VÃ¥r/sommar 2008 - Coatscrafts.com

coatscrafts.dk

VÃ¥r/sommar 2008 - Coatscrafts.com

26501

FÅR EJ KOPIERAS Ettertrykk forbund

Art nr. 98506 000 0265

Vår/sommar 2008


26501 Babysett i MICRO BAMBOO

GARN: MICRO BAMBOO

STØRRELSER: 0/3 6 12

JAKKENS OVERVIDDE: 53 58 63 cm

HEL LENGDE: 24 27 30 cm

ERME LENGDE: 16 18 20 cm

BUKSENS STUSSVIDDE: 48 51 54 cm

BENLENGDE: 17 19 21 cm

HEL LENGDE KJOLE: 38 43 48 cm

GARNFORBRUK: Micro Bamboo 50 g = 145 m.

Garnforbruket varierer fra strikker til strikker, derfor er det oppgitte ant.nst.veil.

JAKKE, LUE og SOKKER:

rosa (0034) eller lysblå (0053) 4 4 5 nst

BUKSE:

lysblå (0053) 3 3 4 nst

KJOLE:

rosa (0034) 3 3 3 nst

TILBEHØR:

Knapper.

PINNEFORSLAG: Prym rundpinner og strømpepinner nr. 3 og 3,5 +

1 heklenål 3 mm.

STRIKKEFASTHET: 24 m. x 32 p. glattstrikk = 10 x 10 cm.

Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten.

Skift til tynnere eller tykkere pinner etter behov.

JAKKE/BOLEN:

Legg opp 129 - 141 - 153 m. på p. nr. 3.

Gå over til p. nr. 3,5 og fortsett frem og

tilbake med mønster etter diag. 1. Beg.

som anv. og gjenta. Når arb. måler 13 -

15 - 17 cm deles arb. i hver side med 65

- 71 - 77 m på ryggen og 32 - 35 - 38 m

på hvert forstykke.

RYGGEN: Fortsett med mønster. Når

arb. måler 10 - 11 - 12 cm fra delingen

felles de midterste 13 - 15 - 17 m. (alle

str.) for nakkeutr. og hver side strikkes

ferdig for seg. Fell videre mot nakken

hver 2. p. 3, 2 m. Fell av ved hel lengde.

Strikk andre side tilsvarende.

FORSTYKKET: Fortsett med mønster

som før til arb. måler 4 cm før hel lengde.

Fell for halsutr., 5 - 6 - 7 m. Fell videre

mot halsen hver 2. p. 3, 2, 1 m (alle str.).

Fell av ved hel lengde. Strikk andre side

tilsvarende.

ERMER:

Legg opp 33 - 35 - 37 m. på p. nr. 3. Gå

over til p. nr. 3,5 og fortsett med mønster

etter diag. 1. Midten er merket. Tell ut

hvor mønsteret beg. Øk 1 m. i hver side

av ermet hver 4. p. til 53 - 57 - 61 m. De

økte m. strikkes etter hvert med i

mønster. Fell av når ermene måler 16 -

18 - 20 cm.

MONTERING:

Sy skuldersømmene. Ta opp rundt

halsen 67 - 73 - 79 m. på p. nr. 3. Strikk

1,5 cm glattstrikk med retten ut når den

brettes. På siste p. økes jevnt fordelt til

75 - 81 - 87 m. Fortsett med mønster etter

diag. 1, som gjentas til ca. 5 cm. Fell av.

Sy ermene sammen. Sy i ermene. Hekle

rundt alle kantene, 1 rad fm., videre 1 rad

picoter (= * 3 lm., 1 fm. i 1. lm., hopp

over 1 fm., 1 fm. i neste m*, gjenta fra *

til *). Hekle på det ene forstykket 5

hemper av lm., istedenfor picoter. Sy i

knapper.

SOKKER:

Legg opp 36 - 36 - 42 m. på p. nr. 3.

Fortsett rundt med 1 omg. vr. på retten.

Gå over til p. nr. 3,5 og fortsett med

mønster etter diag. 1. til arb måler 3 - 4

- 5 cm. På neste omg. strikkes * 2 r.

sammen, 1 kast, gjenta fra * ut omg. (=

1 hullrad), videre 5 omg. glattstrikk.

Fortsett med glattstrikk og strikk hæl

frem og tilbake over de midterste 18 - 18

- 21 m. bak på sokken. Strikk til 1 m.

gjenstår i den ene siden, snu, strikk til 1

m gjenstår i den andre siden, snu. OBS!

Ta 1. m på p. løs av. Strikk til 1 m.

mindre i hver side for hver p. til det er 6

- 6 - 7 m. igjen på p., snu og strikk 1 m.

mer for hver p. Fortsett på denne måten

til alle m. er strikket. OBS! For å unngå

hull i "skjøtene"taes tråden opp mellom

de to siste m. og strikkes sammen med

den siste m. Fortsett rundt over alle m.

med glattstrikk, men fell 1 m. på hver

side av vristen hver 2. omg. 2 ganger.

Når foten måler 7 - 8 - 9 cm felles for

tåfelling slik: Fell 1 m. i beg. av hver

strømpep, hver omg. til 4 m. gjenstår.

Trekk tråden gjennom disse m. og fest

godt. Hækle en rad fm. og 1 rad picoter

(se jakken) øverst på sokken. Tvinn en

snor og trekk gjennom hullraden.

JENTELUE:

Legg opp 63 - 69 - 75 m. på p. nr. 3.

Strikk frem og tilbake 2 p. r. (= 1 rille).

Legg opp 1 m ekstra i hver side av arb.,

som strikkes r. alle p. (= 1 kantm.). Gå

over til p. nr. 3,5 og fortsett med

mønster etter diag. 2. Beg. som anv. og

gjenta. Fell av når arb. måler ca. 15 - 16

- 17 cm. Sy sømmen bak. Ta opp et

passe ant. m. rundt kanten nede på p.

nr. 3. Strikk 2 p. r. (= 1 rille), videre 2 r.

sammen, 1 kast ut p. (= 1 hullrad),

deretter 2 p. r. Fell av. Hekle 1 rad fm og

1 rad picoter (se jakken) rundt hele luen.

Fell av. Brett spissen på luen fremover

og sy pent til. Lag 2 små pomponger og

fest på hver side av spissen. Tvinn en

snor og trekk gjennom hullraden.

GUTTELUE:

Legg opp 90 - 96 - 102 m. på p. nr. 3.

Strikk rundt 1,5 cm glattstrikk, 2 r.

sammen, 1 kast ut omg. (= brettekant),

deretter 1,5 cm glattstrikk. Gå over til p.

nr. 3,5 og fortsett med mønster etter

diag. 1. Beg. som anv. og gjenta. til arb.

måler ca. 10 - 12 - 14 cm fra

brettekanten. På siste p. reguleres

maskeant. til 90 - 95 - 100 m. Fortsett i

glattstrikk, samtidig som det felles i

toppen slik: Strikk * 3 r., 2 r. sammen,

gjenta fra * ut omg. Strikk 1 omg. uten

fellinger. På neste omg. strikkes * 2 r., 2

r. sammen , gjenta fra * ut omg., 1 omg.

uten fellinger. På neste omg. strikkes 1

r., 2 r. sammen ut omg., deretter 1 omg.

uten fellinger. Fortsett med 2 r. sammen

ut omg. Trekk tråden gjennom de

resterende m. og fest godt. Lag 3 små

pomponger og fest i toppen. Tvinn en

snor og fest en i hver side.


KJOLE:

Beg. nederst og legg opp 216 - 228 -

240 m. på p. nr. 3. Strikk 1 rille (= 1 p.

r., 1 p. vr.). Gå over til p. nr. 3,5 og

fortsett med mønster etter diag. 2. Beg.

som anv. og gjenta. Når arb. måler 21 -

27 - 31 cm fra brettekanten, strikkes 2 r.

sammen ut omg. (= 108 - 114 - 120 m. ).

Del arb. i hver side med 54 - 57 - 60 m.

på ryggen og forstykket.

RYGGEN: Fortsett frem og tilbake med

mønster etter diag. 1. Beg. som anv. Fell

i hver side for armutr. hver 2. p. 3, 2, 2,

1 m. (alle str.). Når ryggen måler 5 - 6

- 7 cm fra delingen felles de midterste 10

- 11 - 12 m. for nakkeutr. og hver side

strikkes ferdig for seg. Fell videre mot

nakken hver 2. p. 3, 2, 1, 1 m. (alle str.).

Når arb. måler 12 - 13 - 14 cm fra

delingen felles de resterende m. Strikk

andre side tilsvarende.

FORSTYKKET: Strikkes som ryggen.

MONTERING:

Hekle rundt halsen og armutr. i rad fm.

og 1 rad picoter som på jakken. Hekle 2

hemper av lm. på hver skulder på

ryggen. Sy knappene på forstykket.

Hekle en rad picoter nederst på skjørtet.

BUKSE:

Beg. nederst på det ene benet. Legg opp

38 - 40 - 42 m. på p. nr. 3. Strikk rundt

1,5 cm glattstrikk, videre * 2 r. sammen,

1 kast, gjenta fra * ut omg. (=

brettekant), deretter 1,5 cm glattstrikk.

Gå over til p. nr. 3,5 og fortsett med

glattstrikk. På 1. omg. økes jevnt fordelt

61 - 63 - 65 m. Øk 2 m. på innsiden av

benet hver 6. omg. 4 - 5 - 6 ganger (= 69

- 73 - 77 m.). Når benet måler 17 - 19 -

21 felles 6 m på innsiden av benet og det

strikkes videre frem og tilbake. Fell

videre på hver side hver 2. p. 2,1 m (=57

- 61 - 65 m.). Legg arb. til side.

Strikk det andre benet tilsvarende.

Ta alle m. inn på rundp. nr. 3,5 (= 114 -

122 - 130 m.) Fortsett rundt med

glattstrikk til arb. måler ca. 16 - 18 - 20

cm fra skrittet. Fell jevnt fordelt til 108

- 114 - 120 m. Fortsett med mønster

etter diag. 1, ca. 3 cm. Del arb. i hver

side med 54 - 57 - 60 m. å rygg og

forstykke.

RYGGEN: Fortsett frem og tilbake med

mønster etter diag. 1. Fell i hver side for

armutr. hver 2. p. 3, 2, 2, 1 m. (alle str.).

Når ryggen måler 5 - 6 - 7 cm fra

delingen felles de midterste 10 - 11 - 12

m. for nakkeutr. og hver side strikkes

ferdig for seg. Fell videre mot nakken

hver 2. p. 3, 2, 1, 1 m. (alle str.). Når arb.

måler 12 - 13 - 14 cm fra delingen felles

de resterende m. Strikk andre side

tilsvarende.

FORSTYKKET: Strikkes som ryggen.

MONTERING:

Hekle rundt halsen og armutr. i rad fm.

og 1 rad picoter som på jakken. Hekle 2

hemper av lm. på hver skulder på

ryggen. Sy knappene på forstykket. Sy

sammen i skrittet.

DIAGRAM 1

gjenta

beg. her

midt på ermet

DIAGRAM 2

gjenta

beg. her

gjenta

gjenta

= r. på retten, vr. på vrangen

= vr. på retten, r. på vrangen

= 1 kast

= 2 r. sammen

Coats Expotex AB

Schachenmayr

Design og oppskrift:

Coats Knappehuset AS tlf. 55539300

VASKEANVISNING:

Strikkede plagg vaskes med vrangen

ut. Tørkes flatt.

KOPIERING FORBUDT

More magazines by this user
Similar magazines