Schenker Privpak AS

schenker.se

Schenker Privpak AS

Schenker Privpak AS

– kutter dine fraktkostnader


Schenker Privpak AS frakter

dine kunders pakker billigere

Siden 2001 har DB Schenker distribuert pakker til

privatpersoner i Norge gjennom et konsept der pakker

leveres ut til sluttkunden gjennom et snart riksdekkende

utleveringsnett. Flere og flere oppdager

fordelene og fleksibiliteten i å kunne hente pakken der

det passer best til de tider det passer kundene. Våre

utleveringssteder har lange åpningstider og kundene

kan enkelt hente sine pakker samtidig med at de gjør

sine ukentlige innkjøp, i butikken nær arbeidsplassen

eller når man er på vei hjem fra jobben, eller kanskje i

nærheten av barnehagen når man henter barna.

I Sverige har konseptet eksistert siden 1992, og siden

2003 er Schenker Privpak også etablert i Finland.

Danmark kommer i løpet av kort tid.

Schenker Privpak har i dag samarbeid med Norgesgruppen

som blant annet omfatter butikk-kjedene:

Kiwi, Meny, Joker, Ultra, Mix, Spar, Bunnpris. Avtaler

med flere butikkjeder er nær forestående. I tillegg er

det en lang rekke lokale avtaler med butikker, kiosker

og bensinstasjoner.

De netthandelsselskaper som sender sine varer med

Schenker Privpak er firmaer som kjennetegnes av

kundefokusering, service og nytenkning.

Schenker Privpak tilbyr gjennom sine utleveringssteder

en øket frihet og tilgjenglighet der distansehandelsselskapene

kan tilby distribusjonsalternativ som er

tilpasset kundens egne ønsker.

Schenker Privpak AS er et heleid datterselskap av

DB Schenker.

Schenker Privpak en del av DB konsernet.

www.db.de

www.dbschenker.se

www.dbschenker.com

www.dbschenker.no

www.schenkerprivpak.no

02


Hos oss reiser dine pakker

kollektivt…

Vi i DB Schenker verner om både økonomi og miljø. Derfor samlaster vi pakkeleveranser

fra mange firmaer. Gjennom at dine pakker reiser kollektivt får du en kostnadseffektiv

og miljøsmart transport. Dette gjelder både med tog og lastebil. Ut fra Oslo

går 70 % av volumet med tog.

DB Schenker er størst i Europa når det gjelder landtransport

og det innebærer at vi har mer gods i vårt

system enn våre konkurrenter. For å utnytte bilene

maksimalt kan vi samlaste sendinger – pakker fra flere

kunder med samme sluttdestinasjon fraktes sammen.

Dette innebærer at vi fyller våre biler helt.

Våre samlastingsterminaler kan sammenliknes med

store flyplasser eller jernbanestasjoner. Gjennom at

transportene skjer effektivt kjører vi ikke en eneste

mil unødvendig. Dette kaller vi kollektivtrafikk for

pakker. Utkjøring skjer så med egne distribusjonsbiler

etter ett fast oppsatt kjøreskjema.

Schenkers punkter for å minske CO2-utslippene

Schenker har som mål å senke utslippene av

karbondioksyd med mer enn 50% fram til år 2020.

Dette er et tøft mål og vi kan ikke nå dette målet på

egenhånd. Schenker behøver et nært samarbeide med

forskjellige aktører – alt fra våre egne transportører til

myndighetene. De strategier som skal føre oss dit

omfatter følgende områder:

I Miljø økonomisk kjørestil

I Senket gjennomsnittshastighet

I Moderne kjøretøy og drivstoff

I Lengre kjøretøyer med større lastekapasitet

I Høy satsing på kollektivtrafikk for pakkene og høy

oppfyllingsgrad i biler og containere

I Transport via jernbane der dette er mulig og effektivt

03


Booking Hentemelding Raske returer

E-tjenester Logistikkløsninger Utleveringssted

Distansehandelsbedrift

Betaling WebShop Sporing

(Track & Trace)

Schenker Privpak tilbyr en komplett løsning for distribusjon av pakker for distansehandelsbedrifter.

Privpak er ett prisgunstig alternativ med kollektiv pakking i Oslo for bedrifter som

sender pakker til privatpersoner.

Betalingsformidling

gjennom oppkrav, sluttkunden betaler kontant når han/

hun henter pakken.

Returhåndtering

– sluttkunden kan levere tilbake pakken hos våre

utleveringssteder ved å benytte seg av en forhåndsbetalt

kunderetur (skapt av avsenderbedriften) eller kjøpe

en returetikett hos utleveringsstedet.

Automatisk valg

av det utleveringsstedet som ligger

nærmest sluttkunden. Systemet velger mellom Privpak og

en alternativ distributør.

Eget valg av utleveringssted

Sluttkunden kan fritt velgeutleveringssted i hele landet

uavhengig av hvor sluttkunden bor.

Hentemelding

med avsenderbedriftens egen tekst og logo.

Hentemelding foregår enten via brev eller SMS.

Påminnelse som hentemelding etter ønsket antall dager.

Uavhentede pakker

sendes tilbake til avsenderbedriften etter ønsket antall

dager.

04


Hovedtjenestens innhold

Komponent

Henting

Beskrivelse

Hentetiden styres av hvordan DB Schenker trafikkerer avsenders område.

I hovedsak skjer henting kl 13–16.

Hentemelding og

påminnelser

Ved registrering av

mottagerens...

Hentemelding Påminnnelse 1 Påminnelse 2

Dag 1

Adresse Brev Brev Brev

Adresse og mobilnummer SMS SMS Brev

Oppkrav

Liggetid på

utleveringssted

Retur

Kundeservice

Eventuelle oppkravsbeløp registreres ved booking i avsenderens EDI system.

Løpende overføring til avsenderens bankgirokonto. Debitering ifølge avtale.

Se også “liggetid på utleveringssted”.

Pakkene kan ligge opptil 30 dager på utleveringsstedene.

Kundereturer og uavhentede pakker tilbakeføres til avsender. Ekstra ledetid tilkommer

for returhåndtering. Debitering av opprinnelig avsender ifølge avtale.

Tilgang til enkelt og effektivt grensesnitt via vårt web-baserte program.

Godssporing (Track & Trace) via vår webside.

Tilleggstjenester

Tilpasningsmuligheter

Tillegg

Beskrivelse

Tilpasning

Beskrivelse

POD

(Proof of delivery)

Endret liggetid

Endre oppkravsbeløp

Kopi av hentemelding pr.

brev

Krav om endrede liggetider

for enkelte pakker

Endret oppkravsbeløp på

pakker som er sendt fra

avsender men ikke hentet

hos utleveringssted

Hentemeldingstekst

Logotype

Påminnelser

Mulighet til å tilpasse den

forhåndsdefinerte teksten

som er i hentemeldingen.

Mulighet til å ha bedriftens

logo på hentemeldingen.

Fritt valg av påminnelsestidspunkter.

Endre utleveringssted

Tilbakekalling

Omdirigering til annet

utleveringssted for pakker

som er sendt fra avsender

men ikke hentet av kunde.

Tilbakekalling av pakker

fra utleveringssted i

fortid.

Individuell liggetid

Track & Trace,

integrasjon

Muligheter til å endre

antall liggedager (maks 30

dager)

Mulighet for kunde å

integrere Track & Trace i

eget bedriftssystem eller

webshop.

Utlevering

– nettverkgrensesnitt

Utlevering – nettverkgrensesnitt.

Mulighet for

avsendere å integrere

modul for valg / søking av

kommisjonær i egen

webløsning/ webshop.

05


Øvrige tjenester

– DB Schenker for B2C

Privatlevering hjem.

Privat levering er et tilbud for bedriftskunder med

privatkunder som ønsker hjemkjøring av varene.

Leveringer til privatkunder med privat leveringsadresse

utføres i byer og tettsteder på kveldstid etter kl. 16.00

eller etter nærmere avtale. Privatlevering kan også

benyttes utenfor byer og tettsteder etter nærmere

avtale.

Retur av emballasje og eventuelt elektriske apparat kan

også utføre etter nærmere avtale. For større sendinger

kan tjenesten utføre med hjelper mot et pristillegg.

Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Privatlevering på jobb.

DB Schenker tilbyr levering hjem-på-dør som et fullserviceprodukt.

Noen ganger kan det være mer praktisk å

få varene levert på jobb – og da gjør vi det.

Målgruppen for denne tjeneste er først og fremst nettbutikker.

Privatlevering på jobb passer for alle typer

mindre sendinger som kan bæres av en person.

Bedriften må ha betjent resepsjon eller varemottak som

kan kvittere for mottaket.

06


Schenker Privpak AS

– Business Partner til

Distansehandel Norge

Distansehandel Norge er bransjeforeningen for

e-handelsselskaper og tradisjonelle postordreselskaper.

Foreningen, som ble etablert for over 25 år siden under

navnet Norsk Postordreforening, er i dag en sterk

medlemsorganisasjon som ivaretar bransjens interesser.

Distansehandel Norge fokuserer på kjøpetrygghet,

kvalitet og service for så vel forbrukerne som medlemsbedriftene.

Distansehandel representerer i dag en

omsetning på mer vel 10 milliarder kroner.

Som bransjeorganisasjon skal Distansehandel Norge

arbeide for medlemmenes sak og samtidig være aktive i

forhold til å fange opp trender og forbrukermønster.

Som et ledd i dette har foreningen etablert samarbeidsavtaler

(Business Partner avtaler) med de ledende

leverandører som arbeider i dette markedet. Sammen

med de utvalgte Business Partnere ønsker

Distansehandel Norge å utvikle landets tyngste og mest

interessante distansehandelsfora.

Schenker Privpak AS har vært Business Partner med

Distansehandel Norge siden organisasjonen åpnet for

denne muligheten og selskapet har i dag et nært og

positivt samarbeid med foreningen.

Eventuelle henvendelser til Distansehandel Norge

gjøres til:

Distansehandel Norge

Daglig leder Gerhard Anthun. Tlf. 911 80 724

Postboks 294, 1363 Høvik

Post@dhandel.no

Besøksadresse: Veritasveien 24, 1363 Høvik.

07


Schenker Privpak AS

Østre Aker vei 17

Postboks 223, Økern

0510 Oslo

Telefon 07500

Schenker Privpak AS

Hovedkontor Oslo

Org. Nr. 931 703 528 MVA

Foretaksregisteret

www.schenkerprivpak.no

Kontakt vår markedsavdeling for ytterligere

informasjon, tilbud eller annet.

E- post: no.markedprivpak@dbschenker.com

Telefon: 07500

Design: OddBusiness

More magazines by this user
Similar magazines