Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer - Region ...

regionh.dk

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer - Region ...

Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Anæstesiologi Ledende Overlæge Claus Lund Anæstesiafd Hvidovre Hospital 3632 2444 claus.lund@hvh.regionh.dk

Overlæge Lisbet Ravn, overlæge Anæstesiafd. Hvidovre Hospital 3632 2422 lisbet.ravn@hvh.regionh.dk

Overlæge Billy Kristensen Anæstesiafd. Hvidovre Hospital 3632 2532 billy.kristensen@hvh.regionh.dk

Overlæge Birgitte Ruhnau AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 8948 birgitte.ruhnau@rh.regionh.dk

Overlæge

Hans Jørgen

AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 0751 hans.joergen.frederiksen@rh.regio

Frederiksen

nh.dk

Overlæge Frans Swiatek AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 8411 frans.swiatek@rh.regionh.dk

Klinikchef Torben Callesen AN-OP Abd Rigshospitalet 3545 8128 callesen@rh.regionh.dk

Klinikchef, dr.med. Jan Bonde ITA 4131 Rigshospitalet 3545 8205 jan.bonde@rh.regionh.dk

Centerchef Lise Fonsmark ITA 4131 Rigshospitalet 3545 1496 lise.fonsmark@rh.regionh.dk

Overlæge Tom Hartvig ITA 4131 Rigshospitalet 3545 1789 tom.hartvig@rh.regionh.dk

Overlæge Jakob Steen Andersen ITA 4131 Rigshospitalet 3545 0553 jakob.steen.andersen@rh.regionh.

dk

Overlæge Asger Bentsen Operations- og Anæstesiologisk

Glostrup Hospital 4323 2300 ASGBEN01@glo.regionh.dk

Afd. Y

søger 600

Overlæge Steen Møiniche Operations- og

Glostrup Hospital 4323 2300 STEMOE01@glo.regionh.dk

Anæstesiologisk Afd. Y

søger 457

Overlæge Jonna S. Fomsgaard Operations- og

Glostrup Hospital 4323 2300 JOSF@glo.regionh.dk

Anæstesiologisk Afd. Y

Søger 555

Overlæge Rolf Holm Knudsen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 1745 rolf.holm-knudsen@rh.regionh.dk

Overlæge Lars Rasmussen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 3488 lars.rasmussen@rh.regionh.dk

Overlæge Anne Marie Sørensen AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 1255 anne.marie.01.soerensen@rh.regio

nh.dk

Overlæge

Søren Loumann

Nielsen

AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 8042

3366 1890

soeren.loumann.nielsen@rh.region

h.dk

Overlæge Per Sjøgren AN/OP HOC Rigshospitalet 3545 7384 per.sjoegren@rh.regionh.dk

Overlæge,

Bo Belhage An.Afd Z Bispebjerg Hospital 3531 2781 bo@amnesi.dk

dr. med

Overlæge, Ph.D. Jens B. Neimann An.Afd Z Bispebjerg Hospital 3531 2781 jbn@dadlnet.dk

Side 1 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Ledende overlæge Helle Degn An.Afd Z Bispebjerg Hospital 3531 2780 hd09@bbh.regionh.dk

Overlæge Poul L. Christensen An.Afd Z Bispebjerg Hospital 3531 2709 pchr0043@bbh.regionh.dk

Overlæge Jesper Qvist Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 1490 Jesper.Qvist@rh.regionh.dk

Klinik

Overlæge, Ph.D. Karen Lise Welling Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 8069 Karen_Lise.Welling@rh.regionh.dk

Klinik

Overlæge Bjarne Øberg Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 0484 Bjerne.Oeberg@rh.regionh.dk

Klinik

Klinikchef Jakob Roed Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 8067 Jakob.Roed@rh.regionh.dk

Klinik

Overlæge Jette Højsted Neuroanæstesiologisk Rigshospitalet 3545 7383 Jette.Hoejsted@rh.regionh.dk

Klinik

Overlæge Diana Bendixen Anæstesiologisk Herlev Hospital 4488 3839 diben@heh.regionh.dk

afdeling I

Overlæge Tina Waldau Anæstesiologisk Herlev Hospital 4488 3839 tiwa@heh.regionh.dk

afdeling I

Overlæge Jens Jacob Krintel Anæstesiologis

Herlev Hospital 4488 3839 Jejakr01@heh.regionh.dk

afdeling I

Overlæge Egon Godthaab Hansen Anæstesiologisk Herlev Hospital 4488 3839 egha@heh.regionh.dk

afdeling I

Overlæge Claus Hemmingsen Anæstesiklinikken Frederiksberg 3816 3343 claus.hemmingsen@frh.regionh.dk

Hospital

Overlæge Jon Jacobsen anæstesi Frederikssund 4829 5462 jonjac@noh.regionh.dk

Hospital

Overlæge Mette Østergaard intensiv terapi Hillerød Hospital 4829 7381 meo@noh.regionh.dk

Overlæge Peter A Berlac præhospital terapi Hillerød Hospital 4829 7196 pab@noh.regionh.dk

Overlæge Anne-Marie Mølle anæstesi Helsingør Hospital 4829 2025 amam@noh.regionh.dk

Ledende overlæge Kristian Antonsen anæstesi, intensiv Hillerød Hospital 4829 6087 kran@noh.regionh.dk

terapi, ledelse

Klinikchef,

overlæge

Ole Christensen Anæstesiklinikken Frederiksberg

Hospital

3816 3337 Ole.christensen@frh.regionh.dk

Arbejdsmedicin Professor Jens Peter Bonde Arbejds- og

Miljømedicinsk Afd.

Bispebjerg Hospital 3531 6071 jpb@bbh.regionh.dk

Side 2 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Jane Frølund Thomsen Arbejdsmedicinsk Glostrup Hospital 4323 2381 jfth@glo.regionh.dk

Klinik

Overlæge Niels Ebbehøj Arbejds- og

Bispebjerg Hospital 3531 6071 ne01@bbh.regionh.dk

Miljømedicinsk Afd.

Overlæge Sigurd Mikkelsen Arbejdsmedicinsk Glostrup Hospital 4323 2381 simi@glo.regionh.dk

Klinik

Overlæge Charlotte Brauer Arbejdsmedicinsk Glostrup Hospital 4323 2381 chabra01@glo.regionh.dk

Klinik

Overlæge Nanna Eller Arbejdsmedicinsk Hillerød Hospital 4829 3531 neal@hih.regionh.dk

Klinik

Overlæge Peter Jacobsen Arbejds- og

Bispebjerg Hospital 3531 6071 pj03@bbh.regionh.dk

Miljømedicinsk Afd.

Ledende overlæge Lilli Kirkeskov Arbejds- og

Miljømedicinsk Afd.

Bispebjerg Hospital 3531 6071 lkir0013@bbh.regionh.dk

Børne- og

ungdomspsykiatri

Centerchef Anne-Rose Wang Børne- og ungdomspsykiatrisk

center

Bispebjerg Hospital 3531 3652 Aw01@bbh.regionh.dk

Dermato-venerologi

Professor,

Torkil Menné

Dermatologisk-

Gentofte Hospital 3977 3206 TOMEN@geh.regionh.dk

overlæge, dr.med.

venerologisk afd. K

Overlæge,

Lone Skov

Dermatologisk-

Gentofte Hospital 3977 3204 LOSK@geh.regionh.dk

dr.med., ph.d.

venerologisk afd. K

Overlæge, dr.med. Claus Zachariae Dermatologisk-

Gentofte Hospital 3977 3203 CLZA@geh.regionh.dk

venerologisk afd. K

Proff., dr.med. et Hans Chr. Wulf

Dermato-venerologisk Bispebjerg Hospital 3531 3155 hwc01@bbh.regionh.dk

dr.phar.

afd. D

Overlæge Hanne Fogh Dermato-venerologisk Bispebjerg Hospital 3531 3185 hf02@bbh.regionh.dk

afd. D

Overlæge, dr.med. Gregor Jemec Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus 4732 2600 gbj@regionsjaelland.dk

Professor,

overlæge, dr.med.

Klaus E. Andersen

Dermato-venerologisk

afd. I

Odense Universitetshospital

6541 2700 klaus.ejner.andersen@ouh.regions

yddanmark.dk

Prof. ledende

overlæge, dr.med.,

Ph.D.

Carsten Bindslev-

Jensen

Dermato-venerologisk

afd. I

Overlæge, dr.med. Karsten Fogh Derm.venerologisk

afdeling S. Med.

Center

Odense Universitetshospital

Århus Universitetshospital/

Århus Sygehus

6541 3624 carsten.bindslevjensen@ouh.regionsyddanmark.dk

8949 1853 ovl12kfo@as.aaa.dk

Side 3 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Diagnostisk radiologi

Gynækologi og

obstetrik

Intern medicin:

endokrinologi

Klinikchef, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen Endokrinologisk

afdeling

Dr.med.

Ole Lander Svendsen Endokrin. -Gastroenterologisk

(Suppleant)

afd. I

Overlæge, dr.med. Jens Faber Medicinsk afd. O,

Enhed for

Endokrinologi

Overlæge, Ph.D. Finn Bennedbæk Medicinsk afd. O,

(Suppleant)

Enhed for

Endokrinologi

Overlæge,

speciallæge

Overlæge, dr.med.

speciallæge

Ulrik Pedersen-

Bjergaard

Lars Bo Johansen

(Suppleant)

Rigshospitalet 3545 2337 ufeldt@rh.dk

Bispebjerg Hospital 3545 2737 Osve0001@bbh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4234 Jendfab01@heh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4000

89529

Finobe01@heh.regionh.dk

Endokrinologisk afsnit,

Kardiologisk-

Endokrinologisk afd. H

Hillerød Hospital 4829 4810 ulpebj@hih.regionh.dk

Medicinsk afdeling Helsingør Hospital 4829 6710 ljo@hlh.regionh.dk

Intern medicin:

gastroenterologi og

hepatologi

Ledende overlæge,

dr. med

Overlæge,

dr. med.

Specialeansvar-lig

overlæge,

dr. med.

Ole Hamberg Medicinsk afdeling F Gentofte Hospital 39773468 olha@geh.regionh.dk

Michael Staun

Inge Nordgaard-Lassen

Medicinsk

Gastroenterologisk

kliniok C/A

Gastroenheden,

Medicinsk sektion

Rigshospitalet 35452157 staun@rh.dk

Hvidovre Hospital 36326005 Inge.nord.lassen@hvh.regionh.dk

Intern medicin:

Geriatri

Ledende overlæge Kirsten Damgaard Geriatrisk/reumatologi

sk afd. B

Overlæge Trine Sander Petersen Med.

Reumatologi/Geriatri Q

Overlæge Marianne Kirchhoff Medicinsk

Center/Rehabiliterende

klinik H

Glostrup Hospital 43232696 kida@glo.regionh.dk

Herlev Hospital 44884201 trsape01@heh.regionh.dk

Frederiksberg

Hospital

38163901 Marianne.Kirchhoff@frh.regionh.dk

Intern medicin: Ledende overlæge Bjarne Anker Jensen Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 3900 bjanje01@heh.regionh.dk

Side 4 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

hæmatologi

Overlæge Hans Hasselbalch Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 2995 hanhas01@heh.regionh.dk

2622 3678

Overlæge Henrik Birgens Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 3936 hebi@heh.regionh.dk

Overlæge Michael Pedersen Hæmatologisk afd. L Herlev Hospital 4488 2993 micped06@heh.regionh.dk

Klinikchef, dr.med. Lars Kjeldsen Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 6011 Lars.kjeldsen@rh.regionh.dk

3545 8372

Overlæge Henrik Sengeløv Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 8373 Henrik.Sengeløv@rh.regionh.dk

Overlæge Jesper Jurlander Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 1733 jesper.jurlander@rh.regionh.dk

Overlæge Peter Gimsing Hæmatologisk afd. L Rigshospitalet 3545 1755 peter.gimsing@rh.regionh.dk

Intern medicin:

infektionsmedicin

Overlæge, dr. med Gitte Kronborg Infektionsmedicinsk

afdeling

Overlæge,

Anne-Mette Lebech Infektionsmedicinsk

dr. med.

afdeling

Overlæge,

Thomas Benfield Infektionsmedicinsk

dr. med.

afdeling

Professor,

Peter Skinhøj

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Professor,

Jan Gerstoft

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Overlæge,

Niels Obel

Epidemiklinikken M

dr. med.

5132

Overlæge,

Åse Bengaard

Epidemiklinikken M

dr. med.

Andersen

5132

Overlæge,

Bjarne Ørskov

Lunge- og

dr. med.

Lindhardt

infektionsmed. afd. S

Overlæge Ida Gjørup Med. reumat./Geriatri

Q

Professor,

Jens Ole Nielsen Infektionsmedicinsk

overlæge, dr. med.

afdeling

Overlæge Søren Thybo Epidemiklinikken M

5132

Hvidovre Hospital 3632 2021 Gkronborg@dadlnet.dk

Hvidovre Hospital 3632 6350 lebech@dadlnet.dk

Hvidovre Hospital 3632 2302 tlb@dadlnet.dk

Rigshospitalet 3545 7707 skinhoej@rh.dk

Rigshospitalet 3545 7744 gerstoft@rh.dk

Rigshospitalet 3545 7730 niels.obel@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 7751 bengaard@dadlnet.dk

Hillerød Hospital 4829 6581 boli@noh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 2784 idgj@heh.regionh.dk

Hvidovre Hospital 3632 2930 Jens.Ole.Nielsen@hvh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 1498 sthybo@dadlnet.dk

Side 5 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Intern medicin:

Klinikchef,

Henrik Nielsen Kardiologisk afdeling Y Bispebjerg Hospital Hn26@bbh.regionh.dk

kardiologi

overlæge, dr. med.

Specialeansvarlig Walter Nielsen Kardiologisk afdeling Hvidovre Hospital Walter.nielsen@hvh.regionh.dk

overlæge, Ph.D.

Ledende overlæge Knud Skagen Kardiologisk afdeling Herlev Hospital knsk@heh.regionh.dk

Intern medicin:

lungesygdomme

Overlæge Bernard Enk Medicinsk afdeling Amager Hospital 3816 3816 Bernard.enk@amh.regionh.dk

Ledende overlæge Birgitte Nybo Jensen Medicinsk klinik Bispebjerg Hospital 3531 3531 Bj47@bbh.regionh.dk

Overlæge Klaus Phanareth Akutmodtagelse Afsnit Frederiksberg 3816 4260 Klaus.phanareth@frh.regionh.dk

Hospital

Joanna Steentoft Medicinsk afdeling Frederikssund 4829 5277 jons@noh.regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge, Philip Tønnesen

Lungemedicinsk Gentofte Hospital 3977 3977 phtoe@gen.regionh.dk

dr.med.

afdeling

Overlæge Torben Evald Medicinsk afdeling Helsingør Hospital 4829 6598 toev@noh.regionh.dk

Overlæge Lars Christian Laursen Medicinsk afdeling Herlev Hospital 4488 4488 Lachla01@heh.regionh.dk

Overlæge Ida Steffensen Lunge- og infektionsmedicinsk

Hillerød Hospital 4829 4829 idste@noh.regionh.dk

afdeling

Klinikchef,

Ebbe Taudorf

Lunge- og infektionsmedicinsk

Hillerød Hospital 4829 4829 tau@hoh.regionh.dk

overlæge

afdeling

Ledende overlæge Peter Lange Hjerte- og lungemedicinsk

Hvidovre Hospital 3632 3237 Peter.lange@hvh.regionh.dk

afdeling

Overlæge Martin Iversen Hjertemedicinsk klinik Rigshospitalet 3545 2600 Martin.iversen@rh.regionh.dk

Prof. overlæge,

dr. med.

Asger Dirksen

Lungemedicinsk

afdeling

Overlæge, dr.med. Paul Clementsen Lungemedicinsk

afdeling

Gentofte Hospital 3977 3977 asdi@geh.regionh.dk

Gentofte Hospital 3977 3977 pacl@geh.regionh.dk

Intern medicin:

nefrologi

Intern medicin:

reumatologi

Side 6 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Karkirurgi

Kirurgi

(inkl. børnekirurgi)

Ledende overlæge,

dr. med

Ledende overlæge,

dr. med

Klinikchef,

professor, dr. med

Ledende overlæge,

dr. med

Henrik Harling

Kir. gastroenterologisk

Bispebjerg Hospital 3531 6320 Hh06@bbh.regionh.dk

afd. K

Svend Schulze Gastroenheden Hvidovre Hospital 3632 3104 Svend.schulze@hvh.regionh.dk

Preben Kirkegaard Kirurgisk Klinik C Rigshospitalet 3545 2324 Preben.kirkegaard@rh.regionh.dk

Flemming Moesgaard

Kir. gastroenterologisk

afd. D

Herlev Hospital 4488 3600 Flemoe01@heh.regionh.dk

- Mammakirurgi Overlæge Charlotte Mollerup Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Overlæge Esbern Friis Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Overlæge Helle Holtveg Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Overlæge Dorthe Teilum Brystkirurgisk klinik

afsn. 3104

Klinikchef,

Niels Kroman

Brystkirurgisk klinik

overlæge

afsn. 3104

Ledende overlæge Henrik Flyger Brystkirurgisk afd. F

118

Overlæge

Brigitte Paaschburg Brystkirurgisk afd.

Nielsen

F 118

Overlæge Mette Okholm Brystkirurgisk afd.

F 118

Overlæge Niels Bentzon Brystkirugisk afd.

F 118

Overlæge John Hørby Brystkirurgisk afd.

F118

Overlæge Hanne Galatius Brystkirurgisk afd.

F 118

Overlæge Charlotte Lanng Brystkirurgisk afd.

F 118

Rigshospitalet 3545 1028 molle@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 1702 rh03084@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 9600 helle.merete.repstorff.holtveg@rh.

regionh.dk

Rigshospitalet 3545 0893 dorthe.teilum@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2117 niels.kroman@rh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4000

82570

Herlev Hospital 4488 4000

82521

Herlev Hospital 4488 4000

82567

Herlev Hospital 4488 4000

82625

Herlev Hospital 4488 4000

82500

Herlev Hospital 4488 4000

89264

Herlev Hospital 4488 4000

89265

hefly@heh.regionh.dk

pabi@heh.regionh.dk

meok@heh.regionh.dk

niben@heh.regionh.dk

johhor@heh.regionh.dk

hangal01@heh.regionh.dk

chalan@heh.regionh.dk

Klinisk biokemi Henrik Jørgensen Klin. Biokem. Afd. Bispebjerg Hospital 3531 2645 hlj@dadlnet.dk

Ledende overlæge Niels Fogh-Andersen Klin. Biokem. Afd. Herlev Hospital 4488 3313

2976 7477

nifa@heh.regionh.dk

Side 7 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Bent Lind Klin. Biokem. Afd. KPLL 3374 4007 bli@kpll.dk

Ledende overlæge Steen Gammeltoft Klin. Biokem. Afd. Glostrup Hospital 4323 2455 gast@glo.regionh.dk

Overlæge Linda Hilsted Klin. Biokem. Afd. Rigshospitalet 3545 2016 linda.hilsted@rh.regionh.dk

Ledende overlæge Georg Söletormos Klin. Biokem. Afd. Hillerød Hospital 4829 4168 geso@noh.regionh.dk

Ledende overlæge Kaj Winther Klin. Biokem. Afd. Frederiksberg 3816 4761 Kaj.winther@frh.regionh.dk

Hospital

Ledende overlæge Jørgen Hjelm Poulsen Klin. Biokem. Afd. Hvidovre Hospital 3632 6033

2992 5641

Joergen.hjelm.poulsen@hvh.region

h.dk

Ledende overlæge Steen Stender Klin. Biokem. Afd. Gentofte Hospital STST@geh.regionh.dk

Klinisk farmakologi

Klinisk fysiologi og

nuklearmedicin

Lægechef Carsten Hædersdal Billeddiagnostisk

afdeling

Professor, ledende Jens H. Henriksen Klinisk fysiologisk/-

overlæge

nuklearmedi. afdeling

Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedi. afdeling

Ledende overlæge Claus Leth Petersen Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedi. afdeling

Specialeansvarlig Bente Krogsgaard Billeddiagnostisk afd.

overlæge

Schaadt

klinisk fysiologisk afsn.

Overlæge Ian Law Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Overlæge Annika Loft Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

og PET

Overlæge Jann Mortensen Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Professor,

Liselotte Højgaard Klinik for Klinisk

klinikchef

fysiologi, Nuklearmed.

PET

Professor,

overlæge

Andreas Kjær

Klinik for Klinisk

fysiologi, Nuklearmed.

Hillerød Hospital 4829 4510 caha@noh.regionh.dk

Hvidovre Hospital 3632 2203 jens.h.henriksen@hvh.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2425 latj@glo.regionh.dk

Frederiksberg 3816 4780 claus.leht.petersen@frh.regionh.dk

Hospital

Gentofte Hospital 3977 3425 besch@geh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 8513 ian.law@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 8142 annika.loft.jakobsen@rh.regionh.d

k

Rigshospitalet 3545 4011 jann.mortensen@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 4215 liselotte.hoejgaard@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 4216 andreas.kjaer@rh.regionh.dk

Side 8 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

PET

Ledende overlæge Lars Friberg Klinisk fysiologisk/- Bispebjerg Hospital 3531 2790 lars.friberg@bbh.regionh.dk

nuklearmedicinsk afd.

Overlæge Bo Zehran Klinisk fysiologisk/- Herlev Hospital 4488 3408 boze@heh.regionh.dk

nuklearmedicinsk afd.

Ledende overlæge Inge-Lis Kanstrup Klinisk fysiologisk/-

nuklearmedicinsk afd.

Herlev Hospital 4488 3404 ilka@heh.regionh.dk

Klinisk genetik

Overlæge,

dr. med

Mette Klarskov

Andersen

Klinisk Genetisk

Afdeling

Rigshospitalet 3545 5635 Mette.klarskov.andersen@rh.regio

nh.dk

Direktør,

professor,

overlæge, dr. med

Karen Brøndum-

Nielsen

Overlæge, dr. med Susanne Kjærgaard Klinisk Genetisk

Afdeling

Kennedy Centret 4326 0154 kbh@kennedy.dk

Rigshospitalet 3545 4885 Susanne.kjaergaard@rh.regionh.d

k

Klinikchef,

professor,

overlæge, dr. med

Professor,

overlæge, Ph.D.

Flemming Skovby

Klinisk Genetisk

Afdeling

Rigshospitalet 3545 4062 Flemming.skovby@rh.regionh.dk

Lisbeth Tranebjærg Audiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital 3531 6341 tranebjaerg@imbg.ku.dk

Klinisk immunologi Overlæge, dr. med Peter Garred Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge, dr. med Ellen Taaning Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge,

Ph.D.

Hanne Marquart

Klinisk Immunologisk

Afdeling

(vævstypelaboratoriet)

Overlæge, dr. med Henrik Ullum Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge, Ph.D. Morten Dziegiel Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Pär Johansson Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge,

Ebbe Dickmeiss

Klinisk Immunologisk

dr. med

Afdeling (blodbank)

Rigshospitalet 3545 7637 garred@post5.tele.dk

Rigshospitalet 3545 7376 ellen.morling.taaning@rh.regionh.

dk

Rigshospitalet 3545 7636 hanne.marquart@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 3451 henrik.ullum@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2716 morten.dziegiel@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2030 per.johansson@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 3481 ebbe.dickmeiss@rh.regionh.dk

Side 9 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge, Ph.D. Anne Fischer-Nielsen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Per Wantzin Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Rune Larsen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Overlæge Karin Magnussen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Klinikchef, dr. med Morten Bagge Hansen Klinisk Immunologisk

Afdeling (blodbank)

Rigshospitalet 3545 3497 anne.fischernielsen@rh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4097 pesiwa01@heh.regionh.dk

Hillerød Hospital 4829 4185 rla@noh.regionh.dk

Hvidovre Hospital 4488 3765 karmag@heh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2582 morten.bagge.hansen@rh.regionh.

dk

Klinisk mikrobiologi

Klinisk onkologi Overlæge, Ph.D. Anders Mellemgaard Onkologisk afdeling Herlev Hospital 4488 4000 Andmel01@heh.regionh.dk

82891

Overlæge Fahimed Andersen Onkologisk & Palliativ Hillerød Hospital 4829 6126 faa@hih.regionh.dk

afdeling

Overlæge Svend Erik Nielsen Onkologisk & Palliativ Hillerød Hospital 4829 7498 sveni@noh.regionh.dk

afdeling

2164 6373

Overlæge, dr. Michael Andersson Onkologi (Brystcancer) Rigshospital 3545 8105 Michael.andersson@rh.regionh.dk

med.

Overlæge, dr. med Seppo Langer Onkologi

Rigshospitalet 3545 8680 Seppo.langer@rh.regionh.dk

(Lungecancer)

Overlæge, Ph.D. Claus Andrup

Kristensen

Onkologi (Hoved-hals

cancer)

Rigshospitalet 3545 1314 Claus.andrup.kristensen@rh.region

h.dk

Overlæge, dr. med Kell Østerlind Onkologi (GI cancer) Rigshospitalet 3545 0724 Kell.oesterlind@rh.regionh.dk

Overlæge, dr. med Peter Meidahl Petersen Onkologi (Urologisk

cancer)

Overlæge, dr. med Henrik Roed Onkologi

(Gynækologisk cancer)

Rigshospitalet 3545 0603 Peter.meidahl.petersen@rh.region

h.dk

Rigshospitalet 3545 8151 Henrik.roed@rh.regionh.dk

Neurokirurgi

Neurologi og Klinisk

Neurofysiologi

Overlæge Lise Korbo Neurologisk Afdeling

a) degenerative

Bispebjerg Hospital 3531 3531 LKOR0004@bbh.regionh.dk

Side 10 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

hjernelidelser

Specialeansvarlig

overlæge

Karsten Overgaard Apopleksiafsnittet

a) apopleksi

b) cerebrovaskulære

sygdomme

c) ledelse

Gentofte Hospital 3977 3210 karove01@geh.regionh.dk

Overlæge, klinisk

forsknings-lektor,

dr.med.

Poul Jennum

Dansk Center for

Søvnmedicin

Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) søvnmedicin (ESRS)

b) bevægesygdomme

c) epilepsi

d) klinisk

neurofysiologi

Overlæge, Ph.D. Benedikte Wanscher Klinisk

Neurofysiologisk

Afdeling

a) klinisk

neurofysiologi

Ledende overlæge, Allan Andersen

Neurologisk Afdeling

dr. med.

uspecificeret

Professor, dr.med. Rigmor Jensen Neurologisk Afdeling

a) hovedpine,

b) smerte

c) uspecificeret

Overlæge, dr.med. Messoud Ashina Neurologisk Afdeling

a) hovedpine

b) smerte

Overlæge, dr.med. Per Thorvaldsen Neurologisk Afdeling

uspecificeret

Overlæge Anne Sabers Neurologisk Afdeling

a) epilepsi

Overlæge, dr.med. Lars Bendtsen Neurologisk Afdeling

a) hovedpine

b) smerte

Overlæge, Ph.D. Lisbeth H Lassen Neurologisk Afdeling

a) neuropati

Overlæge, dr.med. Jette Frederiksen Neurologisk Afdeling

a) sklerose

Glostrup Hospital 4323 2512

2671 4090

POJE@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2567 bewa01@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3067 alland01@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2060 RIGH@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3054 meas@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3087 pertho02@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3029 annsab01@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3046 larben01@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 2721 lihjla01@glo.regionh.dk

Glostrup Hospital 4323 3041 jetfre01@glo.regionh.dk

Side 11 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

uspecificeret

Ledende overlæge Jesper Erdal Neurologisk afdeling Herlev Hospital 2980 0840 erdal@dadlnet.dk

a) epilepsi

Ledende overlæge, Kai Jensen Neurologisk Afdeling Hillerød Hospital 4829 3894 kajens@hih.regionh.dk

dr.med.

Overlæge, dr.med. Birthe Krogh

Neurologisk Afdeling Hillerød Hospital 4829 7168 bira@hih.regionh.dk

Rasmussen

Overlæge, Ph.D. Hanne Mørk

Neurologisk Afdeling Hillerød Hospital 4829 3858 hmc@hih.regionh.dk

Christensen

Overlæge, Ph.D. Michael Broksgaard Neurologisk Afdeling Hillerød Hospital 4829 6415 mbje@hih.regionh.dk

Jensen

Overlæge Jacob Reith Neurologisk Afdeling Hillerød Hospital 4829 3851 jare@hih.regionh.dk

Professor,

overlæge, dr. med.

Professor,

overlæge, dr. med.

Klinikchef,

overlæge, dr. med.

Gunhild Waldemar

Per Soelberg Sørensen

Palle Petersen

Neurologisk Klinik,

afsnit 2082

a) ledende funktion

b) universitetstilknytning

c) demensfunktion

Neurologisk klinik

a) multipel sclerose

b) neuroimmunologi

Neurologisk afdeling

a) apopleksi

b) ledelse

Rigshospitalet 3545 2580 gunhild.waldemar@rh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 2080 pss@rh.dk

Rigshospitalet 3545 2087

2026 8610

palle.petersen@rh.regionh.dk

Oftalmologi

Overlæge, lektor,

dr. med

Overlæge,

dr. med

Overlæge, dr.

med.

Overlæge,

dr. med.

Overlæge,

dr. med.

Overlæge,

dr. med.

Overlæge, lektor,

dr. med.

Jørgen Villumsen Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4731 jrvi@glo.regionh.dk

Vibeke Agnete Henning Øjenafdelingen Glostrup Hospital 4323 4715 vihe@glo.regionh.dk

Allan Boye Larsen Øjenafdelingen Frederiksberg 3816 3647 Allan.boye.larsen@frh.regionh.dk

Hospital

Birgit Kjer Øjenafdelingen Hillerød Hospital 4829 3771 bikj@noh.regionh.dk

John Thygesen Øjenafdelingen Rigshospitalet 3545 2644 John.thygesen@rh.regionh.dk

Nynne Christoffersen Oftalmologi Kennedy Centret 4326 0187 nch@kennedy.dk

Carsten Edmund Øjenafdelingen Rigshospitalet 3545 7672 Carsten.edmund@rh.regionh.dk

Side 12 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge, lektor,

dr. med.

Hanne Olsen Julian Øjenafdelingen Rigshospitalet 3545 8918 Hanne.olsen.julian@rh.regionh.dk

Oto-rhino-laryngologi Overlæge, chef Mads Klokker Øre-, næse- &

Halskirurgisk Klinik F-

2074 og

Flyvemedicinsk Klinik

FLMK-7522

Overlæge,

Michael Bille

Audiologisk afd/ørenæse-halsafd.

speciallæge

E

Overlæge Christian Siim Øre-, næse- og halsafd

E/Audiologisk Afdeling

Rigshospitalet 3445 8785

3445 2618

3445 7522

Gentofte Hospital 3977 3850

3977 3851

Gentofte Hospital 3877 3834

3977 5872

klokker@rh.dk

Maibil01@geh.regionh.dk

Chrsii01@geh.regionh.dk

Ortopædisk kirurgi Overlæge Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afd.

(overekstremitet)

Overlæge Carl-Aage Hansen Ortopædkirurgisk

afdeling (fodkirurgi)

Overlæge Søren Solgaard Ortopædkirurgisk

afdeling (hofte/knæ)

Klinikchef Per Hølmer Ortopædkirurgisk

afdeling (håndkirurgi)

Kim Holck Andersen Ortopædkirurgisk

afdeling (traumatologi)

Overlæge Henrik Husted Ortopædkirurgisk

afdeling (hofte/knæ)

Overlæge Jeppe Helweg Ortopædkirurgisk

afdeling (artroskopi)

Overlæge Kenth Esbensen Ortopædkirurgisk

afdeling (fodkirurgi)

Overlæge Peter Lavard Ortopædkirurgisk

afdeling (artroskopi)

Overlæge Christian Tollund Ortopædkirurgisk

afdeling (traumatologi)

Overlæge Per Nyvold Ortopædkirurgisk afd.

(overekstremitet)

Herlev Hospital 4488 4000

82880

Bosaol01@heh.regionh.dk

Herlev Hospital 4488 4000 Carhan03@heh.regionh.dk

89284

Hillerød Hospital 4829 2582 soso@noh.regionh.dk

Hillerød Hospital 4829 3606 phoe@noh.regionh.dk

Hvidovre Hospital 3632 6078 Kim.holck@hvh.regionh.dk

Hvidovre Hospital 3632 6297 henrik.husted@hvh.regionh.dk

Frederiksberg

Hospital

3816 3452 Jeppe.helweg@frh.regionh.dk

Frederiksberg 3816 6455 Kenth.esbensen@frh.regionh.dk

Hospital

Bispebjerg Hospital 3531 3408 Pl03@bbh.regionh.dk

Bispebjerg Hospital 3531 2052 Ctol0004@bbh.regionh.dk

Amager Hospital 3234 3234

913371

Per.nyvold@amh.regionh.dk

Patologisk anatomi og

Cytologi

Ledende overlæge Regitze Henrik-Nielsen Patologiafdelingen Bispebjerg Hospital 3531 2384 rh15@bbh.regionh.dk

Ledende overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 bebj@heh.regionh.dk

Side 13 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

82715

Overlæge Eva Balslev Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 evbal@heh.regionh.dk

82718

Overlæge Dorte Linnemann Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 dorlin01@heh.regionh.dk

89450

Overlæge Katalin Kiss Patologiafdelingen Herlev Hospital 3977 3620 katkis01@heh.regionh.dk

Overlæge Anne Falensteen Patologiafdelingen Herlev Hospital 4488 4000 anmala01@heh.regionh.dk

89249

Ledende overlæge Tove Nørgaard Patologiafdelingen Hillerød Hospital 4829 4410 tono@hih.regionh.dk

Overlæge Pernille Christiansen Patologiafdelingen Hillerød Hospital 4829 4411 perch@hih.regiongh.dk

Ledende overlæge Carsten Rygarrd Patologiafdelingen Hvidovre Hospital 3632 3048 carsten.rygaard@hvh.regionh.dk

Overlæge Ulla Engel Patologiafdelingen Hvidovre Hospital 3632 3044 ulla.engel@hvh.regionh.dk

Laboratoriechef Niels Græm Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5390 niels.graem@rh.regionh.dk

Professor Elisabeth Ralfkiær Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5346 elisabeth.ralfkiaer@rh.regionh.dk

Overlæge Nina Hastrup Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5464 nina.hastrup@rh.regionh.dk

Overlæge

Marianne Hamilton Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5435 marianne.hamilton.therkildsen@rh

Therkildsen

.regionh.dk

Overlæge Søren Daugaard Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5340 soeren.daugaard@rh.regionh.dk

Overlæge

Vera Timmermans- Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5316 vera.timmermans.wielenga@rh.reg

Wielenga

ionh.dk

Overlæge Claus B. Andersen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5344 claus.b.andersen@rh.regionh.dk

Overlæge Birgitte Federspiel Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5170 birgitte.federspiel@rh.regionh.dk

Overlæge Ben Vainer Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5396 ben.vainer@rh.regionh.dk

Overlæge Grete Krag Jacobsen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5450 grete.krag.jacobsen@rh.regionh.d

k

Overlæge Maxvell Sehested Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6066 maxwell.sehested@rh.regionh.dk

Side 14 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Overlæge Bodil Laub Petersen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5348 bodil.laub.petersen@rh.regionh.dk

Overlæge Lotte Nedergaard Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5446 lotte.nedergaard@rh.regionh.dk

Overlæge Lisa Leth Maroun Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 8882 lisa.leth.maroun@rh.regionh.dk

Overlæge Henning Laursen Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6321 henning.laursen@rh.regionh.dk

Overlæge Helle Broholm Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 6336 helle.broholm@rh.regionh.dk

Overlæge Eric Santoni Rugiu Patologiafdelingen Rigshospitalet 3545 5476 eric.santoni-rugiu@rh.regionh.dk

Overlæge Kåre Simonsen Patologiafdelingen Hvidovre Hospital 3632 2072 Kaare.simonsen@hvh.regionh.dk

Plastikkirurgi Ledende overlæge Karin Kjærgaard

Dahlstrøm

Klinikchef,

Krzysztof Tadeusz

professor overlæge Drewiecki

dr. med

Plastkirurgisk afdeling Herlev Hospital 4488 4614 kada@heh.regionh.dk

Plastkirurgisk afdeling Rigshospitalet 3545 3030 Krzysztof.tadeusz.drzewiecki@rh.r

egionh.dk

Psykiatri

Klinikchef,

overlæge

Helle Aggernæs

Region Hovedstadens

Psykiatri

Centerchef Peter Treufeldt Region Hovedstadens

Psykiatri

Overlæge Sally Timm Region Hovedstadens

Psykiatri

Klinikchef Kim Solstad Region Hovedstadens

Psykiatri

Psykiatrisk Center

Amager

Psyki. Center

Nordsjælland

Psyk. Center

Frederiksberg

Psyk. Center

Frederiksberg

3234 5002 Helle.aggernæs@amh.regionh.dk

4829 3250 petr@noh.regionh.dk

3816 4461 Sally.timm@frh.regionh.dk

3816 4452 Kim.solstad@frh.regionh.dk

Pædiatri

Retsmedicin

Samfundsmedicin

Thoraxkirurgi Overlæge Kåre Sander Thoraxkirurgi Hjertecentret

Rigshospitalet

3534 8012 Kåre.sander.jensen@rh.hosp.dk

Side 15 af 16


Oversigt over bedømmere af lægefaglige kompetencer

Specialer Titel Navn Afdeling Hospital Telefon E-mail

Urologi

SFR Præhospital Ledende overlæge Vagn Bach Anæstesiologi Hillerød Hospital 4829 7550 vaba@hih.regionh.dk

Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen/

Intern Medicin

Overlæge Henrik Grønborg Rigshospitalets

TraumeCenter/

Ortopædkirurgi

Overlæge

Søren Loumann

Anæstesiologi

Nielsen

Herlev Hospital 4488 3586 inso@heh.regionh.dk

Rigshospitalet 3545 8005 Henrik.groenborg@rh.regionh.dk

Hospital akutlægebil,

Reg. H

3366 1890 sln@rh.regionh.dk

Den 16. april 2009

Side 16 af 16

More magazines by this user
Similar magazines