Se programmet her - Ribe Stift

ribestift.dk

Se programmet her - Ribe Stift

Jette Dahl

Jette Dahl har været sognepræst i 25 år,

sagde i 2004 sin stilling op for at arbejde

med det, hun brænder for: omsorg for det

indre menneske i lyset af den kristne tro.

Som freelancepræst har hun holdt

kursusforløb i kristen spiritualitet og

meditation, ledet retræter i ind- og udland,

Jette Dahl pilgrimsvandringer, holdt foredrag og har

bl.a. skrevet 4 enkle bøger med meditationer til hverdagsbrug

i serien: ”Livet leves indefra”.

I august 2011 blev Jette Dahl ansat som stiftspræst for

åndeligt søgende i Ribe stift (70 %) og som sygehuspræst på

Psykiatri Vest (30 %). Hun holder bl.a. kurser i ”Mindfulness

& Christfulness” og i kristen spiritualitet og meditation.

Læs mere på: http://jettedahl.dk

Praktiske oplysninger

Forpligtende tilmelding skal ske til

sekretær Marianne S. Pedersen

mail msp@pc.dk eller tlf. 40 19 84 07

Deltagerpris: 500,- kr. (inkl. frokost og middag)

Beløbet skal indbetales ved tilmeldingen på

konto: 7701-0002007431

med navn og ordet ”spiritualitet”.

Mulighed for overnatning:

Der ligger et både godt og smukt vandrehjem i nærheden på

Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg.

Læs mere på www.esbjerg-danhostel.dk og bestil i god tid

overnatningen med morgenmad.

Dette er for egen regning.

Jette Dahl

stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift

indbyder til inspirationsdage

Spirituel praksis

- Afmagt og tilgivelse -

fredag, den 19. april – lørdag, den 20. april 2013

Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg

Medvirkende:

Forfatter, musiker og mystiker Lars Muhl

Forfatter og sognepræst Lene Højholt

Stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl

Du inviteres hermed til to inspirationsdage, hvor de medvirkende vil

dele erfaringer, indsigt og holdninger til ovenstående tema.

Mødet finder sted i gensidig åbenhed og respekt med rummelighed til

både de medvirkendes og deltagernes erfaringer og ståsted.

Dagene veksler mellem oplæg, samtaler og praksis med meditationer

og stilhed i kirken.


Program for fredag, den 19. april 2013

Omtale af de medvirkende

kl. 14.30

kl. 15.00

kl. 16.00

kl. 16.30

kl. 18.15

kl. 18.30

kl. 19.00

kl. 20.00 – kl. 21.00

Velkomst og meditation i kirken v/ Jette Dahl

Oplæg v/ Lars Muhl

Kaffe/the

Meditation i praksis med efterfølgende samtaler i

grupper og i plenum v/ Lars Muhl

Pause

Aftensmad med efterfølgende kaffe/the

Oplæg og introduktion v/ Jette Dahl

Koncert i kirken med gospelkoret ”The Gospellers”

Lars Muhl

Lars Muhl

Lars Muhl har siden sin tidligste ungdom oplevet psykiske evner,

og derigennem beskæftiget sig med tro, religion, spiritualitet. I det

arbejde står Yeshua (Jesus) helt centralt. LM har studeret alle de

store verdensreligioner, men specielt beskæftiget sig med

Dødehavs-skrifterne, Nag Hammadi-skrifterne, Pseudepigraferne

og Apo-kryferne, samt især Det Ny Testamente. I 1988 blev LM

optaget af det sprog, Yeshua angiveligt talte, og har siden da

studeret sproget og dets psykologi indgående. LM har skrevet en

række bøger, der alle omhandler tro og spirituelle emner.

Gralstrilogien er oversat til en række sprog, og har opnået stor

anerkendelse rundt omkring i verden.

Lars Muhl´s bog om det aramæiske sprog "Det Aramæsike Mysterium" med oversættelse af

Fadervor benyttes både af danske præster i deres konfirmationsforberedelse, samt af troende

fra både kristne, muslimske og jødiske miljøer her og i udlandet.

Læs mere på Lars Muhls hjemmeside: http://larsmuhl.com/dk

kl. 9.00

kl. 9.30

kl. 10.30

kl. 13.00

kl. 14.00

kl. 14.30

kl. 15.15

Program for lørdag, den 20. april 2013

Morgenmeditation i kirken v/ Jette Dahl

Oplæg v/ Lene Højholt

Meditation i praksis med efterfølgende samtaler i

grupper og i plenum/ v Lene Højholt

Pause med frugt undervejs

Frokost med efterfølgende kaffe/the

Opsamling v/Jette Dahl

Meditativ gudstjeneste v/ Jette Dahl

Kaffe/the med farvel og på gensyn

Lene Højholt

Lene Højholt

Lene Højholt er forfatter, sognepræst, cand. mag. i

kristendomskundskab, psykologi og kunsthistorie. Hun har i

mere end 20 år formidlet vejledning igennem undervisning,

kurser, retræter, pilgrimsvandringer og individuelle samtaler.

Lene Højholt leder bl.a. pilgrimsrejser til Assisi. I 2006 udgav hun

”Vejen – meditativ fordybelse i Johannesevangeliet”. Bogen kan

læses som en beskrivelse af den kristne trosvej, og den kan

anvendes som vejledning og inspiration i en personlig

trosfordybelse. I 2011 udkom ”At blive menneske – meditativ

fordybelse i den bibelske urfortælling”.

Bogen giver inspiration til det søgende menneske, som har brug for et bevidsthedslandkort for

at finde vej ud af jegets lukkede virkelighed og ind i sindets åbne landskab, hvor mødet med Gud

kan blive muligt.

Læs mere på Lene Højholt´s hjemmeside: http://www.lenehojholt.dk

More magazines by this user
Similar magazines