PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

pub.tv2.no

PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

PRICEWATERHO USECOOPERS

PricewaterhouseCoopers AS

Postboks 748

NO-0106 Osto

Telephone: +47 95 26 00 00

Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, Seksjon for intemrevisjon

v/Even Rudberg

Rådhuset

0037 Oslo

Oslo, 17. desember 2009

Oversendelsesbrev

Det vises til engasjementsbrev av 1. oktober 2009. Vedlagt følger granskingsrapport relatert til Oslo kommunes

etablering av et rehabiliteringssenter i Spania.

Med vennlig hilsen

PricewaterhouseCoopers AS

0 ,L&kGat

Jan Erik Gran Olsen

Partner

More magazines by this user
Similar magazines