Uddannelsespolitik - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Uddannelsespolitik - Region Midtjylland

Rekruttering og fastholdelse

Bestræbelserne vedrørende rekruttering og

fastholdelse skal rettes mod både ungdomsuddannelserne

og de videregående uddannelser, hvis det

skal lykkes at indfri de nationale mål, og hvis man i

fremtiden skal sikre forsyningen af arbejdskraft på

alle niveauer inden for den private og den offentlige

sektor i Region Midtjylland.

I forhold til ungdomsuddannelserne er det vigtigt at:

• gøre uddannelserne mere attraktive, mindske

frafaldet og styrke uddannelseskulturen generelt

• flere drenge og flere med indvandrerbaggrund

fuldfører en ungdomsuddannelse

• unge med særlige behov får mulighed for at

gennemføre en ungdomsuddannelse

I forhold til voksen- og efteruddannelsesindsatsen

er det væsentligt at:

• øge indsatsen af den forberedende voksenundervisning

(FVU) med henblik på et markant løft i

læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

• sikre relevante udbud af uddannelser i regionens

yderområder

I forhold til de videregående uddannelser vil Regionsrådet

støtte initiativer, der kan kvalificere

overgange mellem ungdomsuddannelser og

videregående uddannelser, ligesom man vil støtte

afklaring af behovet for nye uddannelser.

Innovation

Innovation er kendt eller ny viden kombineret på en

ny måde eller bragt i anvendelse i en ny sammenhæng

med henblik på at skabe nye produkter,

processer og ydelser. Derfor er innovation et

centralt element i bestræbelserne på at styrke

Region Midtjyllands konkurrencekraft. It er en

særlig drivkraft i forhold til at understøtte innovation.

I forhold til innovation er det derfor vigtigt at:

• støtte initiativer, der øger samarbejdet mellem

uddannelsesinstitutioner, virksomheder og

forskningsinstitutioner

• støtte nye initiativer til inddragelse af it i uddannelserne

• støtte initiativer til udvikling af nye uddannelser

og efteruddannelser inden for regionens

styrkepositioner.

Internationalisering

Visionen for Region Midtjylland er ”en international

vækstregion i et sammenhængende Danmark”.

Derfor bliver det væsentligt at øge regionens

tiltrækningskraft som uddannelses-, forsknings- og

beskæftigelsesregion.

I forhold til internationalisering er det vigtigt at:

• fremme internationale uddannelsessamarbejder

med udgangspunkt i regionens nuværende og

potentielle styrkepositioner

• støtte initiativer til udvikling af internationale

uddannelsestilbud

• støtte udvikling af uddannelsesinitiativer rettet

mod udenlandske studerende og gæsteforskere.

6

More magazines by this user
Similar magazines