Föreläsning 1 - Particle and Astroparticle Physics - KTH

particle.kth.se

Föreläsning 1 - Particle and Astroparticle Physics - KTH

Michelson-Morleys (forts)

Resultat: Ingen förändring av interferensmönster

vid vridning.

Experimentet sett från ovan. Mha speglarna går

ljuset fram och tillbaka 4 ggr för att öka

känsligheten

Ljusets hastighet (i vakuum) är c i alla system i rörelse med konstant

hastighet oberoende av systemens hastighet, rörelseriktning, källans eller

observatörens hastighet.

5A1247, modern fysik VT07, KTH

More magazines by this user
Similar magazines