Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

rm.dk

Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Oluf Palmes Allé 26, 8200 Århus N

Lokale 5

Torsdag d. 3. januar Fredag d.4. januar Mandag d. 7.januar Tirsdag d. 8. januar Onsdag d. 9. januar

8.30 – 9.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00 9. 00 – 15.00 9.00 – 11.00

Morgenkaffe m. brød Sygepleje mellem Tidens betydning i Professionsidentitet Realkompetencevurdering

Åbningsouverture pakker og personer professionel praksis & Specialisering v/ Ulla Nistrup

v. Dalgas Jamband

pædagogisk Konsulent,

Kl.9.00 – 10.15 Hvordan legitimerer Making it short: Hvilken betydning vil Master i læreprocesser,

Specialisering i RM sygeplejersker deres sygepleje i korte de forandringer, der VIA University College

v/ Claus Graversen, arbejde med

kontakter

finder sted aktuelt

chefsygeplejerske, behandling og

v/ Karin Bundgaard, have for

PSL

rehabilitering?

cand.cur, ph.dX, sygeplejerskers 11.00 – 12.00

10.30 – 12.00

Kirurgisk

professionsidentitet? Forskningsbiblioteket

Præsentation

v/ Niels Sandholm Gastroenterologisk v/ Bolette Holck, v/ Hanne Munch

Baggrund for forløbet Larsen, lektor, Ph.d., Afdeling, Aarhus Klinisk underviser Kristiansen Leder af

v/Tina Back, HR Udd. sociolog og

Universitetshospital sygeplejerske, Psykiatrisk

Uddannelsesprogram sygeplejerske

supervisor,

Forskningsbibliotek

v/ Lisbeth Dybro

Neurologisk Klinik,

Deltagerne

Rigshospitalet

v/ Gitte Brunebjerg

Frokostpause 12.00 – 13.00

13.00 – 14.45

Rationaler og dogmer

og andre sandheder.

v/ Sidsel Vinge,

cand.merc.,

P.hd.,KORA

14.45 – 15.00

Opsamling

13.00 – 15.00

Etiske overvejelser i

professionel praksis

v/ Hanne Juul Reinhold

Afdelingssygeplejerske,

Sygepleje Etisk Råd,

DSR

13.00 – 15.00

Oplevelse af tid:

mellem professionel

praksis og psykisk

sygdom

v/Rasmus Johnsen,

cand.mag. i filosofi,

Ph.d., CBS

Emnet fortsat 13.00 -15.00

Teoretisk og praktisk

kundskab

Eftertanke på arbejdet på

modulet

Indkaldelse af forslag til

Åbne Dage

v/ Lisbeth Dybro, CFK

v/ Gitte Brunebjerg, CFK

Modul 1: Introduktion


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Oluf Palmes Allé 26, 8200 Århus N

Lokale 6

Torsdag d. 10. januar Fredag d. 11. januar Mandag d. 14. januar Tirsdag d. 15. januar Onsdag d. 16. januar

9.00 – 14.00

Sundheds- og

sygdomsbegreber

v/ Uffe Juul Jensen,

professor i filosofi

9.00 – 15.00

Psykopatologi,

farmakologi og

psykoedukation

indenfor

psykoseområdet

v/ Elanor Roberts

Jensen, reservelæge,

afdeling for Psykoser,

Risskov,

9.00 – 15.00

Bipolar lidelse,

psykopatologi,

farmakologi,

psykoedukation v/

Erik Roj Larsen,

Overlæge,

Speciallæge i

psykiatri, ph.d.

Leder af

Ambulatorium for

Mani og Depression,

Risskov

9.00 – 12.00

Selvmordsscreening

v/ Hanne Lykkeskov

Nielsen,

Cand.psych.aut.,

Klinik for

Selvmordsforebyggelse,

Risskov

9.00 – 15.00

Personlighedsforstyrrelser

v/Anne Helene Døssing

Blaabjerg, Psykolog,

Klinik for

personlighedsforstyrrelser

14.00 – 15.00

Opsamling på holdet

v/Gitte Brunebjerg

Frokostpause 12.00 – 13.00

Emne forsat Emne forsat 12.30 – 15.00

”Bag om borderline”

v/ Erfaringsekspert,

Karin Dyhr

Emne fortsat

Modul 2: Specialisering – Affektive lidelser


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Oluf Palmes Allé 26, 8200 Århus N

Lokale 6

Torsdag d.17. januar Fredag d. 18. januar Mandag d. 21. januar Tirsdag d. 22. januar Onsdag d. 23. januar

9. 00 – 15.00

Dobbeltdiagnoser

v/

Lars Merinder

Merinder, overlæge

Afsnitsleder

Rusmiddelpsykiatri,

Risskov

og Søren Søberg

Hansen, psykolog

9. 00 – 15.00

Simulatorundervisning,

SkejSim v/ Eva

Byakika, EPJ- og

Udviklingskoordinator,

Risskov

9. 00 – 11.30

Erfaringsekspert i

dobbeltdiagnoser v/

Klaus Seeberg

9. 00 – 15.00

Depressive patienters

oplevelse af første

indlæggelse på

psykiatrisk hospital v/

Sanne Toft Kristiansen,

Kvalitets- og

Udviklingssygeplejerske,

MKS,

Psykiatrisk Modtagelse,

Risskov

9. 00 – 12.00

Feltet mellem

diagnoser og

individualitet set

med filosofiske briller

v/ Rasmus Lind,

filosof

Frokostpause 12.00 – 13.00

Emne fortsat Emne forsat 12. 30 – 15.30

Brøset Violence

Checklist v/

Jakob Hvidhjelm

sygeplejersker,

Ph.d.- studerende

Emne fortsat 13 – 15.00

Afslutning på

modulet v/Gitte

Brunebjerg

Modul 2: Specialisering – Affektive lidelser


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Oluf Palmes Allé 26, 8200 Århus N

Lokale 6

Torsdag d. 10. januar Fredag d. 11. januar Mandag d. 14. januar Tirsdag d. 15. januar Onsdag d. 16. januar

9.00 – 14.00

Sundheds- og

sygdomsbegreber

v/ Uffe Juul Jensen,

professor i filosofi

9.00 – 15.00

Psykopatologi,

farmakologi og

psykoedukation

indenfor

psykoseområdet

v/ Elanor Roberts

Jensen, reservelæge,

afdeling for Psykoser,

Risskov

9.00 – 15.00

”Complianceproblemer

hos mennesker med

skizofreni – kan

psykoedukation bedre

dette?”

v/ Dorthe Mundbjerg

Cand. cur.,

9.00 – 12.00

Selvmordsscreening

v/ Hanne Lykkeskov

Nielsen,

Cand.psych.aut.,

Klinik for

Selvmordsforebyggelse,

Risskov

9.00 – 15.00

Personlighedsforstyrrelser

v/Anne Helene

Døssing Blaabjerg,

Psykolog,

Klinik for

personlighedsforstyrrelser,

14.00 – 15.00

Opsamling på holdet

v/Gitte Brunebjerg

Frokostpause 12.00 – 13.00

Emne forsat Emne forsat 12.30 – 15.00

”Bag om borderline”

vKarin Dyhr, /

Erfaringsekspert

Emne fortsat

Modul 2: Specialisering - Psykoser


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Oluf Palmes Allé 26, 8200 Århus N

Lokale 6

Torsdag d.17. januar Fredag d. 18. januar Mandag d. 21. januar Tirsdag d. 22. januar Onsdag d. 23. januar

9. 00 – 15.00

Dobbeltdiagnoser

v/

Lars Merinder

Merinder, overlæge

Afsnitsleder

Rusmiddelpsykiatri,

Risskov

og Søren Søberg

Hansen, psykolog

9. 00 – 15.00

Metoden Guidet Egen-

Beslutning som

intervention i den

kliniske

sygeplejepraksis v/

Rikke Jørgensen.

Sygeplejerske, Ph.d.-

studerende

9. 00 – 11.30

Erfaringsekspert i

dobbeltdiagnoser v/

Klaus Seeberg

9. 00 – 15.00

Simulatorundervisning,

SkejSim v/ Eva

Byakika, EPJ- og

Udviklingskoordinator,

Risskov

9. 00 – 12.00

Feltet mellem

diagnoser og

individualitet set med

filosofiske briller v/

Rasmus Lind, filosof

Frokostpause 12.00 – 13.00

Emne fortsat Emne forsat 12. 30 – 15.30

Brøset Violence

Checklist v/

Jakob Hvidhjelm

sygeplejersker, Ph.d.-

studerende

Emne fortsat 13.00 – 15.00

Afslutning på modulet

v/Gitte Brunebjerg

Modul 2: Specialisering - Psykoser


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Kursussted: VIACenter For Undervisningsmidler, A.I. Holmsvej 97, 7400 Herning

Torsdag d. 24. januar Fredag d. 25. januar Mandag d. 28. januar Tirsdag d. 29. januar Onsdag d. 30. januar

9.00 – 15.00

Sygeplejersken som

igangsætter og

facilitator

v/ Ib Ravn, lektor,

Ph.d., Aarhus

Universitet, Campus

Emdrup

9.00 – 15.00

Lovgrundlaget for at

videregive

informationer til

tredjepart

v/ Kent Kristensen,

lektor, Ph.d.jur,

Juridisk Institut,

Syddansk Universitet

9.00 – 15.00

Helhed for patienten

& specialisering for

fagpersonen

v/ Bente Pedersen,

sygeplejerske, MHH

ledende sygeplejerske

i Psykiatriens Hus,

Region Midtjylland

9.00 – 15.00

Telecare – en vej til

bedre sygepleje i

psykiatrien?

v/Britta Ravn,

sygeplejerske,

centerleder, Center

for Telemedicin,

Region Midtjylland

9.00 – 15.00

Planer som redskab til

samarbejde og

koordinering

v/ Pia Bille, cand.

techn. soc., social

chef Region Sjælland

Frokostpause 12.00 – 13.00

Emnet fortsat Emnet fortsat Emnet fortsat Emnet fortsat Emnet fortsat

Modul 3: Samarbejde & Koordinering


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Kursussted: VIACenter For Undervisningsmidler, A.I. Holmsvej 97, 7400 Herning

Torsdag d. 31.januar Fredag d. 1. februar Mandag d. 4. februar Tirsdag d. 5. februar

10.00 – 12.00

Hvorfor er der

opmærksomhed på

overdødeligheden

hos psykiatriske

9.00 – 12.00

Hjertekarsygdomme

9.00 – 12.00

At arbejde med KRAMfaktorer

v. Charlotte Kaae Smidt,

udviklingssygeplejerske,

9.00 – 11.00

Motivation på tværs af

sejre og fiaskoer

v. Anja Budde,

Underviser med

patienter? v/ Anette

cand. scient. soc., Aalborg Brugerbaggrund, CFK

Riisgaard Ribe,

Psykiatriske Sygehus,

Læge, Ph.d.-

Retspsykiatrisk Afdeling E,

Region Nordjylland

studerende

Frokostpause 12.00 – 13.00

13.00 – 16.00

Endokrinologi v/

Søren Gregersen

Overlæge, lektor,

Ph.d.

Medicinsk-

Endokrinologisk

Afdeling, Århus

13.00 – 15.00

Lungemedicin

13.00 – 15.00

Motions betydning for

psykiatriske patienter

v. Lene Nyboe, can. scient.

san., phd-studerende,

ledende fysioterapeut,

Fysioterapeutisk

Ambulatorium MA5, Afd. M,

Aarhus Universitetshospital,

Risskov

ÅBEN DAG

Modul 4: Fysisk sundhed & sygdom


Kompetenceudvikling for sygeplejersker i behandlingspsykiatrien

Kursussted: VIACenter For Undervisningsmidler, A.I. Holmsvej 97, 7400 Herning

Onsdag d. 6. februar Torsdag d. 7. februar Fredag d. 8.februar Mandag d. 11.februar Tirsdag d. 12.februar

9.00 – 11.00

Status på arbejdet

med DDKM set fra

Kvalitetsafdelingen

v/ Lisbeth Damgaard

kvalitetschef, Region

Midtjylland

11.10 – 12.00

Status på arbejdet

med DDKM set fra

klinikken

v/ Agnete

Clemmensen,

kvalitetskoordinator,

Regionspsykiatrien

Vest

9.00 – 15.00

Sygeplejerskens viden

& patientens

sikkerhed

Fokus på

dokumentation,

kvalitetsudvikling og

psykiatrisk sygepleje

v/ Lene Lauge

Berring,

udviklings- og

forskningssygeplejers

ke, Region Sjælland

9.00 -12.00

Hvad kalder især på

nye indsatser?

Kliniske retningslinjer

v/ Mette Trads,

udviklingssygeplejerske

pdh-studerende, MKS,

Regionshospitalet

Randers

9.00 – 15.00

Udvikling af kvalitet i

sygeplejehandlingen i

psykiatrien.

Aktuelle erfaringer og

fremtidsperspektiver

v/ Frederik Alkier

Gildberg,

sygeplejerske, ph.d.,

forskningskoordinator,

Psykiatrisk Afdeling,

Middelfart

9.00 – 15.00

Magtanvendelse i

psykiatrien: Aktuelle

erfaringer og

fremtidsperspektiver

v/ Jesper Bak, SD,

MPH, Ph.d.stud.,

oversygeplejerske,

Psykiatrisk Center

Sct. Hans, Region

Hovedstaden

Frokostpause 12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Kritiske refleksioner

& Faglig dømmekraft

v/ Rasmus Willig,

lektor, phd, Institut

for Samfund og

Globalisering, RUC

Emnet fortsat ÅBEN DAG Emnet fortsat Emnet fortsat

Modul 5: Kvalitetsudvikling & Professionalisering

More magazines by this user
Similar magazines