Resultater fra NNU® 2006Q4 - Patentstyret

patentstyret.no

Resultater fra NNU® 2006Q4 - Patentstyret

Resultater fra NNU ® 2006Q4

En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av

Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret

9.januar 2007

© Patentstyret


Resultater - hovedtall

side 2


Beskyttelse av industrielle

rettigheter

61,1 %

3,2 %

35,8 %


Har det vært - eller kan

det bli - aktuelt for din

bedrift å registrere

varemerker,

designrettigheter eller

patenter?

Ja Nei Vet ikke

• 35,8 prosent JA

• 61,1 prosent NEI

• 3,2 prosent VET IKKE

n=2001

side 3


Kopiering og etterligning

Nei

63,5 %

Vet

ikke

2,3 %

Ja

34,2 %


Har din bedrift noen gang

opplevd at andre

virksomheter har kopiert

eller etterlignet din bedrifts

varemerker, oppfinnelser,

produkter eller tjenester?

• 34,2 prosent JA

• 63,5 prosent NEI

• 2,3 prosent VET IKKE

Ja Nei Vet ikke

n=2001

side 4


Kopiering (tidligere og ny

undersøkelse)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

32 %

34 %

65 %

64 %

2004 (n=700)

2006 NNU Q4

NB! Resultatene er ikke helt

sammenlignbare da

ordlyden i spørsmålene er

noe forskjellig

10 %

3 %

2 %

0 %

Ja Nei Vet ikke

side 5


Lisensavtaler - utlisensiering


Har din bedrift i dag en lisensavtale som innebærer at en annen

virksomhet kan utnytte en oppfinnelse, varemerke eller design

som din bedrift har enerett til - såkalt utlisensiering?

4%

8%

Ja

Nei

Vet ikke

88%

n=2001

side 6


Lisensavtaler - innlisensiering


Har din bedrift i dag en lisensavtale som innebærer at din bedrift

kan utnytte en oppfinnelse, varemerke eller design som en

annen virksomhet har enerett til - såkalt innlisensiering?

4%

12 %

83 %

Ja

Nei

Vet ikke

n=2001

side 7


Om undersøkelsen

side 8


Tekniske kommentarer

Antall gjennomførte intervjuer

• 2001

Metode for datainnsamling

• Telefonintervjuer (CATI)

Tidspunkt for datainnsamling

• 21. november - 15. desember 2006

Utvalgsmetode

• Representativt tilfeldighetsutvalg med følgende kvoter

• minst 100 respondenter i hvert fylke

• minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer

• maks 300 respondenter med to ansatte eller færre

side 9


Vekting
Kvoteutvalg gir i utgangspunktet en geografisk

skjevhet i utvalget sammenlignet med populasjonen

Resultatene er derfor vektet i henhold til den

geografiske fordelingen i Bedrifts- og

Foretaksregisteret (SSB)

Eksempel:

• Verdien av et svar fra en respondent i Oslo er 2,6595

• Verdien av et svar fra en respondent i Finnmark er 0,3047

side 10


Fordeling etter bedriftsstørrelse

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

NNU 2006Q4

971

589

323

118

1 til 4 ans 5 til 19 ans 20 til 99 ans 100+ ans

side 11


Feilmarginer
Utvalgsstørrelse

• n=2001

Med 95% sannsynlighet innenfor følgende:

• ± 1,0 prosentpoeng ved et prosentresultat på 5%-95%

• ± 2,2 prosentpoeng ved et prosentresultat på 50%-50%

Feilmarginene er noe større på undergrupper

side 12


Kontaktperson i Patentstyret

• Carl Fredrik Karlsen (22 38 73 64, cfk@patentstyret.no)

side 13

More magazines by this user
Similar magazines