Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer - Region ...

regionh.dk

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer - Region ...

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Anæstesiologi Ledende Overlæge Claus Lund Anæstesiafdelingen Amager og

3632 2444 claus.lund@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Overlæge Nicolai Bang Foss Anæstesiafdelingen Amager og

3632 2518 Nicolai.bang.foss@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Overlæge

Carsten Monefeldt

Albek

Anæstesiafdelingen Amager og

Hvidovre Hospital

3632 2518 Carsten.monefeldt.albek@regionh.

dk

Overlæge Lars Møller Pedersen Anæstesiafdelingen Amager og

3632 2503 Lars.moeller.pedersen@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Overlæge Erik Gade Anæstesiafdelingen Amager og

3632 2518 Erik.gade@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Overlæge Lars Dalgaard Hove Anæstesiafdelingen Amager og

3632 2518 Lars.hove@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Professor Jørgen B. Dahl AN-OP HovedOrto Rigshospitalet 3545 3475 Joergen.berg.dahl@regionh.dk

Fællesfunktionen

Overlæge Jesper Dirks AN-OP HovedOrto Rigshospitalet 3545 3033 Jesper.dirks@regionh.dk

Fællesfunktionen

Overlæge Hanne Abildstrøm AN-OP HovedOrto Rigshospitalet 3545 2073 Hanne.abildstroem@regionh.dk

Fællesfunktionen

Overlæge Kirsten Eriksen AN-OP HovedOrto Rigshospitalet 3545 3508 Kirsten.eriksen@regionh.dk

Fællesfunktionen

Overlæge Jacob Steinmetz AN-OP HovedOrto Rigshospitalet 3545 2941 Jacob.steinmetz@regionh.dk

Fællesfunktionen

Overlæge Birgitte Ruhnau AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 8948 birgitte.ruhnau@regionh.dk

Overlæge

Hans Jørgen

AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 0751 hans.joergen.frederiksen@regionh

Frederiksen

.dk

Overlæge Frans Swiatek AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 8411 frans.swiatek@regionh.dk

Overlæge Torben Callesen Anæstesiologisk afd. I Herlev Hospital 4488 1147 Torben.callesen@regionh.dk

Klinikchef, dr.med. Jan Bonde ITA 4131 Rigshospitalet 3545 8205 jan.bonde@regionh.dk

Overlæge Lise Fonsmark ITA 4131 Rigshospitalet 3545 1496 lise.fonsmark@regionh.dk

Overlæge Tom Hartvig ITA 4131 Rigshospitalet 3545 1789 tom.hartvig@regionh.dk

Overlæge Jakob Steen Andersen ITA 4131 Rigshospitalet 3545 0553 jakob.steen.andersen@regionh.dk

Overlæge Lars Quist ITA 4131 Rigshospitalet 3545 0884 Lars.quist@regionh.dk

Side 1 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Asger Ole Bentsen Operations- og Anæstesiologisk

Glostrup Hospital 4323 2300 Asger.ole.bendtsen@regionh.dk

Afd. Y

søger 600

Overlæge Steen Møiniche Operations- og

Glostrup Hospital 4323 2300 steen.moeniche.01@regionh.dk

Anæstesiologisk Afd. Y

søger 457

Overlæge Jonna S. Fomsgaard Operations- og

Anæstesiologisk Afd. Y

Glostrup Hospital 4323 2300

Søger 555

jonna.storm.fomsgaard@regionh.d

k

Overlæge Rolf Holm Knudsen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 1745 rolf.holm-knudsen@regionh.dk

Overlæge Lars Rasmussen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 3488 lars.rasmussen@regionh.dk

Overlæge Anne Marie Sørensen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 1255 anne.marie.soerensen@regionh.dk

Overlæge

Søren Loumann

Nielsen

AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 8042

3366 1890

soeren.loumann.nielsen@regionh.

dk

Overlæge Per Sjøgren FIN/Onkologi

Rigshospitalet 3545 7384 Per.sjoegren@regionh.dk

Palliativt afsnit

Overlæge,

Bo Belhage Afdeling Z Bispebjerg

3531 2781 bo.belhage@regionh.dk

dr. med

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge, Ph.D. Jens Børglum Afdeling Z Bispebjerg

3531 2781 jbn@dadlnet.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Ledende overlæge Carsten Boe Pedersen Afdeling Z Bispebjerg

3531 2780 Carsten.boe.pedersen@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Rikke Maaløe Afdeling Z Bispebjerg

3531 2781 Rikke.maaløe@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Louise Rovsing Afdeling Z Bispebjerg

3531 2781 Marie.louise.rovsing@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Anne Lindhardt Afdeling Z Bispebjerg

3531 2781 Anne.lindhardt@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Finn Laigaard Afdeling Z Bispebjerg

3816 3336 Finn.laigaard@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Poul L. Christensen Afdeling Z Bispebjerg

3531 2709 pchr0043@bbh.regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge, Ph.D. Karen Lise Welling Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 8069 Karen_Lise.Welling@regionh.dk

Side 2 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Klinik

Overlæge Bjarne Øberg Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 0484 Bjerne.Oeberg@regionh.dk

Klinik

Overlæge Jakob Roed Anæstesiologisk afd. I Herlev Hospital 4488 9029 Jakob.roed@regionh.dk

Overlæge Jette Højsted Neuroanæstesiologisk

Klinik

Overlæge Diana Bendixen Anæstesiologisk

afdeling I

Rigshospitalet 3545 7383 Jette.Hoejsted@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 3839 diana.klitgaard.bendixen@regionh.

dk

Overlæge Tina Waldau Anæstesiologisk Herlev Hospital 4488 3839 tina.waldau@regionh.dk

afdeling I

Overlæge Jens Jacob Krintel Anæstesiologis

Herlev Hospital 4488 3839 jens.jacob.krintel@regionh.dk

afdeling I

Overlæge Egon Godthaab Hansen Anæstesiologisk

afdeling I

Herlev Hospital 4488 3839 egon.godthaab.hansen@regionh.d

k

Overlæge Claus Hemmingsen Anæstesiklinikken Bispebjerg

3816 3343 claus.hemmingsen@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Jon Jacobsen Anæstesiologisk

afdeling

Nordsjællands

Hospital

4829 5462 Jon.jacobsen@regionh.dk

Overlæge Mette Østergaard intensiv terapi Nordsjællands

Hospital

Overlæge Anne-Marie Møller Anæstesiologisk Nordsjællands

afdeling

Hospital

Ledende overlæge Lars Steen Jakobsen Anæstesiologisk Nordsjællands

afdeling

Hospital

4829 7381 mette.oestergaard@regionh.dk

4829 2025 anne-marie.moeller@regionh.dk

Lars.jubu.steen.jakobsen@regionh

.dk

Klinikchef,

Erik Jensen

Anæstesiologisk Nordsjællands 4829 5801 Erik.jensen@regionh.dk

Overlæge

afdeling

Hospital

Overlæge Søren Hested Anæstesiologisk Nordsjællands 4829 7495 Soeren.hestad@regionh.dk

afdeling

Hospital

Overlæge Iben Rosenberg Anæstesiologisk Nordsjællands 4829 7419 Iben.rosenberg@regionh.dk

afdeling

Hospital

Klinikchef,

Ole Christensen

Anæstesiologisk Bispebjerg

Ole.christensen.04@regionh.dk

overlæge

afdeling

Frederiksberg

Hospitaler

Arbejdsmedicin Professor Jens Peter Bonde Arbejds- og Bispebjerg og 3531 6071 jens.peter.bonde@regionh.dk

Side 3 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Miljømedicinsk Afd. Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge Jane Frølund Thomsen Arbejdsmedicinsk

Klinik

Glostrup Hospital 4323 2381 jane.froelund.thomsen@regionh.d

k

Børne- og

ungdomspsykiatri

Overlæge Niels Ebbehøj Arbejds- og

Miljømedicinsk Afd.

Overlæge Sigurd Mikkelsen Arbejdsmedicinsk

Klinik

Overlæge Charlotte Brauer Arbejdsmedicinsk

Klinik

Overlæge Nanna Hurwitz Eller Arbejdsmedicinsk

Klinik

Overlæge Peter Jacobsen Arbejds- og

Miljømedicinsk Afd.

Ledende overlæge Lilli Kirkeskov Arbejds- og

Miljømedicinsk Afd.

Centerchef Anne-Rose Wang Børne- og ungdomspsykiatrisk

center

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 6071 niels.erik.ebbehoej@regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2381 sigurd.mikkelsen@regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2381 charlotte.brauer@regionh.dk

Hillerød Hospital 4829 3531 nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 6071 peter.jacobsen.01@regionh.dk

3531 6071 lilli.kirkeskov@regionh.dk

3531 3652 anne-rose.wang@regionh.dk

Dermato-venerologi

Professor,

overlæge, dr.med.

Torkil Menné

Dermatologiskvenerologisk

afd. K

Gentofte Hospital 3977 3206 torkil.menne@regionh.dk

Overlæge,

dr.med., ph.d.

Lone Skov

Dermatologiskvenerologisk

afd. K

Overlæge, dr.med. Claus Zachariae Dermatologiskvenerologisk

afd. K

Proff., dr.med. et Hans Chr. Wulf

Dermato-venerologisk

dr.phar.

afd. D

Overlæge Hanne Fogh Dermato-venerologisk

afd. D

Gentofte Hospital 3977 3204 lone.skov.02@regionh.dk

Gentofte Hospital 3977 3203 claus.zachariae@regionh.dk

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 3155 hans.christian.olsen.wulf@regionh.

dk

3531 3185 hanne.fogh.01@regionh.dk

Overlæge, dr.med. Gregor Jemec Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus 4732 2600 gbj@regionsjaelland.dk

Professor, Klaus E. Andersen Dermato-venerologisk Odense Univer- 6541 2700 klaus.ejner.andersen@ouh.regions

Side 4 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

overlæge, dr.med. afd. I sitetshospital yddanmark.dk

Prof. ledende

overlæge, dr.med.,

Ph.D.

Carsten Bindslev-

Jensen

Dermato-venerologisk

afd. I

Overlæge, dr.med. Karsten Fogh Derm.venerologisk

afdeling S. Med.

Center

Odense Universitetshospital

Århus Universitetshospital/

Århus Sygehus

6541 3624 carsten.bindslevjensen@ouh.regionsyddanmark.dk

8949 1853 ovl12kfo@as.aaa.dk

Diagnostisk radiologi Ledende overlæge Anna Rosted Røntgen- og

skanningsafdelingen

Overlæge

Birgitte Reinhold Radiologisk afdeling X Herlev Hospital 4488 4000

Svolgaard

89744

Gentofte Hospital 3977 3705 Anne.rosted@regionh.dk

Birgitte.reinhold.svolgaard@region

h.dk

Gynækologi og

obstetrik

Overlæge Vera Lund-Rasmussen Radiologisk afdeling X Herlev Hospital 4488 4000 Vera.lund-rasmussen@regionh.dk

89087

Ledende overlæge Anette Savnik Billeddiagnostisk

Afdeling

Nordsjællands

Hospital

4829 7545 Anette.savnik@regionh.dk

Overlæge, ph.d. Henrik Lajer Gynækologisk klinik Rigshospitalet 3545 4213 Henrik.lajer@regionh.dk

Overlæge, ph.d. Berit Jul Mosgaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet 3545 7940 Berit.jul.mosgaard.01@regionh.dk

Overlæge Jens Jørgen Kjer Gynækologisk klinik Rigshospitalet 3545 3839 Jens.joergen.kjer@regionh.dk

Klinikchef Lene Lundvall Gynækologisk klinik Rigshospitalet 3545 3866 Lene.lundvall@regionh.dk

Overlæge, ph.d. Marianne Johansen Obstetrisk klinik Rigshospitalet 3545 6854 Marianne.johansen@regionh.dk

Overlæge, ph.d. Heidi Sharif Obstetrisk klinik Rigshospitalet 3545 4526 Heidi.fosgrau.sharif@regionh.dk

Klinikchef, ph.d. Morten Hedegaard Obstetrisk klinik Rigshospitalet 3545 4510 Morten.Hedegaard@regionh.dk

Ledende overlæge,

dr.med.

Peter J. Hornnes Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge msa, Lars Franch Andersen Gynækologisk

lektor, ph.d.

obstetrisk afdeling

Overlæge, ph.d. Annette Settnes Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge, dr.med. Kim Toftager-Larsen Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Nordsjællands

Hospital - Hillerød

Nordsjællands

Hospital – Hillerød

Nordsjællands

Hospital – Hillerød

Nordsjællands

Hospital – Hillerød

4829 Peter.jacob.hornnes@regionh.dk

4829 6250 Lars.franch.andersen@regionh.dk

4829 6237 Annette.Settnes@regionh.dk

4829 7534 Kim.Toftager-Larsen@regionh.dk

Side 5 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge msa Birgit Bødker Gynækologisk

Nordsjællands 4829 5958 Birgit.Boedker@regionh.dk

obstetrisk afdeling Hospital – Hillerød

Overlæge,

Thomas Bergholt Gynækologisk

Nordsjællands 4829 3707 Thomas.Bergholt@regionh.dk

forskn.lektor, ph.d.

obstetrisk afdeling Hospital – Hillerød

Overlæge, lektor,

ph.d.

Hanne Brix

Westergaard

Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Nordsjællands

Hospital – Hillerød

4829 3707 Hanne.Brix.Westergaard@regionh.

dk

Professor, dr.med. Gunnar Lose Gynækologiskobstetrisk

afdeling

Professor, dr.med. Sven Skouby Gynækologiskobstetrisk

afdeling

Ledende overlæge, Helle Ejdrup Bredkjær Gynækologiskobstetrisk

ph.d., MHM

afdeling

Overlæge, dr.med. Henrik Nyholm Gynækologiskobstetrisk

afdeling

Overlæge Lis Brooks Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Lisbeth Elving Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Tom Weber Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Jan Palmø Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Marianne Ottesen Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Herlev Hospital 3868 9635 Gunnar.lose@regionh.dk

Herlev Hospital 3868 2933 Sven.olaf.skouby@regionh.dk

Herlev Hospital 3868 2627 Helle.Ejdrup.Bredkjaer01@regionh

.dk

Herlev Hospital 3868 9637 Henrik.Nyholm@regionh.dk

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

3862 6343 Lis.Brooks@regionh.dk

3862 5416 Lisbeth.bach.elving@regionh.dk

3862 2612 Tom.Weber@regionh.dk

3862 6796 Jan.Palmoe@regionh.dk

3862 3540 Marianne.Ottesen.Weincke@region

h.dk

Overlæge Finn Stener Jørgensen Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Pernille Nørgaard Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Jeanette Bogstad Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Overlæge Anja Pinborg Gynækologisk

obstetrisk afdeling

Ledende overlæge Charlotte Wilken- Gynækologisk

Jensen

obstetrisk afdeling

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

3862 2608 Finn.stener.joergensen@regionh.d

k

3862 6587 Pernille.noergaard@regionh.dk

3862 5414 Jeanette.wulff.bogstad@regionh.d

k

anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

3862 1886 Charlotte.Wilken-

Jensen@regionh.dk

Side 6 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Intern medicin:

Klinikchef, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen Endokrinologisk

Rigshospitalet 3545 2337 ulla.feldt-rasmussen@regionh.dk

endokrinologi

afdeling

Dr.med.

Ole Lander Svendsen Endokrin. -Gastroenterologisk

Bispebjerg og 3545 2737 ole.lander.svendsen@regionh.dk

(Suppleant)

afd. I Frederiksberg

Hospitaler

Overlæge, dr.med. Jens Faber Medicinsk afd. O,

Enhed for

Endokrinologi

Herlev Hospital 4488 4234 jens.faber@regionh.dk

Overlæge, Ph.D.

Overlæge,

speciallæge

Finn Bennedbæk

(Suppleant)

Ulrik Pedersen-

Bjergaard

Medicinsk afd. O,

Enhed for

Endokrinologi

Endokrinologisk afsnit,

Kardiologisk-

Endokrinologisk afd. H

Herlev Hospital 4488 4000

89529

Nordsjællands

Hospital

finn.noe.bennedbaek@regionh.dk

4829 4810 ulrik.pedersenbjergaard@regionh.dk

Intern medicin:

gastroenterologi og

hepatologi

Intern medicin:

Geriatri

Intern medicin:

hæmatologi

Ledende overlæge,

dr. med

Overlæge,

dr. med.

Specialeansvar-lig

overlæge,

dr. med.

Overlæge

Professor, dr.med.

Steffen Ulrik Friis Medicinsk afdeling F Gentofte Hospital 3977 3468 steffen.ulrik.friis@regionh.dk

Michael Staun

Inge Nordgaard-Lassen

Medicinsk

Gastroenterologisk

kliniok C/A

Gastroenheden,

Medicinsk sektion

Rigshospitalet 3545 2157 Michael.staun@regionh.dk

Amager og

Hvidovre Hospital

3632 6005 Inge.nordgaardlassen@regionh.dk

Ole Haagen Nielsen Gastroenheden Herlev Hospital 3868 3624 Ole.haagen.nielsen@regionh.dk

Ledende overlæge Kirsten Damgaard Geriatrisk/reumatologi

sk afd. B

Overlæge Trine Sander Pedersen Med.

Reumatologi/Geriatri Q

Overlæge Marianne Kirchhoff Medicinsk

Center/Rehabiliterende

klinik H

Glostrup Hospital 4323 2696 kirsten.damgaard@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4201 trine.sander.pedersen@regionh.dk

Bispebjerg

Frederiksberg

Hospitaler

3816 3901 Marianne.Kirchhoff@regionh.dk

Ledende overlæge Bjarne Anker Jensen Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 3900 bjarne.anker.jensen@regionh.dk

Overlæge Carsten Helleberg Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 3868 2968 carsten.helleberg@regionh.dk

Overlæge Henrik Birgens Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 3936 Henrik.birgens@regionh.dk

Side 7 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Michael Pedersen Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 2993 Michael.pedersen.02@regionh.dk

Klinikchef, dr.med. Lars Kjeldsen Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 6011 Lars.kjeldsen.01@regionh.dk

3545 8372

Overlæge Henrik Sengeløv Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 8373 Henrik.Sengeløv@regionh.dk

Overlæge Ole Weis Bjerrum Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 1733 ole.weis.bjerrum@regionh.dk

Overlæge Peter Brown Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 1128 peter.brown@regionh.dk

Intern medicin:

infektionsmedicin

Overlæge, dr. med Gitte Kronborg Infektionsmedicinsk

afdeling

Overlæge,

Anne-Mette Lebech Infektionsmedicinsk

dr. med.

afdeling

Overlæge,

Thomas Benfield Infektionsmedicinsk

dr. med.

afdeling

Professor,

Peter Skinhøj

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Professor,

Jan Gerstoft

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Overlæge,

Niels Obel

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Overlæge,

Åse Bengaard

Epidemiklinikken M

dr. med.

Andersen

5132

Overlæge,

Bjarne Ørskov

Lunge- og

dr. med.

Lindhardt

infektionsmed. afd. S

Overlæge Ida Gjørup Med. reumat./Geriatri

Q

Professor,

Jens Ole Nielsen Infektionsmedicinsk

overlæge, dr. med.

afdeling

Overlæge Søren Thybo Epidemiklinikken M

5132

Amager og

Hvidovre Hospital

3632 2021 Gkronborg@dadlnet.dk

Amager og

3632 6350 lebech@dadlnet.dk

Hvidovre Hospital

Amager og

3632 2302 tlb@dadlnet.dk

Hvidovre Hospital

Rigshospitalet 3545 7707 peter.skinhoej@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 7744 jan.gerstoft@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 7730 niels.obel@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 7751 bengaard@dadlnet.dk

Nordsjællands 4829 6581 bjarne.oerskov.lindhardt@regionh.

Hospital

dk

Herlev Hospital 4488 2784 ida.gjoerup@regionh.dk

Amager og

Hvidovre Hospital

3632 2930 Jens.Ole.Nielsen@hvh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 1498 sthybo@dadlnet.dk

Intern medicin:

kardiologi

Klinikchef,

overlæge, dr. med.

Specialeansvarlig

overlæge, Ph.D.

Henrik Nielsen Kardiologisk afdeling Y Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Walter Nielsen Kardiologisk afdeling Amager og

Hvidovre Hospital

henrik.nielsen.06@regionh.dk

Walter.nielsen@hvh.regionh.dk

Side 8 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Ledende overlæge Knud Skagen Kardiologisk afdeling Herlev Hospital knud.skagen@regionh.dk

Intern medicin:

lungesygdomme

Overlæge Bernard Enk Medicinsk afdeling Amager og

3816 3816 Bernard.enk@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Ledende overlæge Helle Frost Andreassen Medicinsk klinik Bispebjerg Hospital Helle.andreassen@regionh.dk

Overlæge Klaus Richter Larsen Lungemedicinsk Bispebjerg Hospital 3531 6584 klaus.richter.larsen@regionh.dk

afdeling

Overlæge Johnna Steentoft Medicinsk afdeling Nordsjællands 4829 5277 johnna.steentoft@regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge, Philip Tønnesen

Lungemedicinsk Gentofte Hospital 3977 3977 philip.toennesen@regionh.dk

dr.med.

afdeling

Overlæge Lars Christian Laursen Medicinsk afdeling Herlev Hospital 4488 4488 lars.christian.laursen@regionh.dk

Overlæge Ida Steffensen Lunge- og infektionsmedicinsk

afdeling

Overlæge Susanne Vest Lunge- og infektionsmedicinsk

afdeling

Specialeansvarlig Ejvind Frausing

Hjerte- og lungemedicinsk

overlæge

afdeling

Nordsjællands

Hospital

Nordsjællands

Hospital

Amager og

Hvidovre Hospital

4829 4829 ida.steffensen@regionh.dk

4829 4829 susanne.vest.01@regionh.dk

3862 3233 ejvind.frausing.hansen@regionh.d

k

Overlæge Martin Iversen Hjertemedicinsk klinik Rigshospitalet 3545 2600 Martin.iversen@regionh.dk

Prof. overlæge,

dr. med.

Asger Dirksen

Lungemedicinsk

afdeling

Overlæge, dr.med. Paul Clementsen Lungemedicinsk

afdeling

Gentofte Hospital 3977 3977 asger.dirksen@regionh.dk

Gentofte Hospital 3977 3977 paul.clementsen@regionh.dk

Intern medicin:

nefrologi

Intern medicin:

reumatologi

Karkirurgi

Klinikchef,

professor, dr. med.

Henrik Sillesen

Karkirurgisk Klinik,

Abdominalcentret

Rigshospitalet 3545 2105 henrik.sillesen@regionh.dk

Kirurgi Ledende overlæge, Henrik Harling Kir. gastroentero- Bispebjerg og 3531 6320 Henrik.harling@regionh.dk

Side 9 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

(inkl. børnekirurgi) dr. med logisk afd. K Frederiksberg

Hospitaler

Ledende overlæge,

dr. med

Svend Schulze Gastroenheden Amager og

Hvidovre Hospital

2671 6314 Svend.schulze@regionh.dk

Klinikchef,

overlæge, ph.d.,

MPG

Ledende overlæge,

professor

Jens Hillingsøe

Kir.gastroenterologisk

afdeling C

Rigshospitalet 3545 2120 Jens.hillingsoe@regionh.dk

Jacob Rosenberg Gastroenheden Herlev Hospital 3868 3600 Jacob.rosenberg@regionh.dk

- Mammakirurgi Overlæge Esbern Friis Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Overlæge Helle Holtveg Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Overlæge Dorthe Teilum Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Klinikchef,

Niels Kroman

Brystkirurgisk klinik

overlæge

afsn. 3104

Ledende overlæge Henrik Flyger Brystkirurgisk afd. F

118

Overlæge Brigitte Paaschburg Brystkirurgisk afd.

F 118

Overlæge Mette Okholm Brystkirurgisk afd.

F 118

Overlæge Niels Bentzon Brystkirugisk afd.

F 118

Overlæge John Hørby Brystkirurgisk afd.

F118

Overlæge Hanne Galatius Brystkirurgisk afd.

F 118

Overlæge Charlotte Lanng Brystkirurgisk afd.

F 118

Rigshospitalet 3545 1702 esbern.friis@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 9600 helle.merete.repstorff.holtveg@re

gionh.dk

Rigshospitalet 3545 0893 dorthe.teilum@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2117 niels.kroman@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4000

82570

Herlev Hospital 4488 4000

82521

Herlev Hospital 4488 4000

82567

Herlev Hospital 4488 4000

82625

Herlev Hospital 4488 4000

82500

Herlev Hospital 4488 4000

89264

Herlev Hospital 4488 4000

89265

henrik.flyger@regionh.dk

birgitte.paaschburg@regionh.dk

mette.okholm@regionh.dk

Niels.bentzon@regionh.dk

john.hoerby@regionh.dk

hanne.galatius@regionh.dk

charlotte.lanng@regionh.dk

Klinisk biokemi Henrik Jørgensen Klin. Biokem. Afd. Bispebjerg og 3531 2645 hlj@dadlnet.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Ledende overlæge Niels Fogh-Andersen Klin. Biokem. Afd. Herlev Hospital 4488 3313 niels.fogh-andersen@regionh.dk

2976 7477

Bent Lind Klin. Biokem. Afd. RHEL 3374 4007 bli@kpll.dk

Side 10 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Ledende overlæge Steen Gammeltoft Klin. Biokem. Afd. Glostrup Hospital 4323 2455 steen.gammeltoft@regionh.dk

Overlæge Linda Hilsted Klin. Biokem. Afd. Rigshospitalet 3545 2016 linda.hilsted@regionh.dk

Ledende overlæge Georg Söletormos Klin. Biokem. Afd. Nordsjællands 3111 1616 georg.soletormos@regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge Kaj Winther Klin. Biokem. Afd. Frederiksberg 3816 4761 Kaj.winther@rh.regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge Jørgen Hjelm Poulsen Klin. Biokem. Afd. Amager og

Hvidovre Hospital

3632 6033

2992 5641

Joergen.hjelm.poulsen@regionh.d

k

Ledende overlæge Steen Stender Klin. Biokem. Afd. Gentofte Hospital steen.stender@regionh.dk

Klinikchef Lars Bo Nielsen Klin. Biokem. Afd. Rigshospitalet 3545 2524 Lars.bo.nielsen@regionh.dk

Klinisk farmakologi

Ledende overlæge,

adj. prof.

Overlæge, prof.

Hanne Rolighed

Christensen

Henrik Enghusen

Poulsen

Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Klinisk Farmakologisk

Laboratorium

Overlæge, prof. Kim Dalhoff Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Overlæge Jesper Sonne Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Overlæge Lene Reuther Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Overlæge Jens Peter Kampmann Klinisk Farmakologisk

Afdeling

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3535 1349 Hanne.rolighed.christensen@regio

nh.dk

Rigshospitalet 3545 7671 henrik.enghusen.poulsen@regi

onh.dk

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 2330 Kim.peder.dalhoff@regionh.dk

3531 3387 jesper.sonne@regionh.dk

3531 3389 lene.oerskov.reuther@regionh.dk

3531 6270 Gesche.jurgens@regionh.dk

3531 6378 jens.peter.konnerup.kampmann@r

egionh.dk

Klinisk fysiologi og

nuklearmedicin

Lægechef Carsten Hædersdal Billeddiagnostisk

afdeling

Nordsjællands

Hospital

4829 4510 carsten.haedersdal@regionh.dk

Professor, ledende

overlæge

Jens H. Henriksen

Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedi. afdeling

Amager og

Hvidovre Hospital

3632 2203 jens.henrik.henriksen@regionh.dk

Side 11 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen Klinisk fysiologisk/- Glostrup Hospital 4323 2425 lars.thorbjoern.jensen.02@regionh

nuklearmedi. afdeling

.dk

Ledende overlæge Claus Leth Petersen Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedi. afdeling

Specialeansvarlig Bente Krogsgaard Billeddiagnostisk afd.

overlæge

Schaadt

klinisk fysiologisk afsn.

Overlæge Ian Law Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Overlæge Annika Loft Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

og PET

Overlæge Jann Mortensen Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Professor,

klinikchef

Professor,

overlæge

Liselotte Højgaard

Andreas Kjær

Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Ledende overlæge Lars Friberg Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedicinsk afd.

Overlæge Bo Zerahn Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedicinsk afd.

Ledende overlæge Inge-Lis Kanstrup Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedicinsk afd.

Frederiksberg

Hospital

3816 4780 claus.let.petersen@egionh.dk

Gentofte Hospital 3977 3425 bente.krogsgaard.schaadt@region

h.dk

Rigshospitalet 3545 8513 ian.law@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 8142 annika.loft.jakobsen@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 4011 jann.mortensen@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 4215 liselotte.hoejgaard@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 4216 andreas.kjaer@regionh.dk

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 2790 lars.friberg@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 3408 bo.zerahn@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 3404 inge-lise@regionh.dk

Klinisk genetik

Overlæge,

dr. med

Mette Klarskov

Andersen

Klinisk Genetisk

Afdeling

Rigshospitalet 3545 5635 Mette.klarskov.andersen@regionh.

dk

Direktør,

professor,

overlæge, dr. med

Karen Brøndum-

Nielsen

Kennedy Centret 4326 0154 kbh@kennedy.dk

Overlæge, dr. med Susanne Kjærgaard Klinisk Genetisk Rigshospitalet 3545 4885 Susanne.kjaergaard@regionh.dk

Afdeling

Klinikchef, Flemming Skovby Klinisk Genetisk Rigshospitalet 3545 4062 Flemming.skovby@regionh.dk

Side 12 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

professor,

Afdeling

overlæge, dr. med

Professor,

overlæge, Ph.D.

Lisbeth Tranebjærg Audiologisk Afdeling Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 6341 tranebjaerg@imbg.ku.dk

Klinisk immunologi

Klinisk mikrobiologi

Professor

overlæge, dr. med

Peter Garred

Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge, dr. med Ellen Taaning Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge,

Ph.D.

Hanne Marquart

Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge, Ph.D. Henrik Ullum Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge, Ph.D. Morten Dziegiel Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Professor,

Pär Johansson

Klinisk Immunologisk

overlæge

Afdeling (blodbank)

Overlæge, Ph.D. Anne Fischer-Nielsen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Per Wantzin Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Rune Larsen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Karin Magnussen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Klinikchef, dr. med Morten Bagge Hansen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Rigshospitalet 3545 7637 garred@post5.tele.dk

Rigshospitalet 3545 7376 ellen.morling.taaning@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 7636 hanne.marquart@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 3451 henrik.ullum@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2716 morten.dziegiel@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2030 per.johansson@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 3497 anne.fischer-nielsen@regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4097 per.wantzin@regionh.dk

Nordsjællands 4829 4185 rune.larsen@regionh.dk

Hospital

Amager og

4488 3765 karin.magnussen@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Rigshospitalet 3545 2032 morten.bagge.hansen@regionh.dk

Klinisk onkologi Overlæge, Ph.D. Anders Mellemgaard Onkologisk afdeling Herlev Hospital 4488 4000 Anders.mellemgaard@regionh.dk

82891

Overlæge Fahimed Andersen Onkologisk & Palliativ Nordsjællands 4829 6126 fahimed.andersen@regionh.dk

afdeling

Hospital

Overlæge Svend Erik Nielsen Onkologisk & Palliativ Nordsjællands 4829 7498 svend.erik.nielsen@regionh.dk

afdeling

Hospital

2164 6373

Overlæge, dr. Michael Andersson Onkologi (Brystcancer) Rigshospital 3545 8105 Michael.andersson@regionh.dk

Side 13 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

med.

Overlæge, dr. med Seppo Langer Onkologi

Rigshospitalet 3545 8680 Seppo.langer@regionh.dk

(Lungecancer)

Overlæge, Ph.D. Claus Andrup

Kristensen

Onkologi (Hoved-hals

cancer)

Rigshospitalet 3545 1314 Claus.andrup.kristensen@regionh.

dk

Overlæge, dr. med Kell Østerlind Onkologi (GI cancer) Rigshospitalet 3545 0724 Kell.oesterlind@regionh.dk

Overlæge, dr. med Peter Meidahl Petersen Onkologi (Urologisk

cancer)

Overlæge, dr. med Henrik Roed Onkologi

(Gynækologisk cancer)

Rigshospitalet 3545 0603 Peter.meidahl.petersen@regionh.d

k

Rigshospitalet 3545 8151 Henrik.roed@regionh.dk

Neurokirurgi

Neurologi og Klinisk

Neurofysiologi

Overlæge Lise Korbo Neurologisk Afdeling

a) degenerative

hjernelidelser

Overlæge dr.med. Hanne Christensen Neurologisk afdeling

a) Apopleksi

Specialeansvarlig

overlæge

Overlæge, klinisk

forsknings-lektor,

dr.med.

Ledende overlæge,

Ph.d.

Karsten Overgaard

Poul Jennum

Benedikte Wanscher

Apopleksiafsnittet

a) apopleksi

b) cerebrovaskulære

sygdomme

c) ledelse

Dansk Center for

Søvnmedicin

Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) søvnmedicin (ESRS)

b) bevægesygdomme

c) epilepsi

d) klinisk

neurofysiologi

Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og

Frederiksberg

Hospitaler

3531 3531 lise.korbo@regionh.dk

3531 3531 Hanne.krarup.christensen@region

h.dk

Herlev Hospital 3868 9867 karsten.overgaard@regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2512

2671 4090

poul.jennum@regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2567 benedikte.wanscher@regionh.dk

Side 14 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

b) søvnmedicin

c) ledelse

Ledende overlæge, Allan Andersen

Neurologisk Afdeling Glostrup Hospital 4323 3067 Allan.andersen.01@regionh.dk

dr. med.

uspecificeret

Professor, dr.med. Rigmor Jensen Neurologisk Afdeling Glostrup Hospital 4323 2060 rigmor.jensen@regionh.dk

a) hovedpine,

b) smerte

c) uspecificeret

Overlæge, dr.med. Messoud Ashina Neurologisk Afdeling Glostrup Hospital 4323 3054 Messoud.ashina@regionh.dk

a) hovedpine

b) smerte

Overlæge, dr.med. Per Thorvaldsen Neurologisk Afdeling

uspecificeret

Glostrup Hospital 4323 3087 Per.thorvaldsen@regionh.dk

Overlæge Noemi B. Andersen Neurologisk Afdeling

a) epilepsi

Glostrup Hospital 4323 3029 Noemi.becser.andersen.01@region

h.dk

Overlæge, dr.med. Lars Bendtsen Neurologisk Afdeling

a) hovedpine

b) smerte

Overlæge, Ph.d. Lisbeth L. Lassen Neurologisk Afdeling

a) neuropati

Glostrup Hospital 4323 3046 lars.bendtsen@regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2721 lisbeth.landschoff.lassen@regionh.

dk

Overlæge, dr.med. Jette Frederiksen Neurologisk Afdeling

a) sklerose

uspecificeret

Ledende overlæge Jesper Erdal Neurologisk afdeling

a) epilepsi

Ledende overlæge,

dr.med.

Overlæge, dr.med. Birthe Krogh

Neurologisk Afdeling

Rasmussen

Kai Jensen Neurologisk Afdeling Nordsjællands

Hospital

Nordsjællands

Hospital

Glostrup Hospital 4323 3041 Jette.lautrup.frederiksen.battistini

@regionh.dk

Herlev Hospital 3868 9525 jesper.erdal@regionh.dk

4829 3894 kai.jensen@regionh.dk

4829 7168 birthe.krogh.rasmussen@regionh.

dk

Overlæge, Ph.D.

Hanne Mørk

Christensen

Neurologisk Afdeling Herlev Hospital 3868 9590 hanne.moerk.christensen@regionh

.dk

Overlæge, Ph.D.

Michael Broksgaard

Jensen

Neurologisk Afdeling

Nordsjællands

Hospital

4829 6415 michael.broksgaard.jensen@regio

nh.dk

Overlæge Jacob Reith Neurologisk Afdeling Nordsjællands

Hospital

4829 3851 jare@hih.regionh.dk

Side 15 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Professor,

overlæge, dr. med.

Gunhild Waldemar Neurologisk Klinik,

afsnit 2082

a) ledende funktion

b) universitetstilknytning

c) demensfunktion

Rigshospitalet 3545 2580 gunhild.waldemar.01@regionh.dk

Professor,

overlæge, dr. med.

Klinikchef,

overlæge, dr. med.

Professor,

overlæge, dr.med.

Professor,

overlæge, dr.med.

Professor,

overlæge, dr.med.,

PhD

Per Soelberg Sørensen

Palle Petersen

John Vissing

Steen Hasselbalch

Finn Sellebjerg

Neurologisk klinik

a) multipel sclerose

b) neuroimmunologi

Neurologisk afdeling

a) apopleksi

b) ledelse

Neurologisk Klinik

a)neuromuskulære

sygdomme

Neurologisk Klinik

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

Neurologisk Klinik

a)multipel sklerose

b)neuroimmunologi

Overlæge, dr.med. Klaus Hansen Neurologisk Klinik

a)akut neurologi

b)neuroinflammation

c)apopleksi

Overlæge, dr.med. Susanne Helweg- Neurologisk Klinik

Larsen

a)neuroonkologi

Overlæge, PhD Morten Blinkenberg Neurologisk Klinik

a)multipel sklerose

b)neurohabilitering

Overlæge, PhD Jørgen Erik Nielsen Neurologisk Klinik

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

c)neurogenetiske

sygdomme

Overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen Neurologisk Klinik

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

Rigshospitalet 3545 2080 per.soelberg.soerensen@regionh.d

k

Rigshospitalet 3545 2087

2026 8610

palle.petersen.01@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2562 john.vissing@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 6809 steen.hasselbalch.01@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2286

3545 9472

Rigshospitalet 3545 2495

3545 8865

finn.t.sellebjerg@regionh.dk

klaus.hansen.02@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2488 susanne.helweglarsen@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2286 morten.blinkenberg@regionh.dk

3545 9470

Rigshospitalet 3545 6801 jnielsen@sund.ku.dk

Rigshospitalet 3545 6703

3545 0930

birgitte.bo.andersen.01@regionh.d

k

Side 16 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge, PhD Ingelise Christiansen Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 2485 ingelise.christiansen@regionh.dk

a)neuromuskulære

sygdomme

3545 0840

Overlæge, PhD Peter Johannsen Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 6146 peter.johannsen.01@regionh.dk

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

Overlæge, PhD Annette Bang Oturai Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 2281 annette.bang.oturai@regionh.dk

a)multipel sklerose

3545 9838

Overlæge, PhD Karen Schreiber Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 2281 karen.schreiber@regionh.dk

a)sklerose

3545 9840

Overlæge, dr.med. Anne Sabers Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 2393 anne.sabers@regionh.dk

a)epilepsi

3545 8097

Overlæge Ana Voldsgaard Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 9410 ana.isabel.voldsgaard@regionh.dk

a)multipel sklerose

Overlæge, PhD Nanna Witting Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 9674 nanna.witting@regionh.dk

a)neuromuskulære

sygdomme

Overlæge, dr.med. Lars Pinborg Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 9842 lars.pinborg@regionh.dk

a)epilepsi

Overlæge, PhD Ioannis Tsiropoulos Neurologisk Klinik Rigshospitalet 3545 2466 ioannis.tsiropoulos@regionh.dk

a)epilepsi

3545 0742

Overlæge Michael Oettinger Neurologisk Klinik

a)epilepsi

b)uddannelse

Rigshospitalet 3545 4723 michael.oettinger@regionh.dk

Overlæge,

PhD

Anne Mette Hejl

Neurologisk Klinik

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

Overlæge, PhD Lena Hjermind Neurologisk Klinik

a)neurodegenerative

sygdomme

b)demens

c)neurogenetiske

sygdomme

d)bevæge-forstyrrelser

Professor Christian Krarup Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Rigshospitalet 3545 6725 anne-mette.hejl@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 6725 lena.hjermind@regionh.dk

lena@imbg.ku.dk

Rigshospitalet christian.krarup@regionh.dk

Side 17 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Clarissa Crone Klinisk

Rigshospitalet clarissa.crone@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Birgit Andersen Klinisk

Rigshospitalet Birgit.Andersen.04@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Martin Ballegaard Klinisk

Rigshospitalet martin.ballegaard@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Steffen Birk Klinisk

Rigshospitalet 3545 6508 Steffen.Birk.01@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Troels W. Kjær Klinisk

Rigshospitalet troels.kjaer@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Martin E. Fabricius Klinisk

Neurofysiologisk

Rigshospitalet 3545 3028 martin.ejler.fabricius.01@regionh.

dk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Hans Høgenhaven Klinisk

Rigshospitalet hans.hoegenhaven@regionh.dk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Overlæge Torben Dalager Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Rigshospitalet 3531 2511 torben.dalager@regionh.dk

Side 18 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Oftalmologi

Ledende overlæge, Henrik Lund-Andersen Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4731 henrik.lund-andersen@regionh.dk

professor dr.med.,

lektor

Overlæge, lektor,

dr. med

Jørgen Villumsen Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4731 joergen.villumsen@regionh.dk

Professor,

Michael Larsen Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4834 Michael.larsen.02@regionh.dk

overlæge, dr.med.,

lektor

Overlæge, lektor Anne Katrine Wiencke Øjenafdelingen Glostrup Hospital 5171 1772 Ankalu.01@regionh.dk

Lund

Overlæge,

John Thygesen Øjenafdelingen Glostrup Hospital 3863 4499 John.thygesen@regionh.dk

dr. med.

Overlæge, lektor Josefine Fuchs Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4733 Josefine.fuchs@regionh.dk

Overlæge, lektor,

dr. med.

Carsten Edmund Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4137 Carsten.anker.edmund@regionh.d

k

Overlæge, lektor, Hanne Olsen Julian Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4124 Hanne.olsen.julian01@regionh.dk

Overlæge, lektor Marianne Wegener Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4765 Marweg.01@regionh.dk

Overlæge, lektor Birgitte Haargaard Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4461 Birgitte.haargaard.01@regionh.dk

Overlæge, lektor Gøril Boberg-ans Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4727 Goeril.elisabeth.bobergans.01@regionh.dk

Professor,

overlæge, dr.med.,

lektor

Morten la Cour Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4838 Morten.la.cour@regionh.dk

Oto-rhino-laryngologi

Klinikchef,

overlæge

Overlæge

(audiolog)

Mads Klokker

Michael Bille

Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Overlæge Christian Siim Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Rigshospitalet

(matrikel GeH)

Rigshospitalet

(matrikel GeH)

Rigshospitalet

(matrikel GeH)

3545 8785

3545 2618

3977 3850

3977 3851

3877 3834

3977 5872

mads.klokker@regionh.dk

Michael.bille@regionh.dk

Christian.siim@regionh.dk

Side 19 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Professor,

overlæge

Christian Buchwald Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Rigshospitalet 3545 8252 Christian.siim@regionh.dk

Overlæge

Overlæge

Christian Hjort

Sørensen

Mads Sølvsten

Sørensen

Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Overlæge Preben Homøe Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Overlæge Lars Holme Nielsen Øre - næse- halskirurgisk

& Audiologisk

Klinik

Ledende overlæge Troels G. Nielsen Øre – Næse –

Halsafdelingen

Overlæge Per Larsen Øre – Næse –

Halsafdelingen

Ortopædisk kirurgi Overlæge Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afd.

(overekstremitet)

Overlæge Carl-Aage Hansen Ortopædkirurgisk

afdeling (fodkirurgi)

Overlæge Søren Solgaard Ortopædkirurgisk

afdeling (hofte/knæ)

Klinikchef Per Hølmer Ortopædkirurgisk

afdeling (håndkirurgi)

Kim Holck Andersen Ortopædkirurgisk

afdeling (traumatologi)

Overlæge Henrik Husted Ortopædkirurgisk

afdeling (hofte/knæ)

Overlæge Jeppe Helweg Ortopædkirurgisk

afdeling (artroskopi)

Overlæge Kenth Esbensen Ortopædkirurgisk

afdeling (fodkirurgi)

Overlæge Peter Lavard Ortopædkirurgisk

afdeling (artroskopi)

Overlæge Christian Tollund Ortopædkirurgisk

afdeling (traumatologi)

Rigshospitalet

(matrikel GeH)

Rigshospitalet

(matrikel GeH)

3977 3834 Christian.hjort.soerensen@regionh

.dk

3977 2291 Mads.soelvsten.soerensen@region

h.dk

Rigshospitalet 3445 2774 preben.homoee@regionh.dk

Rigshospitalet 3545 8253 Lars.holme.nielsen@regionh.dk

Nordsjællands

Hospital

4829 7430 Troels.nielsen@regionh.dk

Nordsjællands 4829 3800 Per.larsen.01@regionh.dk

Hospital

Herlev Hospital 4488 4000 Bo.sanderhoff.olsen@regionh.dk

82880

Herlev Hospital 4488 4000 carl-aage.hansen@regionh.dk

89284

Nordsjællands 4829 2582 Soeren.solgaard@regionh.dk

Hospital

Nordsjællands 4829 3606 per.hoelmer@regionh.dk

Hospital

Amager og

3632 6078 Kim.holck@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Amager og

3632 6297 henrik.husted@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Frederiksberg 3816 3452 Jeppe.helweg@regionh.dk

Hospital

Frederiksberg 3816 6455 Kenth.esbensen@regionh.dk

Hospital

Bispebjerg og 3531 3408 peter.lavard@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Bispebjerg og 3531 2052 christian.tollund@regionh.dk

Frederiksberg

Side 20 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Hospitaler

Overlæge Per Nyvold Ortopædkirurgisk afd.

(overekstremitet)

Amager og

Hvidovre Hospital

3234 3234

913371

Per.nyvold@regionh.dk

Patologisk anatomi og

Cytologi

Ledende overlæge Regitze Henrik-Nielsen Patologiafdelingen Bispebjerg og 3531 2384 regitze.henrik.nielsen@regionh.dk

Frederiksberg

Hospitaler

Ledende overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 beth.bjerregaard@regionh.dk

82715

Overlæge Eva Balslev Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 eva.balslev@regionh.dk

82718

Overlæge Dorte Linnemann Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 dorte.linnemann@regionh.dk

89450

Overlæge Katalin Kiss Patologiafdelingen Herlev Hospital 3977 3620 katalin.kiss@regionh.dk

Overlæge Anne Falensteen Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000

89249

anne.falensteen.lauritzen@regionh

.dk

Ledende overlæge Tove Nørgaard Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5448 tove.noergaard@regionh.dk

Overlæge Pernille Christiansen Patologiafdelingen Herlev Hospital 3868 9050 anne.pernille.christiansen@region

h.dk

Ledende overlæge Carsten Rygaard Patologiafdelingen Amager og

Hvidovre Hospital

3632 3048 carsten.frederik.rygaard@regionh.

dk

Overlæge Ulla Engel Patologiafdelingen Amager og

3632 3044 ulla.hoejholt.engel@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Laboratoriechef Niels Græm Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5390 niels.graem@regionh.dk

Professor Elisabeth Ralfkiær Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5346 elisabeth.ralfkiaer@regionh.dk

Overlæge Nina Hastrup Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5464 nina.hastrup@regionh.dk

Overlæge

Marianne Hamilton Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5435 marianne.hamilton.therkildsen@re

Therkildsen

gionh.dk

Overlæge Søren Daugaard Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5340 soeren.daugaard@regionh.dk

Overlæge

Vera Timmermans- Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5316 vera.timmermans.wielenga@regio

Wielenga

nh.dk

Overlæge Claus B. Andersen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5344 claus.b.andersen@regionh.dk

Side 21 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Birgitte Federspiel Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5170 birgitte.federspiel@regionh.dk

Overlæge Ben Vainer Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5396 ben.vainer@regionh.dk

Overlæge Grete Krag Jacobsen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5450 grete.krag.jacobsen@regionh.dk

Overlæge Maxvell Sehested Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6066 maxwell.sehested@regionh.dk

Overlæge Bodil Laub Petersen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5348 bodil.laub.petersen@regionh.dk

Overlæge Lotte Nedergaard Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5446 lotte.nedergaard@regionh.dk

Overlæge Lisa Leth Maroun Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 8882 lisa.leth.maroun@regionh.dk

Overlæge Henning Laursen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6321 henning.laursen@regionh.dk

Overlæge Helle Broholm Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6336 helle.broholm@regionh.dk

Overlæge Eric Santoni Rugiu Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5476 eric.santoni-rugiu.02@regionh.dk

Overlæge Kåre Simonsen Patologiafdelingen Amager og

Hvidovre Hospital

3632 2072 Kaare.simonsen.01@regionh.dk

Plastikkirurgi Ledende overlæge Karin Kjærgaard

Dahlstrøm

Klinikchef,

Krzysztof Tadeusz

professor overlæge Drewiecki

dr. med

Plastkirurgisk afdeling Herlev Hospital 4488 4614 karin.kjaergaard@regionh.dk

Plastkirurgisk afdeling Rigshospitalet 3545 3030 Krzysztof.t.drzewiecki@regionh.dk

Psykiatri Overlæge Kim Solstad PC Frederiksberg Region

Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge

Annik Francoise Urte

Parnas

PC Hvidovre

Region

Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge Jens Jørgen Nørbæk PC Hvidovre Region

Hovedstadens

Psykiatri

3816 4452 kim.solstad@regionh.dk

3864 5738 Annik.francoise.urfe.parnas@regio

nh.dk

3864 5705 jens.noerbarek@regionh.dk

Side 22 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Klinikchef Lars Martin Nielsen PC København Region

3864 7302 lars.martin.nielsen@regionh.dk

Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge Jeanett Bauer PC København Region

Hovedstadens

Psykiatri

3864 7409 Jeanett.oesterby.bauer@regionh.d

k

Pædiatri

Retsmedicin

Samfundsmedicin

Konst. Klinikchef

Anne Thalsgård

Jørgensen

PS Sct. Hans

Region

Hovedstadens

Psykiatri

Klinikchef Ellen Kappelgaard PC Bornholm Region

Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge Hannah Bro PC Bornholm Region

Hovedstadens

Psykiatri

Klinikchef Helle Hougaard PC Ballerup Region

Hovedstadens

Psykiatri

Klinikchef Peter Clemmensen PC Ballerup Region

Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge Line Hansen PC Ballerup Region

Hovedstadens

Psykiatri

3864 2457 Anne.thalsgaard.joergensen@regio

nh.dk

5690 9202 Ellen.kappelgaard@regionh.dk

Hannah.bro@regionh.dk

3864 6000 Helle.houghaard@regionh.dk

3864 5106 Peter.clemmensen@regionh.dk

3864 5027 Line.hansen@regionh.dk

Thoraxkirurgi Overlæge Kåre Sander Thoraxkirurgi Hjertecentret

Rigshospitalet

3534 8012 Kaare.sander@regionh.dk

Urologi

SFR Præhospital Ledende overlæge Vagn Bach Anæstesiologi Nordsjællands 4829 7550 vagn.bach@regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen/ Herlev Hospital 4488 3586 inger.soendergaard@regionh.dk

Intern Medicin

Overlæge Henrik Grønborg Rigshospitalets Rigshospitalet 3545 8005 Henrik.groenborg@regionh.dk

Side 23 af 24


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

TraumeCenter/

Ortopædkirurgi

Overlæge

Søren Loumann

Nielsen

Anæstesiologi

Hospital akutlægebil,

Reg. H

3366 1890 soeren.loumann.nielsen@regionh.

dk

Den 20. juni 2013

Side 24 af 24

More magazines by this user
Similar magazines