kwb Karl W. Burmeister GmbH & Co. KG Postfach 1454 D-28804 ...

kwb.eu

kwb Karl W. Burmeister GmbH & Co. KG Postfach 1454 D-28804 ...

WE LOVE PERFECTION.

kwb Karl W. Burmeister GmbH & Co. KG

Postfach 1454

D-28804 Stuhr

kwb Karl W. Burmeister GmbH & Co. KG

Industriestraße 35

D-28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0)421 - 89 94-0

Fax:+ 49 (0)421 - 89 94-103

info@kwb.eu

www.kwb.eu

9904-65


We love

perfection.


Innhold

Innehåll

02-03 Innholdsfortegnelse

02-03 Innehållsförteckning

04-05 kwb’s personal

04-05 kwb:s personal

06-07 We love perfection. En kjærlighetserklæring.

06-07 We love perfection. En kärleksförklaring.

08-09 Ett århundre – historikk

08-09 Ett århundrade – historik

10-11 kwb vokser i europa

10-11 kwb växer i Europa

12-13 kwb – et varemerke med kompetanse og profil

12-13 kwb – ett varumärke med kompetens och profil

14-15 kwb – et selgende merkenavn

14-15 kwb – ett säljande varumärke

16-17 KRAFTIXX – produktene for kampanjer og mersalg

16-17 KRAFTIXX – varumärket för kampanjer och extra försäljning

18-19 Kunden i fokus – kommunikasjon med hver eneste kunde

18-19 Kunden i fokus – kommunicerar med alla kunder

20-21 … og vinneren heter kwb

20-21 … och segraren heter kwb

22-23 kwb tar sosialt ansvar

22-23 kwb tar socialt ansvar

WE LOVE PERFECTION.


”Mennesket trenger menneskeheten for

å nå høye mål”

Dette sitatet av Friedrich Schiller kunne vært livsmottoet til

Karl Willhelm Burmeister, hans medarbeidere og forretnings-

partnere. Dette vises tydelig i hans brev i anledning fi rmaets

50-års jubileum:

”Navnene på, og innsatsen til alle ansatte og forretningsforbindelser

som har bidratt til fi rmaets utvikling, er overvelden-

de. Dere er så mange og ulike at det er vanskelig å yte alle

full rettferdighet.”

Brevet avsluttes med følgende setning:

”Jeg håper inderlig at engasjerte hoder og hender vil stå for

en fortsatt harmonisk og sunn tilvekst til fi rmaet i kommende

årtier.”

I de siste 25 år har den menneskelige faktoren hatt økende

betydning for kwb.

Teamwork er ikke bare et slagord, det simpelthen gjennom-

syrer alle avdelinger i bedriften.

Den grundige opplæringen av våre unge medarbeidere er

like viktig som det kontinuerlige samarbeidet mellom de

ulike avdelingene. Av dette har er inspirasjon og motivasjon

vokst frem, under ledelse av Karl Wilhelm Burmeister.

Ledelsen og medarbeiderne tar personlig ansvar for å føre

dette videre.

4


kwb’s personal

kwb:s personal

Hans brev avslutas med följande sats: ”Jag hoppas innerligt,

att engagerade huvuden och händer står för en harmonisk

”Människans behov styr möjligheten att nå stora mål”

och sund tillväxt under kommande årtionden.”

Detta citat av Friedrich Schiller skulle kunna vara ledmotivet

för Karl Willhelm Burmeister, medarbetare och affärsvänner.

Detta förstår vi, när vi läser hans brev i anslutning till företagets

50-års jubileum.

Under de senaste 25 åren har den mänskliga faktorn haft

ökad betydelse för kwb. Team-work är inget slagord, utan

genomsyrar alla avdelningar i företaget. Den grundliga

utbildningen av våra unga medarbetare är lika viktig som

”Namnen på, och insatserna från alla anställda och affärsbekanta,

som bidragit till företagets utveckling, är oräkneliga.

Ni är så många och olika att det är svårt att göra er alla rättvisa.”

det gränslösa samarbetet mellan de olika avdelningarna. Ur

detta har en inspiration och motivation utvecklats under Karl

Willhelm Burmeisters ledning. Ledningen och medarbetarna

har personligen ansvar för att föra detta vidare.

WE LOVE PERFECTION.


En kjærlighetserklæring.

Som totalleverandør av tilbehør til elektroverktøy og verktøy

har vi i mange år pleiet vår lidenskap.

„Love of perfection“ er noe både proffer og gjør-det-selvmennesker

har inni seg, bevisst eller ubevisst. I tre generasjoner

har vi viet all vår styrke og erfaring til perfeksjon – hvilket kommer

våre kunder til stor nytte.

Stadige gode omtaler fagpressen og mengder av utmerkelser

for høy produktkvalitet og innovasjon, bekrefter at vårt arbeid

er fremgangsrikt og på rett vei.

Vårt uttalte mål er ikke bare å sørge for at våre kunder har

høykvalitetsprodukter og konkurransedyktige priser, men

også en profesjonell markedsføring. Fremgangsrikt salg i butikkene

betyr selvsagt mye for oss.

Våre mål er klare:

kwb er det hyggelige og moderne fi rmaet med tradisjoner,

og med gjennomtenkt og lettsolgt sortiment.

Her fi nnes det perfekte tilbehøret eller verktøyet for

ethvert behov. Kompetanse og den typisk tyske

forkjærlighet for detaljer frembringer høyverdige og

innovative presisjonsprodukter, som sørger for at

hobbyentusiaster og profesjonelle over hele verden

får mer glede og inspirasjon i arbeidet.

6


We love perfection

We love perfection

Våre ambisjoner er store, og forplikter oss til å ha høy leveringsdyktighet

og stadig utvikling av produkter og tjenester.

Vårt uttalade mål är inte bara att förse våra kunder med

högkvalitativa produkter och marknadsmässiga priser, utan

även att ha professionell promotion-service. Framgångsrik

Alle vet at stor kjærlighet krever stadig pleie.

försäljning i butikerna betyder också mycket för oss.

Vår ambition är hög och förpliktigar dessutom god leveranssäkerhet

samt ständig utveckling av våra produkter och

A love story.

tjänster.

Som systemleverantör av elmaskintillbehör och verktyg har

vi sedan många år funnit vår kärlek.

Alla vet – att stor kärlek kräver ständigt underhåll.

”Love of perfection”, är något, som både proffs och gördet-självare

bär inom sig, medvetet eller omedvetet. Sedan

tre generationer har vi ägnat all vår kraft och erfarenhet åt

perfektion – vilket kommit våra kunder till stor nytta.

Ständiga topplaceringar i fackpress och mängder av utmärkelser

för hög produktkvalitet och innovationer, bekräftar att

vårt arbete är framgångsrikt och att vi är på rätt väg.

Våra mål är klara och tydliga:

kwb är det vänliga och moderna företaget med traditioner,

och med ett genomtänkt och lättförståligt

sortimentet. Här återfi nns det perfekta tillbehöret eller

verktyget för varje behov.

Effektivitet och den typiskt tyska kärleken till noggrannhet,

garanterar högkvalitativa och innovativa precisionsprodukter

för både proffs och gör-det-självare i

hela världen.

WE LOVE PERFECTION.


9. oktober 1920

Med de varmeste ønsker fra sine medarbeidere reiser den

da 23 år gamle Karl Wilhelm Burmeister til Santiago de

Cuba. I sine nedtegnelser noterte han mange år senere: „å

bo og arbeide i fremmede land er noe som alltid har lokket

meg, og det har aldri sluppet taket.“. Å forlate kjente trakter

og ha mot til å utfordre en ukjent verden, samt stole på

instinktet om at å ta kontakt med mennesker i fremmede

land, ville gi økt kunnskap og nye perspektiv, har preget

hans liv.

New York var en destinasjon som betydde mye. Her traff

han ikke bare sin tilkommende kone, Marie Wolff, men også

Sidney Blum, som ble en venn og forretningspartner for

livet.

Den naturlige konsekvensen av dette samarbeidet ble op-

prettelsen av fi rmaet Karl W. Burmeister i Bremens handels-

register den 6. oktober 1931, med virksomhetsbetegnelsen

„Innkjøp til oversjøiske handelshus“. I de påfølgende år ble

det importert og solgt alt fra kanarifugler til biler, alt hva kun-

dene måtte ønske. Senere konsentrerte man sortimentet,

og fra 60-tallet ble det fokusert mer og mer på verktøy og

maskintilbehør.

Etterhvert utviklet eksporten seg. Særlig da sønnen Karl

Hans Burmeister startet i fi rmaet – etter å ha fått utdan-

nelse av Sidney Blum i New York – vokste kundebasen og

sortimentet kontinuerlig. Det økende behovet for plass førte

til etablering i Stuhr, like utenfor Bremen. Den kommende

generasjon overtok ansvaret med stor suksess. Imidlertid er

8


Et århundre – historikk

Ett århundrade – historik

det fortsatt Karl W. Burmeisters prinsipper som garanterer

utviklingen; pålitelighet, høy kvalitetssans og et intensivt samarbeid

med de beste produsentene. Dette ga ikke bare et

langvarig samarbeid med de lojale kundene, men også noe

man kan kalle genuint forretningsvennskap.

En virkelig imponerende historie, som Karl Wilhelm Burmeister

tok del i helt til sin bortgang i 1984, og som sønnen har

ført videre til den nye ledelsen i kwb. Det forplikter!

allt vad kunderna efterfrågade. Efter hand koncentrerade

man produktprogrammet, sedan 60-talet, mer och mer på

verktyg och maskintillbehör. Efter hand utkristalliserade sig,

en inriktning mot ”marknadsplats världen”. Framför allt när

sonen Karl Hans Burmeister började i företaget – efter att

ha genomgått en utbildning hos Sidney Blom i New York –

växte kunder och sortiment kontinuerligt. Det ökade lokalbehovet

ledde till en etablering i Stuhr, strax utanför Bremen.

Den kommande generationen övertog succésivt ansvaret.

Emellertid är det fortfarande Karl Wilhelm Burmeisters

principer som garanterar fortsatt utveckling: pålitlighet, höga

Den 9:e oktober 1920

Med ”de varmaste lyckönskningar” från sina medarbetare

reser den då 23 år gamla Karl Wilhelm Burmeister till Santiago

de Cuba. I sina anteckningar noterade han många år

senare: ”Att bo och arbeta i främmande land har alltid lockat

mig, och det släpper aldrig.” Att lämna den ”trånga” hembygden

och ha modet att utmana en okänd värld och att

lita på sin instinkt vid kontakt med människor i främmande

kvalitetsanspråk och ett intensivt samarbete med de bästa

producenterna. Han har gjort kwb till ett företag, där det

inte bara blivit ett långvarigt samarbete med många kunder,

utan även ett äkta affärsmannaskap. En sann imponerande

företagshistoria, i vilken Karl Wilhelm Burmeister deltog till

sin död 1984, och sonen Karl Hans

Burmeister fört vidare till den nya ledningen

av kwb. Detta förpliktigar!

länder, har givit ökade kunskaper och nya perspektiv, vilket

präglat hans liv. New York är en destination, som betytt

mycket. Här träffade han inte bara sin blivande fru Marie

Wolff, utan även Sidney Blum, som blev en livslång affärspartner

och vän. Den logiska konsekvensen av detta

samarbete blev en registrering av fi rman Karl W. Burmeister

i Bremens handelsregister den 16:e oktober 1931, med

verksamhet:”inköp från främmande länder”. Under de

följande åren exporterade man allt från kanariefåglar till bilar,

WE LOVE PERFECTION.


Visjonen om et forent Europa

vokser gradvis i politikken og samfunnet. Nok en gang er

det de økonomiske kreftene som har muliggjort en samlet

europeisk økonomi. EU, med sine 500 millioner innbyggere,

er således blitt verdens mest kjøpesterke region.

Aktører som vil delta i dette markedet, må konstant holde

seg oppdatert og gjøre nye vurderinger, „være på hugget“.

Konkurransen

er beinhard, og

forbrukere og

forretningsforbindelser

har et

våkent kritisk blikk

på kvalitet og pris.

Med årtiers

erfaring innen

internasjonal handel, er kwb et av de mest fremgangsrike

selskap i sin bransje i Europa. Fra Portugal til Russland er

hele kwbs sortiment representert.

Takket være de engasjerte og dyktige kwb-teamene i de

forskjellige land er kwbs eksportandel oppe i 40% av tota-

lomsetningen.

Det europeiske markedet er forlengst blitt vellykket nåtid og

spennende fremtid for kwb.

10


kwb vokser i Europa

kwb växer i Europa

Spelare, som

vill vara aktörer

på denna

marknad måste

dagligen göra

Visionen om ett enat Europa växer steg för steg inom

politiken, samhället och affärsvärlden. Det är de ekonomiska

krafterna, som har möjliggjort att den gemensamma Europeiska

ekonomin är en realitet. På så sätt har den Europeiska

Unionen med sina 500 miljoner innevånare har blivit den

mest köpstarka regionen i världen.

nya värderingar.

Konkurrensen är

stenhård. Handelspartners

och

konsumenter har kritiska blickar ständigt riktade mot kvalitet

och pris.

Med årtionden av erfarenhet av internationella

affärer, hör kwb till de mest

framgångsrika företagen i sin bransch

i Europa. Från Portugal till Ryssland är

hela kwb-sortimentet representerat.

Tack vare de engagerade och framgångsrika

kwb-teamen i de olika länderna,

har kwb:s exportandel idag nått 40% av

den totala omsättningen.

För kwb är det mycket spännande att

följa den framtida utvecklingen i Europa.

WE LOVE PERFECTION.


kwb – et varemerke med kompetanse og profil.

Både hobbyentusiaster og proffer vet godt hva som

skaper et sterkt merkenavn. I første omgang utmerker

det seg ved rett kvalitet, rett pris, pålitelighet og image.

For våre kunder teller aller mest rask levering og høy

leveringsdyktighet på hele sortimentet.

kwb-sortimentet består av to sterke produktgrupper,

verktøy og elverktøytilbehør.

Begge gruppene er sterkt forankret i årtiene med erfa-

ring. Dette garanterer at vår sortiment, med hensyn til

bredde, dybde og kvalitet er tilnærmet komplett, og lar

ingen oppgaver være uløst.

Lansering av innovative nyheter og regelmessig vur-

dering av alle artikler sørger for at sortimentet stadig

forbedres og at varmerket kwb hele tiden skaper nye

kjøpsimpulser.

Individuelle produkt- og promoaktiviteter i samarbeid

med våre kunder er blitt en selvfølge. kwb har blitt et

meget verdsatt merkenavn for millioner av hobbyentu-

siaster og proffer. Tilfredshet og tillit til varemerket er

årsakene til fortsatt

fremgang.

12


Merkenavnet kwb

Varumärket kwb

kwb – ett varumärke med kompetens och profil.

Gör-det-självare och proffs vet exakt vad ett kraftfullt

varumärke står för. I första hand utmärks det av rätt

kvalitet, rätt pris, förtroende och image. För våra kunder

räknas framför allt en klanderfri distribution och en snabb

tillgänglighet av hela vårt sortiment.

kwb-sortimentet

består

av två starka

produktgrupper,

verktyg

och elmaskintillbehör.

Dessa båda

grupper är

starkt förankrade

efter årtionden av erfarenhet. Detta garanterar att

vårt sortiment, med hänsyn till bredd, djup och kvalitet

är näst intill fulländat, och lämnar inga frågeställningar

olösta.

Införandet av innovativa nyheter och regelbunden omprövning

av artiklar i sortimentet gör att kwb-sortimentet

ständigt förbättras och varumärket kwb ger alltid nya

köpinpulser. Individuella produkt- och promotionaktiviteter

tillsammans med våra kunder har blivit en självklarhet.

kwb har blivit ett mycket uppskattat varumärke för

miljontals entusiastiska gör-det-självare och proffs. Tillfredsställelse

och förtroende för varumärket är grunden

till fortsatt framgång.

WE LOVE PERFECTION.


kwb – et selgende varemerke

For både gjennomtenkte og spontane kjøp, skjer alltid

den endelige beslutningen i selve kjøpssituasjonen.

Derfor har kwb alltid lagt stor vekt på å presentere vare-

ne med god og utfyllende informasjon, slik at forbru-

keren kan gjøre et riktig kjøp.

En måte å fylle disse behovene på, er å ha attraktive,

åpne pakninger med tydelig informasjon på fl ere språk,

som klart angir bruksområde.

Dette forsterkes ytterligere gjennom god eksponering.

Gjennomtenkt plassering og gruppering, god merking

og skilting er stikkord når stativer/vegger bygges opp

av kwb. Ingenting er tilfeldig, alt er plassert i forhold til

resten. Mange muligheter for tilpasning til butikkens stør-

relse er et pluss, dette gjennom stort utvalg av ekspone-

ringsmateriell.

Kunden skal fi nne lett frem, slik at varene nærmest sel-

ger seg selv.

Produktvegger og salgsstativer er ikke bare tenkt å

generere engangssalg, men også at faste kunder lett

skal fi nne det de er ute etter. kwb skiller seg derfor ut i

14


Varemerket kwb

Varumärket kwb

butikken med sterke farger, og fargekoder

hjelper i sin tur kunden til å velge

riktig variant av produktet.

Detta förstärks ytterligare genom kwb:s

genomtänkta modultänkande av displaysystem

i butikerna. Beroende på plats i

kwb – ett säljande varumärke

För genomtänkta eller spontana inköp

kommer alltid det slutliga beslutet vid

köptillfället.

butiken, anpassas planeringen individuellt.

Stora informationsskyltar, vertikala

”stips” och horisontella toppskyltar gör

att kunderna lätt kan identifi era sökt

produkt. Varorna säljer sig nästan själva.

Produktväggen, displayerna, kwb-kartongerna

mm, genererar inte bara ett

engångsköp utan signalerar även tydligt

till stamkunder var kwb-produkterna

fi nns.

Därför har kwb alltid lagt stor vikt vid

att presentera produkterna med viktig

information, så att konsumenten gör

rationella inköp. Ett sätt att möta dessa

behov är attraktiva, genomskinliga och

fl erspråkiga förpackningar med tydlig

information, som anger användningsområde.

WE LOVE PERFECTION.


Varemerket for kampanjer og mersalg.

Det er allment akseptert at kjente merkenavn og lave priser

ikke nødvendigvis utelukker hverandre. Det er dog en fordel,

for å ha en troverdig prisstrategi, å ha et eget varemerke for

kampanjer og spesialprisede produkter.

Derfor har kwb utviklet „kam-

panjeprogrammet“

KRAFTIXX, som

langt fra er et nav-

nløst lavprisprogram, men

heller et sekundærmerke for impulskjøp,

gjerne nær kassene. Man kan si at kwb vil være proffens

valg, mens KRAFTIXX holder lenge til den krevende hobby-

entusiast.

Med et kontinuerlig oppdatert program er KRAFTIXX et

høykvalitets sekundærmerke, som egner seg ypperlig til

kampanjer og økt impulssalg.

16


Varemerket KRAFTIXX

Varumärket KRAFTIXX

Varumärket för kampanjer och extra försäljning.

Det är allmänt känt att kända varumärken och specialpriser

inte alltid utesluter varandra, utan att de till och kan gynna

varandra. För att ha en trovärdig prisstrategi måste man

vara försiktig vid försäljning av känt varumärke och en andra

produktgrupp för aktiviteter.

Därför har kwb utvecklat ett ”aktivitetsprogram”

KRAFTIXX, som inte är något namnlöst billighetsprogram,

utan ett ”andramärke” för

impulsköp nära kassorna.

Man kan säga att kwb är proffsens val,

medan KRAFTIXX är fullt tillräckligt

val för den krävande gör-detsjälvaren.

Med ett kontinuerligt uppdaterat

produktsortiment om mer än 500

artiklar, är KRAFTIXX ett högkvalitativt

andramärke, som lämpar sig

för aktiviteter, där man eftersträvar ökad

försäljning.

WE LOVE PERFECTION.


Kommunikasjon med hver eneste kunde

kwb’s suksess og utvikling til en av Europas ledende leve-

randører i bransjen kan i stor grad tilskrives høy kvalitet og

stor vilje til å lytte til kundens ønsker og behov.

På messer, utstillinger og i den daglige kontakt med kunden,

får vi regelmessig ideer og forslag til nye innovasjoner og

forbedringer, som blir behandlet med seriøsitet og entusiasme.

Like viktig er det å ha moderne logistikk, slik at leveransene

skjer på mest mulig effektiv måte, og i forpakningsantall som

passer kundens behov. Vårt elektroniske system omfatter

hele prosessen, fra salg og lagerhåndtering, til sluttkontroll

og levering. Raskt og effektivt!

18


Kunden i fokus

Kunden i fokus

kwb er overbevist om at den kundeorienterte strategien

med god toveis kommunikasjon er høyst nødvendig for å

oppnå fortsatt fremgang.

kwb är övertygade

om att den ”kundorienterade

strategin”,

med dubbelriktad

kommunikation mellan

företaget och

kunder är en nödvändig

bas för att nå

Kommunicerar med alla kunder

fortsatt framgång.

kwb:s utveckling till en av Europas ledande systemleverantörer

av verktyg och elmaskintillbehör är framför allt

hänförlig till vår goda produktkvalitet och vår lyhördhet till

kunders önskemål.

På mässor, utbildningar och i vårt dagliga arbete med

kunder får vi regelbundet idéer och uppslag till nya innovationer

och förbättringar,

vilka vi behandlar seriöst

och engagerat.

Lika viktigt är också att ha

den modernaste logistiken,

så att leveranserna

sker på snabbaste sätt

och i de förpackningsenheter,

som passar kunden

bäst. Våra elektroniska

system omfattar alla steg

från försäljning, lagerhantering,

slutkontroll till

slutlig leverans. Snabbt

och effektivt!

WE LOVE PERFECTION.


kwbs store suksess ist mit

skyldes ikke bare vår kontinuerlige

utvikling og gode testresultater,

men også den gjennomgående

høye kvaliteten på

produktene og fi rmaet i seg selv.

Det er ingen tilfeldighet at kwb

er utnevnt til „årets leverandør“

av en av de ledende varehuskjedene

i Tyskland.

For å svare til de høye forventningene, setter vi alltid opp

nye mål for hver enkelt produktgruppe,

for å møte internasjonal etterspør-

sel og designstandarder. På den

måten får vi alltid et tilfredsstil-

lende forhold mellom pris og

kvalitet.

I mange år har denne strategien blitt bekreftet som vellykket

av fagpressen. Titler som „testvinner“ forekommer regelmessig.

Når alt kommer til alt, er det kun kunden

som kan avgjøre om det ønskede

produkt fi nnes blant kwb’s tu-

senvis av produkter.

20


... And the winner is … kwb!

… och segraren heter kwb

Det kan gjerne

være en testvinner,

det avgjørende

er likevel

at produktet

På så sätt får vi alltid

ett positivt förhållande

mellan

pris och

kvalitet.

dekker formålet,

både for hobby

og proff.

Sedan många år

har denna utgångspunkt

för kwb:s

produktstrategi,

blivit erkänd av experter

hos fackpress.

Titeln ”Testvinnare”

förekommer regelbundet.

Den stora succén hos kwb är inte bara beroende på

vår kontinuerliga utveckling och de stora testframgångarna,

utan även på den genomgående höga kvaliteten på både

produkter och företaget. Det är ingen tillfällighet att

kwb blivit utnämnd till ”Årets leverantör” av en

Slutligen är det enbart kunden, som avgör om den önskade

artikeln fi nns bland kwb:s tusentals produkter.

Det behöver inte nödvändigtvis vara en testvinnare för att

gör-det-självare och proffs skall ha glädje av kwb:s produkter.

av de ledande varuhuskedjorna.

För att motsvara högt ställda

förväntningar, sätter vi alltid

upp nya mål inom varje

produktgrupp, för att möta

internationell efterfrågan och

designkrav.

WE LOVE PERFECTION.


Økonomisk fremgang sikrer ikke bare arbeidsplassene,

men gir også rom for å ta et sosialt og samfunnsmessig

ansvar.

Familien Burmeister har alltid følt et stort ansvar for sine

ansatte og samfunnet. Dette inkluderer fremfor alt forpliktelsen

om å gi unge medarbeidere den nødvendige opplæring, og

dermed sjansen til å få en fremgangsrik karriere.

Et av de største sosiale ansvarene kwb har påtatt seg, er å

støtte de funksjonshemmede i Niedersachsen og Bremen.

I dette engasjementet, som har løpt over 20 år, er det ikke

bare økonomisk støtte som har vært viktig, men også aktiv

deltakelse i rehabilitering og tilretteleggelse av arbeidsplasser.

Takket være systematisk opplæring ved hjelp av kwbs medarbeidere

og nært samarbeid med arbeidsplasser for funksjons-

hemmede, er disse nå blitt faste, kompetente leverandører til

kwb.

Blant de mange utmerkelser og erkjennelser kwb er blitt

tildelt, henger én spesielt høyt: Et diplom fra sosialministeren

i Niedersachsen 26. april 2006, som avsluttes med følgende

tekst:

„Bedriften kwb Karl W. Burmeister Gmbh & Co. KG har

gjennom sitt eksemplariske engasjement og profesjonelle

rehabilitieringsarbeide med tilpasning for funksjonshemmede

mennesker gjort en høyst verdifull innsats.“

22


kwb tar sosialt ansvar

kwb tar ett socialt ansvar

Tack vare en systematisk utbildning med hjälp av kwb:s

medarbetare och ett nära samarbete med arbetsplatser för

Ekonomisk framgång säkrar inte bara arbetstillfällen hos

handikappade, har dessa nu blivit en kompetent systemleverantör

till kwb.

företaget, utan ger även utrymme för att ta ett socialt och

miljöinriktat ansvar.

Bland många utmärkelser

och erkännanden

Entreprenörsfamiljen Burmeister,

har alltid känt ett

stort ansvar för sina anställda

och samhället. Detta inkluderar

framför allt en förpliktelse

om att ge unga medarbetare

en kvalifi cerad utbildning och

därmed chansen att få en

framgångsrik yrkeskarriär.

som kwb erhållit, är man

speciellt stolt för ett diplom

från socialministern i Niedersachsen

den 26. april

2006, som avslutas med

följande text:

”Företaget kwb Karl W.

Burmeister Gmbh & Co.

KG har med sitt exemplariska

engagemang och

Ett av de största sociala

engagemangen har varit att

stödja handikappade människor

i Niedersachsen och

Bremen.

professionella rehabiliteringsarbete

med anpassning

av handikappade

människor, gjort en högst

förtjänstfull insats”.

Under detta 20-åriga engagemang

har inte bara

ekonomiskt stöd varit viktigt,

utan även ett aktivt deltagande vid rehabilitering och anpassning

till samhället och arbetslivet.

WE LOVE PERFECTION.

More magazines by this user
Similar magazines