Bostik - Monteringslim - Sem Bruk AS

sembruk.no

Bostik - Monteringslim - Sem Bruk AS

LIM- MONTERING OG REPARASJON

LIM – MONTERING – REPARERE

MONTERE

MED LIM

UTEN SPIKER

ELLER SKRUE

• Lime eller skru og spikre?

Når det er på tide å montere noe, så lurer

man naturligvis på hvordan man skal gå tilverks.

Skruer eller spiker har man ofte i nærheten fordi

de fl este kjenner til hvordan man bruker dette

og stoler på at det holder.

Hvorfor skal du da i stedet velge lim?

Jo, argumentene er mange:

• Ingen irriterende hull i lister, monteringsdetaljer,

treskler eller plater

• Ikke behov for verktøy

• Sterkere montering enn ved spiker/skrue,

da forankringen skjer over hele fl aten

• Ingen risiko for spenningskorrosjon (rustskader

som oppstår mellom 2 ulike materialtyper)

• Hurtigere å utføre enn å spikre/skru.

• Du slipper å bruke skrutrekker eller hammer

• Sterkere å lime enn å

skru og spikre

Att lim gir en sterkere montering enn spiker

eller skruer krever sin forklaring:

Over 100 år i limbransjen har gitt Bostik en

uslåelig kunnskap når det gjelder å utvikle hurtige

og sterke monteringslim. Transportindustrien,

med blant annet bil-, buss- og båtbygging, har

lenge forstått fordelene med liming og velger

i dag å lime store deler av karosseri, ruter og

konstruksjonsdetaljer. Hvorfor det? Jo, for at

limfuger bidrar til konstruksjonens holdfasthet

og er både sterkere og lettere enn nagler og

skruer. Bostik’s monteringslim bygger på samme

teknikk, som igjen gjør din liming til en effektiv,

sterk og pålitelig løsning!

• Kontaktlim – når ingenting

annet fungerer

Våre ambisjoner er klare – å utvikle teknikker og

produkter som er fri fra løsningsmiddel og andre

emner som påvirker miljøet. Enkelte materialer

er tøffere å sammenføye enn andre, hvilket gjør

at man iblant får sette fokus på selve funksjonen.

Bostik har en lang tradisjon innen kontaktlim,

som strekker seg fra skoindustriens begynnelse.

Ulike lærmatrialer som senere kombineres med

varierende plast, har i desennier blitt limt med

kontaktlim utviklet av Bostik. Produktgodkjenning

fra blant annet den krevende fl yindustrien, har

gjort oss kjente over hele verden når det gjelder

krevende liminger.

Den kunnskapen gir deg trygghet til å kunne

stole på Bostik da ingen ting annet fungerer!


TIPS

MONTERING MED LIM

• Rengjør alltid fl atene først

- jo renere flater, desto

bedre sluttresultat.

• Til alle produkter i denne

brosjyren behøver du en

patronsprøyte for påføring

av limet.

• Limet behøver bare å påføres

på den ENE fl aten av de

fl atene som skal limes

sammen

• Flatene kan legges sammen

direkte etter påføring.

Bostik AS

Isebakkeveien 162, 1788 Berg

P.b 367 1753 Halden

Tlf: 69 19 06 00, Faks: 69 19 57 24

E-mail: info.no@bostik.com, www.bostik.no

Artnr 9186, ver 1 -05, NO.

• Hvordan gjør du og hvilket

produkt skal du velge?

Bostik har det komplette sortimentet av

monteringslim for hvert enkelt tilfelle der du

behøver å montere uten spiker eller skrue. I

brosjyren tipser vi om egnet påføring og hvilke

produkter som er mest egnet å bruke. Du får

også tips og råd om hvordan du skal gå frem for

å få det beste slutt resultatet.

• Maxi-Bond

Monteringslim

Vil du montere treskler, lister, buer, speil,

innredningsdetaljer eller kroker uten å

bruke spiker eller skruer velger du med

fordel Maxi-Bond. Den fester på keramikk,

fl is, glass, metall, tre og de fl este plastmatrialer

og gir en super sterk limfuge.

Foruten de limende egenskaper er den

også noe elastisk, som gjør at den tar opp

mindre bevegelser. Har ditt borrehull blitt

for stort, kan du fylle det med Maxi-Bond

som sitter når du skal bruke plugg eller skrue/krok.

Skal du montere en glassbyggervegg i ditt baderom

limer du plast listene mellom glassbyggerstenen

med Maxi-Bond. Du fuger etterpå med

Bostik Flisefug som fi nnes i mange farger.

Maxi-Bond er hvit, overmalbar og helt løsningsmiddelfri.

Maxi-Bond limer umiddelbart.

Gjennomherding tar ca 24 timer avhengig av

luftfuktigheten.

• Clear-Bond

Om du vil ha en hel transparent limfuge

er Clear-Bond løsningen. Akkurat

som Maxi-Bond er det en helt løsningsmiddelfri

og naturligvis overmalbar.

Den fester på glass, glaserte og uglaserte

keramiske fl iser, eik, plywood, tre, lakkerte

metallfl ater, takpapp og et fl ertall plast*

Clear-Bond limer direkte. Gjennomherding

og full vedheft tar 1-5 døgn

avhengig av luftfuktigheten.

• Lim & Tett

Behøver du et monteringslim for litt

tøffere forhold? Skal du lime på tørre

eller fuktige fl ater eller bare fl ater som

det er litt olje på? Da skal du bruke

Lim & Tett, som inneholder løsningsmiddel,

er brunaktig og fester der

ingen annet lim fester. Om en stenplate

på trappen helt eller delvis har

løsnet reparerer du den effektivt med

Lim & Tett. Samme gjelder liminger i

uoppvarmede rom på eksempelvis

vannsisterner, varmtvannsberedere

eller lignende. Skal du bygge en glassbyggervegg

i baderommet går det fi nt å lime

distansene mellom glassbyggersteinen med Lim

& Tett. Fuger gjør du etterpå med Bostik Flisefug

som fi nnes i mange farger.

Lim & Tett limer direkte mens tørketiden kan

variere mellom 1-24 timer avhengig av klimaet.

Full sluttholdfasthet oppnåes etter 4-5 døgn.

Lim & Tett er et perfekt monteringslim for utebruk

og fester på stort sett alle materialer. Virker

ikke noe annet prøv Lim & Tett

• Fix-Bond

Om du behøver å montere eksempelvis

skiver, plater eller isoleringsmatrialer

skal du velge Fix-Bond Monteringslim.

Fix-Bond er et helt vannbasert

produkt med ekstrem bra initialhugg.

På den måten slipper du fi ksere det du

vil lime for limet holder det på plass.

Fix-Bond fester på blant annet gips- og

sponplater, tre, underlag av betong, tre

eller puss og den er hvit. Vær obs på

at en av limfl atene skal være sugende.

Limer umiddelbart mens tørketiden

kan variere mellom 1-24 timer avhengig av

klimaet og underlaget.

• Settlim 25

Har du behov av et allround settlim

som skal kunne brukes både inne og

ute? Da skal du velge Settlim 25, som

er et fugefyllende settlim med meget

god vedheft mot de fl este materialer.

Med settlim 25 kan du montere

laminat, paneler, lister, plåt mm mot

varierende typer av ujevne underlag

som betong, tegl eller tre.

* OBS Anbefales ikke på aluminium, zink, hard PVC,

polyetylen og polypropylen

More magazines by this user
Similar magazines