Oplæg Uffe Tange Holst

laeger.dk

Oplæg Uffe Tange Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB.

Uffe Holst


STP – kirurgi.

Visitation

STP

STP

STP


Allergi/Anafylaksi

Almen utilpas

Besvimelse*

Bevidsthedssvækkelse*

Blodsukkerafvigelse

Diarre og opkast af formødet infektiøs årsag*

Dyspnø af formodet kardiel årsag*

Ekstremitetstraume uden traumekald

Feber

Forgiftning

Gastrointestinal blødning*

Hovedtraume uden traumekald*

Højt blodtryk

Kardielle klager (ikke smerter)

Kirurgisk absces*

Kramper

Lavt blodtryk

Luftvejssymptomer

Neurologiske forstyrrelser

Opstipation

Psykisk lidelse

Smerter i abdomen*

Smerter i bryst*

Smerter i ekstremitet

Smerter i hoften*

* 1. runde

Smerter i hoved

Smerter i lysken

Ex. 2. runde

Smerter i ryg/lænd*

Smerter i urinveje

Svimmelhed

Synkebesvær

Sår

Thoraxtraume uden traumekald

Øjet

Øvrige laboratorium afvigelser


Kort manual

for konkret

udarbejdelse

af et STP

1Udvælgelse af akut tilstand:

Kriterier:

•Afklarede og uafklarede patienter (ekskl. patienter til lægevagt, skadespor, kritisk

syge, traumespor)

•Udgangspunktet for arbejdet er, at 70-80% af de akutte tilstande indenfor hvert speciale

på sigt skal være beskrevet i STP’er med vægt på de akutte sygdomsgrupper med størst

volumen samt dem med den mest tidskritiske faktor

2Beskrivelse af klinisk instruks med udgangspunkt i klinisk evidens og/eller

erfaring med best practice

•Indenfor FAMs vægge

•Fokus på flaskehalse i relevant behandling

3Best practice kvalificeres hos samarbejdende specialer

4Identifikation af indekshændelser

5STP’et sættes op i en skabelon (jf. eksempel vedr. hoftenær fraktur) under

iagttagelse af tidsservicemål samt best practice

6Udvælgelse af monitoreringspunkter

Patienter til lægevagten

Skadestuespor

Patienter til kendt speciale

Uafklarede patienter

Svært syge uafklarede patienter

Traumespor


180

Før

0

- 90


http://www.youtube.com/watch?v=PZK_XyotlzI


Bruttoliste fra specialerådet for kirurgi

Øvre Gastro

Akut abdomen (ukendt årsag)

Perforerert ulcus

Pancreatitis acuta (herunder kroniske med akutte komplikationer)

Cholecystitis acuta

Blødning fra øvre GI tractus ( primær endoskopi ved medicinsk gastroenterologi i Odense)

Synkestop (dysphagi, stenoser)

Komplikationer til kirurgi (blødning,abscesser, perforartioner o lign)

Nedre Gastro

Ileus (tyndtarms og colon)

Diverticulit (evt. Perforartion )

Appendicitis acuta

Intraabdominale abscesser

Perianale /pilonidale abscesser

Hernier

Nedre gastrointestinal blødning ( tumores, hæmmorider mv)

Colitis /crohn

Mamma

Mammaabscesser

Postoperativ blødning

Børn

Appendicitis acuta

Hernier

Medfødte misdannelser

Ileus

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A/B

A

G

A

A

A

A

Bruttolisten er udarbejdet således:

At ca. 70-80% af akutte tilstande indenfor specialet er repræsenteret

At de akutte sygdomsgrupper med størst volumen er dækket

At de akutte sygdomsgrupper med den mest tidskritiske faktor er dækket


STP – er i kirurgi:

1 Akut opståede mavesmerter

2 Gastrointestinal blødning

3 Kirurgisk absces


Indexhændelserne!


Den diagnostiske proces.

Triage

Vurdering

Prøvepakker

Radiologi

Observation


Den gode proces.

180

Under!

90

90


STP processen 1.

Kommisorium

Arbejdsgrupperne

STP – rapporterne

Pilot perioden

Monitorering

Politisk proces

Implementering


STP processen 2.

Kommisorium

Arbejdsgrupperne

STP – rapporterne

Pilot perioden

Monitorering

Politisk proces

Implementering


STP processen 3.

Kommisorium

180

0

90

Arbejdsgrupperne

Efter

STP – rapporterne

Pilot perioden

Monitorering

Politisk proces

Implementering


IT Cetrea Emergency

Jour Røntgen Blodprøve Kost STP Spec.læge

Ikke valgt Ikke bestilt Ikke bestilt Ikke valgt Ikke valgt Ikke valgt

Patient klar Bestilt Bestilt KEE 11. Gi blødn. 1. læge

Igang Igang Taget Faste 15. Kir. Absces Plan

Dikteret Taget Svar Flydende 23. Abd. Smerter Overflyttes

Afsluttet Set Tyndtflyd Afklaret Udskrives

Diabetes


Fokus må således være:

STP


STP/Akut-pakken

Kommisorium

STP – rapporterne/Flaskehalse

Det gode patientforløb!!!


90

Nu

0

- 90


Smiley

Tid

450

360

270

180

90

0

1 2 3 4

Grad


SÅ:

Fokus på hele patientens forløb

STP/FrAM-tid

E20 og de stampede stier

Hvad er ressourcen ??

Måske blot et stykke værktøj

More magazines by this user
Similar magazines