Föreläsning 14

particle.kth.se

Föreläsning 14

Laborationer:

3 laborationer:

AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitet, absorbtion av gamma och betastrålning samt mätning

av halveringstid

AM65: ”Kvantmekanik och molekyler”. Handlar om absorbtionspektrum i CO-molekyler. Mätning av

egenskaper hos CO från absorbtionsspektrum samt simulering av olika tillstånd.

ALS: Atomic and Laser Spectroscopy. Handlar om absorbtionsspektrum i atomer samt generering

mha laser av exciterade vibrationstillstånd i molekyler.

Rapport skall skrivas på alla laborationerna.

Dessutom kommer en projektlabb som görs i tre-personers-grupper.

Mer info om denna under nästa föreläsning.

5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

More magazines by this user
Similar magazines