Verneutstyr fra ZEKLER - Sem Bruk AS

sembruk.no

Verneutstyr fra ZEKLER - Sem Bruk AS

alle ønsker best mulig hørsel i alderdommen.

Det påstår vi uten å ha vitenskapelige undersøkelser å bygge

på. Dessuten tør vi påstå at de fleste ønsker både godt syn

og god helse uansett om de er 20 eller 70 . En del vil også

gjerne se bra ut og føle seg vel - selv på jobben.

Zekler garanterer hverken perfekt hørsel/syn, god helse eller

et skadefritt liv. Ei heller en fotomodells utseende. Derimot vil

vi hjelpe deg med den riktige beskyttelsen på arbeidsplassen.

For å være riktig og godt beskyttet må du bruke produktene

hele arbeidsdagen, og da må du først og fremst bruke utstyr

som sitter bra. For ytterligere å motivere deg til å bruke

verneutstyr satser vi på å lage produkter som er stilrene og

med god design, og som du føler deg tilfreds med. Så skal du

selvfølgelig velge den beskyttelsen som passer best for arbeidsmiljøet

eller det arbeidet du utfører. Derfor jobber vi for

at ditt valg skal kunne gjøres så enkelt som mulig.

Zekler designer og utvikler personlig verneutstyr for å kunne

beskytte deg når du er på jobben. Ta vare på DIN HELSE!


INNEHOLD

Hørselvern 6-15

Om hørselvern 8-9

Produkter 10-15

Tilbehør 15

Øyevern 16-31

Om øyevern 18-20

Vernebriller 21-27

Tilbehør vernebriller 27

Visir 28-29

Sveisevisir 30-31

Åndedretttsvern 32-37

Om åndedrettsvern 34-35

Produkter 36-37

Produktoversikt 38-39


HørselVERN

Hørselen er en av dine viktigste sanser og vi vil gi deg veiledning om

hvordan du best mulig beskytter hørselen når du er på jobben. Først og fremst

er det 100 % brukstid som gjelder. For at du skal bli fortrolig med å bruke

hørselvern hele arbeidsdagen må utstyret sitte godt og føles komfortabelt.


For å kunne beskytte hørselen på

best mulig måte er det viktig å kjenne

til hvilke lydnivåer som finnes i omgivelsene,

og frekvensene på lyden. Derfor skal lydmiljøet man arbeider i måles. Resultatet

av målingene brukes når man velger hørselvern. Hvert hørselverns oppgitte dempingsevne

sammen med resultatet av målingene, gir et bilde på hvilken forventet beskyttelse hørselvernet

gir.

Metoder for måling

Hørselvernets dempingsevne beskrives i nedenstående metoder. De ulike dempingsverdiene angis for hvert

hørselvern i produktavsnittet, eller i bruksanvisningen til de respektive vern.

Oktavbåndsmetoden

brukes for å bestemme hørselvernets demping

uttrykt i gjennomsnittlig lyddemping

og standardavvik i de åtte oktavbånd som

standarden krever.

H-M-L

brukes for å bestemme hørselvernets

demping i høy- (H), mellom- (M) respektive

lavfrekvens-dominert (L) støy.

SNR

(Single Number Rating)

er en forenklet beskrivelse av hørselvernets

demping. En verdi beregnes ut fra hørselvernets

oktavbåndsverdi.

Dempingsnivåer

For å forenkle valget har vi delt hørselvernet i tre nivåer.

Nivå 1. Bra demping som passer til lavere

støynivå i industrimiljøer. Særskilt bra

demping ved mellom- og høye frekvenser.

Nivå 3. Ekstra høy demping først

og fremst ved mellom- og lavfrekvenser.

Nivå 2. Høyere demping i både lave og

høye frekvenser, for et mer krevende

støymiljø.

Det er viktig å velge et hørselvern som ikke ”overdemper”. Vi tåler bare en viss mengde støy pr. dag uten å risikere å utvikle

hørselskader. Faktorer som påvirker forholdet er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyende miljøet. Eksempelvis

påvirkes vi like mye av 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Vær også oppmerksom på at det ikke bare er på

arbeidsplassen hørselen din påvirkes av støy.

Et godt tilpasset hørselvern har et lydnivå på mellom 70 og 80 dB(A) i øreklokken. Dette for at man ikke skal bli isolert. Det skal

være mulighet for å oppfatte lyd i omgivelsene. Riktig valg av beskyttelse gir betydelig større mulighet for at hørselvernet brukes

hele arbeidsøkten. Dette er en forutsetning for at man skal oppnå ønsket beskyttelseseffekt. Selv kortere tids ”slurv” kan redusere

effekten av hørselvernet kraftig.

dB L EX,8h

8000

Frequency (Hz)

63

H

M

L

Medium High Extreme

80 90 100 110

LEVEL

ONE

LEVEL

TWO

LEVEL

THREE

Tabellen gir veiledning i valg av produkt og bygger på forventede verdier under

øreklokken på mellom 70 og 80 dB(A). For å være helt sikker på at man

velger riktig, skal lydmiljøet man arbeider i måles og beregnes sammen med

hørsesvernets dempingsverdier.


Typer beskyttelse

Hodebøyle

Justerbar hodebøyle med gaffelmontering

av øreklokken. Kombinasjonen

med øreklokkens brede tetningsringer

gir komfortabel beskyttelse som kan

brukes over lengere perioder. Den myke

bøylepolstringen og tetningsringene kan

lett byttes ut med nye.

Nakkebøyle

Nakkebøyle av plastbelagt rustfri stål.

Sammen med øreklokkens brede tetningsringer

gir den et jevnt bøyletrykk og

komfortabel bruk. Brukes sammen med

annet verneutstyr, f.eks. visir, sveiseskjerm

eller vernehjelm.

Visirsystem

Zekler visirsystem kan kombineres med hodebøyle og hjelmbøyle

i Zekler 400-serien, samt med et særskilt hodeplagg.

Det finnes også et separat feste for hjelmmontasje når

man ikke bruker hørselvern sammen med vernehjelmen. Se

visir i kapitlet Øyevern på sidene 28-29.

Montering på vernehjelm

Øreklokke for montering på vernehjelm (30 mm slitefeste).

Bøylen med gaffelmontering av øreklokken sammen

med de brede tetningsringene gir jevnt bøyletrykk

og komfortabel bruk. Hjelmadapteret er innrettet for

montering av Zekler visirsystem.

Godkjent for montering på disse

vernehjelmer

IRIS 2

Style 300

Style 600

Balance AC

Balance HD

Peltor G2000

Peltor G3000

Tilbehør

Gamle, stive og/eller slitte tetningsringer svekker øreklokkenes

dempingsevne og støyen trenger inn. Bytt derfor

tetningsringene regelmessig, slik at øreklokkens dempingsevne

og komfort opprettholdes.

Dersom du arbeider i miljøer med mye støv og skitt eller

deler øreklokken med andre, anbefaler vi at du utstyrer

tetningsringene med en hygienisk engangsbeskyttelse.

Elektronikkfunksjoner

FM radio

Gjør det mulig å høre på radio i stedet for støy, uten

å forstyrre andre. Høyner trivselen og øker samtidig

bruken av hørselvern. Nivåbegrensere i øreklokkene

hindrer skadelige og høye lydnivåer i høytalerne.

AUX input

3,5 mm audio inngang for innkobling av eksterne

lydkilder, f.eks. MP3 spillere eller FM radio.

Nivåavhengig funksjon

Level Dependent System

Funksjonen er akkurat slik det høres ut som - ”nivåavhengig”.

Mikrofonene tar inn lyden fra omgivelsene, slik

at du kan høre hva som skjer rundt deg og samtidig

kommunisere med arbeidskollegaer. Dersom lyden

kommer opp på skadelige nivåer reagerer elektronikken

omgående, og reduserer nivået til max 82 dB. Spesielt bra i miljøer

med impulslyd eller varierende støynivåer. Volumkontrollen gjør at du

også kan forsterke lyden utenfra og likevel kjenne deg trygg. Funksjonen

reduserer risikoen for overdemping og legger til rette for at hørselvernet

kan brukes kontinuerlig så lenge det er fare for skadelige lydnivåer.


Hørselvern

ZEKLER 412RD

Komfortabelt hørselvern med innebygget stereo FM-radio og taleforsterker. Mikrofonene på øreklokkens

forside tar inn lyden fra omgivelsene, slik at du kan høre hva som skjer rundt deg. Øreklokken gjør det

også lettere å kommunisere med arbeidskollegaene. Hvis lyden kommer opp på skadelige nivåer, reagerer

elektronikken omgående og tar ned nivånet til maks. 82 dB(A). Ekstra bra i miljøer med impulsstøy

eller varierende støy. Du kan selv velge hvilken miks av funksjonene (radiolytting eller taleforsterkning) som

passer deg best. Utstyrt med 3,5 mm. aux audioinngang for tilkobling av f.eks. MP3 spiller.

Bra demping ved mellom, høy og lav frekvens. Hodebøyle med gaffelmontering og brede tetningsringer gir

et jevnt bøyletrykk og en komfortabel bruk.

··

Dempingsnivå: Level 2.

··

Stereo FM Radio 88 - 108 MHz med lydnivåbegrenser (82dB(A)).

··

Taleforsterker, Level Dependent System.

··

3,5 mm AUX inngang.

··

Kabel med 2x3,5 mm. stereokontakt inngår.

··

2 stk. 1,5VAA batterier – driftstid ca. 120 timer.

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1, 352-4, 352-6 og 352-8.

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 21 18,4 21,1 27,7 36,9 36,1 42,1 38,8

Standardavvik (dB) 6,3 4,5 4,2 3,5 4 3,6 3,5 5,4

Forventet demping (dB) 14,7 13,9 16,9 24,2 32,9 32,5 38,6 33,4

H M L SNR

34 27 20 30

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682005 Øreklokke 412RD Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

Zekler 412RDH

Samme egenskaper som 412RD ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med EN 352-3, 352-4, 352-6, 352-8

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 17,8 16,3 19,5 26,9 34,3 33,8 41,8 37,4

Standardavvik (dB) 4,2 4 3,2 3,1 4 2,9 3,3 3,8

Forventet demping (dB) 13,6 12,3 16,3 23,8 30,3 30,9 38,5 33,6

H M L SNR

33 26 19 29

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682013 Øreklokke 412RDH Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

10


ZEKLER 412R

Komfortabelt hørselvern med innebygget stereo FM-radio. Gjør det mulig å lytte på radio istedenfor støy,

uten å forstyrre omgivelsene. Høyner trivselen og øker samtidig bruken av hørselvern. Utstyrt med 3,5

mm. aux audioinngang for tilkobling av f.eks. MP3 spiller. Bra demping ved mellom, høy og lav frekvens.

Hodebøyle med gaffelmontering og brede tetningsringer gir et jevnt bøyletrykk og en komfortabel bruk.

··

Dempingsnivå: Level 2.

··

Stereo FM Radio 88 - 108 MHz med lydnivåbegrenser (82dB(A)).

··

3,5 mm AUX inngang.

··

Kabel med 2x3,5 mm. stereokontakt inngår.

··

2 stk. 1,5VAA batterier – driftstid ca. 130 timer.

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1, 352-6 og 352-8.

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 21 18,4 21,1 27,7 36,9 36,1 42,1 38,8

Standardavvik (dB) 6,3 4,5 4,2 3,5 4 3,6 3,5 5,4

Forventet demping (dB) 14,7 13,9 16,9 24,2 32,9 32,5 38,6 33,4

H M L SNR

34 27 20 30

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682021 Øreklokke 412R Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 412RH

Samme egenskaper som 412R ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med EN 352-3, 352-6, 352-8

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 17,8 16,3 19,5 26,9 34,3 33,8 41,8 37,4

Standardavvik (dB) 4,2 4 3,2 3,1 4 2,9 3,3 3,8

Forventet demping (dB) 13,6 12,3 16,3 23,8 30,3 30,9 38,5 33,6

H M L SNR

33 26 19 29

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682039 Øreklokke 412RH Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

11


Hørselvern

ZEKLER 412D

Komfortabelt hørselvern med taleforsterker. Mikrofonene på øreklokkens forside tar inn lyden fra omgivelsene,

slik at du kan høre hva som skjer rundt deg. Øreklokken gjør det også lettere å kommunisere med

arbeidskollegaene. Hvis lyden kommer opp på skadelige nivåer, reagerer elektronikken omgående og tar

ned nivået til maks. 82 dB(A). Ekstra bra i miljøer med impulsstøy eller varierende støy. Utstyrt med 3,5

mm. aux audioinngang for tilkobling av f.eks. MP3 spiller. Bra demping ved mellom, høy og lav frekvens.

Hodebøyle med gaffelmontering og brede tetningsringer gir et jevnt bøyletrykk og en komfortabel bruk.

··

Dempingsnivå: Level 2.

··

Taleforsterker, Level Dependent System.

··

3,5 mm AUX inngang.

··

Kabel med 2x3,5 mm. stereokontakt inngår.

··

2 stk. 1,5VAA batterier – driftstid ca. 1000 timer.

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1, 352-4 og 352-6.

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 21 18,4 21,1 27,7 36,9 36,1 42,1 38,8

Standardavvik (dB) 6,3 4,5 4,2 3,5 4 3,6 3,5 5,4

Forventet demping (dB) 14,7 13,9 16,9 24,2 32,9 32,5 38,6 33,4

H M L SNR

34 27 20 30

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682047 Øreklokke 412D Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 412DH

Samme egenskaper som 412D ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med EN 352-3, 352-4, 352-6

Dempingsverdi med elektronikken avstengt

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 17,8 16,3 19,5 26,9 34,3 33,8 41,8 37,4

Standardavvik (dB) 4,2 4 3,2 3,1 4 2,9 3,3 3,8

Forventet demping (dB) 13,6 12,3 16,3 23,8 30,3 30,9 38,5 33,6

H M L SNR

33 26 19 29

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682054 Øreklokke 412DH Svart ST 1

380684027 Hygienesett HK3 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

12


ZEKLER 401

Komfortabelt hørselvern med hodebøyle. Spesielt god demping ved mellom og høye frekvenser. Hodebøylen

med gaffelmontering og de brede tetningsringene gir et jevnt bøyletrykk og en komfortabel bruk.

Spesielt tilpasset for lettere støymiljøer.

··

Dempingsnivå: Level 1

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1.

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 13,8 10,9 15,6 25,4 31,1 30,8 33,8 33,5

Standardavvik (dB) 4,7 2,3 2,2 3,4 3,0 2,3 3,1 2,6

Forventet demping (dB) 9,1 8,6 13,4 22,0 28,1 28,5 30,7 30,9

H M L SNR

30 23 15 26

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682062 Øreklokke 401 Svart ST 1

380684001 Hygienesett HK1 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 401H

Samme egenskaper som 401 ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med EN 352-3

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 15,0 15,0 14,7 24,7 33,1 26,8 32,2 34,6

Standardavvik (dB) 4,2 3,1 2,9 2,9 3,2 2,7 2,8 3,7

Forventet demping (dB) 10,8 11,9 11,8 21,8 29,9 24,1 29,4 30,9

H M L SNR

27 23 16 25

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682070 Øreklokke 401H Svart ST 1

380684001 Hygienesett HK1 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 401N

Samme egenskaper som 401 ovenfor, men med nakkebøyle.

Samsvarer med EN 352-1

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 12,6 11,7 15,9 22,5 30,5 31,2 34,5 33,8

Standardavvik (dB) 4,1 2,7 1,9 2,7 2,8 3,5 3,2 4,7

Forventet demping (dB) 8,5 9,0 14,0 19,8 27,7 27,7 31,3 29,1

H M L SNR

29 23 16 26

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682088 Øreklokke 401N Svart ST 1

380684001 Hygienesett HK1 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

13


Hørselvern

ZEKLER 402

Komfortabelt hørselvern med hodebøyle for krevende støymiljøer. Bra demping ved mellom, høye og lave

frekvenser. Hodebøylen med gaffelmontering og de brede tetningsringene gir et jevnt bøyletrykk og en

komfortabel bruk.

··

Dempingsnivå: Level 2.

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1.

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 18,2 13,6 21,8 30,7 39,4 35,8 37,6 40,0

Standardavvik (dB) 5,4 3,4 2,7 3,1 3,0 2,9 2,8 4,8

Forventet demping (dB) 12,8 10,2 19,1 27,6 36,4 32,9 34,8 35,2

H M L SNR

35 28 18 30

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682096 Øreklokke 402 Svart ST 1

380684019 Hygienesett HK2 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 402H

Samme egenskaper som 402 ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med med EN 352-3

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 15,0 15,0 21,0 28,1 35,3 34,0 34,0 37,3

Standardavvik (dB) 4,1 2,6 3,1 3,5 4,0 3,8 4,5 4,4

Forventet demping (dB) 10,9 12,4 17,9 24,6 31,3 30,2 29,5 32,9

H M L SNR

31 27 19 29

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682104 Øreklokke 402H Svart ST 1

380684019 Hygienesett HK2 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 402N

Samme egenskaper som 402 ovenfor, men med nakkebøyle.

Samsvarer med EN 352-1

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 17,9 16,4 21,9 29,0 40,2 35,9 36,2 39,0

Standardavvik (dB) 5,4 4,1 3,8 4,0 4,9 3,3 5,8 6,1

Forventet demping (dB) 12,5 12,3 18,1 25,0 35,3 32,6 30,4 32,9

H M L SNR

33 27 19 30

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682112 Øreklokke 402N Svart ST 1

380684019 Hygienesett HK2 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

14


ZEKLER 403

Komfortabelt hørselvern med hodebøyle og ekstra høy demping ved mellom og lave frekvenser. Hodebøylen

med gaffelmontering og de brede tetningsringene gir et jevnt bøyletrykk og en komfortabel bruk.

··

Dempingsnivå: Level 3.

··

Justerbar hodebøyle.

··

Myk, utbyttbar bøylepute.

··

Brede, komfortable og enkelt utbyttbare tetningsringer.

Samsvarer med EN 352-1.

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 20,5 17,5 24,8 32,7 43,8 36,4 35,9 38,1

Standardavvik (dB) 5,4 3,0 2,4 2,6 3,7 3,5 3,1 4,1

Forventet demping (dB) 15,1 14,5 22,4 30,1 40,1 32,9 32,8 34,0

H M L SNR

34 31 22 33

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682120 Øreklokke 403 Svart ST 1

380684019 Hygienesett HK2 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

ZEKLER 403H

Samme egenskaper som 403 ovenfor, men med hjelmfeste.

Samsvarer med EN 352-3

Dempingsverdier

Frekens HZ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gn.sn. lyddemping (dB) 16,4 17,7 23,5 31,8 41,6 36,4 34,2 35,2

Standardavvik (dB) 4,3 3,3 4,2 3,5 3,4 3,8 3,9 5,7

Forventet demping (dB) 12,1 14,4 19,3 28,3 38,2 32,6 30,3 29,5

H M L SNR

32 29 21 31

Art.nr Utførelse Type Farge Enh Pakn

380682138 Øreklokke 403H Svart ST 1

380684019 Hygienesett HK2 STS 1

380684035 Komfortring CR1 PÅS 1

Tilbehør til hørselvern

ZEKLER HK1 ZEKLER HK2 ZEKLER HK3 ZEKLER CR1

Zekler HK1 inneholder:

2 stk. tetningsringer, 2 stk. absorbenter

og 1 stk. bøylepute.

Passer for Zekler hørselvern 401.

Zekler HK2 inneholder:

2 stk. tetningsringer, 2 stk. absorbenter

og 1 stk. bøylepute.

Passer for Zekler hørselvern 402

og 403.

Zekler HK3 inneholder:

2 stk. tetningsringer, 2 stk. absorbenter

og 1 stk. bøylepute.

Passer for Zekler hørselvern 412.

Zekler CR1 inneholder:

20 stk. svetteabsorbenter/pose

Passer for Zekler hørselvern

401,402,403 og 412.

Art.nr

Utførelse

380684001 Hygiensats

Art.nr

Utførelse

380684019 Hygiensats

Art.nr

Utførelse

380684027 Hygiensats

Art.nr

Utførelse

380684035 Komfortring

15


Øyevern

Den eneste måten å forhindre øyeskader på arbeidsplassen er å bruke

riktig øyevern hele arbeidstiden. For at dette skal skje i praksis må man

være godt tilfreds med øyevernet. Det skal ha riktig passform, riktig

beskyttelse for arbeidsoppgaven, og ikke minst – riktig design!

Det ene drar det andre.

Er du fornøyd med øyevernet er du trygg på arbeidsplassen!


Øyevern brukes for at man skal være

beskyttet mot ting som kan skade øynene

og ansiktet. Dette kan være mekaniske

ting, f.eks. flygende partikler, eller kjemiske stoffer, f.eks. sprut fra kjemikalier. Dessuten kan

stråling, f.eks. UV-stråling eller sterkt lys, være noe man utsettes for i arbeidshverdagen.

Det er viktig at man kartlegger hvilke risiki som finnes i arbeidsmiljøet og velger briller ut fra

dette. Dessuten er det meget viktig at vernebrillene er godt tilpasset den enkelte bruker.

Velg riktig passform

For at vernebriller skal beskytte best mulig er det viktig

at de er godt tilpasset brukeren. Dersom vernebrillene

ikke er riktig tilpasset kan det oppstå glipper der farlige

partikler eller stråling kan trenge inn og skade øynene. Vi

har forskjellig ansiktsform og det finnes ikke en brille som

passer alle.

Det er flere forhold som avgjør om en brille sitter perfekt,

blandt annet ansiktsform.

For å gjøre valget av briller enklere har vi delt de inn i 3

kategorier – Small, Medium og Large.

Dette kan gi en god veiledning

i valget av briller, men det er

likevel viktig å prøve brillene

for å sikre at de passer akkurat

til deg.

Typer beskyttelse

Briller

Skal ha sidebeskyttelse. Enkelte vernebriller kan brukes

utenpå vanlige briller. Linsene er i ripebeskyttende

polykarbonat.

Kapselbrille

Egnet når det er fare for sprut fra kjemikalier

eller i miljøer med mange flygende partikler.

Visir

Beskytter både øyne og ansikt. Siktskiver

finnes i ulike materialer for å

kunne tilpasses forskjellige miljøer.

Sveiseskjerm

Beskytter øyne og ansikt mot stråling i forbindelse med sveisearbeid. Det finnes

også briller som kun beskytter øynene for f.eks. gasslodding/skjæring

Automatisk nedblendbare sveisebriller (Auto/Variabel)

Beskytter øyne og ansikt. Blender når lysbuen tennes. Dette gjør det mulig å arbeide

med begge hendene under hele sveiseprosessen, noe som bedrer kvaliteten

på arbeidet og samtidig forhindrer at sveiseren pådrar seg nakkeproblemer. Glasset

og skjermen gir sveiseren beskyttelse mot skadelig UV- og IR-stråling. Anbefalt

bruk av de ulike mørkhetsgradene i samsvar med tabell på www.zekler.com.

Sveiseskjermer med farget linse (Fast)

Beskytter øyne og ansikt mot stråling i forbindelse med sveisearbeid. Det finnes

også briller som kun beskytter øynene ved f.eks. gasslodding/skjæring. Anbefalt

bruk av de ulike mørkhetsgradene i samsvar med tabell på www.zekler.com.


Funksjoner

HC

Ripebeskyttelse

Linsen er påført et belegg som gir god ripebeskyttelse,

og som forlenger brukstiden

på øyevernet.

HC/AF

Ripe-/duggbeskyttelse

Linsen er påført et belegg som gir både

ripe- og duggbeskyttelse. Motvirker dugg på

linsen og gir samtidig god ripebeskyttelse.

Justerbar linsevinkel

Gir mulighet for å justere linsens vinkel mot

ansiktet for optimal passform.

Justerbare brillestenger

Gir mulighet for å endre lengden på brillestengene

for å oppnå beste komfort og

passform.

Brilleforheng

Beregnet for bruk utenpå eksisterende

briller. Beskytter øynene og de vanlige

brillene, samtidig som synsegenskapene

opprettholdes.

Myk nesebro

Myk nesebro for høy komfort.

Linsetyper for vernebriller

Klar PC

Slagfast

For mekaniske risiki

Passer i dårlige lysforhold

UV-beskyttelse

Optisk klassee 1

Linsemerking 2-1.2 alt. 2C-1.2 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN170

Brun PC

Slagfast

Solbrillelinse

Passer for utendørsarbeid

UV 400

Optisk klasse 1

Linsemerking 5-2.5 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN172

Gul PC

Slagfast

Forsterker kontraster

Passer for inspeksjonsarbeid

UV-beskyttelse

Optisk klasse 1

Linsemerking 2-1.2 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN170

Grå PC

Sølv PC

Blå PC

Slagfast

Solbrillelinse

Passer ved utendørsarbeid

UV 400

Optisk klassee 1

Linsemerking 5-2.5 alt. 5-3,1 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN172

Orange PC

Slagfast

Forsterker kontraster

Oppleves avslappende for øyet

UV-beskyttelse

Passer ved inspeksjonsarbeid

Optisk klasse 1

Linsemerking 2-1.7 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN170

I/O PC

Slagfast

Solbrillelinse (Light gold mirror)

Passer ved vekslende arbeide inne/ute.

UV 400

Optisk klasse 1

Linsemerking 5-1.7 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN172

Sveisefilter i PC

Slagfast

Mørkhetsgrad 3

Passer ved slaglodding, gasskjæring

Mørkhetsgrad 5

Passer ved gassveising, slaglodding

UV-beskyttelse

Optisk klassee 1

Linsemerking 3 alt. 5 SK 1F

Samsvarer med

EN166 og EN169

Bifokale (lesebriller) PC

Slagfast

Verne-/lesebriller.

Positiv bifokal sliping i styrkene

+1,0/+1,5/+2,0/+2,5

Passer ved inspeksjon av presisjonsarbeid, tegninger,

maskinarbeid mm. Med Zeklers slipte vernebriller

unngår du problemer med doble brillepar under

arbeidet.

UV beskyttelse

>99,9% UV-beskyttelse opp

til min. 385 nm

UV 400

100% UV-beskyttelse opp til

min. 400 nm


Merking

Merking av innfatning

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Produsent

Nummer på EN standard

Passende bruksområder.

Ingen merking = Generell bruk (vernebriller)

3 = Væske (vernebriller, visir)

4 = Støvpartikler > 5µm (kapselbriller)

5 = Gass og små støvpartikler < 5µm (kapselbriller)

8 = Kortslutning elektriske lysbuer (visir)

9 = Smeltet metall og varme stoffer. (kapselbriller, visir)

Mekanisk resistent

S = Forhøyet slagfasthet

F = Høy hastighet, lavenergi anslag (6 mm stålkule i 45 m/s)

B = Høy hastighet, mediumenergi anslag (6 mm stålkule i 120 m/s)

A = Høy hastighet, høyenergi anslag (6 mm stålkule i 190 m/s)

Merking ”T” etter symbol for mekanisk resistent angir beskyttelse

ved ekstreme temperaturer (FT, BT, AT)

H = Tilpasset liten hodeform

Høyeste mørkhetsgrad kompatibel med innfatningen

Merking av linser

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Filtertype

2 eller 2C = UV

4 = IR

5 eller 6 = Solfilter

Mørkhetsgrad (Uten filtertypenummer = Sveisefilter)

Produsent

Optisk klasse

1= Permanent bruk

2 = Periodisk bruk

3 = Brukes i unntaksvis

Mekanisk resistent (Se merking av innfatning)

Øvrige krav

8 = Kortslutning elektriske lysbuer (visir)

9 = Smeltet metall og varme stoffer (kapselbriller eller visir)

K = Resistent mot overflateskader av fine partikler

N = Resistent mot dugg

R = Forhøyet refleksfaktor

20


Øyevern - Vernebriller

ZEKLER 55

Vernebrille med moderne og sporty design.

··

Linse av polykarbonat

··

UV-beskyttelse

··

Justerbare brillestenger som er i en blanding av hard og myk plast

··

Linsens vinkel er justerbar

··

Myk nesebro

··

Klar, gul, grå og I/O-linse (Indoor/Outdoor). Sveiselinse 3 og 5

··

Positiv bifocal slipning i styrkene +1,0/+1,5/+2,0/+2,5

··

Grå og I/O = UV400

HC = Ripebeskyttet linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F.

Klar og gul linse også med EN 170.

Grå og I/O-linse også med EN 172. Sveis 3 og 5 også med EN 169.

Art.nr Linse

380600551 Klar HC

380600569 Gul HC

380600577 Grå HC

380605071 Klar HC/AF

380605022 Gul HC/AF

Art.nr Linse

380605030 Grå HC/AF

380605063 I/O HC/AF

380605089 Svets Fast 3 HC

380605097 Svets Fast 5 HC

Verne- og lesebriller

ZEKLER 55 Bifocal

Optisk vernebrille i 4 ulike bifocale styrker.

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Justerbare brillestenger i en blanding av hard og myk plast.

··

Linsens vinkel er justerbar.

··

Myk nesbro.

··

Positiv bifocal sliping i styrkene +1,0, +1,5, +2,0 og +2,5.

HC = Ripebeskyttet linse

Samsvarer med EN 166, klasse 1F samt EN 170.

Art.nr Linse Linsestyrke

380605105 Klar HC +1,0

380605154 Klar HC +1,5

380605204 Klar HC +2,0

380605253 Klar HC +2,5

ZEKLER 255

Spesielt tilpasset for smalere hodeform. Moderne, sporty design.

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Justerbare brillestenger i en blanding av hard og myk plast.

··

Linsens vinkel er justerbar.

··

Myk nesebro.

··

Med klar, gul eller grå linse.

··

Grå = UV400.

HC = Ripebeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar og gul linse også med EN 170.

Grå linse også med EN 172.

Art.nr

Linse

380650408 Klar HC

380650416 Gul HC

380650424 Grå HC

21


Øyevern - Vernebriller

ZEKLER 45

Sporty design.

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Justerbare brillestenger i en blanding av hard og myk plast.

··

Myk nesebro.

··

Klar, gul, grå eller orange linse.

··

Grå = UV400.

··

Bruksområde: Orange og gul linse gir tydelige konturer, og passer ved f.eks.

besiktigelsesarbeid.

HC = Ripebeskyttet linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar, gul og orange linse også med EN 170.

Grå linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380600452 Klar HC

380600460 Gul HC

Art.nr Linse

380600478 Grå HC/AF

380600486 Orange HC/AF

ZEKLER 75

Vernebrille med sporty design.

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Myk nesebro.

··

Klar, gul eller grå linse.

··

Grå = UV400.

HC = Ripebeskyttet linse

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar og gul også med EN 170.

Grå linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380600705 Klar HC

380600718 Gul HC

Art.nr Linse

380600726 Grå HC

ZEKLER 80

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Myk nesebro og tetningskant.

··

Leveres med justerbart nakkebånd samt avtagbare brillestenger.

··

Med nakkebånd som passer i kombinasjon med hørselvern.

··

Klar eller grå linse.

··

Grå = UV400.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar linse også med EN 170.

Grå linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380600833 Klar HC/AF

Art.nr Linse

380600841 Grå HC/AF

22


ZEKLER 70

Moderne og sporty design

··

Linse av polykarbonat.

··

Metallinnfatning med fjærende, formbare, gummikledde brillestenger for best komfort.

··

UV-beskyttelse.

··

Klar, grå og blå speillinse.

··

Grå og blå speillinse = UV400.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar linse også med EN 170.

Grå og blå linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380605261 Klar HC/AF

380605279 Grå HC/AF

Art.nr Linse

380605287 Blå HC/AF

ZEKLER 30

Klassisk vernebrille.

··

Linse av polykarbonat.

··

Heldekkende sidebeskyttelse.

··

UV-beskyttelse.

··

Klar, gul eller grå linse.

··

Grå = UV400.

··

Bruksområde: Passer som besøksvernebriller.

HC = Ripebeskyttet linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1FT. Klar og gul linse også med EN 170.

Grå linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380600304 Klar HC/AF

380600312 Gul HC/AF

380600320 Grå HC/AF

Art.nr Linse

380600502 Klar HC

380600510 Gul HC

ZEKLER 235

Spesielt tilpasset for smalere hodeform.

··

Linse i polykarbonat.

··

Heldekkende sidebeskyttelse.

··

UV-beskyttelse.

··

Klar linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1SH samt EN 170.

Art.nr

Linse

380650200 Klar HC/AF

ZEKLER 31

··

Linse av polykarbonat.

··

Heldekkende sidebeskyttelse.

··

UV-beskyttelse.

··

Myk nesebro.

··

Myke ender på brillestengene.

··

Klar, gul eller sølvspeil linse.

··

Sølvspeil=UV400.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F.

Klar og gul linse også med EN 170. Sølvspeil også med EN 172.

Art.nr Linse

380604504 Klar HC/AF

380604512 Gul HC/AF

Art.nr Linse

380604520 Sølvspeil HC/AF

23


Øyevern - Vernebriller

ZEKLER 15

··

Linse av polykarbonat.

··

UV-beskyttelse.

··

Uten innfatning.

··

Linsens vinkel er justerbar.

··

Klar, gul eller brun linse.

··

Brun = UV400.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse1F. Klar og gul linse med EN 170.

Brun linse også med EN 172.

Art.nr Linse

380620005 Klar HC/AF

380620013 Gul HC/AF

380620021 Brun HC/AF

ZEKLER 33

Besøksvernebrille i klar polykarbonat.

··

Gir et bredt synsfelt og har heldekkende sidebeskyttelse med ventilasjon.

··

Kan bæres over vanlige briller.

··

Linsen absorberer 99,9% av UV-strålingen.

··

Bruksområde: Passer som besøksvernebrille.

Samsvarer med EN 166, klasse 1FT samt EN 170.

Art.nr Linse

380600338 Klar

Art.nr Linse

380600346 Gul

ZEKLER 25

··

Linse av polykarbonat.

··

Justerbare brillestenger for god komfort.

··

Linsens vinkel er justerbar.

··

Sidebeskyttelse i et stykke.

··

UV-beskyttelse.

··

Kan brukes over optiske briller.

··

Klar, gul eller grå linse.

··

Grå = UV400.

HC = Ripebeskyttet linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar og gul også med EN 170.

Grå også med EN 172.

Art.nr Linse

380600213 Klar HC

380600221 Gul HC

Art.nr Linse

380600239 Grå HC/AF

24


Kapselbrille

ZEKLER 95

··

Duggbeskyttet linse av polykarbonat.

··

Ventilert brilleinnfatning.

··

Myk komfortabel tetningskant som følger ansiktets konturer.

··

Justerbart strikkbånd.

··

Tilleggstestet mot væskedråper (3) , grovt støv (4) og resistens mot dugg (N).

Samsvarer med EN166, klasse 1BT34 samt EN 170.

Art.nr Utførelse Linse

380600940 Kapselbrille Klar HC/AF

Kapselbrille

ZEKLER 90

Utbyttbare duggfrie og ripebeskyttede acetat- eller polykarbonatlinser.

··

Innfatning fremstilt i PVC som følger ansiktets form og sitter tett.

··

Justerbar ventilasjon.

··

Kan brukes sammen med åndedrettsvern.

··

Justerbart elastisk bånd.

Samsvarer med EN 166, klasse 1. (PC) BT, (AC) FT

Art.nr Utførelse Linse

380600908 Kapselbrille Klar HC/AF PC

380600916 Kapselbrille Klar HC/AF AC

380600924 Reservelinse Klar HC/AF PC

380600932 Reservelinse Klar HC/AF AC

Kapselbrille

ZEKLER 88

··

Duggfri og optisk nøytral linse av polykarbonat.

··

Innfatning fremstilt av røykfarget PVC, som følger ansiktets konturer og sitter tett.

··

2 stk. dekkede ventiler.

··

Justerbart hodebånd.

··

Kan brukes utenpå egne briller.

··

Tilleggstestet mot væskedråper (3) og grovt støv (4).

Samsvarer med EN 166, klasse 1B.

Art.nr Utførelse Linse

380600882 Kapselbrille Klar

380600890 Reservelinse Klar

Kapselbrille

ZEKLER 44

··

Duggfri og optisk nøytral siktskive av polykarbonat.

··

Brilleinnfatningen er fremstilt av røykfarget PVC som følger ansiktets konturer og

sitter tett.

··

6 stk. tildekkede ventiler.

··

Justerbar strikk.

··

Kan bæres utenpå egne briller.

··

Tilleggstestet mot væskedråper (3) og grovt støv (4).

Samsvarer med EN 166, klasse 1B.

Art.nr Utførelse Linse

380600445 Kapselbrille Klar HC/AF PC

25


Øyevern - Vernebriller

Noen ønsker å arbeide

utendørs, andre foretrekker å

jobbe inne. Her er det individuelle

forskjeller på samme måte som ved valg av briller. Vernebriller med 100% UV-beskyttelse

er briller du kan bruke på solfylte dager - også i fritiden! Vær klar over at de

fleste modellene på sidene foran også finnes som solbrillealternativ.

ZEKLER Z101

Sporty vernebrille i moderne design med solbrillelinser i ulike nyanser.

··

Linse av polykarbonat.

··

Absorberer 100% av UV-strålingen (400UV).

··

Myk nesebro for høy komfort.

··

Myke og gummikledde billestenger for ekstra komfort.

··

Grå linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1FT samt EN 172.

Art.nr Linse Innfatning

380670026 Grå HC/AF Röd metall/svart

380670018 Grå HC/AF Blå zebra/svart

ZEKLER 201

Spesielt tilpasset for smalere hodeform. Sporty vernebrille i moderne design med

solbrillelinse.

··

Linse i polykarbonat.

··

Absorberer 100% av UV-strålingen (UV 400).

··

Myk nesebro for høy komfort.

··

Myke og gummikledde brillestenger for ekstra komfort.

··

Grå linser.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1FH samt EN 172.

Art.nr

Linse

380650002 Grå HC/AF

ZEKLER Z104

Sporty vernebrille i moderne design.

··

Linse av polykarbonat.

··

Absorberer 100% av UV-strålingen (UV 400).

··

Myk og justerbar nesebro for høy komfort.

··

Brillestenger i en blanding av hard og myk plast.

··

Grå linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F samt EN 172.

Art.nr Linse Innfatning

380670091 Grå HC/AF Svart/Orange

26


ZEKLER Z104

med polariserende linser

Sporty vernebrille i moderne design med polariserende solbrillelinser.

··

Linse av polykarbonat.

··

Absorberer 100% av UV-strålingen (UV 400).

··

Myk og justerbar nesebro for høy komfort.

··

Brillestenger i en blanding av hard og myk plast.

··

Grå polariserende linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F samt EN 172.

Art.nr Linse Innfatning

380670117 Polariserad HC/AF Svart

ZEKLER 106

Vernebriller i moderne design med grå solbrillelinser.

··

Linse av polykarbonat.

··

Absorberer 100% av UV-strålingen, (UV 400).

··

Grå linse.

HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F samt EN 172.

Art.nr

Linse

380670141 Grå

Øyevern - Tilbehør

Brilleetui

ZEKLER hardt

Brilleetui

ZEKLER mykt

Brilleetui

ZEKLER hardt

Art.nr

Utførelse

380600767 Hardt etui med belteholder

Kapselbrilleetui

ZEKLER hardt

Art.nr

Utførelse

380600775 Mykt etui

Brillesnor ZEKLER

Art.nr

Utførelse

380600783 Hardt etui med

filterfôret innside

Art.nr

Utførelse

380600817 Hardt etui

Art.nr

Utførelse

380600791 Universal og justerbar snor

380600809 Justerbar snor med øye

27


Øyevern - Visir

Enkelt skal det være, det

kan vi ikke få sagt ofte nok!

Når det er aktuelt med

arbeide som krever beskyttelse av hele ansiktet, er det bare visir som gjelder.

Disse passer fint til Zekler hørselvern og er tilpasset for hjelmfeste når det trengs.

Slik velger du

Arbeid som krever

ansikts- hode- og hørselvern

Arbeid som krever

ansikts- og hørselvern

Produktalternativ

67PC200 + 61F

67PC250 + 61F

67PC200C + 61F

67AC200 + 61F

67ME185 + 61F

67MS185 + 61F

Produktalternativ

67PC200 + 61A eller 61B

67PC250 + 61A eller 61B

67PC200C + 61B

67AC200 + 61B

67ME185 + 61A eller 61B

67MS185 + 61A eller 61B

Arbeid som krever

ansikts- og hodebeskyttelse

Arbeid som krever

Ansiktsbeskyttelse

Produktalternativ

67PC200 + 61E+61F

67PC250+ 61E+61F

67PC200C+ 61E+61F

67AC200+ 61E+61F

67ME185+ 61E+61F

67MS185+ 61E+61F

Produktalternativ

67PC200 + 61B

67PC250 + 61B

67PC200C + 61B

67AC200 + 61B

67ME185 + 61B

67MS185 + 61B

Zekler 10

28


Øyevern - Visir

Visir PC ZEKLER 67PC200

··

Klart visir av polykarbonat.

··

Høyeste optiske klasse og meget god slagfasthet.

··

Bredde 200 mm, tykkelse 1 mm, høyde 200 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61A, 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 166, klasse 1B9.

Art.nr

380686006

Visir PC ZEKLER 67PC200C

··

Klart visir av polykarbonat med hakebeskyttelse.

··

Høyeste optiske klasse og meget god slagfasthet.

··

Bredde 200 mm, tykkelse 1 mm, høyde 220 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 166, klasse 1B9.

Art.nr

380686014

Visir PC ZEKLER 67PC250

··

Klart visir av polykarbonat.

··

Høyeste optiske klasse og meget god slagfasthet.

··

Duggbeskyttet.

··

Bredde 200 mm, tykkelse 1 mm, høyde 250 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61A, 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 166, klasse 1B9.

Art.nr

380686022

Visir AC ZEKLER 67AC200

··

Klart visir av cellulose-acetat.

··

Høyeste optiske klasse og meget god slagfasthet.

··

Duggbeskyttet.

··

Bredde 200 mm, tykkelse 1 mm, høyde 200 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 166, klasse 1FN.

Art.nr

380686030

Visir Nett ZEKLER 67ME185

··

Visir av etset, rustfritt stålnett.

··

Lysgjennomslipp 82-85,5%.

··

Bredde 200 mm, høyde 185 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61A, 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 1731, klasse S.

Art.nr

380686055

Visir nett ZEKLER 67MS185

··

Visir av rustfritt stålnett.

··

Lysgjennomslipp 67-70%.

··

Bredde 200 mm, høyde 185 mm.

··

Passer til visirholder Zekler 61A, 61F, 61E og 61B.

Samsvarer med EN 1731, klasse S.

Art.nr

380686063

Øyevern - Tilbehør visir

Visirholder Zekler 61A for Zekler hodebøyle

Art.nr

380686519

··

Enkel og smidig innfesting for montering av visir på hørselvern.

··

Passer alle Zekler hørselvern 400-serien med hodebøyle.

··

Passer Zekler visir 67PC200, 67PC250, 67ME185 og

67MS185.

Kombinasjonen visir/visirholder samsvarer

med EN 166 og EN 1731.

Feste 61E for Zekler visirholder 61F

Art.nr

380686527

··

Feste for montering av visirholder på vernehjelm uten

hørselvern.

··

Passer Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250,

67AC200, 67ME185 og 67MS185.

Kombinasjonen visir/visirholder samsvarer

med EN 166 og EN 1731.

Visirholder Zekler 61F for hjelmmontasje

··

Visirholder for stabil montering av visir på vernehjelm.

··

Passer alle Zekler hørselvern 400-serien med hjelmmontasje.

··

Passer Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250,

67ME185 og 67MS185.

Kombinasjonen visir/visirholder samsvarer

med EN 166 og EN 1731.

Art.nr

380686535

Visirholder Zekler 61B

··

Stabil og komfortabel visirholder for visir der vernehjelm

ikke kreves.

··

Justerbart hodebånd og strikkbånd i nakken for komfort

og stabilitet.

··

Passer Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250,

67AC200, 67ME185 og 67MS185.

Art.nr

Kombinasjonen visir/visirholder samsvarer

380686543

med EN 166 og EN 1731.

Visir - Ansiktsskjerm komplett

Ansiktsskjerm ZEKLER 10

Bred skjerm av polykarbonat som dekker hele ansiktet. Visirholder og pannebeskyttelse av slagfast polykarbonat. Rattjustering

på visirholderen gjør det enkelt å justere størrelsen. Det oppfellbare visiret er kantforsterket med lettmetall.

Et pannebånd av velour absorberer svette og gir maksimal komfort. Det er enkelt å bytte ut visiret.

Samsvarer Art.nr med EN Utførelse 166, klasse 1B.

380601005 Ansiktsskjerm komplett

380601013 Siktskive PC

Zekler 10 er et produkt som ikke passer med ovenstående system.

29


Øyevern - Sveiseskjerm

Sveiseskjerm

ZEKLER Fusion

Sveiseskjerm Zekler Fusion med automatisk nedblendbart sveiseglass.

Sveiseskjermen:

··

Gir optimal beskyttelse av hele ansiktet. Både av øynene, ørene og halsen.

··

Skjermen har et aerodynamisk design for å lede bort sveiserøyken.

··

Det ytre beskyttelsesglasset er konvekst for å redusere varme og reflekser.

··

En myk rundet kant rundt hele sveisehjelmen gjør den komfortabel når man støter

imot skuldrene.

··

Komfortabel innredning med rattjustering.

··

Ytre og indre beskyttelsesglass byttes enkelt uten å ta ut sveisekassetten.

··

Lettvekt. 430 g inkludert sveisekassetten.

Samsvarer med EN 379 og EN 175

Sveisekassett

Zekler Fusion

Omslagstid lys - mørk:

0,15 ms (+23°C)

Trinnløs justering av forsinkelsen fra mørk til lys: 0,2 - 0,8 sek

UV-/IR-beskyttelse mørkhetsgrad:

UV15 / IR14 konstant

Lys innstilling mørkhetsgrad: 4

Mørk innstilling mørkhetsgrad: Variabel mørketsgrad 9, 10, 11,

12, 13

Utsyn:

95x46,5 mm

Energikilde:

solceller - batteribytte ikke

nødvendig

Brukstemperatur:

-10°C till +60°C

Vekt:

95 g

Optisk klasse (EN 379): 1/1/1

Art.nr Utførelse Linse

380610006 Sveiseskjerm Zekler Fusion inkl. kassett Auto/Variabel 9-13

380611004 Sveisekassett Auto/Variabel 9-13

380612002 Ytre beskyttelsesglass

380612010 Indre beskyttelsesglass

380612044 Svettebånd

ZEKLER Fusion

• Lettvekt (330 g uten sveisekassett, 430 g med sveisekassett).

• Mykt rundet kant rundt hele sveiseskjermen.

• Det ytre beskyttelsesglasset er konvekst for å redusere varme

og reflekser.

• Enkelt å bytte beskyttelsesglasset uten å ta ut sveisekassetten.

• Komfortabel innredning med rattjustering.

• Optimal beskyttelse av hele ansiktet. Aerodynamisk design som

leder sveiserøyken vekk.

Sveisebrille

ZEKLER 55

Sveiseglass med mørkhetsgrad 3 eller 5. Moderne og sporty design.

··

Linse av polykarbonat.

··

Justerbare brillestenger som er i en blanding av hard og myk plast.

··

Linsens vinkel er justerbar.

··

Vernebrillen gir et bredt synsfelt og optimal beskyttelse.

··

Myk nesebro.

··

Sveiselinser med mørkhetsgrad 3 eller 5.

HC = Ripebeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166 klasse 1F samt EN 169.

Art.nr Utførelse Linse

380605089 Sveisebrille Fast DIN 3 HC

380605097 Sveisebrille Fast DIN 5 HC

30


Sveiseskjerm

ZEKLER ADF500

Sveiseskjerm Zekler ADF med automatisk nedblendbart sveiseglass.

Sveiseskjermen:

··

Gir optimal beskyttelse av hele ansiktet. Både av øynene, ørene og halsen.

··

Skjermen har et aerodynamisk design for å lede bort sveiserøyken.

··

En myk rundet kant rundt hele sveisehjelmen gjør den komfortabel når man vrir på

hodet og støter imot skuldrene.

··

Komfortabel innredning med rattjustering.

··

Ytre og indre beskyttelsesglass byttes enkelt uten å ta ut sveisekassetten.

··

Lettvekt. 430 g inkludert sveisekassetten.

Samsvarer med EN 379 og EN 175

Sveisekassett Zekler ADF 500

Omslagstid lys - mørk:

0,25 ms (+23°C)

Trinnløs justering av forsinkelsen fra mørk til lys: 0,1 - 1,0 sek

UV-/IR-beskyttelse mørkhetsgrad:

Upp till Din 16 konstant

Lys innstilling mørkhetsgrad: 3, 5

Mørk innstilling mørkhetsgrad: Variabel mørketsgrad 9, 10, 11,

12, 13

Utsyn:

97x47,5 mm

Energikilde:

solceller - batteribytte ikke nødvendig

Brukstemperatur:

-5°C - +55°C

Optisk klasse (EN 379): 1/1/1/2

Art.nr Utførelse Linse

380615005 Sveiseskjerm Zekler ADF500 inkl. Auto/Variabel 9-13

kassett

380612002 Ytre beskyttelsesglass

380615104 Indre beskyttelsesglass

380612044 Svettebånd

Sveiseskjerm

ZEKLER W130

··

Fremstilt av brannhemmende plast.

··

Oppfellbart sveiseglass.

··

Justerbart hodebånd med rattjustering.

··

I oppfellt posisjon beskyttes øynene av klart glass.

··

Vekt 495 g.

··

Leveres med sveiseglass DIN 11 i dimensjonen 110x60 mm.

Samsvarer med EN 166 og EN 175.

Art.nr Utførelse Linse

380613000 Sveiseskjerm Zekler W130 Fast DIN 11

380612010 Indre beskyttelsesglass

380612044 Svettebånd

31


Åndedrettsvern

Det gjelder dine lunger. Det gjelder dine luftveier.

For at disse livsviktige organene skal fungere godt både i dag og i framtiden,

er det viktig at du beskytter dem mot skadelige partikler. Enkelte

partikler er ikke bare ubehagelige å puste inn, de kan faktisk være så

skadelige at de fører til livslang- og dødelig sykdom.

Først og fremst er det 100 % brukstid som gjelder.

For å kunne bruke åndedrettsvernet hele arbeidsøkten er det viktig

at det er komfortabelt i bruk og godt tilpasset ansiktet.


Filtrerende halvmasker brukes

for å hindre at skadelige

partikler kommer inn i luftveiene.

For å være sikker på at man velger riktig type filtrerende halvmaske er det viktig å

undersøke hvilke type partikler som finnes i omgivelsene, og i hvilke konsentrasjoner de

forekommer. For at masken skal gi optimal beskyttelse er det også viktig at den på en

enkel og fleksibel måte kan tilpasses ansiktformen, og derved forhindre at skadelige partikler

trenger inn.

Vi har et sortiment av filtrerende halvmasker som passer perfekt når man ønsker å arbeide

mest mulig komfortabelt i miljøer hvor denne typen beskyttelse er nødvendig.

HVORDAN FUNGERER DE?

Ved innånding passerer luften gjennom filtermaterialet, ved utånding

gjennom filtermaterialet eller utåndingsventilen. Beskyttelsesfunksjonen

i filtrerende halvmasker består av høykvalitets filtermateriale,

som kombinerer tradisjonell mekanisk filtrering og avansert filtreringsteknikk.

Partiklene fanges opp og beholdes effektivt og sikkert i

filtermaterialet.

Nei til skjegg

Filtrerende halvmasker gir god og riktig beskyttelse når de brukes

riktig og sitter tett. Med skjegg eller kraftig skjeggstubb sitter de ikke

helt tett inntil ansiktet. Da minsker beskyttelsesfaktoren og de vil ikke

gi den nødvendige beskyttelsen.

Sammensetningen av filtermaterialet, type, ytelse og kvalitet, har

avgjørende betydning for hvor effektivt partiklene filtreres, og nivået

på pustemotstanden. Pustemotstanden blir lavere dersom masken

har utåndingsventil. Filtrerende halvmasker er kun beregnet på bruk i

miljøer med normalt oksygeninnhold i luften.

Funksjoner

Beskyttelsesklasse

FFP2 respektive FFP3.

UTFormING

Justerbare kubeformede masker. Det

anbefales å teste seg fram til den modellen

som passer/sitter best.

Materiale

Effektivt filtermateriale som beskytter

mot skadelige partikler, og samtidig gir

meget lav pustemotstand.

Luftfilter

Justerbar modell med integrert aktivt

kull som beskytter mot illeluktende røyk

og gass under hygienisk grenseverdi.

Utåndingsventil

Ventil som meget effektivt minsker

oppbyggingen av varme, fuktighet og

karbondioksyd, og som gir komfortabel

beskyttelse hele arbeidsøkten.

Tetting

Fleksibel og myk tetting mot nesen.

Enkelte modeller har tetting rundt hele

maskens innside.

Tilpassing

Et vevet strikkbånd, alternativt to vevde

strikkbånd med 4-punktsspenner for

optimal justering og tilpassing.


Beskyttelsesfaktor

Beskyttelsesfaktoren forteller om åndedrettsvernets

evne til å redusere helsefarer. Hvilken

beskyttelsesfaktor en filtrerende halvmaske gir

avgjøres av omfanget av lekkasjen fra omgivelsene.

Beskyttelsesfaktoren forteller om maskens

evne til å rense luften og det oppgis også hygienisk

grenseverdi for når den kan brukes.

Begrepet beskyttelsesfaktor kan brukes som

hjelpemiddel ved valg av filtrerende halvmasker

- jo farligere luften i omgivelsene er, dessto

høyere beskyttelsesfaktor må masken ha. I EN

529:2005 er det fortegnelse over de nominelle

beskyttelsesfaktorer som gjelder for filtrerende

halvmasker.

Følgende filtreringsgrader og nominelle beskyttelsesfaktorer gjelder for filtrerende halvmasker

som er godkjent i samsvar med EN 149:2001+A1:2009:

Beskyttelsesklasse

EN 149:2001+A1:2009

filtreringsgrad, parafinolje

FFP1* 80% 4

FFP2** 94% 12

FFP3*** 99% 50

Nominell beskyttelsesfaktor

i samsvar med

EN 529:2005

* Ikke mot kreftfremkallende og radioaktive stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus,

sporer), eller mot biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner).

** Ikke mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner).

*** Beskyttelse mot alle typer partikler.

Klassifisering og merking

Filtrerende halvmasker godkjennes i beskyttelsesklassene FFP1,

FFP2 og FFP3, og må oppfylle krav til f.eks. hvor effektivt partikler

skilles ut, pustemotstand og lekkasje fra omgivelsene. En høyere

klasse dekker også de lavere. Zeklers filtrerende halvmasker finnes i

beskytelsesklassene FFP2 og FFP3.

Filtrerende halvmasker testes og godjennes i samsvar med EN

149:2001+A1:2009. I testen brukes parafinolje som aerosol for å

simulere partikler, dvs. maskene utsettes for væskeformede partikler,

som normalt er verre å filtrere enn faste partikler med denne

type masker. Pustemotstanden kan heller ikke overstige fastsatte

nivåer ved ulike luftstrømmer.

Merking

Filtrerende halvmasker som er blitt testet og godkjent i samsvar med

EN 149:2001+A1:2009 skal minst merkes med:

• Navn/varemerke/annet som identifiserer produsenten/leverandøren

• Type maske og beskyttelsesklasse

• Nummer og opprinnelsesår for EN-standarden

• CE-symbolet og navn på kontrollinstans

Batchmerking kan også være aktuelt.

Filtrerende halvmasker kan også gjennomgå dolomit-test i samsvar

med EN 149:2001+A1:2009, der man simulerer forhøyede nivåer

av faste partikler lik forholdene i f.eks. en gruve. Masker som etter

en dolomit-test oppfyller kravene til filtreringsgrad og pustemotstand,

kan merkes D.

Masker merket R = Reusable. Disse kan brukes i mer enn èn

arbeidsøkt, forutsatt at produsenten har laget bruksanvisning for

hvordan masken skal rengjøres. Dolomit-test er obligatorisk for å

kunne merke masker med R.

Masker merket NR = Not Reusable. Disse kan brukes i maksimum

èn arbeidsøkt og skal deretter kastes. Dolomit-test er ikke påkrevd

for masker merket NR.

Dersom masken skades eller man føler økt pustemotstand,

skal den byttes.


Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker

ZEKLER 1202, 1202V FFP2

Komfortabel, sammenleggbar filtrerende halvmaske i moderne design. Meget effektivt

filtermateriale som kombinerer ulike typer av elektrostatisk filtermateriale, hvilket gir meget

lav pustemotstand. Et helt vevet strikkbånd gjør masken enkel å justere. Utåndningsventil som

meget effektivt ventilerer ut fuktighet, varme og karbondioksyd gjør det komfortabelt å bruke

masken hele arbeidsdagen.

··

Beskyttelsesklasse FFP2, beskytter mot faste og væskeformede partikler 12 x HGV.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Meget effektiv utåndningsventil som leder ut varme, fuktighet og karbondioksyd fra masken.

··

Fleksibel, myk nesetetting.

··

Endeløst, vevet strikkbånd for optimal tilpassing.

··

Hygienisk stykkforpakket i plastpose, alternativt 3-pack blisterforpakning.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680009 1202 uten ventil FFP2 NR D 20

380680017 1202 uten ventil FFP2 NR D 3

380680025 1202 uten ventil FFP2 NR D 500 bulk

380680033 1202 med ventil FFP2 NR D 15

380680041 1202 med ventil FFP2 NR D 3

380680058 1202 med ventil FFP2 NR D 500 bulk

ZEKLER 1203V FFP3

Komfortabel, sammenleggbar filtrerende halvmaske i moderne design. Meget effektivt

filtermateriale som kombinerer ulike typer av elektrostatisk filtermateriale, hvilket gir meget

lav pustemotstand. Et helt vevet strikkbånd gjør masken enkel å justere. Utåndningsventil som

meget effektivt ventilerer ut fuktighet, varme og karbondioksyd gjør det komfortabelt å bruke

masken hele arbeidsdagen.

··

Beskyttelsesklasse FFP3, beskytter mot faste og væskeformede partikler 50 x HGV.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Meget effektiv utåndningsventil som leder ut varme, fuktighet og karbondioksyd fra masken.

··

Fleksibel, myk nesetetting.

··

Endeløst, vevet strikkbånd for optimal tilpassing.

··

Hygienisk stykkforpakket i plastpose, alternativt 3-pack blisterforpakning.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680066 1203 med ventil FFP3 NR D 15

380680074 1203 med ventil FFP3 NR D 3

380680082 1203 med ventil FFP3 NR D 500 bulk

ZEKLER 1202VC FFP2

Komfortabel, sammenleggbar filtrerende halvmaske i moderne design. Meget effektivt

filtermateriale som kombinerer ulike typer av elektrostatisk filtermateriale, hvilket gir meget

lav pustemotstand. Et integrert lag aktivt kull for komfort også i miljøer med organisk damp

og gass. Et helt vevet strikkbånd gjør masken enkel å justere. Utåndningsventil som meget

effektivt ventilerer ut fuktighet, varme og karbondioksyd gjør det komfortabelt å bruke masken

hele arbeidsdagen.

··

Beskyttelsesklasse FFP2, beskytter mot faste og væskeformede partikler 12 x HGV.

··

Et integrert lag aktivt kull som beskytter mot organisk damp og gass under den hygieniske

grenseverdien.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Meget effektiv utåndningsventil som leder ut varme, fuktighet og karbondioksyd fra masken.

··

Fleksibel, myk nesetetting.

··

Endeløst, vevet strikkbånd for optimal tilpassing.

··

Hygienisk stykkforpakket i plastpose, alternativt 3-pack blisterforpakning.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680090 1202 med ventil og aktivt kull FFP2 NR D 15

380680108 1202 med ventil og aktivt kull FFP2 NR D 3

36


ZEKLER 1302 FFP2

Komfortabel filtrerende halvmaske i moderne design. Effektivt filtermateriale som gir lav

pustemotstand. Et helt vevet strikkbånd gjør masken enkel å justere. Myk nesetetting i

tekstil for komfortabel bruk.

··

Beskyttelsesklasse FFP2, beskytter mot faste og væskeformede partikler 12 x HGV.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Fleksibel, myk nesetetting i tekstil.

··

Endeløst, vevet strikkbånd for optimal tilpassing.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680116 1302 uten ventil FFP2 NR D 20

380680124 1302 uten ventil FFP2 NR D 3

ZEKLER 1302V FFP2

Komfortabel filtrerende halvmaske i moderne design. Effektivt filtermateriale som gir lav

pustemotstand. Et helt vevet strikkbånd gjør masken enkel å justere. Myk nesetetting i tekstil

for komfortabel bruk.

Utåndningsventil som meget effektivt ventilerer ut fuktighet, varme og karbondioksyd gjør det

komfortabelt å bruke masken hele arbeidsdagen.

··

Beskyttelsesklasse FFP2, beskytter mot faste og væskeformede partikler 12 x HGV.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Meget effektiv utåndningsventil som leder ut varme, fuktighet og karbondioksyd fra masken.

··

Fleksibel, myk nesetetting.

··

Endeløst, vevet strikkbånd for optimal tilpassing.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680132 1302 med ventil FFP2 NR D 10

380680140 1302 med ventil FFP2 NR D 3

ZEKLER 1303V FFP3

Komfortabel filtrerende halvmaske i moderne design. Effektivt filtermateriale som gir lav

pustemotstand.To vevde strikkbånd med justeringsmulighet for best passform. Myk nesetetting

i tekstil for komfortabel bruk. Utåndningsventil som meget effektivt ventilerer ut fuktighet,

varme og karbondioksyd gjør det komfortabelt å bruke masken hele arbeidsdagen.

··

Beskyttelsesklasse FFP3, beskytter mot faste og væskeformede partikler 12 x HGV.

··

For bruk under maks. et arbeidsskift (NR).

··

Dolomittestet (D).

··

Meget effektiv utåndningsventil som leder ut varme, fuktighet og karbondioksyd fra masken.

··

Fleksibel, myk nesetetting i tekstil rundt hele masken.

··

To vevde strikkbånd for optimal justering og tilpassing.

··

Hygienisk stykkforpakket i plastpose.

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Art.nr Utførelse Filterklasse Antall per forp

380680157 1303 med ventil FFP3 NR D 5

37


ZEKLER OVERSIKT

Zekler

412RD

Zekler

412RDH

Zekler

412R

Zekler

412RH

Side 10 Side 10 Side 11 Side 11

Zekler

401H

Zekler

401N

Zekler

402

Zekler

402H

Side 13 Side 13 Side 14 Side 14

Tilbehør

hørsel

Zekler 55 Zekler 55 Bifocal Zekler

255

Side 15

Side 21

Finnes i mange farger

Side 21

Side 21

Finnes i mange farger

Zekler 70 Zekler 30 Zekler 235 Zekler 31

Side 23

Side 23

Finnes i mange farger

Side 23

Side 23

Finnes i mange farger

Zekler 95 Zekler 90 Zekler 88 Zekler 44

Side 25 Side 25 Side 25 Side 25

Zekler Z104

Polarized

Zekler Z106

Tilbehør

briller

Visir

Side 27 Side 27 Side 27 Side 28-29

Zekler

W130

Zekler 1202 &1202V

FFP2

Zekler

1203 FFP3

Zekler

1202VC

FFP2

38

Side 31 Side 36 Side 36 Side 36


Zekler

412D

Zekler

412DH

Zekler

401

Side 12 Side 12 Side 13

Zekler

402N

Zekler

403

Zekler

403H

Side 14 Side 15 Side 15

Zekler 45 Zekler 75 Zekler 80

Side 22 Side 22 Side 22

Finnes i mange farger Finnes i mange farger Finnes i mange farger

Zekler 15 Zekler 33 Zekler 25

Side 24 Side 24 Side 24

Finnes i mange farger Finnes i mange farger Finnes i mange farger

Zekler Z101 Zekler 201 Zekler Z104

Side 26

Finnes i mange farger

Side 26 Side 26

Zekler

Fusion

Zekler 55

Sveising

Zekler

ADF500

Side 30

Side 30+21

Finnes i mange farger

Side 31

Zekler

1302 FFP2

Zekler

1302V FFP2

Zekler

1303V FFP3

Side 37 Side 37 Side 37

39


www.zekler.com

Skydda. tlf 22 88 44 10 Oslo. www skydda.no

More magazines by this user
Similar magazines