Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Interesse for kunst

Undersøkelsen har kartlagt interessen for ulike kunstformer i befolkningen i Oslo og

Akershus. Kunstformene som er kartlagt er design, eldre kunst, arkitektur, kunsthåndverk og

samtidskunst. Figur 31 viser en oversikt over resultatene.

Design

46%

29%

25%

0%

Eldre kunst

38%

27%

34%

1%

Arkitektur

35%

30%

34%

1%

Kunsthåndverk

34%

29%

35%

1%

Samtidskunst

15%

29%

54%

2%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

I stor grad Verken eller I liten grad Vet ikke N:1060

Figur 31. Prosentandel av befolkningen i Oslo og Akershus som oppgir at de «i stor grad», «verken stor

eller liten grad» eller «i liten grad» er interessert i hhv. design, eldre kunst, arkitektur, kunsthåndverk

og samtidskunst.

Befolkningen er delt i sin interesse for de ulike kunstformene. Den kunstformen det er

bredest interesse for er design. 46 prosent av befolkningen sier de er interessert i design,

mens 25 prosent sier de ikke er interessert i det. Andelene interesserte og ikke interesserte i

hhv. eldre kunst, arkitektur og kunsthåndverk er tilnærmet like store (mellom 34 og 38

prosent). Kunstformen det er minst interesse for er samtidskunst. 15 prosent sier de i stor

grad er interesserte i samtidskunst mens 54 prosent sier de i liten grad er det.

49

More magazines by this user
Similar magazines