og overspenningsvernsystemer - OBO Bettermann

obo.bettermann.com

og overspenningsvernsystemer - OBO Bettermann

Hvilke impulsformer finnes?

I tordenvær kan sterke lynstrømmer

bevege seg mot jorden. Hvis en

bygning med ytre lynvern blir truffet

direkte, oppstår det et spennings fall

ved jordings motstanden til lynvernpotensial

utligningen som representerer

en overspenning mot de fjerne

omgivelsene. Denne potensialhevingen

er en trussel mot de elektriske

systemene (f. eks. spennings for -

syn ing, telefonanlegg, kabel fjernsyn,

styringssystemer osv.) som kan

trenge inn i bygningen. Til testing av

de forskjellige lyn- og overspenningsvernene

er det definert egnede

teststrømmer i de nasjonale og

internasjonale stand ardene.

Lynstrømmer ved direkte lynnedslag

kan simuleres med en støtstrøm

med bølgeform 10/350 µs (fig.1:

Impuls 1). Testlynstrømmen imiterer

både den raske stigningen og det

høye energiinnholdet til lynet slik det

forekommer i naturen. Lyn -

strømavledere av typ e 1 (tidligere

klasse B) og komponenter i det ytre

lynvernet testes med denne strømmen.

Overspenningene fra fjerne lynnedslag

og koblings pro sesser simuleres

med testimpulsen 8/20 µs (fig. 1:

Impuls 2). Energinnholdet i denne

im pulsen er tydelig lavere enn lyn -

test strømmen i støtstrømbølgen

10/350 µs. Overspenningsavledere

av typ e 2 og typ e 3 (tidligere klasse

C og D) blir utsatt for denne test -

impulsen .

Fig. 1:

Impulstyper

og deres egenskaper

60

50

40

10/350 s simuliert lynimpuls

8/20 s simuliert overspenningsimpuls

Strøm ( s)

30

20

IIIIIIII

10

0

IIIIIIII

-10

-100

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Tid ( s)

Impuls 1 Impuls 2

Impulsform 10/350 µs 8/20 µs

Impulstype,

simulert årsak

Lynimpuls:

Danner støtstrømmen ved

et lynnedslag etter

Overspenningsimpuls

danner overspenningen f.eks.

grunnet koblingshandling etter

Karakteristikk Meget høyt ladings- og energi -

innhold over langt tidsrom

Eksempler på komponenttyper Type 1, klasse I,

Kravklasse B

f. eks. MC 50-B VDE

Bratt impulsstigning,

lavt energiinnhold

Type 2, klasse II,

Kravklasse C

f. eks. V 20-C

Type 1, klasse I,

Kravklasse B

LPZ 02

f. eks. MCD 50-B/3

16 TBS

More magazines by this user
Similar magazines