Fokus 3, 2010 - Ricoh

ricoh.no

Fokus 3, 2010 - Ricoh

F O K U

S NR.

ET MAGASIN FRA

RICOH NORGE AS

3 • 2010

• UMB og Ricoh - en suksesshistorie

• Total Green Office Solution

• Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet

- tre ting på én gang!

• Business Driver Program

• Pick of the Year 2010

• Kjører du miljøvennlig?


SIDE

2

Fokus utgis av:

Ricoh Norge AS

Kommer ut fire ganger årlig

Opplag: 8 500

Trykk: Rolf Ottesen AS

Trykket på svanemerket papir og med

svanemerkede trykkfarger

MILJØMERKET

INNHOLD

Kjære leser!

SIDE 3

241

Trykksak

728

UMB og Ricoh - en suksesshistorie

SIDE 4

Hovedkontor:

Gjerdrums vei 11, Nydalen Park,

0484 OSLO

Postboks 4873 Nydalen,

0422 OSLO

Telefon: 22 58 78 00

Telefaks: 22 58 78 88

E-post: post@ricoh.no

Internett: www.ricoh.no

Redaksjonen:

Tone Pedersen

Jan Tore Pettersen

Jane K. Larsen

Tove Heyerdahl

Medarbeidere til denne utgaven:

Hege Winther

Anders Standal

Jarl Jonsson

Gi oss gjerne tilbakemeldinger!

Kontakt oss på e-post: fokus@ricoh.no

Noen fakta om Ricoh Norge AS

• 181 ansatte

• 8 avdelingskontorer i Norge

• landsdekkende forhandlernett

• omsatte i FY 2009 for ca. 360 mill.

• sertifisert i henhold til ISO 14001

• datterselskap av Ricoh Europe Holding PLC

i Storbritannia

Total Green Office Solution

Kvalitet, lønnsomhet og miljøbevissthet

- tre ting på én gang!

Business Driver Program

Ricoh lanserer nå Business Driver Program og

web-to-print-applikasjonen NowPrint.

Pick of the Year 2010

Kjører du miljøvennlig?

Brukertipset

Ricoh Woman’s British Open 2010

Beregn og spar!

SIDE 6

SIDE 8

SIDE 10

SIDE 11

SIDE 12

SIDE 14

SIDE 15

SIDE 15


SIDE

3

Kjære leser,

Nå nærmer vi oss raskt mørkere og kaldere tider, kanskje

med blandede følelser for de fleste av oss. I Ricoh er det

fortsatt full fart, og høsten frister med store arrangementer

og høy aktivitet.

13. oktober er det igjen duket for Ricohs kundeseminar. I

år har arrangementet både nytt navn og en ny vri. Nå heter

det Ricoh Solutions Conference. Her vil vi formidle våre

fokusområder i tiden fremover, og vi får også besøk av

spennende foredragsholdere fra næringslivet.

Vårt fokus fremover er at våre kunder skal få den beste

løsningen totalt sett. Ikke bare i forhold til produktene våre,

men også i forhold til service og oppfølging. For å få til dette

foregår det kontinuerlig opplæring av spesialister, supportapparat

og konsulenter for å kvalitetssikre våre leveranser av

både kjente og nye løsninger. Denne høsten vil vår avdeling

for teknisk support trene 150 personer fra avdelingskontorer

og forhandlere. Dette gjør vi for at vi skal kunne følge opp

kundene våre på best mulig måte.

God lesning!

Miljø har i mange år vært et av de viktigste satsingsområdene

for Ricoh. Alle våre produkter er designet for å

redusere belastningen på miljøet, samtidig som returordninger

og gjenbruk står øverst på vår prioriteringsliste.

I denne utgaven av Fokus kan du lese flere miljørelaterte

saker, blant annet om lanseringen av Total Green Office

Solution og Ricohs livssyklus designprosess. Alle våre

teknikere har gjennomgått kurs i økonomisk kjøring i regi

av NAF, så i dette nummeret får også du tips om hvordan du

kan kjøre på en mer økonomisk og miljøvennlig måte.

Svein Liebig-Larsen

Country Manager


SIDE

4

UMB og Ricoh

På Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås har

de brukt både Ricoh-maskiner og kortløsning lenge.

Da det var tid for at maskinparken skulle byttes ut,

ble det utlyst en minikonkurranse blant leverandørene

til Uninett-avtalen, der Ricoh kom desidert

best ut.

Uninett er et konsern som leverer nett og IKT-tjenester til

høyskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner. I 2008

inngikk Uninett en treårig rammeavtale med ulike

leverandører om å levere utstyr og løsninger til universiteter

og høyskoler over hele landet. Ricoh ble valgt til å levere

skrivere, multifunksjonsmaskiner og SafeCom kortløsning.

Da UMB i sommer bestemte at de skulle bytte ut maskinene

sine og ha kortløsning med ny funksjonalitet, gjennomførte

de en minikonkurranse mellom Ricoh, Xerox og Atea i

levering av utstyr. Ricoh ble valgt fordi de leverte den beste

besvarelsen.

Fra venstre Anders Standal, Jostein Taksdal og Magnus Stuve Thomassen.

– Vi har hatt Ricoh-maskiner og kortløsning i administrasjonen

før, så vi var kjent med produktene. Vi har vært

fornøyde med maskinene tidligere, så det var fint for oss at

det ble Ricoh-maskiner igjen. De nye maskinene har fungert

veldig bra, og oppfølgningen fra Ricoh har også vært svært

bra, forteller Jostein Taksdal, rådgiver i IT-seksjonen på

UMB.

Produktene på UMB er 11 MP C4000 og seks SP 4210N,

alle med fullintegrert SafeCom-løsning med betaling via

nettet. Maskintypene ble valgt av de IT-ansvarlige på UMB i

samarbeid med Anders Standal i Ricoh Norge.

– Vi ønsket å ha så få ulike maskiner som mulig, slik at det

ble enkelt for oss å administrere, forteller Jostein. Siden de

hadde vært fornøyd med den gamle skriverparken, ble denne

brukt som utgangspunkt når de skulle finne nye maskiner.

I tillegg la de stor vekt på papirkapasitet.

– Basert på erfaringene fra den gamle løsningen valgte vi

derfor løsninger som har vist seg spesielt driftssikre,

minimerte utstyret på maskinene og standardiserte på to

maskintyper. Nå har de blant annet bare to tonertyper å

forholde seg til, forteller Anders.

– Det enkle er ofte det beste, og det gjaldt også her,

fortsetter han.

Maskinene ble raskt satt inn i nettverket, og SafeCom med

betalingsløsning ble implementert. Det nye med denne

løsningen, er at studentene fyller opp en utskriftskonto via en

nettbetalingsløsning som er koblet til studentkortet.

Studentene registrerer selv kortene opp mot den nye

løsningen.


SIDE

5

- en suksesshistorie

Urbygningen på UMB.

1. september var de nye maskinene i drift. Anders hadde

opplæring på løsningen til både IT-seksjonen og Studentenes

datatjeneste. Dette er en tjeneste som består av studenter

som er ansatt av IT-seksjonen, og som jobber med support

til medstudenter. Det er Studentenes datatjeneste som mottar

alle tilbakemeldinger, spørsmål og klager fra studentene.

– De nye maskinene og den nye betalingsløsningen har gått

smertefritt så langt, og vi har fått få klager. Spørsmålene vi

har fått, har stort sett gått på hvordan studentene skal få

kortene til å fungere og hvordan de overfører penger til

kortene, sier Magnus Stuve Thomassen i Studentenes

datatjeneste.

– En annen stor fordel med den nye løsningen, er at hvis

studentene mister kortet sitt, så ligger pengene fortsatt på

utskriftskontoen. Før mistet de pengene også, fortsetter han.

I dag, et par uker etter implementering, er det ca 1000

studenter som har registrert seg med studentkortet sitt og

som bruker løsningen. Dette utgjør ca ¼ av alle studentene

på UMB.

Dette har vært en vellykket implementering fra prosjektstart

til slutt, takket være et godt samarbeid mellom ansvarlige i

UMB og Ricoh.

– Dette er uten tvil en svært god løsning for oss, avslutter

Magnus Stuve Thomassen.


SIDE

6

Total Green Office Solution

I 2010 ble Ricoh anerkjent av Global 100 som et av verdens

mest bærekraftige selskaper for sjette år på rad. Dette er bare

én av mange anerkjennelser Ricoh har fått for sitt miljøarbeid.

I mange år har miljøhensyn vært en innarbeidet del av måten

vi jobber på, og vi synes dette er en helt naturlig del av det

å drive forretninger. Derfor har vi ikke vært så opptatt av å

kommunisere vår grønne tankegang til kundene våre. Dette er

i ferd med å endre seg. Det er på tide å la folk få vite at Ricoh

er gode på miljø!

For en tid tilbake ble det foretatt en spørreundersøkelse

blant 1000 ledere i selskaper over hele verden, som viste at

hensynet de tar til miljøet har doblet seg de siste fire årene.

70 % av alle organisasjoner bruker nå kostnadsreduksjon på

grunn av redusert strømforbruk for å måle hvor suksessrike

miljøtiltakene deres har vært.

Ricoh tenker miljø på alle stadier av forretningsdriften. Målet

vårt er at produktene skal være miljøvennlige gjennom

hele livssyklusen. Dette mener vi er viktig både for oss selv

og kundene våre. For at kundene skal velge oss som en

miljøvennlig forretningspartner, er det viktig å bevise at vi

har profesjonelle tjenester så vi kan evaluere, designe og

implementere teknologier som støtter miljøtiltak, har maskinog

programvare som understøtter tjenestene og kan bevise at

vi har bærekraftig forretningspraksis også internt.

Total Green Office Solution

Folk tenker ofte at økologi og økonomi alltid går i veien for

hverandre. Det koster penger å tenke miljø, så dette ødelegger

profitten. Men stemmer dette, egentlig?

Dokumentproduksjon kan brukes som eksempel for å

motbevise påstanden ovenfor. Hvis man reduserer antall

maskiner i maskinparken bruker man mindre strøm og mindre

papir, noe som er viktig fra et miljømessig standpunkt. I

tillegg sparer man penger. Dette viser at økologi og økonomi

faktisk går hånd i hånd.


SIDE

7

Det er nettopp en reduksjon i antall maskiner i maskinparken

som er hovedpoenget i Ricohs TCO-tjeneste. Fordelen er

tredobbel: det blir mer synlig hvor kostnadene ligger, de

totale kostnadene reduseres og det blir lettere å sette opp

budsjetter og lage prognoser. I tillegg er Ricoh i en særstilling

innen TCO fordi de inkluderer miljørelaterte elementer i

analysen. Ricohs tjeneste vil redusere både kundens CO2-

utslipp og TCO samtidig! Dette kaller vi Total Green Office

Solution.

FOR RICOH, GREEN MAKES BUSINESS SENSE.

Total Green Office Solution – hvordan jobber de ulike

avdelingene i Ricoh?

• Forskning og utvikling

o fremmer LCA-basert design (Lifecycle Assessment)

• Produktdesign

o kombinerer energibesparende teknologier med

produktivitet

• Produksjon og håndtering av kjemiske materialer

o jobber for miljøvennlig emballasje og utstyr på fabrikken

• Rådgivning

o gir råd om RCO-reduksjon og bærekraftig forretnings

drift (for eksempel ved hjelp av Pay Per Page Green)

• Service og støtte

o sikrer at Ricohs maskiner er miljøvennlige og fungerer

som de skal

• Innsamling og resirkulering

o jobber for et samfunn som aktivt resirkulerer

• Håndtering ved endt levetid

o jobber med en ”null-avfall-til-fyllplass”-tilnærming


SIDE

8

Kvalitet, lønnsomhet og

miljøbevissthet - tre

ting på én gang!

I den andre delen i serien om Ricoh som miljøbedrift,

er temaet Ricohs livssyklusdesign. Når

Ricoh planlegger og designer nye produkter, overlates

ingenting til tilfeldighetene. Heller ikke når

det gjelder hvilken påvirkning produktet skal ha på

miljøet.

Når Ricohs avdeling for forskning og utvikling skal planlegge

og designe nye produkter, går de gjennom en designprosess

som begynner med en fullstendig evaluering av tidligere

modeller. Noen av spørsmålene som blir stilt, er: Hvilken

type komponenter ble brukt, og kan de forbedres? Hvor

enkelt var det å resirkulere maskinen? Kunne alle komponentene

lett demonteres? Kunne alle komponentene lett

gjenvinnes og resirkuleres? Hvilke materialer/komponenter

kan reduseres i vekt uten at det går på bekostning av kvalitet

og effektivitet?

På bakgrunn av informasjonen som kommer ut av svarene på

disse spørsmålene, kan man gå i gang med å utforme det nye

produktet, som på denne måten blir både mer funksjonelt

og mer miljøvennlig. Tidligere mangler og ulemper blir

eliminert.

Ricohs grunnleggende prinsipper for miljøet danner grunnlaget

for prosessen for livssyklusdesign. Gjennom å være tro

mot disse, er vi i stand til både å redusere miljøbelastningen

og skape økonomisk vekst.

I produksjonen sørger vår retningslinje ”null-avfall-tilfyllplass”

for 100 % gjenvinning av ressurser. I tillegg bruker

vi grønn energi, for eksempel vindkraft, til mange av

produksjonsprosessene.

Vi konfigurerer maskinene før vi leverer dem til kundene, og

dette gir oss muligheten til å fjerne og resirkulere emballasje.

I tillegg leveres produktene ofte med tog i stedet for via vei,

noe som har gitt besparelser i kostnader og redusert utslipp

på mer enn 30 %.

Hele vår produktportefølje oppfyller eller overgår kravene i

europeisk miljølovgivning. Bruk av teknologier som Quick

Start-up og GelJet reduserer påvrikningen på miljøet

ytterligere. Les mer om disse og andre teknologier i neste

utgave av Fokus.

Når maskinene har gjort tjenesten sin og skal avhendes,

samler vårt nettverkt av grønne sentre inn maskinene og

resirkulerer brukte deler. Alle gjenbrukte produkter er fullt ut

rehabilitert slik at de tilfredsstiller Ricohs høye kvalitetsstandarder.

For Ricohs kunder betyr dette at de ikke bare

får produkter av høy kvalitet, men også at disse produktene

tilfredsstiller alle miljømessige krav.

Designprosessen

Etter at avdelingen for forskning og utvikling har gått

gjennom de tidligere modellene for å finne ut hva som

kan forbedres, begynner selve produksjonen av produktet.

Fokuset på økt bruk av gjenbrukte og gjenvunnede deler er

høyt, og innovasjon på dette nivået reduserer CO2-utslippet i

materialproduksjonen.


SIDE

9

Ricohs grunnleggende prinsipper for miljøet:

1.

Ikke bare etterkommer vi lokale og utenlandske miljøbestemmelser,

vi setter også egne mål for å redusere belastningen

på miljøet med hensyn til samfunnets forventninger, og vi

bestreber oss på å nå våre mål.

2.

Vi anstrenger oss for økt teknologisk utvikling, samtidig som

vi opprettholder og forbedrer våre miljøbevarende systemer.

3.

I utvikling, design og drift av egne fabrikker vurderer vi alltid

om dette påvirker miljøet. Vi anstrenger oss for å hindre

forurensning, utnytte energi og ressurser effektivt samt

redusere og behandle avfallsprodukter på en forsvarlig måte.

4.

Gjennom hvert trinn, fra planlegging, utvikling, innkjøp

og produksjon til salg og service, logistikk, bruk, gjenvinning

og avhending, tilbyr vi produkter som påvirker miljøet

minimalt og tar maksimalt hensyn til sikkerhet.

5.

Gjennom opplæring ønsker vi å øke miljøbevisstheten til alle

våre ansatte, slik at vi utvikler et aktivt engasjement fra hver

enkelt.

6.

I alle land og regioner der vi er representert arbeider vi

tett med lokale myndigheter. Vi bidrar til samfunnet ved å

bekjentgjøre våre aktiviteter og støtte miljøbevarende tiltak.


SIDE

10

Business Driver Program

Ricoh lanserer nå Business Driver Program og web-to-printapplikasjonen

NowPrint. Løsningene vil bli tilgjengelige i

Norge i løpet av oktober.

Ricoh Business Driver Program er et unikt program der

registrerte brukere får eksklusiv tilgang til en nettsideportal

som inneholder tips, råd og veiledning tilpasset brukerens

personlige profil og marked. Det er kun brukere av Ricohs

produksjonsutskriftsprodukter som får tilgang til

programmet.

– Business Driver Program er et stort prosjekt Ricoh har

investert mye i, forteller Erik Barø, produktsjef, Production

Print Norge. Her får kundene tilgang til webinarer,

e-læringskurs og informasjon om arrangementer Ricoh deltar

på, i tillegg til mer generell produktinformasjon, markedsinformasjon,

whitepapers og lignende. Det spesielle her er at

informasjonen spesialtilpasses, slik at en selger til et

kommersielt trykkeri vil få informasjon om hvordan han skal

selge inn et spesifikt produkt i sitt marked og til sine kunder,

mens en innkjøpsansvarlig til en stor bedrift vil finne informasjon

som er tilpasset det markedet hun har, fortsetter han.

Som en del av Business Driver Program lanseres web-toprint-løsningen

NowPrint. Med dette programmet kan man

lage, redigere, forhåndsvise og bestille dokumenter online.

Denne løsningen krever ikke en en lokal server, noe som gjør

det svært lønnsomt å bruke.

– Dette er et utrolig bra program fordi man ikke trenger

omfattende IT-kunnskaper internt for å bruke det. I tillegg

fungerer det for både små og store bedrifter. Man kan bare

logge seg på og bestille trykksaker raskt og enkelt, sier Erik.

Man kan også forhåndsvise dokumentene, slik at man er sikker

på at de ser ut som de skal før de sendes i trykken.

Business Driver Program er nå åpent for registrering.

Foreløpig er både portalen og NowPrint på engelsk, men en

norsk versjon vil komme i løpet av høsten.

For mer informasjon om Business Driver Program og

for registrering (velg UK), gå til

http://www.ricoh-europe.com/solutions/productionprinting/business-driver-programme/index.xhtml

For mer informasjon om NowPrint, gå til

http://www.ricoh.no/products/production-printing/NowPrint.jsp


Pick of the Year 2010

SIDE

11

Buyer’s Laboratory (BLI), et ledende, uavhengig

testlaboratorium, anerkjenner gelskriveren

GX e5550N ved å gi den ”Pick of the Year”-prisen i

kategorien enkeltfunksjons blekkskriver.

Store deler av utskriftsbransjen fokuserer på raske, høyt

prisede laser- og LED-modeller. Likevel kan det se ut som

at folk har begynt å oppdage blekkskriverne, spesielt i de

mindre kontormiljøene.

Ricoh Aficio GX e5550N bruker, som de andre gelskriverne,

gelé i stedet for blekk. Geleen tørker raskt og sitter der.

I tillegg takler den alle typer papir, forteller Berit Myrlien,

produktsjef for gelskrivere i Ricoh Norge.

Når GX e5550N ble testet på testlaboratoriet, brukte testerne

både markeringspenn og sølte vann på utskriftene for å teste

geleens holdbarhet. Likevel ble ikke utskriftene ødelagt, som

”vanlige” utskrifter hadde blitt.

GX e5550N har ECOnomy Color-modus. Dette betyr at

man får farge til omtrent samme pris som svart-hvitt uten at

kvaliteten på den svarte teksten blir noe dårligere. Dermed

skiller GX e5500N seg ut fra andre blekkskriverprodukter.

Tonerkassettene har lang levetid, så maskinen er i tillegg

rimelig å bruke. Maskinen bruker lite strøm og har dermed

liten påvirkning på miljøet. I tillegg er noen av komponentene

laget av plantebasert plast, noe som gjør skriveren spesielt

miljøvennlig. Med denne maskinen viser Ricoh enda

tydeligere at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd.

Maskinen vant Pick of the Year-prisen fordi den er imponerende

enkel å bruke, har jevnt fargetrykk og er økonomisk

i bruk.


SIDE

12

Kjører du miljøvennlig?

I sommer deltok alle teknikerne i Ricoh Norge på

kurs i miljøvennlig og økonomisk kjøring på NAFhuset

i Oslo. Dette ble en aha-opplevelse for de

aller fleste.

I månedsskiftet juni/juli ble alle teknikerne i Ricoh Norge,

på initiativ fra miljøgruppa, invitert til kurs i økonomisk

og miljøvennlig kjøring, som ble holdt i regi av NAF og

Metro trafikkskole. Teknikerne i Ricoh Norge tilbakelegger

et betydelig antall kilometer i løpet av et år, og spørsmålet

var om det er mulig både å redusere miljøbelastningen og

spare drivstoff samtidig. Det ble også satt fokus på at man

har ekstra forpliktelser og ansvar når man kjører en bil med

Ricoh-logo.

Kurset begynte med en teoridel, der deltakerne fikk informasjon

om tips til hvordan de kan kjøre mer økonomisk og miljøvennlig.

I tillegg fikk de se en video som illustrerte hvordan

man skal og ikke skal kjøre. Noen av tipsene deltakerne fikk,

kan du se lenger ned i artikkelen.

Etter teoridelen skulle deltakerne prøve ut det de hadde lært

i praksis. De ble delt inn i grupper og kjørte en fastsatt rute i

Oslo sammen med en sjåførlærer. Først skulle de kjøre med

en aggressiv kjørestil. Deretter kjørte de samme rute der de

brukte det de hadde lært. Leder for miljøgruppa, Jarl

Jonsson, deltok også på kurset og var med i en av bilene.

– Jeg tror alle fikk en aha-opplevelse når det illustreres

hvor enkelt det er å redusere forbruk og utslipp og samtidig

redusere stressnivået, uten å bruke særlig lenger tid på

reiseruten, forteller han.

Etter at alle kursdeltakerne hadde fått prøve seg i trafikken,

ble de ulike resultatene gjennomgått. Spørsmålet var om det

hadde lønt seg å bruke tipsene de hadde fått på teoridelen av

kurset. Var det noen forskjell på aggressiv og rolig kjørestil?

– Deltakerne fikk virkelig se hvor lite som egentlig skal til for

å redusere drivstofforbruket med over 20 %, samtidig som

man i praksis ikke bruker noe lenger tid på å forflytte seg fra

A til B, fortsetter Jarl.

Og han var ikke alene om å bli forbauset. Resultatene viste

at det var over 33 % forskjell mellom billigste og dyreste

kjøring. I tillegg kom den som hadde kjørt mest økonomisk

raskere frem enn den som hadde kjørt minst økonomisk.

– I etterkant lot vi deltakerne evaluere kurset, og tilbakemeldingene

vi har fått, er at deltakerne er svært godt fornøyd, og

at de har god nytte av kurset i sin arbeidshverdag, sier Jarl.

23 av 28 deltakere som svarte på evalueringen opplyste

at det var sannsynlig eller svært sannsynlig at de kom til å

endre sin kjørestil som følge av kurset.

– I etterkant kommer miljøgruppa til å følge opp deltakerne,

slik at fokuset på en grønn kjørestil blir opprettholdt.

I Kristiansand er de allerede i gang med en intern konkurranse

med avlesning av snittforbruk, avslutter Jarl.

Tips til mer økonomisk og miljøvennlig kjøring:

• Hopp over gir (1-3, 3-5/6)

• Hold avstand slik at du får oversikt over trafikkbildet og tid

til å planlegge kjøringen (rundkjøringer og lyskryss osv.)

• Unngå stopp! Hold flyten.

• Ikke la andre bestemme din kjørestil (ikke heng deg på de

som kjører foran osv.). Dette øker stressnivået og hindrer

oversikt over trafikkbildet.

• Brems på giret (0 kutt) før lyskryss osv. Ikke trå inn

clutchen, og la bilen trille på tomgang.

•Akselerer til ønsket hastighet med 2 - 3 gir, og legg deretter

inn høyeste gir (høyt gir, lavt turtall).

• Unngå unødig taklast.

• Sørg for at du har riktig lufttrykk.

Kursleder Anders Bruun fra Metro Trafikkskole


SIDE

13

Konsentrerte kursdeltagere

Kursbilene


SIDE

14

Brukertipset

Slik lagrer du ikonbaserte innstillinger i ny utskriftsmeny (f.eks. hefteinnstilling):

1. Velg skriv ut og gå inn på Egenskaper.

2. Klikk på fanen for Detalj. innstillinger og velg Hefte og Magasin.

3. Klikk så på fanen for Etterbehandling og velg Hefte med 2 stifter i rygg. Velg deretter fanen

Registrer gjeldende innstillinger …

4. Skriv inn navnet du ønsker at ikoninnstillingen skal ha, og bekreft med OK.

5. Ikonet med lagrede innstillinger vil nå være tilgjengelig under fanen

Forhåndsinnst. ett-trykk.


SIDE

15

2010

Ricoh Woman’s British Open

29. juli til 1. august ble årets Ricoh Women’s

British Open arrangert på The Royal Birkdale Golf

Club i Southport, England. Vår egen Suzann ”Tutta”

Pettersen deltok i turneringen.

Women’s British Open er en tradisjonsrik golfturnering

som har vært spilt i mer enn 30 år. Da Ricoh tok over som

hovedsponsor for arrangementet i 2007, gikk turneringen

inn i historiebøkene da den ble den første golfturneringen for

kvinner som ble spilt på ”golfens vugge”, St. Andrew’s.

Årets arrangement ble en stor suksess for Ricoh, som i

forkant både arrangerte konkurranse for de ansatte med

muligheten til å vinne VIP-billetter og ga de ansatte anledning

til å ta med seg kunder. Ricoh hadde i tillegg til selve

sponsingen ulike miljøtiltak på arrangementet. Blant annet

lovte Ricoh å plante ett tre for hver birdie, fem trær for hver

eagle og 1000 trær for albatross og hole-in-one i løpet av

turneringens fire runder.

Norges Suzann Pettersen havnet på 14. plass, én under par.

Ricoh-ambassadøren Paula Creamer kom på 21. plass, to

over par.

Ricoh-ambassadør Paula Creamer

Turneringen ble for øvrig vunnet av Yani Tseng fra Taiwan, 11

under par.

Beregn og spar!

Etter lanseringen av, og suksessen med rådgivningstjenesten

Pay Per Page Green, kommer nå Ricoh-kalkulatoren. Dette er

en online miljøkalkulator der brukeren kan få en idé om hvor

mye de kan spare ved å bruke PPP Green.

Ved hjelp av kalkulatoren kan brukeren se hvor mye de

kan spare både økonomisk og miljømessig ved å bytte ut

enkeltfunksjonsprodukter med nye multifunksjonsmaskiner

fra Ricoh. Brukerne kan deretter enten laste ned resultatene

eller få dem tilsendt via e-post.

Selv om resultatene ikke er ment å være 100 % nøyaktige,

er tallene som vises basert på faktiske produkter. Dermed

kan resultatene være en svært god indikasjon på faktiske

besparelser. Kalkulatoren kan brukes for alle produkter og

modeller, og den måler energiforbruk, CO2-utslipp og avfall

fra rekvisita.

Kalkulatoren blir tilgjengelig i slutten av september. Du vil

finne den på Ricohs miljøsider og under styringsløsninger.


Returadresse:

Ricoh Norge AS

Postboks 4873, Nydalen

0422 OSLO

B

Individuell suksess oppnår du ved å omgi deg

med de riktige personene, verktøyene og løsningene.

Kombinert fokus

fører til suksess

Inspirasjon finnes overalt.

Moving Ideas Forward.

ricoh-europe.com

Office Solutions Production Printing Managed Document Services

More magazines by this user
Similar magazines