverst til venstre på forrige/neste Multi bilde

bli uthevet.

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm og for å bla opp på første

skjerm vil ikke være tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til neste nivå. Trykk på BACK

for å gå tilbake til forrige nivå.

Trykk på OK for å vise det valgte fotografiet i Enkel visning-modus.

58


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Enkel Visning

I denne modusen, vises det kun filer som finnes i den valgte mappen. Denne

visningen lar deg endre fotoinnholdet manuelt. Når du går fra Multivisning til Enkel

visning, vises det nåværende valgte fotografiet.

a

b

Trykk på c for å vise neste foto. Trykk på C for å vise forrige foto.

Trykk på B for å rotere bildet 90° med urskiven. Trykk på b for å rotere

bildet 90° mot urskiven.

c Trykk på for å vise filstatusinformasjon (filnummer, fototittel,

oppløsning osv.).

MERK:

• Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig av innholdet DMS.

• Du kan ikke foreta rotering i 3D (2D til 3D) modus

Lysbildeframvisning

Denne visningen lar deg se på en lysbildefremvisning av fotografiene dine. I denne

modusen, spilles det kun av filer som finnes i den valgte mappen.

a

b

For å starte lysbildeframvisningen, trykk på OK i Enkel visning-modus.

Trykk på C eller c for å vise forrige/neste foto.

c Trykk på for å vise filstatusinformasjon.

MERK: Trykking på B eller b under en Lysbildeframvisning vil stanse

framvisningen og rotere fotografiet.

For å zoome inn/ut på bilder

Under Enkel visning-modus eller Lysbildeframvisning-modus, er det mulig å bruke

zoom-funksjonen.

RØD knapp (Zoom inn)

USB: x1 S x2 S x4 S x8 zoom

DMP: x1/8 S x1/4 S x1/2 S x1 S x2 S x4 S x8 zoom

GRØNN knapp (Zoom ut)

USB: x8 S x4 S x2 S x1 zoom

DMP: x8 S x4 S x2 S x1 S x1/2 S x1/4 S x1/8 zoom

BACK knapp: Normal avspilling

B b C c -knapper: Vertikal eller horisontal rulling

MERK: Bruk av zoomfunksjonen i lysbildeframvisningsmodusen vil stanse

framvisningen og zoome inn/ut av fotografiet.

Valg av Avspillingsmodus (kun USB)

Du kan se på 3D-fotografier i 3D, og du kan også se 2D-fotografier i 3D.

Velg avspillingsmodus fra Hurtigmenyen, eller bytt avspillingsmodus ved hjelp av

3D-knappen på fjernkontrollen.

Gjeldende Avspillingsmodus vises øverst til venstre i listemodusen.

Valg av avspillingsmodus fra Hurtigmenyen

a

b

Trykk QUICK for å åpne Hurtigmenyen i Multi bilde modus.

Trykk på B eller b for å velge Avspillingsmodus, og trykk på OK.

Norsk

Stille inn Intervalltid og Gjenta-innstillinger:

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmenyen.

Trykk på B eller b for å velge enten Intervalltid eller Gjenta.

Trykk på C eller c for å justere innstillingen og trykk på OK.

MERK: Denne funksjonen kan ikke brukes i DMS- og Multi bilde-modus.

Stille inn Bakgrunnsmusikk (kun USB)

a

b

Trykk QUICK for å åpne Hurtigmeny mens du står i Slide Show-modus.

Trykk B eller b for å velge Bakgrunnsmusikk og trykk C eller c for

å velge På.

Musikkfilen i samme mappe som det framviste fotografiet vil begynne å

spille.

MERK:

• Når repetisjonsmodusen for musikkfiler er satt til Alle (se side 63), vil alle

musikkfilene i samme mappe som fotografiet bli spilt gjentatte ganger.

• For å stoppe avspilling av musikkfiler, velg Av i Bakgrunnsmusikk.

c Trykk på B eller b for å velge 2D-modus, 3D-modus 1 eller 3Dmodus

2.

2D-modus

Alle fotografier vises i 2D.

3D-modus 1

3D-fotografier vises i 3D, og 2D-fotografier i 2D.

3D-modus 2

Alle fotografier vises i 3D.

2D-fotografier konverteres og vises i 3D, og 3D-fotografier vises i 3D.

Bytte av avspillingsmodus ved bruk av fjernkontroll

a

Trykk 3D mens du er i Enkel visning modus.

Modusen skifter mellom 2D-modus, 3D-modus 1 og 3D-modus 2 hver

gang du trykker 3D.

59


KONTROLLER OG FUNKSJONER

For å velge et fotografi fra Avspillingslisten

I Enkel visning-modus eller Lysbildeframvisningsmodus kan du velge ett annet

foto fra Avspillingslisten.

a

Trykk QUICK for å åpne Hurtigmenyen fra Enkel visning-modus eller

lysbildeframvisningsmodus.

Vise filmfiler (på DLNA CERTIFIED Server eller

USB-enhet)

Du kan velge filmer fra et Multi bilde med tilgjengelige filer.

Multi bilde (USB film)

Norsk

b

Trykk på B eller b for å velge Avspillingsliste, og trykk på OK.

///Folder name 5/9999

Fotografilisten vil vises.

c

Trykk på B eller b for å velge et filnavn.

Retur

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

Lukke fotovisning

a

Trykk på EXIT. Fjernsynet går tilbake til den sist sette kanalen eller den

eksterne inngangen.

Filkompatibilitet

Se side 87.

a

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

xxxxxxxxx.mpg

Trykk B b C c for å velge en fil eller mappe. Knappene PU (eller

/ ) Pu (eller / ) kan brukes til å bla opp/ned i Multi bilde

når det finnes flere filer enn det er plass til på en skjerm.

b

c

d

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm og for å bla opp på første

skjerm vil ikke være tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til neste nivå. Trykk på BACK

for å gå tilbake til forrige nivå.

Med ønsket fil valgt, trykk på OK eller c (spill) for å starte avspillingen.

MERK:

• På forhåndsvisningsskjermen, hvis du uthever filen uten å trykke på

OK, spilles innholdet av på en forhåndsvisningsskjerm. Når du trykker

på OK, spilles den av i fullskjermmodus.

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid å starte avspillingen.

Trykk på v for å stoppe avspillingen.

MERK:

• Hvis avspilling fullføres før v trykkes ned, vil skjermen returnere til Multi bilde.

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid før avspillingen starter.

60


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Under avspilling:

• Trykk på W/w for å pause.

Det kan være at PAUSE ikke er tilgjengelig på grunn av innholdet eller DMS.

• Trykk på c (spill) for å gjenoppta normal avspilling.

• For å spille av i raskere tempo bakover eller fremover, trykk på CC eller cc

under avspillingen. Hver gang du trykker på CC eller cc endres

avspillingshastigheten.

• Trykk gjentatte ganger på Z eller z for å finne en spesifikk fil.

• Trykk på for å vise filstatusinformasjonen (innholdsnummer, filmtittel,

fremdriftstid, osv.).

MERK:

• Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig av innhold DMS.

• Under avspilling kan du tilpasse funksjonene Bilde, Bildestørrelse og Lydmenyen

fra Hurtigmeny.

• Det kan være at avspillingshastigheten (CC / cc) ikke endres på grunn av

strømningen.

Velge teksting- og lydspråk (kun USB)

• Trykk gjentatte ganger på SUBTITLE for å velge foretrukket tekstingspråk.

• Trykk gjentatte ganger på s for å velge foretrukket lydspråk.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig, avhengig av innholdet.

Stille inn gjenta-modusen

a

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

b Trykk på C eller c for å velge Av, Alle eller 1.

Gjenoppta spilling (kun USB)

Du kan gjenoppta avspilling der den sist ble stoppet.

Trykk v under avspillingen av en film for å memorere posisjonen der filmen

stanset.

Hvis du velger en film som har blitt stanset fra Multi bilde-skjermen, vil meldingen

“Gjenoppta spilling?” vises. Velg Ja for å gjenoppta avspilling fra posisjonen der

filmen sist ble stanset.

MERK: Om du spiller annet innhold eller avslutter Media Player, vil den

memorerte stansede posisjonen bli slettet.

For å velge en film fra Avspillingsliste

Under avspillingen av en film kan du velge en annen film fra Avspillingslisten.

a

b

c

Trykk QUICK for å åpne Hurtigmenyen.

Trykk på B eller b for å velge Avspillingsliste, og trykk på OK.

Filmlisten vil vises.

Trykk på B eller b for å velge ett filnavn.

Lukke Motive Viewer

a

Trykk på EXIT.

Filkompatibilitet

Se side 87.

Norsk

Modus

Beskrivelse

Av

Filen spilles kun av én gang.

Alle

Filer i samme mappe spilles av gjentatte ganger.

1 Samme filen spilles av flere ganger.

c

Trykk på BACK.

MERK: Denne funksjonen kan ikke brukes i DMS- og Multi bilde-modus.

61


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Registrere din TV til en DivX®-konto

Denne TV-en lar deg spille av filer som er kjøpt eller leid fra DivX® Klikkefilm (Video

On Demand) (VOD)-tjenester. Når du kjøper eller leier DivX® VOD-filer på Internett,

blir du bedt om å skrive inn en registreringskode.

a

b

c

d

I menyen for Media player oppsett, trykk på B eller b for å vise

DivX® VOD og trykk OK.

Trykk på B eller b for å utheve DivX® VOD registrering og trykk OK.

DivX® VOD-vinduet vises og du vil se registreringskoden.For detaljer om

registrering, besøk DivX®-websiden på

http://vod.divx.com

Kopier aktiveringsfilen til en minneenhet og spill den på TVen.

For å avregistrere din enhet

a

b

c

DivX ® VOD

DivX ® VOD registrering

DivX ® VOD avregistrering

I trinn 2 over, uthev DivX® VOD avregistrering, og trykk deretter på OK.

En bekreftelsesmelding vises. Velg Ja, og trykk deretter på OK.

DivX® VOD-vinduet vil komme til syne, og du vil se avregistreringskoden.

For detaljer om registrering, vennligst besøk nettsiden til DivX® på

http://vod.divx.com

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, en underdivisjon

av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified® enhet som spiller DivXvideoer.

Besøk divx.com for mer informasjon og for programvareverktøy til å

konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må være registrert for

å kunne spille kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. For å få tak i

registreringskoden din, lokaliser DivX VOD-seksjonen på oppsettmenyen på

enheten din. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du fullfører

registreringen.

DivX Certified® for å spille DivX®-videoer opp til HD 1080p, inkludert

premiuminnhold.

Spille DivX Plus HD-innhold:

• For å spille av raskt bakover eller raskt forover, trykk CC eller cc under

avspilling. Hver gang du trykker på CC eller cc endres

avspillingshastigheten.

• Denne TV-en genererer originale kapittelpunkter med 10% skritt for i alt 10

kapitler, og de er tilgjengelig ved hjelp av tallknapper på fjernkontrollen.

Under avspilling, trykk z for å hoppe til begynnelsen av neste kapittel. Når z

trykkes to ganger på rad, gjentas det ovenstående to ganger. Hvis z trykkes ved

det siste kapittelet, vil avspillingen hoppe til begynnelsen av neste innhold.

Trykk Z for å hoppe til begynnelsen av gjeldende kapittel.

Hvis Z trykkes to ganger etter hverandre, vil avspillingen hoppe til begynnelsen

av forrige kapittel. Hvis Z trykkes to ganger etter hverandre ved det første

kapittelet, vil avspillingen av gjeldende innhold stoppe, og avspillingen hopper til

begynnelsen av forrige innhold.

Tallknappen brukes for direkte hopp. Hvis 3-knappen trykkes, vil avspillingen hoppe

til begynnelsen av 3. kapittel. Selv om avspillingsinnholdet har redigerte kapitler,

brukes tallknappen til å hoppe direkte til Auto-generert kapittel.

Hvis innholdet har redigerte kapitler, brukes Z / z til redigerte kapitler.

MERK:

• Avhengig av innholdet vil data ikke bli brukt.

• Det kan være at avspillingshastigheten (CC / cc) ikke endres på grunn av

strømningen.

Bruke flere titler og alternative tidslinjer for flere titler

DivX Plus HD-filer kan inneholde inntil 100 titler.

Du kan endre tittelen (den inneholder samme video-fil) ved å trykke på den RØDE

knappen.

Når den RØDE knappen trykkes, vil tittelendringen bli vist i vinduet nederst i

skjermen (samme som tekstings- eller lydendringsvinduet).

Tittelen endres i en syklus hver gang den RØDE knappen trykkes. Avspillingen vil

starte fra starttidspunktet for valgt tittel hver B eller b.

MERK: Avhengig av innholdet vil data ikke bli brukt.

62


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Spille av musikkfiler (på DLNA CERTIFIED Server

eller USB-enhet)

Du kan høre på musikk fra et Multi bilde med tilgjengelige filer.

Multi bilde (USB musikk)

Stille inn gjenta-modusen:

a

b

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmenyen.

Trykk på B eller b for å velge Gjenta.

c Trykk på C eller c for å velge Av, Alle eller 1.

/Folder/select Folder or File 5/9999

Modus

Beskrivelse

Norsk

Av

Filer i samme mappe spilles av én gang.

Retur

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

Alle

Filer i samme mappe spilles av gjentatte ganger.

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

1 Samme filen spilles av flere ganger.

a

b

c

d

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

xxxxxxxxx.mp3

Trykk B b C c for å velge en fil eller mappe. Knappene PU (eller

/ ) Pu (eller / ) kan brukes til å bla opp/ned i Multi bilde

når det finnes flere filer enn det er plass til på en skjerm.

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm og for å bla opp på første

skjerm vil ikke være tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til neste nivå. Trykk på BACK

for å gå tilbake til forrige nivå.

Med ønsket fil valgt, trykk på OK eller c (spill) for å starte avspillingen.

MERK: Hvis du uthever filen uten å trykke OK, vil innholdet bli spilt på et

Multi bilde. Når du trykker på OK, spilles innholdet av i

fullskjermmodus.

Trykk på v for å stoppe avspillingen.

MERK:

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid før avspillingen starter.

• Under avspilling kan du tilpasse Lyd-menyfunksjonene fra Hurtigmeny.

Under avspilling:

• Trykk på W/w for å pause.

• Trykk på c (spill) for å gjenoppta normal avspilling.

Det kan være at PAUSE ikke er tilgjengelig på grunn av innholdet eller DMS.

• For å spille av i raskere tempo bakover eller fremover, trykk på CC eller cc.

Hver gang du trykker på CC eller cc endres avspillingshastigheten.

d

Trykk på BACK.

MERK: Denne funksjonen kan ikke brukes i DMS- og Multi bilde-modus.

For å velge en musikkfil fra Avspillingslisten

Under avspillingen av en musikkfil kan du velge en annen musikkfil fra

Avspillingslisten.

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmenyen.

Trykk på B eller b for å velge Avspillingsliste, og trykk på OK.

Musikklisten vil vises.

Trykk på B eller b for å velge et filnavn.

Slik viser du filstatusinformasjonen

a Trykk på under avspillingen. Informasjonen vises nederst på

skjermen.

b Trykk en gang til på for å fjerne informasjonen.

MERK: Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig av innholdet DMS.

Lukke Music Player:

a

Trykk på EXIT.

Filkompatibilitet

Se side 87.

63


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Andre funksjoner

Timere

Betj.panel-sperre

Program-timer – kun digital

Norsk

a

b

c

d

Betj.panel-sperre deaktiverer knappene på fjernsynet. Alle knappene på

fjernkontrollen kan fremdeles brukes.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk på B / Cc for å markere Preferanser-ikonet og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Betj.panel-sperre.

Trykk på C eller c for å velge På.

Preferanser

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Betj.panel-sperre

Auto

Av

Av

Denne funksjonen vil stille inn fjernsynet til å gå til en spesiell kanal ved et spesielt

tidspunkt. Den kan brukes til å se et spesielt program, eller til å se en serie med

programmer ved å stille inn modusen til daglig eller ukentlig tidspunkt.

a

b

c

d

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for TV programmer.

Trykk på B / Cc for å markere Program-timer og trykk på OK.

Trykk på b for å velge en åpen timerposisjon, og trykk deretter på OK.

Rediger-menyen vises nå på skjermen.

Trykk på B og b for å gå gjennom listen hvor du legger til detaljene for

programmet ved hjelp av tallknappene og C og c for å gjøre valg.

Rediger

Timertype

Kanal

Dato

Start timer

Gjenta

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

30 CABC Kanal

Tirs, 26 Apr 2011

10:51

En gang

Når Betj.panel-sperre er På, vises en påminnelse når knappene på fjernsynet

trykkes. Hvis standby-knappen trykkes, vil fjernsynet slå av og kan kun tas

ut av standby via fjernkontrollen.

e

Sett timer

Slett timer

Når alle detaljer har blitt angitt, uthever du Sett timer og trykker på OK

for å lagre timeren.

Den ORANSJE programtimer-indikatoren foran på fjernsynet tennes (se

side 82 for detaljer).

64


KONTROLLER OG FUNKSJONER

På timer

Av-timer

Funksjonen lar deg stille inn fjernsynet til å slå seg på automatisk til en forhåndsinnstilt

kanal på et bestemt klokkeslett eller etter en viss periode.

a

b

c

Trykk på MENU / Cc for å markere Funksjon-ikonet.

Trykk på B / Cc for å markere På timer-ikonet og trykk på OK.

Trykk B eller b for å merke Akt. På timer, og trykk C eller c for å

velge På.

På timer

Akt. På timer

Aktiver DTV klokke

Strøm på tid00:00

Gjenta

En gang

Inngang

DTV

Kanal

12 ABC

Lydstyrke

20

a

b

c

d

e

Fjernsynet kan stilles inn til å slå seg selv Av etter en viss tidsperiode.

Trykk på MENU / Cc for å markere Funksjon-ikonet.

Trykk på B / Cc for å markere Av-timer-ikonet og trykk på OK.

Bruk tallknappene til å stille inn ønsket tid. For eksempel, for å slå av

fjernsynet om én og en halv time tast inn 01:30, eller trykk på c / C for

å øke/redusere tiden i trinn på 10 minutter. (Maksimal tidsinnstilling er

12 timer)

Trykk på EXIT for å fullføre.

Tast inn nuller for innstillingen over for å avbryte Av-timer.

Norsk

Tid til strøm på

00:00

Utført

d

e

Trykk på b for å velge Aktiver DTV klokke, og trykk deretter på C eller

c for å velge På eller Av.

Trykk på B eller b for å gå gjennom listen hvor du legger til detaljene

for På timer ved hjelp av tallknappene og C og c for å gjøre valg.

Strøm på tid (kun for DTV klokke på-modus): Still inn klokkeslettet med

tallknappene.

Gjenta (kun for DTV klokke på-modus): Velg ønsket På timer-operasjon

(En gang, Hver dag, Man-Fre, Man-Lør, Lør-Søn).

Inngang: Velg en videoinngangskilde (ATV, DTV Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI

1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 eller PC).

Kanal: Angi kanalen som skal slås på når fjernsynet slås på.

MERK: Når en ekstern inngang velges i Inngang-feltet, kan du ikke

velge en kanal.

Lydstyrke: Still inn lydstyrken som tas i bruk når fjernsynet slås på.

Tid til strøm på (kun for DTV Clock Off-modus): Still inn tidsperioden fra

nå til TV-en slås på ved hjelp av tallknappene (maksimalt 12 timer).

f

Trykk B eller b for å merke Utført og trykk OK.

Avbryte På timer

a

I På timer-menyen, velg Akt. På timer.

b

c

Trykk på C eller c for å velge Av.

Trykk B eller b for å merke Utført og trykk OK.

65


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Innstillinger for energisparing

TV-en vil automatisk slå seg selv av (standby) etter 4 timer, hvis du ikke betjener TV-en

verken fra fjernkontrollen eller TV-kontrollpanelet.

a

b

c

d

e

Automatisk strømavstenging

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk på B / Cc for å markere Preferanser og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Innstillinger for energisparing og

trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Automatisk strømavstenging.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

MERK:

• Denne funksjonen er stilt inn til På når Plassering er stilt inn til Hjem.

• En advarselsmelding vises 1 minutt før det byttes til hvilemodus.

• Når følgende funksjoner er stilt inn, vil funksjonen som er stilt inn for den

nærmeste tiden tre i kraft.

- Automatisk strømavstenging

- Avstengingstimer

- Automatisk avstenging etter 1 times inaktivitet (etter slått på med På-timer)

- Ingen signal auto avslåing (etter 15 minutter uten signal)

Digital informasjon på skjermen

Ved visning i digital modus, gir skjerminformasjon og

programguide tilgang til programdetaljer for alle tilgjengelige

kanaler.

a Trykk på , informasjonsskjermen vil vise detaljer for kanalen og

programmet som vises nå.

b

3D

D+

Informasjon

Display-eksempel

8888 ITV1 London ASTRA 19.2E

2D

AD Norsk

Side ved side


MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

HD 16:9

AD 18

Neste

Også

World News and Sports

Trykk på B eller b for å velge informasjonsguiden “NÅ”, “NESTE” eller

“Også”.

Det utvalgte informasjonsinnholdet vil vises.

Endre

Nyheter

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

6:00 Tor, 11 Okt

6:00- 8:00

15 min. igjen

8:00- 9:00

TV-en slår seg automatisk av etter 15 minutter når ingen signal registreres. Du kan

endre innstillingen til Av for følgende formål:

• Lav signalstyrke på analoge kanaler (ingen signal registreres).

• Kun Audio L/R er koblet til ekstern inngang for å lytte til musikk gjennom TVhøyttalerne.

a

b

Ingen signal auto avslåing

I Innstillinger for energisparing-menyen, trykk B eller b for å

velge Ingen signal auto avslåing og trykk OK.

Trykk B eller b for å velge elementet du ønsker å endre, og trykk C

eller c for å velge På eller Av.

MERK:

• Standardinnstilling er alle På.

• En advarselsmelding vises 1 minutt før avstenging.

c

d

For å ta opp neste planlagte program, velg “NESTE”, og trykk på OK.

Rediger-skjermen vises.

Rediger

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 Tirs, 26 Apr

Timertype

Sett timer

10:50 Tirs, 26 Apr

Innspilling

Slett timer

Detaljene for programmet har allerede blitt lagt til timeren. Uthev Sett

timer og trykk på OK for å lagre.

For å indikere at en Innspillingtimer er satt, vises et klokkeikon i feltene

NESTE på informasjonsskjermen. Et kryss vises hvis timeren er en

Påminner-timer.

66


KONTROLLER OG FUNKSJONER

For å vise Mer Info.

a

b

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på b for å utheve Mer Info. og trykk på OK.

Bruke EPG (Elektronisk programguide)

Du kan velge ønsket EPG-system mellom Kringkaster-guide eller

MediaGuide som trenger en internettilkobling.

Ikoner på informasjonsskjermen

Ikon

Beskrivelse

Tjenesteinformasjon Tjenestetype

(TV, Radio, Tekst)

Hopp over

Lydinformasjon

Mono

Stereo

Tospråklig mono

Multikanal

D

D+

Dolby Digital

Dolby Digital+

Når HE-AAC er dekodet

AD

Lydbeskrivelse

Lyd/tekstingsinformasjon

For hørselshemmede

Opptaksinformasjon ●REC Opptaks- + serviceinformasjon

3D-info

3D

3D→2D

Hendelsesinformasjon HD, SD Videoformat (HD, SD)

16:9, 4:3 Videosideforhold

Tekst-tv

Teksting (Enkel, Multi)

Lydspor (mono, multi)

0, 4 – 18 Aldersgrense

Kryptert

Timerinformasjon

Innspilling

Påminnelse

Sørg for at du har valgt Kringkaster-guide i Guide-type-menyen i opprinnelig

oppsett (se side 18.) Dette oppsettet kan også gjøres fra menyen Oppsett /

Systemoppsett / Hurtig setting. Eller menyen Oppsett / Preferanser / Guidetype

når som helst.

a

b

c

Bruke kringkasterguiden

Velg guiden på skjermen ved å trykke på GUIDE. Guideskjermen vises

med uthevelse av kanalen og programmet som du ser på nå. Dette kan ta

noen øyeblikk.

Thu 26

11:52 Tue, 26 Apr

TV 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

1 AAA ONE City Hospital Houses Behaving Ba... 45 Mind You... 15 Bargain Hunt AAA News

2 AAA TWO School... 50 La... 10 Schoo... The Daily Politics Working lun... Scho... 15 S...

3 AAA THREE This is AAA THREE

This is AAA THREE

4 AAA NEWS 24 AAA News AAA News AAA News AAA News

5 AAAi

AAAi

AAAi

6 CAAA Channel Cl... 40 Cl... 55 Class... 20 Cla... 40 Class... Class... 20 Cla... 40 Class... Xchange

7 BBB HD

8 CCC HD

9 DDD HD

Du kan bytte tidsskalaen til 1,5 eller 3 timer ved å trykke på den GRØNNE

knappen.

Trykk på C eller c for informasjon om andre programmer som er

planlagt for den valgte kanalen. For å utheve det første programmet i

sjangerrutenettet, trykk på den RØDE-knappen.

For detaljer om andre programmer som er tilgjengelige, trykk på B og

b for å bla opp og ned i kanallisten. Etter hvert som kanaler velges, vises

detaljer om programmet som sendes nå. Trykk på C eller c for å vise

informasjon om fremtidige programmer.

Norsk

d For informasjon om et uthevet program, trykk på .

e

f

For å stille inn timeren for det programmet, trykk på den BLÅ-knappen

for å hente frem Program-timer-menyen.

Trykk på Pu for å gå fremover til neste side, eller trykk på PU for å gå

tilbake til forrige side.

67


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Sjangervalg/søke

Hovednavigeringsmeny

a

Fra guideskjermen kan du bruker sjangervalg og søkefunksjoner.

Gå til guideskjermen og trykk QUICK.

a

I undernavigeringsmenyen, trykk på C for å utvide

hovednavigeringsmenyen.

Norsk

b

Trykk B eller b for å merke Sjanger farge i Hurtigmeny, og trykk

OK.

Sjanger farge

Filmer

Hovednavigering

Terms And Conditions

Hotlist

Trykk på B eller b for å velge Hotlist og trykk på

OK. Programmer vil være listet opp.

Å velge en film eller et program vil føre deg til

oversiktssiden.

Search

Trykk på B eller b for å velge Search og trykk på

OK.

c

Farge Setup

Med fokuset på en spesiell sjanger, trykk på ønsket fargetast for å tildele.

Fire farger er tilgjengelige. Trykk på BACK for å gå tilbake til

guideskjermen.

Terms And Conditions

Trykk på B eller b for å velge Terms And

Conditions.

Lisensen Terms And Conditions vil vises.

Søkeskjermbilde

Bruke MediaGuide

Recent Searches

Search For: ►

1

2

MediaGuide er en tjeneste fra Rovi Corporation. Denne tjenesten er en integrert

mediaguide gjennom internett i tillegg til fjernsynsinnhold og internettinnhold.

MERK:

• Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan ta i bruk denne funksjonen (se

side 13).

• Sørg for at du har valgt MediaGuide i Guide-type-menyen i opprinnelig

oppsett (se side 18.) Dette oppsettet kan også gjøres fra Oppsett / System

oppsett / Hurtig setting-menyen når som helst.

a

MediaGuide-skjermbildet

Trykk på GUIDE på fjernkontrollen, eller velg Veiledning i TV

programmer-menyen og trykk på OK.

Listings-menyen i undernavigeringsmenyen vil velges.

Standard fokusposisjon er den gjeldende kanalen.

OK

Fjernkontrolltasteoperasjon

:▲ :▼ :◄ :►

wwwwwww

6:15-7:00pm

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww

Dette vil stille inn live TV for det bestemte programmet.

wwwwwww

Back

Space

Clear

Terms And Conditions

A B C D E

F G H I J

3

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z .?123 ÀÊÖ

Recent Searches-knapp. Å trykke på OK vil ta deg til Recent Searchesskjermbildet.

Søkeinndataområdet viser hva du skriver.

Å trykke på Search For vil utføre søket og ta deg til søkeresultatene.

Søketastatur.

4:01pm

MERK:

Toshiba tar ikke ansvar for nøyaktigheten til innholdet som vises.

• Det kan være at tjenesteinformasjon ikke kan vises, eller det kan være at det er

lite serviceinformasjon som vises, avhengig av området eller type kringkasting.

• MediaGuide kan kun brukes når TV'en din er koblet til internett.

• Det kan være at start og bruk av denne tjenesten tar tid.

• Det kan være nødvendig med programvareoppdatering for å kunne bruke denne

tjenesten.

• Denne tjenesten støtter ikke alle språk.

• MediaGuide er en tjeneste fra Rovi Corporation.

• Under bruk av MediaGuide, vil bruksinformasjon meldes til Rovi-serveren for å

sørge for fortsatt effektiv drift av guiden.

• Rovi Corporation og/eller dets datterselskaper er ikke på noen måte ansvarlig for

nøyaktigheten eller tilgjengeligheten til programplaninformasjonen eller annen

data i Rovi Guide-systemet og kan ikke garantere servicetilgjengelighet i ditt

område. Ikke i noe tilfelle skal Rovi Corporation og/eller dets datterselskaper

holdes ansvarlig for skader i tilknytning til nøyaktigheten eller tilgjengeligheten

til programplaninformasjonen eller annen data i Rovi Guide-systemet.

Dersom programmet ikke sendes, vil du bli sendt til oversiktsskjermbildet

med kommende programtider.

68


KONTROLLER OG FUNKSJONER

• Tredjepartsinternettjenester tilbys ikke av Toshiba, kan endres eller opphøre når

som helst og kan være pålagt restriksjoner fra leverandøren av internettjenesten.

Toshiba gir ingen garantier, representasjoner eller forsikringer om innhold,

tilgjengelighet eller funksjonalitet når det gjelder tredjepartsinnhold eller -

tjenester. Bruk av tredjepartsinternettjenester kan kreve opprettelse av en

separat konto gjennom en datamaskin med internettilgang og/eller betaling av

et engangsbeløp og/eller tilbakevendende betaling og medlemskap. Det kan

være at ikke alle tredjepartstjenester er tilgjengelige på eller er kompatible med

dette produktet. For å oppleve alle mulighetene til dette produktet, kan det være

nødvendig med enheter som er kompatible fullt ut.

Digitale innstillinger – Foreldre Kontroll

For å forhindre at barn ser på upassende filmer og programmer, kan

kanaler og menyer låses i digital modus. Disse er da kun tilgjengelige

med en PIN-kode.

a

PIN-oppsett for foreldrekontroll

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Norsk

b

c

Trykk B / C c for å utheve System oppsett-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge DTV Innst. og trykk på OK.

System oppsett

Menyspråk

Land

Ant/Kabel/Satelitt

Satellitt innstillinger

Automatisk innstilling

ATV Manuell Innstilling

DTV Manuell Innstilling

DTV Innst.

Engelsk

Tyskland

d

Trykk B eller b for å merke PIN-oppsett for foreldrekontroll og

trykk OK.

DTV Innst.

Kanaler

Teksting og Lyd

PIN-oppsett for foreldrekontroll

FORELDRE KONTROLL

Sett Lokal Tid

Standby kanal oppdaterting

Kortplass

Av

e

Bruk tallknappene til å taste inn et firesifret nummer. Når du er ferdig blir

du bedt om å bekrefte ved å taste inn nummeret på nytt.

PIN Innst.

Ny PIN:

Bekreft PIN:

* * * *

PIN-koden er nå stilt inn.

Hvis PIN-koden har blitt stilt inn, må du taste inn PIN-koden når

Automatisk innstilling og Resett TV utføres. “0000” blir ikke

akseptert.

69


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Foreldre Innst.

Digitale innstillinger – Kanalalternativer

Norsk

Med FORELDRE KONTROLL-funksjonen kan du blokkere programmer etter deres

aldersgrense. Hvis en PIN-kode er stilt inn, må du angi denne før du kan justere nivået.

a

b

I menyen DTV Innst. trykk på B eller b for å velge

FORELDRE KONTROLL og trykk på OK.

Bruk C eller c til å velge et alternativ (Ingen eller en aldersinnstilling

(4-17 eller 4-18 avhengig av Land-innstillingen)).

FORELDRE KONTROLL

Foreldre Innst.

Ingen

Tast inn PIN-koden for å se blokkerte programmer. Slå TV-en av og på

igjen for å reaktivere Foreldre Kontroll.

Fra Hurtigmenyen eller menyen for Kanalalternativer er det mulig å lage en liste

over de digitale kanalene som blir sett på mest. Trykk på LIST / Cc for å velge

favorittkanallisten.

a

b

c

d

Velge favorittkanaler

Velg en kanal du vil legge til favorittlisten din.

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på b for å velge Kanalalternativer og trykk på OK.

Trykk på c for å velge favorittkanallisten (Fav.).

Du kan bruke Nettverk lås-funksjonen til å forhindre at nettleseren startes. Når denne

funksjonen er stilt inn på På, er det nødvendig å skrive inn PIN for å bruke

nettverksfunksjonene.

a

b

c

d

Denne funksjonen skyggelegges til en PIN er stilt inn.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk B eller b for å merke Nettverk lås.

Trykk på C eller c for å velge På.

For å låse opp nettverket:

a

Preferanser

3D oppsett

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Velg Av i trinn 4 over.

Nettverk lås

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Auto

Av

e

f

g

a

b

Kanalalternativer

Fav.

Trykk på OK for å velge favorittene. Et kryss vises i boksen når de er valgt.

Gjenta trinn 1 til 5 for andre kanaler.

Når alle favoritter har blitt valgt, trykker du på EXIT.

Trykk på LIST for å vise Kanalliste.

Hver gang du trykker på C eller c, velges Alle kanaler, TV kanaler,

Radio kanaler, Tekst kanaler eller Favoritter i rekkefølge.

Trykk på C eller c for å velge Favoritter. Antall favoritter som er

tilgjengelige avhenger av hvor mange lister som har blitt opprettet.

Kanalliste

6 M6

9 W9

11 NT1

Favorittkanallister

Favoritter

31 PARIS PREMIERE

34 AB1

51 ITV1

c

Trykk på B eller b for å utheve en kanal og trykk på OK for å se på.

70


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Hopp over kanaler

Digitale innstillinger – andre innstillinger

Denne funksjonen lar deg stille inn kanaler som hoppes over når Pu eller PU brukes

til å stille inn.

a

b

Velg kanalen du vil hoppe over i kanallisten din.

Fra Hurtigmeny, trykk på b for å velge Kanalalternativer og trykk på

OK.

c Trykk gjentatte ganger på c for å utheve hopp over-boksen (8).

d

e

f

Trykk på OK for å velge. Et kryss vises i boksen.

Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler.

Trykk på EXIT.

MERK: Kanaler som er hoppet over kan ikke velges med Pu eller PU

men er fremdeles tilgjengelig ved direkte nummerinntasting (når de er

stilt inn vises 8-ikonet i banneret for å indikere at kanaler er hoppet

over).

Låse kanaler stopper visningen av digitale kanaler, og de er kun tilgjengelig ved

inntasting av PIN-koden.

a

b

Velg kanalen du vil låse i kanallisten din.

Fra Hurtigmeny, trykk på b for å velge Kanalalternativer og trykk på

OK.

c Trykk gjentatte ganger på c for å utheve lås-boksen ( ).

d

e

Låse kanaler

Trykk på OK for å velge. Et kryss vises i boksen.

Hvis en PIN-kode allerede er stilt inn, kreves inntasting av PIN-koden for

å stille inn de låste kanalene.

Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler.

I digital modus vil denne funksjonen vise teksting på skjermen på det valgte språket, så

fremt disse sendes.

a

b

c

I DTV Innst.-menyen, trykk på B eller b for å velge Teksting og Lyd

og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Vis teksting og trykk C eller c til å velge På

eller Av.

Trykk B eller b for å velge Primær tekst språk eller Sekundær tekst

språk og trykk C eller c for å velge et alternativ.

SUBTITLE-knappen kan brukes til å slå på eller av teksting for bare den gjeldende

kanalen, og for å velge tekstingsspråket hvis mer enn ett språk er tilgjengelig.

Denne funksjonen gjør at et program eller en film kan vises med et valgt lydspråk, så

fremt flere lydspråk sendes.

a

b

Teksting og Lyd

Vis teksting

Tekst Type

Primær tekst språk

Sekundær tekst språk

Audio Type

Primær lyd språk

Sekundær lyd språk

Teksting

Lydspråk

Av

Normal

Engelsk

Engelsk

Normal

Engelsk

Engelsk

I Teksting og Lyd-menyen, trykk på B eller b for å merke Audio

Type og trykk C eller c for å velge Normal eller Ved Svak Hørsel.

Trykk B eller b for å velge Primær lyd språk eller Sekundær lyd

språk og trykk C eller c for å velge et alternativ.

Hvis mer enn ett lydspor er tilgjengelig, bruk s-knappen til å velge

mellom dem.

Norsk

f

g

Trykk på EXIT.

Fra nå av, når en av kanalene i Låst kanal-listen velges, må PIN-koden

tastes inn før de blir tilgjengelige.

71


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Kortplass

Programvareoppgraderinger og lisenser

Norsk

Kortplassen, plassert på siden av fjernsynet, lar deg sette inn et CAM (Conditional

Access Module) og kort. Disse kan kjøpes fra en tjenesteleverandør og lar deg se på

abonnementstjenester. For mer informasjon, kontakt en tjenesteleverandør.

a

b

c

d

e

f

Sett inn CAM og kortet inn i kortplassen, etter instruksene som følger

med CAM. En boks vises på skjermen for å bekrefte at CAM er satt inn.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å utheve System oppsett-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge DTV Innst. og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Kortplass og trykk på OK.

Detaljene for CAM bør nå være tilgjengelige.

MERK:

• Programvaren til CI Plus CAM kan oppdateres automatisk dersom dette settes i

gang av kringkasteren. Dette kan føre til at påminnelser/opptak slettes i løpet av

prosessen.

• Det kan være at enkelte CI eller CI+ CAM ikke støttes.

• Driften av CI+ kan ikke garanteres. Unntaket er tjenestene Canal Ready DTT på

modeller med suffikset FC.

a

b

c

Hvis du foretrekker, kan programvareoppgraderinger søkes etter manuelt med

SØK ETTER NY SOFTWARE.

I menyen System oppsett trykk på B eller b for å velge Oppgrader

Software og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge SØK ETTER NY SOFTWARE.

Trykk på OK. Fjernsynet vil automatisk starte søket etter en

programvareoppdatering. Fremdriftslinjen viser fremdriften.

Hvis en oppgradering blir funnet, starter fjernsynet automatisk

nedlastingen. Hvis ikke, vises en skjerm med melding om at en

oppgradering ikke er tilgjengelig.

Det kan hende at TOSHIBA vil tilby oppgraderinger for TV-ens programvare i fremtiden.

TV-ens programvare oppgraderes via nettverket.

Før du laster ned programvaren:

Konfigurer TV-en til å koble til Internett.

MERK: Mens oppgraderingen utføres, vil du ikke være i stand til å se på TV.

a

Søke etter ny programvare

SØKER ETTER NY SOFTWARE

Søker etter software oppgradering for TV.

48 %...

Kanal 31

Nettverksoppgradering

I menyen System oppsett trykk på B eller b for å velge Oppgrader

Software og trykk på OK.

b

Trykk på B eller b for å velge Oppgradere nettverk og trykk på OK.

MERK: Hvis nettverket ikke er tilgjengelig, vises en varselmelding.

c

TV-programvareoppdateringen vil begynne når nedlastingen er

vellykket.

Programlisens

a

Du kan se lisensene for programvaren som brukes i dette fjernsynet.

I System oppsett-menyen, trykk på B eller b for å velge

Programlisens og trykk på OK.

En skjerm vises med all lisensinformasjon som kreves for programvaren

på fjernsynet.

72


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Systeminformasjon og Resett TV

PC innstillinger

System Info.

Horisontal og vertikal posisjon

Denne funksjonen kan brukes til å kontrollere versjonen til programvaren som er

installert nå. Når du er i DTV-modus, inkluderer dette ekstra diagnoseinformasjon som

signalstyrke, signalkvalitet, senterfrekvens, modulasjon, osv.

a

b

c

I System oppsett-menyen, trykk B eller b for å velge System Info.

Trykk på OK for å vise System Info..

System Info.

Kanal 25

Kanal 33

Kanal 67

SVAK

TOSHIBA

2012

6.8.05.1 Jan 19 2012 - 53. 5. 73. 5

MBOOT Version : xxxxxxxx

MFC Version : xxxxxx

NORMAL

STERK

For informasjon om signalkvaliteten til et spesielt multipleks, trykk på B

eller b for å velge det multiplekset.

GOD

GOD

GOD

Koble til PC-en (som vist i “Koble til en datamaskin”) og sørg for at bildet vises på

fjernsynsskjermen. Bildeposisjonen kan nå tilpasses etter personlig preferanse.

a

b

c

d

e

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge Display innstillinger og trykk på OK.

Trykk B eller b for å velge PC innstillinger og trykk OK.

Display innstillinger

Auto-format

Strekk 4:3

Bildeposisjon

PC innstillinger


Av

Trykk på B eller b for å velge et alternativ, og trykk på C eller c for å

tilpasse innstillingene.

Norsk

d

Trykk på OK for en skjerm som viser detaljert teknisk informasjon om det

valgte multiplekset.

Når du velger Resett TV nullstilles alle TV-innstillinger, inkludert lagrede kanaler, til

deres fabrikkinnstillinger.

a

b

Resett TV

I System oppsett-menyen, trykk B eller b for å velge Resett TV.

Trykk OK for å velge. En skjerm vises med advarsel om at alle innstillinger

går tapt. Trykk OK for å fortsette.

Når fjernsynet slås på igjen, vises Hurtig setting-skjermen. Trykk på OK

for å fortsette oppsettet og utføre automatisk innstilling. (Se “Hurtig

setting” på side 16.)

Klokke fase samsvarer PC-signalet med LCD-skjermen. Ved justering av dette kan du

fjerne horisontale linjer og bildeuskarphet.

a

b

c

PC innstillinger

Horisontal posisjon

Vertikal posisjon

Klokke fase

Sampling klokke

0

0

0

0

Res.

Klokke fase

I menyen Display innstillinger trykk på B eller b for å velge PC

innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Klokke fase.

Trykk C eller c for å justere inntil bildet er klart.

73


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Sampling klokke

Valg av inngang og AV-tilkoblinger

Norsk

Justering av Sampling klokke endrer antall pulser per skanning, dette vil fjerne

vertikale linjer på skjermen.

a

b

c

a

b

I menyen Display innstillinger trykk på B eller b for å velge PC

innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Sampling klokke.

Trykk C eller c for å justere inntil bildet er klart.

Res.

Bruk Res. til å gjenopprette fabrikkinnstillinger for alle elementer.

I menyen Display innstillinger trykk på B eller b for å velge PC

innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Res. og trykk på OK.

MERK: Når en PC er koblet til med HDMI, er ingen av disse funksjonene

tilgjengelige.

Skjermen forstyrres i et øyeblikk mens du justerer PC-innstillinger. Dette er ikke et

tegn på funksjonsfeil.

Standardinnstillingene og justeringsmulighetene kan variere avhengig av

inngangssignalformatet.

Se side 9 for et detaljert bilde som viser anbefalte tilkoblinger.

De fleste mediaopptakere og dekodere sender et signal gjennom SCART-ledningen

for å skifte til riktig Inngang-kontakt på fjernsynet.

Du kan også trykke på knappen for valg av ekstern kilde o til bildet fra det

tilkoblede utstyret vises.

a

Inngangsvalg

Bruk Inngangsvalg-vinduet hvis fjernsynet ikke skifter inngang automatisk.

Ved å trykke på o på fjernkontrollen eller TV-en, vises en liste på

skjermen med alle innganger og eksternt utstyr.

Trykk på o på

fjernkontrollen

Inngang

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

Trykk og hold nede p / o

på TV-en

Inngang

DTV Ant

DTV Sat

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

ATV

HDMI® viser utstyr som er koblet til Input HDMI på baksiden eller siden av

fjernsynet.

PC viser en datamaskin som er koblet til Input RGB/PC på baksiden av

fjernsynet.

74


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Disse inngangsmerkene vises i inngangsvelgeren. Du kan merke videoinnganger etter

enhetene du har koblet til TV-en.

a

b

c

d

e

f

g

h

Merke videoinngangskilder

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge AV-tilkopling.

Preferanser

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Betj.panel-sperre

AV-tilkopling

Trykk på OK for å vise AV-tilkopling-menyen.

Trykk på B eller b for å utheve Merking av innganger og trykk på

OK.

AV-tilkopling

Merking av innganger

Digital lydutgang

Trykk på B eller b for å velge Merking av innganger og trykk på OK.

Merking av innganger

Inngang

EXT 1

EXT 2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

Trykk på B eller b for å velge elementet som du vil merke, og trykk

deretter på C eller c for å velge --, Forsterker, Kabel, DVD, Spill, PC,

Opptaker eller Satellitt.

Gjenta trinn 7 for andre videoinnganger.

Etikett

--

--

--

--

--

--

--

Auto

Av

Av

Når du kobler til en surround lydforsterker til den digitale lydutgangen (Sony/Philips

Digital Interface Format [S/PDIF]), kan følgende alternativer velges eller justeres.

a

b

c

I menyen Preferanser trykk på B eller b for å velge AV-tilkopling og

trykk på OK.

Trykk på B eller b for å velge Digital lydutgang.

AV-tilkopling

Merking av innganger

Digital lydutgang

Digital lydutgang

Trykk OK for å vise Digital lydutgang-menyen og trykk B eller b for

å velge et alternativ.

Lydformat:

Trykk på C eller c for å velge PCM eller Auto.

PCM : Denne modusen sender ut PCM-format til den digitale

lydutgangskontakten.

Auto : Denne modusen sender ut Dolby Digital (hvis tilgjengelig) eller

PCM til den digitale lydutgangskontakten.

Dolby Digital S Dolby Digital

Dolby Digital Plus S Dolby Digital

MPEG S PCM

HE-AAC S Dolby Digital

Lyd forsinkelse:

Trykk C eller c for å velge Auto eller Manuell.

Auto :

Denne modusen justerer automatisk audio-timingen i

forhold til video-timingen.

MERK: Tidsforsinkelsen kan være stor mellom bilde og lyd,

avhengig av det tilkoblede utstyret (forsterker osv). I så fall,

velg Manuell.

Manuell : Du kan utføre manuell justering av audiosignal-timingen i

forhold til videosignal-timingen.

Forsinkelsesjustering:

Trykk C eller c for å justere audiosignal-timingen (0 – 250 ms) i forhold

til videosignal-timingen.

MERK:

• Denne funksjonen skyggelegges når Lyd forsinkelse står på Auto.

• Det vil oppstå en tidsforsinkelse når du skifter videosignal eller

audiosignal. Juster timingen tilsvarende.

• Ved justering av timingen skal du justere ned volumet så mye som

mulig på AV-utstyret som brukes. Avhengig av utstyret kan det

forekomme støy osv. når signalet endres.

• Avhengig av det tilkoblede utstyret (forsterker osv.), vil justering

kanskje ikke være mulig.

• Når innstillingen for optisk digital inngang (Auto t PCM) endres,

kan det være nødvendig å justere timingen igjen.

• Må ikke brukes til annet enn lydutgang fra AV-forsterkeren osv. (feil

kan oppstå)

Norsk

75


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke REGZA-LINK

Forsterkerkontroll

Norsk

Dette er en ny funksjon som bruker CEC-teknologi og lar deg

kontrollere Toshiba REGZA-LINK-kompatible enheter fra fjernsynets

fjernkontroll via HDMI-tilkobling (side 11).

Når Aktiver REGZA-LINK-elementet i REGZA-LINK oppsett-menyen er stilt inn til

På, aktiveres også individuelle funksjoner som er satt til På.

a

b

c

Aktiver REGZA-LINK

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk på B eller b for å velge REGZA-LINK oppsett og trykk på OK.

Forsterkerkontroll-innstillingen brukes til å slå på/av den tilkoblede REGZA-LINKforsterkeren.

a

b

a

I REGZA-LINK oppsett-menyen, trykk på b for å utheve

Forsterkerkontroll.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

Innledende høyttalerinnstilling

Høytalernes originale innstilling gjør det mulig å velge TV-høyttalere eller

forsterkerhøyttalere.

I REGZA-LINK oppsett-menyen, trykk på b for å utheve Høytalernes

originale innstilling.

d

Trykk b for å velge Aktiver REGZA-LINK og trykk C eller c for å velge

På.

REGZA-LINK oppsett

Aktiver REGZA-LINK

TV Auto strøm

Auto Standby

Forsterkerkontroll

Høytalernes originale innstilling

TV Høyttalere

MERK: Hvis du stiller Aktiver REGZA-LINK til Av, skyggelegges alle

andre elementer.

b

Trykk på C eller c for å velge TV Høyttalere eller Forsterker.

Hvis en REGZA-LINK-enhet med mulighet for HDMI-skifting (f.eks. AV-forsterker) er

koblet til HDMI-inngangen, kan du velge en annen REGZA-LINK-enhet som er koblet til

master-HDMI-enheten på inngangskildelisten.

a

b

Valg av REGZA-LINK-inngangskilde

Trykk på o og en liste vises på skjermen med tilgjengelige

inngangskilder.

Trykk på b for å velge ønsket inngangskilde med REGZA-LINK-ikon.

TV Auto strøm-innstillingen lar fjernsynet automatisk slås på hvis en REGZA-LINKenhet

er slått på.

a

b

I REGZA-LINK oppsett-menyen, trykk på b for å utheve TV Auto

strøm.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

Når Auto Standby er aktivert, slås fjernsynet, når det er slått av, automatisk av (til

standby-modus) alt tilkoblet REGZA-LINK-utstyr.

a

b

TV Auto strøm

Auto Standby

I REGZA-LINK oppsett-menyen, trykk på b for å utheve Auto

Standby.

Trykk på C eller c for å velge På eller Av.

c

d

Trykk på c og en annen valgskjerm vises med alt tilkoblet REGZA-LINKutstyr.

Inngang

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

1 DVD

2 VCR/DVR

3 CBL/SAT

4 GAME/TV

5 AUX

Trykk på B eller b for å velge ønsket inngangskilde, og trykk deretter

på OK.

MERK:

• Disse funksjonene avhenger av enheten som er koblet til.

• Hvis du velger REGZA-LINK-inngangskilden fra hurtigvinduet, slås noen REGZA-

LINK-enheter automatisk på.

• Når fjernsynet slås på tar det noen minutter før REGZA-LINK-ikonet vises i listen.

Når en HDMI-kabel fjernes tar det noen minutter før ikonet forsvinner.

• Hvis HDMI-kabelen fra tilkoblet utstyr endres, kan det hende at Aktiver REGZA-

LINK i REGZA-LINK oppsett-menyen må nullstilles til På.

76


KONTROLLER OG FUNKSJONER

• Hvis du endrer HDMI-ledningen til en tilkoblet enhet eller endrer en HDMIenhetsinnstilling,

nullstill Aktiver REGZA-LINK-elementet på REGZA-LINK

oppsett-menyen fra Av til På.

REGZA-LINK-avspilling med ett trykk

Når det tilkoblede utstyret er slått på, vil REGZA-LINK automatisk registrere

fjernsynet gjennom inngangsvalget. Hvis fjernsynet er i standby-modus slås det på

automatisk.

Disse funksjonene kan aktiveres eller deaktiveres fra REGZA-LINK oppsett (se

side 76).

MERK:

• Selv om utstyret viser en meny, kan det hende at fjernsynet automatisk viser

inngangskilden.

• Denne funksjonen avhenger av tilkoblet utstyr og fjernsynets status.

Norsk

REGZA-LINK-systemstandby

Hvis fjernsynet er slått av (standby-modus), sender fjernsynet en melding om å slå

av (til standby-modus) alle REGZA-LINK-enheter som er koblet til fjernsynet.

Disse funksjonene kan aktiveres eller deaktiveres fra REGZA-LINK oppsett (se

side 76).

MERK: Denne funksjonen avhenger av tilkoblet utstyr og fjernsynets status.

77


TEKSTTJENESTER

Norsk

Teksttjenester

Dette fjernsynet har et minne for flere sider, som tar et par øyeblikk å

laste inn. To Moduser er tilgjengelige for visning av tekst – Auto vil

vise Fastext, hvis tilgjengelig. Liste vil lagre de fire favorittsidene

dine.

a

b

c

Velge moduser

Teksttegnsettet velges automatisk av språkinnstillingen i Oppsett-menyen.

Trykk på MENU / Cc for å utheve ikonet for Oppsett.

Trykk B / C c for å merke Preferanser-ikonet og trykk OK.

Trykk B eller b for å merke Tekst-tv, og trykk deretter C eller c for

å velge Auto eller Liste.

Preferanser

3D oppsett

Opptaksoppsett

REGZA-LINK oppsett

Nettverksoppsett

Guide-type

Oppsett av nettverksenhet

Tekst-tv

Nettverk lås

Auto

Av

Navigere sider med Auto

Hvis Fastext er tilgjengelig, vises fire fargelagte titler nederst på skjermen.

For å gå til ett av disse emnene, trykker du på den relevante fargeknappen på

fjernkontrollen.

For mer informasjon om tekstsystemet(/ene) du har, se indekssiden til sendingen,

eller ta kontakt med din lokale Toshiba-forhandler.

Navigere sider med LIST

De fire fargelagte valgene på bunnen av skjermen er nummer – 100, 101, 102 og

103, som har blitt programmert til fjernsynets minne. For å vise disse sidene, trykk

på de relevante fargeknappene.

For å endre disse lagrede sidene, trykk på den relevante fargeknappen og tast inn

det 3-sifrede nummeret. Dette nummeret endres i øvre venstre del av skjermen og

i den fargelagte uthevelsen.

Trykk OK for å lagre. Når OK trykkes på, lagres alle fire sidenumrene som

vises på bunnen og tidligere nummer går tapt.

MERK: Videosignalet fra de eksterne inngangene (EXT-1 og EXT-2) blir ikke lagret.

Hvis OK ikke trykkes på, forkastes valget når kanalen endres.

Andre sider kan vises ved å taste inn det 3-sifrede sidenummeret – men IKKE trykk

på OK ellers lagres disse sidene.

Tekstinformasjon

TEXT-knappen:

For å se teksttjenester, trykk på TEXT. Trykk igjen for å vise teksten over det normale

sendingsbildet, og trykk en gang til for å gå tilbake til normal TV. Kanaler endres

ikke før teksten avsluttes.

Den første tekstsiden vil være den innledende siden.

Du kan gå til hvilken som helst tekstside ved å taste inn det 3-sifrede sidenummeret

med tallknappene, trykke på fargeknappene eller trykke på PU for å gå fremover til

neste side og Pu for å gå til forrige side.

Delsider

Sidene på skjermen oppdateres dynamisk etter hvert som delsider mottas.

Hvis du åpner en side som inneholder delsider, vises delsidene automatisk i

rekkefølge. For å avslutte bytte av delside, trykk på C eller c.

Straks du har valgt, utheves delsiden som du ser på og, etter hvert som fjernsynet

laster inn flere delsider, endres fargen på numrene, som betyr at disse sidene har

blitt lastet.

Disse delsidene forblir tilgjengelige for visning til en annen side er valgt eller, i

normal TV-modus, kanalen endres.

78


TEKSTTJENESTER

Fargeknapper

Under finner du en guide til funksjonene for fjernkontrollens tekstknapper.

k For å vise indeks/startsiden:

Trykk på k for å gå til indeks/startsiden: Siden som vises avhenger av kanalen.

TEXT For å vise en side med tekst:

Trykk på TEXT for å vise tekst. Trykk igjen for å vise teksten over et vanlig bilde. Trykk

igjen for å gå tilbake til vanlig visning. Kanaler kan ikke skiftes før dette er gjort.

Norsk

A Vise skjult tekst:

For å se løsninger på gåter og vitser, trykk på A-knappen.

B Holde en side:

Noen ganger er det praktisk å holde en side. Trykk på B og B vises øverst til

venstre på skjermen. Siden holdes på skjermen til knappen trykkes igjen.

C Vise teksten i større størrelse:

Trykk én gang på C for å forstørre den øvre halvdelen av siden, trykk igjen for å

forstørre nedre halvdel av siden. Trykk igjen for å gå tilbake til normal størrelse.

D Midlertidig fjerning av tekst på skjermen:

Trykk på D én gang for å midlertidig fjerne tekst på skjermen. For å få

tilbake tekst på skjermen, trykk på knappen igjen.

For å vise nyhetsmeldinger:

Velg nyhetsmeldingssiden for den valgte teksttjenesten (se indekssiden til

teksttjenesten). Nyhetsmeldingene vises etter hvert som de kringkastes.

Husk å avbryte tekst-TV før du skifter kanaler

ved å trykke to ganger på TEXT-knappen.

79


PROBLEMLØSNING

Norsk

Spørsmål og Svar

Under finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Sp

Sv

Sp

Sv

Slik sjekker du at du har den beste fargen:

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvorfor er det ingen lyd eller bilde?

Sjekk om fjernsynet står i standby-modus. Kontroller strømledningen og

alle hovedtilkoblinger.

Det er et bilde, men hvorfor er det lite eller ingen

farge?

Når du bruker en ekstern kilde, som for eksempel et videobånd med

dårlig kvalitet, hvis det er lite eller ingen farge, kan det hende at dette

kan forbedres. Fargen er som standard satt til Auto for å automatisk

vise det beste fargesystemet.

Mens den eksterne kilden spilles av, velg Farge system fra System

oppsett-menyen.

System oppsett

Menyspråk

Land

Farge system

Med C eller c velg mellom Auto, PAL, SECAM, NTSC 4.43 eller NTSC

3.58.

Hvorfor vises ikke videoen/DVD-en på

skjermen?

Sørg for at medieopptakeren eller DVD-spilleren er koblet til fjernsynet

som vist på side 9, og velg deretter riktig inngang ved å trykke på o.

Hvorfor er det bilde, men ingen lyd?

Engelsk

Tyskland

Auto

Kontroller at alle ledninger er godt festet.

Ingen lyd eller lyd i et uakseptabelt format mottas.

Sjekk om volumet er skrudd helt ned eller om lyden er dempet.

Sjekk delte lydinnstillinger.

Sp

Sv

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hva annet kan forårsake et dårlig bilde?

En forstyrrelse eller et svakt signal. Prøv en annen fjernsynsstasjon.

Manuell fininnstilling kan hjelpe.

Velg ATV Manuell Innstilling-menyen. Uthev stasjonen og trykk på

OK. Trykk deretter på c for å velge Manuell fininnstilling.

Bruk B eller b til å få det beste bildet og lyden. Trykk på OK og deretter

EXIT.

ATV Manuell Innstilling

Manuell fininnstilling

1 I A C 2 0

Hvorfor fungerer ikke kontrollene til fjernsynet?

Kontroller at Betj.panel-sperre ikke er På.

Hvorfor fungerer ikke fjernkontrollen?

Kontroller at batteriene ikke er tomme eller er satt i feil vei.

Hvorfor er den digitale kanalen låst?

Kanalen har blitt låst i Kanalalternativer (se “Digitale innstillinger –

Kanalalternativer”).

Hvorfor er noen av de digitale

abonnementkanalene utilgjengelige?

Abonnementet ditt må oppgraderes. Kontakt tjenesteleverandøren.

Hvorfor er lydsporet på engelsk når et annet

lydspråk har blitt valgt?

Programmet som sendes nå har kun et engelsk lydspor.

Hvorfor er det feil eller ingen lyd i DTV-modus?

Trykk på s for å være sikker på at alternativet for hørselshemmede

ikke er valgt.

80


PROBLEMLØSNING

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hva er DVB-T?

Digital videokringkasting via en antenne.

Hva er DVB-C?

Digital videokringkasting via en kabeltilkobling.

Hvordan velges DTV-kanaler?

Velg fra listen med alle kanaler (LIST-knappen).

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har glemt PIN-koden?

Bruk master-PIN-koden på 1276, og bytt deretter til en annen PIN-kode.

Velg PIN-oppsett for foreldrekontroll fra menyen DTV Innst. for å

taste inn PIN-koden. Sørg for at ingen andre kan bruke master-PINkoden

ved å fjerne bruksanvisningen.

Hvorfor er det vertikale linjer på skjermen i PCmodus?

Sampling klokke kan trenge justering. Velg PC innstillinger fra

Display innstillinger-menyen, uthev Sampling klokke og juster til

linjene forsvinner.

Hvorfor er det horisontale linjer og/eller uskarpe

bilder på skjermen i PC-modus?

Klokke fase kan trenge justering. Velg PC innstillinger fra Display

innstillinger-menyen, uthev Klokke fase og juster til bildet vises klart.

Hvorfor vises ikke digital teksting selv om det er

valgt?

Teksting er ikke tilgjengelig fra kringkasteren.

Hvorfor er det problemer med analog tekst?

God visning av teksten avhenger av et bra, sterkt sendingssignal. Dette

krever vanligvis en tak- eller loftsantenne. Hvis teksten ikke kan leses

eller er uforståelig, må du kontrollere antennen. Gå til hovedindekssiden

til teksttjenesten og se etter Bruksanvisning. Denne vil forklare hvordan

du bruker teksten. Hvis mer informasjon kreves om hvordan du bruker

teksten se tekstdelen.

Sp

Sv

Sp

Sv

a

b

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvorfor er et sidenummer synlig på toppen av

skjermen, men ingen tekst vises?

Tekst har blitt valgt men tekst-TV-informasjon er for øyeblikket

utilgjengelig for den aktuelle kilden.

Hvorfor er fargene feil når en NTSC-kilde spilles

av?

Koble kilden til via en SCART-ledning og spill av.

Velg Farge system fra Oppsett-menyen.

Sett fargen til Auto og avslutt.

Gå til Bilde-menyen og tilpass nyansen.

Hvorfor fungerer ikke enhetene som er koblet til

via HDMI?

Sørg for at du bruker kabler med HDMI-logoen

(se

side 10).

Noe tidlig HDMI-utstyr fungerer ikke som normalt med de aller nyeste

HDMI TV-produktene, på grunn av nye standarder.

Hvorfor fungerer ikke REGZA-LINK-enhetene?

Når den tilkoblede REGZA-LINK-enheten ikke fungerer riktig etter at du

har endret innstillingene på enheten, slår du av fjernsynet og kobler fra

strømledningen, deretter kobler du til ledningen igjen og slår på

fjernsynet.

Koble fra HDMI-kabelen til REGZA-LINK-enheten og ledningen igjen.

Hvorfor vises REGZA-LINK-logen fremdeles når

utstyret har blitt koblet fra?

Hvis REGZA-LINK-enheten er koblet fra, forsvinner logoen etter ca. ett

minutt.

Hvorfor fungerer ikke nettverksenhetene?

LAN-kablene er ikke riktig koblet til eller ikke koblet til i det hele tatt.

Koble til alle kabler (se side 13).

Sørg for at nettverksadressen din er riktig konfigurert (se side 44).

Hvorfor fungerer ikke det trådløse nettverket?

Sørg for at TOSHIBA Dual Band WLAN-adapter brukes (se side 13).

Kontroller at tilgangspunktet er slått på.

Norsk

81


PROBLEMLØSNING

Norsk

Sp

Sv

Sp

Sv

Sp

Sv

Hvorfor fungerer ikke Media Player-funksjonen?

Sørg for at enhetene er riktig koblet til.

Feil oppførsel kan forstyrre med en USB hub-tilkobling.

Kontroller nettverksoppsettet ditt hvis du bruker DLNA CERTIFIEDserver.

Hvorfor virker ikke min USB harddisk?

Ditt land eller område støtter kanskje ikke funksjonen til USB harddisk.

Hva betyr LED-lampene foran på fjernsynet?

Sjekk tabellen under.

Andre problemer

Dersom du opplever andre problemer med TV’en din enn de som nevnes i denne

Spørsmål og Svar-seksjonen, eller dersom den anbefalte løsningen ikke fungerer,

gjør ett av følgende:

1 Skru av TV’en. Etter 30 sekunder, skru den på igjen.

2 Skru av TV’en og koble fra strømledningen. Etter ett minutt, koble

strømledningen til, og skru på TV’en.

3 Utfør Nullstill TV-funksjonen i Systemoppsett -menyen.

LED 1 LED 2

LED-indikasjon

Tilstand

LED-1

LED-2

Grønn Oransje Strøm PÅ

Program-timer er stilt inn

Grønn Rød Strøm PÅ

Programtimer (Opptak) eller opptak er aktiv

Grønn AV Strøm PÅ

Program-timer er IKKE stilt inn

Rød Oransje Strøm AV (standby)

Program-timer er stilt inn

Rød Rød Strøm AV (standby)

Programtimer (Opptak) eller opptak er aktiv

Rød AV Strøm AV (standby)

Program-timer er IKKE stilt inn

82


INFORMASJON

Lisensinformasjon

• Dette produktet fikk den europeiske Økoetikettprisen som er

utstedt av Europakommisjonen.

Du finner mer informasjon på følgende kobling:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

• Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.

Dolby og symbolet med den doble D-en er varemerker for Dolby

Laboratories.

• Manufactured under license from Audyssey Laboratories. U.S. and

PREMIUM TELEVISION

foreign patents pending.

Audyssey Premium Television is a trademark of Audyssey

Laboratories.

Audyssey Premium Television is a suite of technologies that

remove the acoustical problems caused by small speakers and

drivers.

Working together these technologies deliver a better translation

of the audio content and make the television experience sound

closer to the original.

• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er

varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI

Licensing LLC.

• Dette produktet inneholder Adobe® Flash® Player-programvare under lisens fra

Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe og Flash

er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

• DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilhørende logoer er

varemerker som tilhører Rovi Corporation eller dets

datterselskaper og brukes under lisens.

Dekket av en eller flere av følgende patenter i USA:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

• This product contains technology subject to certain intellectual property rights of

Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited

without the appropriate license(s) from Microsoft.

• This product includes technology owned by Microsoft Corporation and can not be

used or distributed without a license from Microsoft Licensing, GP.

• Content owners use Windows Media digital rights management technology

(WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device

uses WMDRM software to access WMDRM-protected content. If the WMDRM

software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke

the software's ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation

does not affect unprotected content. When you download licenses for protected

content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses.

Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you

decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

• DLNA, DLNA CERTIFIED og DLNA CERTIFIED-logoen er varemerker,

tjenestemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance.

• Rovi og Rovi Guide er varemerker tilhørende Rovi Corporation og/

eller dets underdivisjoner.

Rovi Guide-systemet er produsert med lisens fra Rovi Corporation

og/eller dets underavdelinger.

• DVB er et registrert varemerke for DVB Project.

• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

• Hybrid TV Standard er implementert i overensstemmelse med ETSI TS 102 796

v1.1.1.

• Intel og Intel-logoen er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller

andre land.

Norsk

83


INFORMASJON

Norsk

Rengjøring av skjerm og kabinett…

Slå av strømmen, og rengjør skjermen og kabinettet med en myk, tørr klut. Vi anbefaler at du ikke bruker poleringsmiddel eller løsemidler på skjermen

eller kabinettet, ettersom dette kan gjøre skade.

Avhending…

Følgende informasjon gjelder kun for EU-land:

Avhending av produkter

Det utkryssede symbolet av en søppeldunk med hjul indikerer at produktene må samles inn og avhendes separat fra husholdningsavfall. Integrerte

batterier og akkumulatorer kan avhendes sammen med produktet. De vil bli sortert i gjenvinningsanlegget.

Den svarte bilen indikerer at produktet ble markedsført etter 13. august 2005.

Ved å delta i separat innsamling av produkter og batterier, hjelper du med å sikre korrekt avhending av produkter og batterier og bidrar dermed til å

forhindre mulige helse- og miljøskader. For mer detaljert informasjon om innsamlingsog gjenvinningsprogrammer som er tilgjengelig i ditt land, kontakt

ditt lokale bykontor eller forretningen hvor du kjøpte dette produktet.

Avhending av batterier og/eller akkumulatorer

Det utkryssede symbolet av en søppeldunk med hjul indikerer at batteriene og/eller akkumulatorer må samles inn og avhendes separat fra

husholdningsavfall.

Hvis batteriet eller akkumulatoren inneholder mer enn de spesifiserte innholdsverdiene for bly (Pb), kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) som definert

i batteridirektiv (2006/66/EU), vises de kjemiske symbolene for bly (Pb), kvikksølv (Hg) og kadmium (Cd) nedenfor det utkryssede søppeldunksymbolet.

Ved å delta i separat innsamling av batterier, hjelper du med å sikre korrekt avhending av produkter og batterier og bidrar dermed til å forhindre mulige

helse- og miljøskader. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningsprogrammer som er tilgjengelig i ditt land, kontakt ditt lokale

bykontor eller forretningen hvor du kjøpte dette produktet.

84


INFORMASJON

Informasjon

Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en bryter, kobler du fra ved stikkontakten.

Signalinformasjon for Mini D-sub 15 pinners kontakt

Pinnenr. Signalnavn Pinnenr. Signalnavn Pinnenr. Signalnavn

1 R 6 Bakke 11 NC

2 G 7 Bakke 12 DDC-data

3 B 8 Bakke 13 H-synk

4 NC* 9 +5V 14 V-synk

5 Bakke 10 Bakke 15 DDC-klokke

* NC = ikke koblet til

Norsk

Godtatte PC-signaler gjennom PC-terminalen

PC-inngangen på denne TV-en godtar kun signalformater som er kompatible med VESA-DMT som vist i tabellen under. Siden noen PCinngangssignaler

som er forskjellige fra oppløsningen og frekvensen som er beskrevet i tabellen under, kan følgende fenomen oppstå; feilaktig

visning, registrering av feil format, feil ved bildeposisjon, uskarphet eller vibrasjoner. I dette tilfellet, sett skjermens utgangsformat på PC-en til

å samsvare med et signal i tabellen under.

Format Oppløsning V. frekvens H. frekvens Klokkefrekvens for piksler VESA-standard (DMT)

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1280 × 800 59,810 Hz 49,702 kHz 83,500 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

WXGA+ 1440 × 900 59,887 Hz 55,935 kHz 106,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

1080p 1920 × 1080p 60,000 Hz 67,500 kHz 148,500 MHz

85


INFORMASJON

Godtatte video- eller PC-signaler gjennom HDMI-terminalene

Norsk

HDMI-inngangene på denne TV-en godtar kun VGA-, SVGA-, XGA-, WXGA- og SXGA-signalformater som er kompatible med VESA som vist i

tabellen under. Siden noen PC-er og HDMI- eller DVI-enheter sender inn signaler som er forskjellige fra oppløsningen og frekvensen som er

beskrevet i tabellen under, kan følgende fenomen oppstå; feilaktig visning, registrering av feil format, feil ved bildeposisjon, uskarphet eller

vibrasjoner.

I dette tilfellet, sett skjermens utgangsformat på PC-en, HDMI- eller DVI-enheten til å samsvare med et signal i tabellen under.

Format Oppløsning V. frekvens H. frekvens Klokkefrekvens for piksler VESA-standard

480i 720 × 480i 59,940 / 60,000 Hz 15,734 / 15,750 kHz 27,000 / 27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940 / 60,000 Hz 31,469 / 31,500 kHz 27,000 / 27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940 / 60,000 Hz 33,716 / 33,750 kHz 74,176 / 74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940 / 60,000 Hz 44,955 / 45,000 kHz 74,176 / 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940 / 60,000 Hz 67,433 / 67,500 kHz 148,352 / 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940 / 60,000 Hz 31,469 / 31,500 kHz 25,175 / 25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

86


INFORMASJON

Format som støttes av mediespilleren

Media

Player

Mediaformat Filendelse Videokodek Audiokodek USB DMS Merk

Foto JPEG .jpg

.jpeg

JPEG

MPO .mpo MPO

BMP .bmp BMP

Film AVI .avi MPEG-2

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

DivX

Xvid

MPEG-2 PS

MPEG-2 TS

.mpg

.mpeg

.ts

.trp

.tp

MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-2 Video

H.264(MPEG-4 AVC)

VC-1(WMV9)

MPEG-2 VOB .vob MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MOV .mov H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 del 2

MP4

ASF

DivX

.mp4

.m4v

.asf

.wmv

.divx

.div

Xvid .xvid Xvid

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 del 12,14

VC-1 (WMV9)

DivX 3,4,5,6

MKV .mkv MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)
MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

ADPCM

MPEG-2/4 LC AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-4 LC AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-1/2 Layer3

MPEG-2/4 LC AAC

MPEG-4 HE-AAC

WMA7/8/9 Std

WMA9 Pro

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

PCM

ADPCM

MPEG-1/2 Layer2

MPEG-1/2 Layer3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-2/4 LC AAC

MPEG-4 HE-AAC

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej


Datakompatibilitet: JPEG Exif ver 2.2

Maksimal visningsbar oppløsning:

• JPG

15 360 × 8640 (Grunnlinje)

1024 × 768 (Progressivt)

• BMP

9600 × 6400

Maksimalt antall filer: 1000 / mappe


Datakompatibilitet: JPEG Exif ver 2.2

Maksimal visningsbar oppløsning:

1 024 × 768

Maksimalt antall filer: 1000 / mappe

*) Det kan være at noen filer ikke kan

spilles av, avhengig av filstørrelsen.

Ja Nej

Maksimalt antall filer: 1000 / mappe

Maksimal visningsbar oppløsning:

• Bevegelses-JPEG: 640 × 480

• Andre: 1920 × 1080

*) Noen filer kan ikke spilles av.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Norsk

87


INFORMASJON

Norsk

Media

Player

Mediaformat Filendelse Videokodek Audiokodek USB DMS Merk

Film RealMedia .rm

.rmvb

Flash Video

(FLV1)

.flv

.swf

RealVideo 8,9,10

Sorenson H.263 (FLV1)

H.264 (MPEG-4 AVC)

3GPP .3gp MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

Motion JPEG .avi

JPEG

.mp4

.mkv

Dolby Digital (AC-3)

MPEG-2/4 LC AAC

MPEG-1/2 Layer3

MPEG-2/4 LC AAC

L-PCM

ADPCM

MPEG-2/4 LC AAC

AMR

L-PCM

ADPCM

Musikk MP3 .mp3 – MPEG-1/2 Layer-3 Ja Ja

MP4 .m4a – MPEG-2/4 LC AAC Ja Nej

Maksimalt antall filer: 1000 / mappe

WMA

.wma

WMA7/8/9/ Std Ja Nej


WMA9 Pro Ja Nej

WAV

.wav

LPCM

Ja Nej

ADPCM


MPEG-1/2 Layer-3

WMA7/8/9/ Std

WMA9 Pro

LPCM – Nej Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

88


INFORMASJON

3D støtteformat (HDMI)

Oppløsning Sideforhold V. frekvens H. frekvens Klokkefrekvens for piksler 3D struktur

720 × 480p 16:9 59,940/60,000 Hz 31,469/31,500 kHz 27,000/27,027 MHz Side om side (Full)

Side om side (Halv)

Topp og bunn

720 × 576p 16:9 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz Side om side (Full)

Side om side (Halv)

Topp og bunn

1280 × 720p 16:9 59,940/60,000 Hz 90,0/89,91 kHz 148,352/148,500 MHz Rammepakking

44,955/45,000 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz 75,000 kHz 148,500 MHz Rammepakking

37,500 kHz 74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

1920 × 1080i 16:9 59,940/60,000 Hz 33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

1920 × 1080p 16:9 24,000 Hz 54,000 kHz 148,500 MHz Rammepakking

27,000 kHz 74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

30,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Rammepakking

33,716/33,750 kHz 74,176/74,250 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

59,940/60,000 Hz 67,433/67,500 kHz 148,352/148,500 MHz Side om side (Halv)

Topp og bunn

Norsk

89


INFORMASJON

3D støtteformat (DTV)

Norsk

Videoformat Sideforhold V. frekvens 3D struktur

480i, 480p 16:9 59,940/60,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

576i, 576p 16:9 50,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

720p 16:9 59,940/60,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

1080i 16:9 59,940/60,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

1080p 16:9 24,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

30,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

50,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

59,940/60,000 Hz Side om side (Halv)

Topp og bunn

* Side om Side (Full) er sammensatt av venstre og høyre stereoskopiske bilder der hver størrelse er lik 2D.

Side om side (Full)

L

R

2D Video

3D Video

Side om side (Halv)

L

R

2D Video

3D Video

90


INFORMASJON

Spesifikasjoner og tilbehør

Mottakssystemer

DVB-T kringkastingssystemer/kanaler Kringkastingssystemer/kanaler

STORBRITANNIA UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankrike VHF 05-10 (VHF 01-05) PAL-B/G UHF E21-E69

UHF 21-69

VHF E2-E12, S1-S41

Tyskland VHF 05-12

UHF 21-69

Østerrike VHF 05-12

UHF 21-69

Sveits VHF 05-12

UHF 21-69

Italia

VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Spania UHF 21-69

Nederland VHF 05-12

UHF 21-69

Sverige VHF 05-12

UHF 21-69

SECAM-L

SECAM-D/K

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

Strømforbruk

(ca.)

Strømforbruk i standby

(ca.)

Energieffektivitetsklasse

Strømforbruk ved bruk*

(ca.)

Gjennomsnittlig årlig

energiforbruk**

(ca.)

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

0,3 W

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

122 W

154 W

185 W

A

A

A+

68,8 W

81,2 W

88,2 W

100,4 kWh

118,6 kWh

128,8 kWh

* Testet i samsvar med IEC 62087-BD Ed. 2,0:2008 i standardinnstillinger.

** Brukes 4 timer om dagen og 365 dager i året.

Mål

(ca.)

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

63 cm (H)

70 cm (H)

80 cm (H)

96 cm (B)

106 cm (B)

123 cm (B)

22 cm (D)

24 cm (D)

29 cm (D)

Norsk

Finland VHF 05-12

UHF 21-69

Hellas VHF 05-12

UHF 21-69

Vekt (ca.)

(Høydemål inkluderer sokkel)

42VL/42XL

47VL/47XL

55VL/55XL

15,0 kg

18,0 kg

26,0 kg

DVB-C-sendingssystemer

DVB-S/DVB-S2-sendingssystemer

Videoinngang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Eksterne tilkoblinger

EXT 1 Inngang/Utgang 21 pinners SCART RGB, A/V inngang

AV ut, TV ut

EXT 2 Inngang RCA-kontakter

RCA-kontakt

RCA-kontakter

HDMI 1/2/3/4 Inngang HDMI®-kompatibel

HDCP-kompatibel

PC Inngang Mini D-sub 15 pinners analog

Y, P B /C B , P R /C R

Video (Y er delt)

Audio L + R (delt)

Driftsbetingelser Temperatur 5 °C – 35 °C

Luftfuktighet 20 – 80 % (ikke-kondenserende)

Medfølgende tilbehør • Fjernkontroll CT-90405

2 batterier (AA, IEC R6 1,5 V)

Toshiba 3D-briller: 4pcs for VL96*, 8pcs for XL97*

• ‘P’ klemme/skrue (for TV-montering)

Se side 5.

• 4 skiver for veggmontering

Ekstrautstyr • TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor WLM-20U2

• Ikke garantert å fungere sammen med alle USB-harddisker

Digital lydutgang (S/PDIF)

LAN-porten

USB 1/USB 2-port

Hodetelefonkontakt

Optisk

RJ-45

Media Player

Grensesnittversjon: USB 2.0

USB-klasse: Masselagring

Filsystem: FAT16 og FAT32

Trådløst LAN-adapter klar for et hjemmenettverk,

IEEE802.11a/b/g/n-kompatibel

Klar for USB-harddisktilkobling

3,5 mm stereo

Stereo

Synlig skjermstørrelse

(ca.)

A2, Nicam

System med 2 bærere

42

47

55

Display 16:9

Lydutgang

Hoved:

(ved 10% forvrengning)

117 cm

119 cm

139 cm

10 W + 10 W

91

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.


EU Ecolabel : PL/22/002

For de produktene som har blitt tildelt European Eco

Label, TOSHIBA gir minimum 2 års garanti for denne

LCD TV-en og 7 års tilgjengelighet for utskifting av

elektroniske deler.

For garantireparasjoner, ta kontakt med forhandleren

du kjøpte produktet hos.

Se på Toshibas nettsted eller European Eco

Label-nettstedet (www.ecolabel.eu) for detaljer om

disse produktene.

For servicestøtte og reparasjon, vennligst kontakt forhandleren der du kjøpte produktet.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Med enerett.

Reproduksjon i sin helhet eller delvis uten skriftlig tillatelse er strengt forbudt.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

T 1

More magazines by this user
Similar magazines