indbyder til B-løb og divisionsmatch op/ned nedrykning for 1 og 2 ...

masterpiece.dk

indbyder til B-løb og divisionsmatch op/ned nedrykning for 1 og 2 ...

indbyder til B-løb og divisionsmatch op/ned nedrykning for 1 og 2 division i COWI ligaen

søndag den 29.september 2013 i Husby Klitplantage

Klassifikation: ** stjernet B-stævne.

Mødested: Stævnepladsen er på et brandbælte i skoven. Afmærkning fra Husby Kirke ad

Græmvej.

Løbsområde: Husby Klitplantage.

Kort: Husby Klitplantage:1:10.000, 2012, ækv. 2,5.

Terræn: Typisk vestjysk klitplantage beliggende tæt på havet, med store, åbne klit/klithedeområder

og mange kurvedetaljer. Varieret bevoksning, der flere steder består af tæt bjergfyr krat

med få stier.

Stævnepladsen: Åben fra kl. 9.00.

Stævnekontor:På stævnepladsen. Åben fra klokken 9.00.

Klasser: Ifølge reglementet 2013.

Præmier: Til de 3 første i ungdomsklasserne til og med D/H 16.

Åbne Baner: Der er ingen åbne baner. Der er trykt et begrænset antal ekstra kort med ordinære

baner.

Banerne sælges fra Stævnekontoret fra 10.30 til 11.30.

Pris alm. startafgift + kr. 15,- + evt. leje af brik 15 kr.


Tidtagning: EMIT. Løbere med egen brik medbringer denne til start

Kontrolsystem: Backup-kort samt lejet brik udleveres ved start.

Start: 1. start kl. 10.00 med minimum 2 min. Startinterval.

Der er indkald 4 min. før start.

Bane 7 får udleveret kortet 2 min. før start.

På bane 10 er der fri start fra kl. 10.00 med et interval på minimum 1 min.

Afstande: Parkering – stævneplads: max 500 m.

Stævneplads - start: Vil fremgå af instruktion.

Parkering - start: Vil fremgå af instruktion.

Bad/omklædning: Ingen mulighed for bad.(vådkluds-metoden)

Børnebane: Gratis børnebane tilbydes. Start mellem kl. 10.00 og 13.00.

Præmie til alle der gennemfører børnebanen.

Kiosk: Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

Tilmelding: Klubvis tilmelding via O-service senest fredag den 20. september 2013 kl. 24.00 til

Anders Ingvardsen: ingvardsen@kabelmail.dk.

Nummeret på egen brik skal fremgå af tilmeldingen.

Hvis intet briknummer er anført, opfattes det som ønske om at leje en brik.

Der er ingen eftertilmelding. I stedet for henvises til åbne baner.

Startafgift: D/H -20: Kr. 60,- D/H 21-: Kr. 90,-.

Leje af brik Kr. 15,- Bortkomst af brik Kr. 450,-.

Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen til Nordea: 9585 8479101931.

Husk angivelse af klubnavn ved indbetaling.

Instruktion, startliste og resultater:


Vil være at finde på HOKs hjemmeside: www.holstebro-ok.dk under ORIENTERINGLØB.

Stævneledelse:

Banelægger: Erling Trankjær, Holstebro Orienteringsklub

Banekontrollant: Gunnar Klaris, Karup OK

Overdommer:

Stævnekontrollant: Lars-Ole Kopp, Karup OK

Stævneleder: Helle Truelsen, Holstebro Orienteringsklub

Vel mødt!

More magazines by this user
Similar magazines