NORTETT - takshingel 2012 - Sem Bruk AS

sembruk.no

NORTETT - takshingel 2012 - Sem Bruk AS

Nortett ® shingel

Shingel til nye og gamle tak

003 tak

Nortett ® Shingel

for legging på nye tak

og omtekking av gamle

papptak eller shingeltak.

Nortett ® shingel

benyttes på ”kalde tak”

med takfall større enn

15° (1:4). Takfall fra

19° (1:3) ved legging på

gamle shingeltak.


001 Grunn 002 vegg 003 tak

Nortett AS, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing

Group, har lang erfaring med økonomiske- og tekniske produktløsninger for tak,

vegg og grunn. Våre produkter er primært for beskyttelse mot fukt og vind. Våre

produkter markedsføres under vårt eget varemerke Nortett ® , samt flere anerkjente

europeiske varemerker.

I Nortett ® setter vi oss stadige høyere kundeservicemål og følger opp disse med

kontinuerlige kvalitetsmålinger. At du som kunde opplever god kundeservice,

bred kompetanse og høy leveringssikkerhet er like selvfølgelig som at produktene

holder høy kvalitet som varer lenge.

Hovedsatsningsområdene våre er innenfor tak, vegg og grunn, med stålpanner

for skråtak, ATB (asfalt takbelegg), vind- og damptetting av undertak og vegg,

fuktsikring av grunnmur og radonsperresystem.

Vi er stolte av at en rekke hus- og hytteprodusenter har valgt å benytte våre

produkter for å beskytte sine hus best mulig mot vind, fukt, vann og radon.

Nortett ® produkter for både proffen og ”gjør det selv” markedet får du ved mange

av landets byggevareutsalg.


nortett ® shingel Rød

Et godt takbelegg som passer omgivelsene

og gir huset et elegant utseende

Dagens takshingel og SBS-membraner har bevist sin kvalitet så vel i tropisk hete som i iskalde strøk. Det

er eksempelvis grunnen til at mer enn 80% av alle hustak i USA er lagt med takshingel. Holdbarheten er

ikke den eneste grunnen til at takshingel er et klokt valg. Den enkle monteringen, de lave kostnadene og

en generell mangel på problemer gjør at Nortett ® Shingel er et godt valg.

Takshingel er ikke bare elegant, men forener også taksteinmaterialets hardhet med asfaltens tetthet.

Her vil du heller ikke oppleve at taket flasser eller ruster, som tilfellet er på mange

platematerialer. En annen fordel er at snø og is blir værende på taket og

ikke raser ned i hage eller på gangveien. Du opplever heller

ikke ubehaglig tromming på taket i regnvær.


nortett ® shingel Grå

• Mindre fuktopptak

• Integrert plastfilm

• Renslig og enkel å legge

• 20 års garanti


Hard skiferoverflate for bedre holdbarhet.

Hel klebeflate

for 100% klebing.

Plastbelagt bakside for renere og enklere legging.

TG 20275 2586

Nortett ® Shingel gir deg tilgang til samme

produktegenskaper som den profesjonelle

håndverkeren

Nortett gir privathusbyggeren tilgang til samme materialer

som profesjonelle håndverkere, dvs. SBS-elastomerasfalt

i hele sitt sortiment, og i samtlige nyanser.

SBS-elastomerasfalt er et supermateriale med egenskaper

som er overlegen alle andre takmaterialer.

Høy fleksibilitet og forbedret rivestyrke

Nortett ® Shingel tåler påfallende godt gjentagende

bøyninger. Det er egenskaper man setter pris på under

montering, når kanter utsparringer og utspring bearbeides.

I forhold til tidligere materialer har Nortett ®

Shingel fått forbedret rivestyrke i for eksempel

spikerpunkter.

Kuldeelastisk

Materialet i Nortett ® Shingel er elastisk også under

kalde forhold.

Et holdbart materiale

SBS-asfalt er et holdbart og langlivet materiale som tåler

både mekanisk påkjenning og kjemiske påvirkninger.

Basert på erfaringer fra profesjonell taklegging er livslengden

til takmateriale av elastomerasfalt mer enn

dobbelt så lang som vanlig asfaltmateriale.

Holdbarhet

Hensiktsmessig

Enkel og trygg montering

Ingen spesialverktøy

Smidig, lett å forme

Lett, belaster ikke konstruksjonen

Vanntette skjøter

Lydisolerende

Tilpasset omgivelsene

Beholder snøen på taket

Slitesterk overflate

Fordelene med fast undertak

Trygg, fungerende takkonstruksjon

Takstein Plastisol Shingel

Skiferstrøet løsner ikke.

Skiferstrøet på Nortett ® Shingel fester nå enda bedre.

Den harde skiferoverflaten gjør taket langlivet; tak av

Nortett ® Shingel beholder overflatebelegget og farge.

Den ru overflaten holder også snøen på taket. Behovet

for snøfangere begrenses.


Den selvstendige

husbyggerens valg!

5 forskjellige fargevarianter:

Nortett ® shingel

skrå - sort

Art.nr.: 112105

Vekt pr. pakke: 23,0 kg

Inneholder 22 plater = ca. 3m 2

Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Nortett ® shingel

skrå - grå

Art.nr.: 113420

Vekt pr. pakke: 20,2 kg

Inneholder 22 plater = ca. 3m 2

Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Nortett ® shingel

skrå - rød

Art.nr.: 114210

Vekt pr. pakke: 20,2 kg

Inneholder 22 plater = ca. 3m 2

Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Nortett ® shingel

skrå - gråmix

Art.nr.: 116744

Vekt pr. pakke: 22,0 kg

Inneholder 22 plater = ca. 3m 2

Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Nortett ® shingel

skrå - rødmix

Art.nr.: 117880

Vekt pr. pakke: 22,0 kg

Inneholder 22 plater = ca. 3m 2

Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Nortett ® mønelufter

Art.nr.: 110096

Inneholder 10 plater pr. pakke

Dimensjon: 1,22 x 0,30 m

Nortett ®

belegg til mønelufter

Selvklebende

Farge: Sort, grå og rød

Dimensjon: 0,28 x 10 meter

Nortett ® kilerennebelegg

Farge: Sort, grå og rød

Tykkelse: 3,6 mm

Dimensjon: 1,1 x 7 meter


nortett ® shingel

TG 20275 2586

003 tak

Nortett ® Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett ® Shingel

benyttes på ”kalde tak” med takfall større enn 15° (1:4). Takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak.

Produktbeskrivelse:

Nortett ® Shingel leveres i mange miljøvennlige modeller

og farger. Er bygget opp rundt en stabil glassfiltstamme

som er gjennomimpregnert med SBS-elastomerasfalt

og belagt med mineral eller skiferstrø. SBS asfalt gjør

shingelen mer smidig, også ved lave temperaturer. Ikke

minst holder den bedre på overflatestrøet, noe som har

stor betydning for levetiden.

Nortett ® Shingel har markedets største klebefelt med

selvklebende SBS-asfalt. De kraftige klebefeltene er

belagt med beskyttelsesfolie som enkelt lar seg fjerne.

Mange års erfaring viser at Nortett ® Shingel gir et tett og

vedlikeholdsfritt tak. Nortett ® Shingel er testet av Sintef

Byggforsk og har Teknisk Godkjenning. Nortett ®

Shingel er et ”gjør det selv” produkt, legges raskt og

greit med enkle verktøy.

Markedets beste klebesystem!

Nortett ® Shingel er utviklet for nordisk klima med

markedets største klebefelt. Ferdigmontert shingelplate

har 100 % klebing på alle felt som overlapper. Opptil

3 ganger mer enn på konkurrerende systemer. Stort

klebefelt gir sikker nedklebing og tett tak gjennom

mange år. Nortett ® Shingel er i tillegg produsert i

SBS-elastomerasfalt, hvilket bidrar til høy fleksibilitet,

forbedret rivestyrke, bedre kuldeelastitet og sterkere

feste for skiferstrøet. Noe som underbygges av vår

20-års garanti!

Tykkelse: 3,2 mm

Totalvekt: 4300 ± 300 g/m 2

Stamme: Glassfiberfilt

Asfalt:

SBS modifisert bitumen

Overflate: Natur og/eller mineralskifer

Undersiden: Selvklebende SBS modifisert bitumen

Garanti:

20 år

Tilbehør:

fot/møne - rød

Art.nr.: 110457

Vekt pr. pakke: 22,5 kg

Inneholder: 15 lm takfot

11,25 lm møne

fot/møne - Sort

Art.nr.: 110233

Vekt pr. pakke: 25,7 kg

Inneholder: 15 lm takfot

11,25 lm møne

fot/møne - Grå

Art.nr.: 111361

Vekt pr. pakke: 22,5 kg

Inneholder: 15 lm takfot

11,25 lm møne

fot/møne - Rødmix

Art.nr.: 110779

Vekt pr. pakke: 22,5 kg

Inneholder: 15 lm takfot

11,25 lm møne

fot/møne - Gråmix

Art.nr.: 110656

Vekt pr. pakke: 22,5 kg

Inneholder: 15 lm takfot

11,25 lm møne

Nortett ® asfalt lim

Art.nr. 110 655

Spann 2,5 liter

Nortett ® asfalt lim

Art.nr. 110 632

Boks 1,0 liter

Nortett ® asfalt lim

Art.nr. 110 629

Tube 0,3 liter


Monteringsveiledning

1

Vær nøye med ventilering av takkonstruksjonen.

Uansett takkonstruksjon skal det

sørges for gjennomstrømning av luft iht. de

krav som gjelder. Om nødvendig, benytt

Nortett ® Mønelufter.

2

Underlagsbelegg anbefales uansett brukt

nederst ved takfoten. Underlagsbeleggets

øvre kant bør strekke seg ca. 0,5 m fra det

kalde takutstikket forbi ytterveggslinjen og

ved evt. takvinduer fra takfot og helt opp til

takvinduet. Dersom takfallet er mindre enn

1:3 (18°) legges hele taket med underlagsbelegg.

Beleggets øvre kant spikres med

pappstift for min. hver 20 cm. Beleggets

overlapp må være min. 10 cm. Overlapp kan

limes med Nortett ® Asfaltlim.

3

Monter takfotbeslag langs hele takfoten.

Overlappes ca. 5 cm og sikksakk-spikres

med 10 cm spikeravstand. Fest deretter den

selvklebende takfotplaten på beslaget ca. 5

mm inntrukket fra kanten på beslaget. Fjern

beskyttelsesfolien før platen spikres

og trykkes fast mot beslaget.

4A

4b

Beslag kan også legges på gavl iht. punkt

4a og 4b. Shingelplatene limes de siste

10 cm (uansett valg av gavlløsning) i hele

gavlens lengde.

5

I kilrenner monteres Nortett ® belegg for

kilrenne. Belegget skal ha samme farge som

shingelen, og spikres i sikksakk mønster for

hver 10 cm, ca. 2-3 cm fra ytterkant. Marker

kilrennebredden ca. 15 cm inn på hver

takside, og smør asfaltlim på yttersiden av

markeringen. Shingelplatene renskjæres i rett

linje i vinkelrennen. Bruk skjæreunderlag.

6

Første rad linjes opp med krittsnor. Start

montering på midten av takfotens nedre

kant slik at fotplatenes skjøter havner under

shingeltungenes spisser. Takshingelen

stiftes med 1 stift i hver innskjæring ca.

2-3 cm over innskjæringen. OBS! Ikke i

shingelplatenes øvre kant. Bruk pappstift

som går igjennom undertaket!

40 mm

3

7

Legg kun en shingelrad om gangen. Påse at

hver rad blir rett i forhold til den foregående.

Særlig bør shingelspissene utgjøre en rett

linje. Shingelplatenes øvre kant kan variere.

8

Shingelen legges helt opp til pipens underkant.

Montér pipebeslaget. Shingelen legges

deretter opp på beslaget på siden og bak

pipen etter hvert som radene legges. Kleb

shingeltungene som blir liggende på beslaget

med asfaltlim. Ved utluftningsrør legges

shingelen forbi overkant av hullet i taket (se

figur 8). Montér rørbeslaget. Shingelplatene

legges deretter videre oppover – inn på rørbeslagets

sider og øvre kant. Bruk asfaltlim til

å feste shingelplatene på beslaget.

2

1

2

9

Møneplatene deles i perforeringen til 3

møneplater. Folien på baksiden fjernes. Stifte

fast møneplatene på mønet (og evt. valm).

Platene overlapper hverandre med 10 cm.

Platene skal stiftes med 2 pappstift på hver

side av mønet slik at stiftehodene dekkes av

påfølgende plate. I avslutninger, for eksempel

mot gavl hvor det er benyttet trekantlist

benyttes ekstra møneplate som tilpasses

med asfaltlim.


Bygg riktig:

Montér taktekkingen på et skikkelig underlag

og ta hensyn til de lokale forhold

Inne i et bygg finnes det alltid fukt. Fukten jobber for å

komme ut i det fri, og spesielt via takets ventilasjonsrom.

I ventilasjonsrommet kan fukten kondensere mot

den første tette overflaten den møter. Om det er takstein

eller platetak, kan fukten kondensere på undersiden,

fryse til is og på våren renne ned i isoleringen, og i

spesielle tilfeller renne gjennom konstruksjonen og inn

i huset. Om ventilasjonen ikke er god nok kan det også

oppstå soppskader.

Når yttertaket består av et stabilt, heldekkende underlag

av rupanel, absorberes fukten i trevirket og vil etter hvert

avdunste.

Høy rivestyrke er en viktig egenskap spesielt i spikerpunkter

og der taket danner vinkler. Et holdbart underlagsbelegg

er også mye lettere å bearbeide i ulike

arbeidssituasjoner og den tåler robust håndtering.

Et tak med asfaltshingel monteres alltid på et skikkelig

undertak. Takshingel og underlagsbelegg gir sammen

bedre varme- og lydisolering. I tillegg til et trygt, holdbart

og vakkert tak.

Takshingel veier lite, er fleksibelt og enkelt å bearbeide.

Selvklebende takshingel er enkel å montere uten spesialverktøy.

Du kan enkelt gjøre monteringsarbeidet selv.

Som underlagsbelegg brukes Nortett ® D-Glass SK,

Nortett ® D-polyester eller tilsvarende.

Best resultat oppnås om underlagsbelegget har en

sterk og seig polyesterstamme, som gir materialet høy

rivestyrke.


nortett ® shingel skal holde mål!

Vi setter oss stadig høyere mål!


Nortett AS leverer komplette løsninger for beskyttelse mot fukt og

radon i grunn samt vind og fukt for vegg og tak. Produktene våre

markedsføres under eget varemerke Nortett ® , samt flere anerkjente

europeiske varemerker.

05.2012 - leonberg.no

001 Grunn 002 vegg 003 tak

Det er enkelt å regne ut materialbehovet

Takfall

Minimum takfall er 15 grader. Under 18 grader skal underlagsbelegg alltid benyttes. Ved omtekking av gamle shingeltak anbefales

minste takfall 19 grader.

Underlag må være fast, tørt og stabilt. Kan også monteres på gammel shingel.

Materialbehov

Beregn takareal og legg til minimum 3% kapp.

Behov for underlagsbelegg

Det anbefales å benytte underlagsbelegg før montering av shingel, kilrenne, fot og møne. Underlagsbelegg bør alltid monteres langs

takfoten. Beleggets øvre kant skal strekke seg 0,5 m fra den kalde takfotdelen, inn over yttervegglinjen, og ved takvindu hele veien fra

takfot til vindu.

Spikerbehov

Hver shingelplate festes med 4 pappstifter, galvanisert med lengde 25-35 mm. Pappstiften skal gå igjennom undertaket. Det behøves

0,06-0,07 kg/m 2 tak. 30 stift/m 2 .

Limbehov

Nortett ® Asfaltlim eller tilsvarende behøves for å lime gjennomføringer, gavler og detaljer:

• Pipefot: 3 liter pr. pipe

• Gavler: 0,1 liter pr. løpemeter

• Kilrenner: 0,4 liter pr. løpemeter

• Liming underlagspapp: 0,1 liter/m 2

Nortett ® Shingel er testet hos SINTEF Byggforsk og innehar Teknisk Godkjenning.

TG 20275 2586

Nortett AS, Håndverkv. 6 Løvstad Industrifelt, NO-1820 SPYDEBERG

Tel: +47 69 83 34 40 • Fax: +47 69 83 34 41 • firmapost@nortett.no • www.nortett.no