Rapportmall, svenska och engelska - Schenker

schenker.se

Rapportmall, svenska och engelska - Schenker

Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 1 av 11

Http gränssnitt Prisfråga Sverige

1 Generella variabler

De generella variablerna är till för att administrera kommunikationen och är gemensamma för all

kommunikation.

De tre är: request, response, system

Den fjärde är data_list som är en vektor av information med själva meddelanden.

Rubriken ’O’ står för obligatoriskt fält.

1.1 Request

Innehåller information till tjänsten. I fältet obligatoriskt står det ett ’A’. Detta fält är obligatoriskt

endast vid anrop från extern part.

Addera prefixet ’request.’ till variablerna.

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

service.action O String WDR 10 Värde ’select’

service.method O String WDR 10 Värde ’calculate’

user.user_name O String WDR 10 Användarnamn

user.password O String WDR 10 Lösenord

user.e_mail String WDR 40 Användarens epost-adress

1.2 Response

Innehåller information från tjänsten.

Addera prefixet ’response.’ till variablerna.

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

service.name O String WDR - Namn på tjänsten

service.version O String WDR - Versionsnummer (1.0)

data_list_count O Int WDR - Antal i data_list


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 2 av 11

1.3 System

Innehåller felkod från systemet. error.id = 0 betyder OK.

Innehåller statistikvariabler till systemet.

Addera prefixet ’system.’ till variablerna.

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

error.id O Int WDR 5 Felkod

error.message String WDR 100 Felmeddelande

statistics.remote.ip_address O String WDR - Klientens ip-adress

statistics.remote.country_code O String WDR - Landskod för klient, ex. ’se’ eller ’us’

statistics.remote.send_data_format O String WDR - Klientens sätt att skicka sin Request, ’xml’ eller ’hqf’

(Http Query Format)

statistics.remote.access_type O String WDR - Klientens anropstyp, ’A’ (browser)

statistics.remote.application_name O String WDR - Klientens sida/modul som anropar

statistics.remote.admin_e_mail O String WDR - E-mail till adm. för klient

statistics.user.return_mime_format O String WDR - Klientens önskade svarsformat, ’text/plain’,

’text/html’ eller ’text/xml’

statistics.user.organization_id O String WDR - Klientens organisationsnummer

statistics.user.language_code O String WDR - Språkkod för klient, ex. ’sv_se’

statistics.service.api_version O String WDR - Gränssnittsversion, ’2.0’

statistics.service.name O String WDR - Namn på applikation som anropas, ’Calculate_002’

statistics.request.service.action O String WDR - ’select’

statistics.request.service.method O String WDR - ’calculate’


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 3 av 11

2 Meddelande IFTMIN

Efterfrågar pris på transport.

I fältet (O)bligatoriskt finns 5 fält markerade ett ’A’.

Villkoren för dessa står bland förklaringarna.

Addera prefixet ’data_list.0.’ till variabeln.

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

consignor_identification O String NAD-CZ 8 Kundnummer för avsändare

DE 3039

contract_condition_code O String TSR

4065-PAR

4065-COM

4065-BUD

4065-CLD

3 Produktnamn: Välj en av

PAR = Parcel,

COM = Comfort,

BUD = Budget,

CLD = Coldsped

departure_place_name A String TDT

3227-5

DE 3224

destination_place_name A String TDT

3227-8

DE 3224

consignment_gross_weight A Int CNT

6069-7

DE 6066

Unit 6411

consignment_cube Float CNT

6069-15

DE 6066

Unit 6411

consignment_loading_meters Float CNT

6069-ZLM

DE 6066

is_collect A Boolean TSR

7273=CCT

is_express Boolean TSR

7273=EXP

is_advise_service Boolean TSR

7273=ADS

is_dangerous_goods Boolean TSR

7273=DAG

is_hot_goods Boolean TSR

7273=HOT

is_delivery_date_time Boolean TSR

7273=TID

13 Avsändningsort

Anges tillsammans med eller istället för

consignor_zip_number Gäller för alla utom ’PAR’

13 Mottagarort

Anges tillsammans med eller istället för

consignee_zip_number Gäller för alla utom ’PAR’

5 Vikt (Kg).

Obligatorisk för samtliga produkter.

6,2 Volym (Kbm).

För produkterna ’COM’, ’CLD’.

2,2 Flakmeter.

För produkterna ’COM’, ’CLD’.

1 Mottagaren betalar

Obligatorisk för alla utom ’PAR’

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

1 Tilläggstjänst Express.

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

1 Tilläggstjänst Avisering

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

1 Tilläggstjänst Farligt gods

Gäller ej ’PAR’, ’CLD’

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

1 Tilläggstjänst Varmtransport

Gäller ej ’PAR’, ’CLD’

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

1 Tilläggstjänst Tidslossning

Gäller ej ’PAR’

(Schenker unik kod) Värde = 1 eller 0

7 Tilläggstjänst Efterkrav (SEK)

(Schenker unik kod)

7 Tilläggstjänst Utvidgad varuförsäkring (SEK)

(Schenker unik kod)

2 Antal pallplatser (st)

Gäller endast ’BUD’

cash_on_delivery Int TSR

7273=COD

expanded_insurance Int TSR

7273=INS

budget_pallet_count Int CNT

6063-111

DE 6066

Unit 6411

country_code 3 Landskod (Se Appendix A)

Gäller endast ‘PAR’

percentage_charge 4 Påslag I procent.

För samtliga produkter.

charge 6 Påslag I SEK.

För samtliga produkter.

number_of_packages 5 Antal kolli

Gäller endast ‘PAR’

consignor_zip_number 5 Avsändande postnr

Anges tillsammans med eller istället för

departure_place_name


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 4 av 11

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

Gäller för alla utom ’PAR’

consignee_zip_number 5 Mottagande postnr

Anges tillsammans med eller istället för

destination_place_name Gäller för alla utom ’PAR’

is_skrymme_code Boolean 1 Skrymmande

Gäller endast 'PAR'

is_edi_customer Boolean 1 Ett påslag på expeditionsavgiften görs om det är en

edi-kund. Värde 1= Ja eller 0 = Nej

number_of_pallet_places Int 7 Pallplatspris antal

För produkterna ’COM’, ’CLD’.

Styck Int 7 Styckpris antal

För produkterna ’COM’,’CLD’.

is_home_delivery Boolean 1 Leverans till privatperson

Gäller produkten ’COM’

Värde = 0 eller 1

Is_special Boolean 1 Special

Gäller produkten ’COM’

Värde = 0 eller 1

is_parcel_pickup Boolean 1 Hämtpaket

Gäller endast ’PAR’

Värde = 0 eller 1

Is_logistic_parcel Boolean 1 Logistikpaket

Gäller endast ’PAR’

Värde = 0 eller 1


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 5 av 11

3 Meddelande IFTMCS

Levererar efterfrågat pris på transport.

Addera prefixet ’data_list.0.’ till variabeln.

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

chargeable_distance Int QTY

- Avstånd mellan orter för taxering (Km)

6063-49

breakpoint_weight Int CNT - Brytpunktsvikt (Kg), fraktdragande vikt

chargeable_weight Int QTY

6063-100

currency_code String CUX

6345

freight_net_cost Float TCC

8023-551

DE 5004

Unit 6345

administration_fee Float TCC

8023-205

DE 5004

Unit 6345

oil_charge Float TCC

8023-553

DE 5004

Unit 6345

collect_fee Float TCC

8023-561

freight_cost Float TCC

8023-???

DE 5004

Unit 6345

gotland_charge Float TCC

8023-560

DE 5004

Unit 6345

pallet_fee Float TCC

8023-451

DE 5004

Unit 6345

freight_total_cost Float TCC

8023-???

DE 5004

Unit 6345

express_fee Float TCC

8023-578

DE 5004

Unit 6345

advise_service_fee Float TCC

8023-905

DE 5004

Unit 6345

dangerous_goods_fee Float TCC

8023-555

DE 5004

Unit 6345

delivery_date_time_fee Float TCC

8023-TID

DE 5004

Unit 6345

carrier_fee Float TCC

8023-CAR

cash_on_delivery_fee Float TCC

8023-901

DE 5004

Unit 6345

expanded_insurance_fee Float TCC

8023-501

- Fraktgrundande vikt (Kg)

- Valutakod. Enligt ISO 4217. (SEK/EUR)

- Netto grundfrakt

(Pharos code)

- Expeditionsavgift

(Pharos code)

- Oljetillägg

(Pharos code)

- Avgift för mottagarfrakt, dvs den utgår när

"Betalande kund" är "Mottagare".

(Pharos code)

- Fraktkostnad Är lika med freight_net_cost +

administration_fee + oil_charge + collect_fee

- Gotlandstillägg

(Pharos code)

- Pallavgift

(Pharos code)

- Fraktkostnad 2

Är lika med freight_cost + pallet_fee +

gotland_charge

- Expressavgift

(Pharos code)

- Aviseringsavgift

(Pharos code)

- Farligt gods avgift

(Pharos code)

- Tidslossningsavgift

(Schenker unik kod)

- Inbärning (Schenker unik kod)

- Efterkravsavgift

(Pharos code)

- Utvidgad varuförsäkringsavgift

(Pharos code)


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 6 av 11

Namn O Typ Standard Längd Förklaring

DE 5004

Unit 6345

currency_administration_fee Float TCC

- Valutaavgift.

8023-???

DE 5004

Unit 6345

value_added_tax Float MOA-5025- - Moms

150

DE 5004

Unit 6345

total_cost - Totalsumma

charge_currency -

departure_place_name String - Ort Avsändare

destination_place_name String - Ort Mottagare

edi_fee Float - Ett påslag på expeditionsavgiften görs om det

är en edi-kund. Ediavgift i SEK eller EUR

departure_place_charge Float - Ortstillägget Avsändare

destination_place_charge Float - Ortstillägget Mottagare

departure_place_type String - Typ av ortstillägg Avsändare, se Appendix C

för att se vilka alternativ som finns.

destination_place_type String - Typ av ortstillägg Mottagare, se Appendix C för

att se vilka alternativ som finns.

transport_document_number_charge Float - Flerkollitillägg för Parcel

distribution_charge Float - Distributionstillägget för Coldsped.

information String - Information, se Appendix B för information om

vilka texter som finns.

customs_fee Float - Tullavgift för Parcel.

homedelivery_fee Float - Avgift för HomeDelivery

special_fee Float - Avgift för Special

Minimum_fee_deficit Float - Minsta debiteringsavgift


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 7 av 11

4 Versionshistorik

2.52 061116

Korrigeringar av Förvaltningspaket

• Följande fält är påverkade under Efterfrågar pris på transsport:

”departure_place_name” - Tillagd

“destination_place_name”

“consignor_zip_number”

- Tillagd

- Modifierad (är inte obligatorisk längre, anges

tillsammans med eller istället för

destination_place_name)

“consignee_zip_number”

- Modifierad (är inte obligatorisk längre, anges

tillsammans med eller istället för

departure_place_name)

2.51 061003

Genomfört förvaltingspaket för POL.

• Följande fält är påverkade under Efterfrågar pris på transsport:

”is_home_delivery” - Ny

”is_special”

- Ny

”is_parcel_pickup” - Ny

”is_logistic_parcel” - Ny

”departure_place_name” - Borttagen

“destination_place_name” - Borttagen

“consignor_zip_number” - Modifierad (är nu obligatoriskt för alla utom ’PAR’)

“consignee_zip_number”

“contract_condition_code”

- Modifierad (är nu obligatorisk för alla utom ’PAR’)

- Modifierad (‘DIR’, ‘SPC’ och ‘HMD’ är borttagna som

egna produkter)

• Följande fält är påverkade under Levererar efterfrågat pris på transsport:

”home_delivery_fee” - Ny

”special_fee”

- Ny

”minimum_fee_deficit” -Ny

• ’DIR’, ’HMD’ och ’SPC’ är borttagna som produktval för ”contract_condition_code”

• Ny informationskod (4) tillagd i Appendix B.

2.50 051123

Ändrade villkor för obligatoriska fält vid anrop.

2.22 051011

Genomfört förvaltningspaket för POL.

Lagt till fält: customs_fee

2.21 051004

Genomfört förvaltningspaket för POL.

Lagt till fälten: edi_fee, departure_place_charge, destination_place_charge,

departure_place_type, destination_place_type, transport_document_number_charge,

distribution_charge, information under levererar efterfrågat pris på transport.

Lagt till fälten: styck, number_of_pallet_places, is_edi_customer under efterfrågar pris på

transport.


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 8 av 11

Lagt till länder: Litauen, Lettland, Estland, Cypern, Grekland, Slovenien, Slovakien, Tjeckien.

Borttag av land: Portugal (Madeira)

2.20 050120

Uppdaterat variabeln ”country_code” (under IFTMIN) från 2 till 3 tecken samt lagt in Appendix A

med tillgängliga landskoder.

2.10 040402

Ny version av applikation, dvs PriceOnline 3.

Lagt till fälten: country_code, percentage_charge, charge, number_of_packages,

consignor_zip_number och consignee_zip_number

2.01 020812

Lagt till fält för flakmeter (consignment_loading_meters)

2.00 010816

Tillägg av statistikvariabler under ’system’.

1.30 000302

Korrigerat referenser i standardfältet

1.20 000120

Förändring pga tillägg för Euro-hantering.

Alla valutafält i svaret har bytt typ från Int till Float, 2 decimaler

Nya fält:

currency_code

currency_administration_fee Valutaavgift

Valuta-typ, endast SEK eller EUR

Tagits bort:

hot_goods_fee

Denna avgift används ej

Kapitel 2.1 Ej giltiga variabler Endast rensning av ej använd information

1.10 000112

Korrigerat enligt WDR

Ändrat request.service.type till request.service.method


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 9 av 11

Appendix A

Landskoder:

Land

Landskod

Sverige 046

Belgien 032

Cypern 357

Danmark 045

Estland 372

Finland 358

Frankrike 033

Frankrike (Korsika) 504

Grekland 030

Holland 031

Irland 353

Italien 039

Italien (Sardinien) 506

Italien (Sicilien) 507

Lettland 371

Litauen 370

Luxemburg 352

Norge 047

Polen 048

Portugal 351

Schweiz 041

Slovenien 386

Slovakien 421

Spanien 034

Spanien (Ibiza) 503

Spanien (Mallorca) 501

Spanien (Minorca) 502

Storbritannien 044

Tjeckien 420

Tyskland 049

Ungern 036

Österrike 043


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 10 av 11

Appendix B

Informationskoder:

Information

Pris ej avtalat på angiven

produkt/relation. Kontakta din

säljare för att avtala pris.

Pallplatspris fins inte avtalat,

pris angivet enligt din generella

prislista.

Styckpris finns ej avtalat, pris

angivet enligt din generella

prislista.

Skrymme ingår i grundtaxan för

logistikpaket.

Informationskod

1

2

3

4

Appendix C

Ortstillägg:

Ortstillägg typ

Ö-ortstillägg

Storstadstillägg

Glesbygdstillägg

Ortstillägg typ bokstav

O

S

G


Dokument:

Gränssnittsspecifikation Prisfråga Sverige Specifikation

av meddelandena IFTMIN / IFTMCS

Fråga på Prislista

Version: 2.52 Schenker AB, Stab IT

Dokumentnamn: http_gränssnitt_Prisfråga_Sverige

Datum: 2006-11-16 Sida 11 av 11

5 Exempel

Adressen man anropar är (endast med metoden POST):

http://was.webtrp.com/PriceOnlineSE_3/servlet/PriceOnlineSE_3

Tjänsten kräver inloggning. Information kan hittas på: http://www.schenker.se/online

Exempel på anrop:

http://was.webtrp.com/PriceOnlineSE_3/servlet/PriceOnlineSE_3?data_list.

0.consignment_gross_weight=55&data_list.0.consignor_identification=99901

93&data_list.0.cash_on_delivery=&data_list.0.expanded_insurance=&data_li

st.0.country_code=046&data_list.0.percentage_charge=&data_list.0.contrac

t_condition_code=PAR&system.statistics.request.service.method=PAR&system

.statistics.request.service.action=select&system.statistics.service.name

=PriceOnline_3&system.statistics.user.return_mime_format=html&request.se

rvice.action=select&system.statistics.remote.ip_address=127.0.0.1&system

.statistics.remote.country_code=se&system.statistics.user.language_code=

sv&system.error.id=0&system.statistics.user.organization_id=556250-

3630&system.statistics.remote.send_data_format=web2&system.statistics.re

mote.application_name=PriceOnline_3&system.statistics.service.api_versio

n=1.0&system.statistics.remote.access_type=A&request.admin.e_mail=kundse

rvice.orebro%40schenker.btl.se&request.service.method=PAR&request.user.l

ogin_name=9990193&request.user.password=9990193

More magazines by this user
Similar magazines