Hent PDF - Sandefjord kirkelige fellesråd

sandefjord.kirken.no

Hent PDF - Sandefjord kirkelige fellesråd

SANDEFJORD

NR 4 – 2009

kirkemagasin

Sandefjordskvinnen Esther

Samuelsen bruker alt fra

motorsag til tollekniv for å gjøre

julens personer levende i tre.

Tema:

Kirkens jul

Overlever kirkemagasinet

julen?

Kirkesjef Anders

Tho etterlyser

penger til videre

drift se side 2

BUGÅRDEN MENIGHET: Politiker og kirkemann se side 11 VESTERØY MENIGHET: Fem års Solstreif se side 12

SANDAR MENIGHET: Julevandring for førsteklassinger se side 15 SANDEFJORD MENIGHET: Barnehagen er åpen se side 16


til ettertanke

aktuelt

Per Ramberg

er tidligere ordfører

i Sandefjord og nå

medlem av Bugården

menighetsråd..

La juleevangeliet

inspirere oss

Handelsstanden har begynt julefeiringen for

lenge siden. Allerede tidlig i oktober var både

julemarsipan og pepperkaker til salgs i min

nærbutikk. Den kommersialiserte jul er for

mange den dominerende siden ved julefeiringen.

Men innholdet i julefeiringen har da et

videre og større perspektiv enn bare handel

og norrøn solvervsfest.?

Den søte fortellingen om det lille barnet,

hyrdene, englene, Josef og Maria er en

radikal historie. Guds sønn kommer til oss

mennesker i en ussel stall. Der var ingen

pomp og prakt. Det luktet sikkert fjøs, og

spindelvev var pynt.

Senere i Jesu liv følger han opp dette

enkle levesettet. Han har ingen fast bopel i

sine tre virkeår. Når han mot slutten av sitt

virke skal inn i Jerusalem, velger han et esel

som ridedyr. Ikke akkurat kongelig! Historien

om Jesu komme i enkle kår står i grell

kontrast til vårt overflodssamfunn.

Kanskje den forestående jul kunne bli litt

enklere i sin ramme for noen og en hver?

Kanskje litt færre, unyttige pakker? Kanskje

gaver som heller gis til mennesker som

virkelig trenger dem? Behovene er mange og

store! Jeg kjenner familier som er enige om

at i år dropper de gaver til hverandre og gir

pengene til noen som trenger dem bedre.

De tre personene i stallen i Betlehem fikk

besøk. Det var noen som viste dem omsorg.

Hyrdene kom for å se barnet og bringe de

gode nyhetene som de hadde hørt om barnet

ute på betlehemsmarkene. De tre vise menn

kom med gaver. Også de viste omtanke for

barnet og den lille familien.

Har vi noen vi kan vise omsorg for denne

jula? Kanskje vi skulle gå på et besøk?

Kanskje vi skulle be noen som er alene hjem

til oss? La juleevangeliet inspirere oss, og ha

en god og meningsfull jul!

Økonomien i Sandefjordkirkene er

nå så svak at det går utover stillinger.

Kirkens administrasjonssjef,

Anders Tho, er ikke glad for konsekvensene

av bevilgningstørken.

Det delvis reklamefinansierte Sandefjord

Kirkemagasin står først på Anders Thos

kuttliste. Det er et tilbud han mener burde

hatt livets rett.

– Kirkemagasinet koster oss under en

krone pr. innbygger pr. utgave, så det er en

kostnadseffektiv informasjonskanal. Neste

år mangler det likevel 150.000 kroner, og

de pengene har vi ikke noe sted, forklarer

kirkens administrasjonssjef i Sandefjord.

– 150.000 kroner er et for stort løft for

menighetsrådene, for mange ansatte

lønnes allerede fra kollekt og gaver. Hvis

økonomien ikke kommer på plass, hjelper

det ikke at vi veldig gjerne vil ha dette

bladet.

Sandefjord Kirkemagasin drives av

frivillige med et innslag av ansatte. Det er

de ansatte som må kuttes hvis ikke midler

til videre drift finnes. Tho mener at likevel

veien tilbake til de gamle menighetsbladene

ikke er farbar.

– De gamle bladene ble drevet på

frivillig basis, men de var mindre omfattende.

Apparatet som distribuerte bladene

er der ikke lenger. Nå har vi et blad på linje

med byer som Tromsø og Bergen, og det

vil vi gjerne fortsette med.

Kirkesjefen fremhever at det offentlige

er pålagt å støtte menighetsråd og

fellesråd i et spleiselag mellom stat,

kommune og frivillige gaver, men Sandefjord

kommune er blant de som bevilger

minst pr. innbygger i landet. Situasjonen er

nå så skrapet at kun de aller mest nødvendige

av de lovpålagte oppgavene blir

finansiert. Den kirkelige fattigdommen er

ikke ny. I 2003 og 2005 kuttet kommunen

alle tilskuddene til ungdomsarbeid,

klokker og menighetsblader. Det gjenværende

tilskuddet fra kommunen har ikke

økt i takt med lønnsutviklingen.

– Både kirkestyret og menighetsrådene

er veldig fornøyde med dagens blad, men

vi makter ikke å videreføre dette alene.

Om politikerne kan hjelpe oss med noen

friske kroner, eller om private givere kan

bidra med gaver utover det næringslivet

allerede betaler for annonseplass, har vi en

mulighet. Men dette må på plass før jul.

Det er ingen tvil om hva Anders Tho

ønsker seg under juletreet i år.


Tho må ha

flere penger

for å redde

Sandefjord

Kirkemagasin

fra nedleggelse.

Overlever kirkemagasinet julen?

VICTOR SKIMMELAND

SANDEFJORD

kirkemagasin

2

Utgitt av Den norske kirkes menigheter i Sandefjord: Ansvarlig redaktør: Victor Skimmeland, dir. tlf. 907 58 060 / Forsidefoto: Jørgen Karlsen og

Victor Skimmeland (innfelt foto) I redaksjonen: Berit W. Degnes, Jørgen Karlsen og Inger Johanne Mørk / Annonser: Kåre Andersen, dir. tlf. 416 74 523 /

Grafisk design: Bjørn Ivar Erlandsen / Trykk: BK grafisk / Bekreftet opplag: 20.000, derav 19.477 distribuert med Posten Norge til alle husstander i Sandefjord

Bugården kirke

Menighetskontoret ligger i Bugården kirke

Adresse: Nygårdsveien 68, 3214 Sandefjord

Telefon: 33 48 94 94

Telefax: 33 48 94 95

e-post: bugarden@sandefjord.kirken.no

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Besøkstid: mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Prestenes treffetid: Prestene treffes etter avtale

Skattefrie gaver: 2480.03.54265

Sandar kirke

Menighetskontoret ligger i Sandar menighetshus

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

Telefon: 33 45 44 50

Telefax: 33 45 44 61

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

e-post: sandar@sandefjord.kirken.no

Besøkstid: mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Prestenes treffetid: tirsdag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Skattefrie gaver: 2480.04.70818

Sandefjord kirkemagasin


Sandefjordskvinnen Esther

Samuelsen bruker alt fra

motorsag til tollekniv for å gjøre

julens personer levende i tre.

leder

Verdier som ikke forandrer seg

Det norske samfunnet er i endring. Slik lød den

første setningen som havnet på blokka. Umiddelbart

slo det meg at dette var store ord, kanskje litt

for store å begynne en leder med. Men nei, ved nærmere

ettertanke er det nettopp dette som beskriver tanker som

har fulgt meg en tid.

Min bestefar ble født ved århundreskiftet. Ikke det

siste, men altså det før. Han startet elektrisk forretning det

året Norge fikk radio og skaffet seg

tidlig en T-Ford som firmabil. Hest

dugde ikke lenger. På førtiårsdagen

våknet han av tyske fly på vei oppover

Porsgrunnselva etter tokt over Norsk

Hydro.

Selv husker jeg atomtrusselen på

slutten av 70-tallet. Senere murens fall

og den kalde krigens slutt. Og for den

saks skyld 9. september 2001, som jeg

opplevde på CNN mens jeg spiste

frokost på kjøkkenet hos en amerikansk

familie i Colombia. Frøkens

stensiler i første klasse ble byttet ut

med mobil, facebook og msn, som jeg

bruker for å snakke med konfirmantene

mine – i tillegg til å treffe dem på

gata, i kirka og på klubben.

OGSÅ VERDIENE våre er i endring. Jeg husker den første

«homoen» da jeg vokste opp i Grimstad på sytti-tallet.

Vi turte bare så vidt å snakke til ham. Dessuten var han

jo neger.

Hvor stor forandringen er, viser kanskje de verdisakene

Stortinget har vedtatt de fire siste årene, egentlig uten

SANDEFJORD

NR 4 – 2009

TEMA:

Kirkens jul

BUGÅRDEN MENIGHET: Politiker og kirkemann se side 11 VESTERØY MENIGHET: Fem års Solstreif se side 12

SANDAR MENIGHET: Julevandring for førsteklassinger se side 15 SANDEFJORD MENIGHET: Barnehagen er åpen se side 16

noen voldsom debatt: Nytt formål for opplæring i skole og

barnehage, endret religionsundervisning i skolen, endret

forhold mellom stat og kirke, ny barnelov og ny kjønnsnøytral

ekteskapslov. Det er også foreslått å innføre en ny,

religionsnøytral «verdiparagraf» i Grunnloven.

HVILKEN ROLLE HAR KIRKEN som kultur- og verdibærer i

en slik situasjon? Står det egentlig så dårlig til som noen

vil ha det til? Nei. Eller for å gjøre Pauli

ord til mine: Slett ikke!

kirkemagasin

Overlever kirkemagasinet

julen?

Kirkesjef Anders

Tho etterlyser

penger til videre

drift se side 2

Radioandaktene, som går på en tid

da folk flest er på jobb eller skole, har

hver dag over 400.000 lyttere. Høstens

kirkevalg viste et stort engasjement for

kirken og kristen tro. Vi fikk heller

ikke noe ras av utmeldinger. Jul i

kirken er dessuten mer etterspurt enn

jeg kan huske.

Nå kommer nettopp julen. For meg

er det ikke jul uten at jeg på nytt får

høre om forsoningen mellom Gud og

mennesker. Om Jesusbarnet som ble

verdens frelser. Om et liv også etter

døden. Kirken formidler disse

gamle verdiene, og det er nettopp

de som gir nytt håp. Mye forandrer seg, men ikke

kirkens budskap.

Har du også lyst til å høre det? Kom en tur i julen, du

også!

HJELP OSS

Å UTGI KIRKEMAGASINET

Du kan få skattefradrag for gaver

til Kirkemagasinet.

Gi din gave til konto 2480 01 28486 og merk den

med navn, fødselsnummer og «Gave til kirkemagasinet»

FORUTSATT INNTEKTER, KOMMER NESTE UTGAVE 12. FEBRUAR

Materiellfrist 15. januar. Annonsører kan henvende seg til:

Kåre Andersen, tlf: 416 74 523

kaadag@online.no – www.sandefjord.kirken.no/?annonser

Bugården Sandefjord kirke

Adresse: Menighetskontoret Nygårdsveien ligger 68, i Sandar 3214 menighetshus

Sandefjord.

Telefon: Adresse: 33 Bjerggata 48 94 94 56, – 3210 Telefax: Sandefjord 33 48 94 95

E-post: Telefon: bugarden@sandefjord.kirken.no

33 42 32 30

Telefontid: Telefax: 33 mandag 45 44 61 – fredag kl. 10.00 – 15.00

Besøkstid: Telefontid: mandag -– fredag torsdag kl. 10.00 kl. 10.00 - 15.00 – 15.00

E-post: e-post: bugarden@sandefjord.kirken.no

sandefjord@sandefjord.kirken.no

Telefontid: Besøkstid: mandag - – fredag kl. 10.00 kl. 10.00 - 15.00 – 15.00

Besøkstid: Prestenes treffetid: mandag Prestene – torsdag treffes kl. 10.00 etter avtale. – 15.00

Gavekonto menighetspleien: 2490 20 43698

Vesterøya kirke

Adresse: Menighetskontoret Nygårdsveien ligger i 68, Vesterøy 3214 Sandefjord.

kirke

Telefon: Adresse: Kirkeveien 33 48 94 94 1, 3222 – Telefax: Sandefjord 33 48 94 95

E-post: Telefon: bugarden@sandefjord.kirken.no

33 42 34 10

Telefontid: Direkte til menighetssekretær: mandag – fredag 33 kl. 4210.00 34 12 – 15.00

Besøkstid: e-post: vesteroy@sandefjord.kirken.no

mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00

E-post: Telefontid: bugarden@sandefjord.kirken.no

tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00

Telefontid: Besøkstid: tirsdag mandag - torsdag – fredag kl. 10.00 kl. 10.00 - 14.00– 15.00

Besøkstid: Prestenes treffetid: mandag Se – hva torsdag som er kl. ført 10.00 opp – på 15.00 den

enkelte prest i oversikt over ansatte.

www.sandefjord.kirken.no 3


tema: Kirkens jul

Jul i snikkerboden hos

Esther Samuelsen bruker alt fra motorsag til tollekniv for å lage sine kunstverk.

Esther Samuelsen spikker bokstavelig

julen inn, men det er

ikke mye Emil i Lønneberget ved

denne trekunstneren. Kirkemagasinets

Jørgens Karlsen har

besøkt kvinnen bak mange av

sandefjordkirkenes figurer.

Jeg kjører opp Pukkestadbakken og finner

lett fram til Samuelsens hus. Utenfor

inngangsdøren står to store trefigurer – på

rot! - skåret ut av et stort kastanjetre.

Figurene forestiller Esther og Per. Det må

være her treskjæreren bor.

– Treskjæring har vært min hobby hele

livet. Jeg begynte som jentunge med

tollekniv på vedkubbene. Nå bruker jeg

motorsag, båndsag og elektrisk stikksag, i

tillegg til kniv og huggjern, sier Esther

Samuelsen med en tone som antyder at

dette ikke er særlig komplisert.

Jeg hadde hørt at hun har laget mange

julekrybber. Dem ville jeg gjerne se. De

fleste var solgt, men noen hadde hun

fremdeles.

– Frans av Assisi var den første som

laget julekrybbe. Jeg så hvor vakre flere av

julekrybbene i Jerusalem var. Jeg har fått

Kongensgt. 27

tlf.: 33 46 30 03

Åpent: 10.00 – 16.00

Forebyggende arbeid

blandt barn og unge

RØRLEGGER

Bjørn Hansen AS

Kongesgate 2a – 3210 Sandefjord

Telefon: 33 42 90 04 – Mobil 98 20 42 10

4 Sandefjord kirkemagasin


Esther

min egen litt røffe stil. Stallen i Betlehem

var sikkert også røff og fattigslig, ikke

forfinet og polert, mener treskjæreren.

Esthers verksted er i uthuset der det

tidligere var utedo. Om sommeren bærer

hun høvelbenken ut på plenen. Nå krabber

vi opp på loftslageret. Her står utskårne

trefigurer overalt, og i utrolige mengder.

Helt innerst finner vi en stor julekrybbe.

Den må jeg ta et bilde av. For moro skyld

plasserer jeg byvekter Kjell Børresen som

vaktpost ved krybben – for liksom å sette

julefortellingen den gang inn i vår tid her i

Sandefjord. Esther har sans for et slikt

påfunn og ler.

– Det er vanskelig å skaffe egnet

tremateriale. Epletre blir for hardt for

meg, gran for løst. Furu og bjørk er fint.

Og tuja er særdeles fint, den sprekker ikke

og har slik fin glød. Jeg skjærer gjerne når

veden en ny og våt. Da går det best.

Julen har alltid betydd varme og godhet

for henne, helt fra barndommen av. Esther

Samuelsen vokste opp i små kår i Danmark.

Faren døde da hun var liten, og

moren satt igjen med fem barn, den

minste bare to år gammel.

– Ti år gammel måtte jeg ut som

tjenestejente. Da bodde jeg om lag en mils

vei hjemmefra og gikk på skole annenhver

dag. Ille var det at jeg hadde så lite klær.

Jeg frøs verre og verre utover høsten. Og

jeg lengtet hjem og lengtet til jul. Da først

skulle jeg få komme hjem.

På sju år bodde Samuelsen på hele ni

steder og gikk på forskjellige skoler. Det

var en tøff tid. Men da julen kom, var

familien igjen samlet hjemme, og da var

det høytid.

Vi spør hva som førte henne til Norge.

– På skolen leste vi bondefortellingene

til Bjørnstjerne Bjørnson, «En glad gutt»

og «Synnøve Solbakken». Jeg måtte til

Norge. Jeg måtte se fjordene og fjellene.

Den utpregede vestlandsdialekten fikk

hun etter 32 år på Osterøyen ved Bergen.

To sønner og en datter pluss syv barnebarn

ble det.

– Men så ble det bibelskole for meg,

skyter Esther inn, - og deretter ett år som

husmor på sjømannskirken i Haifa. Der

traff kjærligheten henne på nytt, og hun

fikk være gift med sin Per i 17 år.

– Han var så snill. Jeg savner ham så.

Esther Samuelsen er straks tilbake ved

sin store hobby og lidenskap, som hun

bruker to timer på hver eneste dag.

– Jeg har vært på Betlehemsmarken,

men der var det ingen stall. Sauene gikk

ute hele året. Det var noen grotter der

hvor sauene kunne søke ly mot været. Jeg

tenker meg at gjeterne kunne samle

dyrene sine i en slik grotte og tenne bål

ved grotteåpningen. Det er ikke utenkelig

at Jesus ble født i en slik grotte.JØRGEN KARLSEN

Hvorfor går du

i julen i kirken?

Ingrid Bergtun, Haukerød

– Jeg går fordi det er en

tradisjon, og det er også deilig

med julestemningen.

Ninef Yousef Akam, Ekeberg

– Jeg går i kirken i Salem

Pinsemenighet fordi jeg er en

kristen. Familien min går også i

kirken i julen.

Mona Frøysnes Lystad,

Krokmoa

– Jeg går for å se musikkorpset,

som har konsert, og fordi jul og

romjul i kirken er det som gir

julestemning.

Både dyr og mennesker er til stede når Esther Samuelsen skriver juleevangeliet med kniv.

Ola Frøysnes Lystad,

Krokmoa

– Jeg spiller i Haukerød

skolekorps, og jeg går med

familien min.

www.sandefjord.kirken.no

5


tema: Kirkens jul

Nå bor han høyt i himmerik

Ikonbildet av verdensherskeren

Jesus henger i Bugården kirke.

Hva har dette bildet med julen å

gjøre? Handler ikke julen om et

lite barn, da?

Et ikon er et bilde. Ikke et bilde som

identifiserer, som et passbilde, men et bilde

som representerer mer enn det synlige og

som skal inspirere oss. På en måte er selve

julen også et ikon. For de fleste av oss

inneholder nemlig det ordet langt mer enn

det synlige, og det inspirerer oss.

Et ikon er et spesielt bilde med religiøst

innhold. Ofte er det av Jesus eller Maria,

men også helgener eller situasjoner fra

Bibelen forekommer. Det er derfor det kan

inspirere. Det er særlig den ortodokse

kirken som bruker ikonene aktivt i sine

gudstjenester og i sitt religiøse liv.

I en ortodoks kirke ligger alteret bak en

vegg som kalles ikonostasen. Det er ikke

meningen at menigheten skal se hva som

foregår der inne. Midt på veggen er det en

dør inn til «det aller helligste». På hele

veggen er det ikoner. De er enten malt

direkte på veggen eller hengt opp som

bilder. I Russland finner vi alltid Jesus og

Maria på hver sin side av døren, og den

helgenen eller begivenheten (unnfangelsen,

oppstandelsen osv.) som kirken er vigslet

til, er plassert over døren.

Vi finner slike ikoner i Hellas, Egypt,

Russland og de andre østlige landene hvor

den ortodokse kirken er den rådende. Her

har alltid bildene betydd mer enn det

skrevne ordet. Slik skiller de seg fra vår

vestlige kirketradisjon. De inspirerer til

Dette ikonet i Bugården kirke viser at Jesusbarnet

også er verdens herre.

bønn og hengivelse. Derfor kan vi se

troende kysse ikonet eller stanse og be og

slå korsets tegn foran det.

I Egypt er det ”lov” å gi ikonene nye

uttrykk. Man kan godt se at de er malt i vår

tid med moderne farger. Men i Hellas og

Russland og de andre landene skal de helst

se ut som de alltid har gjort. Det er fordi

bildene inneholder de dypeste trossannhetene,

og de skal ikke forandres. Den

vestlige malerkunsten har utviklet seg

veldig – det er stor forskjell på en kirke

utsmykket av Michelangelo på 1500-tallet

og en som er utsmykket av Kjell Nupen i

2009!

Jesu fødsel er et vanlig motiv i den

vestlige tradisjonen. For oss har det alltid

vært viktig at Gud ble menneske da Jesus

kom til jorden. Det har for eksempel preget

hele vår tenkning rundt menneskerettighetene.

I den østlige kirken har de vært mer

opptatt av Jesu guddommelige side. Der

vises bilder av hvordan han ble forklaret for

disiplenes øyne og hvordan han fòr opp til

himmelen. Derfor finner vi de fleste

”julemotivene” i våre vestlige kirker, både

de lutherske og de katolske. Men vi

trenger også å bli minnet om at han som

kom til jorden i en stall og ble lagt i en

krybbe, han kom fra den himmelske

virkeligheten og han regjerer ved Guds

høyre hånd.

”Nå bor han høyt i himmerik, han er

Guds egen sønn – men husker alltid på de

små og hører deres bønn.”


ELISABETH OG NJÅL GJENNESTAD

Elisabeth og Njål Gjennestad har sammen

jobbet med ikoner. De har både en teologisk og

kunstnerisk tilnærming til temaet. Njål Gjennestad

er tidligere sogneprest i Bugården kirke.

Sandefjord Stenhuggeri AS

Alt i gravstener

Navn - tilføyelser - oppussing - sikring etc.

Haslebakken 2A - Tlf: 33 46 31 32

Samler du frimerker?

Møtene har startet på Ranviksenteret.

Neste møte er 23. november. Julemøte 7. desember

er på Atlantic. Kontakt telefon: 33 47 84 70

Tlf: 970 84 402

6

Sandefjord kirkemagasin


Derfor tenner

vi lys

Hvorfor går du

i julen i kirken?

Paul Karsten Sjo, Halsenøy

– Jeg går i en frikirke, i Halsenøy

Misjonsmenighet, men

det er nok mest fordi det er

tradisjon.

Sokneprest Oddvar Thorsen tenner lys når julen nærmer seg.

Kirkens jul er lysenes tid. Fra og

med første søndag i advent og til

godt over nyttår markerer Oddvar

Thorsen både Jesu fødsel og det

nye kirkeåret med lystenning.

– I kirkelig sammenheng er lyset et spesielt

sterkt symbol, forteller sokneprest Oddvar

Thorsen. – Jesus selv sa: «Jeg er verdens lys.

Den som følger meg, skal ikke vandre i

mørket, men ha livets lys.»

Thorsen, som nå er den presten som har

lengst fartstid i sandefjordkirkene, forklarer

at symbolikken er svært gammel. Både i

hjemmene og kirkene var det vanlig med lys

i krans og stake lenge før lystenning ble

utbredt også utenfor kirken etter kong Olavs

død for snart tjue år siden.

– Vi har den menneskelige siden ved

lystenningen. Det er stemningsfullt og

koselig å tenne lys, selv om det altså har en

dypere betydning, forklarer Thorsen, som til

daglig treffes i Bugården kirke.

Han forteller at lysglansen økte i styrke jo

nærmere en kom jul. Sterkest var lyset i

forbindelse med Jesu fødsel som kirken i de

fleste land feirer 1. juledag. Da var hele

adventskransen tent.

– Jeg opplever at både voksne og unge

synes lystenningen er fin. Når vi døper et

barn, tenner vi et lys i det tre håndfuller

vann øses over barnets hode. Det understreker

at Jesus ønsker å gå med barnet

gjennom livet.

Soknepresten mener troen ikke trenger å

være en abstrakt tanke, men at det er godt

med alt som kan konkretiseres.

– Jeg vil oppfordre til å tenne et lys, men

få med deg symbolikken som ligger i

lystenningen. Bibelen forteller at Gud ser til

hjertene. Den intensjon man legger bak, gjør

derfor handlingen viktig og riktig.

Thorsen gleder seg over alle som

kommer til kirkene i advent – og juletiden.

Han synes dette samsvarer godt med at

juleevangeliet gjelder alle.

– La meg slå et slag for høytidsgudstjenesten

1. juledag i alle kirkene i byen. Dette

er en roligere gudstjeneste. For de fleste

kirker i verden, er dette den store dagen.

Det er bare Norge og noen få andre land

som feirer Jesu fødselsdag på forskudd på

julaften, smiler soknepresten.


VICTOR SKIMMELAND

JULESTAKEN OG JULESTJERNEN

Lysestaken var tradisjonelt den sju-armede

menorah’en og brukes både i hjem og

kirke. 7 lys er satt sammen av:

3 lys symboliserer den treenige Gud:

Fader, Sønn og Hellig Ånd.

4 lys symboliserer verden (de 4 elementer,

de 4 verdenshjørner).

7 lys representerer fullkommenheten og

er i Bibelen et hellig tall. I den 7-armede

lysesaken forenes Gud og verden.

Stjernen i toppen av juletreet symboliserer

stjernen over Betlehem som viste

veien til Jesus. Stjernen er også Guds lys

som skinner ned over vår jord.

Gud kom til verden gjennom Jesus Kristus

og ble en av oss. Kilde: Oddvar Thorsen

Amalie Tveitan Mæland,

Haukerød

– Vi har alltid gått i kirken i

julen. Det gir julestemning.

Judith Amundsen, Kilen

– Du, det er veldig koselig i

kirken på julaften!

Thor Werner Andersen, Hasle

– Jeg går i kirken i julen rett og

slett fordi jeg ønsker å feire Jesu

fødselsdag. Jeg vil gi ham all ære

for det han gjorde for meg!

www.sandefjord.kirken.no

7


Hvem er de tre vise menn

tema: Kirkens jul

Dette 500-tallsbildet fra basilikaen Sant Apollinare Nuovo i Ravenna er det eldste vi

kjenner av de tre vise menn.

Noen mener at historien om stjernen og de

tre vise menn bare er en jødisk midrasj, en

from fortelling uten historisk verdi. Så

enkelt er det ikke.

Matteus-evangeliet forteller at det var

«noen vismenn» uten å angi noe antall. I den

eldste kirke var man usikre på hvor mange

de var. En tid mente man tolv.

Kirkefaderen Origenes (døde 254) skar

så gjennom og hevdet at de var tre, nettopp

fordi evangelisten forteller at de bar med

seg tre gaver: gull, røkelse og myrra. Senere

har tradisjonen gitt dem navnene Balthasar,

Melchior og Caspar – alle festlige navn som

viser hvordan fantasien har arbeidet med

skikkelsene. Første gang vi støter på disse

navnene er i et dokument fra 400-tallet.

Matteusevangeliet kaller dem «magere».

Ordet «mager» – eller magi – forekommer

også i Apostlenes gjerninger 8, 9 og 13, 6,

men her er det tale om trollmenn. Det er

opplagt at det ikke er noe slikt Matteus har

ment.

Opprinnelig var magerne medlemmer av

Julebord • Minnesamvær • Bryllup

Konfirmasjon • Festmiddag • Jubileum • Klassefest

Atlantic Selskapslokaler befinner

seg i sentrum av Sandefjord. Vi ligger

kun 200 meter fra jern-banestasjonen og

Torp er ikke langt unna. Vi driver med

selskapsservering og er til for at du skal få

den perfekte rammen rundt ditt selskap.

Videre på hjemmesiden finner du en

oversikt over hvilke tjenester vi tilbyr,

samt litt mer informasjon om oss.

Skulle du ha noen ønsker som vi ikke

har beskrevet her, er det bare å ta kontakt

så skal vi nok få hjulpet deg!

Tlf: 33 42 87 77 – e-post: booking@atlanticselskap.net – www.atlanticselskap.net

8

Sandefjord kirkemagasin


?

Det er ikke mye vi vet om de tre vise menn. Hvor mange var de

egentlig? Og hvem var de? Var de konger? Hvilken stjerne fulgte de?

Forskerne er uenige, men hva sier kildene?

prestekasten innen den urgamle iranske

religionen, zoroastrismen. I Vesten gikk de

for å være vismenn, drømme- og stjernetydere,

slike som kjente okkult visdom. Trolig

var de innvidd i Østens hemmeligheter, i

likhet med astrologene.

Vismennene kom nettopp «fra Østen», i

følge Matteus. Det er fjernt og ubestemmelig.

Noen forskere mener at de var lærde

prester og astronomer fra Marduktempelet i

Babylon. De tok varselet på himmelen

alvorlig. Kanskje har noen av dem også

kjent til Messiasprofetiene i Den gamle

testamentet? Kanskje var det dette som

gjorde at de ante at barnets fødsel i

Betlehem innebar et vendepunkt i historien.

Men som sagt: Vi vet lite om dette.

Tre hellige konger?

Ut fra profetier i Det gamle testamente

mente kirkefaderen Tertullian at de tre

kunne være konger. Kongene var datidens

vitenskapsmenn. Dessuten var gavene de

hadde med seg dyre, noe som pekte på

velstående konger, mente en senere

kirkefader.

Oppfatningen om «de hellige tre konger»

er befestet gjennom den religiøse juletradisjonen.

«Av Saba kom de konger tre»,

synger vi.

I 1370 samlet så en tysk munk legendene

om kongene i en egen bok, og det er ikke

minst gjennom hans påvirkning tradisjonen

lever videre.

Hvilken stjerne så de?

Matematikeren og astronomen Johannes

Keppler visste at jødiske astrologer regnet

med at Messias skulle fødes under en

samstilling mellom Jupiter og Saturn i

Fiskenes bilde. I året 1603 observerte

Keppler den samme samstillingen, en såkalt

konjunksjon. Han regnet så ut at denne

samstillingen hadde forekommet hele tre

ganger i året 7 før Kristus, og han mente

derfor at Jesus måtte være født det året.

Den store og klare Jupiter ble regnet for en

kongestjerne, og Saturn gjaldt blant

samtidens astrologer som Syrias og

Palestinas stjerne.

Til historien hører det også med at i

Sippar, nær det nåværende Bagdad, var en

astrologskole. Her var det ikke bare luftige

spekulasjoner som ble dyrket, selv om det

var rikelig av dem også. Her ble gjort

nøyaktige observasjoner av stjernenes og

planetenes bevegelser, og det hører med til

historien at det i år 7 før Kristus ble gjort

notater om Jupiters og Saturns og deres

påfallende innbyrdes stilling dette året.

Hvor mye av dette som har vært bevisst

når Matteus forteller om stjernen, er

naturligvis ikke godt å vite, men det er altså

verdt å merke seg at stjernen førte vismennene

til Jerusalem. Det var de jødiske

skriftlærde som studerte det gamle

testamentet og fant ut hvor Messias skulle

fødes (Matteus 2, 4-6). Derved visste

vismennene hvor de skulle gå videre, og

veien var ikke lang. Betlehem lå også den

gang bare noen steinkast fra templet i

hovedstaden.

JØRGEN KARLSEN

Kroken Gartneri og hagesenter

Krokenvn 42, Sandefjord – Tlf: 33 45 91 07

Gjennstad hagesenter

3160 Stokke – Tlf: 33 36 36 36

Vi er b

Vi er bank Vi er for bank

hele Vi familien! er bank hele fo fa

Vi er bank hele for fami

hele familien

hele

Hos oss

familien!

får du alt på Hos ett sted! oss får du

Tlf. 02480 Hos oss får du alt på

Hos oss får du alt på ett st

Hos oss får du alt på ett sted!

Tlf. 02480

www.sparebank1vestfold.no

Tlf. 02480 www.

Vi er bank

Tlf. 02480 www.spareban

Vi Vi hele for er bank famili for

Vi er bank

hele familien!

www.sparebank1vestfol

for

hele familien

hele familien!

Hos oss får du alt på e

Tlf. 02480

www.sparebank1vestfold.no

Hos oss får du alt på Hos ett oss sted! får du alt på ett ste

Tlf. 02480

Tlf. 02480

www.sparebank1

www.sparebank1vestfold.no

Tlf. 02480 www.sparebank1vestfold.

Hos oss får du alt på ett sted!

Bank. Forsikring. Og deg.

Tlf. 02480

www.sparebank1vestfold.no

www.sandefjord.kirken.no

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg.

9


smånytt

Barnas juletrefest

bugården menighet

Julegudstjeneste

på Haukerød skole

Haukerød Nærmiljøutvalg og

Bugården menighet arrangerer juletrefest

i kirken 3. januar kl. 16. Tryllekunstner

Bjørn Haldorsen og flere underholder.

Mini-og barnegospelen synger. Det er også

tradisjon at en gruppe fra Haukerød

Skolekorps (bildet) spiller til sanger ved

juletregangen. Vi får besøk av «de tre vise

menn» som har poser til barna. Til

bevertningen oppfordres folk til å ta med

seg restene av julebaksten.


Haukerød Skolekorps.

ODDVAR THORSEN

Lysmesse

Gudstjenesten 4. søndag i advent i

Bugården kirke blir en lysmesse. Den

begynner kl. 9.00 da det enda ikke har

blitt lyst. Det skaper en fin stemning når

noen av konfirmantene danner lysprosesjon.

Etter gudstjenesten inviteres alle til

felles frokost.

ODDVAR THORSEN

Tenning av juletreet

Tradisjonen tro tennes juletreet på

kirketunet 1. søndag i advent kl. 17.00. Det

blir gang rundt juletreet og en gruppe fra

Haukerød Skolekorps spiller til sangene.

Mange, både små og store, opplever dette

som en stemningsfull og god opplevelse.


Sanggudstjeneste

10

ODDVAR THORSEN

3. søndag i advent blir det sanggudstjeneste

i Bugården kirke. Alle kirkens kor

med orkester deltar. Her blir det fremført

både advent- og – julesanger og menigheten

blir med på noen av dem.


Juletreet

tennes

1. søndag

i advent.

ODDVAR THORSEN

Barn skal ha kunnskap om julehøytiden, sier fungerende rektor på Haukerød skole, Randi Wibe.

Haukerød skole fortsetter en 25 år lang

tradisjon, tross de siste års debatt om

skolegudstjenestene. Skolens fungerende

rektor, Randi Wibe, formidler en bevisst

holdning til samarbeid med kirken før de

store høytidene jul og påske.

– Barn skal ha kunnskap om høytiden.

Den er en del av vår tradisjon og preger

livet, hverdagen og mediene i hele

desember. Skolen ser det som en del av sin

oppgave å gi barn trygghet i møte med

kirkerommet , kirkens symboler og

formidling, sier fungerende rektor på

Haukerød skole, Randi Wibe.

Før julegudstjenesten er alltid første

klasse på besøk i kirken for en omvisning.

Presten forteller om kirkerommet, om

symbolene om orgel og musikk og om de

forskjellige gruppene som bruker kirken.

Det betyr at kirkerommet er kjent for

elevene før de kommer til gudstjeneste.

Hva skal jeg kjøpe som julegave til noen

som har alt? Den tanken har vel slått mange

av oss i disse tider.

Nå kommer Kirkens Nødhjelp med et

godt forslag: Hva med i stedet å gi en gave

til noen som virkelig trenger det? Det blir

en gave med mening. Hva med en geit,

kyllinger, såkorn…? Kirkens Nødhjelp har

et opplegg for dette. På kirkekaffen 2.

søndag i advent vil vi presentere dette og

hjelpe til med kjøp av gaver.


ODDVAR THORSEN

- Det er også viktig for skolen å ha

barnets perspektiv når man forbereder

selve gudstjenesten. Det skjer i nært

samarbeid med sogneprest Oddvar

Thorsen, forklarer rektor.

Det er lysprosesjon, dramatisering og

øving av sanger med organisten. Generalprøven

med alle deltagerne forsterker

tryggheten og følelsen av at dette er

elevenes prosjekt.

– 4. klasse har oppgaver i gudstjenestene.

Andre klasser har ansvar for andre

arrangementer i løpet av året. Skolen vil at

alle skal yte noe til fellesskapet, mener

Wibe.

Rektor legger til at det tilbys alternative

opplegg for elever som av forskjellig

grunner ikke ønsker å være med i kirken.

Der får de høre om det som skjer i

gudstjenesten.

Julegaver – et problem?


INGER JOHANNE MØRK

Sandefjord kirkemagasin


Politiker og kirkemann

Lokalpolitikeren Dagfinn Haugen

er nyvalgt medlem av menighetsrådet

i Bugården.

Møt mannen bak navnet.

Dagfinn Haugen har gjennom mange år

vært en trofast støttespiller i Bugården

menighet. Han har aldri vært redd for å ta i

et tak og stiller opp når praktiske oppgaver

skal løses. For mange i menigheten er han

nok mest kjent fra gjengen rundt det årlige

loppemarkedet.

– Nå ønsker jeg å bruke mer tid på

Bugården menighet, sier vinneren av

menighetsrådsvalget. Han vil også representere

kirken i Sandefjords kirkestyre.

Mange vil forbinde Dagfinn med

politikk. Siden han var 26 år, har han vært

fast bystyremedlem for Krf og medlem av

en rekke råd og utvalg. I noen år var han

også medlem av fylkestinget og lokallagsleder

i partiet. Nå blir menighet og kirke viktigere

for ham.

– Jeg er glad for at kirken de senere år

velger å ha meninger om aktuelle spørsmål

i samfunnet. Det gjelder miljøet, hensynet

til skaperverket og saker som har betydning

for enkeltmennesker, sier Haugen.

Mange er opptatt av hvor et menighetsrådsmedlem

står i en del teologiske

spørsmål.

– Livet har lært meg at få ting er bare

sorte eller hvite. Det viktigste for meg er å

kunne legge til rette for at flest mulig blir

kjent med Jesus og lar seg inspirere av det

Lys Våken

i Bugården

– Husk soveposen, alle 11-åringer! Adventsnatt i

Bugården kirke 29.-30.november.

11-åringene inviteres til overnatting i Bugården

kirke. Dette er andre året vi inviterer til LysVåken

adventsnatt i kirken vår. Det var en flott gjeng som

hadde det kjekt sammen i fjor - de fikk faktisk sove

litt også. Men alle måtte opp før gudstjenesten

begynte kl. 11 på søndagen. Her hjalp de til i sine

fine LysVåken t-skjorter.

Vi vil leke og lære, ha det gøy og bli bedre kjent.

11-åringene blir invitert spesielt, men ta gjerne også

kontakt med Bugården kirke for mer informasjon.

Over 500 kirker i hele landet gjør som Bugården

kirke denne første helgen i advent. ØYVIND MONSTAD

han lærte oss.

Dagfinn Haugen nevner tre steder i

Bibelen som har inspirert ham: Fortellingen

om den barmhjertige samaritan, beretningen

om kvinnen som skulle steines etter

ekteskapsbrudd og fortellingen om den

fortapte sønn.

– Jesu budskap er dagsaktuelt, og vi har

mye å lære og la oss inspirere av. Jeg

ønsker at Bugården fortsatt kan opprettholde

det rikholdige arbeidet innen diakoni,

musikk, barne- og ungdomsarbeide som

har kjennetegnet menigheten fra starten,

ønsker Haugen.

Salgs- og markedslederen i Felleskjøpet i

Norge har nok tenkt det samme i mange år.

I ungdomsårene var han aktiv i byens

indremisjon som leder i ungdomsarbeidet

og medlem av Sing-In. Haugen har vært

styremedlem i Kirkens SOS og Kirkeakademiet.


INGER JOHANNE MØRK

11-åringene inviteres til overnatting i Bugården kirke 29.-30.november.

www.sandefjord.kirken.no 11


smånytt

Julebasar

Vesterøy menighet

Fem års Solstreif i Vesterøy kirke

Barnekoret

Solstreif fylte

fem år i høst.

Det blir julebasar i Vesterøy kirke 28. november.

Julebasaren er en tradisjonsrik sak. Den

avholdes senhøstes hvert år og gir kirken

nødvendige inntekter til å drive sitt arbeid.

Lørdag 28. november kl. 12.00 starter det

hele: Åresalg, loddsalg, tombola, utlodning

og kafeteria. Her blir det fullt hus, og

mange muligheter til å kjøpe både

julebakst og julegaver. Velkommen til

julebasar i Vesterøy kirke lørdag 28.

november fra kl. 12 til 15. Møt opp og vær

med å støtte kirken din.

Formiddagstreff

Formiddagstreffene i Vesterøy kirke er

populære. Det siste treffet før jul holdes

tirsdag 24. november kl. 11. Da er

sokneprest i Vesterøy kirke, Sølve

Næss-Holm, dagens gjest.

Som vanlig blir det god bevertning,

utlodning, sang, annen underholdning og

andakt. Treffet er for godt voksne folk.

Ettermiddagstreff

På Framnessenteret er det ettermiddagstreff

den andre tirsdagen i hver

måned. Siste gang før jul er tirsdag 8.

desember. Godt over 30 personer samles

til treff. Mange bor på senteret, men det

kommer også folk fra nærmiljøet. Mange

frivillige medarbeidere med Ellen Mari

Hauan i spissen sørger for en hyggelig

ettermiddag for de fremmøtte.

Det er plass til flere. Kom du også, da vel.

Mor og barn

Treff for mødre med barn i alderen 0-3

år hver mandag fra kl. 11-13 i Vesterøy

kirke.

Advent i Vesterøy

Julaften er den store kirkedagen. Da er

juletreet pyntet, og det lille Jesusbarnet er

på plass i julekrybben sammen med Josef

og Maria, hyrder, sauer og vise menn. To

gudstjenester med god julestemning og

fullsatt kirke.

Josef og Maria hadde lang vei å gå fra

Nasaret til Betlehem. De tre vise menn

hadde enda lenger vei. Og et helt folk

hadde ventet i flere hundre år på at barnet,

han som fikk navnet Jesus, skulle bli født i

Betlehem.

Alle gudstjenestene i adventstiden vil

gjenspeile noe av dette. Kirkerommet med

blå himmel og den store krybben i midten

forteller at det nærmer seg jul.

Første søndag i advent er det gudstjeneste

for små og store med barnekoret

Solstreif. Vi tenner det første lyset i

adventskransen, og de tre vise menn

begynner vandringen framover mot

julekrybben helt framme i kirken. Ventetiden

er i gang.

Andre søndag i advent er det lysmesse

I høst fylte Vesterøy menighets barnekor,

Solstreif, fem år. Dette ble feiret ved å

innby flere skoleklasser til konsert.

8. oktober var Vesterøy kirke fylt av

elever og lærere fra Framnes skole og

noen foreldre som også tok turen. Søndag

11. oktober gjentok vi konserten i Sandefjord

Normisjon.

Det var flere nye medlemmer i koret i

høst, og de gjorde en kjempeinnsats i å

lære alle sangene til konsertene. Til

konserten hadde vi også øvd inn små

rollespill for å binde det hele sammen.

Solstreif teller for tiden ca. 25 medlemmer.

Medlemmene kommer fra Ormestad,

Vesterøy, Framnes og Gokstad skoler og

går i 1. – 7. klasse.

Våren 2009 skal vi igjen ha et samarbeid

med BiTs (Barn i Tjølling synger)

som holder til i Tjølling kirke. Det var

veldig gøy sist vi hadde samarbeid med

dem, så det gleder vi oss til.

Solstreif øver mandager fra kl. 17.30 til

18.45 i Vesterøy kirke. På øvelsene synger

vi, har andakt og pause hvor vi spiser frukt

og leker sammen. Vi tar gjerne i mot nye

medlemmer, så velkommen til Solstreif!


ANNE MARIT ÅDLAND

om kvelden. Da tenner vi den syvarmede

lysestaken og leser profetier om Jesus fra

det gamle testamente. Ten-Sing er med og

preger denne gudstjenesten.

Tredje søndag i advent gjør vi som Alf

Prøysen, «drar krakken bortåt glaset» og

prøver å se julestjerna der den lyser både

over Betlehem og våre liv. Tekster,

fortellinger og noen av Prøysens sanger

vil fortelle om juleevangeliets møte med

vanlige hverdagsmennesker.

Fjerde søndag i advent er vi så nær at vi

nesten kan høre englesangen over

Betlehemsmarkene. Det blir juletoner og

annen musikk ved «Blanke messingen».

Det blir mange engler i kirken denne

søndagen. Inger Anne Klepaker vil stille ut

Tiffany-engler og fortelle om hva engler

betyr for henne.

Vi ønsker alle velkommen til å være

med på en spennende vandring fram mot

jul gjennom adventstidens gudstjenester!


SØLVE NÆSS-HOLM

12 Sandefjord kirkemagasin


Ny diakonvikar i Vesterøy

Vesterøy menighet har fått ny

diakonvikar fram til sommeren

2010. Hvem er hun?

Ann-Iren Milett er tilsatt i tjue prosent stilling som diakonvikar i Vesterøy kirke.

– Jeg er kommer fra Nordfjordeid, er 36 år,

gift og har tre barn. Mannen min er fra

Framnes, og vi har nå bodd her i ti år.

Ann-Iren Milett er tilsatt i tjue prosent

stilling som diakonvikar i Vesterøy kirke, og

er dessuten nyvalgt til menighetsrådet i

høst. Til daglig jobber hun i Kirkens

Bymisjon som instruktør innen rusomsorg

og psykiatri.

– Der holder jeg praksis for folk som er

på arbeidstrening gjennom NAV. Her er det

også noen uføre som muligens ønsker å gå

tilbake til arbeidslivet. Jeg følger dem

gjennom hele uka på flere arenaer der de

kan prøve seg: I bruktbutikk med verksted,

i produksjon på Tomsbakken.

– Vi er også «kirkegårdsarbeidere» og

rydder vikinggraver i Vestfold for gress og

tornebusker. Vi er alle steder fra Mølen til

Ringshaug og rydder blant annet Istrehågan

hvert år, så alt er klart til den årlige

gudstjenesten der.

Ann-Iren Millett er nå Kirkens Bymisjons

representant i styret i Bryggekapellet

i Sandefjord. Tidligere har hun vært

nattevakt på Herberget i Sandefjord da

Kirkens Bymisjon drev det, og i Tønsberg

etterpå. Nå er Ann-Iren klar for oppgaver i

kirke og menighetsråd. Hvorfor det?

– Den nøden jeg opplevde gjennom

arbeidet i Bymisjonen tok tak og engasjerte.

Jeg gikk til Olavs kapell på «stille kvelder»

hver torsdag i to år. Det betydde veldig mye

for meg. Sølve Næss-Holm, som er sokneprest

i Vesterøy, er ansvarlig for disse

kveldene. Da ble det naturlig å melde meg

til tjeneste i Vesterøy kirke. Jeg er kirkevert

og besøksvenn.

Ved menighetsrådsvalget i Vesterøy

tidligere i høst var Ann-Iren Milett den som

fikk flest stemmer. Det synes hun var veldig

koselig.

– Etter det første møtet i menighetsrådet,

opplever jeg et godt klima og en

god atmosfære. Jeg gleder meg til å gå

inn i oppgavene.

– Du begynte i oktober og skal altså

arbeide fram til sommeren 2010. Hva skal

du gjøre?

– Jeg skal arbeide med de aller minste.

Allerede 2. november setter vi i gang

småbarnstreff for hjemmeværende foreldre

med barn fra 0-3 år. Alle er velkomne

hver mandag kl. 11-13 til barnesang og

lunsj.


BERIT W. DEGNES

Alt innen elektrisk installasjon,

iindustri, landbruk og boliger

Aut. installatør

Raveien 342 – 3220 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 00 47 – Mobil 970 94 210

www.sandefjord.kirken.no 13


smånytt

sandar menighet

LysVåken i Sandar

Nytt av året er et arrangement kalt

«LysVåken». Alle 11-åringer tilhørende

Sandar menighet får tilbud om en

overnatting i kirken natt til 29. november,

som er første søndag i advent. Deretter

deltar de i gudstjenesten neste morgen,

før de antakeligvis går hjem for å sove litt!

Lysmesse med

konfirmanter

Tredje søndag i advent, 13. desember kl.

19, er det lysmesse med konfirmantene i

Sandar kirke. En stemningsfull opplevelse i

mørketida før jul - dette året på Luciadagen.

Familiegudstjeneste

Første søndag i advent har vi familiegudstjeneste

med mange barn som

medvirker. SaKiBaJu (Sandar kirkes

barne– og juniorkor) med dirigent Linda

Øyen er med. En gruppe barn fra Bibelverkstedet

deltar med ulike innslag.

Hellig-tre-kongersfest

Søndag 3. januar 2010 kl. 11 har Sandar,

tradisjonen tro, «Hellig-tre-kongers»-gudstjeneste.

Den er spesielt tilrettelagt for

barnefamilier. Etter gudstjenesten er det

julefest i Menighetshuset. Bevertning,

poser til barna, og juletregang.

Ny medarbeider

Nina Kirkerød (bildet)

er seniorprest i Tunsberg

bispedømme og

vikarierer nå i Sandar

menighet. Kirkerød

begynte i stillingen 17.

august og skal være i

menigheten fram til

sommeren 2010.

Rabaldershow i kirken

Avslutningen av Rabaldergjengens

høstsemester med oppsetningen «Gled

dere» finner sted i Sandar kirke 25.

november! Showet handler om glede.

– I høst har vi jobbet med musikk, dans

og teatersportøvelser, og det har faktisk

gjort oss glade! Sier Anne-Lene Rønning

(midt i bildet), trosopplærer i prostiet og

ny i Rabalder-gjengen.

– Forhåpentligvis blir søsken, foreldre,

venner og andre interesserte også glade

når de på denne avslutningen av semesteret

får et blikk inn i hvordan vi har jobbet i

Rabalder i høst og ser hvordan vi trives.

På en øvelse nylig ble Rabalderdeltakerne

bedt om å si litt om hva de syntes

om Rabalder og hva som var det beste med

å være med.

Matea Bjørnerud sa at å lære og lage

grimaser var det gøyeste. Tina Helene

Lys i mørke-konsert

Søndag 6. desember ønsker Sandar

menighet varmt velkommen til kirken med

Lys i mørke-konsert.

Årets konsert, som altså går av stabelen

andre søndag i advent, har som tema

blues. Foruten RØSHNES Jazzband og

Oddvar Myklebust (bildet), deltar damekoret

Bel Canto og Lise Ringdal med vakker

sang. Myklebust har også fått med seg

musikerne Knut Nordhagen, gitar/vokal,

Torkil Myhre, gitarer og Stian Tveit,

tangenter. Jon Arvid Skilbred tar seg av lyd

og lys.

Bakgrunnen for disse konsertene er å

skaffe midler til distriktets trengende til

jul. Overskuddet går uavkortet til byens

vanskeligstilte, de som ikke kommer til

dekket bord julaften. Diakon Kristin

Gautestad er ansvarlig for utdelingen og

samarbeider med Frelsesarméen og

Sandar sosialmedisinske senter.


BERIT BORGERSEN

Det nye orgelet i kyrkja

Det er så langt kome inn kr 1.660.000 til

det nye orgelet i Sandar kirke. Vårens

innsamlingsarbeid med brev til enkeltpersonar

og bilete av kyrkja eller orgelpiper

som takk for gåva, har gitt eit samla beløp

på ca. kr 130.000. Fleire enkeltpersonar

har gitt kr 5.000, og me er svært takknemlege

for givargleda.

Me treng framleis små og store gåver

Trommald synes nye venner var det beste,

mens Oda Smørgrav Skogstrand mente det

beste var å lære og synge ordentlig, og

lære om teater.

KRISTIN SUKKE GAUTESTAD

Oddvar Myklebust leder årets julekonsert i

Sandar kirke.

Foto: Atle Møller

for å kome i mål til innviinga i mars 2011.

Dei som gir 500 kr eller meir får ein vakker

akvarell av orgelpiper, laga av Gro Laheld

Lund. Dei som gir 1000 kr eller meir får

tilsendt ein akvarell av Sandar kirke som

takk, laga av same kunstnar.

Takk for alle bidrag til vårt nye, flotte

orgel! Orgelkontonr.: 2480.04.70818.


BJØRG TRONDSEN BANG

14

Sandefjord kirkemagasin


Julevandring for førsteklassinger

Det nærmer seg advent. Kateket

Aud Marie Danielsen har flere

spesielle arrangementer for barn

i adventstiden i Sandar kirke.

– Fra årstusenkiftet har vi hatt julevandringer

for 1-klassinger fra barneskolene i

Sandar menighet. De får tilbud om å

komme i kirken for å ha en samtale om

advent og jul. Så lager vi en julevandring

med dem.

Menigheten har fått en flott julekrybbe i

kirken. Kirketjener Sveinung Danielsen har

laget både Betlehemsveien langs veggen og

figurene til krybben. Josef og Maria med

eslet; hyrdene med sauene sine og de vise

menn fra Østerland.

– Aud Marie, figurene har jo så fine klær?

Har du laget dem?

– Nei, det er Aud Amlie som har sydd alt

utstyret til figurene. Flott gave, ikke sant?

Det må vi være enige i.

– Førsteklassingene kommer altså med

lærerne sine på julevandring. Hvordan

foregår dette, rent praktisk?

– Først har vi en samtale om advent og

jul. Etterpå spiller vi på en måte juleevangeliet

som et lite teater. Alle elevene blir delt

inn i grupper. En er Josef, en er Maria; noen

er hyrder, noen er vise menn og noen er

engler. De får på seg drakter, øver seg litt på

noen replikker, og så går vi runden i

kirkerommet og «spiller» juleevangeliet,

mens vi synger «Nå vandrer fra hver en

verdenskrok, i ånden frem, et uoverskuelig

pilegrimstog, mot Betlehem.» Vi ender opp

ved krybben, Jesusbarnet er født, og vi

slutter med å synge «Et barn er født i

Betlehem».

Julevandring for 1.-klassinger er et flott

tiltak for skolebarn fra de seks barneskolene

i Sandar menighet.

ELISE STRAT

Adventgudstjenester for skoler og barnehager

Vi kan jobben vår

Din idé -vår utfordring

Torsdag 17. desember er det skolegudstjenester i Sandar

kirke for fire av barneskolene og Breidablikk ungdomsskole.

– Vi har også tradisjon for et arrangement for alle barnehagebarna,

forteller kateket Aud Marie Danielsen.

– Da lager vi en adventsgudstjeneste som er på barnas

premisser.

I år blir barnehagegudstjenesten ONSDAG 9. desember kl.

10.30. Barna har på forhånd laget hjerter, stjerner eller engler,

som så blir hengt over stallen. Slik blir kirken pyntet helt til over

nyttår.

Aud Marie

Danielsen

arrangerer

julevandring

for 1.-klassinger

i Sandar

menighet.

ELISE STRAT

HJEM

HAGE

RØRLEGGER

Bjørn Hansen AS

Raveien Kongesgate 269, vis 2a á – vis 3210 Plantasjen, Sandefjord 3220 Sandefjord,

Telefon 33 45 Telefon: 17 05, 33 E-post: 42 90 post@skiferthorsen.no, 04 – Mobil 98 20 42 www.skiferthorsen.no

10

TRYGGHET OG TILLIT

Gi en gave til den lokale foreningen

Sandefjord Kreftforening

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Kilgata 14, 3217 Sandefjord

Tlf: 33 47 70 56 – Kontonr.: 81560500343

HYTTE Tlf: 33 47 42 60 – bjjen4@online.no

TRYGGHET OG TILLIT

YGGHET TRYGGHET OG TRYGGHET TILLIT

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

OG TRYGGHET OG TILLIT

ønsker å bidra Vi ønsker til å bidra Vi en ønsker til en verdig å bidra gravferd. til en Vi ønsker å gravferd.

bidra til en verdig Trygghet

og tillit

www.gsb.no

www.gsb.no

Sandefjord 33 42 07 20 hele døgnet

Vi ønsker å bidra til

en verdig gravferd

Sandefjord 33 42 07 20 hele døgnet

defjord www.gsb.no 33 www.gsb.no 42 Sandefjord 07 33Sandefjord 42 www.gsb.no 0720 33hele 42døgnet

07 Sandefjord hele 20 døgnet 33 42 døgnet

07 20 hele www.sandefjord.kirken.no 15


smånytt

sandefjord menighet

Flere familiegudstjenester

Våren 2010 har Sandefjord menighet

planlagt familiegudstjeneste ca. en gang i

måneden.

14. februar holdes familiegudstjeneste

på Store Bergan kirkesenter, mens det 17.

januar, 7. mars, 28.mars, 14. april og 30.

april blir holdt familiegudstjeneste i

Sandefjord kirke.

RUBEN HEITMANN

Julekonserten du

ikke bør gå glipp av

Sandefjord kammerkor avslutter sitt

10. jubileumsår med en julekonsert

sammen med to av Norges fremste

jazzmusikere, sangeren Solveig Slettahjell

og pianisten Tord Gustavsen. Dette blir en

stemningsfull og vakker konsertopplevelse

av de helt sjeldne.

Slettahjell og Gustavsen er sammen

landskjente for juleplaten «Natt i Betlehem»

som har gjort stor suksess. Sandefjord

kammerkor har musisert med Tord

Gustavsen ved flere tidligere anledninger

og ser med forventning fram til denne

julekonserten. Billetter kan kjøpes på

Hjertnes Billettservice. Flere opplysninger

på www.misk.no

SVEIN RUSTAD

Søndagsskole

i Sandefjord kirke

Sandefjord menighet starter søndagsskole

for barn under gudstjenestene. Nå

har det meste kommet på plass, og vi er i

gang fra januar av.

Vi ønsker kontakt med enda flere voksne

som er glade i barn, og som kunne tenke

seg å bidra i søndagsskolearbeidet. Ta

kontakt med menighetens kontor dersom

dette er noe for deg.

Søndagskolen vil bli annonsert sammen

med søndagens gudstjeneste i Sandefjords

blad.

RUBEN HEITMANN

Juleballett

Som en del av Musikk i Sandefjord kirkes

arbeid med å utvikle musikk- og kunstgudstjenester,

tok Svein Rustad i 2004

kontakt med to av bærebjelkene i byens

kulturliv, Marit Thoresen, leder av

ballettskolen Sandefjord, og Bendik

Engebretsen, konsertmester i Vestfold

Symfoniorkester.

Sammen utarbeidet disse tre en

kunstnerisk presentasjon av juleevangeliet

gjennom dans og musikk. Dette har vært

en særdeles vakker del av to fulle julegudstjenester

i Sandefjord kirke hver julaften.

I år er sjette gang ballettskolen deltar.


VICTOR SKIMMELAND

Kafé etter skoletid

Familiegudstjeneste

1. søndag i advent er alle hjertelig

velkommen til familiegudstjeneste i

Sandefjord kirke, enten du er ung eller

gammel, har barn eller ikke.

Denne søndagen vil barn fra barnekoret

på Store Bergan kirkesenter være med å

synge og delta i gudstjenesten. Det tror vi

Hver mandag i høst har fra 30 til 60

kommet på «Etter skoletid-kafé» på Store

Bergan Kirkesenter. Tilbudet startet opp i

oktober og gjelder barn i 4., 5. og 6.

klasse. Hver samling byr på leksehjelp,

mat, lek, idrett og trosopplæring.

En av aktivitetene har vært bruskassestabling

(bildet). Det fungerer slik at man

klatrer opp over bruskasser, mens man

stadig stabler en ny opp på den forrige,

og på den måten kommer stadig høyere

opp. Den store utforing har vært å stable

seg mot taket på Kirkesenteret. Stadig

flere klarer å holde balansen så lenge at

de stabler 15 kasser oppå hverandre og

kan ta i taket. Etter skoletid-kafé er et

meget populært tilbud og fortsetter etter

nyttår.


RUBEN HEITMANN

blir en flott gudstjeneste, og en flott start

på adventstiden.

Sandefjord menighet ønsker å være en

menighet for mennesker i alle aldrer. Både

barn, voksne og godt voksne skal føle seg

velkommen og inkludert i menighetens

tilbud og aktiviteter.

RUBEN HEITMANN

GARN TIL MØRKE HØST/vinter KVELDER

Kai Dysthe

Glassmester

Gokstadveien 18 - 3216 Sandefjord

Telefon : 33 45 40 40

16 Sandefjord kirkemagasin


Kulturbarnehagen er åpen

Kulturbarnehagen Noahs

Ark åpnet høytidelig den

15. september. To barn tok i

mot alle gjestene, sa velkommen

og delte ut champagne-brus

i høye stettglass.

Biskop Laila Riksaasen Dahl åpnet den nye

Kulturbarnehagen Noahs Ark på Store

Bergan Kirkesenter med en tale om

barnehagen som hun sammenliknet med

grønnsakhagen og frukthagen. Biskopen

spurte barna hva som vokser i slike hager.

Deretter spurte hun barna hva som vokser i

dyrehager. Og til slutt, ja, hva vokser i

barnehager? Jo, barn selvfølgelig!

Barn er det flotteste og mest verdifulle

Gud har skapt. Små mennesker skal ha det

trygt og godt med gode utviklingsmuligheter.

Dette legger grunnlaget for et godt liv

framover!

– Lykke til i den nye, flotte barnehagen

deres! gratulerte biskopen, før hun klippet

snora sammen med Khareem Saleh og

erklærte barnehagen for offisielt åpnet.

De frammøtte fikk en kort omvisning på

de tre avdelingene før alle samlet seg i

atriet. Her stod barna klare til å synge.

Barna og noen fra personalet gikk deretter

inn kirkesenteret, hvor de fikk pølser og

annet, mens de voksne fortsatte med taler

og gaveoverekkelser.

Selve navnet Noahs Ark ble foreslått av

en i personalet, og alle i personalet har vært

med på å planlegge og gjennomføre

innholdet i barnehagen.


ANBJØRG GISLERØD

CATERING Mat til møter kurs og konferanser

Møtemat

Baguetter med ost og skinke, Baguetter med reker og majones

Baguetter med roastbiff og remulade. Pris pr stk kr 30,-

Rundstykker med skinke, roastbiff, reker, laks eller ost. Pris pr stk kr 20,-

Walkorn eller milanobrød med kylling og bacon, reker, laks eller roastbiff

Pris pr stk kr 35,-

Snitter

Fisk og skalldyr

Snitter med reker og majones, Krepsehaler og aioli

Røykelaks og eggerøre, Gravlaks og sennepsaus, Egg, rømme og sort kaviar

Pr stk kr 23,-

Kjøtt og fjærfe

Roastbiff og remulade, Svinestek og surkål, Karbonade og løk

Pr stk kr 23,-

Ost

Snitter med camembert og druer, Snitter med brie og jordbær

Pr stk kr 23,-

Kanapéer

Kanapé med røykelaks og vaktelegg, Kanapé med camembert og druer

Kanapé med roastbiff, Kanapé med reker, Kanapé med kreps

Pr stk kr 20,-

Nygårdsveien 82

Pindsle

DU RINGER – VI BRINGER!

www.fonix.as

Tlf: 33 48 58 50

Fax: 33 47 47 05

www.sandefjord.kirken.no

17


det skjer i menighetene

24.12 kl.16 Julegudstjeneste. Solist.

Oddvar Thorsen.

25.12 kl.12 Høytidsgudstjenste.

Dåp. Menighetskoret. Øyvind

Monstad.

24.12 Julaftengudstjenester

kl 12.30, kl. 13.45 (for barn), kl. 15 og

kl. 16.15.

25.12 kl. 12 Høytidsgudstjeneste

med nattverd.

bugården kirke

Gudstjenester

22.11 kl.11 Gudstjeneste. Nattverd.

Oddvar Thorsen. Søndagsskole.

29.11 kl.11 Familiegudstjeneste.

Dåp. Øyvind Monstad. Mini- og

barnegospelen.

06.12 kl.11. Gudstjeneste. Dåp.

Oddvar Thorsen. «Tell it.»

Søndagsskole og aktivitetsgruppe .

13.12 kl.11 Sanggudstjeneste. Alle

kirkens kor. Oddvar Thorsen.

20.12 kl.9. Lysmesse. Konfirmantene.

Begge prestene.

24.12 kl.14.30 Julegudstjeneste.

Mini- og barnegospelen. Oddvar

Thorsen.

27.12 kl.11 Gudstjeneste. Dåp.

Oddvar Thorsen. Juletregang.

03.01 kl.11 Gudstjeneste. Nattverd.

Oddvar Thorsen.

10.01 kl.11 Gudstjeneste. Dåp.

Øyvind Monstad.

17.01 kl.11 Gudstjeneste. Nattverd.

Menighetskoret. Øyvind Nordin og

Oddvar Thorsen.

24.01 kl.11 Familiegudstjeneste.

Dåp. Øyvind Monstad. Mini- og

barnegospelen.

31.01 kl.11 Gudstjeneste. Dåp/

nattverd. Njål Gjennestad.

07.02 kl.11 Gudstjeneste. Nattverd.

Menighetskoret. Oddvar Thorsen.

09.02 kl.19 Gudstjeneste for

mange sanser.

sandar kirke

Gudstjenester

29.11 kl. 11 Familiegudstjeneste

med dåp og nattverd. Lys våken.

Kl. 13 Adventsgudstjeneste på

Gjekstad Misjonshus.

6.12 kl. 11 Høymesse med nattverd.

Skrik-aksjonen.

Kl. 18 og kl. 20 Konsert. «LYS I MØRKE»

9.12 kl. 12 Barnehagegudstjeneste.

Alle barnehager inviteres.

10.12 kl. 12 Forbønnsgudstjeneste.

Åpen kirke i samarbeid med

Sosialmedisinsk Senter.

13.12 kl. 19 Lysmesse med

konfirmantene.

20.12 kl. 11 Høymesse med nattverd.

26.12 kl. 11 Julegudstjeneste på

Fevang bedehus.

27.12 kl. 11 Julegudstjeneste med dåp.

31.12 kl. 23.15 Midnattsmesse.

3.01 kl. 11 Familiegudstjeneste med

dåp. Hellig tre kongersfest. Julefest i

menighetshuset etter gudstjenesten.

10.01 kl. 11 Høymesse med nattv.

17.01 kl. 11 Gudstjeneste med dåp.

24.01 kl. 11 Høymesse med nattv.

Kl. 13 Dåpsgudstjeneste.

31.01 kl. 11 Misjonsgudstjeneste

med nattverd.

7.02 kl. 11 Høymesse med nattverd.

14.02 kl. 11 Familiegudstjeneste

med dåp og utdeling av 4-årabok og

SaKi BaJu.

Vi støtter menighetene i Sandefjord

Tlf: 33 48 23 00

Tlf: 33 46 77 00

Kilgaten 19, Sandefjord

Tlf.: 33 48 20 00 – www.maxbo.no

Åpent: Man - fre 7 – 17 lør 8.30 – 15

Tom Egil Liftutleie

Skolmar 12, 3232 Sandefjord

913 74 000

Tlf: 33 42 17 30

Hvaltorvet

www.knutodegaard.no

Herre: 33 47 99 35

Dame: 33 47 79 04

til

henne og han

Rådhusgt. 14, Sandefjord

Tlf: 33 16 29 12

www.skoringen.no

Har du føttene,

har vi skoene

Tlf: 33 16 29 12

HJELP OSS Å UTGI

KIRKEMAGASINET

Konto: 2480 0128486

Merk gaven med Kirkemagasinet.

På forhånd takk for en god håndsrekning.

Tlf: 33 46 28 58

Tlf: 33 46 31 93

Ønsker du å støtte kirkemagasinet?

Ta kontakt med

Kåre Andersen, tlf: 416 74 523

kaadag@online.no

www.sandefjord.kirken.no/?annonser

Telefon: 33 48 90 20 Faks: 33 48 90 48

post@waagene.no – www.waagene.no

18 Sandefjord kirkemagasin


Polly

Pocket

Før 249,-

99,-

Spar 150,-

26.12 2. JULEDAG kl. 11 Gudstjeneste

med dåp.

dagboksett

Før 199,-

49,-

Spar 150,-

25.12 1. JULEDAG kl. 12 Sølve

Næss-Holm. Dåp.

Sandefjord kirke

Gudstjenester

29.11 kl. 11 Gudstjeneste med dåp.

Familiekoret.

06.12 kl. 11 Høymesse.

24.12 JULAFTEN kl. 14.30 og kl.

16 Julaftengudstjenester Bamse med

35 cm.

juleballett.

25.12 1. JULEDAG kl. 11 Høytidsgudstjeneste.

49,-

Vestfold Kobber & Blikk 185x140 17-08-06 15:13 Side 1

Før 229,-

99,-

Spar 150,-

27.12 kl. 11 Høymesse med

nattverd. Fellesgudstjeneste i

Sandar kirke.

Hello Kitty

01.01 kl. smykkeskrin

11 Høymesse med

nattverd.

03.01 kl. 11 Gudstjeneste med dåp.

10.01 kl. 11 Høymesse med

nattverd.

17.01 kl. 11 Familiegudstjeneste

med nattverd og dåp.

24.01 kl. 11 Høymesse med

nattverd.

31.01 kl. 11 Gudstjeneste med dåp.

13.12 kl. Bil 11 Gudstjeneste med båt med dåp.

Speedy

84 cm. Før 249,-

20.12 kl. 11 Høymesse med

nattverd.

07.02 kl. 11 Høymesse med

nattverd.

Sminkebord

Før 499,-

Spar 100,-

199,-

Spar 300,-

Før 599,-

199,-

vesterøy kirke

Gudstjenester

Fairy

Scrap 22.11 kl. 11 Sølve Næss-Holm. Dåp.

Book Diakoni/frivillighet.

Før 179,-

29,-

29.11 kl. 11 John Peder Grimsmo.

Sang av Solstreif.

Spar 150,-

6.12 kl. 19 John Peder Grimsmo.

Lysmesse.

13.12 kl. 11 Sølve Næss Holm og

Øyvind A. Nordin. «Prøysenmesse».

20.12 kl. 11 Sølve Næss Holm.

Dåp. «Blanke Messingen».

Tiffany-engler.

24.12 JULAFTEN kl. 14.30 John

Peder Grimsmo. Shelcore bil

med verktøy

Kl. 16 John Peder Grimsmo.

1+. Før 229,-

48 deler. Før 249,-

79,-

Spar 150,-

27.12 kl. 11 Øyvind A. Nordin. Dåp.

31.12 NYTTÅRSAFTEN EKEBERG

KAPELL kl. 16 Sølve Næss-Holm.

03.01 kl. 11 John Peder Grimsmo.

Julefest for små og store.

10.01 kl. 19 Sølve Næss-Holm.

Nattverd.

17.01 kl. 11 Sølve Næss-Holm. Dåp.

24.01 kl. 11 John Peder Grimsmo.

Nattverd.

31.01 kl. 11 John Peder Grimsmo.

Dåp.

07.02 kl. 19 Sølve Næss-Holm.

Nattverd.

14.02 kl. 11 John Peder Grimsmo.

Karneval.

Biler 3 pk.

Før 149,-

Pindsleveien 5B, 3221 Sandefjord

Tlf: 33 42 04 80

Tlf: 33 48 90 60

Korsvik Begravelsesbyrå

v/Mosserød Gartneri

Vi støtter menighetene i Sandefjord

Spar 130,-

49,-

Spar 100,-

Polly

Pocket

Spar 150,-

Hello Kitty

smykkeskrin

as

Tools Sandefjord

Før 599,-

199,-

Fairy

dagboksett

Før 199,-

49,-

Tlf: 33 46 55 87

A. Bekkevoll

Kran og Transport

Gneisveien 11, Pindsle

Tlf: 33 42 12 30 Tlf: 33 46 82 31

Spar 150,-

49,-

Spar 100,-

99,-

Bil med båt

Speedy

Bamse

BRIO-Butikken

35 cm.

Før 229,-

99,-

Spar 150,-

Spar 400,-

149,-

HJELP OSS Å UTGI

KIRKEMAGASINET

Spar 100,-

199,-

Spar 300,-

Verktøykasse

84 cm. Før 249,-

Konto: 2480 0128486

Merk gaven med Kirkemagasinet.

Tlf: 33 47 55 93 På forhånd takk for en god håndsrekning.

Tlf: 33 42 35 00

Sminkebord

Før 499,-

Fairy

Scrap

Book

Før 179,-

Velkommen til hyggelig “lekehandel” Før 249,- Hvaltorvet Tlf. 33 46 02 45

29,-

Spar 150,-

Shelcore bil

med verktøy

1+. Før 229,-

48 deler. Før 249,-

79,-

Spar 150,-

Tlf: 33 42 32 00

33 48 60 00

Tlf: 33 44 83 20

Spar 130,-

49,-

www.sandefjord.kirken.no Biler 3 pk.

Verktøykasse

19

Før 149,-

Spar 400,-

149,-


istockphoto.com

KASSESALG

10 x 1,5 liter

ass. vann/ mineralvann

99,-

kr

+ pant

uten kasse

Frihet til å velge

MENY ÅSANE

Hystadveien 290

3231 SANDEFJORD

Telefon: 33 45 49 00

MENY INDRE HAVN

Kilgata 25

3217 SANDEFJORD

Telefon: 33 48 27 50

MENY STADIONTUNET

Laskenveien 4

3228 SANDEFJORD

Telefon: 33 48 21 30

MENY HASLESENTERET

Nedre Gokstadvei 27

3214 SANDEFJORD

Telefon: 33 46 13 14

MENY ARENA PINDSLE

Nygårdsveien 84

3221 SANDEFJORD

Telefon: 33 42 77 00

More magazines by this user
Similar magazines