Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd - Sem Bruk AS

sembruk.no

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd - Sem Bruk AS

www.skarpnes.com

prisliste

2012

Skarpnes

Enkelkrum

Skarpnes

Dobbelkrum

Skarpnes

Dobbelkrum Ru

Skarpnes

Taktegl RG 10

Skarpnes

Taktegl RG 12

Skarpnes

Domino

Gyldig fra 01.04.2012

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 1

3/2/2012 10:24:21 AM


www.skarpnes.com

prisliste

2012

INNHOLDSOVERSIKT

Salgs- og leveringsbetingelser

03

Betongtakstein

Enkelkrum

04

Dobbelkrum

07

Dobbelkrum RU

12

Taktegl

RG10 - moderne tegl

16

RG12 - klassisk tegl

20

Domino - flat tegl

24

Taktilbehør

28

02

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 2

3/2/2012 10:24:21 AM


skarpnes

og

1. Priser – se gjeldende prisliste.

Alle priser er opplastet Grimstad.

2. Frakt – se gjeldende fraktliste.

3. Salgspant

Selger har salgspant ihht. pantelovens § 3-15,

2. ledd. Det er således en leveringsbetingelse

at kjøper ikke videreselger det kjøpte – før

etter at betalingsoppgjør har skjedd overfor

selger (Skarpnes).

4. Reklamasjoner

a) Ved synlige skader, feil eller mangler skal

reklamasjon skje skriftlig, innen varene

anvendes, og senest 7 dager etter mottagelse.

Det må henvises til faktura eller ordrenummer.

Det ytes ikke erstatning for anvendte

varer som har synlige defekter.

b) Eventuelle transportskader ved utkjøring

med våre biler skal meldes uten opphold

ved varens mottak. Det er kjøpers ansvar

å dokumentere og få bekreftet slike skader

av transportør. Melding om slike skader

påføres følgeseddel ved varemottak,

og følgeseddel skal signeres av kunde og

transportør.

c) Ved henting ved våre fabrikker eller distriktslagre

opphører vårt ansvar for varen etter

opplasting.

d) Dersom det foreligger vesentlige mangler ved

varene som selger svarer for, har selger

valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta

omlevering, eller kreditere en omforent andel

av fakturabeløpet.

Betongstein produseres ihht. NS – EN 490.

Taktegl produseres ihht. NS – EN 1304.

Takstein av både betong og tegl kan i noen

grad få kalkutfelling. Videre kan det oppstå

såkalte håndteringsmerker på betongen, dvs.

sementstøv fra ovenforliggende stein som har

festet seg til underliggende steins overflate.

Tegl kan under produksjon og transport få små

avskrapninger i glasuren som må aksepteres.

Tegl kan også krakelere, dvs. små sprekker i

glasuren oppstår pga. forskjellig varmekoeffisient

på tegl og glasur. Kalkutslag, håndteringsmerker

og krakelering har ingen betydning

for steinens holdbarhet, og er dermed

ikke reklamasjonsberettiget. Skarpnes AS

driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder

seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer.

5. Retur av varer

Kun ubrutte forpakninger kan returneres. All

retur må skje innen 30 dager etter varemottak,

etter avtale som nevnt over. All retur belastes

med et returgebyr på 20 % av varenes fakturaverdi.

Reell returfrakt belastes.

6 Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager fra fakturadato. Paller anføres

ikke.

03

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 3

3/2/2012 10:24:22 AM


Enkelkrum

Normalstein

Byggelengde...................30-35 cm

Byggebredde........................20 cm

Vekt pr. stk..........................3,0 kg

Antall pr. pall .....................210 stk

Antall pr. pkn .........................5 stk

Antall pr m 2 ........................14,3 stk

Ved lekteavstand..................35 cm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20009212 5,65

Sort 27960988 6,35

Rød 42804663 20009229 6,35 5,65

Teglrød 42804678 20009144 6,60 6,00

Antikk 20009168 6,60

Utgåtte farger kan bestilles for supplering – etter 1.10.2010 som bestillingsvare

med 25% pristillegg.

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Dobbelenkel

For bruk i gradrenner og på valmer.

Det beregnes 3 stk. pr. løpemeter

grad/valm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 28070738 95,00

Sort 27961002 95,00

Rød 42839981 28070746 95,00

Teglrød 42839996 28070761 95,00

Antikk 28070787 95,00

Byggelengde...................30-35 cm

Byggebredde........................40 cm

Vekt pr. stk.............................6 kg

Vindskistein

Brukes på gavl istedenfor gavlstein

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde...................30-37 cm

Byggebredde........................13 cm

Vekt pr. stk..........................4,1 kg

Antall pr. pall .....................154 stk

Antall pr. løpemeter ...............3 stk

Koksgrå 20007638 33,00

Sort 28162816 33,00

Rød 42810513 20007676 33,00

Teglrød 42810524 20007591 33,00

Antikk 20007614 33,00

Mønestein

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................4,5 kg

Antall pr. pall .....................120 stk

Antall pr. løpemeter................3 stk

Koksgrå 20008895 37,00

Sort 27960996 37,00

Rød 42807826 20008857 37,00

Teglrød 42807834 20008901 37,00

Antikk 20008918 37,00

04

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 4

3/2/2012 10:24:27 AM


Endemøne valm

Byggelengde........................23 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................6,0 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20006129 130,00

Sort 27961036 130,00

Rød 42839258 20006167 130,00

Teglrød 42839277 20006082 130,00

Antikk 20006105 130,00

Enkelkrum

Endemøne vindskistein

begynnelse, slutt

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................6,0 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå Begynnelse 20006501 130,00

Koksgrå Slutt 21062005 130,00

Sort Begynnelse 27961010 130,00

Sort Slutt 27961028 130,00

Rød Begynnelse 42840817 20006464 130,00

Rød Slutt 42840821 21062021 130,00

Teglrød Begynnelse 42840836 20006518 130,00

Teglrød Slutt 42840840 21062047 130,00

Antikk Begynnelse 20006525 130,00

Antikk Slutt 21062088 130,00

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Vekt pr. stk..........................4,6 kg

Koksgrå 20006655 320,00

Sort 27961044 320,00

Rød 42810626 20006693 320,00

Teglrød 42810634 20006617 320,00

Antikk 20006624 320,00

T-møne

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Vekt pr. stk..........................7,5 kg

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Koksgrå 20006259 320,00

Sort 27961069 320,00

Rød 42810581 20006297 320,00

Teglrød 42810600 20006211 320,00

Antikk 20006235 320,00

05

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 5

3/2/2012 10:24:33 AM


Enkelkrum

Kryssmønestein

Vekt pr. stk...........................10 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 21061643 450,00

Sort 27961051 450,00

Rød 42839326 21061668 450,00

Teglrød 42839383 21061684 450,00

Antikk 21061726 450,00

Luftehattstein

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg

ubehandlet

for eidehatt Ø 160 mm.

Dekker to normalstein.

Byggelengde...................30-35 cm

Byggebredde........................40 cm

Vekt pr. stk..........................8,2 kg

Koksgrå 20005719 290,00

Sort 28070712 290,00

Rød 42839614 20005757 290,00

Teglrød 42839633 20005672 290,00

Antikk 20005696 290,00

Bestillingsvarer

Konferer med

fabrikken

Pyramidemøne

Vinkelmøne

Vinkelvalm møne

Normalstein leveres

stroppet à 5 stein.

Hver pakke veier ca. 15 kg,

som er minste leveringsenhet.

En pall inneholder 42

pakker, dvs. 210 normalstein

pr. pall.

Transportvekt pr. pall

ca. 665 kg.

Paller anføres ikke

06

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 6

3/2/2012 10:24:38 AM


Normalstein

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde........................30 cm

Vekt pr. stk..........................4,2 kg

Antall pr. pall .....................180 stk

Antall pr. pkn .........................6 stk

Antall pr. m 2 ............................9 stk

Ved lekteavstand..................37 cm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20009052 7,05

Sort 42435778 8,75

Antrasitt 42800834 8,75

Rød 42804421 20009113 8,75 7,05

Teglrød 42804523 20009090 8,95 7,35

Antikk 20009014 8,00

Antikk Wet Look* 25400573 8,60

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Utgåtte farger kan bestilles for supplering – etter 1.10.2010 som bestillingsvare

med 25% pristillegg.

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Dobbelkrum

Halvstein

For bruk i gradrenner og på valmer

+ justering av total takbredde.

Det beregnes 3 stk. pr. løpemeter

grad/valm.

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde........................15 cm

Vekt pr. stk..........................2,2 kg

Antall pr. pall .....................160 stk

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20006792 26,00

Sort 42435960 26,00

Antrasitt 42809926 26,00

Rød 42810297 20006853 26,00

Teglrød 42810335 20006839 26,00

Antikk 20006754 26,00

Antikk Wet Look* 26941658 26,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Gavlstein

høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde....................... 30 cm

Vekt pr. stk..........................6,5 kg

Antall pr. pall .......................30 stk

Antall pr. løpemeter ...............3 stk

Koksgrå 24349318 48,00

Sort 42435922 48,00

Antrasitt 42839682 48,00

Rød 42839735 25077116 48,00

Teglrød 42839943 25077157 48,00

Antikk 25077231 48,00

Antikk Wet look* 26941633 48,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Gavlstein

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde....................... 30 cm

Vekt pr. stk..........................6,5 kg

Antall pr. pall .......................30 stk

Antall pr. løpemeter ...............3 stk

Koksgrå 24349326 48,00

Sort 42435941 48,00

Antrasitt 42839701 48,00

Rød 42839886 25077108 48,00

Teglrød 42839977 25077140 48,00

Antikk 25077223 48,00

Antikk Wet Look* 26941641 48,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

07

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 7

3/2/2012 10:24:43 AM


Dobbelkrum

Gavlsteinavslutning høyre

Brukes til å dekke til siste del av

vindskibordet ned mot takrenna.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 24195224 122,00

Sort 42435986 122,00

Antrasitt 42840034 122,00

Rød 42840064 24217382 122,00

Teglrød 42840117 24217424 122,00

Antikk 24217507 122,00

Antikk Wet Look* 26941773 122,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Gavlsteinavslutning

venstre

Brukes til å dekke til siste del av

vindskibordet ned mot takrenna.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 24195232 122,00

Sort 42435994 122,00

Antrasitt 42840045 122,00

Rød 42840083 24217390 122,00

Teglrød 42840136 24217432 122,00

Antikk 24217515 122,00

Antikk Wet Look* 26941781 122,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Vindskistein

Brukes som alternativ til gavlstein. Den

er uavhengig av høyre og venstre og

er lettere å få til å passe ut på bredden.

Byggelengde...................33-37 cm

Byggebredde........................13 cm

Vekt pr. stk..........................4,1 kg

Antall pr. pall......................130 stk

Antall pr. løpemeter............... 3 stk

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20007638 33,00

Sort 28162816 33,00

Antrasitt 42810354 33,00

Rød 42810513 20007676 33,00

Teglrød 42810524 20007591 33,00

Antikk 20007614 33,00

Antikk Wet Look* 26941666 33,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

08

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 8

3/2/2012 10:24:47 AM


Mønestein

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde................ 23 - 25 cm

Vekt pr. stk..........................4,5 kg

Antall pr. pall .....................120 stk

Antall pr. løpemeter................3 stk

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 20008895 37,00

Sort 27960996 37,00

Antrasitt 42807781 37,00

Rød 42807826 20008857 37,00

Teglrød 42807834 20008901 37,00

Antikk 20008918 37,00

Antikk Wet Look* 26941625 37,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Dobbelkrum

Endemøne valm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde........................23 cm

Byggebredde................. 23 -25 cm

Vekt pr. stk..........................6,0 kg

Koksgrå 20006129 130,00

Sort 27961036 130,00

Antrasitt 42839213 130,00

Rød 42839258 20006167 130,00

Teglrød 42839277 20006082 130,00

Antikk 20006105 130,00

Antikk Wet Look* 26941716 130,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Endemøne vindskistein

begynnelse, slutt

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................6,0 kg

Koksgrå Begynnelse 20006501 130,00

Koksgrå Slutt 21062005 130,00

Sort Begynnelse 27961010 130,00

Sort Slutt 27961028 130,00

Antrasitt Begynnelse 43121453 130,00

Antrasitt Slutt 43121445 130,00

Rød Begynnelse 42840817 20006464 130,00

Rød Slutt 42840821 21062021 130,00

Teglrød Begynnelse 42840836 20006518 130,00

Teglrød Slutt 42840840 21062047 130,00

Antikk Begynnelse 20006525 130,00

Antikk Slutt 21062088 130,00

Antikk Wet Look* Begynnelse 26941690 130,00

Antikk Wet Look* Slutt 26941708 130,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

09

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 9

3/2/2012 10:24:51 AM


Dobbelkrum

Endemøne gavlstein

begynnelse, slutt

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................6,0 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå Begynnelse 20006365 130,00

Koksgrå Slutt 21062138 130,00

Sort Begynnelse 42537838 130,00

Sort Slutt 42537895 130,00

Antrasitt Begynnelse 42840140 130,00

Antrasitt Slutt 42840155 130,00

Rød Begynnelse 42840166 20006327 130,00

Rød Slutt 42840401 21062153 130,00

Teglrød Begynnelse 42840416 20006341 130,00

Teglrød Slutt 42840420 21062179 130,00

Antikk Begynnelse 20006440 130,00

Antikk Slutt 21062211 130,00

Antikk Wet Look* Begynnelse 26941674 130,00

Antikk Wet Look* Slutt 26941682 130,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg

ubehandlet

Koksgrå 20006655 320,00

Sort 27961044 320,00

Antrasitt 42810615 320,00

Rød 42810626 20006693 320,00

Teglrød 42810634 20006617 320,00

Antikk 20006624 320,00

Antikk Wet Look* 26941724 320,00

Vekt pr. stk..........................4,6 kg

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

T-møne

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet m/belegg ubehandlet

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk..........................7,5 kg

Koksgrå 20006259 320,00

Sort 27961069 320,00

Antrasitt 42810532 320,00

Rød 42810581 20006297 320,00

Teglrød 42810600 20006211 320,00

Antikk 20006235 320,00

Antikk Wet Look* 26941757 320,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

10

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 10

3/2/2012 10:24:56 AM


Kryssmønestein

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde...................23-25 cm

Vekt pr. stk........................10,0 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg ubehandlet

Koksgrå 21061643 450,00

Sort 27961051 450,00

Antrasitt 42839300 450,00

Rød 42839326 21061668 450,00

Teglrød 42839383 21061684 450,00

Antikk 21061726 450,00

Antikk Wet Look* 26941740 450,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Dobbelkrum

Luftehattstein

for eidehatt Ø 160 mm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Edel belegg

ubehandlet

Byggelengde...................33-37 cm

Byggebredde........................30 cm

Vekt pr. stk..........................5,0 kg

Koksgrå 20007218 139,00

Sort 42435975 139,00

Antrasitt 42839542 139,00

Rød 42839557 20007256 139,00

Teglrød 42839625 20007171 139,00

Antikk 20007195 139,00

Antikk Wet Look* 26941765 139,00

*Er produsert med en tynn primer for å redusere kalkutslag

Bestillingsvarer

Konferer med fabrikken

Pyramidemøne

Vinkelmøne

Vinkelvalm møne

Pultstein

Normalstein leveres

stroppet à 6 stein.

Hver pakke veier ca. 25 kg

som er minste leverings enhet.

En pall inneholder 30 pakker, dvs.

180 normalstein pr. pall.

Transportvekt pr. pall ca. 775 kg.

Paller anføres ikke

11

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 11

3/2/2012 10:25:01 AM


DOBBELKRUM RU

Normalstein

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde .......................30 cm

Vekt pr. stk .........................4,3 kg

Antall pr. pall ....................180 stk

Antall pr. pkn ........................6 stk

Antall pr. m 2 ...........................9 stk

Farge Nobb nr Pris eks mva

RU Lys grå 25400532 10,80

RU Sort 23993298 10,80

RU Rød 23993306 10,80

RU Antikk 23993314 12,15

RU Skifergrå 26941617 12,15

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Ved lekteavstand .................37 cm

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Halvstein

For bruk i gradrenner og på valmer

+ justering av total takbredde.

Det beregnes 3 stk. pr. løpemeter

grad/valm.

Farge Nobb nr Pris eks mva

RU Lys grå 27004225 30,00

RU Sort 23993413 30,00

RU Rød 23993421 30,00

RU Antikk 23993439 30,00

RU Skifergrå 27731355 30,00

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde .......................15 cm

Vekt pr. stk .........................2,2 kg

Antall pr. pall ....................160 stk

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Gavlstein

høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde .......................30 cm

Vekt pr. stk .........................6,5 kg

Antall pr. pall ......................30 stk

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

RU Lys grå 26941807 54,00

RU Sort 25077280 54,00

RU Rød 25077272 54,00

RU Antikk 25077249 54,00

RU Skifergrå 27731330 54,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Gavlstein

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Byggelengde................31,5-37 cm

Byggebredde .......................30 cm

Vekt pr. stk .........................6,5 kg

Antall pr. pall ......................30 stk

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

RU Lys grå 26967471 54,00

RU Sort 25077298 54,00

RU Rød 25077264 54,00

RU Antikk 25077256 54,00

RU Skifergrå 27731348 54,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

12

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 12

3/2/2012 10:25:08 AM


Gavlsteinavslutning

høyre

Brukes til å dekke til siste del av

vindskibordet ned mot takrenna.

Farge Nobb nr Pris eks mva

RU Lys grå 27058296 129,00

RU Sort 23993678 129,00

RU Rød 23993652 129,00

RU Antikk 23993694 129,00

RU Skifergrå 27960947 129,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Gavlsteinavslutning

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

DOBBELKRUM SKARPNES RU DOBBELKRUM RU

Brukes til å dekke til siste del av

vindskibordet ned mot takrenna.

RU Lys grå 27058288 129,00

RU Sort 23993686 129,00

RU Rød 23993660 129,00

RU Antikk 24050478 129,00

RU Skifergrå 27960954 129,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Mønestein

Farge Nobb nr Pris eks mva

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde ............... 23 - 25 cm

Vekt pr. stk .........................4,5 kg

Antall pr. pall ....................120 stk

Antall pr løpemeter ................3 stk

RU Lys grå 26941799 42,00

RU Sort 23993322 42,00

RU Rød 23993330 42,00

RU Antikk 23993348 42,00

RU Skifergrå 27731322 42,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Endemøne valm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Byggelengde........................23 cm

Byggebredde ............... 23 - 25 cm

Vekt pr. stk .........................6,0 kg

RU Lys grå 27058262 142,00

RU Sort 24050486 142,00

RU Rød 24050494 142,00

RU Antikk 24050502 142,00

RU Skifergrå 27775345 142,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

13

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 13

3/2/2012 10:25:15 AM


DOBBELKRUM RU

Endemøne gavlstein

begynnelse, slutt

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde ............... 23 - 25 cm

Vekt pr. stk .........................6,0 kg

Farge Nobb nr Pris eks mva

RU Lys grå Begynnelse 27058437 142,00

RU Lys grå Slutt 27058445 142,00

RU Sort Begynnelse 23993447 142,00

RU Sort Slutt 23993454 142,00

RU Rød Begynnelse 23993462 142,00

RU Rød Slutt 23993470 142,00

RU Antikk Begynnelse 23993488 142,00

RU Antikk Slutt 23993496 142,00

RU Skifergrå Begynnelse 27775329 142,00

RU Skifergrå Slutt 27775337 142,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Vekt pr. stk .........................4,6 kg

RU Lys grå 27058452 355,00

RU Sort 23993504 355,00

RU Rød 23993512 355,00

RU Antikk 23993520 355,00

RU Skifergrå 27775352 355,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

T-møne

Farge Nobb nr Pris eks mva

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde ..................23-25 cm

Vekt pr. stk .........................7,5 kg

RU Lys grå 27344423 355,00

RU Sort 23993611 355,00

RU Rød 23993579 355,00

RU Antikk 23993587 355,00

RU Skifergrå 27854009 355,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

14

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 14

3/2/2012 10:25:20 AM


Kryssmønestein

Vekt pr. stk ..........................10 kg

Byggelengde........................33 cm

Byggebredde ..................23-25 cm

Farge Nobb nr Pris eks mva

RU Lys grå 27344415 480,00

RU Sort 23993603 480,00

RU Rød 23993553 480,00

RU Antikk 23993561 480,00

RU Skifergrå 27853993 480,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Luftehattstein

for eidehatt Ø 160 mm

Farge Nobb nr Pris eks mva

DOBBELKRUM SKARPNES RU DOBBELKRUM RU

Byggelengde................ 33 - 37 cm

Byggebredde .......................30 cm

Vekt pr. stk .........................5,0 kg

Diameter hull .....................160 mm

RU Lys grå 27058270 150,00

RU Sort 23993629 150,00

RU Rød 23993637 150,00

RU Antikk 23993645 150,00

RU Skifergrå 27854017 150,00

RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU

Bestillingsvarer

Konferer med fabrikken

Pyramidemøne

Vinkelmøne

Vinkelvalm møne

Pultstein

Normalstein leveres stroppet

à 6 stein.

Hver pakke veier ca. 25 kg som

er minste leveringsenhet.

En pall inneholder 30 pakker,

dvs. 180 stk. normalstein pr. pall.

Transportvekt pr. pall ca. 795 kg.

Paller anføres ikke

15

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 15

3/2/2012 10:25:26 AM


RG 10

Normaltegl RG10

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050544 32,30

Naturrød 24050536 20,95

Byggelengde.......... 34,0 - 35,8 cm

Byggebredde .... 28,2 +/- 2 mm cm

Vekt pr. stk .........................4,2 kg

Antall pr. pall ....................192 stk

Antall pr. pkn ........................4 stk

Antall pr. m 2 .....................10,1 stk

Ved lekteavstand .................35 cm

Bestillingsvare:

Vinrød finesse glassert 24050551 32,30

Sort finesse glassert 29489697 26,30

Antrasitt nuance engobert 29980711 24,10

Sienarød nuance engobert 29980729 24,10

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Topptegl

Topptegl til en fullkeramisk møneløsning

brukes istedenfor møne/valmbånd

på rull.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050718 77,00

Naturrød 24050734 67,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 70,00

nuance engobert 27058395 70,00

Vekt pr. stk .........................4,3 kg

Antall pr. pall ......................40 stk

Byggelengde.............34,0-35,8 cm

Byggebredde ..... 28,2 cm +/- 2 mm

Topp gavltegl

høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 25669821 214,00

Naturrød 27344597 190,00

Vekt pr. stk .........................5,3 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 208,00

nuance engobert 27058395 202,00

Topp gavltegl

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 25669839 214,00

Naturrød 27344589 190,00

Vekt pr. stk .........................6,3 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 208,00

nuance engobert 27058395 202,00

16

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 16

3/2/2012 10:25:34 AM


Gavltegl

høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050601 193,00

Naturrød 24050643 153,00

RG 10

Byggebredde .......................23 cm

Vekt pr. stk .........................4,5 kg

Antall pr. pall ......................48 stk

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 188,00

nuance engobert 27058395 186,00

Gavltegl

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050619 193,00

Naturrød 24050650 153,00

Byggebredde .......................26 cm

Vekt pr. stk .........................5,5 kg

Antall pr. pall ......................40 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 188,00

nuance engobert 27058395 186,00

Halvtegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Brukes når den totale takbredden ikke

passer ut med normaltegl.

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24272171 46,00

Naturrød 24050676 31,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 44,00

nuance engobert 27058395 43,00

Byggelengde.............34,0-35,8 cm

Byggebredde .......................14 cm

Vekt pr. stk .........................2,7 kg

Antall pr. pall ....................168 stk

Topp halvtegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 26715763 174,00

Naturrød 27344621 121,00

Byggebredde ....................14,0 cm

Byggelengde................34-35,8 cm

Vekt pr. stk .........................3,5 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 149,00

nuance engobert 27058395 129,00

17

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 17

3/2/2012 10:25:40 AM


RG 10

Mønetegl

inkl. møneklips

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050585 88,00

Naturrød 24050577 79,00

Vekt pr. stk .........................4,2 kg

Antall pr. pall ....................120 stk

Byggelengde........................35 cm

Antall pr. løpemeter ...............3 stk

Bestillingsvare

finesse glassert 27058395 82,00

nuance engobert 27058395 80,00

Endemøne gavl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050759 270,00

Naturrød 24050742 173,00

Vekt pr. stk .........................4,9 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 215,00

nuance engobert 27058395 173,00

Endemøne valm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 30193379 270,00

Naturrød 30193387 173,00

Vekt pr. stk .........................1,5 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 215,00

nuance engobert 27058395 173,00

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050783 950,00

Naturrød 24050791 875,00

Vekt pr. stk .........................3,2 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 875,00

nuance engobert 27058395 875,00

18

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 18

3/2/2012 10:25:47 AM


Luftehattegl og

lufterør

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort noblesse glassert 24050825 2 410,00

Naturrød 24050809 1 675,00

RG 10

Vekt pr. stk .........................9,3 kg

Byggelengde.......... 34,0 - 35,8 cm

Byggebredde ..... 28,2 cm +/- 2 mm

Utvendig diameter rør.......10,5 cm

Utvendig diameter ............12,5 cm

Innvendig diameter ...........10,0 cm

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 2 410,00

nuance engobert 27058395 1 675,00

Kaldglasur 0,75 liter

Brukes til å dekke til snittflater ved kutting

av tegl.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Koboltsort 24050981 435,00

Bestillingsvare:

Øvrige farger 27058395 435,00

Vekt pr. stk .........................1,0 kg

Bestillingsvarer

Konferer med fabrikken

Pyramidemøne

Vinkelmøne

Vinkelvalm møne

Pultstein

Mansardstein

T-møne

Kryssmøne

Normaltegl leveres stroppet à 4 stk.

Hver pakke veier ca. 17 kg

som er minste leverings enhet.

En pall inneholder 48 pakker,

dvs 192 normaltegl pr. pall.

Transportvekt pr. pall ca. 835 kg.

Paller anføres ikke

19

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 19

3/2/2012 10:25:53 AM


RG 12

Normaltegl RG12

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 29980760 22,75

Naturrød 25077389 17,30

Byggelengde.......... 34,2 - 35,5 cm

Byggebredde .............. 22 +/- 2 mm

Vekt pr. stk .........................3,6 kg

Antall pr. pall ....................240 stk

Antall pr. pkn ........................4 stk

Antall pr. m 2 ......................12,9 stk

Ved lekteavstand .................35 cm

Bestillingsvare:

Burgunder finesse glassert 44723465 28,20

Rødbrun finesse glassert 29980778 22,75

Antrasitt nuance engobert 29980794 20,50

Mørk brun nuance engobert 29980802 20,50

Lysbrun nuance engobert 30095970 20,50

Sienarød nuance engobert 30095988 20,50

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Topptegl

Topptegl til en fullkeramisk møneløsning

brukes istedenfor møne/valmbånd

på rull.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203177 70,00

Naturrød 25400672 67,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 70,00

nuance engobert 27058395 70,00

Vekt pr. stk .........................4,4 kg

Antall pr. pall ......................56 stk

Topp gavltegl

høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203226 208,00

Naturrød 25402819 190,00

Vekt pr. stk .........................5,4 kg

Byggebredde ....................24,5 cm

Byggelengde.......... 34,2 - 35,5 cm

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 208,00

nuance engobert 27058395 202,00

Topp gavltegl

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203253 208,00

Naturrød 25402827 190,00

Vekt pr. stk .........................5,8 kg

Byggebredde ....................20,5 cm

Byggelengde.............34,2-35,5 cm

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 208,00

nuance engobert 27058395 202,00

20

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 20

3/2/2012 10:26:00 AM


Gavltegl

høyre

Byggebredde ....................24,5 cm

Vekt pr. stk .........................4,6 kg

Antall pr. pall ......................40 stk

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203113 188,00

Naturrød 25400581 153,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 188,00

nuance engobert 27058395 186,00

RG 12

Skarpnes RG12

Gavltegl

venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203132 188,00

Naturrød 25400599 153,00

Byggebredde ....................20,5 cm

Vekt pr. stk .........................4,6 kg

Antall pr. pall ......................36 stk

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 188,00

nuance engobert 27058395 186,00

Halvtegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Brukes når den totale takbredden ikke

passer ut med normaltegl (kan ikke

brukes langs gradrenner og valmer)

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203143 44,00

Naturrød 25400656 31,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 44,00

nuance engobert 27058395 43,00

Byggebredde ....................11,0 cm

Vekt pr. stk .........................2,5 kg

Antall pr. pall ....................240 stk

Topp halvtegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203272 149,00

Naturrød 25402843 121,00

Byggebredde ....................11,0 cm

Vekt pr. stk .........................2,8 kg

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 149,00

nuance engobert 27058395 129,00

21

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 21

3/2/2012 10:26:06 AM


RG 12

Mønetegl

inkl. møneklips

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45205561 82,00

Naturrød 24050577 79,00

Vekt pr. stk .........................4,2 kg

Antall pr. pall ....................120 stk

Byggelengde........................35 cm

Antall pr. løpemeter ..............3 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 82,00

nuance engobert 27058395 80,00

Endemøne gavl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45205720 215,00

Naturrød 24050742 173,00

Vekt pr. stk .........................4,9 kg

Antall pr. pall......................120 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 215,00

nuance engobert 27058395 173,00

Endemøne valm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45205765 215,00

Naturrød 30193387 173,00

Vekt pr. stk .........................1,5 kg

Antall pr. pall......................120 stk

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 215,00

nuance engobert 27058395 173,00

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45205792 875,00

Naturrød 24050791 875,00

Vekt pr. stk .........................3,2 kg

Bestillingsvare:

Sort finesse glassert 27058395 875,00

Antrasitt nuance engobert 27058395 875,00

22

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 22

3/2/2012 10:26:13 AM


Luftehattegl og

lufterør

Vekt pr. stk .........................8,8 kg

Byggelengde.......... 34,2 - 35,5 cm

Byggebredde ........ 22 cm +/- 2 mm

Utvendig diameter rør.......10,5 cm

Utvendig diameter ............12,5 cm

Innvendig diameter ...........10,0 cm

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort finesse glassert 45203162 2 410,00

Naturrød 25402868 1 675,00

Bestillingsvare:

finesse glassert 27058395 2 410,00

nuance engobert 27058395 1 675,00

RG 12

Skarpnes RG12

Kaldglasur 0,75 liter

Farge Nobb nr Pris eks mva

Brukes til å dekke til snittflater

ved kutting av tegl.

Fabrikk lagervare:

Sort 435,00

Bestillingsvare:

Øvrige farger 27058395 435,00

Vekt pr. stk .........................1,0 kg

Bestillingsvarer

Konferer med fabrikken

Pyramidemøne

Vinkelmøne

Vinkelvalm møne

Pultstein

Mansardstein

T-møne

Kryssmøne

Normaltegl leveres stroppet

à 4 stk.

Hver pakke veier ca. 14 kg

som er minste leverings enhet.

En pall inneholder 60 pakker, dvs.

240 stk. normaltegl pr. pall.

Transportvekt pr. pall ca. 885 kg.

Paller anføres ikke

23

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 23

3/2/2012 10:26:18 AM


DOMINO

Normaltegl Domino

Byggelengde.... 34,3 - 35,4 cm

Byggebredde ..............22,4 cm

Vekt pr. pkn ...................4,2 kg

Antall pr. pall................ 240 stk

Antall pr. pkn ................... 4 stk

Antall pr m 2 ............ 12,4 - 13,1

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44062794 23,95

Antrasitt nuance engobert 44062760 22,45

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44062786 24,95

Sort finesse glassert 44062805 23,95

Kobberrød nuance engobert 44062824 22,45

Naturrød 44062813 22,45

Fullstendig leggeanvisning på www.skarpnes.com

Paller anføres ikke

Topptegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44532634 81,00

Antrasitt nuance engobert 44532581 79,00

Vekt pr. stk .........................4,1 kg

Byggebredde ....................22,4 cm

Byggelengde.............34,3-35,5 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44532600 85,00

Sort finesse glassert 44532672 83,00

Kobberrød nuance engobert 44532717 75,00

Naturrød 44532698 71,00

Ventilasjonstegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44532766 241,00

Antrasitt nuance engobert 44532736 234,00

Vekt pr. stk .........................3,8 kg

Byggebredde ....................22,4 cm

Byggelengde.............34,3-35,5 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44532740 249,00

Sort finesse glassert 44532774 245,00

Kobberrød nuance engobert 44532804 229,00

Naturrød 44532785 218,00

Toppgavl høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 45285743 241,00

Antrasitt nuance engobert 45285656 234,00

Vekt pr. stk .........................5,2 kg

Byggebredde ....................16,8 cm

Byggelengde.............34,3-35,4 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 45285713 249,00

Sort finesse glassert 45285826 245,00

Kobberrød nuance engobert 45285936 229,00

Naturrød 45285898 218,00

24

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 24

3/2/2012 10:26:22 AM


Toppgavl venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 45285777 241,00

Antrasitt nuance engobert 45285686 234,00

DOMINO

Vekt pr. stk .........................5,4 kg

Byggebredde ....................20,1 cm

Byggelengde.............34,3-35,4 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 45285732 249,00

Sort finesse glassert 45285853 245,00

Kobberrød nuance engobert 45285974 229,00

Naturrød 45285921 218,00

Gavltegl høyre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 45189544 188,00

Antrasitt nuance engobert 45189495 186,00

Vekt pr. stk .........................5,2 kg

Byggebredde ....................16,8 cm

Byggelengde.............34,3-35,4 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 45189514 193,00

Sort finesse glassert 45189578 188,00

Kobberrød nuance engobert 45189616 186,00

Naturrød 45189597 153,00

Gavltegl venstre

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 45189552 188,00

Antrasitt nuance engobert 45189506 186,00

Vekt pr. stk .........................5,4 kg

Byggebredde ....................20,1 cm

Byggelengde.............34,3-35,4 cm

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 45189525 193,00

Sort finesse glassert 45189582 188,00

Kobberrød nuance engobert 45189620 186,00

Naturrød 45189601 153,00

Halvtegl

Brukes for å legge

takteglene i forband.

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44063085 75,00

Antrasitt nuance engobert 44063021 71,00

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44063040 79,00

Sort finesse glassert 44063142 75,00

Kobberrød nuance engobert 44064720 71,00

Naturrød 44064697 71,00

Vekt pr. stk .........................2,3 kg

Byggebredde ....................11,1 cm

Byggelengde.......... 34,3 - 35,4 cm

25

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 25

3/2/2012 10:26:23 AM


DOMINO

Mønetegl

inkl. møneklips

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44062862 135,00

Antrasitt nuance engobert 44062832 129,00

Vekt pr. stk .........................5,4 kg

Byggelengde........................40 cm

Antall pr. løpemeter ............2,5 stk

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44062843 140,00

Sort finesse glassert 44062877 135,00

Kobberrød nuance engobert 44062896 129,00

Naturrød 44062881 129,00

Endestykke

valm/gavl

For feste på mønetegl

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44064773 241,00

Antrasitt nuance engobert 44064754 224,00

Vekt pr. stk ............................1 kg

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44064765 255,00

Sort finesse glassert 44064784 241,00

Kobberrød nuance engobert 44064803 224,00

Naturrød 44064792 224,00

Valmklokke

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44065083 2400,00

Antrasitt nuance engobert 44065064 2340,00

Vekt pr. stk .........................3,2 kg

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44065072 2620,00

Sort finesse glassert 44065098 2400,00

Kobberrød nuance engobert 44065117 2340,00

Naturrød 44065102 2340,00

26

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 26

3/2/2012 10:26:24 AM


Luftehattegl og

lufterør

Farge Nobb nr Pris eks mva

Fabrikk lagervare:

Sort matt nuance engobert 44065140 3060,00

Antrasitt nuance engobert 44065121 2920,00

DOMINO

Byggelengde.... 34,3 - 35,4 cm

Byggebredde ..............22,4 cm

Vekt pr. stk. ...................9,3 kg

Bestillingsvare:

Skifer finesse glassert 44065136 3110,00

Sort finesse glassert 44065155 3110,00

Kobberrød nuance engobert 44065174 2920,00

Naturrød 44065166 2920,00

Normalstein leveres

stroppet à 4 stein.

Hver pakke veier ca. 17 kg

som er minste leverings enhet.

En pall inneholder 60 pakker, dvs.

240 normalstein pr. pall.

Transportvekt pr. pall ca. 1038 kg.

Paller anføres ikke

27

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 27

3/2/2012 10:26:25 AM


TILBEHØR

Stigetrinn

Stigetrinn

Antall pr. kasse .................. 12 stk

Nobb nr

Varenavn

Nobb nr

Nobb nr Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Dobbelkrum

Enkelkrum

RG10 RG12 Domino eks. mva

Innfestepakke 125 cm 30193445 30193445 30193445 30193445 30193445 175,00

Stigetrinn, teglrød,

bredde 40 cm

27344548 27344548 102,00

Stigetrinn, sort

bredde 40 cm

27344555 27344555 102,00

Stigetrinn, teglrød

bredde 30 cm

Stigetrinn, sort

bredde 30 cm

27344514 27344514 102,00

27344530 27344530 102,00

Stigetrinn Domino, sort 44132945 118,00

Kan også bestilles i fargene, mørk rød, brun og galvanisert mot pristillegg 15%

Konsoll

for snørekkverk

Antall pr. kasse .................. 20 stk

Varenavn

Nobb nr

Stk. pris

eks. mva

Konsoll for snørekkverk

Til feste av snøfanger, 2 rør, teglrød 27344563 94,00

Til feste av snøfanger, 2 rør, sort 27344662 94,00

Domino, sort, til feste av

snøfanger, 2 rør

44132934 108,00

Kan også bestilles i fargene, mørk rød, brun og galvanisert mot pristillegg 15%

Snøfanger / Gelender

Varenavn

Nobb nr

Stk. pris

eks. mva

Gelender

2-rørs gelender, lengde 120 cm, teglrød 30207237 99,00

2-rørs gelender, lengde 120 cm, sort 30207245 99,00

Kan også bestilles i fargene, mørk rød, brun og galvanisert mot pristillegg 15%

Feieplatå

Varenavn

Nobb nr

Stk. pris

eks. mva

Feieplatå, teglrød 20008093 725,00

Feieplatå, sort 20008086 725,00

Topplatå til feieplatå/pipeplattform, teglrød 24050965 810,00

Topplatå til feieplatå/pipeplattform, sort 24050973 810,00

Pipeplattform

Varenavn

Nobb nr

Stk. pris

eks. mva

PP 82, teglrød 24050940 2 050,00

PP 82, sort 24050957 2 050,00

PP 130, teglrød 21663232 3 060,00

PP 130, sort 22146583 3 060,00

Innfeste til pipeplattform, teglrød 22860514 250,00

Innfeste til pipeplattform, sort 22860506 250,00

28

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 28

3/2/2012 10:26:33 AM


Stigesikring

Festes på takrenne

Sikringskrok

For feste av sikkerhetstau/line

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Sort 20008116 140,00

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

TILBEHØR

Sikringskrok, sort 21663224 225,00

Snøfanger NOMO ®

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Passer til betong. Beregn behovet,

se www.skarpnes.com/nomo

Antall pr. bunt ......................50 stk

Galvanisert ståltråd 20008079 7,50

Teglrød 30193536 12,00

Sort 30193528 12,00

Møneskrubrakett

Gir møneløsning med god

krysslufting

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Antall pr. pakke....................20 stk

Lengde skrue .....................180 cm

Bredde brakett .....................36 mm

Passer med en 36 x 48 mm mønelekte

Monteres med Torx T40 bits

Stål, varmforsinket m/ bitsfeste 25400524 20,00

Forbruk = 1 stk. pr. sperre, maksimum 90 cm avstand

Eidehatt

uisolert, inkl. gummimansjett

Varenavn Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum

eks mva

Uisolert, teglrød 20007850 20007850 715,00

Uisolert, sort 20007843 20007843 715,00

Gummimansjett for tetting av

gjennom føring i undertak.

Diameter, se luftehattstein

side 5, 10 og 14

Takhatt for soil

HV 110

Varenavn Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum

eks mva

Rød 45205905 45205364 830,00

Sort 45205860 45205326 830,00

Inkl. flexislange og gummimansjett

Flexislange ned til 110/75/70/50

Gummimansjett for tetting av gjennomføring i undertak

29

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 29

3/2/2012 10:26:44 AM


TILBEHØR

Takhatt for vent

HV 160

Varenavn Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum

eks mva

Rød 45205837 45205296 1 710,00

Sort 45205841 45205277 1 710,00

Inkl. flexislange og gummimansjett

Flexislange ned til 150/130/125/110/100

Gummimansjett for tetting av gjennomføring i undertak

Gradrenne ru

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Rubelegg, teglrød 25077355 259,00

Rubelegg, sort 25077363 259,00

Lengde...............................125 cm

Dekker ...............................115 cm

Luftekloss for Domino

Sikrer lufting av mønet

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Sort 44584873 3,15

Underbeslag

For montering under gradrenne

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

30193338 114,00

Lengde...............................125 cm

dekker ................................115 cm

Møneskrue m/pakning

rustfri

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Forkobret, 4,5 x 80 mm, pakke 50 stk. 30096028 140,00

Monteres med Torx T25 bits

30

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 30

3/2/2012 10:26:53 AM


Mønebånd

Antall pr. bunt ......................25 stk

Til tetting og ventilasjon av mønet.

Brukes på begge sider av mønet.

Dekklengde..........................95 cm

Varenavn Nobb nr Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum Domnio eks mva

Teglrød 20008536 20008673 45226485 32,00

Sort 20008543 20008604 45226504 32,00

TILBEHØR

Møne/valmbånd på rull

kunststoff/aluminium

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Sort 30193304 585,00

Teglrød 30193296 585,00

Kobber 44745782 830,00

Til tetting og ventilasjon av

møne og valm.

Lengde...................................5 m

Bredde ...............................300 mm

Antall pr. pakke......................4 stk

Fuglesperre

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Hindrer fugl i å bygge rede ved takfot,

uten å hindre ventilasjon.

Dekklengde..........................95 cm

Antall pr. bunt ......................10 stk

Sort 30193288 20,00

Gradtetting

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Tetting og stabilisering i forbindelse

med gradrenne.

Lengde...............................100 cm

Grå 30155071 25,00

Snøstopper

for taktegl

Varenavn Nobb nr Stk. pris

RG10 Rg12 Domino eks mva

Teglrød 43270825 43270825 43270825 15,00

Sort 43270814 43270814 43270814 15,00

Ant. pr. pakke: 100 stk

31

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 31

3/2/2012 10:26:59 AM


TILBEHØR

Alu-Wave

Beslag på rull

Lengde...................................5 m

Bredde ...............................300 mm

Antall pr. kasse ......................8 stk

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Rød 44240995 880,00

Sort 44242024 880,00

Mønefolie

Diffusjonsåpen

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Sort 30096036 595,00

Lengde.................................50 m

Bredde ...............................500 mm

Fugemasse på tube

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Grå 25400565 95,00

Til omlegging/tetting av møne.

innhold 310 ml

(en tube rekker til ca. 26 møner)

Stormklips 409

Varenavn Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum RG12 eks mva

Pakke á 250 stk, Zial 43289256 43289256 43289256 340,00

Domino

44432901 413,00

Stormklips

Varenavn Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Enkelkrum Dobbelkrum eks mva

Pakke à 125 stk, varmfors. PK-70 21172929 188,00

Pakke à 100 stk, varmfors. PK-90 21663174 188,00

32

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 32

3/2/2012 10:27:07 AM


Stormklammer

SCD

Varenavn Nobb nr Nobb nr Stk. pris

Dobbelkrum RG12 eks mva

Pakke à 250 stk, zial for 30 mm lekte 24050510 24050510 610,00

Pakke à 250 stk, zial for 36 mm lekte 24050916 24050916 610,00

TILBEHØR

Stormklammer RG10

Varenavn Nobb nr Stk. pris

RG10

eks mva

pakke à 100 stk. aluminium 24050866 425,00

Spiker, skruer

rustfrie

Varenavn Nobb nr Stk. pris

Dobbelkrum RG10 RG12 eks mva

Spiker 3,1 x 60 mm, pakke à 250 stk 30096010 270,00

Skruer 3,5 x 45 mm, pakke à 250 stk 24050932 24050932 320,00

Skruer 4,0 x 60 mm, pakke à 250 stk 24050924 320,00

Universal

inspeksjonsluke

Varenavn Nobb nr Stk. pris

eks mva

Teglrød 45226580 2160,00

Sort 45226595 2160,00

Yttermål.............................704*783 mm

Innermål.............................475x520 mm

Vekt ...............................6,5 kg

33

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 33

3/2/2012 10:27:15 AM


Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 34

3/2/2012 10:27:15 AM


Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 35

3/2/2012 10:27:15 AM


www.skarpnes.com

Industriveien 11 • Østerhus • 4879 Grimstad • Tlf. 37 25 88 00

post@skarpnes.com

Prisliste A4 Skarpnes 2012_klar.indd 36

3/2/2012 10:27:15 AM

More magazines by this user
Similar magazines