passivhusvinduer på lager - Sem Bruk AS

sembruk.no

passivhusvinduer på lager - Sem Bruk AS

om:Moderne

vinduer

VINDUET

SOM HOLDER

TETT

TESTET TIL Å HOLDE

TETT I TROPISK ORKAN

assivhusvinduer på lager


Moderne vinduer til

de tusen hjem

Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig det.

Været her i nord har i hvert fall gjort oss spesielt interessert i hjemmene våre.

I Natre har vi fått ry på oss for å ha

innovativ design, godt håndverk, være

ledende på teknologi og ha en utmerket

kundeservice. Våre dyktige forhandlere

vil hjelpe deg med å finne de riktige

vinduene, men allerede i denne

brosjyren vil du få et innblikk i hva

du bør tenke på før du tar en endelig

beslutning.

Natre tar vinduet med inn i en tid med

strengere krav til bruk av energi og

hensyn til miljøet. Noen bygger nytt

hus, noen pusser opp eller kanskje det

er hytta som står for tur? Komfort og

energi er viktig uansett.

Du vil få det mer komfortabelt etter

at du har byttet ut gamle, dårlig

isolerte vinduer til våre nye, moderne

vinduer. Våre vinduer ,med de beste

isolasjonsegenskapene, isolerer mye

bedre nå enn vinduer gjorde bare for

noen få år siden.

Ikke bare er isolasjonsegenskapene

vesentlig forbedret, våre vinduer holder

tett. De er testet til å holde regnet ute i

vindstyrke opp til tropisk orkan kl. 1; det

er et vær vi neppe kan få i Norge, og

det er jo betryggende.

Moderne vinduer har mange nyttige

egenskaper du vil ha glede og nytte

av. Hvert eneste vindu i huset har

sin oppgave; isolere, stoppe UVstråler,

dempe solvarmen, sikre mot

personskader og mye, mye mer.

Hos Natre finner du mange smarte

løsninger som bidrar til at du får et

vakkert hjem, hvor komfort, trygghet

og trivsel står i høysetet. Med de

nye, moderne løsningene får du ogå

energibesparelser samtidig som du

tar bedre vare på det dyrebare miljøet

rundt oss.

Vi har produsert vinduer siden 1938.

Dagens moderne Natre UNO- og

NeverPaint vinduer er resultat

av mange års erfaring og stadige

forbedringer.

Natre UNO og NeverPaint har vesentlig

bedre egenskaper og oppfyller kravene

til nye byggeforskrifter TEK10.

Les mer OM: OSS

på natre.no

3


Prøv selv

Vi har moderne vinduer som

passer deg og huset ditt!

Enten du skal bygge nytt, bygge- om/ på, er det å

velge vindu like viktig som å velge den arkitektoniske

stilen. Vindusarealet dekker en stor del av veggene,

og det riktige vindusvalget vil fremheve den stilen du

ønsker å ha, og dermed øke husets verdi.

Har jeg gode nok

vinduer?

Det er ikke lett å vite om man har

gode eller dårlige vinduer. Man

kan føle at det trekker, at det er

gulvkaldt o.s.v. Det finnes kun en

metode for å skille mellom dårlig og

godt isolerte vinduer på, NATREtesten.

Den skiller ut de dårligste

vinduene.

Det er mange praktiske hensyn å ta;

hvor skal vinduene stå, hvordan skal

de åpnes, og det viktigste; hvilken

funksjon skal vinduet ha? Du har nemlig

så mange valgmuligheter, og dermed

er det også en viss mulighet for å gjøre

valg du senere vil angre på. En riktig

beslutning vil glede deg i årene som

kommer.

Ofte er det vinduene som avgjør

om et hus ser pent og harmonisk

ut. Vindusplasseringen er som regel

gitt i eldre hus, men det er likevel

viktig å ta en vurdering om en ønsker

å flytte vinduene av praktiske eller

arkitektoniske hensyn.

bygge om/ bygge på?

Når du skal bygge om eller bygge på,

vurder vinduene dine med et kritisk

blikk. Nye vinduer gir økt komfort og

ikke minst redusert energiforbruk. Det

er ikke nødvendig å bytte vinduer som

er gode, men svært viktig å bytte de

som ikke lenger holder mål. Både for

komforten og for strømregningens

skyld.

Bytte vinduer ?

Gamle vinduer kan være veldig

sjarmerende og noen er engstelige

for å bytte til moderne vinduer. Gamle

vinduer som “trekker” gir dårlig komfort

og høye strømregninger.

Ta Natre-testen

n Hold en lighter inntil glasset som

bildet viser, gjerne når det er mørkt

ute.

n I tillegg til flammen fra lighteren

vil du se 4 eller 6 flammer i glasset.

4 flammer for 2-lags glass og 6

flammer for 3-lags glass.

Dersom alle flammene er gule har du

svært dårlig isolerte vinduer (U-verdi

2,8) og de bør byttes.

Dersom en av flammene er blålig og

vinduene er fra før 1995 vil det nok

lønne seg å bytte dem hvis du likevel

bygger om slik at du får enda bedre

komfort. Det kan også være en god

investering om du har tanker om at

strømprisen vil øke i vinduets levetid.

Bygge nytt?

Å bygge hus er dyrt. Velger du de

enkleste og billigste vindusløsningene

sparer du penger der og da, men på sikt

går du glipp av bedre komfort, økt verdi

på huset, lavere fyringsutgifte og bedre

inneklima.

Et godt vindu varer i mange år. Forestill

deg de behov og funksjoner du vil ha

om noen år, ikke bare de du har i dag, før

du velger.

Man står friere i valg av vinduer på et

nytt hus enn på et eksisterende, blant

annet med hensyn til plassering, form

og funksjon. Det er uansett ekstremt

viktig å tenke på vinduene fra første

stund. Vinduer er viktige mht. komfort,

utseende, arkitektur, lys, beskyttelse,

energi og mye mer.

Natre produserer alle typer vinduer -

også til hus som krever en spesiell stil.

Det er viktig for de fleste å beholde

husets sjarm, øke komforten og

redusere fyringsutgiftene.

VIktig å tenke på:

Vinduer som ikke skal males?

Selvrensende glass? Sikkerhetsglass?

Hvordan du kan verne innboet ditt mot

falming eller mot støy? Er det mulig å få

behagelig temperatur på soverommet,

selv på varme sommerdager? Må man

bruke de samme glassene over alt?

Ser man forskjell på de ulike glassene?

Hvordan ser man at man bør bytte?

På www.natre.no kan du legge

inn bilde av ditt eget hus og sette

på vinduer som passer selv.

5


DE VANLIGSTE SPØRSMÅLENE

OM VINDUER (FAQ)

6

Hvilke isolasjonsegenskaper skal

et moderne vindu ha?

Vinduenes isolerende egenskaper

angis som U-verdi. Kravet til nye boliger

er en U-verdi på 1,2 eller lavere. Det

betyr enkelt forklart at vinduet slipper

ut 120 kWh pr m 2. . Lavest U-verdi gir

best isolasjon. For boliger der man skal

bytte vinduer uten å endre fasaden

er det ingen krav til U-verdi. Våre

vinduer har alle 1,2 eller bedre i U-verdi

som standard. Våre beste vinduer har

U-verdi på 0,7. Som med det aller meste

av det man kjøper lønner det seg på

lang sikt å kjøpe det beste, også av

vinduer.

Skal man velge 2- eller 3-lags

vinduer?

Det er ingen tvil om at det med de

klimatiske forhold vi har i Norge gir

3-lags moderne vinduer høyere komfort

og lavere energiforbruk. Den eneste

ulempen er at de er tyngre å løfte

under montasjen.

Når man først har bestemt seg for å

bytte til/ kjøpe vinduer med U-verdi 1,2

lønner det seg, som regel, å kjøpe våre

passivhusvinduer med U-verdi 0,7-0,8

i stedet. Prisforskjellen sparer du inn

på relativt kort tid selv med de “lave”

energiprisene som er i dag.

Hvorfor blåser det fra vinduet?

Det kan være utett rundt vinduet, men

i de fleste tilfelle kommer det av dårlig

isolerte vinduer. Fenomenet heter

kaldras.

Kaldras oppstår når innvendig luft ved

vinduene kjøles kraftig ned, synker og

strømmer ut på gulvet. Desto høyere

vindu, desto mer fart får den kalde

lufta, og du synes det blir ubehagelig

kaldt.

Lønner det seg å bytte vinduer?

Hvor god økonomi det er i å bytte

vinduer varierer fra hus til hus. Tar man

hensyn til de miljømessige utfordringer

man står overfor og usikkerhet om

fremtidige energipriser, vil det kunne

være gunstig å bytte vinduer. Den

viktigste effekten av å bytte til nye

moderne vinduer er økt komfort.

Når man bygger om eller etterisolerer er

det lønnsomt å bytte vinduer samtidig,

nesten uansett.

Det har en verdi å få det mer komfortabelt

inne, for ikke å snakke om at

med nye , moderne vinduer får huset

et flottere eksteriør og interiør. Det

er mange eksempler på at huset øker

betraktelig i verdi etter et vindusbytte.

Innvendig kondens (mot rommet)

Når varm og fuktig luft kjøles ned

ved en kald glassoverflate oppstår det

gjerne kondens på vinduet. Årsaken

til dette er som regel vinduets dårlige

isoleringsegenskaper, gjerne kombinert

med en utilstrekkelig ventilasjon,

tildekking av vinduer eller manglende

varmekilde under vinduet.

Kondens mellom glassene i

isolerruten

Dersom du har kondens mellom

glassene i isolerruten din, er dette

et varsel om at det må/(bør) byttes.

Årsaken til kondens mellom glassene er

at limet som holder glassene sammen

har blitt for tørt, og slipper igjennom

luft. Dette gjelder ofte de første

isolerglassrutene som kom på 70-tallet.

Siden den gang har materialene blitt

bedre og risikoen er dermed redusert.

Som regel er det mer enn glasset som

er dårlig etter så lang tid, slik at det

lønner seg å bytte hele vinduet.

Utvendig kondens

Gode vinduer med lav U-verdi slipper

gjennom mindre varme. Da blir glasset

varmere på innsiden og kaldere på

utsiden. Inne blir det da mindre kaldras

og mindre kondens på den innvendige

siden. På utsiden av vinduene vil det

oftere bli kondens. Dette skjer særlig på

sen høst eller tidlig vinter på kalde og

klare netter med høy luftfuktighet.

En markise eller litt større takutstikk

enn vanlig reduserer problemet.

Bør alle vinduene i et hus skiftes

samtidig?

Det går helt greit å bytte ut noen

vinduer om gangen. Det er tradisjon for

dette i Norge. Man kan velge å bytte ut

de mest utsatte vinduene, eller skifte

de dårligste først. Ofte tar man en

fasade om gangen.

Kan man bytte vinduer hele året

eller bare om sommeren?

Når et vindu byttes blir det en luftig

åpning i veggen, men kun i noen få

minutter. Dersom det ikke kommer

nedbør inn i konstruksjonen er det

ingen fare å bytte når om helst.

Kan man bytte vinduene selv?

For den som er litt nevenyttig og har

riktig verktøy går det greit å bytte

vinduene selv, men det er viktig å

sette seg godt inn i fremgangsmåten

før man begynner. Spør uansett noen

profesjonelle til råds, og sørg for å ha

alle materialer på plass før du begynner.

Store eller små vinduer?

Små vinduer isolerer dårligere enn

store. Det samme gjelder glassene.

Vinduer med gjennomgående sprosser

som gjør at hvert enkelt glass blir lite,

slipper ut mer varme enn et vindu med

utenpåliggende sprosser på samme

størrelse.

Vindusform og energi

Kvadratiske vinduer gir bedre isolasjon

enn rektangulære. Årsaken til det er

at rektangulære vinduer har lenger

glasskant på to av sidene. Denne

kanten er dårligst isolert og den vil

derfor slippe ut mer energi.


Hvordan tar man

mål av vinduet?

Når du skal skifte ut vinduene er

det nødvendig å vite hvordan vitale

mål tas på riktig måte og at disse

opplysningene ikke blir misforstått.

Her er noen praktiske tips.

n Bredde- og høydemål må alltid

være yttermål på karm. Det

sikreste er å fjerne listverket

inn- eller utvendig før du måler.

n Alle mål oppgis i bredde x høyde.

n Alle opplysninger som inneholder

ordene høyre eller venstre må oppgis

sett fra utsiden. Høyre og venstre

nevnes i hovedsak i forbindelse med

slagretning/hengselside på dører

og side-svingte vinduer, plassering

av vinduets fastfelt i forhold til

åpningsfeltet og forholdet

mellom skyvefelt / skyveretning

og fastfeltet på heve-/skyvedør.

Et godt råd kan være å lage en

enkel tegning fra utsiden.

n Husk å oppgi brystningshøyde

på vindusdørene. Den måles fra

underkant av terskel til nedre

kant av synlig glass, innvendig.

Dersom målene kan tilpasses

modulmål (hele desimeter) vil

dette ha mye å si for økonomien

i prosjektet.

7


nyttig

Moderne

Trenger du ikke male

hvis du ikke vil...

NeverPaint

Vinduet du aldri skal male

Natre NeverPaint

På mange hus er oftest ett eller

flere vinduer vanskelig tilgjengelige.

Den beste løsningen, for å slippe å

henge i en lang stige, er å kjøpe Natre

NeverPaint - vinduet som aldri, aldri skal

males (utvendig).

8

Når man kjøper ferdigmalte vinduer

tenker de færreste på at man må

male vinduene, det er så mye annet

man må tenke på samtidig når man

bygger. Alle trevinduer må males med

jevne mellomrom, det kan være 3-5

år mellom hver gang, og hvem liker vel

å male vinduer? De fleste synes det

er et langtekkelig presisjonsarbeid.

Resultatet står som regel ikke i forhold

til det arbeidet man har gjort heller,

dessverre.

Når vi lager Natre NeverPaint setter vi

aluminiumsbekledning utenpå et Natre

UNO trevindu som er ferdig malt.

Om du har et NeverPaint og et UNO

vindu ved siden av hverandre ser du

ingen forskjell innvendig. Det er den

samme konstruksjonen og de ser helt

like ut .

Utvendig er det en liten forskjell i

utseende, fordi glansen er omtrent

den samme på NeverPaint som på et

trevindu.

Dersom man setter et NeverPaint og et

UNO-vindu ved siden av hverandre vil

man se en forskjell. Om man har UNOvinduer

i første etasje og NeverPaint i

andre vil det som regel være en løsning

man kan være stolt av.

Det mange gjør, om man ikke velger

å ha NeverPaint over hele huset, er å

bruke NeverPaint på de fasadene der

det er størst værbelastning, eller der

det er vanskeligst å komme til.

Kan du tenke deg noe bedre enn å se på

at naboen maler vinduene sine, øverst i

en 12 meter lang stige, som sist, mens

dine er malt en gang for alle.

For den som er opptatt av å få mest

mulig ut av fritiden er en kombinasjon

av NeverPaint og Natre Clean en ideell

løsning.

Et vanlig vindu må/ bør males med

3-5 års intervaller. Natre NeverPaint

skal aldri, aldri males. Valget er ditt!


vinduer

Trenger du ikke vaske

hvis du ikke vil...

Natre Clean

På mange hus er det ett eller flere

vinduer som er vanskelig tilgjengelige.

Der er det en stor fordel å bruke

selvrensende glass, Natre Clean, og

Natre NeverPaint - vinduet du ikke

trenger å male, som du kan lese om på

forrige side.

Natre-Clean

Selvvrensende

Med Natre Clean er det naturen selv

som vasker vinduene dine. UV-stråler

og vann (nedbør eller hageslange)

vasker dem rene. Graden av

vaskeeffekt avhenger av hvor mye lys

som kommer på glasset, samt at det får

tilstrekkelig med vann.

Fordi tilgang på lys og vann på glasset

vil variere fra vindu til vindu, sier

man at glasset normalt gir over 75%

besparelse i vaskebehov. Enten holder

det seg rent selv, eller man må hjelpe til

litt innimellom..

Selv om man har selvrensende glass er

det er ikke dumt å ta en vask på våren,

for deretter å la naturen ordne resten.

Natre Clean er lettvasket, og du slipper

å bruke nal for å få av såpevannet- det

er bare å spyle!

Glasset har samme “farge og gjennomsiktighet”

som “vanlige” glass. Du får

klar sikt gjennom glasset også når det

regner.Du kan blande Natre Clean og

vinduer med vanlig Natre UNO-glass

på samme fasade. Det er marginale

forskjeller i utseende.

Et vanlig glass er kun rent rett etter

at du har vasket det. NatreClean

vaskes enkelt og greit av naturen,

mens du slapper av.

9


10

nyttig


Utrolig, men sant!

Selvrensende vinduer? Det må være for godt til å være sant, tenker mange når de

hører om det. Det tenkte Torbjørn Aune også første gang han fikk nyss om det

hos sin lokale byggevarehandel.

Torbjørn holder til på Fosenhalvøya i

Sør-Trøndelag. Det er ikke vanskelig

å forestille seg hvor fantastisk det

ville være for ham med selvrensende

vinduer, for han har bygd seg et langt

smalt hus med hele 28 vinduer.

Trønderlån er navnet på den typen

tradisjonsrikt hus som Torbjørn, kona

Gunn og sønnen Erlend nå har flyttet

inn i. Han har forlengst fått erfare at

selvrensende vinduer er utrolig, men

sant.

- Saltdrivet fra sjøen og en grusvei rett

ved huset skitner fort til vinduene så

dette en perfekt løsning, sier Aune.

Han har kun spylt vinduene et par

ganger i løpet av et år, men ellers er det

naturen som ordner opp i den saken.

- Det er en fordel at det regner en gang

i mellom når man har selvrensende

vinduer, sier Aune og legger til at

været sånn sett aldri har bydd på noe

problem. - Det har vært ekstremt mye

regn de siste månedene, og da er det

jo dessuten bra at man ser mye, mye

bedre gjennom et selvrensende vindu

når det regner.

Vinduene ble satt inn i november 2005,

og familien flyttet inn i mars 2006.

Huset er gjenskapt fra bunnen av,

etter gammel trøndersk byggeskikk.

Interiøret i de 130 lange og smale

kvadratmeterne med hus består av

gode, gamle møbler og gjenstander.

Det mest moderne på huset er de

selvrensende vinduene, men de sklir

flott inn i den øvrige arkitekturen.

- Jeg har mye annet å gjøre på

småbruket enn å vaske vinduer. Og

det er deilig å sitte på verandaen med

kaffen og glede meg over at jeg slipper

det. Mange er ikke klar over at det

finnes slike vinduer. De koster noen

hundrelapper ekstra, men jeg ser det

heller sånn at disse vinduene er en

slags billig vaskehjelp.

11


nyttig

Moderne vinduer

..når det er

kaldt ute...

passe varmt

Å fryse innendørs er slettes ikke godt,

og det er unødvendig - egentlig - om

man er villig til å isolere bedre, feks ved

å bytte vinduer.

Med det best isolerte vinduet som

finnes i dag, som er basert på vårt

UNO,5 glass, sparer du rundt 200 kWh

pr kvadratmeter vindu (fastkarm). På et

“vanlig hus” med 25 m 2 vinduer sparer

man rundt 5000 kWh pr år. Noen bruker

denne bedringen til å spare strøm,

noen bruker like mye strøm og øker

komforten mens de aller fleste vel gjør

litt av hvert.. Økt komfort blir det i alle

fall; trekken er borte.

12

Et 3 lag glass er tyngre enn et med

2 lag glass. Dette merkes naturligvis

under montasjen, men etterpå er det

bare komforten man kjenner. Dette

gjelder på kalde, vindutsatte steder,

...som i Norge.

Desto mer vind og kulde det er der du

bor, jo bedre effekt har du av et vindu

med 3-lag glass enn et med 2-lag.

Et vindu med 2 lag glass er ingen dårlig

løsning. Vårt UNO vindu med 1,2 i

U-verdi gir en stor forbedring i komfort

og strømforbuk ifht de vinduene som

får 4 gule flammer på Natretesten.

Dette gjelder de fleste vinduer som er

fra 90-tallet og tidligere.

Kravet mht U-verdi på nybygg er

1,2 mens det ikke er noen krav mht.

rehabilitering om fasaden forblir

uendret. Vi produserer ingen vinduer

med dårligere U-verdi enn 1,2. Det

beste glasset i dag er vårt UNO,5

glass. Det er et 3 lag glass med vår egen

gassløsning og U-verdi på 0,5 - med argon.


gir deg komfort

..når det er

varmt ute...

passe “kaldt”

Komfort vil vi ha, både vinter og

sommer. Vinterkomforten er vi vant

med å tenke på , isolere best mulig. Det

er godt mulig å bruke vinduer til å få

bedre komfort om sommeren ogåså.

Natre Solar

Solvarmedempende

Med våre moderne vinduer kan du ha

bedre kontroll på innetemperaturen,

også om sommeren, ved å bruke vinduer

med glass som demper solvarmen.

Spesialglasset som brukes heter

Natre Solar.

Det er viktig å tenke på hvilke rom

man trenger de ulike funksjonene i.

Natre Solar er svært hensiktsmessige

i sør-/ vestvendte rom med mye sol.

Dette gjelder spesielt soverom, men

naturligvis også i andre oppholdsrom.

Dempe solvarmen, her som det er

så få soldager? Sover du godt de

dagene det er skikkelig varmt? Er

det ikke ubehagelig å legge seg i et

overopphetet soverom? Natre Solar

løser dette problemet for deg.

Et vanlig vindu demper ca 20 % av

solvarmen. Med Solar 73, som er det

beste på markedet, dempes 73 % av

solvarmen. Det er mer enn det som

er oppgitt for automatiske utvendige

persienner.

Vi har vinduer med forskjellig dempingsgrad.

De mest brukte er vinduer som

demper 59%, 67% eller det absolutt

beste som demper 73% av solvarmen.

Vi anbefaler Natre Solar på det

varmeste.

13


nyttig

Trygghet

Vi mennesker trenger oksygen for å leve, for å puste. Men når det brenner

i et hus er oksygenet livsfarlig. Klarer man å utsette tilførselen av oksygen

i en brann, er det mindre risiko for spredning. Vårt brannhemmende vindu

har denne egenskapen.

2 min

3 min

På denne siden ser du den brutale

forskjellen mellom et helt vanlig vindu

og et brannhemmende vindu. Det til

høyre er et standard vindu. Vinduet til

venste er vårt brannhemmende vindu i

EI30 utførelse.

2 MIN.: Brannglasset reagerer på

varmen, slik det skal.

3 MIN.: Brannglasset er ferdig påvirket

av varmen, slik det skal. Pakningene

”kokes ut” og tetter mellom ramme og

karm. Standardvinduet slipper ut røyk

rundt alle sammenføyninger.

6 MIN.: Standardglasset har sprukket

og brannen får tilført oksygenrik luft.

Brannglasset står i mot fortsatt.

7 MIN.: Brannen får en eksplosjonsartet

utvikling etter at det har kommet

til oksygen via det sprukne glasset.

6 min

15 MIN.: Leiligheten innenfor er totalt

utbrent, men brannvinduet er like tett

og viser fortsatt ikke tendens til å

slippe inn oksygen.

7 min

Du får Natre Brannvinduer i flere

varianter, bl.a.

14

15 min

Toppsving:

Sidehengslet:

Fastkarm:

Balkongdør:

EI30,

EI30

EI30, B60

EI30, B60


Sikkerhet

Vanlig glass brukt på feil måte kan resultere i

personskade. Der hvor glass absolutt ikke må gå

i stykker, som f.eks. i glassdører, benytter man

herdet og/eller laminert glass.

Sikkerhetsglassene har også en innbruddshem-mende

funksjon i tillegg til at man kan bruke lamiert glass til å

utsette falming av inventar.

Personvern

Når glass knuses vet vi at det blir glassskår

og skarpe kanter man kan skjære

seg på om uhellet skulle være ute.

Det er viktig å sikre seg best mulig mot

dette.

Ihht. gjeldende regelverk (TEK 10) er

det nå krav om sikkerhetsglass i alle

nybygg og meldepliktige ombygninger

der bryst-ning (avstand fra gulv til

glass) er under 80 cm.

Det finnes to varianter av

sikkerhetsglass; laminert og herdet.

Begge er mye sterkere enn vanlig glass

og er skadeforebyggende.

Det laminerte glasset oppfører seg

som front-ruten på en bil mens herdet

glass blir som sideruten på en bil når det

knuses.

Sikkerhetsglass kan knuses, men det

skal forhindre alvorlige kuttskader.

Samtidig som våre Protect

sikkerhetsglass beskytter mot

personskader har de også andre nyttige

tilleggsfunksjoner.

Som regel skal man ha sikkerhets-glass

på begge sider av vinduet, da bruker

man vanligvis herdet inne og laminert

utvendig.

Innbrudd

Et tosidig sikkerhetsglass er også

en god foranstaltning mot uønsket

inngang gjennom vinduet.

UV-stopper

UV-strålene i lyset falmer møbler,

gardiner, fotografier, bilder, parkett

o.s.v. Ca 60% av de skadelige UVstrålene

kommer utenfra.

Våre laminerte Protect-glass stopper

98% av de skadelige UV-strålene, og

reduserer blekingen med 50%.Typiske

bruksområder for laminert glass med

UV-stopper er stue og kjøkken.

Kombinasjonen av laminert og herdet

glass gir god samlet effekt. Det

laminerte glasset må man både slå og

skjære i for å komme gjennom. Det

herdede glasset er 5 ganger så sterkt

som vanlig glass, og man må bruke stor

og konsentrert kraft for å knuse det.

Tell litt på knappene! Sov litt på

det! Og får du ikke sove, har du

kanskje svaret?

15


Våre velvalgte

vinduspakker

Det er mulig å skreddersy vindusglass så de har en rekke nyttige egenskaper, og det er det

vi har gjort med SOLIO og RENIO. Fordelen for deg som kjøper er at vi på denne måten kan

masseprodusere spesialiserte høykvalitetsvinduer i et stort omfang, slik at prisen kan holdes

lavere enn det den normalt ville vært for et slikt produkt. Tusenvis av husbyggere har valgt

disse trygge og gjennomprøvde vinduspakkene når de har hatt behov for en enkel, smart og

allsidig løsning.

Solvarmedempende

Selvrensende

UV-stopper

Sikkerhetsglass;

laminert

Sikkerhetsglass;

herdet

Lyddempende

SOLIO

Solar

RENIO

Clean

SOLIO ig RENIO i samme glass

PROTECT - laminert

PROTECT - herdet

SAFE - laminert og herdet

17


Vinduer

Toppsving

Patentet som gjorde Natre UNO

berømt under navnet Husmorvinduet

i 1959 var at rammen kunne svinges

180 grader rundt utvendig - uten å

berøre gardinene. Dette forenklet

rengjøringsjobben på 60-tallet og gjør

jobben like enkel i dag. Vask. Snu rundt.

Vask. Alt fra samme side. Enten du

velger å gjøre det innenfra eller utenfra

er det like enkelt og genialt. Vinduet

betjenes lett med en vrider.

Toppsvingvinduet kalles alternativt

glidehengslet vindu. Vi i Natre har

produsert det siden 1959, og har

modernisert det jevnlig.

Standard:

Hvitmalte vinduer. Hvite beslag

på hvitmalte vinduer. Enhånds

åpningsmekanisme. Glass limt til ramma.

Laminert tre. U-verdi fra 0,8.

Størrelser: Fra 39x39 cm og oppover.

18

Natre NeverPaint

Natre NeverPaint

Natre UNO


Natre UNO

Natre NeverPaint

19


20

Vinduer


Sidehengslede

vinduer

Et sidehgengslet vindu er et klassisk

vindu som er velegnet til både nye og

gamle hus. Det kan leveres med 1,2,3

eller 4 rammer. Isolasjonsegenskapene

er de samme som på våre Toppsvingvinduer.

Standard

Hvitmalte vinduer. Beslag er i rustfri

utførelse. 4 låsepunkter, limt glass og

laminert tre. Størrelser: Fra 49x49 cm

og oppover

21


22

Vinduer


Fastkarm

Fastkarm benyttes til vinduer som ikke

skal åpnes. Fastkarm kan også leveres i

kombinasjon med toppsving, sidesving

og sidehengslet. Fastkarmen gir stor

frihet med hensyn til utforming og

kan leveres som skrå, buede og runde

vinduer eller ferdige karnappløsninger.

Tips

Siden et fastkarmvindu ikke kan

åpnes, kan det være lurt å vurdere

selvvaskende glass.

Standard

Hvitmalte vinduer

Teknisk

Glass limt i glassfals.

Laminert tre. Gran utvendig,

furu innvendig.

Størrelser

Fra 39x39 cm og oppover

23


24

Foto: Scanpix


Vi tester for det verste

- for å få det beste

Vi tester jevnlig våre produkter hos sertifiserte institutter. Vår målsetting er at vi

skal ha de tetteste vinduene. Vi vil ikke ha vann inn den veien. Du skal være trygg

på at våre vinduer holder tett - om det skulle komme en krafitg storm.

Tropisk orkan klasse 1: 1 050

900

Orkan 750

Natre UNO

Toppsving

Heve-/skyvedør

Natre UNO

Balkongdør

Sterk storm 600

Norsk krav (NDVK*)

Vinduet testes i et lukket kammer.

Det settes på trykk tilsvarende ulike

grader av uvær. Det måles i Pascal. Det

norske kravet fra NDVK er at vinduet

skal holde tett når det er 600 pascal

vindbelastning. Det tilsvarer sterk

storm. Når kravet er innfridd setter man

på “mer vær” for å se hvor langt man

kan gå før det pipler inn vann.

Vi kan med trygghet si at Natre UNOvinduer

er testet - til å holde tett.

Krav til regntetthet er satt av Norsk Dør

og vinduskontroll (NDVK). Natre UNO

Toppsving og heve-/ skyvedør er testet

til ikke å slippe inn regn i uvær helt opp

til “Tropisk orkan klasse 1”. Dette er

vær som forekommer svært sjelden i

vår del av verden. Det er karakterisert ved

ekstreme ødeleggelser og fare for liv.

Vi sier ikke at vinduet er like helt når

huset har blåst ned, men dersom huset

står sier testresultatet at det ikke slapp

inn vann.

Full storm 450

Liten storm 300

Vi er svært stolte av resultatet, både

på Toppsving og Heve-/skyvedøren,

og kan trygt si at Natre UNO er

- vinduet som holder tett. 25


26

Dører


Balkongdør

Leveres en- eller tofløyet, begge

med alternative brystningshøyder og

inndelinger av glassflaten for tilpasning

til vinduene.

Balkongdøren har en trinnløs

luftebrems som gjør at den kan stoppes

i ønsket luftestilling. Denne funksjonen

betjener du med dørvrideren. Leveres

med handicapterskel som standard.

Som ekstrautstyr kan døren leveres

med innvendig og/eller utvendig

låsesylinder. Enfløyet balkongdør

kan leveres som FG-anbefalt

sikkerhetsbalkongdør.

Teknisk:

3 låsepunkter, glass limt i glassfals.

Laminert tre.

Mål

Døren leveres i standard høyde 199

og 209 cm og bredder fra 79 til 99 cm.

Standardmålene går på 10 og 10 cm.

Tofløyet balkongdør med bredde fra

139 til 169. Det er flere alternative

brystningshøyder. Disse er oppgitt

i vår prisliste. Vi lager brystninger

med andre mål på bestilling. Vi har

spesialløsninger med høyde opptil

249 cm. Gjennomgående sprosser

leveres i 68 og 78 millimeter bredde.

Klipssprossene kan du få i bredder på

28, 45 eller 65 millimeter.

27


28

Dører


Heve-/

skyvedøren

Heve-/skyvedøren er en moderne

vindusdør av høy kvalitet. Den åpner

ikke bare opp, men setter også sitt preg

på bygget. Den har minst ett skyvbart

og ett fast felt og kan kombineres

med flere faste glassfelt for å oppnå

en bredere glassflate med enda bedre

lysinngang.

Den kan dessuten leveres med to

dører hvis det er ønske om en bredere

åpning. Heve-/skyvedøren leveres

med utvendig skyvbart felt. Ved

rehabilitering er det ofte behov for

tilpassede mål. Da leveres døren i

akkurat det målet du trenger. På

millimeteren.

Det er utallige muligheter for å tilpasse

heve-/skyvedøren til ønsket stil ved

hjelp av løse eller gjennomgående

sprosser.

Teknisk

Glass limt til glassfalsen

Laminert furu

Mål

Døren leveres i standard høyde 199 og

209 cm og bredder fra 159 til 399 cm.

Standardmålene går på 10 og 10 cm.

Standard brystningshøyde er 15 cm.

Høyere brystning leveres på bestilling.

Spesialløsninger med høyde opptil

249 cm og bredde opptil 5 meter som

to-felt og opptil 9 meter som fire-felt

kan leveres. Gjennomgående sprosser

leveres i 68 og 78 millimeter bredde.

Klipssprossene kan du få i bredder på

28, 45 eller 65 millimeter.

29


SProsser

30


Sprosser

Sprosser gir en ekstra touch på

huset. Man har tidligere brukt mye

gjennomgående sprosser. Med de nye

isolasjonskravene vil dette mer eller

mindre falle bort da de småglassene

man får isolerer en god del mindre enn

de store glassene. Dette virker negativt

på kravet om at veid snitt på U-verdi

skal være på 1,2 eller lavere.

Sprosser med klips vil derfor ta over en

større del av markedet, tror vi.

De løse klipssprossene finnes i bredder

på 28, 45 og 56 mm.

Der det er store vinduer bruker

vi sprosser i tre da disse er mer

formstabile.

31


Natre Vinduer AS

Natre Vinduer AS er en landsdekkende produsent av

vinduer og har fire fabrikker og 6 salgsavdelinger fra

Larvik i sør til Bergen i vest og Meråker i nord.

Produktene distribueres gjennom et bredt forhandlernett,

og med vår geografiske spredning og nærhet

til markedet sikrer vi en rask og trygg distribusjon.

Vi leverer hovedsaklig til det norske markedet, men

selger også til kunder i Sverige, England og Japan.

Våre fabrikker produserer Toppsving, Sidesving,

fastkarm, sidehengslede vinduer, balkongdører,

og heve-/ skyvedører. Alle fabrikkene tilbyr hele

produktspekteret i sitt geografiske område, men

det er en viss produksjonsspesialisering mellom

fabrikkene.

Natre har i dag 240 ansatte og omsetter for rundt

400 mill. Kvalitet, design, service og praktiske løsninger

er noe vi legger stor vekt på. Alle våre medarbeidere

setter sin ære i å yte våre kunder og forhandlere

den beste service om det gjelder forespørsler,

leveringer eller eventuelle reklamasjoner.

50 års erfaring har gjort Natre til en ledende aktør i det

norske markedet, og det skal vi være også i fremtiden.

Hvordan byggestilen blir i fremtiden er vanskelig å se,

men en ting er sikkert – vi vil lage kvalitetsvinduer og

dører i tidens tegn.

Natre Vinduer AS er en del av DOVISTA-gruppen,

som har som målsetning å bli markedsledende innen

fasadevinduer og ytterdører i Europa.

Det aktive morselskapet DOVISTA A/S eies av VKR

Holding, som eier virksomheter innen bl.a. takvinduer,

fasadevinduer, termisk solenergi og inneklima. VKR

Gruppen har ca. 15.000 ansatte i mer enn 40 land.

Kontakt oss:

Natre Gjøvik

Engenvegen 1

2827 HUNNDALEN

Tlf: 61 18 80 10

Fax: 61 18 80 20

post.gjovik@natre.no

Natre Nanset

Oberst Petersvei 11

Postboks 2077

3255 LARVIK

Tlf: 33 15 60 00

Fax: 33 15 60 10

post.nanset@natre.no

Natre Manger

5936 MANGER

Tlf: 56 34 89 40

Fax: 56 34 89 51

post.manger@natre.no

Natre Skjeberg

Fladebyveien 1

1746 SKJEBERG

Tlf: 69 16 00 50

Fax: 69 16 00 90

post.skjeberg@natre.no

Natre Meråker

7530 MERÅKER

Tlf: 74 81 30 00

Fax: 74 81 30 10

post.meraker@natre.no

Natre Vatne

Hellandhamn

6265 VATNE

Tlf: 70 20 96 50

Fax: 70 20 96 51

post.vatne@natre.no

natre.no

More magazines by this user
Similar magazines