07.07.2014 Views

Samlet resultat efterårsturneringen 2010 - Rasmotorsport.com

Samlet resultat efterårsturneringen 2010 - Rasmotorsport.com

Samlet resultat efterårsturneringen 2010 - Rasmotorsport.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Samlet resultat efterårsturneringen 2010

(3 afdelinger)

Begynder.

Pos. No. Name Total points R1 R2

1 27 Nichlas Hansen 437 300 137

2 88 Mikkel Sjødahl Dam 429 279 150

3 29 Marcus Brandt 417 285 132

4 84 Felix Melchiorsen 416 275 141

5 65 Julius Bahnsen 286 142 144

6 94 Andreas Falch 136 -- 136

WTP 1

Pos. No. Name Total points R1 R2

1 93 Marcus S Jørgensen 450 300 150

2 33 Jannick Christensen 427 283 144

3 10 Nicklas Rasmussen 415 274 141

4 39 Lucas Pedersen 413 280 133

5 30 Christoffer Seifert 408 272 136

6 53 Alexander Agerby 376 249 127

7 17 Lasse Rasmussen 343 210 133

8 31 Christian Nielsen 285 165 120

9 3 Jens Larsen 261 261 --

10 13 Jens Larsen 130 -- 130


WTP 2

Pos. No. Name Total points R1 R2 R3 R4

1 21 Rasmus Jensen 444 50 50 50 294

2 10 Andreas Holm 431 46 46 46 293

3 18 Marc Johansson 422 47 48 45 282

4 4 Oliver Brask 414 45 47 47 275

5 48 Casper Nielsen 368 48 -- 48 272

Raket

Pos. No. Name Total points R1 R2

1 66 Philip Bidstrup 432 288 144

2 80 Rasmus Seitzberg 425 275 150

3 70 William Storr-Christensen 412 274 138

4 92 Jesper R. Andersen 408 267 141

5 47 Bastian Betzer 404 276 128

6 91 Martin R. Andersen 384 257 127

7 5 Tobias Poulsen 383 263 120

8 77 Nicky Pedersen 371 247 124

9 38 Mikkel Thomsen 355 244 111

10 64 August Vodder 279 144 135

11 1 Hayden Brammer 257 128 129

12 50 Emil Jernberg 249 130 119


Mini Rok

Pos. No. Name Total points R1 R2

1 69 Filip Gammeltoft 444 300 144

2 68 Nichlas Manager 438 288 150

3 75 Tobias Adler 328 187 141

4 26 Frederik Keil 279 141 138

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!