Historie B - KVUC

kvuc.dk

Historie B - KVUC

Kære selvstuderende i: Historie B

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.Med venlig hilsen


Anskaf dig de tre grundbøger i serien Fokus – Kernestof i historie:

1. Fra Antikken til reformationen

2. Fra oplysningstid til imperialisme

3. Fra verdenskrig til velfærd


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag.

Er der foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Vigtigt! Hvis der

er foretaget ændringer, skal den faglige vejleder godkende disse med påtegning på sidste side.

Dato:

Underskrift:

* Husk at skrive dit fulde navn i skemaet herunder!

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin 2013

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

KVUC

hfe

Historie B

Selvstuderende

Eksaminator

Jonas Uhrskov

Oversigt over temaer

Titel 1 Introduktion til historie

Titel 2 Middelalder og kulturmødet

Titel 3 Renæssance og reformation

Titel 4 Oplysningstid og revolutioner

Titel 5 Kolonisering og imperialisme

Titel 6 Fra multipolaritet til multipolaritet

Titel 7 Fra nationalstat til integration


Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 1

Introduktion til historie

Indhold Grubb, Ulrik; Hemmersam, Karl-Johann (2007): Introduktion til historie. I:

Fokus – kernestof til historie 1. Fra antikken til reformationen. Gyldendal s. 8-32

Særlige fokuspunkter

- Studiekompetencer

- Introduktion til faget

- Redegøre for væsentlige begreber

- Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

- Præsentation af den historiske metode

Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 2

Indhold

Særlige fokuspunkter

Middelalder og kulturmødet

Brian Patrick McGuire:Europæisk middelalder. Kapitel 3 i: Fokus – kernestof til

historie 1. Fra antikken til reformationen. Gyldendal s. 95-124

Lars Peter Visti Hansen : Kristendom og islam – middelalderens kulturmøde.

Kapitel 4 i: : Fokus – kernestof til historie 1. Fra antikken til reformationen. Gyldendal

s. 125-155

- Udviklingslinjer i Europas historie

- Redegørelse og tekstanalyse

- Analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale

Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 3

Indhold

Særlige fokuspunkter

Renæssance og reformation

Kim Beck Danielsen: Renæssancen. Kapitel 5 i Fokus – kernestof til historie 1. Fra

antikken til reformationen. Gyldendal s. 156-184

Johan Møhlenfeldt Jensen: Reformationen. Kapitel 6 i Fokus – kernestof til historie

1. Fra antikken til reformationen. Gyldendal s. 185-215

- Udviklingslinjer i Europas historie

- Redegørelse og tekstanalyse

- Analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale

Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 4

Indhold

Særlige fokuspunkter

Oplysningstid og revolutioner

Lykke-Kjeldsen, Carsten (2007): Oplysningstiden. Kapitel 2 i: Fokus – kernestof til

historie 2. Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal s. 34-58

Langen, Ulrik (2007): Revolutioner.Kapitel 3 i: Fokus – kernestof til historie 2. Fra

oplysningstid til imperialisme. Gyldendal s. 59-87

- Styreformer

- Natur, teknologi og produktion

- Brud og kontinuitet


Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 5

Kolonisering og imperialisme

Indhold Pernille Ipsen Hamilton: Kolonisering. Kapitel 1 i: Fokus – kernestof til historie 2.

Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal s. 9-33

Birgitte Holten: Imperialismen. Kapitel 7 i: Fokus – kernestof til historie 2. Fra

oplysningstid til imperialisme. Gyldendal s. 170-197

Særlige fokuspunkter

- Kulturmødet

- Brud og kontinuitet

- Styreformer

- Vurdering/stillingtagen til brug og misbrug af historien

Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 6

Indhold

Særlige fokuspunkter

Fra multipolaritet til multipolaritet

Palle Roslyng-Jensen): Ideologiernes kamp og murens fald i: Fokus – kernestof til

historie 3. Fra verdenskrig til velfærd. Gyldendal s. 7-47

Morten Winther Bülow Nielsen &Lene Feldstein: Globalisering og afkolonisering

i: Fokus – kernestof til historie 3. Fra verdenskrig til velfærd. Gyldendal s. 76-106

- Velfærdshistorie

- Ideologier

Titel 7

Fra nationalstat til integration

Indhold

Særlige fokuspunkter

Inge Adriansen: Nationale identiteter . Kapitel 4 i : Fra oplysningstid tilimperialisme.

Kernestof i historie 2. Gyldendal s88-113

Hans Branner: Danmarks placering 1914 til i dag i: Fokus – kernestof til historie 3.

Fra verdenskrig til velfærd. Gyldendal s. 135-162

Michael Seidelin: Europæisk integration i: Fokus – kernestof til historie 3. Fra verdenskrig

til velfærd. Gyldendal s163-186

- Nationalstater, nationalisme

- Styreformer og politisk kultur

- Europæisk integration

More magazines by this user
Similar magazines