Fallsikring fra CRESTO - Sem Bruk AS

sembruk.no

Fallsikring fra CRESTO - Sem Bruk AS

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING


HVA eR

FALLSikring?

Menneskekroppen tåler ikke fall fra spesielt store høyder. De fleste forstår at et fall rett ned fra et kjøkkenbord uten å ta seg for,

kan føre til alvorlige skader. Det som blir kalt ”fallsikring” innen industrien er bl a den kollektive fall-sikringen som f eks rekkverk

og stillasjer. Når dette ikke er tilstrekkelig sikring må man benytte spesielt fallsikringsutstyr for å forhindre fall. Fall utløser store

krefter fra relativt små høyder. Derfor er det svært viktig å sikre seg best mulig. Et forankringspunkt skal ut fra brukerens vurdering

tåle inntil 1500 kg.

Gjennom EØS-avtalen er Norge knyttet opp til EU-direktiver. Direktivene inngår i det norske rettssystemet og er overført til våre

lover og forskrifter . Vi kan legge til ytterligere bestemmelser for styrking av arbeidsmiljøet, som bare gjelder Norge, men kan ikke

ta bort noen fra direktivet. Man kan heller ikke ta vekk noe fra forskriftene. Går man så videre til den enkelte bedrift kan det føyes

til interne regler som gjelder for den enkelte bedrift , gjennom arbeids-instrukser eller interne rutiner.

Tenk 1 2 3 (i blant også 4)

Forankringspunkt Et trygt feste (15 kN) som fallsikringssystemet kan

kobles til. Kan være en særskilt forankringsanordning eller en del av bygningskonstruksjonen.

Falldemperline Din livline - koblingen

mellom din sele og forankringspunktet. Her brukes en blokk

eller en falldemperline avhengig av arbeidssituasjonen.

GODKjente PRODUKTER

Foruten aktuelle forskrifter kommer den grunnleggende loven for alt arbeide

på arbeidsplassene - Arbeidsmiljøloven (AML).

I AML står det bl a;

KAP 1 § 1-1. Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

KAP 2 § 2-1 Arbeidsgiver skal der det er påkrevd. stille personlig verneutstyr til rådighet og opplæring skal gis.

Kap 3,§ 1 Det stilles krav til at arbeidsgiver utfører systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Tar man utgangspunkt i de forskrifter som gjelder, så finner man bl a regler for ”bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen”

(FOR 1993-05-024 nr 1425). Fallsikringsutstyr er en del av personlig verneutstyr.

I forskrift som gjelder for stillasjer, stiger, og arbeid på tak m.m. (FOR 1989-04-14 nr 33) står det i §61: ”På konstruksjoner der

arbeidet medfører fare for perssonskade ved fall på mer enn 2 m til lavere nivå, skal det der det er praktisk mulig settes opp gangbane

og rekkverk, eller det skal treffes andre vernetiltak”.

BeSIKTIGELSE og periodisk kontroll.

I regelverket står det at en ”kompetent person” skal utføre kontroll av fallsikringsutstyr minst 1 gang pr år (kan være

oftere). En ”kompetent person” læres opp av leverandøren eller dennes representant. Befaringen skal dokumenteres.

FallSikringsSELE Vest eller sele avhengig

av type arbeide. Finnes i forskjellige utførelser -

små, og enkle for tilfeldige oppdrag, og mer komfortable

typer for større oppdrag, og oppdrag av lengre varighet.

Rednings-/evakueringsutstyr

I noen tilfeller skjer ting så fort at redningstjenesten ikke rekker fram i tide. Ved hjelp av evakueringsutstyr kan man selv

foreta evakuering fra plattform, skylift eller tilsvarende. Utstyret kan også brukes til å hjelpe hverandre.

13


Produktforslag for deg som jobber innen BYGG OG ANLEGG

Til tross for at loven er klar mangler svært mange fallsikringsutstyr. FOR 1993-05-024 nr 1425 sier

at fallsikringsutstyr er en del av personlig verneutstyr.

HorisontAlt tak StIllASJEARBEID LiftkURV SKRÅTT tak

SLYNGE 9284

SELE 1123

BLOKK 51

SLYNGE 9284

VEST 1144

BLOKK 50-03

SLYNGE 9284

SELE 1121

BLOKK 50-01

SLYNGE 9284

SELE 1123

STOPPLINE 1222

EN 795 B.

EN 361.

EN 360.

EN 795 B.

EN 361 & 471 klasse 2

EN 360.

EN 795 B.

EN 361.

EN 360.

EN 795 B.

EN 361.

EN 353-2.

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

012200135

10M. 012210043

15M. 012210050

20M. 012210068

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

M 012201307

L 012201315

XL 012201323

XXL 012201331

3,3M. 012209995

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

012200119

1,7M. 012210001

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

012200135

10M. 012202701

15M. 012202719

20M. 012202727

F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


Produktforslag for deg som jobber innen INDUSTRIEN

Ulike virksomheter styres av ulike forskrifter. Som arbeidsgiver har man et stort ansvar for at disse oppfylles.

Arbeidstakerne har så ansvaret for at det utstyret som er anskaffet blir brukt.

Travers

Service & VEDLIKEHOLD

trange ROM

LAGER

løpebrems CMS3

SELE 1121

DEMPERLINE 1301 F

SLYNGE 9284

SELE 1122

STØTTELINE 2310, EN 358.

TREBENET TPA-53

SELE 1121

BLOKK 5HRA

SLYNGE 9284

SELE 1122

STØTTELINE 2310, EN 358.

EN 795 C.

EN 361.

EN 355.

EN 795 B.

EN 361, EN 358.

2M. 012203501

EN 795.

EN 361.

EN 360, EN 1496.

EN 795 B.

EN 361, EN 358.

2M. 012203501

012296166

012200119

2M. 012203006

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

012200127

DEMPERLINE 1301-F, EN 355.

2M. 012203006

012280004

012200119

18M. 012210076

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

012200127

DEMPERLINE 1302-TF

EN 355. 012203105

04

F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


Produktforslag for deg som jobber innen ENERGI.

Mange innen energisektoren bruker fallsikringsutstyret som et verktøy i det daglige arbeidet.

Miljøene er krevende, og derfor er også kravene til komfortabelt fallsikringsutstyr høyt.

Vindkraft OljE & gasS Elkraft Telekom

DEMPERLINE 1304 TF

EN 355.

012203006

SELE 1133

EN 361, EN358,

ANSI Z359.1-1992.

M 012201109

L 012201117

XL 012201125

STØTTELINE 2321

EN 358.

012203600

SLYNGE 9284

EN 795 B.

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

VEST 1142

EN 361, EN 358.

M 012201109

L 012201117

XL 012201125

STØTTELINE 2310, EN 358.

2M. 012203501

BLOKK 50-03

EN 360.

3,3M. 012209995

DEMPERLINE 1301-F

EN 355.

012203006

SELE 1132

EN 361,358 & 813.

S/M 012200234

L/XL 012200242

STØTTELINE 2310, EN 358.

2M. 012203501

SLYNGE 9284, EN 795 B.

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

DEMPERLINE 1302-TF

EN 355.

012203105

SELE 1131

EN 361, 358 & 813.

S/M 012200234

L/XL 012200242

STØTTELINE 2321, EN 358.

2M. 012203600

SLYNGE 9284, EN 795 B.

1M. 012255048

1,2M. 012255063

2M. 012255055

04

F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


NØDSITUASJONER / EVAKUERING

FALLSIKRINGSPAKKE

Ved arbeider i master og stolper skal redningsutstyr finnes lett tilgjengelig.

Vindkraftverk som bygges utstyres fra start av med ResQ-utstyr fra Cresto.

For korte tilfeldige enklere arbeider i fallrisikomiljøer kan en fallsikringspakke

være en smart løsning. Det er enkelt å ta på seg - og enkelt å bruke.

EVAKUERING

REDNING

BRATTE TAK

KORT RADIUS

REDNINGSUTSTYR RESQ RED

Nedfirings- og evakueringsutstyr som fungerer i samsvar med sentrifugalkraften. Nedfiringshastigheten

er konstant (0,8 m/sek) uavhengig av personvekt og høyde.

Enkel i bruk og gir rask evakuering/redning fra f.eks. kraner, skylift, plattformer og industribygg.

Utstyrt med sveiv for kortere løft, samt bremsekrok og linelåsing. Brukes til å løfte en person

slik at man kan løsne eventuelle linebremser etter et fall og foreta sikker evakuering.

Samsvarer med EN 341 , EN 1496, CSA Z259.2.3-99(R2004) type 1E, ANSI Z359.1

og ANSI Z359.4

REDNINGSUTSTYR CRESTO SMARTLINE

Lett og meget smidig redningsutstyr for èn person. På grunn av sin størrelse og lave vekt

er utstyret enkelt å ha med seg i risikoutsatte arbeidssituasjoner. Passer i alle situasjoner

hvor behov for evakuering/redning kan oppstå, f.eks. ved arbeide i lys/telefonstolper, skylift,

master og bygninger.

• Finnes i lengdene: 15, 25, 40, 80 m.

• Godkjent opp til 140 kg. E

• Samsvarer med EN 341 klasse D, EN 363:2008.

15 m 0122 30041. 25 m 0122 30058. 40 m 0122 30066. 80 m 0122 30074

Kontakt oss for ytterligere informasjon

PAKKE AC2 012220018

Fallsikringspakke for arbeide på bratte tak eller plattformer.

Utmerket til bruk ved snøarbeider.

Inneholder:

Fallsikringssele Cresto 1123

Fallstoppsline Cresto 1222 15m

Forankringsslynge Cresto 9284

Veske 9447

PAKKE AC3 012220026

En komplett fallsikringspakke for arbeide i f.eks. heissjakter,

for vinduspussing eller andre arbeider med kort arbeidsradius.

Inneholder:

Fallsikringssele Cresto 1111

Fallsikringsblokk Cresto 50-01

Forankringsslynge Cresto 9284

Veske 9447

F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


FAST INSTALLASJON / SYSTEM FRA VERTIC

Faste sikkerhetssystem der det er hyppig behov for servicepersonale.

Systemet har mange applikasjoner. Rådfør deg med oss om ditt fallrisikomiljø.

VERTILINE / EN 353-1

Vertiline er en sikkerhetsanordning som tillater vertikal bevegelse på stor høyde med

komplett beskyttelse. Fungerer på et bredt spekter av områder som f.eks. tak, fasader, stiger,

kraner, vindmøller osv. Sertifisert for 3 brukere samtidig.

COMBILINE / EN 795 KLASSE C AND EN 353-1

Combiline er en fleksibel sikkerhetsløsning patentert av VERTIC for å tilfredsstille sikkerhetskravene

på tak med en hellning på 15° eller mer. Bruksområde: fornøyelsesparker, hvelvede

tak, trapper osv.

ALTILINE / EN 795 KLASSE C

Altiline tillater sikker fri bevegelse på avstand fra festet. Flott design og finish som kan oppnås

selv der arkitekturen setter begrensninger.

Sertifiseringen er utvidet til 25 m ved bruk av ifr25.

Spesielt utviklet for passasjer på høye kraner der avstanden i rammeverket er bredere. Vertic

har utviklet et program for å beregne kraften som festet utsettes for og høyde på fall.

BATILINE - CONSTRULINE / EN 795 KLASSE C

Construline tillater bevegelse mellom festepunkter uten frakobling, minimalt utstyr med

maksimal sikkerhet. Fallsikringsystemet er en enkel og fleksibel løsning for taksikkerhet.

F l e r e p r o d u k t e r f o r å g j ø r e a r b e i d e t s i k r e s t m u l i g f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


KURS FOR ARBEID I FALLRISIKO-UTSATTE MILJØER

Kurs holdes på forespørsel. Kursene følges opp med årlige repetisjoner slik at deltakerne skal være oppdatert på siste fra praksis og teori.

Kurskonseptet passer for de fleste bransjer innen området for arbeide i fallrisikomiljøer. CRESTO skreddersyr også kursene etter deres behov.

Innføring i fallsikring Passer for: De som ønsker en innføring i faget fallsikring.

De som kun skal bruke det enkleste utstyret og de enkleste, mest begrensede metodene. Varighet: 1 dag

EN STANDARDER

Det personlige fallsikringsutstyret som produseres av Cresto er et fallsikringsystem utviklet for å redde livet til

brukeren (kategori 3 – PPE – personlig fallsikringsutstyr mot alvorlig skade eller død). Samtlige produkter må

være godkjent og i samsvar med europeiske standarder - EN.

Videregående Fallsikring Passer for: De som ønsker en grunnleggende opplæring i

faget fallsikring. De som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt

etter hva situasjonen tilsier. Varighet: 2 dager

Avansert Fallsikring Passer for: Montører som arbeider i større kraft- og telemaster og

lignende konstruksjoner (mastebygging, inspeksjon, vedlikehold, fiberspinning osv.) Varighet: 3 dager

Tauredningskurs Passer for: De som deltar i industrivern, brann- og beredskapslag.

De som har hatt opplæring i førstehjelp og innsats ved ulykker. Varighet: 3 dager

Sakkyndig fallsikring Passer for: Alle som har et HMS-ansvar ved planlegging – eller

utførelse – av arbeid i høyden, eller er ansvarlig for gjennomføring av pålagt periodisk kontroll av personlig

fallsikringsutstyr. Varighet: 3 dager

Fallsikring stolpe Passer for: Personell som arbeider i stolpe Varighet: 2 dager

TT nivå 1, 2 og 3 Passer for: Inspektører, malere og isolatører, elektrikere og instrumentering,

riggere og mekaniske fag, sveisere. Varighet: 5 dager

Fjellsikring Passer for: Personer som arbeider i krevende terreng som krever sikker atkomst,

sikring og system for redning. Varighet: 5 dager

Taumoped Passer for: Personer som benytter taumoped i sitt høydearbeid. Varighet: 2 dager

..........................................................................

EN-341

Nedfiringsutstyr

..........................................................................

EN-353-1

Glidelås på wire eller skinne

..........................................................................

EN-353-2

Glidelås på tekstil rep

..........................................................................

EN 354

Koblingsliner

..........................................................................

EN-355

Tekstil-falldempere

..........................................................................

EN-358

Støtteline/støttebelte

..........................................................................

EN-360

Fallsikringsblokk

..........................................................................

EN-361

Helsele med høyt innfestningspunkt

..........................................................................

EN-362

Koblingsanordninger (f eks karabiner)

..........................................................................

EN-363

Fallsikringsystem og inndeling

..........................................................................

EN-364

Testmetoder

..........................................................................

..........................................................................

EN-365

Bruksanvisninger, merking

..........................................................................

EN-566

Sydde slynger

..........................................................................

EN-567

Linelås

..........................................................................

EN-795

Forankringspunkt

..........................................................................

EN-813

Sitteseler

..........................................................................

EN-892

Dynamiske kjernemantelliner

..........................................................................

EN-1496

Redningsutstyr med løfteanordning

..........................................................................

EN-1497

Redningsseler

..........................................................................

EN-1498

Redningsslynger

..........................................................................

EN-1891

Statiske kjernemantelliner

..........................................................................

F l e r e p r o d u k t e r f o r s i k k e r u t f ø r e l s e a v a r b e i d e t f i n n e r d u p å w w w . c r e s t o . N O


Cresto AB

Lägatan 3 | SE-302 60 | Halmstad, Sweden

Tel: +46 (0)35 213140 | Fax: +46 (0)35 178455

E-mail: office@cresto.se | www.cresto.com

More magazines by this user
Similar magazines