Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Nasjonalmuseets synlighet i mediene

Undersøkelsen kartlegger hvor stor andel av Nasjonalmuseets publikum som har lagt merke

til omtaler eller anmeldelser av Nasjonalmuseet i løpet av de siste 12 månedene.

Ja

53%

Nei

40%

n=1179

Vet ikke

8%

Figur 20. Prosentandel som har lagt merke til/ikke lagt merke til omtaler eller anmeldelser av

Nasjonalmuseet i løpet av de siste 12 månedene.

Hvilke medier har en lagt merke til omtaler eller anmeldelser i?

Videre kartlegger undersøkelsen hvilke medier publikum hadde lest omtaler eller

anmeldelser av Nasjonalmuseet i. Figuren under viser resultatene fra dette.

Aftenposten

TV

Kunstrelaterte nettsteder

Morgenbladet

Dagbladet

Radio

Klassekampen

Dagsavisen

Dagens Næringsliv

Nettavis

VG

Annen avis

Lokalavis

Østlandsposten

Asker og Bærums budstikke

Romerikets blad

Annet

Vet ikke/husker ikke

14%

13%

13%

12%

11%

9%

8%

7%

7%

5%

2%

1%

0%

0%

0%

8%

9%

n=621

74%

Figur 21. Prosentandel av hvilke medier publikum har lest omtaler eller anmeldelser av

Nasjonalmuseet i.

3 av 4 av de som har lagt merke til omtaler eller anmeldelser av Nasjonalmuseet i løpet av det

siste året har lest det i Aftenposten. I tillegg har 14 prosent fått med seg omtale eller

anmeldelser på TV. Videre er både nettaviser, kunstrelaterte nettsteder og radio nevnt som

37

More magazines by this user
Similar magazines