PGS oG VERN AV dEt mARiNE miljøEt

pgs.com

PGS oG VERN AV dEt mARiNE miljøEt

Seismiske undersøkelser og det marine miljøet

Interessen for å verne det marine miljøet, spesielt i

forhold lydnivåer, har økt betydelig de siste årene. Nye

reguleringer og retningslinjer for marine seismiske

undersøkelser, har som mål å redusere risikoen for

marine dyr, spesielt pattedyr, skilpadder og fisk. PGS har

erfaring fra seismiske undersøkelser i mange av disse

områdene, og selskapet forplikter seg til å gjennomføre

sine undersøkelser på en miljøansvarlig måte.

Generisk overvåking og miljøtiltak regnes som

grunnelementene i strategier for vern av marine pattedyr

og inkluderer:

■■ Planlegging av seismiske undersøkelser

■■ Identifisere perioder med egnet vær for effektiv

gjennomføring av seismiske undersøkelser og dermed

redusere risikoen for marint liv

■■ Overvåking av marine pattedyr

■■ Soft-start kildeprosedyrer

■■ Sikkerhetssoner

Ramform S-klassen har spesialbygde observasjonsdekk,

hvor marine pattedyr-observatører kan følge

undersøkelsene.

Reguleringskrav for slike tiltak varierer mellom ulike

geografiske regioner og er basert på kombinasjonen av

varsomhetsprinsipper og resultater fra vitenskapelig

forskning på ulike nivåer.

Vitenskapelige miljøer, regulerende myndigheter

og industrien erkjenner at det fortsatt er mange

usikkerhetsmomenter i forståelsen av det marine miljøet

og de potensielle virkningene menneskeskapt lyd

under vann kan ha på livet i havet. Videre investering

i vitenskapelig forskning og forståelse av miljøet, vil

gjøre myndigheter, industri og allmennheten i stand til å

eliminere noe av denne usikkerheten.

PGS støtter og tar aktivt del i industriens initiativer

gjennom International Association of Geophysical

Contractors og International Association of Oil &

Gas Producers. Selskapet bidrar med finansiering av

vitenskapelig forskning på dette området.

Hva er en seismisk kilde og hvordan virker den?

Bruk av eksplosiver i marin seismikk ble på 1980-tallet erstattet

med lydkilder basert på vann eller luft under høyt trykk. Kildene

er langt sikrere for mannskapet å håndtere og drifte i felten og

mindre skadelig for omgivelsene. Høytrykks lydkilder er i dag

den mest brukte kilden i marine seismiske undersøkelser.

Et kildeelement består av to høytrykks luftkamre – et øvre

kontrollkammer og et avfyringskammer. Høytrykksluft tilføres

fra en kompressor om bord på seismikkskipet. Når kilden

aktiveres, sendes høytrykksluft ned i vannet gjennom åpninger i

lydkilden. Luften lager umiddelbart bobler. Når boblene sprekker

som en ballong, skapes lydbølger i vannet.

PGS OG DET MARINE MILJØET

More magazines by this user
Similar magazines