Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

1. Innledning

Nasjonalmuseets visingsarenaer i Oslo er Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst,

Nasjonalmuseet – Arkitektur og Kunstindustrimuseet. Sammenslåingen av visningsarenaene

skjedde i 2003, og det nye museet fikk navnet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og

design. I 2005 flyttet de ansatte ved Nasjonalmuseet til nytt administrasjonsbygg i Kristian

Augusts gate 23, og samme år ble Riksutstillingene overført til museet.

I figuren under ser vi publikumsutviklingen for de siste fem årene, fordelt på de fire

visningsstedene, samt Kunsthallen på Tullinløkka:

3

More magazines by this user
Similar magazines