Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

Anne-Grethe Thesen Godal

ny redaksjonssekretær

Inger Lied slutter som

redaksjonssekretær

Anne-Grethe ble ansatt i Stavanger kommune

i 1975 og arbeidet da som sosialkurator

på sosialkontoret. På grunn av

mannens arbeid hadde hun et års utenlandsopphold

i India. Kom tilbake der

fra og begynte som innvandrerkonsulent

og leder for kommunens innvandrerkontor

og flyktningemottak. Fra 1982 fikk

hun igjen et utenlandsopphold. Denne

gang i London for så å vende tilbake

til Stavanger kommune som konsulent i

plan- og utredningsseksjonen. Seinere var

hun helse- og sosialsjef i flere bydeler i

Stavanger.

Nå er hun rådgiver i kommunalavdeling

oppvekst og levekår.

Vi gleder oss til samarbeidet og ønsker

henne hjertelig velkommen som medarbeider

i Mortepumpen.

Inger Lied blir fra nyttår pensjonist og

takker i den forbindelse av som redaksjonssekretær

i Mortepumpen. Hun kom

med i redaksjonen fra desembernummeret

1990 og i 20 år har vi hatt gleden av å ha

henne som medarbeider. Hennes arbeid

har betydd mye for oss i redaksjonen, for

hun har holdt orden på mangt og mye.

For de som har henvendt seg pr. telefon,

er det Inger som har vært Mortepumpens

«stemme» utad, foruten å holde styr

på adresselister, ekspedering, økonomi,

annonser osv.

Inger Lied kom fra Bergen og ble ansatt

i Stavanger kommune i 1980. Hun har

arbeidet på den merkantile sektor, for

det meste innen helse- og sosialtjenesten.

Etter at sosialkontorene og Arbeidskontoret

ble slått sammen, har hun arbeidet som

konsulent innen NAV systemet.

Mortepumpens redaksjon ønsker henne

lykke til som pensjonist, en tid som blant

annet skal brukes til barnebarn og hytte

på Sørlandet.

46

More magazines by this user
Similar magazines