Klikk her å lese bladet.. - Brødrene Dahl

dahl.no

Klikk her å lese bladet.. - Brødrene Dahl

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS

Juni 2013

GARDERMOEN STEP 2

JEKTA STORSENTER

er Nord-Norges nye stormarked og BD har fått

levere alt av rørvarer til butikkjempen.

Oslos hovedflyplass er under voldsom

utvidelse. BD har fått levere alt

av rørvarer nede i bakken og under

asfalten…og nå også inne i de nye

terminalbyggene.

B-blad

Returadresse:

Brødrene Dahl AS

Postboks 6146 Etterstad

0602 OSLO

HØYTLAGRET rager nå i været på byggeplassen

der BDs «nye» sentrallager tar form.

NULL FEIL

BD opererer i dag

med en feilmargin

på 4 promille for

forsendelser fra

sentrallageret.

Det skal nå halveres!

NORGE

RUNDT

Den nye

BD-sjefen,

Roger Lunde,

har vært på

«signingsferd»

til BDs avdelinger

rundt i hele

landet.


DB

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013 2

En effektiv service- og

logistikkorganisasjon

I mine første 3 måneder som leder for Brødrene Dahl har jeg besøkt

7 regioner, BD Samferdsel i Holmestrand, Vasskraft i Dale, flere datterselskaper

og møtt over 800 BD medarbeidere. Jeg har også møtt

enkelte kunder ute i regionene. Det har vært en flott og spennende

reise. Jeg har lært og opplevd mye på kort tid.

Det er mange erfarne og kompetente medarbeidere i BD. Min opplevelse

er at de er tett på kunden og har gode relasjoner. Det har slått

meg at de fleste medarbeidere er genuint opptatt av at kunden får den

beste service og komplette leveranser. Dette er en flott og viktig

egenskap hos en service- og logistikkorganisasjon. Det gjør oss i

stand til å være en pålitelig leverandør. En leverandør som er fokusert

på å levere varer, og gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Det har vært mange møter med positive mennesker med godt humør.

Arbeidsglede og energi er en viktig faktor for at vi og kundene skal

trives sammen. Her tror jeg vi skiller oss fra konkurrentene. Dette

skal vi satse på videre fremover!

Vi gjør stadig tiltak på sentrallageret på Langhus for å bedre kvaliteten

og effektiviteten på våre leveranser. Det har i byggefasen vært en

imponerende innsats fra logistikkorganisasjonen. Vi er i sluttfasen av

“track & trace” prosjektet. Dette vil øke sporbarheten på hvert enkelt

kolli, og derigjennom kvaliteten på våre kundeleveranser. Dette systemet

vil være i full drift før sommeren.

Vi har også en stor økning av vårt elektroniske salg og på netthandel.

Det var ny rekord i april. Dette er flott. Dog krever dette at vi må

utvikle løsningen, og forbedre system kontinuerlig.

Det planlagt mange reiser og besøk før sommeren. Jeg ser frem i mot

å treffe flere kunder, ansatte og leverandører. Jeg begynner å forstå

omfanget og bredden i BD. Det vil ta tid å sette seg inn i alle forhold,

samt å lære om alle produkter og tekniske løsninger. Jeg er ydmyk

ovenfor denne store oppgaven, og gleder meg til å lære.

Roger Lunde

Administrerende direktør

Ny serie leskur fra BD

En helt ny serie leskur som benyttes

på kollektivholdeplasser så vel

som ”røykerom” for bedrifter, har

fra nyttår fått plass i Brødrene

Dahls varesortiment.

- Vi har valgt den nye produktserien

ved at vi først har spurt våre

kunder hva de prioriterer ved

anskaffelsen av skur...og så har vi

funnet frem produkter etter deres

behov, sier Stian Auen i BDs

Samferdselsavdeling. Og kundenes

krav er klare:

o Leskurene skal være enkle og

raske og sette opp

o De skal tåle belastning av snø

på taket – alt etter lokale

snøforhold

o De skal raskt kunne repareres

når de utsettes for hærverk

o De må tilfredsstille regelverk

om universell utforming

BDs leskur leveres i flere modeller

og størrelser. Felles for alle modellene

er at de har en del viktige tilvalg:

o 3 forskjellige snølastkapasiteter

o Smal sidevegg der leskur og

fortau deler areal

o Fritt fargevalg i RAL kartet

ut over standard sort

o Helt betonggulv eller enkeltfundamenter

der belegningsstein

og asfalt benyttes

o Benk, belysning, reklamekasse,

ruteinformasjon, avfallsbeholder

med mer.

”Reservedeler” dersom det skjer

hærverk, finnes i BDs lagre og

kan fremskaffes på en dag eller to.

- Vi ”tror” ikke at disse skurene

kan bli en suksess. Vi vet at de blir

det og vi har allerede ordrer på 25

skur enda salgsarbeidet knapt er

kommet i gang. De to første leskurene

ble forresten levert til BDs

sentrallager på Langhus der de

allerede i noen måneder har fungert

som røykeskur. Alle modeller

er døpt med norrønske navn.

UTGIVER:

Brødrene Dahl AS

Postboks 6146 Etterstad

0602 OSLO

Telefon: 22 72 55 00

Telefax: 22 65 87 65

ANSVARLIG REDAKTØR:

Bente Bay

REDAKSJON:

Gunnar Holm

GRAFISK FORM:

Logoform AS

TRYKK:

Nyborg Grafisk


DB

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013 3

DET NYE SENTRALLAGERET

Sentrallageret vokser i bredde

– høytlageret lever opp til navnet

Lenge var BDs nye høyt-lager

bare et hull i bakken…et hull som

ble dypere og dypere. Men nå kan

vi melde at rammeverket er på

plass og rager 23 meter opp i det

blå.

- Vi brukte mer tid og ressurser på

selve fundamenteringen og grunnarbeidet

enn vi hadde regnet med.

Grunnforholdene var dårlige, forklarer

BDs logistikksjef Jan G.

Vere. – Men nå er vi i gang med å

ta igjen det vi har tapt. Vi har nå

støpt betonggulvet som er opptil

40 cm tykt og i begynnelsen av

juni skal de tekniske installasjonene

være på plass. Men så skal vi

selvsagt montere heiser og sprinkleranlegg,

elektro og masse annet

utstyr.

3-4 ganger mer effektivt

BDs nye høyt-lager får en grunnflate

på 8000 m2 og med 23

meters høyde blir det et voldsomt

bygg – et av de største i hele Ski.

Bygget skal romme automasjon

for lagring av rør i kassetter og

paller med varer.

- Lageret får en kapasitet 3-4

ganger høyere enn tilsvarende

store lagre med vanlig design, sier

Vere.

Men BDs utvidelse av sentrallageret

omfatter selvsagt mye, mye

mer enn «bare» byggingen av

høyt-lageret. For eksempel er

installasjonen av et helt nytt sentralpakkesystem

nå ferdig, og

kapasiteten i dette pakkeanlegget

øker fra dag til dag slik at den skal

kunne takle volumet når hele lageret

på BD blir dobbelt så stort som

det er i dag.

Innvendig – og utenfor

Og samtidig som det bygges og

utvides innendørs, er BD også i

gang med å bygge om lagerreoler

og annet utstyr utendørs.

«Skjelettet» til høyt-lageret rager over alle andre bygninger på industriområdet utenfor Ski, og nå er entreprenøren i gang

med å «kle» rammeverket med stålplater.

- Ledelse og ansatte ved sentrallageret

har hatt mye å stri med og

mye gjenstår, men så langt har vi

klart å nå det målet vi satte oss:

Kundene skal ikke merke noen

ting…alt skal gli like greit som

før. Det tror vi at vi har klart, og

det skal medarbeiderne på

Langhus ha all ære for!

BD har gjort avtale om salg av materiell og

logistikktjenester til store Oras -prosjekter

Oras AS har fått rør- og ventilasjonstekniske

prosjekter for

rundt 540 millioner kroner som

skal produseres over noen år fremover.

De største kontraktene i

denne porteføljen er utvidelse av

flyplassen på Gardermoen med ny

terminal - T2 - og bygging av en

“ny bydel” på Fornebu -

Fornebuporten.

Oras er landets største VVS entreprenør,

og er ferd med å foreta

omfattende endringer og utvikl-

Fornebuporten vil bli “en egen bydel” med 80 000 m2 bygninger med kontorer, boliger, handel og servicetilbud. Oras har

kontrakt på alt rørlegger- og ventilasjonsarbeid – BD leverer VVS-varer i et bredt spekter.

Arne Malonæs fra Oras (t.h. foran) og Rolf Tveter fra BD signerer avtalen. Bak

Trine Dragnes fra Oras og André Larsen fra BD.

ingsprosjekter for å bedre bedriftens

lønnsomhet.

- Derfor stiller vi nå tøffere krav til

oss selv og våre leverandører –

også til Brødrene Dahl, sier Arne

Malonæs som tiltrådte stillingen

administrerende direktør i ORAS

for et år siden. - Oras har valgt BD

som leverandør til disse prosjektene

fordi vi er avhengig av sikre

leveranser, god logistikk og et

stort vareutvalg. BD har vist at

de kan håndtere denne typen prosjekter

og holde de økonomiske

rammene som er lagt, noe som er

avgjørende for oss.

- BD setter pris på den tilliten Oras

viser og vi har allerede organisert

det støtteapparatet som trengs for

å sikre leveransene som startet

allerede rett etter påsken i år, sier

Rolf Tveter i Brødrene Dahl.


DB

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013 4

BD i Ålesund:

Nytt servicesenter og regionslager for industrivarer med

DOBBELT SÅ MANGE VARER

Javisst - vi liker oss kjempebra i de nye lokalene, og enda viktigere er det at kundene våre trives.

Kundene gir oss veldig gode tilbakemeldinger og salget vårt har øket betydelig, sier salgssjef VVS,

Sigurd Hoel hos brødrene Dahl i Ålesund.

BD har hatt kontorer i Ålesund

siden 1973 og åpnet et stort anlegg

på 6000 m2 på Fremmerholen et

par år senere. Der har BDs hovedkontor

i Ålesund ligget helt til

desember i fjor. Da flyttet administrasjon

med nær 50 medarbeidere

og et stort varelager til industriområdet

Breivika nærmere sentrum.

Mye plass og lys og varme

- Det gamle hovedkvarteret var rett

og slett nedslitt og etter hvert lite

egnet for oss. Det nye bygget

«arvet» vi etter BRING.

Bygningen er blitt utvidet og bygget

om og byr nå på et

Servicesenter med hele 10 000

varelinjer (ulike varer) mot tidligere

4500. Med mye mer lys og

plass og med trivelige omgivelser

og gode parkeringsforhold, mener

BDs Paul Flo som har fått kontor

med havutsikt.

Super-logistikk

BDs distribusjonssystem er lagt

opp slik at dersom du før klokken

1600 bestiller de varene som av en

eller annen grunn ikke ligger i hyllene

i ditt servicesenter, da kommer

de varene du mangler neste morgen

før klokken 0600. Fra det lokale

servicesenteret kjøres så varene

videre ut til kundene. BD i Ålesund

har 6 lastebiler som tar seg av

denne transportjobben og dekker

hele Sunnmøre.

Amerika og andre eksotiske steder

i verden, forteller Hoel.

I Ålesund er det

høykonjunktur

Sunnmøre er et viktig næringslivsenter

med både industri, skipsbygging

og variert sysselsetting. BD

betjener dette markedet med det

nye regionsenteret i Breivika og et

Servicesenter i Colorline-Stadion

nær sentrum av Ålesund.

- Næringslivet i regionen går veldig

godt for tiden, mener Flo og Hoel.

– Skipsbyggingen går for fullt og

næringslivet har generelt gode forhold.

Vi er her for å betjene dette

markedet på beste måte med alt

som trengs av rørprodukter, og med

det nye anlegget er vi bedre rustet

enn noen gang !

BDs nye senter i Breivika byr på 10 000 ulike varer.

I romslige lokaler har BD i Ålesund spesiallager for industrivarer

som leveres ikke bare til norske kunder, men også til kunder blant

annet i Brasil, Romania, det fjerne Østen og i Sør-Amerika.

Ved BDs nye senter i Breivika er

det et stort Servicesenter samtidig

som anlegget er rustet opp som

regionslager for industrivarer og

sentrallager for skipsindustrien.

Paul Flo (nærmest) og Sigurd

Hoel gleder seg over fjordtomt

og snødekte fjell i horisonten .

Industriprodukter til Brasil

- Vi betjener ikke bare norske

kunder, men har også ansvaret for å

skaffe varer til BDs avdelinger i

Romania og i Vietnam, og vi skiper

også varer direkte til kunder i Sør-

Sigurd Hoel gleder seg over masse ny

lagerplass både ute og innendørs.

ALTERNA – en baderomserie bare fra BD

Alterna er en serie baderomsprodukter som du bare får hos BD. Alle produkter i Alterna-serien er kvalitetsprodukter med lang levetid og de er nøye valgt ut med tanke på hva markedet etterspør

både med hensyn til kvalitet og design...og til konkurransedyktige priser, forteller markedskommunikasjonssjef Therese Bjelde i BDs VVS-avdeling.

Alterna-serien selges bare via rørleggeren og forbrukerne finner ikke disse produktene andre steder.

For å gjøre det enklere å skaffe seg oversikt over alle produkter i Alterna-serien har BD laget en egen nettside der rørleggeren kan gå inn og studere utvalget og denne nettadressen kan

rørleggerne også gi til kunder dersom det er ønskelig.

Nettstedet med alle Alterna-produkter heter www.alternabad.no

BD har en rekke andre produktserier som du bare får hos BD og som bare selges gjennom rørlegger:

• Altech • Palme dusjprodukter • Hüppe dusjprodukter


DB

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013 5

FLYPLASSUTVIDELSE

SOM TILSVARER TO

OPERAHUS

Brødrene Dahl skal levere alt av VVS-varer til rørleggerbedriften

Oras som har fått kontrakten på arbeidet med Oslos ”nye”

hovedflyplass. Arbeidene er i gang nå, og vil pågå fram til 2017.

Terminal 2 på Gardermoen reiser seg nå raskt, men først neste år vil byggearbeidene være i gang for fullt.

Byggemøte på Gardermoen. Fra venstre Ingemar Ohlsson og Erik Langseth fra

Oras, deretter Morten Vandås og Tom Fraas fra BD.

De første leveringene av VA-varer

til utvidelsen av Gardermoen

hovedflyplass er allerede i gang.

Brødrene Dahl er valgt som vareleverandør

av Norges største rørleggerbedrift,

Oras, som har fått

kontrakten på alt VVS-arbeid på

”nye” Gardermoen – ”Trinn 2”

som det kalles.

Det skal bygges en helt ny ”pir”

med plass til 17 flyoppstillingsplasser.

Denne piren måler 300 meter i

lengde, vil gi 63 000 m2 gulvplass

og får oppstillingsplasser for både

innenlands- og utenlands trafikk i

to atskilte etasjer. Hver enkelt

”gate” vil kunne håndtere to fly

samtidig, og det blir både butikker,

serveringssteder, toaletter og stellerom.

Avgangshallen vil også bli kraftig

utvidet med 52 000 m2, med

34 nye innsjekkingsskranker, nytt

bagasjeanlegg og ny sikkerhetskontroll

med 12 nye ”sluser”.

Når hele ombyggingen står ferdig

en gang i 2017, vil det hele ha kostet

12,5 milliarder kroner og

Gardermoen vil årlig kunne ønske

28 millioner passasjerer velkommen.

BD har vært på

Gardermoen før

- Brødrene Dahl har etter hvert fått

et veldig nært forhold til

Gardermoen flyplass, mener Tom

Fraas som er BDs prosjektleder i

forbindelse med utvidelsene av flyplassbygningene

som i vår starter

for fullt.

- Vi fikk levere rørvarer da

Luftforsvaret moderniserte og utvidet

sine anlegg på Gardermoen på

90-tallet – før sivilflyplassen ble

påbegynt. Deretter fikk vi levere

VVS og VA-varer ved byggingen

av sivilflyplassen fra starten av.

I fjor leverte vi alt av VA-utstyr til

flyplassutvidelsen, og nå er vi i

gang med levering av VVS-utstyr

til de nye byggene...leveringer som

vil pågå helt frem til den nye flyplassen

står ferdig i 2017.

BDs leveringer vil omfatte sanitærprodukter,

varme og kjøling og

sprinkler-varer i stort volum: volumet

av varer blir så stort at det trolig

etableres egne ”hentelagre” på

byggeplassen i form av innredede

containere samtidig som BDs avdeling

på Jessheim vil bli bygget opp

for å betjene prosjektet , forklarer

assisterende prosjektleder i BD,

Morten Vandås. For det er snakk

om voldsomme volumer: det skal

monteres 220 toaletter og det skal

legges 170 000 meter gulvvarmerør.

Utbyggingen på Gardermoen

tilsvarer byggingen av to Operahus.

Største Oras-prosjekt til nå

- Dette er et av de største prosjektet

Oras har hatt ansvar for, sier Erik

Langseth og Ingemar Ohlsson som

er prosjektledere for ORAS. De

kan fortelle at arbeidet starter nå i

år, men at det først neste år vil gå

for fullt. BD ble valgt som leverandør

fordi denne grossisten har

dokumentert at de har erfaring i å

takle store prosjekter med omfattende

logistikk…og dessuten selvsagt

opererer med fornuftige priser

på varene.

På det meste vil Oras ha 100 rørleggere

som jobber på

Gardermoen. Da sier det seg selv at

de ikke kan henge og slenge rundt

på anlegget og vente på rørvarer

som aldri kom…


DB

Kundemagasin

fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013 6

Nå produserer Pipelife

VERDENS STØRSTE

PE TRYKKRØR

Akkurat nå, mens du leser dette bladet, setter Norge verdensrekord ved Pipelife-fabrikken i

Stathelle:

Ut av ”ekstruderen” i fabrikken ”tyter” det frem et PE trykkrør som måler 250 cm i diameter. Ingen

andre på kloden kan levere så digre rør. Det nyproduserte røret går fra ekstruderen og rett til sjøs

der det skal ligge og flyte i bestilte lengder helt til hele leveransen er ferdig. Så ”buntes” rørene

og slepes av gårde med slepebåt dit de skal – akkurat som i tømmerfløting !

- Og den første leveringen av rør i 2,5

meters dimensjon skal til Ghana!

forteller en entusiastisk adm. direktør

Kjell J. Larsen som bekrefter at Ghana

har bestilt ikke mindre enn 8800 meter

av kjemperøret og at bare denne ordren

vil legge beslag på den nye produksjonslinjen

et halvt år.

Leveransen til Ghana går altså med

slepebåt?

- Javisst. Det er rimelig og ekstremt

miljøvennlig. Du kan tenke deg hva en

slik levering ville skape av problemer

om vi forsøkte å sende dem pr. landevei

eller med skip? Vi har levert rør med

slepebåt til både Marocco, Colombia

og Brasil – vi har slept rør gjennom

Bosporus-stredet ved Istanbul – og

opp Glomma til Fredrikstad der

Brødrene Dahl nylig hadde en leveranse

til Fredrikstad Kommune som

fornyer sitt drikkevannsledningsnett.

Til BD leverte vi PE-rør i dimensjon

710 mm – det er også ganske

voldsomme dimensjoner!?

Og dere klarer å konkurrere med

norske PE-rør over halve kloden?

- Ja, vi opplever at det å ha Norge og

norsk industrimiljø som utgangspunkt,

er en klar konkurransefordel. Vi har

høy kompetanse og ekstremt flinke

medarbeidere og vi er dyktige både

innen produksjon og i logistikk. Ved å

levere sjøveien setter vi ingen begrensninger

på rørlengdene. Det innebærer

at kunden slipper masse skjøting og

kapping og arbeid. Sjøleveranse er

dessuten ekstremt miljøvennlig

og effektivt. Fordi vi har vårt hjemmemarked

i et land som måler 2500 kilometer

fra tupp til tupp med veldig grisgrendt

befolkning, har vi lært å ha

fokus på effektiv logistikk og gode

samarbeidspartnere.

Fremtiden for Pipelife i Norge er bare

lys?

- Ja, vi tror at vi har alle muligheter for

ekspansjon, og vi har nettopp fått grønt

lys fra våre eiere til store investeringer

i fabrikken i Surnadal der det er

modent for utvidelse og modernisering.

Vi mener at vårt fag er rør...og VANN.

Og vann blir mer og mer viktig og

dyrebart. Pipelife er ikke bare en rørleverandør,

men en systemleverandør

Pipelife-sjefen Kjell J. Larsen er

overbevist om at Norge er et optimalt

land for å drive rørproduksjon i

PVC, PP og PE.

med kompetanse innen rådgivning og

prosjektering og vår ekspertise blir mer

og mer verdifull. Både i Norge og

andre steder i verden.

Her settes verdensrekord! Pipelifes enorme ekstruder spruter ut PE-rør i

rekorddimensjon 2,5 meter!

PIPELIFE-FACTS

Pipelife Norge AS er landets største produsent og leverandør av rørsystemer i

plast med en omsetning i 2012 på vel 800 millioner kroner. Bedriften er en del

av Pipelife-gruppen som er etablert i 26 land i Europa og i USA. Stadig mer

av Pipelife Norges produksjon går til eksport, men Norge er fortsatt det

største markedet for de fleste typer produkter fra fabrikkene.

Pipelife Norge har i dag to fabrikker:

I Surnadal produseres rør og deler i PVC og polypropylen til vann og

avløp, VVS, kabelbeskyttelse og el-installasjon.

Denne fabrikken har ca. 100 ansatte og her ligger hovedadministrasjonen.

I Stathelle produseres rør i polyetylen (PE) og her produseres store rør i

lange lengder med en økende andel eksport. Ved denne fabrikken er det ca. 50

ansatte. Som eneste fabrikk i verden kan Stathelle produsere rør i dimensjon

250 cm. I så l-a-n-g-e lengder du «bare måtte ønske».

Pipelife sender sine rør halve verden rundt med slepebåt – ekstremt rimelig, miljøvennlig og kundevennlig. Her går et lass

Pipeliferør gjennom Bosporus-stredet i Tyrkia.


DB

Kundemagasin fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013

7

Målet er

null feil

I dag opererer vi med 4 promille feil ved forsendelsene fra

Sentrallageret på Langhus. Dette er en veldig lav feilfrekvens,

men de kundene som opplever feil ved nettopp deres ordre, vil

like fullt bli rammet. Prosjektet kunden jobber med vil kanskje

bli forstyrret av feilleveransen. Nå dobler vi lagerkapasiteten ved

en storstilt utbygging. Det betyr at vi også legger til rette for

en dobling av vareforsendelsene. Dersom vi ikke reduserer feilpromillen,

vil jo også antall feilforsendelser dobles, og det skal vi

selvsagt unngå.

Prosjektleder Ingar Bystrøm, transportsjef

Thomas Lien og driftsansvarlig

for varetransport Lars Erik

Granerud, arbeider nå med et nytt

system for overvåkning og sporing

av alle varer som sendes ut fra sentrallageret.

Systemet baserer seg

på strekkodemerking og elektroniske

fraktbrev til transportør. I den

første fasen av prosjektet legges det

til rette for opplastskanning av

utgående gods fra sentrallageret.

Før varene forlater lageret, er de

behørig merket, og strekkodene blir

”skutt” før lastebilen får forlate lasterampen.

Når varene er registrert

på denne måten, er BD sikre på at

alle varer som er bestilt, også er

med på dagens forsendelse. I

senere faser av prosjektet vil også

varene skannes når de ankommer

kunden. Dette sammen med GPS

koordinat vil gi dokumentasjon på

hvor og når varene er levert. Med

andre ord, dokumentasjon fra

avgang lager til levering kunde.

Skal halvere feil

- Hovedmålsettingen med vårt nye

sporingssystem (TMS) – som på

fagspråket kalles ”track & trace” –

er å halvere feilprosenten...vi skal

helst under 2 promille. Dermed får

vi bedre service og gladere kunder,

sier Ingar Bystrøm. – Men selvsagt

vil også BD ha store fordeler av et

bedre planleggingsverktøy. Vi vil

bedre kunne planlegge transporten

Alle forsendelser fra BD blir nå merket elektronisk. Før varene forlater lageret og forsvinner inn i lastebilene,

blir strekkodene avlest. Kjøreleder Bjørn Fredriksen skanner, mens Erik Vebenstad på trucken fra sampakk,

Thomas Lien, Ingar Bystrøm og Lars Erik Granerud sjekker at alt stemmer.

i forkant slik at vi vet presis hva vi

trenger av kapasitet, og vi frigjør

dyrebar tid for våre medarbeidere

slik at de kan drive med mer produktive

ting enn å ettersøke bortkomne

varer. Våre lokale selgere –

som er de kunden kontakter dersom

en vare kommer på avveier -

vil kunne spore varene raskt og presis

og gi riktig informasjon til kunden.

Lars Erik Granerud bekrefter

dessuten at transportørene våre får

også bedre informasjon, og vil

kunne gi oss bedre dokumentasjon

på den enkelte leveranse.

BDs nye ”track & trace” system ble

tatt i bruk på opplast fra sentrallager

på rutene i Trøndelag og Nord-

Norge i vinter, mens rutene langs

kysten står for tur nå i vår. Etter

dette er planen å koble på rutene på

Østlandet.

Samtidig med implementering av

” track & trace” system sendes

stadig flere ruter gjennom BDs nye

sampakkingsanlegg. Samlet gir

dette mer effektive leveringer,

færre feil og dermed en enklere

hverdag både for kundene og BD.

Brødrene Dahl lanserer en ny type miljøvennlig

vanninntak for elvekraftverk

Etter lang produktutvikling

og utprøving har Brødrene

Dahls avdeling for vannkraft

nå lansert sitt nye konsept for

vanninntak til småkraftverk.

De nye vanninntakene har

fått navnet ”Fossekallen”

etter Norges nasjonalfugl og

representerer en ny og miljøvennlig

teknologi som samtidig

sparer tid og kostnader og

manuelt arbeid ved kraftanleggene.

Brødrene Dahls nye vanninntak tar i

bruk siler som filtrerer vannet med en

teknologi oppkalt etter oppfinneren,

den rumenske forskeren Henri M.

Coanda. Coanda oppdaget at stråler av

vann og gasser vil ”henge seg på” et

objekt og forsøke å følge dette selv om

objektet bøyer unna (prøv selv med en

finger foran en vannstråle). De silene

Brødrene Dahl har utviklet, lar vannet

følge silene i risten, mens forurensinger

som løv og bark, småstein og grus

filtreres vekk og samles i en egen kum

før det føres tilbake til elven.

Selve vanninntaket til et kraftverk er en

driftsmessig utfordring. Rensing av

siler/rister må ofte foretas manuelt året

gjennom og kan redusere effekten i

driften. Fossekallen-silene renser seg

selv og holder forurensingene unna

kraftverket samtidig som det sparer

levende organismer som ål og ørret og

laksesmolt. Bare organismer på mindre

enn 0,4 mm risikerer å havne i kraftturbinene.

Vanninntak med coanda-teknologi er

utprøvd med svært gode resultater i

USA og i Skottland og flere land i

Alpene. Det første norske inntaket med

Coanda-design ble bygget til Tafjord

Kraftproduksjon as ved Dyrkorn

Kraftverk og satt i drift for mer enn et

år siden. Nå bygges coanda-inntak

nummer to i Norge av Norsk

Grønnkraft ved et anlegg i Nordland.

Det settes i drift i 2013. Erfaringene fra

mer enn et års drift ved Dyrkorn-anlegget

er særdeles positive.

Resultatene fra anlegget i Dyrkorn er

fulgt nøye av både kraftverket, av

Brødrene Dahl og av NTNU som alle

konstaterer at inntaket fungerer etter de

høye forventningene. Et hvert inntak av

denne typen må beregnes nøye og kalkuleres

i forhold til terreng, bredde på

overløp, slukevne og krav til minstevannføring.

Brødrene Dahls vannkraftavdeling

har ekspertise til å foreta nødvendige

beregninger og designer og

bygger Fossekallen-inntak skreddersydd

for oppgavene.

Illustrasjonen viser Fossekallen-inntaket

ved kraftverket i Dyrkorn. Coanda-silene

hindrer at forurensing kommer inn i kraftverket,

renser seg selv, og sparer miljøet.


DB

Kundemagasin fra Brødrene Dahl AS - Juni 2013

8

Nord-Norges største butikksenter:

Jekta storsenter

i Tromsø er åpent

Tromsø befester posisjonen som regionens handelssenter. Siste tilskudd heter JEKTA Storsenter

og byr på 114 butikker. 1200 ansatte tar imot kunder fra byen og omegnen og kommer du med

bil, kan du velge blant 1500 parkeringsplasser. Senteret er på velvoksne 65 000 m2 og har hatt

en byggetid på to år. 900 millioner kroner har det kostet, og Coop Nord SA er eier.

Brødrene Dahl har fått levere varer

til to av de bedriftene som har vært

med på å realisere det store prosjektet:

Rørleggermester Reidar

Skagseth as og Johnson Controls

Norway AS som har hatt ansvaret

for senterets kjøleanlegg og

Rørleggermester Reidar Skagseth

as for varme og sanitæranlegget.

3 megawatt kjøling må til!

- Komfort-kjøleanlegget i Jekta er

det største vårt firma har levert her

i området, sier Jostein Kvaal i

Johnson Controls Norway. –

Anlegget gir 3 megawatt og selve

kjøleaggregatene er så store at vi

måtte heise dem på plass tidlig i

byggeprosessen og i god tid før det

ble lagt tak over teknisk rom!

- Brødrene Dahl leverte komplett

rørpakke til både teknisk rom og ut

Jostein Kvål i Johnson Controls

leverte 3 megawatt kjøling til Jekta.

Kjølemaskinene er så store at de

måtte plasseres i teknisk rom før

taket kunne bygges.

til alle butikkene som er koplet opp

mot komfortkjøleanlegget.

Johnson Controls er et stort internasjonalt

selskap innen kjøleteknikk

med totalt 150 000 ansatte. De

overtok den lokale kjølebedriften i

Tromsø i 2005 og ga den nytt navn.

Nå er det 20 ansatte i selskapet som

har mer enn nok å stelle med.

- Vi er en av de ledende kjølebedrifter

i regionen, og vi har holdt på

i mange år. Vi har lært at vi kan

stole på BD som vareleverandør og

de omfattende vareleveringene vi

har hatt til Jekta – i store mengder

og varierende dimensjoner - har

kommet presis som de skal...uten

et knirk.

- I arbeidet med Jekta har vi hatt et

veldig tett samarbeid med rørleggerbedriften

Reidar Skagseth as

som har hatt alt rørleggerarbeid i

Jekta og i tillegg har bistått oss med

mye rørarbeid. Du kan nesten si at

vi har jobbet som et trekløver - vi,

Skagseth og Brødrene Dahl - og

BD har levert varer til oss begge

like trygt og sikkert som vi er vant

med.

20 rørleggere ordnet varme

og sanitær

Rørleggermester Reidar Skagseth

as hadde ansvaret for alt rørleggerarbeid

i Jekta – minus sprinklerarbeidet

- og holdt på i mer enn et år

for å ha alt på plass til åpningen.

Oppvarming av senteret skjer med

radiatorer, det er en mengde sanitærrom

som måtte utrustes og dessuten

ble det lagt gatevarme rundt

inngangspartiene. I tillegg hjalp

rørleggerne fra Skagseth bedriften

Johnson Controls med rørleggerarbeid

knyttet til kjøleanlegget. Det

er 3 tekniske rom på taket på henholdsvis

1000 kvm, 800 kvm og

400 kvm og dette forteller litt om

omfanget.

Rørleggermester Reidar Skagseth

hadde på det meste 20 rørleggere i

arbeid på Jekta for å få på plass

varme og sanitær før åpningsdagen

- Dette er den største jobben vi har

hatt i vår bedrift, og vi måtte leie

inn folk for å klare oppgaven. Vi er

til daglig 30 fast ansatte og en av de

største rørleggerne i regionen, men

på det meste måtte vi ha 20 mann

på Jekta, så vi leide inn folk utenfra,

forteller Reidar Skagseth.

Skagseth startet sitt rørleggerfirma

for 15 år siden og har stort sett hele

tiden brukt BD som vareleverandør.

- BD har flinke folk og stort varesortiment.

Dessuten er de veldig

bra på logistikk og varelevering

slik at vi vet at vi får de varene vi

På åpningsdagen for Jekta Storsenter var det lange køer utenfor inngangsdørene

og både butikker og serveringssteder var fulle på null og niks.

Stort og lyst og åpent er det i Tromsøs nye storstue.

trenger når vi trenger dem! Til

Jekta var det stort sett vanlige rørvarer

som trengtes, men volumet

var jo uvanlig stort. Det klarte BD

(Foto: Torgrim Rath Olsen, avisen Nordlys)

(Foto: Torgrim Rath Olsen, avisen Nordlys)

Kjøleanlegget måtte på plass i teknisk rom før taket på bygningen kunne legges

på plass.

å håndtere på beste måte og samarbeidet

gikk som smurt!

Familiedynastiet Dolmen & sønner as:

Aller best nede i grøfta

« Om ikke BD var den beste grossisten, da hadde jeg jo gått et annet sted !»

Rørleggermester Johan Dolmen i

Ålesund gir klare meldinger.

Han driver sitt rørleggerdynasti

sammen med sønnene Johan Andre

og Daniel. Johan Andre har mesterbrevet

på plass – Daniel er i gang

som rørleggersvenn. 3 mann – 3

Johan Dolmen med «arbeidshesten»

Toyota Hiace bruker ikke fem

flate øre på markedsføring. Han gjør

førsteklasses arbeid – så ordner

fornøyde kunder reklamen….

varebiler – og det er nok og akkurat

passe.

- Vi er helt selvgående og uavhengige

og leier ikke inn folk eller

går inn i allianser med andre. Vi tar

nesten alle typer jobber, men vi

liker oss kanskje aller best nede i

grøftene med rørarbeid – og så er vi

glade i rehabilitering av bad og våtrom.

Nybygg velger vi helst bort,

for der er prisene altfor presset og

fortjenesten for dårlig, mener

Johan.

Helt topp å være rørlegger

Johan Dolmen jobbet for lokale

rørleggerbedrifter i Ålesund og tok

sitt mesterbrev før han i ’96

begynte for seg selv.

- Og det har vært helt topp! Jeg har

hatt nok å gjøre fra første dag og vi

har tjent de pengene som må til for

å få det til å gå rundt. Og vi har

aldri behøvd å bruke en eneste

krone på reklame og markedsføring.

Vi tror at om vi gjør gode

jobber og får fornøyde kunder, da

ordner reklamen seg selv.

Dolmens forhold til BD er tett og

nært:

- Det aller meste jeg trenger av

varer, det henter jeg rett i hyllene

hos BD. Som oftest handler jeg i

Servicesenteret i Colorline-bygget

nær sentrum, og noen ganger er jeg

i hovedanlegget i Breivika. Jeg

finner som regel alt jeg trenger der

og da. Om jeg ikke finner det, skaffer

BD varene til neste morgen.

Helt topp!

Alle gutta i Dolmen spiser lunsj

sammen og drikker kaffe hos BD

på Colorline. Hver dag.

Mer enn bare varer

- BD er noe mye mer enn en vareleverandør.

BD er et sted vi treffes

og der vi møter kollegaer og leverandører.

Det er uvurderlig viktig,

ikke minst for små rørleggerbedrifter.

Bransjen er i kraftig utvikling

og det gjelder å følge med rent faglig.

BD har hyggelige og dyktige

rådgivere som vet hva de snakker

om - som vi kjenner og vet vi kan

stole på.

More magazines by this user
Similar magazines