WeberProduktguide.pdf, sider 49-64

sembruk.no

WeberProduktguide.pdf, sider 49-64

Produktguide

For deg som skal støpe, mure,

legge fl iser eller avrette gulv


innhold

5 mUring

5 Muring av Leca blokker og piper

7 Muring av tegl

Muring av naturstein

9 PUSS Og OVerflAtebehAndling

10 Fargekart sluttpuss/maling

13 puss på Leca, utvendig over terreng

15 puss på plate, Weber Luftet Kledning

Aquapanel Outdoor

17 puss på tegl

19 puss på betong

21 innvendig puss/Gipspuss

23 Sluttpuss og maling

25 Rehabilitering/Hydraulisk kalkmørtel

27 pumpbare mørtler

29 Støpearbeider

31 Støp på bad

33 Spesialmørtel

35 Reparasjonsmørtel

36 gUlV

37 Avretting på betong

39 Avretting på tregulv

41 Avretting på fl is/klinker

43 Varmegulv

45 Andre løsninger og sertifi serte utførende

46 lim Og fUg

47 Flislim og membraner

47 Flislegging ute/inne på tørre arealer

49 Flislegging på bad og våtrom

51 utendørs

53 Skifer og naturstein

55 Spesialprodukter og vanskelige underlag

56 produktoversikt

For at det skal være enkelt å fi nne frem i våre

produkter er emballasjen fargekodet slik at

det er lett å skille dem fra hverandre, både

hos handelen og på byggeplass:

Fasade, puss og

overfl atebehandling

Gulv

Lim og fug

Vegg innendørs

Muring

Støpearbeider

Spesialmørtel

Forside: Arkitekt MNAL p.A.M Mellbye

2


Hva skal jeg bruke? Og hvordan?

Kortfattet håndbok for deg som skal støpe, mure eller legge fliser.

Selv om merkevaren Weber er ny for deg, så kjenner du antagelig Leca,

Serpo, Deitermann eller ABS.

Weber. En enklere hverdag for alle som bygger.

Du har kjent oss i årevis. Ikke som Weber, men bl.a. som

maxit, Optiroc og ABS. Nå blir alle våre produkter og

merker – untatt Leca – samlet under en ny paraply.

Den er gul og sort, og heter altså Weber.

Weber er merkenavnet for murverksrelaterte produkter

innenfor det franske industrikonsernet Saint-Gobain

Weber, Europas ledende leverandør av komplette løsninger

for bygg, konstruksjon og rehabilitering. Det er en solid

og tradisjonsrik aktør innenfor byggevarer som nå overtar

stafettpinnen fra maxit.

En enklere hverdag for alle som bygger

Alle som bygger i Norge, proffer som selvbyggere, vet at

de kan stole på våre produkter. Ikke bare fordi produktene

selv holder jevn og høy kvalitet, men også fordi de vet vi

holder samme høye kvalitet i alle ledd, fra produksjon til

levering. I tillegg driver vi en utstrakt informasjons- og

opplæringsvirksomhet. Vi utgir tidsskriftet ”bygg bedre”

med inspirasjonsstoff for alle som bygger. Vi har tusenvis

av proffer på kurs og produktopplæring hvert år. Og ikke

minst: Vi utdanner tusenvis av selvbyggere hvert år på våre

Leca selvbyggerkurs over hele landet.

Weber – en enklere hverdag for alle som bygger

Norges ledende murverksbedrift

Weber er uten sammenlikning størst og ledende innen

murverk og murverksrelaterte produkter i Norge. Blant

våre produkter finner du et komplett sortiment av sparkler

og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetong og våtromsprodukter.

Og selvfølgelig – Leca blokker, piper, byggeplank,

mørtel og løs Leca.

Våre produkter har i årevis innehatt en ledende posisjon

i det norske byggemarkedet og brukes over hele landet.

Vi er distribuert Norge rundt gjennom nærmere 1000

byggevareforhandlere.

Murverk er miljøvennlig

Murverk gir sunne hus med lang levetid. Våre materialer

inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir

ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt,

sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle

å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid.

Weber produkter gir Weber løsninger

Vi har lange tradisjoner i å tenke i komplette løsninger.

Våre løsninger består av enkeltprodukter som utfyller og

kompletterer hverandre. En murvegg består for eksempel

av Leca blokk, Weber mørtel og Weber puss. Et badegulv

er en løsning som kan bestå av 5 – 6 produkter. Vi leverer

produktene som passer sammen, som utfyller hverandre og

som med litt kunnskap og innsats blir til sunne og vakre

hus, tette og tørre bad, eller solide, rette og bruksklare gulv.

Den som holder seg til Weber er trygg på at samtlige

produkter er laget og utprøvet med tanke på å fungere

optimalt sammen. Våre konsepter har teknisk godkjenning

fra SINTEF Byggforsk.

Vårt løfte til deg

Vår viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for alle

som bygger. Det betyr at vi har tatt på oss en tøff oppgave.

For vi vet av årelang erfaring at alle som bygger, proffer

som selvbyggere, stiller harde krav til sine leverandører.

Til materialkvalitet, til presisjon og leveringsdyktighet.

Slik må det være på et område hvor det å gjøre ting om

igjen er fryktelig kostbart. Og fryktelig kjedelig.

Vårt løfte til alle som bygger er at vi skal fortsette å levere

høyeste kvalitet i alle ledd. Og vårt håp er at vårt nye navn

og vår nye profil skal gjøre ditt arbeid – enten det er stort

eller smått – litt enklere, og om mulig – enda litt bedre.

3


MuRiNG

MuRiNG

Weber har landets lengste erfaring med muring og

murprodukter og landets bredeste og mest komplette

sortiment.

Vi leverer gode, bruksvennlige murmørtler til alle typer

murarbeider. Produktene fåes i et stort antall kvaliteter og

sammensetninger tilpasset mange forskjellige bruksområder.

Denne brosjyren presenterer de vanligste og mest

brukte, og de du finner i de fleste byggevareforretninger.

For en komplett oversikt, se våre websider:

www.weber-norge.no.

Er du på jakt etter en spesialtilpasset mørtel, ta kontakt

med butikkens proffselger eller direkte med oss i Weber.

Weber produserer funksjonsmørtler i mørtelklasse M2,5,

M5 og M10 der tallene tilsvarer minimum trykkfasthet i

MPa. Det er viktig å velge en mørteltype som harmonerer

med den steinen eller blokken den skal mures sammen

med. Dette for å oppnå et godt samvirke og et sterkt og

tett murverk. Husk å vurdere hvilke belastninger din

konstruksjon skal tåle før du går i gang med muringen.

Muring av Leca blokker og piper

Til muring av Leca murverk anbefales det å bruke murmørtler som harmonerer med

blokkfastheten. Den skal gi godt samvirke, men samtidig ikke være for sterk.

Vi anbefaler også å slemme/poretette åpninger i murverket underveis i muringen.

Dersom du skal mure med Leca, har du fl ere murmørtler å velge mellom.

• Weber.mix M5 eller Weber.mix M5 Pumpbar egner seg til det meste

• Ønsker du en litt smidigere mørtel kan du benytte Weber.base KC 35/65

• Vi har også en murmørtel som er tilsatt Leca og derfor veier 25% mindre enn

vanlig murmørtel, men ellers har de samme egenskapene. Den heter Weber Lett

Murmørtel, gir færre tunge løft, og er smidig og lett å bruke

• De fleste av våre murprodukter leveres i sekker à 25, 500 og 1000 kg eller i bulk

direkte til byggeplass

i

Weber produserer murmørtler i

henhold til gjeldende norsk og

europeisk standard, NS-EN 998-2

Krav til mørtel for murverk del 2:

Murmørtel.

Weber.mix M5

– murmørtel egnet til de

fl este murarbeider

Weber Lett Murmørtel

– 25% lettere enn vanlig

murmørtel

5


Farget Murmørtel

Anbefalt tegl:

mørtelfarge

Tuff/skifer/rød/brun

FM 1021 Sort

Rød/brun/mørk tegl

FM 1022 Koksgrå

Tuohi

FM 1146 Lys grå

Lys gul

FM 2801 Grå

Brun

FM 1143 Brun

Rød

FM 1144 Rød

Rosa

FM 1295 Rosa

Tuohi

FM 1311 Hvit marmor

Kuura/Naava

FM 1313 Gul marmor

Korall

FM 1402 Korall

Karamell

FM 1410 Karamell

Mørk oker

FM 1413 Kaffe

York Russet

FM 1415 York

Kloster lys

FM 1418 Kloster

Serpentin/Feiltin

FM 1420 Toscana

Oker lys gul

FM 1782 Lys oker

Gul pastell

FM 1784 Varm gul

6


MuRiNG

Muring av tegl

Til de fleste teglkonstruksjoner, forblendinger, skorsteiner og liknende vil det være tilstrekkelig

og gunstig å benytte Weber.mix M5. Dette er en mørtel som er tilpasset tegl med lavt

til moderat minuttsug.

I konstruksjoner der teglverket er en del av det konstruktive bæresystemet, stilles det krav

til murverkets bæreevne. Da kan det være nødvendig å bruke mørtler i mørtelklasse M10

for å oppnå tilstrekkelig fasthet.

Hos Weber har vi meget lang erfaring med muring av tegl. Når du skal mure teglstein

er det viktig å ta hensyn til både styrke, sug og eventuelt farge på mørtel.

Produktet Weber.mix M5 SS er tilpasset moderat til sterkt sugende tegl.

Weber har et standardsortiment med 17 gjennomfargede murmørtler i mørtelklasse M5.

Mørtelfargene er tilpasset fargen på de vanligste tegltypene, og fargene spenner fra hvitt til

nærmest sort. Det er viktig å velge en mørtel som er tilpasset minuttsuget hos den aktuelle

tegltypen. Farget mørtel for sterkt sugende stein eller mørtel tilpasset gjennomstrømningsblander

kan leveres på bestilling. Farget mørtel selges kun i storsekk à 1000 kg.

Weber.mix m5 SS

– spesialmørtel for tegl

med høyt minuttsug.

Muring av naturstein

Til muring av ny naturstein anbefaler vi å benytte Weber B20 Tørrbetong. Fugemørtel til

eldre natursteinsbygg bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, kontakt Weber eller en proffselger

hos din forhandler for å finne riktig produkt for ditt behov. Se også i denne brosjyrens

seksjon om Flislim for å eventuelt finne aktuelle produkter.

Weber b20

– en tørrbetong til små

støpejobber og muring

av naturstein.

7


Weber.base 261 Fiberpuss, kostet

utførelse. Malt med Weber.ton 303

Silikatmaling. Fargekode 33001.

Tegl slemmet med Weber.min 203

Slemmemørtel

Weber.base 261 Fiberpuss, fi lset

utførelse. Malt med Weber.ton 303

Silikatmaling. Fargekode 33005.

Weber.pas Silikatpuss 1,5 mm.

Fargekode NCS S 7500-N

Weber.pas Silikatpuss A 1,5 mm.

Brettskurt utførelse.

8


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

En pussbehandling skal ivareta flere funksjoner, både av

teknisk og estetisk karakter. En puss skal gi et uttrykk i

form av struktur og farge, og skal kunne tjene som underlag

for andre overflatebehandlinger. Pussen skal også gi underlaget

mekanisk og klimatisk beskyttelse. De funksjoner

pussen skal ivareta vil variere avhengig av underlagets

bestandighet og konstruksjonens oppbygging.

Weber har et bredt sortiment av pussmørtler i flere

kvaliteter for å kunne harmonere med mange underlag, med

bindemiddel av sement, kalk-sement, kalk, gips og silikat.

Vi har gjennomfargede sluttpusser i et bredt fargespekter

og et stort utvalg av pumpbare pussmørtler. Malingssortimentet

inneholder egnede murmalinger på basis av kalk,

kalk-sement, sement, silikat eller silikonharpiks.

Tykkpuss vs tynnpuss

Det skilles mellom en tykkpuss som skal beskytte underlaget,

og en tynnpuss som vanligvis kun har en estetisk

funksjon. En pussoppbygging av en tykkpuss utføres slik

at minimale fuktmengder suges innover i sjiktene. Dette

gjøres ved å velge grovere og sterkere mørtler som

grunning, og finere samt svakere mørtler utover i sjiktene.

”Tynnpuss” brukes som fellesbetegnelse for sekkeskuring,

slemming og tilsvarende tynne pussjikt. Tynnpuss er

generelt mer ømfintlig for utførelse enn andre produkter

og det er særlig viktig å lese produktdatablad. Erfaringsmessig

viser det seg at ett pussjikt gir synlig fugemønster.

Vi anbefaler derfor alltid minimum to sjikt dersom

murverket under skal skjules.

puss ned mot bakken

Det er viktig att pussen ikke kommer i kontakt med

terrengmassene, fordi fuktighet kan trenge opp i veggen

og gi fargeforskjeller, saltutslag og i verste fall frostskader.

Vi anbefaler bruk av Weber Grå/ Hvit Slemming på sokler

av Leca, evt. bruk av sokler og beslagsløsninger.

Beslag

Overkant murkrone/ smyg skal være pusset før

vindusbeslag monteres. Weber anbefaler at sålebenk

og andre horisontale flater utføres med beslag.

Videre anbefales bruk av beslagsløsninger som

vist i Mur-sentrets anvisninger P16, samt SINTEF

Byggforsk sine Byggdetaljer.

Weber.pas Silikatapuss A, 1 mm.

Stenket utførelse

Weber.min 203 Slemmemørtel

Sekkeskurt tegl med Weber.min 215

Sekkeskuringsmørtel.

Weber.min 201 Stenkpuss

tips

pussarbeider må alltid utføres beskyttet mot nedbør, når lufttemperatur og underlagets temperatur er mellom +5 o C og

+25 o C, og ikke i direkte sollys. Nypussede fl ater må ikke utsettes for nedbør før pussen har herdet tilstrekkelig. Det anbefales

å dekke til fasaden inntil pussen er fullt avbundet.

9


Fargekart sluttpuss/maling

Webers fargekart inneholder 99 standardfarger for

sluttpuss og maling. De viste farger er trykket og vil

avvike fra originalfarge. Vær oppmerksom på at ulike

fargeeffekter kan oppstå pga påføringsmetode og

utførelse, valg av overflatebehandling, underlagets

beskaffenhet, klimapåkjenninger, herdebetingelser,

lysforhold etc. Vi anbefaler at det utføres et referansefelt.

Bestilling av farge må utføres etter oppgitt

fargenr. fra 33001 til 33099 i tabellen. Avhengig av

type sluttpuss/maling kan også andre farger leveres.

Ved forespørsel må det da henvises til NCS S-kode.

FARGEKART

FARGEKART

FARGEKART

fargekode 33001

fargekode 33008

fargekode 33029

fargekode 33036

fargekode 33015

fargekode 33022

fargekode 33002

fargekode 33009

fargekode 33030

fargekode 33037

fargekode 33016

fargekode 33023

fargekode 33003

fargekode 33010

fargekode 33031

fargekode 33038

fargekode 33017

fargekode 33024

fargekode 33004

fargekode 33011

fargekode 33032

fargekode 33039

fargekode 33018

fargekode 33025

fargekode 33005

fargekode 33012

fargekode 33033

fargekode 33040

fargekode 33019

fargekode 33026

fargekode 33006

fargekode 33013

fargekode 33034

fargekode 33041

fargekode 33020

fargekode 33027

fargekode 33007

fargekode 33014

fargekode 33035

fargekode 33042

fargekode 33021

fargekode 33028

10


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

FARGEKART

FARGEKART

fargekode 33057

fargekode 33064

FARGEKART

FARGEKART

fargekode 33085

fargekode 33093

fargekode 33058

fargekode 33065

fargekode 33043

fargekode 33050

fargekode 33071

fargekode 33078

fargekode 33086

fargekode 33094

fargekode 33059

fargekode 33066

fargekode 33044

fargekode 33051

fargekode 33072

fargekode 33079

fargekode 33087

fargekode 33095

fargekode 33060

fargekode 33067

fargekode 33045

fargekode 33052

fargekode 33073

fargekode 33080

fargekode 33088

fargekode 33096

fargekode 33061

fargekode 33068

fargekode 33046

fargekode 33053

fargekode 33074

fargekode 33081

fargekode 33089

fargekode 33097

fargekode 33062

fargekode 33069

fargekode 33047

fargekode 33054

fargekode 33075

fargekode 33082

fargekode 33090

fargekode 33098

fargekode 33063

fargekode 33070

fargekode 33048

fargekode 33055

fargekode 33076

fargekode 33083

fargekode 33091

fargekode 33099

fargekode 33049

fargekode 33056

fargekode 33077

fargekode 33084

fargekode 33092

11


12

Arkitekt: Sivilarkitektene Fosse og Aasen


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

puss på Leca, utvendig

over terreng

Som utvendig puss på Leca blokker over

terreng skal Weber.base 261 Fiberpuss

benyttes. Pussystemet minimerer risikoen

for svinnbaserte riss i pussen, og er tilpasset

Leca-murverket med hensyn på fasthet.

Pussystemet bygges opp av to sjikt Weber.

base 261 Fiberpuss, der et armeringsnett

av glassfiber bakes inn i 1. sjikt. 2. sjikt

påføres etter minimum ett døgns herding,

total pusstykkelse må være min. 8 mm. For

å oppnå full slagregnstetthet, må fiberpussen

overflatebehandles med en av Webers sluttbehandlingsprodukter.

Weber Fiberpussystem har i mange år bevist

sine uovertrufne egenskaper blant annet på

Leca murverk. Det gir deg den aller største

sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrenging

og bestandighet i det røffe norske

klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet

sluttbehandling er dokumentert slagregntett,

utført iht. anvisninger.

Weber.base 261 fiberpuss

– for all Leca blokk over

bakken.

PUSS

SlUttbehAndling

A b C*

Weber.base 261 Fiberpuss,

4-6 mm

(Weber.therm 397 Armeringsnett

bakes inn i 1.sjikt)

Weber.base 261 Fiberpuss,

3-4 mm

Alt. 1

Weber.ton 303 Silikatmaling. 2 påføringer med

kost/rull.

Maling tynnes med 10% Weber.ton 301

Silikatgrunning i første strøk.**

Alt. 2

Weber.pas Silikatpuss A, 1,5 mm kornstørrelse.

Grunnes først med Weber.ton 303 Silikatmaling.

Kompletteringsprodukter:

Weber.therm 397 Armeringsnett / Weber.therm 391 Hjørneprofi l /

Weber 400 Startlist

* tilsvarende sluttbehandling (maling/puss)

finnes også som silikonharpiksprodukter.

** På værutsatte fasader anbefales 1 grunningsstrøk

med Weber.ton 301 Silikatgrunning (tynnet

1:1 med vann)

A

b

C

i

Under terreng

under terreng og over grunnmursplate

anbefales Weber Grå Slemming i to

strøk, kostet på eller trukket på med

brett og kostet ut. Det anbefales å

alltid bruke grunnmursplate med egen

kantlist i tillegg under terreng.

13


Etter:

Moderne, vedlikeholdsvennlig

hus med pusset fasade.

Før: Gammelt, slitt trehus.

14


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

puss på plate -

Weber Luftet Kledning

Weber Luftet Kledning er et robust, værbestandig fasadesystem.

Kombinasjonen av platen Aquapanel Outdoor og

Weber Fiberpussystem er et perfekt system for flotte og

varige, pussede fasader. Systemet utgjør en to-trinns tetting

av fasaden og sikrer god lufting og drenering. En luftet,

pusset fasade er en fasade med et luftsjikt mellom puss/

værhud og vindtetting/ isolasjon.

Prinsippet kan brukes for veggen som helhet, med en luftet,

drenert utvendig kledning. Weber Luftet Kledning er testet

i klimakarusell med meget gode resultater, og innehar

Teknisk Godkjenning.

For mer informasjon om Weber Luftet Kledning, se

brosjyren Weber Fasadesystemer på www.weber-norge.no

1

2

3

utvendig gips. Gu-X/Glasroc Hydro

impregnerte trelekter 23 x 73 mm

Aquapanel Outdoor

4

utvendig skjøtetape

5

6

Ap Sparkelmasse Grå

Weber Fiberpussystem

Aquapanel Outdoor

Aquapanel Outdoor er en robust sementbasert plate, som

er vann- og frostbestandig. Den kan ikke råtne eller brytes

ned, den er ubrennbar og lett å tilpasse. Platen er spesielt

utviklet som underlag for puss på fasadekonstruksjoner.

Platene har en kjerne av portlandsement og lette mineralske

tilslag, og er på for- og bakside samt langkanter armert med

en glassfibervev. Dette fasadesystemet kan brukes på både

lette og tunge ytterveggskonstruksjoner, og brukes til så vel

nybygg som rehabilitering.

Er du lei av å skrape maling på ditt gamle trehus? Fjern

panelet og monter Weber Luftet Kledning, så har du fått ett

nytt «murhus» med en meget vedlikeholdsvennlig fasade.

Fiberpussystemet er spesielt godt egnet på steder med

stor klimapåkjenninger og slagregn, eller der man ønsker

en vedlikeholdsvennlig fasade med et pusset uttrykk.

Weber Luftet Kledning er en velegnet fasadeløsning

på både store og små bygg, boliger

og forretningsbygg

15


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

puss på tegl

Weber har tilpassede produkter for både muring og pussing

av tegl. Det estetiske uttrykket endrer seg fra om man

bruker en farget murmørtel til oppmuring, eller velger et

pussystem i etterkant. En tykkpuss vil gi underlaget en

beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun er en estetisk

funksjon. I tabellen ser du noen eksempler på pussystem,

ta kontakt med oss i Weber for å få råd om det uttrykket du

ønsker på din teglmur.

A b C

grunning

grunningssjiktet kastes eller

sprøytes på i 3-5 mm tykkelse

og kostes grovt ut.

Sugende underlag må

forvannes.

grovpuss

grovpussen påføres 1-3

dager etter grunning.

tykkelse 10-12 mm.

Sluttpuss

Sluttpussen velges på bakgrunn

av ønsket struktur og farge.

Påføres etter at hovedpussen

er tilstrekkelig avbundet.

tykkpuss

A

b

Weber.base 103 Rødgrunning

Weber.mix M5

Weber.base KC 35/65

Weber.base KC 50/50

Weber.base 132 Grovpuss B

Weber.base 134 Grovpuss C

Weber.mix M5

Weber.base KC 50/50

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber.ton 303 Silikatmaling

Weber.pas Silkatpuss sil A

C

tynnpuss

A

Weber.base 103 Rødgrunning

(til mørke farger på sluttpuss)

Weber.base 105 Hvitgrunning

(til lyse farger på

sluttpuss)

Weber.mix M5

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber.pas Silkatpuss sil A

C

Sekkeskuring

Weber.min 215 Sekkeskurings-

mørtel

Weber.base KC 35/65

mur- og pussmørtel

Til inn- og utvendig bruk.

Weber.base 103 rødgrunning

Grunningssjikt for å sikre vedheft

til påfølgende pussjikt.

17


FASADE, puss og overflatebehandling

Puss på betong

Puss på betong kan bygges opp på flere måter avhengig av

hvilken funksjon pussen skal ha. En tykkpuss vil gi underlaget

en beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun har

en estetisk funksjon. Ønskes en slagregnstett puss, bygges

denne opp i tre sjikt. Alternativt kan siste pussjikt erstattes

med silikatmaling.

Det stilles krav til en betong som skal overflatebehandles.

Flaten må være ren og fri for sementslam, smuss, fett eller

andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget.

Sandblåsing eller høytrykksspyling anbefales som

rengjøringstiltak før påføring. Underlaget må også ha herdet

tilstrekkelig, ha en ru overflate, være tørr og ha et jevnt

sug. Sårfylling må vurderes.

A B C

Grunning

Grunningssjiktet

kastes eller sprøytes

på i 3-5 mm tykkelse

og kostes grovt ut.

Sugende underlag

må forvannes.

Grovpuss

Grovpussen påføres 1-3

dager etter grunning. Tykkelse

10-12 mm.

Sluttpuss

Sluttpussen velges på bakgrunn av

ønsket struktur og farge.

Påføres etter at hovedpussen er

tilstrekkelig avbundet.

Tykkpuss Weber.base 103

Rødgrunning

A

B

C

Weber.base KC 35/65

Weber.base KC 50/50

Weber.base 132 Grovpuss B

Weber.base 134 Grovpuss C

Weber.mix M5

Weber.base KC 50/50

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber.ton 303 Silikatmaling

Weber.pas Silikatpuss sil A

Weber Finpuss (på Weber.mix M5)

Tynnpuss Weber.base 103

Rødgrunning (til

mørke farger på

sluttpuss)

Weber.base 105

A

Hvitgrunning (til lyse

C

farger på sluttpuss)

Weber.base KC 50/50

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber.pas Silikatpuss sil A

Slemming Weber rep 980

Weber rep 985

19


fasade, puss og overflatebehandling

Innvendig puss

Innvendig puss skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon

og gi farge og struktur til overflaten. Valg av system styres

ofte av hvilke krav man stiller til flatens utseende.

Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i

underlaget, velger man en tykkpuss. Generelt vil det

være tilstrekkelig med 1-sjikts puss i tykkelse 5-12 mm.

Ønskes en finere struktur på flaten benyttes en grå eller

gjennomfarget sluttpuss som avslutning.

Innvendige vegger kan også tynnpusses, men har begrensede

muligheter til å rette opp ujevnheter i underlaget.

Egnet underlag

Grunning

Grunningssjiktet kastes eller

sprøytes på i 3-5 mm tykkelse.

Grovpuss

Grovpussen påføres 1-3 dager

etter grunning. 10-12 mm tykkelse.

Sluttpuss

Sluttpuss velges ut fra ønsket

struktur og farge. Påføres etter

at grovpussen er tilstrekkelig

avbundet.

Tynnpuss

Leca

Tegl

Betong

Weber.base 103 Rødgrunning

(til mørke farger på sluttpuss)

Weber.base 105 Hvitgrunning

(til lyse farger på sluttpuss)

Weber.mix M5

Weber.base KC 50/50

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber Finpuss (på Weber.mix M5)

Tykkpuss Leca Weber.base 261 Fiberpuss

(2 sjikt inkl. nett)*

Weber.base KC 50/50 **

Weber.base 134 Grovpuss C **

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.min 201 Stenkpuss

Weber.min 203 Slemmemørtel

Weber.ton 303 Silikatmaling

Ett-sjikts

puss

Leca

Weber Grå Slemming/ Weber Hvit

Slemming

Weber.base 136 Tynnpuss

(maks 5 mm)

Leca

Tegl

Betong

Gypsum Primer

Weber.prim 408

Gypsum Naturgips (10-70mm)

Weber.mur 630 (gipspuss)

* Anbefalt maling: Weber.ton 303 Sillikatmaling ** Anbefales påført i 2 lag for å unngå synlig fugemønster

Gipspuss

Gipspuss er et godt egnet pussalternativ på de fleste

innvendige underlag, av tørr betong, tegl, Leca, puss og

gipsplater. Gipspuss har den egenskap at den ikke svinner

ved herding, og er et stabilt, dødt materiale. Gipspussens

fortrinn fremfor annen mineralsk puss er at den kan legges

i store tykkelser, varierende tykkelser og på ulikt underlag.

Overflaten kan bearbeides til ønsket struktur, fra en fin

brettskurt flate til en blank, glatt flate klar til for eksempel

maling og tapetsering.

Gypsum Naturgips

En-sjikts gipspuss 10-60 mm i et påslag. Kan legges for

hånd og pumpes. Enkelte overflater må primes med

Gypsum primer. På Leca benyttes ca. 15 mm pussjikt.

Weber.mur 630

Weber.mur 630 er en innvendig, en-sjikts gipspuss, med lett

tilslag. Gipspuss er velegnet i alle tørre rom, men skal ikke

benyttes i våtrom eller som underlag for flis. Gipspussen er

best egnet til sprøyting, og kan legges i tykkelser 10-50 mm.

21


FASADE, puss og overflatebehandling

Sluttpuss og maling

Ved bruk av Webers sluttpuss og malingssystem vil en pusset

og riktig malt overflate normalt ha en lang levetid (avhengig

av system: 15-40 år). Men det er viktig å velge maling og

overflatebehandling ut fra underlagets kvalitet og beskaffenhet,

i tillegg til krav om tekniske og estetiske funksjoner. For

å oppnå et godt og varig resultat, må underlaget og malingen

ha egenskaper som harmonerer.

Feil overflatebehandling kan både føre til at malingen skades

og skaller av, og at dette gir opphav til fuktskader. Dessverre

er malinger som løsner fra pussen grunnet feil bruk av

produkter et litt for vanlig fenomen. Riktig puss og maling er

i harmoni med murverket, og gir en vedlikeholdsvennlig og

flott fasade. Bruk Webers produkter etter rett anvisning, så

unngår du disse problemene.

Ved pussing av en overflate er det viktig at murverk,

pussmørtel og sluttbehandling harmonerer og reagerer likt

på nedfukting og uttørking. Spesielt overflatebehandlingen

må ha mulighet til å tørke ut etter nedfukting. Dette betyr

at malingen må være minst like dampdiffusjonsåpen som

underlaget, slik at vann ikke blir stengt inne bak et tett sjikt.

Mange tykke og tette malingslag utenpå hverandre kan i

tillegg til et tett sjikt gi store indre spenninger i malingsfilmen,

og dette kan ødelegge heften til underlaget.

En samlet murbransje i Norge står bak anbefalingen om

at organiske malinger basert på akryl, latex eller pliolite

generelt ikke skal benyttes på pusset murverk.

Nedenfor finner du noen av Webers systemer og hvilke

underlag de harmonerer med.

Malingstype

Tidligere behandling

Kalkmaling

Hydraulisk

kalkmaling

KC-maling Sementmaling Silikatmaling Latex/ akrylmaling

Weber.cal 249 Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet

Weber.min 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Uegnet Uegnet

Cempexo Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Egnet Uegnet Uegnet

Weber.ton 303 Silikatmaling Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Uegnet

Weber Silikonharpiksmaling A Uegnet Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet

Malingstype

Tidligere behandling

Kalkpuss

Hydraulisk

kalkpuss

KC 50/50 puss KC 35/65 puss KC 20/80

puss

Mursement

puss

Betong

Weber.cal 249 Kalkmaling Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet

Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Mindre egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet

Weber.min 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet

Cempexo Sementmaling Uegnet Uegnet Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet

Weber.ton 303 Silikatmaling Mindre egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet

Weber.ton Silikonharpiksmaling

A

Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet

23


24

Blitzhuset i Oslo. Før og nå.


FASADE, puSS OG OVERFLATEBEHANDLiNG

Rehabilitering

Rehabilitering av eldre bygningsmasse krever materialer

som harmonerer med de opprinnelige benyttede materialene.

Da moderne mørtler ofte er for sterke og sementrike

for denne type arbeider har Weber et komplett sortiment

med hydrauliske kalkmørtler og hydratkalkmørtler til

denne type arbeidsoppgaver.

Mange rehabiliteringsjobber dekkes også av våre standard

mørtler som man ofte finner på lager hos handelen.

Noen av dem er tatt frem her.

Ved valg av materialer til rehabilitering av eldre bygg er

det viktig å ta hensyn til eksisterende byggematerialer,

både i underlag og puss. Hovedprinsippet er at rehabiliteringsprodukter

skal harmonere så godt som mulig med

de eksisterende, både når det gjelder smidighet og styrke.

Det er viktig å merke seg at dette må vurderes i hvert enkelt

tilfelle, og som en tommelfingerregel skal det benyttes like

sterke eller svakere mørtler enn opprinnelig – aldri sterkere.

Bygg oppført frem til 1920-årene ble svært ofte oppført

med kalkrike, svake mørtler, enten rene hydratkalkmørtler

eller med noe tilsetning av sement. Generelt gjelder det

at murarbeider med ren kalkmørtel kun bør foregå i tørt

vær og ved temperaturer mellom +5°C og +25°C.

Disse mørtlene har en langsom herdeprosess og er derfor

klimaømfintlige. Arbeid med disse mørteltypene er derfor

begrenset til sommerhalvåret. Med nyere, fabrikkfremstilte

hydrauliske kalkmørtler kan sesongen strekkes fra april til

oktober.

Weber hydrauliske kalkmørtler er basert på naturlig

hydraulisk kalk - NHL og hydratkalk. De inneholder ikke

sement. Avbinding og tidlig herding kan ligne litt på en

svak kalksementmørtel på grunn av hydraulisk reaksjon

på NHL-kalken, men mørtlene har for øvrig kalkmørtelens

egenskaper.

Hydraulisk kalkmørtel

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 10/90/500. Benyttes som

grunningsmørtel på eldre murverk. Sprøytbar.

Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel

Hydraulisk kalkmørtel med sammen-setning KKh 40/60/500. Benyttes som

hovedpuss på eldre teglmurverk der Weber.cal 109 ydraulisk Kalkgrunning er

benyttet som grunning. Pussen kastes eller sprøytes på flaten. Weber.cal 148

Hydraulisk Kalkmørtel benyttes også til oppbygging av trekninger på fasaden.

Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin

Hydraulisk kalkmørtel med sammensetning KKh 40/60/500. Sprøytbar.

Benyttes som sluttpuss der Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel er benyttet

som hovedpuss.

grunning

Grunningssjiktet kastes eller sprøytes på

i 3-5 mm tykkelse. Forvanning og ettervanning

er viktig

grovpuss

Grovpussen påføres i 1-3

dager etter grunning.

Max 10 mm pr påkast

Sluttpuss/maling*

Tykkpuss Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.cal 148 Hydraulisk

Kalkmørtel

Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin

Weber.ton 303 Silikatmaling

Weber.cal 242 CD-maling

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning Weber.cal K-100 Weber.cal 249 Kalkmaling

Weber Stampet Kalk

Weber.cal Finkalk

Tynnpuss Weber KC 50/50

Weber.base 136 Tynnpuss

Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning

Weber.ton 303 Silikatmaling

Weber.min 244 KC-maling

Weber Stampet Kalk

* Maling kan enten påføres grovpussen (om den har ønsket struktur/overfl ate), eller om ønsket etter en sluttpusspåføring.

Sluttpussen kan også fungere som sluttbehandling.

25


FASADE, puss og overflatebehandling

Pumpbare mørtler

Dagens krav til raskere og mer effektive utførelsesmetoder

gjør at pumping av mørtler blir stadig mer aktuelt. Fordelen

ved å benytte maskinelt utstyr til påføring av mørtler er

flere: Større kapasitet gir raskere fremdrift, færre arbeidstimer

og bedre økonomi i prosjektet. Det gir også gevinst

innen HMS (helse, miljø og sikkerhet). Mindre belastning

på utførende,mindre sjauing og lettere håndtering av materialer,

mindre støv, bedre arbeidsmiljø og renere bygg.

Oversikt over Webers pumpbare mørtler og anbefalt utstyr

Pumpetype

Modul K

silo 3M3

D10 +

P25

Tumac Putzmeister Putzmeister

MP 25

Traktesprøyte

M-Tec

Duomix

M-Tec

P25 +

D10

Tilbehør

Kalkmørtler

Weber.cal 109 X X X X Sprøytepistol 10 mm

Weber.cal 148 X X X X Sprøytepistol 16-18 mm

Weber.cal 152 X X X X Sprøytepistol 10-12 mm

KC-mørtler

Weber.base 103 Rødgrunning X X X X X Sprøytepistol 10 mm

Weber.base 105 Hvitgrunning X X X X X Sprøytepistol 10 mm

Weber.base 132 Grovpuss B X X X Sprøytepistol 14-16 mm

Weber.base 134 Grovpuss C X X X X Sprøytepistol 14-16 mm

Weber.base 136 Tynnpuss X X X X Sprøytepistol 12 mm

Murmørtler

Weber.mix M5 Pumpbar X X (X)

Betonger

Weber Pumpebetong K20 X X (X)

Sluttpuss

Weber.min 201 Stenkpuss X X X X X Sprøytepistol 10-12 mm

Weber.min 203 Slemmemørtel X X X X X Sprøytepistol 10 mm

Weber.min 215

Sekkeskuringsmørtel

X X X X

Weber.pas Silikatpuss A X X X X

Gipspuss

Gypsum Naturgips X (X)

Weber.mur 630 X (X)

Fiberpuss

Weber.base 261 Fiberpuss X X X X X Sprøytepistol 16 mm

27


28

Arkitekt: Professor siv.ark. MNAL Einar Dahle


STØpEARBEiDER

STØpEARBEiDER

Weber leverer støpemørtler til de aller fleste typer jobber i Norge. De vanlige B20- og

B30-produktene er brukt på et flertall av byggeplassene i landet og er velegnet for de

fleste støpearbeider. I tillegg finnes det en rekke spesialmørtler som benyttes for å oppnå

spesielle egenskaper.

For de enkle jobbene som pilarer, trapper og utstøpninger der det ikke stilles spesielle

krav til betongens trykkfasthet og bestandighet bruker man Weber B20. Er det større

krav til materialenes fasthet og bestandighet, eller det ønskes større støpetykkelse

benytter du Weber B30.

Weber b20.

En tørrbetong til små

støpejobber og muring

av naturstein.

Enkel faststøping

Når du skal støpe fast gjenstander som hagelamper, tørkestativ, gjerdestolper, postkassestativ

og liknende er Weber Nomix ideell. Det er ingen konstruksjonsbetong, men et

enkelt blandingsfritt og brukervennlig betongprodukt.

Det trengs ingen verktøy eller blander. Nomix er hurtig-tørkende og trenger ingen støtte

da den starter å herde etter 5-10 minutter. Max trykkfasthet er ca 25 MPa og oppnås etter

ca 4 uker.

Weber nomix.

For de enkleste støpejobbbene.

Du trenger ikke

verktøy/blandemaskin.

29


STØpEARBEiDER

Støp på bad

Weber Støpemørtel Bad er en sikker løsning på våtrommet.

Den kan benyttes med både overliggende og underliggende

membran. Andre støpemørtler anbefales å brukes kun med

overliggende membran. Det kan være upraktisk spesielt

ved rehabilitering når man beholder det gamle membransjiktet,

og der er Weber Støpemørtel Bad løsningen.

Vi anbefaler denne mørtelen til alle støpejobber på våtrom.

Den er selvuttørkende og kan påføres membran eller flisarbeider

allerede påfølgende dag. Om man ikke jobber videre

med gulvet etter et døgn skal det dekkes med plast inntil

videre arbeid utføres.

Weber Støpemørtel bad.

Til støping av våtromsgulv.

Velegnet for varmekabel.

31


SpESiALMØRTEL

SpESiALMØRTEL

Ekspanderende mørtel

Bruk av ekspanderende og svinnkompensert

spesialmørtel gir sikker utførelse av understøp og

boltesikringsarbeider. Mørtel til understøp har god fl yt

som sikrer kompakt tilslutning og et godt resultat hvor

det stilles krav til høy fasthet.

Boltemørtel har en tiksotrop konsistens slik at den

henger godt i vertikale hull, spesielt i forbindelse med

fjellsikring i tunneler. understøp og boltemørtel leveres

i varianter for arbeid både i pluss- og minusgrader.

Weber Bolt

Ekspanderende tørrmørtel til

festing av rekkverk, bolter i

tak og gulv samt fjellsikring.

Pumpbar i stiv konsistens, tiksotrop.

Boltemørtelen kan også

benyttes til injeksjonsarbeider

i fjell eller betong med spalteåpninger

ca. 2 - 30 mm og til

grouting i stålkonstruksjoner.

Brukstemp. min. +5˚C.

Weber Exm 711

Boltemørtel AF

Ekspanderende tørrmørtel til bruk ved kuldegrader ned

til -15°C. Ikke egnet for pumping. Faststøping av bolter

og rekkverk. Massen er tilpasset og anbefales i sjikttykkelser/

spalteåpninger på 15 – 100 mm. Temperaturen

i ferdigblandet masse bør være 15 - 20ºC. Juster derfor

vanntemperatur (bruk temperert vann) slik at dette

oppnås, basert på tørrmørtelens temperatur.

Weber

understøp

Ekspanderende, svinnkompensert

tørrmørtel til understøping av

maskiner, fundamenter, skinner,

kranbaner etc. samt til faststøping

av bolter og rekkverk. God flyt

som gir sikker utstøping. Tykkelser

10 – 150 mm. Ved tykkere

lag tilsettes pukk (5 – 12 mm),

ca. 5 kg pr. sekk à 25 kg.

Brukstemp. min. +5˚C.

Weber Exm 715

understøp AF

EXM 715 Understøp AF er et

sertifisert produkt for vinterbruk.

Blandes kun med vann for å få en

ekspanderende mørtel. Mørtelen

har egenskaper som sikrer ekspansjon,

støpelighet og fasthetsutvikling

også i minusgrader.

Temperatur i ferdig blandet

masse på ca + 20°C gir beste

resultat. Tykkelse 10 – 100 mm.

Mørtelen er pumpbar.

33


SpESiALMØRTEL

Reparasjonsmørtel

Mørtelen brukes til reparasjon, fl ikking av skader og

sår på betong. Det er ulike varianter som tilpasses

betongens kvalitet og fasthet. Epoksy- og sementbasert

lim/ heftbro sikrer god heft til underlaget.

Flere av spesialmørtlene har ulike tørke-/ herdetider

som gir muligheter for tidlig belegging av for eksempel

tette gulvbelegg.

Weber Epoxylim

Beregnet brukt for konstruktiv liming av betong, eventuelt

betong til andre sementbaserte eller mineralske materialer,

stål m.m. Fersk, uherdet betong kan limes (”sveises”) til

herdet betong slik at det oppnås en monolittisk konstruksjon.

Passer for: Reparasjon/ liming av betong, forankring av armeringsstål,

forankring av bolter m.m., påstøp ny til gammel

betong, betong/puss til jern eller stål, støpeskjøter m.m.

Weber Rep 05

Heftforbedrende, korrosjonsbeskyttende mørtel. Rep

05 benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og

innendørs. Rep 05 påføres rengjort armeringsstål for å

beskytte disse mot korrosjon samt til å bygge opp en heftbro

mellom den gamle betongen og reparasjonsmørtelen.

Rep 05 inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Weber Rep 25 – 45 - 65

Mørtelen benyttes til reparasjon av betong, både utendørs

og innendørs. Beregnet for reparasjon av betong uten

forskaling i lagtykkelser 5-50 mm. Ved ekstra dype sår,

påføres mørtelen i flere lag. Inneholder plastfiber for å

minske risikoen for riss. Rep-mørtlene inngår i Webers

system for betongreparasjoner.

Weber Rep 980 (grå)

Rep 985 (hvit)

Vanntett og frostbestandig GRÅ og HVIT slemmemasse.

Rep 980 og 985 benyttes til slemming på betong. Kan

også brukes på fjellvegger i tunneler, kraftstasjoner og

på sandblåste stålflater. Anbefalt lagtykkelse er 1-3 mm.

I stiv konsistens kan Rep 980 brukes til porefylling og

småreparasjoner i lag opp til 5 mm.

Weber Krympsperre

Krympsperre er en væske for etterbehandling av betong.

Krympsperre forsinker effektivt betongens uttørkning og

motvirker tendenser til kantreisning og sprekkdannelse.

Krympsperre fungerer like bra på vertikale som på horisontale

flater og påvirker ikke etterfølgende behandlinger som

maling, sparkling, liming m.m. Den suges inn i betongens

overflate uten å misfarge og uten å etterlate noen film.

Krympsperre påføres så snart som mulig etter at betongen

har bundet av, vanligvis dagen etter støping.

Weber Vetonit 4400

Polymermodifisert, sementbasert sparkel for lagtykkelse

mellom 1 – 50 mm. God bearbeidelighet, tidlig gangbar,

tidlig beleggbar, tåler vannbelastning. Massen er spesielt

tilpasset betongflikk, sparkling av fall og mindre betongreparasjoner.

Benyttes inn og utvendig.

Weber industrimørtel Hp

Høyfast, selvtørkende, svinnkompensert tørrmørtel. Kan

belegges tidlig. Industrimørtel HP benyttes hovedsakelig

til påstøp som krever tidlig belegging basert på selvtørking

(lavt v/c), samt til påstøper og mindre støpearbeider som

krever høy fasthet. Normale støpetykkelser er 20 – 50 mm.

Mørtelen er velegnet til falloppbygging. Må limes fast til

underlaget med Weber Epoxylim eller Rep 05.

35


GULV

Gulv

Weber er ledende både i Norge og internasjonalt innen

gulvavretting. Til sammen har vi belagt rundt 500 millioner

kvadratmeter gulv med våre produkter. Weber.floor er

markedets mest omfattende sortiment for gulvavretting.

Weber.floor er et komplett og gjennomtenkt sortiment med

produkter og løsninger for en rekke forskjellige krav og behov.

Weber tilbyr løsninger for alle bruksformål – nybygg

og rehabilitering, fra små rom i boliger til større offentlige

lokaler, industri og skip og oljeplattformer.

Her har vi tatt med løsninger på noen av de vanligste

problemstillingene du møter hjemme. Finner du ikke det

du leter etter, ta kontakt direkte med oss i Weber, eller en

proffselger hos din forhandler, så løser vi din utfordring

sammen!

Avretting på betong

Har du gamle betonggulv som ikke er rette nok til å legge

det belegget du ønsker, eller har du behov for å både rette

av gulvet og heve høyden, så har Weber produktene som

du enkelt kan lage egnet underlag for alle typer belegg.

Når du skal rette av gammel betong, er det viktig at den

rengjøres godt og at den primes riktig for at avrettingsmassen

skal få god vedheft til betongen.

1 Weber.floor 4150 FineFlow (normaltørkende)

opptil 30 mm, Weber.floor 4310 FibreFlow

(normaltørkende), Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid

(selvuttørkende) eller Weber.floor 4360 BaseFlow

Rapid opptil 50 mm.

2

3

Weber.floor 4716 Primer utspedd 1:3

(eller 1:5 og 1:3 på sugende underlag)

Støpt betong

tips

1. Det er alltid greit å være minst to stykker når man skal rette av gulvet, slik at én kan blande og én kan helle ut

avrettingsmassen på gulvet

2. Ikke tøm hele bøtten på et sted, men fordel den utover gulvet parallelt med en vegg. Hell neste lengde inn i det

som allerede ligger på gulvet, så flyter det lettere sammen.

3. For å få gulvet plant, må avrettingsmassen alltid bearbeides i toppen ved å dra lett over med en tannet sparkel.

37


GuLV

Avretting på tregulv

Gamle tregulv kan ofte være skjeve og ikke egnet underlag

for det belegget du ønsker på gulvet. Ved bruk av Weber

gulvavretting kan du enkelt rette av gulvet slik at det blir

plant og egnet for alle typer belegg. Oppbyggingen av gulvet

er likt om du har sponplater eller tregulv, men tykkelsen

av avrettingssjiktet varierer noe. På sponplater må du legge

minst 12 mm med avrettingsmasse, mens på tregulv må

tykkelsen være minimum 30 % av tykkelsen på tregulvet.

Tre er fuktømfintlige materialer, det er derfor viktig at

underlaget primes riktig for å beskytte materialene fra

fuktpåkjenning. Dette gjøres ved å bruke Webers primer i

riktig blandeforhold.

1

2

3

4

Weber.fl oor 4310 FibreFlow eller Weber.fl oor

4320 FibreFlow Rapid, på tregulv minst 30% av

tretykkelsen, på sponplate minst 12 mm

Weber.fl oor 4945 Glassfi bernett

Weber.fl oor 4716 primer blandeforhold 5:1

Tregulv/sponplate

Weber.floor 4310

Fiberforsterket pumpbar

avrettingsmasse.

Normaltørkende.

Weber.floor 4320

Fiberforsterket pumpbar

avrettingsmasse.

Hurtigtørkende.

39


GuLV

Avretting på fl is/klinker

Så lenge de gamle flisene sitter godt fast til undergulvet,

er det en enkel sak å sparkle over for å lage et underlag

for nytt belegg. Med Webers løsninger og produkter, er

det enkelt å gjøre jobben selv, og det innebærer ikke bruk

av produkter som er vanskelige å håndtere. Med Webers

løsninger kan du velge å bruke avrettingsmasser som gjør

det mulig å legge belegg allerede etter bare en dag. Om

du har bedre tid eller ikke ønsker å legge belegget med

det samme, har vi rimeligere løsninger som må ligge noe

lenger før belegging.

For å få god vedheft til flisene, er det alltid nødvendig å

rengjøre dem, enten ved kjemisk vask eller ved lett sliping.

Priming av flisene er litt annerledes enn for andre underlag,

men kan fortsatt gjøres med den samme primeren.

1

2

3

4

Weber.fl oor 4310 Fibre Flow

Weber.fl oor 4716 primer, 1 del primer utspedd med

1 del vann. Strø i tørrpulver og børst inn i primeren

Flis og festemasse

underlag for fl is

41


GuLV

Varmegulv

Å legge varmekabler i gulvet gir en god komfort. For å

få en behagelig opplevelse for bare føtter, er det viktig at

varmen fra kablene fordeles godt før den når fotsålene.

Webers avrettingsmasser gjør dette slik at man er fri til å

velge belegg på toppen. Webers varmegulv kan også legges

på alle typer underlag. Når kablene legges på brennbart

underlag, må de ha avstand til underlaget, og det løses

elegant ved å legge kablene fast til armeringsnettet, og det

vil da flyte opp i avrettingsmassen og få den avstand som er

påkrevd.

1 Flis/klinker

2

Flislim: Weber.set 854, et universal fl islim som er

både støvfattig og lettvekt.

3

Membran: Weber.tec 822 Smøremembran.

4

5

6

7

8

9

primer: Weber.prim 800

Gulvavretting: Weber.fl oor 4310 FibreFlow eller

Weber.fl oor 4320 FibreFlow Rapid

Varmekabler

Armeringsark 4 mm.

Weber.fl oor 4716 primer

underlag

43


GULV

Andre løsninger og sertifiserte

utførende

Weber har adskillig flere gulvløsninger som krever profesjonell utførelse. Til det har vi vårt eget team av profesjonelle

og erfarne utførende – Sertifiserte Weber Gulventreprenører. De kan hjelpe deg med blant annet disse løsningene:

Weber Komfortgulv

Dette er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme

og trinnlydsisolasjon. Det kan dekkes med hvilket som

helst belegg, - som parkett, fliser, tepper og vinyl! Løsningen gir

deg optimal varmekomfort i alle husets rom. Varmeløsningen er

hurtigreagerende og energieffektiv. Weber Komfortgulv reduserer

trinnlyden slik at det på tunge etasjeskillere både oppfyller

bransjekrav og beboernes krav til et godt miljø. Total byggehøyde

for løsningen er fra kun 60 mm.

Weber Lydgulv

Dette er et komplett system for lydisolasjon, med spesielt god

trinnlydsreduksjon. Det kan dekkes med hvilket som helst belegg,

- som parkett, fliser, tepper og vinyl! Isolasjonen gir deg optimal

lydkomfort i alle husets rom. Du får rett og slett bedre bokvalitet.

Weber Lydgulv vil på tunge etasjeskillere tilfredsstille både

komfortkrav og formelle lydkrav. Total byggehøyde for løsningen

er fra kun 50 mm.

www

Mer på internett

Mer om disse og andre funksjonsgulv

ser du på www.weber-norge.no

Spesialutdannede utførende

som er eksperter på utførelse

av Weber-konsepter

45


LiM OG FuG

LiM OG FuG

Flislim og membraner

Weber er en ledende leverandør av flislim, fugemasser og

membraner både i Norge og internasjonalt. Vi leverer alt fra

enkeltprodukter til SINTEF godkjente våtromsløsninger

som er testet for å gi optimal trygghet. Så enten det er en

enkel liten flisjobb over kjøkkenbenken, et tradisjonelt

norsk baderom eller en svømmehall skal du føle deg trygg

med Weber! Pass på at du har behandlet underlaget riktig

før du starter arbeidet. For mer informasjon om våre løsninger

og de involverte produktene se våre hjemmesider

www.weber-norge.no eller ta kontakt med din forhandler.

Flislegging ute/ inne på tørre arealer

Produktene og løsningene nedenfor passer på områder som

ikke utsettes for fukt. Våre profesjonelle løsninger sikrer at

du ikke tar snarveier og får et resultat du må gjøre om etter

kort tids bruk. I tilegg er disse produktene enkle og gode å

bruke, og foretrukket av profesjonelle håndverkere.

4

3

2

1

Fugemasse. Weber.color 877

Flislim. Weber.set 860 eller Weber.set 854

primer. Weber.prim 801 eller Weber.fl oor 4716

underlag. Betong, Weber B20, eller Weber. fl oor

avrettingsmasse.

47


LiM OG FuG

Flislegging på bad og våtrom

Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig

å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil

her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber

har løsninger og system som er godkjent, utprøvet og

foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg

og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper,

fugemasser membraner og gulvavretting.

Weber Membranplate – den perfekte

bakveggen for både rehab og nybygg

For at våtrommet skal være trygt og tørt over lang tid, er

det viktig at det benyttes gode materialer også bak flisene

– på de delene av våtrommet du ikke ser. Weber Membranplate

er det perfekte underlag for flisene. Den ekstremt lette

platen har en glassfiberarmert epoxyoverflate, kjerne av

ekstrudert polystyren og er absolutt fuktbestandig, dimensjonsstabil

og varmeisolerende.

Materialet er uorganisk, absorberer ikke en dråpe vann,

og kan derfor ikke angripes av råte eller sopp. Den inneholder

ikke bromerte flammehemmere, har stor stivhet

og svært god støtmotstand. Platen er også lett å bearbeide

og ideell for å bygge vegger, innredninger, dusjløsninger,

hyller, benker og skap. Weber Membranplate leveres med

tilhørende tetteprodukter og lim/fug system som vi

anbefaler til nybygg og rehabilitering av våtrom.

5 Fliser. Fugemasse Weber.color 877

4

3

2

1

Flislim. Weber.set 854

Membran. Weber.tec 822

påstøp. Weber Støpemørtel Bad. Varmekabler

støpes inn. primer. Weber.prim 800

underlag. Betong, mur, puss, gips,

våtromsplater

Weber Membranplate. En fuktsikker

løsning for tørre og trygge bad.

49


LiM OG FuG

utendørs

Utvendige fuktpåkjente områder som balkonger, terrasser

og trapper er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner.

Derfor er det viktig å bruke frostsikre og fleksible

vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er optimalt

tilpasset både til hverandre og til et norsk klima.

I tillegg til produkter for de forskjellige utvendige underlagene

har Weber et eget balkong- og terrassesystem som

sikrer en varig, tett og effektiv løsning. Uansett hvilke

system som passer best for deg, kan du være sikker på at

Weber har markedets sikreste og mest varige løsning.

Bruker du Weber har du en varig løsning!

1

2

3

4

5

Fugemasse. Weber.color 877

Flislim. Weber.set 860

Vanntetting 1. og 2. sjikt. Weber.tec Superfl ex D2

primer. Weber.prim 801/Weber fl oor 4716

underlag. Betong

51


LiM OG FuG

Skifer og naturstein

Weber har god erfaring med naturstein. For hver enkelt

type naturstein er det viktig at din leverandør har festemasser

for akkurat denne steintypen, og det har Weber i de

aller fleste tilfeller. Det er viktig i forhold til både vedheft

og ikke minst misfarging av naturstein. Om det er en norsk

skifertype eller en italiensk marmor – ta kontakt med oss –

vi har erfaringen!

Ved legging av skifer og naturstein utvendig anbefaler

Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for

eksempel Weber.tec Superflex D2 – en membran for

inn- og utvendig bruk.

Bruker du Weber med naturstein har du referansene!

1 Fugemasse. Weber.color 877

2

3

4

5

Flislim. Weber.set 860

Membran. Weber.tec Superfl ex D2

primer. Weber.fl oor 4716 eller Weber.prim 801

underlag. Betong, avrettingsmasse

53


LiM OG FuG

Spesialprodukter og vanskelige underlag

Weber er spesialister og vi har et av verdens mest utviklede produktsortiment innen lim & fug. Vi har skreddersydde

løsninger for de aller fleste oppgavene, og vi jobber aktivt med byggemiljøet i Norge for å finne frem system som passer

norsk byggeskikk og reglement på en best mulig måte for deg! Vi kan ikke presentere alle spesialsystem, og finner du

ikke akkurat det du er på jakt etter her – så ta kontakt med oss.

Bruker du Weber har du løsningen!

- Flis på flis rehabilitering

- Fliser på lydisolerende plater

- Svømmebasseng

- Storkjøkken og industrisystem

- Verksted og vaskehall

55


Produktoversikt

Mørtler

Produkt Emballasje Tekniske egenskaper Bruksområde Materialforbruk

Støping Muring Pussing/overflatebeh.

STØPING

Weber B20

Weber B30

25 kg sekk

500/1000 kg

storsekk

Byttebulk

(prosjekt østlandet)

25 kg sekk

1000 kg storsekk

Byttebulk

(prosjekt østlandet)

Trykkfasthet > 25 MPa

Kornstørrelse: 0 - 4 mm

Trykkfasthet > 35 MPa

Kornstørrelse: 0 - 4 mm

Tørrbetong til mindre støpearbeider,

påstøp på alle gulv, utstøp

av U-blokk og såleblokk. Muring

av naturstein. Som støp i våtrom

plasseres membran på topp.

Tørrbetong til støping der det

stilles noe større krav til betongens

fasthet og bestandighet.

Weber Lett Tørrbetong 18 kg Trykkfasthet > 25 MPa Lett Tørrbetong til mindre

støpearbeider. Veier 25% mindre

enn tradisjonell tørrbetong.

Weber Støpemørtel Bad 25 kg sekk Trykkfasthet > 35 MPa

Kornstørrelse: 0 - 3 mm

Støpemørtel for tradisjonelt

utførte våtromsgulv med eller

uten varmekabler. Kan belegges

med membran etter kort tid.

Weber Nomix 25 kg sekk Trykkfasthet > 25 MPa Blandingsfri. Tørrbetong til

mindre støpearbeider.

Tørkestativer, portstolper, postkassestativ,

småtrapper mm.

Weber Pumpebetong K20 25 kg sekk Trykkfasthet > 20 MPa

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Weber.floor 318

Hurtigmørtel Grov

Weber.floor 319

Hurtigmørtel Fin

MURING

Weber.mix M5

25 kg sekk Trykkfasthet > 28 MPa

Gangbar: 2-3 t

Beleggbar: 1 døgn (+20C o )

Støpetykkelser: 20 - 100 mm

25 kg sekk Trykkfasthet > 16 MPa

Gangbar: 2-3 t

Beleggbar: 1 døgn (+20C o )

Støpetykkelser: 15 - 100 mm

25 kg sekk

500/1000 kg

storsekk

Byttebulk

Fasthetsklasse M5

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Weber Lett Murmørtel 18 kg Kornstørrelse 0-4 mm

Fasthetsklasse M 2,5

Weber.mix M5 SS

25 kg sekk

1000 kg storsekk

Byttebulk

Fasthetsklasse M5

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Weber.mix M5 Pumpbar 25 kg sekk Fasthetsklasse M5

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Weber.mix Farget

Murmørtel

Weber.base KC 20/80

Weber.base KC 35/65

Weber.base KC 50/50

1000 kg storsekk Fasthetsklasse M5

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

25 kg sekk

1000 kg storsekk

Byttebulk

25 kg sekk

1000 kg storsekk

Byttebulk

25 kg sekk

1000 kg storsekk

Byttebulk

Trykkfasthet > 10 MPa

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Mørtelklasse CS IV

Trykkfasthet > 6 MPa

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Mørtelklasse CS III

Trykkfasthet > 4 MPa

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Mørtelklasse CS II

Weber Tynnfugemørtel 25 kg sekk Trykkfasthet > 5 MPa

Kornstørrelse: 0 - 2 mm

Pumpbar tørrbetong til mindre

utstøpingsarbeid, som såleblokk

og U-blokk.

Hurtigherdende påstøp i bolig

og næringsbygg. Kan benyttes

i våtrom, krever membran over

påstøp.

Hurtigherdende påstøp i bolig

og næringsbygg. Kan benyttes

i våtrom, krever membran over

påstøp.

Sementbasert murmørtel egnet

til de fleste murarbeider. Tilpasset

tegl med lavt til middels

minuttsug. Egnet som grunning

på tegl og Leca-murverk.

Grovpuss på tegl.

Lett Murmørtel til muring av tegl

og Leca. Veier 25% mindre enn

tradisjonell mørtel.

Sementbasert murmørtel

tilpasset tegl med høyt

minuttsug.

Pumpbar sementbasert murmørtel

til muring av Leca og puss

bak Platon-plate under bakken

Gjennomfarget murmørtel til

tegl. Leveres på ulike baser

tilpasset teglens minuttsug.

Kalk- sementbasert murmørtel til

bærende teglmurverk.

Tilpasset tegl med lavt til middels

minuttsug. Grunningsmørtel på

tegl.

Kalk- sementbasert murmørtel

til tegl med lavt til middels

minuttsug. Grovpuss på murverk

av tegl og betong og standard

Lecablokk.

Kalk-sementbasert mørtel til

muring av Leca, og til grov- og

sluttpuss på murverk av standard

Leca blokk og eldre tegl- og

betongkonstruksjoner der det

kreves en svakere puss.

Murmørtel til muring av Leca

Finblokk og Leca Standardblokk.

Fugetykkelse 2 - 4 mm.

20 kg/m 2 og

cm tykkelse

(ca 16 kg/lpm)

20 kg/m 2 og

cm tykkelse

15 kg/m 2 og

cm tykkelse

20 kg/m 2 og

cm tykkelse

Ca 25 kg pr

hull à 20x20x45

cm + stolpe

20 kg/m 2 og

cm tykkelse

(ca 16 kg/lpm)

18 kg/m 2 og

cm tykkelse

18 kg/m 2 og

cm tykkelse

Tegl:

Ca 70 kg/m 2

Leca:

Ca 20 kg/m 2

Tegl: 53 kg/m 2

Leca: 15 kg/m 2

Ca 70 kg/m 2

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Grunning: 3-5 mm

Grovpuss: 10-12 mm

Ca 20 kg/m 2 Ca 20 kg/m 2

Ca 70 kg/m 2

Ca 70 kg/m 2

Tegl:

Ca 70 kg/m 2

Lecablokk:

Ca 20 kg/m 2

Tegl:

Ca 70 kg/m 2

Lecablokk:

Ca 20 kg/m 2

(fylt fuge)

3-3,5 kg/m 2

(delt fuge)

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Grovpuss: 10-12 mm

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Grunning: 10-12 mm

Sluttpuss: 5-8 mm

56


Mørtler

Produkt Emballasje Tekniske egenskaper Bruksområde Materialforbruk

PUSS

Pussing/overflatebeh.

Weber Lett Pussmørtel 18 kg Mørtelklasse CS II

Kornstørrelse 0-2 mm

Weber.base 103

Rødgrunning

Weber.base 105

Hvitgrunning

25 kg sekk Sammensetning KC 10/90

Kornstørrelse: 0-3 mm

Farge: Rødlig

25 kg sekk Sammensetning KC 10/90

Kornstørrelse: 0-3 mm

Farge: Hvit

Weber.base 132 Grovpuss B 25 kg Sammensetning KC 35/65

Kornstørrelse: 0-2 mm

Weber.base 134 Grovpuss C 25 kg Sammensetning KC 50/50

Kornstørrelse: 0-3 mm

Weber.base 136 Tynnpuss 25 kg Sammensetning KC 50/50

Kornstørrelse: 0-1 mm

Til pussoppgaver på mineralske underlag. Veier 25% mindre enn

tradisjonell pussmørtel.

Kalk- sementbasert grunningsmørtel på murverk av tegl og betong.

Sprøytbar. Mørtelklasse CS IV.

Kalk- sementbasert grunningsmørtel på murverk av tegl, betong og

gassbetong. Sprøytbar. Mørtelklasse CS IV.

Kalk- sementbasert, sprøytbar mørtel til grunning og grovpuss på

underlag av tegl, betong og Leca. Mørtelklasse CS III.

Kalk- sementbasert, sprøytbar grovpuss på underlag av Leca,

slutt-puss på Weber.base 132. Mørtelklasse CS II.

Kalk- sementbasert sprøytbar sluttpuss for de fleste sement- og kalksementbaserte

underlag. Tynnpuss direkte på Leca

Finblokk. Sluttpuss på Weber.base134. Mørtelklasse CS II.

Weber Finpuss 25 kg Kornstørrelse: 0-0,5 mm Sementbasert finpuss egnet som sluttpuss på sterkere sementbasert

puss, f.eks. Weber.mix M5

1,5 kg/m 2 og cm tykkelse

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Grunning: 3-5 mm

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Grunning: 3-5 mm

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Sluttpuss: 2-3 mm

På Leca: max 5 mm

1,7 kg/m 2 og mm tykkelse

Sluttpuss: Ca 1 mm

Weber.base 261 Fiberpuss

Weber.cal 109 Hydraulisk

Kalkgrunning

Weber.cal 148 Hydraulisk

Kalkmørtel

Weber.cal 152 Hydraulisk

Kalkmørtel Fin

25 kg

1000 kg

Kornstørrelse: 0-1 mm

25 kg Sammensetning KKh 10/90

Kornstørrelse: 0-3 mm

25 kg

1000 kg

Sammensetning KKh 40/60

Kornstørrelse: 0-2 mm

25 kg Sammensetning KKh 40/60

Kornstørrelse: 0-1 mm

Sprøytbar puss på Leca blokker.

Webers eneste anbefalte løsning utvendig over terreng.

Rehabiliteringsmørtel.

Til grunning av eldre teglmurverk. Mørtelklasse CS I.

Rehabiliteringsmørtel.

Grovpuss og muring på eldre teglmurverk, der det er grunnet med

Weber.cal 109. Mørtelklasse CS I.

Rehabiliteringsmørtel.

Sluttpuss på Weber.cal 148. Mørtelklasse CS I.

13-15 kg/m 2

Ca 8 mm tykkelse

Ca 3 kg/m 2

20 kg/m 2 og 10 mm

tykkelse

Ca 5 kg/m 2 og 2,5 mm

tykkelse

Weber.cal K-100 25 kg Kornstørrelse: 0-2 mm Grovpuss til rehabilitering av eldre, antikvariske bygg 20 kg/m 2 og 10 mm

tykkelse

Weber.cal Finkalk 25 kg Kornstørrelse: 0-0,5 mm Som sluttpuss der det er benyttet Weber.cal K-100 eller Weber.cal 148

som hovedpuss.

Weber Stampet Kalk 20 ltr Våtlesket hydratkalk for tillageing av kalkvann og kalkmelk. Hvittekalk.

Weber.mur 630 30 kg Trykkfasthet > 2,5 MPa

Pusstykkelser: 10-50 mm

Sprøytbar gipspuss til innvendig bruk i tørre rom. Kan brukes på de

fleste underlag, av tørrbetong, tegl, Leca, gipsplater o.a.

Weber Gypsum Naturgips 25 kg + primer Pusstykkelser 2-60 mm Sprøytbar gipspuss til innvendig bruk i tørre rom. Kan brukes på de

fleste underlag av tørrbetong, tegl, Leca, gipsplater o.a.

Weber Grå Slemming

Weber Hvit Slemming

18 kg

25 kg

18 kg

25 kg

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Kornstørrelse: 0-0,5 mm

Vanntett, grå slemmemørtel til slemming av pipe og Leca grunnmur

under terreng.

Vanntett, hvit slemmemørtel til slemming av pipe og overgang

grunnmur/fasade.

Weber.min 201 Stenkpuss 25 kg Kornstørrelse 0-2 mm Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sprøytbar 4-7 kg/m 2

2 kg/m 2 og mm tykkelse

8 kg/m 2 pr. cm tykkelse.

9 kg/m 2 pr. cm tykkelse.

1. strøk: Ca 4 kg/m 2

2. strøk: Ca 2 kg/m 2

1. strøk: Ca 4 kg/m 2

2. strøk: Ca 2 kg/m 2

Weber.min 203

Slemmemørtel

Weber.min 215

Sekkeskuringsmørtel

25 kg KC-basert edelpuss, tilsatt

polymer. Kornstørrelse:

0.1 mm

25 kg KC-basert edelpuss

Kornstørrelse: 0-1 mm

Weber.pas Silikatpuss A 20 kg Puss med kaliumvannglass

som bindingsmiddel.

Kornstørrelse 0-1 mm, 0-2

mm og 0-15 mm*

Diffusjonsåpen

Weber.pas Silikonharpikspuss 20 kg spann Puss med silikonemulsjon

som bindemiddel.

Kornstørrelse: 1,5 og 2 mm

Diffusjonsåpen

Gjennomfarget sluttpuss til tegl, betong, puss og Leca

Upussede flater skal grunnes før påføring.

Ca. 4 kg/m 2

finsprøytet/kostet

Gjennomfarget skuringsmørtel til tegl. 4-5 kg/m 2

Gjennomfarget sluttpuss på mineralsk grunning/grovpuss. Påføres

med sprøyte, brett, stenkapparat eller kost. Kun utendørs bruk.

Benyttes sammen med Weber.ton 303 Silikatmaling A.

Gjennomfarget sluttpuss til tidligere behandlede flater med organisk

bindemiddel. Påføres med sprøyte, brett, stenkapparat eller kost.

Utendørs.

2,9 kg/m 2

1,5 mm: 2,9 kg/m 2

2 mm: 3,5 kg/m 2

57


Maling

Produkt Emballasje Tekniske egenskaper Bruksområde Materialforbruk

MALING

Pussing/overflatebeh.

Weber.cal 242 CD-maling 20 kg Hydraulisk kalkmaling

Kornstørrelse: 0-0,25 mm

Diffusjonsåpen

Maling på underlag av hydraulisk kalk og svake kalk-sementbaserte

underlag.

Kosting: 0,6 kg/m 2

Sprøyting: 0,8 kg/m 2

Weber.min 244 KC-maling 20 kg Kalk-sementmaling

Kornstørrelse: 0-0,25 mm

Diffusjonsåpen

Maling på kalk-smentbasert underlag. Kosting: 0,7 kg/m 2

Sprøyting: 1,0 kg/m 2

Weber.cal 249 Kalkmaling 15 kg Hydratkalkmaling

Kornstørrelse: 0-0,25 mm

Diffusjonsåpen

Maling på underlag av hydraulisk kalk og svakere kalkbaserte

underlag.

Kosting: 0,7-1,0 kg/m 2

Cempexo

Sementmaling

Weber.ton 301

Silikatgrunning

Weber.ton 303

Silikatmaling

12,5 kg Sementmaling

Diffusjonsåpen

Vannavvisende

Innvendig og utvendig på sementrike mineralske underlag 0,25-0,5 kg/m 2

10 kg Kaliumvannglass Silikatfixativ til grunning av porøse eller sugende underlag, samt tynning

av Silikatmaling Serpo 303 før påføring.

15 kg Maling med kaliumvannglass

som bindemiddel.

Enkomponent.

Kornstørrelse: 0-0,25 mm

Weber.ton Silikatmaling A 15 ltr Maling med kaliumvannglass

som bindemiddel.

Enkomponent.

Diffusjonsåpen.

Weber.ton

Silikonharpiksmaling A

DIVERSE

Weber.therm 397

Armeringsnett

Weber.therm 391

Hjørnelister

15 ltr spann Maling med silikonemulsjon

som bindemiddel.

Diffusjonsåpen

50 m 2 per rull Glassfiberarmering.

6 mm maskevidde.

2,5 lm Profiler i glassfiber og plast

b*l=100*100 mm

Maling på de fleste mineralske underlag inne og ute.

Anbefales ikke som maling på rene hydratkalkmørtler eller direkte

på tegl.

Benyttes som grunning der Silikatpuss Weber Sil A legges i ett sjikt.

Maling til tidligere behandlete flater med organisk bindemiddel.

Påføres med sprøyte, rull eller kost. Utendørs.

Grunning: 0,1 kg/m 2

0,5-0,6 kg/m 2

(to strøk)

0,25-0,3 kg/m 2 pr strøk

0,2-0,3 l/m 2 (grunning)

0,4-0,6 l/m 2 (to strøk)

Armeringsduk til Fiberpuss-systemet. Forbruk ca 1,15 kg/m 2

Forsterking av hjørner og åpninger.

Benyttes sammen med Fiberpuss-systemet.

Weber 400 Startlist 2,5 lm Profil i plast Kapilærbrytende list til sokkel/overgang mellom sokkel og fasade.

Weber 401 Startlist 2,5 lm Profil i plast Startlist ved inntrukket sokkel

Weber Antifrost

1 ltr

10 ltr

200 ltr

Koridfritt frysepunktnedsettende

tilsetningsstoff.

Weber Ildfast Mørtel 5 kg Trykkfasthet > 5 MPa

Varmebestandig opp til

1300 o C

Weber Mørteltilsetning

Weber Tettevæske

1 ltr

5 ltr

1 ltr

5 ltr

Plastdispersjon

Kalium- og natriumsilikatbasert

impregnering

Weber Hydrogrunn 10 ltr Hydrofobforbedrende

mikroemulsjon

Weber Rep Tix 25 kg sekk Trykkfasthet > 40 MPa

Kornstørrelse: 0-2 mm

Frysepunktnedsettende middel for murmørtler og betong

Murmørtel til ildfast teg.

Teglen må forvannes for å oppnå heft.

Heftforbedrende tilsetning for mur- og pussmørtler.

Forbedrer smidighet og vedheft.

Benyttes for å forsterke porøs og svak puss.

Benyttes som grunning på mineralske underlag før sluttbehandling

med Weber Silikatpuss Sil A og Weber Silikatmaling A.

Påføres med kost eller sprøyte.

Til legging av heller og flis utvendig.

Sparkling og reparasjon av betongflater.

Se produktblad

Se produktdatablad.

Se produktdatablad.

0,15-0,25 ltr/m 2

18 kg/m 2 og cm tykkelse

Weber Skiferlim 25 kg Trykkfasthet 15 MPa Liming/setting av skifer på gulv inne og ute 21 kg/m 2 ved 10 mm

tykkelse

Weber Skiferfug (grå og

koksgrå)

25 kg Trykkfasthet Jordfuktig 15

MPa

Tungtflytende 12 MPa

Grå eller koksgrå fugemasse for skifer inne og ute Ca. 5-7 kg/m 2

58


Spesialmørtler

Produkt Emballasje Tekniske egenskaper Bruksområde Materialforbruk

Overflatebehandling

SPESIALMØRTEL

REPARASJONSPRODUKTER

Weber Epoxylim 1 kg, 5 kg Heftfasthet > 4 MPa Liming av ny betong til gammel, betong, til stål m.v., 2 komp. 0,5-1,5 kg/m 2

Weber Rep 05 Heftbro 10 kg Typisk heft > 1,5 MPa Heftbro/betonglim til påstøp på sementbaserte underlag og til

betongreparasjoner, korrosjonsbeskyttelse av armering

1,5-2 kg /m 2

Weber Rep 25

Reparasjonsmørtel

Weber Rep 45

Reparasjonsmørtel

Weber Rep 65

Reparasjonsmørtel

Weber Rep 950

Sprøyterep T

Weber Rep 980

Betongslemming Grå

Weber Rep 985

Betongslemming Hvit

25 kg Trykkfasthet > 30 MPa,

kornstr. 2 mm

25 kg Trykkfasthet > 45 MPa,

kornstr. 2 mm

25 kg Trykkfasthet > 50 MPa,

kornstr. 2 mm

25 kg Trykkfasthet > 50 MPa,

kornstr. 4 mm

25 kg Trykkfasthet > 25 MPa,

kornstr. 0,5 mm

25 kg Trykkfasthet > 25 MPa,

kornstr. 0,5 mm

Små og store betongreparasjoner på betong B20 (C25)

Tykkelse for bruk ca 5-50 mm pr lag. Fiberarmert.

Små og store betongreparasjoner på betong B30 (C35)

Tykkelse for bruk ca 5-50 mm pr lag. Fiberarmert

Små og store betongreparasjoner på betong B35 (C45).

Kan legges i tykke lag. Fiberarmert.

Betongreparasjon utført med tørrsprøytemetoden.

Grå betongslemming, normalt 2 strøk

Hvit betongslemming, normalt 2 strøk

Weber Rep 990 33,5 kg Elastisk sement/polymer slemmemasse, grå, normalt 2 strøk. Vanntett.

Kloridbremsende.

20 kg/m 2 og cm tykkelse

20 kg/m 2 og cm tykkelse

20 kg/m 2 og cm tykkelse

20 kg/m 2 og cm tykkelse

Ca 1,5 kg/m 2 /strøk

Ca 1,5 kg/m 2 /strøk

1 sett 33,5 kg dekker

ca 10 m 2

Weber Injeksjonsepoxy 1 kg Lavviskøs - tyntflytende Injesering av sprekker og riss i betong 1 kg gir ca 0,9 l

Weber Injeksjonspakkere stk Injesering av sprekker og riss i betong 3-5 per m riss

Weber Krympsperre 5l, 25 l Væske for etterbehandling av betong.

Hindrer sprekkdannelser og kantreising

EKSPANDERENDE MØRTEL

Weber Bolt 25 kg Trykkfasthet > 55 MPa,

kornstr. 0,5 mm

Weber Bolt Zink 25 kg Trykkfasthet > 55 MPa,

kornstr. 0,5 mm

Weber EXM 711

Boltemørtel AF

25 kg Trykkfasthet > 40 MPa,

kornstr. 1 mm

Weber Understøp 25 kg Trykkfasthet > 70 MPa,

kornstr. 2 mm

Weber EXM 715

Understøp AF

SPESIALSTØP

Weber Vetonit 4400

25 kg Trykkfasthet > 45-55 MPa,

kornstr. 4 mm

Trykkfasthet > 30 MPa,

kornstr. 0,3 mm

Weber Industri HP 25 kg Trykkfasthet > 60 MPa,

kornstr. 4 mm

Weber HP Grov 500 kg Trykkfasthet > 60

MPa,kornstr. 16 mm

Weber Tørrbetong B30M60

GROV

Weber Tørrbetong B30M60

GROV

Weber Tørrbetong B35M45

GROV

Weber Tørrbetong B35M45

GROV

ANDRE

Festing av bolter i fjell og betong

Festing av galvaniserte bolter i fjell og betong

Festing av bolter i temp. +5 til- 15 o C

Understøping/faststøping i tykkelse 15-150 mm

Understøping/faststøping i tykkelse 15-100 mm, temp. > -10 o C

Sparkling av fall ute/inne 0-30 mm, lokalt 50 mm. Hurtigtørkende.

Støping med krav til hurtig belegging og/eller høy sluttstyrke.

Støpetykkelse ca 2-7 cm.

Støping med krav til hurtig belegging og/eller høy sluttstyrke.

Støpetykkelse ca 4 cm.

Ca 0,2 l/m 2

1,6 kg/l ferdig masse

1,6 kg/l ferdig masse

1,8 kg/l ferdig masse

2 kg/l ferdig masse

2 kg/l ferdig masse

1,6 kg/l ferdig masse

20 kg/m 2 og cm tykkelse

22 kg/m 2 og cm tykkelse

500 kg Trykkfasthet > 40 MPa Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm 1 sk gir ca 0,23 m 3

1000 kg Trykkfasthet > 40 MPa Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm 1 sk gir ca 0,46 m 3

500 kg Trykkfasthet > 50 MPa Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm 1 sk gir ca 0,23 m 3

1000 kg Trykkfasthet > 50 MPa Konstruksjonsbetong med Dmax = 16 mm 1 sk gir ca 0,46 m 3

Lokfix S25 2,5 l Trykkfasthet > 80 MPa Hurtigherdende forankring over og under vann Hull 45 mm/bolt 25 mm gir

1,3 l pr m

Weber Lade grout 25 kg Spesialmørtel til injisering av spennkabler etter NBI pub. 14 - 10/2005

Weber V-ga 2,5 kg Tilsetningsstoff til sement-injisering av spennkabler etter NBI publ. 14

- 10/2005

2,5 kg til 100 kg sement

59


Lim og fug

Produkt Emballasje Bruksområder/egenskaper Underlag Påføring Tørketid Gangbar Materialforbruk

Primer

Weber.prim 800

Primer og Fuktsperre

Weber.prim 801

Primer for sugende

underlag

Weber.prim 803

Primer for glatte og

vanskelige underlag

Membran

Weber.tec 822

Membran ferdig til bruk

Weber.tec Superflex D 2

2-komp. Membran inne

og ute

FLISLIM

Weber.set.854

Universal Flislim, støvfritt

og lettvektslim

Weber.set 853 F

Universal Flislim, Hurtig

Weber.set 605

Standard Flislim

Weber.set 860

Flytlim

Weber.set 860 F

Flytlim Hurtig

Weber.set 862

Skifer og Natursteinslim

Weber.set 620

Pastalim

FUGEMASSER

Weber.color 870

Fugemasse Fin

Weber.color 872

Fugemasse Standard

Weber.color 877

Fugemasse Hurtig

Weber.color 881

Silikon

5 l Primer før Weber.tec 822

smøremembran. Fuktsperre i

tørre soner i våtrom innendørs.

5 l Diffusjonsåpen primer før

membran eller flislegging inn

og utvendig.

5 l

5 kg

Primer før membran, flislegging

eller sparkling på vanskelige

underlag.

4, 8 og 16 kg Til vanntetting av gulv og vegg

på våtrom innendørs.

20 kg Til vanntetting av våtrom,

offentlige dusjer og bassenger

innv. og utvendig.

20 kg Inn- og utvendig, våte og tørre

rom, sementbasert, fleksibel

5 og 25 kg Inn- og utvendig, våte og tørre

rom, sementbasert, fleksibel,

hurtigherdende

20 kg Inn- og utvendig, våte og tørre

rom, sementbasert

25 kg Lettflytende, inn- og utvendige

gulv, sementbasert, fleksibel,

oppretting av svanker

25 kg Lettflytende, inn- og utvendige

gulv, sementbasert, hurtigherdende,

fleksibel oppretting av

svanker,

25 kg Inn- og utvendig, våte og tørre

rom, sementbasert

2 og 5 kg Ferdigblandet, innvendige

vegger i tørre rom, fleksibel

5 og 25 kg Sementbasert finfug til fuging

på vegg og gulv i tørre og

våte rom, inn og utvendig

5 og 25 kg Sementbasert mellomgrov fug

til fuging på vegg og gulv i

tørre og våte rom, innvendig

og utvendig

5 og 25 kg Sementbasert, vannavvisende

hurtig universalfug til fuging på

vegg og gulv i tørre og våte

rom, innv. og utvendig

330 ml

patron

MANSJETTER OG TILBEHØR

Weber Fiberremse

Weber Rørmansjett

Weber Slukmansjett

Weber Mansjett for

avløpsrør

Rull på 25 m

12 cm

bredde

Selges løse

eller i pakke

på 20 stk

Selges løse

eller i pakke

på 20 stk

Selges løse

Inn- og utvendig, høyelastisk,

sopp- og antimuggbehandlet

Forsegling av inn- og utvendige

hjørner samt overgang

gulv/ vegg i våtrom

Sikring av rørgjennomføring i

vegg eller gulv. Fåes i 12, 32 og

50 mm med mer

Sikring av overgang mellom

membran og sluk

Sikring av gjennomføring til

toalett

Betong, mur, puss, sparkel,

gips og lignende.

Betong, mur, puss, sparkel,

gips og sugende underlag

Vanskelige underlag som

fliser, malte flater, tre og

spon.

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater. Keramiske

fliser

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, våtromsplater og

membranplater

Betong, mur, puss, sparkel,

gips, sponplater, våtromsplater

og membranplater

Opp til 6 mm

Ca. 30 min.

mellom hvert

strøk

Ca. 30

min.

Ca. 15 min Fra 15

min. til 3

timer

Ca. 1 - 4 timer Fra 1 - 4

timer

Ca 1 - 4 timer

mellom hvert

strøk

( 6 timer på gulv)

Ca 90 min. mellom

hvert strøk.

10 - 15

timer

Forbruk 1. strøk: 0,15 kg/m 2

Forbruk 2. strøk: 0,10 kg/m 2

Ca 0,1 l/m 2

Ca 0,1 l/m 2

Vegg: ca. 1,6 kg pr. m 2

Gulv: ca. 2,4 kg pr. m 2

Ca 4 timer Ca. 2,5 kg/m 2

Etter 24 timer Ca 3 timer Etter 24 timer Tanning 6 - 8 mm:

1,3 - 1,8 kg/ m 2

Dekkevne 25 kg: 14 - 19 m 2

Etter 3 timer Ca 30 min Etter 3 timer Tanning 6 - 8 mm:

2,2 - 2,8 kg/ m 2

Dekkevne 20 kg: 12 - 16 m 2

Etter 24 timer Ca 3 timer Etter 24 timer Tanning 6 - 8 mm:

2,7 - 3,6 kg/ m 2

Dekkevne 20 kg: 5,5 - 7,5 m 2

Etter 12 -16 timer Ca 3 timer Etter 12 -16

timer

Tanning 6 - 8 mm:

2,2 - 2,4 kg/ m 2

Dekkevne 25 kg: 10 - 12 m 2

Tanning 10 mm: 3,1 kg/ m 2

Etter 3 timer Ca 45 min Etter 3 timer Tanning 6 - 8 mm: 2,2 - 2,4

kg/ m 2

Dekkevne 25 kg: 10 - 12 m 2

Tanning 10 mm: 3,1 kg/ m 2

Etter 24 timer Ca 3 timer Etter 24 timer Tanning 10 mm: 4,6 kg/ m 2

Se forøvrig emballasje

Etter 24 timer Ca 15 min Etter 24 timer Tanning 4 - 6 mm:

2,2 - 3,0 kg/ m 2

Når fugen bærer

fingeren din,

kan du starte

rengjøring

3 - 20 mm Når fugen bærer

fingeren din,

kan du starte

rengjøring

2 - 20 mm Når fugen bærer

fingeren din,

kan du starte

rengjøring

1-2 timer 0,2 – 1,0 kg pr m 2 avhengig

av flisformat

1-2 timer 0,5 –1,5 kg pr m 2 avhengig

av flisformat

Ca 30 min

0,5 –1,5 kg pr m 2 avhengig

av flisformat

1 patron pr 5 - 8 lm

60


Gulv

Produkt Bruksområde Underlag Egenskaper Forbruk

GULV

Weber.floor 4716 Primer

Forbehandling av alle typer underlag som skal

avrettes og sparkles. Legges ut med sprøyte eller

kost.

Alle underlag som skal avrettes og

sparkles

Øker vedheften, diffusjonsåpen.

Kan belegges etter 15 min-4 timer

Weber.floor 4790 Top

Membrane

Membranherder for sementbaserte, flytende

gulvkonstruksjoner. Legges med spøyte eller

svaber

Weber.floor sementbaserte avrettingsmasser

Krympsperre, forhindrer for hurtig

uttørking, svinnprekker og kantreising.

Påføres i ettstrøk

Weber.prim 803

Forbehandling av vanskelige, glatte og tette

underlag. Legges med rulle eller kost

Flis/ klinker, malte flater, anhydrit,

Terrazzo

1-komponent, hurtigtørkende spesialprimer.

Gir god vedheft til mineralske,

keramiske og organiske underlag.

Påføres i ett strøk.

Weber.floor 4031 SuperFlow

For finsparkling av betong og andre faste underlag

i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges

eller legges med blandepumpe

Betong, treunderlag, flis/ klinker,

homogen PVC, gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende, gir

ekstremt plan overflate. Sjikttykkelse 0-5

mm, belegges etter ca 1 døgn.

1,55 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4032 SuperFlow

Rapid

For finsparkling av betong og andre faste underlag

i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges

eller legges med blandepumpe

Betong, treunderlag, flis/ klinker,

homogen PVC, gulvgipsplater,

rustritt stål/ jern, lettbetong

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende,

selvuttørkende, gir ekstremt plan

overflate. Sjikttykkelse 0-10 mm, belegges

etter ca 8 timer.

1,7 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4033 SuperFlow

Fibre

For finsparkling av betong og andre faste underlag

i boliger og næringsbygg. Kan håndlegges

eller legges med blandepumpe

Betong, tregulv, svak betong,

gulvgipsplater, flis/ klinker

Legges i tynne sjikt, selvutjevnende,

fiberforsterket, gir ekstremt plan overflate.

Sjikttykkelse 0-10 mm, belegges etter ca

1 døgn.

1,5 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4040 Combi

Rapid

Fallbygging og finsparkling på betong og andre

faste underlag i våtrom, boliger og næringsbygg.

For håndlegging

Betong, treunderlag, flis/ klinker,

homogen PVC, lettbetong, gulvgipsplater,

rustfritt stål/ jern

Selvuttørkende, to produkter i ett. Sjikttykkelse

0-30 mm, kan belegges etter

2-8 timer

1,6 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4042 Fine Rapid

For finsparkling av betong og andre faste underlag

i boliger og næringsbygg. Til større reparasjoner

og flekking før belegging. For håndlegging

Betong, treunderlag, flis/ klinker,

lettbetong, gulvgipsplater

Legges i tynne sjikt, selvuttørklende.

Sjikttykkelse 0-5 mm, kan belegges etter

3-24 timer

1,6 kg/m2/mm

Weber.floor 4045 Slope

Rapid

Fallbygging og finsparkling på betong og sementbaserte

underlag i boliger og næringsbygg.

For håndlegging

Betong, murverk, flis/ klinker

Rask settetid, to produkter i ett.

Sjikttykkelse 0-50 mm, kan belegges etter

2-24 timer

1,6 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4150 FineFlow

Avretting av nye og gamle betongunderlag i

boliger, næringsbygg, offentlige lokaler, helsebygg

og varehus. Kan legges for hånd, med

blandepumpe eller pumpebil

Betong, lettbetong, flis/ klinker,

Leca Byggeplank

Pumpbar, selvutjevnende, normaltørkende.

Sjikttykkelse 4-30mm, 6-10 mm på

lettbetong. Beleggbar etter 1-3 uker.

1,7 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4160 FineFlow

Rapid

Avretting av nye og gamle betongunderlag i

boliger, næringsbygg, helsebygg og varehus.

Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

pumpebil

Betong, gulvgipsplater, treunderlag,

flis/ klinker, homogen PVC,

lettbetong, rustfritt stål/ jern

Pumpbar, selvutjevnende, selvtørkende.

Sjikttykkelse 2-30mm, 6-10 mm på lettbetong.

Beleggbar etter 1-3 døgn.

1,65 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4310 FibreFlow

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og

andre faste underlag, til oppbygging av lydgulv

og flytende konstruksjoner. Til bruk i boliger,

næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges

for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, treunderlag, lettbetong,

flis/ klinker, Leca Byggeplank, ulike

delesjikt for flytende konstrusjoner.

Pumpbar, selvutjevnende, fiberforsterket,

normaltørkende. Sjikttykkelse 5-50mm,

6-30 mm på lettbetong. Beleggbar etter

1-5 uker.

1,75 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4320 FibreFlow

Rapid

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og

andre faste underlag, til oppbygging av lydgulv

og flytende konstruksjoner. Til bruk i boliger,

næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges

for hånd, med blandepumpe eller pumpebil

Betong, gulvgipsplater, treunderlag,

flis/ klinker, homogen PVC,

lettbetong, rustfritt stål/ jern

Pumpbar, selvutjevnende, fiberforsterket,

selvtuttørkende. Sjikttykkelse 5-50mm,

6-20 mm på lettbetong. Beleggbar etter

1-5 døgn.

1,75 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4350 BaseFlow

Avretting av betongunderlag og til flytende

kostruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, bolig,

næringsbygg, helsebygg og varehus. Leveres

med pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, normaltørkende.

Sjikttykkelse 10-80 mm. Beleggbar etter

1-5 uker (1 uke pr cm).

1,9 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4360 BaseFlow

Rapid

Avretting av betongunderlag og til flytende

kostruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, bolig,

næringsbygg, helsebygg og varehus. Kan legges

for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, selvuttørkende.

Sjikttykkelse 10-80 mm. Beleggbar etter

ca 1 døgn til ca 1 uke (1 døgn pr cm).

1,85 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4600 DuroBase

Avretting av underlag før legging av Weber.floor

4610 og 4630, til bruk i lager og industrilokaler.

Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, høy fasthet.

Sjikttykkelse 4-50mm. Beleggbar etter

1-5 døgn.

1,7 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4602 DuroBase

Extra

Avretting av underlag før legging av Weber.floor

4610 og 4630, til bruk i lager og industrilokaler.

Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

pumpebil.

Betong, flis/ klinker

Pumpbar, fiberforsterket, høy fasthet.

Sjikttykkelse 5-30mm. Beleggbar etter

1-3 døgn.

1,7 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4610 DuroTop

Avretting av betongunderlag med høye krav

til planhet for middels til høy belastning til bruk i

lager, høyreollager og industrilokaler. Kan legges

for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Holdfast betong, Weber.floor 4600,

4602

Pumpbar, selvutjevnende, høy fasthet.

Sjikttykkelse 4-15mm. Ferdig slitesjikt.

1,7 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4630 DuroLit

Avretting av betongunderlag med hard, intensiv

belatsning i lager og industrilokaler. Kan legges

for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Holdfast betong, Weber.floor 4600,

4602

Pumpbar, selvutjevnende, høy fasthet.

Sjikttykkelse 5-15mm. Ferdig slitesjikt.

1,9 kg/m 2 /mm

Weber.floor 4655 DuroFlow

Rapid

Avretting av betongunderlag som underlag for

herdeplastsystemer til bruk i butikker, varehus,

offentlige lokaler og industrilokaler. Kan legges for

hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Betong, andre faste underlag

Selvutjevnende, selvuttørkende.

Sjikttykkelse 4-30 mm. Beleggbar etter

1-3 døgn

1,6 kg/m 2 /mm

61


Weber.mix m5

– murmørtel egnet til de

fl este murarbeider

Weber lett murmørtel

– 25% lettere enn vanlig

murmørtel

Weber.mix m5 SS

– spesialmørtel for tegl

med høyt minuttsug.

Weber b20

– en tørrbetong til små

støpejobber og muring

av naturstein.

Weber.base 261

fiberpuss

– for all Leca blokk over

bakken.

Weber.base KC 35/65

mur- og pussmørtel

Til inn- og utvendig bruk.

Weber.base 103

rødgrunning

Grunningssjikt for å sikre

vedheft til påfølgende

pussjikt.

Weber.cal 109 hydraulisk

Kalkgrunning

Benyttes som grunningsmørtel

på eldre murverk.

Sprøytbar.

Weber.cal 148 hydraulisk

Kalkmørtel

Benyttes som hovedpuss

på eldre teglmurverk.

Weber.cal 152 hydraulisk

Kalkmørtel fin

Benyttes som sluttpuss.

Weber b20

En tørrbetong til små

støpejobber og muring

av naturstein.

Weber nomix

For de enkleste støpejobbbene.

Du trenger

ikke verktøy/blandemaskin.

Weber Støpemørtel bad

Til støping av våtromsgulv.

Velegnet for

varmekabel.

Weber bolt

Ekspanderende tørrmørtel

til festing av rekkverk,

bolter i tak og gulv samt

fjellsikring. pumpbar.

Weber exm 715

Understøp Af

EXM 715 understøp AF er

et sertifi sert produkt for

vinterbruk. Mørtelen er

pumpbar.

Weber rep 25

Mørtelen benyttes til

reparasjon av betong,

både utendørs og

innendørs.

Weber.floor 4310

Fiberforsterket pumpbar

avrettingsmasse.

Normaltørkende.

Weber.floor 4320

Fiberforsterket pumpbar

avrettingsmasse.

Hurtigtørkende.

Weber.set 854

universal Flislim. Støvfritt

og lett vekt.

Weber.color 877

Fugemasse.

Fleksibel og hurtig.

62


Vi STØTTER

SKiJENTENE

Saint-gobain byggevarer AS

Brobekkveien 84

postboks 216 Alnabru

0614 Oslo

Tel. 22 88 77 00

Fax: 22 64 54 54

e-post: info@weber-norge.no

www.weber-norge.no

mars 2010

More magazines by this user
Similar magazines