SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN FRIDHEIM.

g35.aktiweb.no

SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN FRIDHEIM.

SØKNAD OM MIDLER FRA STIFTELSEN FRIDHEIM.

Søknadsfrist: 1, Mars for tildeling 1. april

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Styrets leder Synnøve Hopsø Tlf. 72 55 85 59.

E-postadr. synnove.hopso@ntebb.no

Søknad m/ev. vedlegg sendes til Synnøve Hopsø. Broddes veg 11. 7021 Trondheim.

Søkers navn

_______________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________

Kontonummer:

________________________________________________________

E-postadr.: ___________________________________________________________

Leder: ______________________________________________________________

(Dersom det søkes for organisasjon/forening og lignende)

Adresse: _____________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________

E-postadr.: ____________________________________________________________

Org.nr.: ______________________________________________________________

Søknadssum: ___________________________________________________________


Hvilket tiltak søkes det om midler til ? Hvor mange deltakere under 25 år i organisasjonen?

Gi en kort beskrivelse av formål,gjennomføring,tidspunkt etc.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

For enkeltpersoner: Gi en beskrivelse av formål,gjennomføring tidspunkt etc.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Eventuelle

referanser/vedlegg.___________________________________________________

_________________________________

Søkers underskrift

______________________________

Leder organisasjon.

Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke ble behandlet.

More magazines by this user
Similar magazines