Last ned programheftet som pdf (3,9 mb) - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Last ned programheftet som pdf (3,9 mb) - Stavanger kommune

17. mai Stavanger 2013


Innholdsfortegnelse

3 Gud sign vår konge god!

4 Hilsen fra ordføreren

5 17. mai-komitéen

6 Eidsvoll, Fedrelandssangen

7 Stavangersangen

8 Hurra-prisen

9 17. mai i Stavanger

10 Musikk i bydelene

11 Barnetoget

12 Program i Bjergstedparken

13-15 Diverse arrangementer

16-17 Kart togrutene

18-19 Bilder 17-mai

20 The 17th. of May

21-27 Bydelene

28-31 Sanger

32 Program for dagen

Foto forside: Eivind Hauglid

2


Kong Harald og

Dronning Sonja

Foto: ????????????????????

Gud sign vår konge god!

Sign ham med kraft og mot.

Sign hjem og slott!

Lys for ham ved din Ånd,

knytt med din sterke hånd

hellige troskaps bånd

om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann

hver i sitt kall, sin stand,

troskap sin drott.

Trofast i liv og død,

tapper i krig og nød,

alltid vårt Norge lød

Gud og sin drott.

N. Fogtmann

3


Hilsen fra

ordføreren

17. mai er en av de kjekkeste dagene jeg

vet. Det er dagen da byen rører på seg

og vi vet det blir fest uansett hva værmeldingen

viser. 17. mai har vi sammen,

for det er vår fest og alle er inviterte. Det

er nesten som vi kjenner mange flere på

17. mai enn ellers. 17. mai er den mest

høytidelige og den mest folkelige dagen

i året. Vi står rakt med nystrøket skjorte

og blanke sko, og vi spiser is og vi går i

tog og vi springer sekkeløp. Vi feirer verdiene

våre; frihet, toleranse og solidaritet,

og vi gjør det i bunad og sari og med

flagg fra hele verden. 17. mai er dagen

da vi mer enn noen annen dag viser hvor

forskjellige og hvor like vi er. I år er det

100 år siden kvinner fikk stemmerett på

lik linje med menn. Vi bor i et godt land

og i en god by, og vi skal aldri glemme at

noen har kjempet for vår frihet, for vårt

demokrati.

Ingen kan måle vår fremtid,

og ingen kan gi den navn.

Men dette vet vi, at vi er med på å skape

det evige live, skape det ondt eller godt.

Vi vil ikke tape.

Vi vil ikke miste den ilden

vi en gang har fått.

Det er håp og styrke i disse linjene av

Inger Hagerup fra 1947, kort etter at vi

hadde fått friheten tilbake. I dag heiser

vi flagget for fred og frihet. Takk til alle

dere som er med på å gjøre 17. mai så

god som den er, spesielt til alle dere som

stiller på dugnad. Det ligger tusenvis av

usynlige timer i korps og kor, idrettslag,

foreninger og trossamfunn. Jeg ønsker

alle i Stavanger en strålende feiring: på

skoler, sykehjem, bofellesskap og alle

andre steder. Hipp hurra og gratulerer

med dagen!

Christine Sagen Helgø

ordfører

4


17. mai komiteen 2013

Bak fra venstre:

Bjarne Kvadsheim, Dag Terje Klarp Solvang, Eirik F. Sakariassen

Foran fra venstre:

Annamaria Gutierrez, Aina Hauge, Bente Grønnum, Anne Kristin Vik Bruns,

Solbjørg Rygh.

5


Eidsvoll 1814

Fedrelandssangen

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker,

drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget

med sin kjemperad,

dette landet Haakon verget

medens Øyvind kvad.

Olav på det landet malte

korset med sitt blod,

fra dets høye Sverre talte

Roma midt i mot.

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte

skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet,

mødrene har grætt,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett!

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson

6


Stavangersangen

Ryggjafylkets fjell og dype fjord

Ryggjafylkets fjell og dype fjord, Jadarlandets brede, brune jord,

Nordhavets salte vande; :/: høye bølger skummende mot strande, :/:

denne skjønne rad, ringer kransen om vår gamle stad.

Under Hafrsfjordslagets våpenbrak demret Norges store samlingsdag.

Gjennom Domens ganger tonet våre fedres fromme sanger :/:

Ut fra Rogaland stevnet vikingferd mot fjerne strand.

Ute mellom sorte, ville skjær, krysser fiskebåters travle hær.

Rundt på havet pranger :/: Norges flagg på skuter fra Stavanger :/:

Mark og fjell og fjord, dekker i hvert hjem velsignet bord.

Syng da ut i tusenstemmig kvad ønsket for den kjære, gamle stad:

“Fremstids hell og heder :/: løfte høyt ditt navn blant Norges steder :/:

Strål i lyst og dyst, som en perle på vårt Norges bryst!”

S. A. Haugland

Foto: Ragnhild Frafjord

7


Hurra-prisen 2013

17.mai-komiteen har etablert Hurraprisen. Det er en årlig pris til en enkeltperson, lag

eller forening som i løpet av en lengre periode har utvist frivillig samfunnsinnsats.

Gjennom aktivt engasjement og praktisk handling til beste for fellesskapet. Det blir

vektlagt om den frivillige innsatsen har barn og ungdom som målgruppe.

Prisbeløpet er på kr. 15.000.-

SUPERLEKENE

Ved initiativtaker Rune Løwehr og styreleder Stig Rune Høivik.

I 2008 ble det gjennomført en folkehelseundersøkelse som viste at helsen til utviklingshemmede

var svært mye dårligere enn for andre grupper i samfunnet vårt.

På bakgrunn av dette ble Superlekene etablert og gjennomført første gang i 2009

med initiativ fra NFU og Stavanger kommune. Motivet for lekene skal være å øke

den fysiske aktiviteten, og gjennom dette bidra til en bedre helse for utviklingshemmede.

Den er også ment å være et løft i forhold til integrering av denne gruppen i

de ulike idrettskretser rundt om i fylket vårt.

Superlekene er en idrettsevent for mennesker med særskilte hjelpebehov.

Idrett på dagen, fest og moro på kvelden. Norsk forbund for utviklingshemmede

(NFU), Viking håndball, Vardeneset Ballklubb, Madla svømmeklubb, Friidretskretsen,

ildsjeler, venner og frivillige bretter opp armene, og inviterer til Superlekene en helg

i året hver vår.

”Hurraprisen” for 2013 tildeles Superlekene for sitt arbeid med å sette fokus på helsen

til barn, unge og voksne utviklingshemmede i vår region. Innsatsen er i stor grad

frivillig og komiteen er imponert over arbeidet som legges ned - og idrettsgleden

som vises.

17 mai-komiteen gratulerer så mye med Hurra-prisen.

8


17. mai i Stavanger

kl. 07.00

Eiganes Gravlund

Kransenedlegging ved minnestøttene

over norske, britiske og sovjetiske falne,

samt ved minnesmerket over norske

jøder som døde i konsentrasjonsleire.

Tale ved domprost Anne Lise Ådnøy

Stavanger musikkorps 1919, dirigent

Morten E. Hansen

Hetland Gravlund

Kransenedlegging ved minnestøtten

over de falne, samt to falne fra

torpedojageren Ægir.

Tale ved sokneprest Georg Tumyr

Musikkorpset Gjallarhorn v/ dirigent

Espen Westby.

Æresvakt ved KNM Harald Haarfagre

kl. 07.30

Frihetsmonumentet i

Mosvannsparken

Kransenedlegging og tale ved

kommandørkaptein Per Jan Skjegstad

fra KNM Harald Haarfagre.

Jernbanens musikkorps spiller v/ dirigent

Torbjørn Dahl.

Lagård Gravlund

Bekransning av Eidsvollsmennenes

graver ved representanter fra 17. mai

komiteen.

Kransenedlegging

Bethaniastiftelsen

Flaggheising og kransenedlegging ved

minnestøtten over falne Waisenhusgutter

ved Representanter fra 17. mai

komiteen.

Nu har de gitt oss alt.

De ville ut i kampen,

de kjempet, og de falt.

De sov i sne, de sank i sjø.

Men hvis et folk skal leve,

må nogen kunne dø.

Foto:Kjell Halvorsen

Arnulf Øverland

9


Musikk i bydelene på morgenen

Auglend skolekorps

v/ dirigent Kristin Bringsaker Kleppa

Buøy skolekorps

v/ dirigent Arne Kolstad

Eiganes skolekorps

v/ dirigent Per Illguth

Hafrsfjord skolekorps

v/ dirigent Ingvild Rosenberg

Jåtten skolekorps

v/ dirigent Marthe Ellisif Larsen

Kampen skolekorps

v/ dirigent Susanne B. Torgersen

Kvaleberg skolekorps

v/ dirigent Nils Magnem

Kvernevik skolekorps

v/ dirigent Mani Aminzadeh

Madlamark skolekorps

v/ dirigent Martin Kinn

Nylund skolekorps

v/ dirigent Erlend Bratlie

Roaldsøy skolekorps

v/ dirigent Nigel Fielding

Skeie skolekorps

v/ dirigent Lise Marte Hagen

Storhaug skolekorps

v/ dirigent Linda Saglien Svensen

Sunde skolekorps

v/ dirigent Torill Tynning

Tasta skolekorps

v/ dirigent Morten Øvrebekk

Tjensvoll skolekorps

v/ dirigent Michelle Lindboe

Vardenes skolekorps

v/ dirigent Eilert Lunde

Vassøy skolekorps

v/ dirigent Heidi Uddu

Vaulen skolekorps

v/ dirigent Rune Johansen

Våland skolekorps

v/ dirigent Roy Holtan

17. mai komiteen henstiller til alle om å vise

hensyn under oppstillingen av barnetoget.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte med små

barn om å merke barna med mobilnummer.

kl. 08.00

Flaggheising i Kleivatrappene

Ordfører Christine Sagen Helgø hilser

byen og gratulerer med dagen

Musikkorpset Gjallarhorn

v/ dirigent Espen Westly

Speidere i Stavanger

v/ Helen Sola Norland

Komiteen henstiller byens befolkning

til å møte frem ved flaggheisingen.

Komiteen henstiller til offentlige og private

å heise flagget samtidig.

Barnetoget

kl. 10.00

Ordfører Christine Sagen Helgø hilser

barnetoget og gratulerer med dagen.

Toget går i år i vestre bydel:

Haakon VII’s gate – Olav V’s gate – Kannikgata

– Madlaveien – Holbergs gate til

krysset Steingata hvor toget oppløses.

Se egen liste over barnetoget

Foto: Ragnhild Frafjord

10


Barnetoget 2013

1. Politiet

2 Brannbilen

3 Flaggborgen ved speiderne

4 Stavanger Janitsjar

5 17. mai komiteen

6 Kommunalstyret for oppvekst

7 Trollberget barnehage

8 Trommetruppen TROMLINGANE

9 50 års jubilanten Tastaveden skole

10 Auglend skolekorps

11 50 års jubilanten Auglend skole

12 Kvaleberg skolekorps

13 Kvaleberg skole

14 Vardenes skole

15 Vardenes skolekorps

16 Teinå skole

17 160 års jubilanten Tasta skole

18 Tastarustå skole

19 Tasta skolekorps

20 Byfjord skole

21 International School of Stavanger

med korps

22 Hetland videregående skole

23 Storhaug skolekorps

24 Storhaug skole

25 Steinerskolen

26 Johannes læringssenter

27 St. Svithun videregående skole

28 Stavanger musikkorps av 1919

29 Stavanger katedralskole

30 Kristianlyst skole

31 Buøy skolekorps

32 Buøy skole

33 St. Olav videregående skole

34 Ullandhaug skole

35 Kannik skole

36 Roaldsøy skolekorps sammen med

“Di voksne af Roaldsøy”

37 Roaldsøy skole

38 Stavanger kristne grunnskole

39 British Intern. School of Stavanger

40 Nylund skolekorps

41 Nylund skole

42 St. Svithun skole

43 Kampen skolekorps

44 Kampen skole

45 Den franske skole

46 Tjensvoll skolekorps

47 Tjensvoll skole

48 Lassa skole

49 Eiganes skolekorps

50 Eiganes skole

51 Våland skolekorps

52 Våland skole

53 Bagad de Lann Bihoue

Diplom for beste innslag!

Politiet henstiller til bileiere å unngå

kjøring i sentrum og i togrutene.

Parkering i togrutene er forbudt.

kl. 11.15

Stavanger

Universitetssjukehus

Variert 17. mai arrangement i

vestibyle syd.

Sang v/ Stavanger studentsangforening

Stavanger janitsjar v/ Anders E. Haugen

Ensemble «Kalinka» ved den russiske

kulturforening i Rogaland «Troika.»

Hilsen fra 17. mai komiteen.

Domkirken

Festgudstjeneste i Domkirken kl. 11.30

Medvirkende: sokneprest Georg Tumyr

Organist Timothy Miller

Det norske katedralensemble

Representanter fra 17. mai komiteen

17. mai i Tante Emmas hus,

Kongsgt. 43

Tante Emmas hus for seniorer, Kongsgt

43, ønsker velkommen til arrangement

med lunsj på 17. mai kl. 11.30-13.30.

Tale for dagen ved statssekretær Cecilie

Bjelland

Sang og musikk ved Gunnar Barstad

Edel-Eva Hals leser dikt

Allsang

Billetter ved henvendelse Tante

Emmas hus

11


Internasjonal 17. mai fest i Bjergstedparken

kl. 12.00

Salutt fra Ulsnes

v/ Agder og Rogaland

Heimevernsdistrikt - Ulsnes

kl. 12.30

Tog fra Domkirkeplassen til

Bjergsted

Toget går etter følgende trase:

Domkirkeplassen-Haakon VII’s gate-

Øvre Strandgate-Borgermester Middelthons

gate til Bjergstedparken anført av

den gamle brannbilen, Stavanger Brass,

B.U.L. og 17. mai komiteen

Vi inviterer små og store til å delta i

toget til Bjergsted.

kl. 13.00 - 15.30

Bjergstedparken

Stort festprogram med kulturinnslag og

salg av mat fra flere av Stavangers

nasjonale og internasjonale foreninger.

Dagens hovedtaler: Sara Louise Rung

Ta med pledd for piknik på plenen eller

benytt bord og stoler rundt om i parken.

Dagens hovedtaler

Sara Louise Rung

kl. 13.15

Russetoget

Avgang kl. 13.15 og går følgende rute:

Stadion-Holbergs gate- Eiganesveien-

Løkkeveien-Ny Olavskleiv-Haakon VII’s

gate til Kongsgård

kl. 16.00

I forkant av at folketoget starter vil en

sanggruppe fra domkirkens menighet

synge 3 vers av «Ja vi elsker» fra domkirketrappen.

Vi oppfordrer alle til å synge med.

Hjertelig velkommen!

12


Folketoget går følgende rute:

Krysset Haakon VIIs gate - Olav Vs gate

– Jernbaneveien – Kongsgata – Lagårdsveien

– Kirkegårdsveien – Lyder Sagens

gate - Avaldsnesgata – Nedstransgata

– Normannsgata – Pedersgata –

Hospitalgata hvor toget oppløses.

kl. 18.00

Fallskjermhopp - Vågen

I 200 km/t kommer hoppere fra

Stavanger Fallskjermklubb flyvende for

å kjenne på temperaturen i vannet. Vi

nevner bl.a. formasjonshopping i fritt

fall med røykmarkering, norske flagg og

presisjonslanding i Vågen.

Det vil også være en stand for

interesserte.

17. mai-konsert i Domkirken

Baryton: Halvor Festervoll Melien

Det Norske Katedralensemblet

Fiolin: Ingerine Dahl

Fiolin: Benedicte Kyllingstad

Bratsj: Wouter Raubenheimer

Cello: Ilmari Hopkins

Bass: Igor Eliseev

Billetter: 200 (100 student)

www.billettservice.no

Posten, Narvesen, 7-Eleven

ved inngang før konsertstart

Foto: Christina Hauge

Frelsesarmeen

Kongsgt. 50, Stavanger. Nasjonalfest.

Tale v/ ordfører i Gjesdal,

Olaug Vervik Bollestad.

Hornorkesteret og korpskoret deltar.

Bevertning.

Egen fest for barna.

Velkommen!!

Det Norske Katedralensemblet

kl. 19.30

Bondeungdomslaget

innbyr til fest

I Siddisstova, Rektor Oldensgate 17 på

Lassa. Det vert rømmegraut og spekemat.

Dans til Vibå spelemannslag

Inngang kr. 150.- (barn kr. 50.-)

Alle velkomne!

13


Stavanger Storband

Spiller til underholdning og dans på Torget kl. 14.00 - 15.30.

Konsertene - sykehjem

Kor:

Domkirkens sykehjem

Sangbrødrene

v/ dirigent Rannveig Skiri Mosbakk

St. Johannes sykehjem

Stavanger studentsangforening

v/ Mari Nilsson

Vålandstunet sykehjem

Sangbrødrene

v/ dirigent Rannveig Skiri Mosbakk

Musikkorps:

Alders hvile

Stavanger musikkorps 1919

v/ dirigent Morten E. Hansen

Bergåstjern sykehjem

Jernbanens musikkorps

v/ dirigent Torbjørn Dahl

Blidensol sykehjem

Jernbanens musikkorps

v/ dirigent Torbjørn Dahl

Haugåstunet sykehjem

Stavanger Janitsjar,

v/ dirigent Kristin Tønnesen

Mosheim sykehjem

Stavanger Janitsjar,

v/ dirigent Kristin Tønnesen

Stavanger Sparekasse sykehjem

Stavanger musikkorps 1919

v/ dirigent Morten E. Hansen

14


Gratulerer med 100 årsdagen!

Idrettslaget Brodd Fotball

Feirer 100 år på hjemmebane

Idrettslaget Brodd Fotball fra Storhaug bydel fyller 100 år i 2013. De grønne fra

Midjord har de siste årene vokst kraftig i antall medlemmer – i tråd med befolkningsveksten

i Storhaug bydel. Klubben har en kraftig inkluderende profil – og er kjent for

sitt gode arbeid for integrering. I tillegg til idretten, er Brodd involvert flere humanitære

prosjekter – og står også ansvarlig for fritidsklubbtilbud i Storhaughallen for

ungdommer på fredagskveldene.

Brodd-navnet finner du også i håndball, innebandy og badminton. De tre andre idrettene

er nå skilt ut i egne idrettslag, men Brodd-navnet står fortsatt sterkt i Stavanger.

I årets folketog går Brodd på hjemmebane i Storhaug bydel. Med 200 flagg og

hundrevis av barn syngende på klubbsangen «B-R-O & Dobbel D», blir nok Brodd et

populært innslag i toget.

Brodd ble stiftet 25. april 1913, og er dermed byens fjerde eldste fotballklubb bak

trioen Viking, FK Vidar og Buøy IL. Klubbens herrelag spiller i 3.divisjon, og har de to

siste årene vært byens tredje beste, bare slått av Viking og Vidar.

15


SOLANDSBAKKEN

PETER

KRØYERS

BENNETTERS G.

NEDRE STOKKAVEI

ADVOKAT

BERG S

Domkirkens

sykehjem

RANDABERGVEIEN

FURUVEIEN

A L MEVEIEN

ANDR.

NORDENSG.

LARS DAHLES VEI

ORG.

SVENS GATE

MESTER

Gjestehavn

BRA-

GEV

Stavanger

STADION

Tennis

CHR

BJELLANDSG.

MISJONSVEIEN

VISTEGATA

SOLANDSBK.

OLAF PAULUS VEI

SMITHS

J.V.

KARM- ØY VEIEN

GATE

SEEHUSENS GATE

HAGEVEIEN

OL E

BIRK V.

STEINGATA

REKT. HAMMERS

GATE

GATE

THOMAS

SNEKKERS

GATE

BULLS VE

KONSERV.

HELLIESENS G.

BRØNN-

BEKKELUNDS-

GATE

DR

LASSENS

GATE

KROKEN

KAMPEN

Kirke

Reidar Kvammens

Kampen

skole

Fransk

skole

Kapell

Eiganes gravlund

Krematorium

Gjengitt fra Dreyers Kartbok. © JJD Bokforlag 2013.

EIGANESVEIEN

Plass

KAMPENSGATE

OBSTFELD ERS VEI

GRAMSTAD-

BREKKÅ

HOLBERG SGATE

WERGELANDS GATE

BJØRNØYGATA

Bjergsted

Ved Jernbaneveien og utenfor Hotel Atlantic

er det satt opp benker for de eldre.

LEIGVOLLG

GRAMV.

MUR-

GRØNNE-

GATA

OLAF PAULUS

JENS TVEDTS G.

MISJONSVEIEN

STOKKAVEIEN

TORDENSKJOLDS GATE

HÅSTEINSG

TORFÆUS GATE

ALSTEINSGAT

ROSENBERG

SOLANDS-

TRAPPA

JENSA-

HAGEN

SOLANDSBK.

TANKE SVILANDS G.

THEOD-

DAHLS

GATE

GATE

KAMPENS PLASS

BORGERMESTER

MIDDELTHONS G.

FALSENSG.

TRANES G.

LOSOLD. NATVIGSV.

SOLBAKKEV.

STEINGATA

BRETLANDSG.

DRONNINGENS G.

CHRISTIAN

ODDM. VIKS V.

GATA

FÆRØYGATA

OLAV NILSSONS GATE

HOLBERGS GATE

SVERDRUPS GATE

KAMPENSGATA

SVERDRUPS GATE

SKIPPER

WORSES G.

ORKNØYGATA

TORDENSKJOLDS G.

CHRISTEN

ROSENBERG

Rudlå

Ledaal

EIGANES

BJERGSTEDV.

BJERGSTED

TERRASSE

HERMAN

WEDELS

GATE

SEEHUSENS GATE

CRISTA

TRANES GT.

ORKNØYGATA

DRONNINGENS G.

TORFÆUS GATE

SCHØTZ GATE

FÆRØY G.

OLAV NILSSONS GATE

NIELS JUELS GATE

ERLING SKJALGSONS GT.

ERIKSONS GT.

ALEXANDER KIELLANDS GATE

LEIV

WESSELS GATE

STOKKAVEIEN

Breidablikk

Kunstforeningen

GATA

Kannik

skole

Sandvigå

Hermetikk

museet

Straen

HERTEVIGS

PLASS

MIDT-

G.

G.

BRØNNGATA

EIGANESVEIEN

ERLING SKJALGSONSG.

LEIV ERIKSONS

OSCARS GATE

G.

HANNASDALS GT.

SOLAGATA

STRAEN

TERRASSE

UELANDS GT.

ØVRE

HAUGV. G.

LØKKEVEIEN

STEINGATA

LØVDAHLS GATE

MØLLEGATA

NIELS JUELS GATE

SCHIØTZ GATE

Strandkaien

TIDEGEILEN

HENRIK STEFFENSG.

WESSELS GATE

KLINKENBERG

St. Olav

v.g.s.

KANNIK- GATA

MADLAVEIEN

SOLAG.

HÅKON JARLS G.

Vågen

NEDRE STRANDGATE

MØLLEG.

TORBJØRN HORNKLOVES G.

Skansekaie

Misjonsskole

Stavang

sykehu

KRANTZ

KONG CARLS

BERNHARD

Politiet anmoder bilister o

sentrum og i togrutegate

TJODOLFSGATE

BLINDENSOL-

STREDET

ROSENBERG-

BAKKEN

PEDER CLAUS. G.

LØWOLDS G.

LEDAALS G.

OSCARS GATE

LITLE

GATA

MELLOMSTRAEN

KLAUSE-

GATA

STRAND- GATE

BERGSM.

ANDASM.

JENS ZETLITZ

LARS HERTERVIGS G.

OLAV KYRRES G.

LØKKEVEIEN

ENGELSMINNEGATA

PRINSENS GATE

OLAVSKL.

NY OLAVS

G.

DRONNINGENS G.

WESSELS G.

MØLLEG. G.

FURRAS

ØVRE

KLEIVEGT.

ROS EN-

THORSE-

SMAUET

LØKKEVEIEN

C.ADELE

GATE

LITLE

GATA

KLEI

ST. OLAVSGA

ARKITEK

PEDER KLOW

HAFRSFJO RDGAT

17. mai-komitéen ber vennligst om at

man ikke tar barna ut av toget før det oppløses.

Det er dessuten ikke tillat

i togrutegatene.

16


Ryfylkekaien

Sølyst

K. A. SØMMES VEI

Grasholmsundet

GR

A

STUBBEN

SHOL M BRYGG

Grasholmen

GRASHOLM-

RINGEN

GRASHOLM-

KROKEN

BYBRUA

n

-

V

TE

T

er

s

S

RS

AGENT KIELLANDS

A

NORDBØG.

VA LBERGGATA

NEDRE

ØVRE

SKAGEN

KIRKEGATEN

Torge

HAAKON

VIIʼs GT.

OLAV V’s GATE

OLAV V’s GATE

ECKHOFFS GT.

Rogaland

fylkeskom.

adm.

GATE

m å unngå kjøring i

ne.

t å parkere

HOLMEG.

HOLMEG.

BREIGATA ØSTERVÅG

Kultur

huset

GRASHOLM-

LAUG-

MANNSG.

HAVNERINGEN

S ØREGATA

NYGATA

LAGÅRD

Kjerringholmen

HOSPITALGATA

KONGSGATA

KLUBBGATA

Østervågkaien

St. Petri

kirke

VERKSGATA

STIFTELSESGATA

BERGELANDSGATA

KORTEG.

BRØDREG.

Domkirken

ObstfeldersTinghus

plass

Kongsgård

skole

J ERNBANEVEIEN

BERGELANDBRUA

Rogaland

Teater

Ark.

museum

ERLANDS G.

GATE

GATE

GATE

REKTOR

TEATE RV.

Stavanger

Museum

GATE

MUSÉGATA

STORGATA

SCHIVES GATE

STEENS

LAG. KL.

VÅLANDSGATA

LAGÅRDSVEIEN

BUTLERS G.

SIGURDS G.

ERICHSTRUPS GATE

LYDER SAGENS G.

BIRKELANDS GATE

VÅLANDSGATA

GRENSEG.

VAISENHUSGATA

HETLANDS

Lagård

gravlund

STEINSGATA

LANGGATA

BREI- BAKKEN

KIRKEGÅRDSVEIEN

Brannstasjon

BISPEG.

-

KIRKEBAKKEN

Lagård

gravlund

SVERRES

GATE

VERKSGATA

TÅRNGATA

SAUDAGATA

OPHEIMSGATA

PEDERSGT.

SANDEIDGATA

VIKEDALSGATA

S KIPPERG.

NEDRE DALG.

GATA

PARADI S-

SVING EN

PARADISVEIEN

VERKSALMENNINGEN

TÅRNGT. TÅRNGT.

STORE

AVALDS-

KONG-

Hetlandskirken

Vår Frues

Plass

BERGELANDSTUNNELEN

JÆRGATA

Paradis

JELSAGATA

ST. HANSGATE

SANDSGATA

Ruter for 17. mai-togene

BARNETOGET

RUSSETOGET

FOLKETOGET

TOG TIL BJERGSTED

Strømstein-

Banavigå

NORMANNS GATE

NEDRE

SKOLEG.

JÆRGATA

BRATTEBERGG .

KARLSMINNEGATA

LYSEFJORDGATA

HJELMELANDSGATA

OPHEIMSGATA

HAUKELI- GATA

STORHAUGVEIEN

AVALDS- NESGATA

NIELS ABELS GATE

Linjegods

Godsterminalen

NEDRE SULDALSGATE

BUE-

ABELS-

TRAPPA

CONSUL SIGVAL BERGESENS VEI

FRUE TERRA S

STORHAUG

sundet

VERVEN

NEDRE

SANDSGATA

Domkirkeplassen

Fisketorget

Børevigå

Steinkarkaien

Jorenholmskaien

Fiskepiren

Ferje- og

Bagarbryggå

Hurtigbåtterminal

Bekhuskaien

Badedammen

BADEHUSG.

ARBEIDERG.

BANEGATE

HARALD

HÅRF. G.

ØVRE BANEGATE

PEDERSG

DALG.

Nylund

skole

STØPERIG.

SPILDER- HAUGG.

St Johannes

kirke

HØGSFJORDGT.

NYMANSVEIEN

NEDSTRANDSGATA

STORHAUG ALLÉ

ADMIRAL CRUYS GATE

SE

JELSAGATA

HAUGESUNDSGATA

HAUKELIGATA

MIDTRE SULDALSGT. ØVRE

Valberget

Oljemuseet

W.G.

BOLETTE

TAUGATA

HESBYGATA

JOHANNES GATA

NYLUND

NESGATA

NYLUNDSGATA

LYSEFJORDGATA

ASBJØRN KLOSTERS GATE

CEDERBE R GHS GATE

ENDRE

Politistasjon

Breiavatnet

BANE-

VIGSGT.

DAHLS G.

SULDALSGATE

FIGGJOGATA

BI

Stavanger

NEDSTRANDSGATA

FISTERV.

HESBYGATA

ERFJORDGATA

MICHAEL BERENTSES GT.

SØREN BERNERS V.

ÅRDALSGATA

OBRESTADG.

KONGSGÅRD-

BAKKEN

PRESTE-

G. BK.

17


Foto: Eivind Hauglid

The 17th. of May

A day of national celebration

The 17 th of May is Norway´s National

day. In the history of Norway May 17 th

1814 marks both the country´s

declaration of independence and the

triumph of constitutional government.

As early as the 1820´s people started to

celebrate the 17 th of May, and since

then this day has been established as

Norway´s national day, Norway´s

liberation day, even though the

celebrations have in the course of time

changed their character and form.

The history of the 17 th of May

celebrations in Norway reflects in many

ways the main features of the country´s

history from 1814 until today.

The celebration took the form of an

outer manifestation in support of the

national liberation efforts of 1814 and

the will to defend the Constitution and

national independence. It is significant

that the slogan “Guard the Constitution”

was the running theme of the banners

used in the first 17 th of May procession.

Around 1830 King Carl Johan changed

his policy on Norway. In reality he gave

up the idea of a throughgoing revision

of the Constitution, and his successors

to the throne were to follow the same

policy line. Thus the 17 th of May

celebrations took more and more form

of a national day of celebration.

The defensive watch-attitude which

characterized the first 17 th of May

celebrations was superseded by a

celebration characterized by the feeling

of springlike optimism, by the joy of

having a free constitutional government,

by the people seeking to stress their own

identity. It is a characteristic feature of

the change that, in addition to the

solemn procession of the citizenry, the

children´s procession was introduced,

which, in time, would come to be the

most striking and colourful feature of

the Norwegian 17 th of May celebrations.

20


Bydelene

Auglend skole

Vi starter dagen med flaggheising

kl. 08.00

Korpset marsjerer i nærmiljøet.

Etter barnetoget vil det bli salg av

pølser, hamburgere, brus, kaker og

kaffe på skolen.

Korpset spiller og skolekoret synger.

Leker og premier til barna.

Velkommen!

Austre Åmøy

Kl. 10.00 Flaggheising – korpset spiller

Kl. 10.15 Toget går til Lunde

Kl. 11.00 Velkommen, allsang,

Tale av 7.klasse

KL. 11.30 Salg åpner

Diverse leker og konkurranser

Kl. 13.00 Premieutdeling og fellesleker

Kl. 14.00 Slutt for dage

Buøy skole

Arrangement i skolegården etter

barnetoget ca. kl. 12.00.

Arr: Buøy skoles musikkorps

Foto: Christina Hauge

Byfjord skole

Lokalt 17. mai arrangement på Byfjord

skole etter endt barnetog.

Barnetoget går fra Stavanger sentrum

til Eiganes og gamle Stavanger stadion.

• Åpning

• Tale for dagen v/ elever fra 7. klasse

• Leker for barn og voksne

• Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker

• Loddsalg

Alle er hjertelig velkommen

Arr: 3. og 6. trinn v/ Byfjord skole

Eiganes skole

9.00: Flaggheising

10.00: Barnetoget går fra torget i Stavanger

sentrum til gamle stadion på

Eiganes.

Umiddelbart etter barnetoget ønsker vi

alle velkommen til tradisjonell

17.mai-feiring i skolegården.

Det blir:

• tale for dagen

• korpset spiller

• salg av kaker, is, brus, pølser og kaffe

• lotteri med mange fine premier

• leker og konkurranser som potetløp,

• sekkeløp mm.

Hjertelig velkommen!

Gautesete skole

09:45 Barnetoget stiller opp ved Hinna

Stadion

10:00 Barnetoget starter

12:00 14:00 Arrangement på

Gautesete skole

14:00 Fotballkamp for 7. klasse

(i år spilles den på Gautesete skole)

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til

17. mai feiring på Gautesete skole.

Tale for dagen v/FAU og elevrådet.

Underholdning av elever og Jåtten

skolekorps. Leker og loddsalg; trehjulsykling,

potetløp, sekkeløp, ringspill,

spikerslåing m.m, lykkehjul og lynlodd.

Ta med mynter. Fine premier.

Åpen kafeteria med salg av pølser, vårruller,

is, brus, kaffe og kaker.

VELKOMMEN

Arr: FAU Gautesete

21


Gausel skole

0945 Barnetoget stiller opp ved

Hinna Stadion

1000 Barnetoget starter

1200-1400 17. mai fest på Gausel Skole:

Leker og aktiviteter for barna

Tombola

Underholdning av skolens elever

Tale for dagen ved elever fra

7. trinn

Utdeling av pokal for innsats

i toget

Salg av pølser, is, brus, kaffe og

kaker

Ta med småpenger!

Parkering på grusbanen ved FGI-huset

Velkommen til feiring på Gausel skole!

Godeset skole

0945 Barnetoget stiller opp ved

Hinna Stadion

1000 Barnetorget starter

1200 17.mai fest på Godeset skole

Velkommen av FAU

Tale for dagen ved elever 7.klasse

Sang og musikk ved

skolens elever

Premiering av innsats i toget

Lotteri med fine gevinster

Leker og aktiviteter

Salg av kaker, pølser, is og brus

Husk småpenger

1400 Fotballkamp mellom Godeset

og Gautesete ved Gautesetehallen

Hundvåg skole

Etter toget blir det 17. mai fest på

Hundvåg skole med tale av elevrådsformann,

musikkinnslag av korpset, underholdning

på scene, leker, samt salg av

kaffe, brus, is og mat.

Jåtten skole

Velkommen til 17.mai arrangement

07:00 Musikk i bydelen ved Jåtten skolekorps

08:00 Flaggheising i skolegården

09:45 Oppstilling på

Hinna kunstgressbanen

10:00 Barnetoget starter

Ca 11:00 (eller når toget er ferdig)

Feiring av 17.mai i skolegården

Tale for dagen ved 7. klasse elever fra

Jåtten skole

Jåtten skolekorps spiller

Leker for barn i alle aldre

Salg av is, brus, kaker og kaffe

Lotteri

Ca.12:30 Slutt

Alle er hjertelig velkommne

Foto: Christina Hauge

Hundvåg og Skeie skole

Kl. 08.00: Flaggheising på Skeie skole

Kl. 09.30: Oppstilling ved rundkjøringen

på Skeie

Kl. 10.00: Toget går fra Skeie til Krossen

og videre til Austbøgeilen, Øyane sykehjem

og Hundvåg skole

Deretter fortsetter Lunde og Skeie skole

turen tilbake til sine respektive skoler.

22


Kampen skole

Arrangementet åpner når barnetoget

er ferdig.

• Salg av pølser, is, brus, hjemmelagede

kaker og kaffe

• Katta i sekken og leker for barna

• Åpning ved FAU leder og rektor

• Kampen skolekorps spiller

• Kampen skolekor synger

• Tale for dagen v/ elev fra elevrådet.

Arrangementet pleier å være ferdig

ca. kl. 14.00

Kvernevik skole

07.00 God morgen ! Hurra for 17. Mai !

KVERNEVIK SKOLEKORPS vekker

bydelen

08.00 FLAGGHEISING OG BEKRANSNING

AV ALEXANDER KIELLAND-

MONUMENTET

08.00 FLAGGHEISING VED

KVERNEVIK SKOLE

v/ Madla bydelsutvalg.

Kvernevik skolekorps

08.30 Brannbilen ankommer og stiller

først i toget

Oppstilling til barnetoget i Heiloveien

09.00 AVMARSJ FOR ÅRETS TOG :

Kvernevik skole, Heiloveien,

Traneveien, Svaneveien,

Terneveien,

Traneveien, Heiloveien.

Toget oppløses på skolen.

09.45 Tilbake på kvernevik SKOLE

VELKOMSTHILSEN v/ 17.mai- komiteen

TALE FOR DAGEN v/ 10 klasse elev fra

Smiodden skole.

Vi synger “JA VI ELSKER dette landet”

1. og siste vers.

Kvernevik skolekorps og Kvernevik

Janitsjar av 2010 spiller.

1015 Kioskene åpner v/skolen og oppe

på Sunde IL klubbhus

Aktiviteter for de minste v/ idrettshallen

Underholdning på scenen

Innslag av elever fra

Kvernevik / Smiodden skole

Deltakere fra talentiaden

Senex

Foto: Ragnhild Frafjord

1100 iDRETTSLEKENE 17.MAI 2013 på

kunstgraset

kl. 1100 STAFETT

kl. 1130 TAUTREKKING

kl. 1200 PREMIEUTDELING på scenen

VELKOMMEN TIL FEIRING PÅ

KVERNEVIK SKOLE !

HUSK: Ta med småpenger til is, brus,

kaffi, kaker og lodder.

NB !!! Bor du ved ruten ?

Pass på at alle bilene er fjernet.

Ps. Ta gjerne med en stol eller to da det

ofte er for lite.

Kvaleberg skole

07.30 Kvaleberg skolekorps spiller i

gatene

09.00 Flaggheising i skolegården

09.15 Elevene møter opp på

Linjegodsterminalen og stiller

oppklassevis.

Vi marsjerer inn til sentrum for å gå i

barnetoget.

Etter barnetoget blir det arrangement i

skolegården med leker for store og små.

Salg av pølser, is, brus, kaker og kaffe.

Tale for dagen og musikk ved skolkorpset

Arrangementet vil vare til ca. kl. 13.30

23


Lunde skole

Etter toget går vi direkte til Lunde skole.

Åttende klasse har ansvaret for 17. mai,

og ønsker alle velkommen til en

hyggelig feiring på skolen vår. Her blir

det salg av pølser, brus, is, kaker og

kaffe. Det blir også underholdning,

ulike aktiviteter og loddsalg.

Madla

0700 Musikk i kretsene. Kransenedleggelse

Hetland gravlund

0730 Kransenedleggelse ved

Mosvannet

0800 Flaggheising ved skolene

0815 Kransenedleggelse ved

Revheim Kirke

0900 Barne- og folketoget stiller opp

på Madlamark skole

0915 Avmarsj for barne- og

folketoget til KNM

Harald Haarfagre

1030 17. mai feiring i i leiren

Åpning ved leder 17. mai komite 2013,

Kate Elin Norland

Sjef KNM Harald Haarfagre,

Kommandørkaptein

Per Jan Skjegstad ønsker

velkommen til leiren

Tale for dagen ved elevrådsleder Hedda

Storhaug, 10 B, Gosen skole

Annonsering av togets vinnerklasse

Korpsene spiller 3 vers av Nasjonalsangen.

Dirigent Martin Kinn,

Madlamark skolekorps

1100 Kulturinnslag ved det franske

korpset Le Bagad de Lann

Bihouè

1115 Idrettsaktiviteter, konkurranser,

barneleker, stafett og tautrekk

1130 Gudstjeneste i Kapellet på KNM

Harald Haarfagre ved

Kapteinløytnant John

Trygve Meyer

1230 Arrangementet avsluttes

Foto: Ragnhild Frafjord

24


Nylund skole

Etter barnetoget og frem til kl. 14.00

blir det arrangement på Nylund skole.

Roaldsøy skole

Velkommen til 17. mai feiring på

Roaldsøy skole.

08;00 Flaggheising

08:15 Marsjering på Øyane

10:00 Barnetog

Korpset marsjerer fra Bjørnøy til skolen

etter barnetoget.

Arrangementet i skolegården starter så

snart alle er tilbake.

Tale for dagen ved elever i 7. klasse.

Salg av kaker og kaffe.

Pølser og brus.

Kjekke leker for barna.

Utlodning.

”Di voksne af Roaldsøy” Spiller.

16:00 Folketoget

Sandalsloen

Vi starter dagen med flaggheising og

revelje kl. 07.00

Foto: Ragnhild Frafjord

Kl. 12.30 går vi med eget tog rundt i

området.

Videre blir det salg av pølser, brus,

kaker, kaffe og is.

Det arrangeres leker for barna og

avholdes konkurranser.

Stokka/Sandal

17. mai arrangement ved Stokka kirke

I etterkant av barnetoget er det tradisjonen

tro leker, salg av kaffe, kaker og

is, samt opptreden av barnekoret ved

Stokka kirke. Arrangementet starter

kl 11:15 og varer til kl 13:30.

Storhaug skole

Storhaug skole arrangerer tradisjonelt

bydelsarrangement i skolegården.

Kafeen åpner straks barnetoget er avsluttet.

Kafeen i skolegården serverer

pølser, pommes frites, kaker, is, kaffe og

brus. I ballbingen blir det leker med lykkehjul,

sekkeløp og potetløp på

tradisjonelt vis. Blir været dårlig, har vi

kafe i gymsalen.

Korpset holder konsert og 7. klasse

holder 17. maitaler.

VELKOMMEN.

25


Sunde skole

07.00 Sunde Skolekorps spiller i

gatene.

08.00 Flaggheising på Sunde skole

v/korpset.

11.30 Sunde skolekorps spiller på

Sunde sykehjem.

Velkommen til arrangement på Sunde

skole etter skoletoget. Leker i skolegården,

salg av is, brus, pølser, kaker

og kaffe.

12.00 Åpning v/FAU leder

Jannike Byberg

12.05 Tale for dagen ved Amalie

Heimark og Eirin Jørpeland

12.15 Sunde skolekorps minikonsert.

12.30 Leker for barna.

Ca kl 1400 Avslutning

Teinå skole

Arrangementet starter kl 1130 siden

barnetoget starter 1000.

-Det blir tale for dagen

-Vardenes skolekorps spiller

-Mange kjekke leker for barna

-Salg av kaffe, kaker, pølser ,is og brus

Arrangementet varer til 1400.

Tjensvoll skole/Mosvangen

Vi inviterer til 17. mai feiring i skolegården

på Tjensvoll skole etter barnetoget.

Program for dagen:

08.00 Flaggheising på Tjensvoll skole

08.00 Korpset spiller i bydelen

10.00 Barnetog i henhold til 17. maiprogrammet

for Stavanger

11.30 Folkefest i skolegården på

Tjensvoll skole

• Åpning

• Tale for dagen ved representant

fra elevrådet ved Tjensvoll skole

• Hilsen fra barne- og

ungdomsprest Sven Skjold

• Nasjonalsangen

• Barnetog m/korps på området

• Leker og konkurranser med

premier til alle ved FAU,

Tjensvoll skole

• Salg av brus, pølser, kaker, kaffe

og is ved Tjensvoll skolekorps

Arr.: Tjensvoll skolekorps, FAU, foreldre

3. trinn.

Foto: Eivind Hauglid

26


Vassøy

08.00 Korpset spiller

(først sør, deretter nord)

10.00 17. mai tog fra skolen

(først sør, deretter nord)

11.00 Tale for dagen

Allsang, tradisjonelle

17. mai sanger

11.30 Salg, lykkehjul og

aktiviteter åpner

13.00 Underholdning. Korpset spiller,

«Til alle fra oss i 6. klasse»

Diverse underholdningsbidrag.

(lykkehjulet holder stengt under

underholdningen)

14.30 Premieutdeling

(skyting, fotball, loddbøker)

Vassøyprisen

15.00 Program slutt for dagen

Vardenes skole

Ca. kl. 11.45 Folketog til Vardenes skole

Ca .kl. 12:00 Arrangement ved

Vardenes skole :

Velkomsthilsen og tale for dagen, ved

egen taler og ved elever fra 6. trinnet.

Underholdning ved elever fra 6. trinnet

Vardenes skolekorps spiller

Salg av mat & drikke

Leker for barna

Vaulen

07.00 Musikk i gatene ved

Vaulen skolekorps

08.00 Flaggheising i skolegården på

Vaulen skole

10.00 Avmarsj for barnetoget fra

Jåtten skole

11.30 Folkefest på Vaulen badeplass.

Korpset spiller, det blir taler, leker og

aktiviteter samt underholdning

fra scenen.

Salg av pølser og brus

13.30 avslutter vi.

Våland skole

Det blir tradisjonell 17. feiring på

Våland skole etter barnetoget med salg

av pølser, kaker og brus ved

skolekorpset, samt taler og leker etter

følgende program:

Velkommen v/FAU-leder (ca kl.11.30)

• 17.mai tale

• Leker i skolegården

• Marsjering med korpset

Arrangør: FAU, Våland Skolekorps og

foreldre på 1. og 6. trinn

Foto: Eivind Hauglid

27


Se Norges blomsterdal

Foto: Eivind Hauglid

Se Norges blomsterdal! Farvel, du kvalme fangekrok;

den ville graneskog er nå så deilig sval!

Tra-la-la-la! Ja, lystelig det er i Nord blant fjell og li og fjord,

blant fjell og li og fjord.

Hør fjellets stolte foss! Nyss brøt den vintrens bånd og tvang;

nå går den fritt sin gang og brummer bass til oss.

Brum, Brum! Ja, lystelig det er i Nord

:/: Blant fjell og li og fjord. :/:

Så blå som himlens hvelv fra hyttens dør så skjelmsk på klem,

to øyne titter frem Og ler som Frøya selv.

Ha, ha! Ja, friske, fagre jenter bor

:/: Blant fjell og li og fjord. :/:

Og får vi enn en skur – litt regn gjør bondens åker godt!

vi skydde aldri vått, Det er mot vår natur.

Heihopp! Haha! Ja lystelig det er i Nord

:/: Blant fjell og li og fjord. :/:

Når hjem til dont og by vi vende må fra landets lyst,

med “glemmegei” ved bryst, Vi synger høyt mot sky!

Trala! Ja, lenge blomstre gamle Nord

:/: Med fjell og li og fjord! :/:

A. Aabel

28


Fedrelandssalmen

Gud signe vårt dyre fedreland

og lat det som hagen bløma!

Lat lysa din fred frå fjell til strand

og vetter for vårsol røma!

Lat folket som brøder saman bu,

som kristne det kan seg søma!

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,

me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land

kan vaktmann oss ikkje tryggja.

Så vakta oss, Gud, så me kan bu

i heimen med fred og hyggja!

No er det i Noreg atter dag

med vårsol og song i skogen.

Um sædet enn gror på ymist lag,

det brydder då etter plogen.

Så signe då Gud det gode såd,

til groren ein gong er mogen!

E. Blix

«Den kronede nasjonalsang»

Sønner av Norge, det eldgamle rike,

sjunger til harpens den festlige klang!

Mandig og høytidsfullt tonen la stige:

Fedrenelandet innvies vår sang.

Fedreneminner herlig opprinner,

hver gang vi nevner vår fedrene stavn.

Svulmende hjerter og glødende kinner

hyller det elskte, det hellige navn!

Oldtid, du svant, men din hellige flamme

blusser i nordmannens hjerte ennu,

enn er av ætt og av kraft han den

samme,

enn står til frihet og ære hans hu.

Og når han kveder Norriges heder,

svulmer hans hjerte av stolthet og lyst.

Ham er selv Sydens, de yndigste steder

intet mot Norriges snedekte kyst.

Bjerregaard

Fagert er landet

Fagert er landet du oss gav,

Herre, vår Gud og vår Fader!

Fagert det stig av blåe hav,

soli ho sprett og ho glader,

signar vårt land i nord og sud,

såleis di åsyn lyser, Gud,

over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord

skjelvande blomen på bøen,

stend utan livd i vind frå nord

tett inn med kanten av snøen.

Herre, du ser med miskunn ned,

folket vårt gjev du livd og fred,

er oss så kjærleg ein fader.

Her ned i grunnen sveitten rann

trufast åt fedrane våre,

her dei sin heim og hugnad fann,

dogga med smil og med tåre.

her hev det flødt ei såkornflod

varm av vårt beste hjarteblod,

her hev me grorbotn å veksa!

Signa då, Gud, vårt folk og land,

Signa vårt strev og vår møda,

signa kvar ærleg arbeidshand,

signa vår åker med grøda!

Gud, utan deg den vesle urt

veiknar og visnar, bleiknar burt,

ver du oss ljoset og livet!

17. mai

Anders Hovden

Vi ere en nasjon vi med,

vi små en alen lange.

Et fedreland vi frydes ved,

og vi, vi ere mange.

Vårt hjerte vet, vårt øye ser

hvor godt og vakkert Norge er.

Vår tunge kan en sang blant fler’

av Norges æres-sange.

Wergeland

29


Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell

en vinterdag, en sommerkveld,

ved fjord og fossevell,

fra eng og mo med furutrær

fra havets bryn med fiskevær

og til de hvite skjær,

møter du landet i trefarvet drakt

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien

rammer stripen av blåklokker inn

mot den rødmalte stuen ved veien,

det er flagget som vaier i vind.

Ja, så hvit som det hvite er sneen,

og det røde har kveldsolen fått,

og det blå ga sin farve til breen,

det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund

på benken i Studenterlund’

der sitter han og hun,

to unge nyutsprungne russ,

to ganske nylig tente bluss

i tyve grader pluss.

Hun er som en gryende forsommerdag

som farves av gjenskinnet fra det norske flagg.

Ja, så hvit som det hvite er kjolen

og så rødt som det rø’ hennes kinn,

hennes øyne er blå som fiolen,

hun er flagget som vaier i vind.

Han har freidig og hvitlugget panne

og en lue i rødt har han fått.

Med en lyseblå tiltro til landet

står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

Vårsalme

No livnar det i lundar,

no lauvast det i li,

den heile skapning stundar

no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder

når våren kjem her nord,

og atter som eit under

nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle

som høgt på berg ein stad,

med sumar utan kulde

og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,

med lengting, liv og song,

du spår at Gud oss lagar

ein betre vår ein gong.

Då me med vigsla tunge,

med kjærleik heil og klår

alt utan brest og sprunge

skal lova Herren vår.

Elias Blix

De kjempet både hun og han!

Nå lyser seierens baunebrann

utover Norges land.

Mot himlen stiger flagg ved flagg

som tusen gledesbål i dag

for alle vunne slag.

Det knitrer som før over hytte og slott

et flammende merke i rødt og hvitt og blått.

Som et regnbuens tegn under skyen

skal det evig i fremtiden stå.

Se, det glitrer igjen over byen

i det røde og hvite og blå!

La det runge fra gaten og torget

over landet som nordmenn har fått:

Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!

Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått.

30

Finn Bø


Nordmannen

Mellom bakkar og berg ut med havet

heve nordmannen fenge sin heim,

der han sjølv heve tuftene grave

og sett sjølv sine hus uppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender,

der var ingen som der hadde bygt,

“Lat oss rydja og byggja oss grender,

og så eiga me rudningen trygt”.

Kringum dalen sto fjelli som grindar,

men um bergi var grasgrøne band,

der han gjekk mellom heiar og tindar,

og der såg han så vidt yver land.

Han såg ut på det bårute havet,

der var ruskut og leggja utpå,

men der leikade fisk nedi kavet,

og den leiken, den ville han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte:

“Gjev eg var i eit varmare land!”

Men når vårsol i bakkane blenkte

fekk han hug til si heimlege strand.

Alle fugler

Alle fugler små de er kommet nå tilbake!

Gjøk og sisik, trost og stær synger alle dage!

Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny.

Frost og snø de måtte fly. Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå titter opp av uren,

nikker nå så blidt de små etter vinterluren.

Skog og mark i grønne skrud kler seg nå

på Herrens bud.

Knopper små de springer ut. Her er sol

og glede!

Lille søster, lille bror, kom så skal vi danse!

Plukke blomster så til mor, mange

mange kranse!

Synge, tralle dagen lang! Kråkestup og

bukkesprang!

Takk, o Gud, som enn en gang gav oss

sol og glede!

J. Nicolaisen

Og når liane grønkar som hagar,

når det laver av blomar på strå,

og når netter er ljose som dagar,

kan han ingen stad venare sjå.

Ivar Aasen

31


Program for dagen

Gunnarshaug Trykkeri

07.00 Kransenedlegging ved Bethaniastiftelsen, Museumsparken,

Hetland og på Eiganes gravlund

Musikk i bydelene

07.30 Kransenedlegging på Lagård gravlund og ved

Frihetsmonumentet i Mosvannsparken

Musikk i bydelene

08.00 Flaggheising i kleivatrappene ved speiderne

10.00 Barnetoget, avmarsj fra torget

11.15 Arrangement i vestibylen på Stavanger Universitetssykehus

11.30 Festgudstjeneste i Domkirken

11.30 Tante Emmas hus, Kongsgaten 43 (tidl. Eldres hus)

12.00 Salutt fra Ulsnes

12.30 Tog fra domkirkeplassen til Bjergsted

13.00 17. mai fest i Bjergsted

13.15 Russetoget går fra krysset Holbergsgate - Eiganesveien –

Domkirkeplassen

14.00 Stavanger Storband spiller på Torget

16.00 Folketoget avmasjerer

18.00 Fallskjemhopping i Vågen

18.00 Frelsesarmeen, Kongsgaten 50

19.00 Konsert i domkirken

19.30 Bondeungdomslaget, familiefest i Siddisstova

Send inn fargebilder, helst digitalt, fra årets 17. mai feiring til

17. mai komiteen

v/ Bente Grønnum

Postboks 8001

4068 Stavanger

e-post: bente.gronnum@stavanger.kommune.no

Bildene som trykkes i heftet blir premiert!

More magazines by this user
Similar magazines