Föreläsning 14

particle.kth.se

Föreläsning 14

Föreläsning 14

Atomer: rörelsemängdsmoment och spinn.

Från kvantmekaniken, lösning till Schrödingerekvationen i 3 dimensioner, har vi att elektronerna

har rörelsemängdsmoment

L =

l ( l +1)

h

Klassiskt ger en elektron i moturs bana kring en centralpunkt upphov till en ström I = q e

/T där q e

är

elementarladdningen och T omloppstiden. Strömslingan, som omsluter en area A =πr 2 resulterar i ett

magnetiskt moment

qe

2 qe

2 qe

qe

μ = IA = π r = π r = rν

=


T 2π

r / ν 2 2m

e

q

2m

e

( m r) = L

Elektronladdningen är negativ ⇒ strömmen riktad medurs samt att μ är motriktad L

r qe

μL

= −

2m

e

r

L

e

Potentiella energin för en magnetisk dipol: U = -μ⋅B

5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

More magazines by this user
Similar magazines