Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

SeniorForbundet

Hvem er de?

Seniorforbundet har vært meget aktiv i

Mortepumpen med artikler, kurs og annen

nyttig informasjon for leserne.

Redaksjonen har fått flere henvendelser fra

lesere som lurer på hva dette forbundet står

for. Vi har via Internett fått vite at Seniorforbundet

er en utbryter fra Seniorsaken.

Som i mange andre organisasjoner ble det

uenighet blant medlemmer i Seniorsaken.

Dette førte til at i Rogaland dannet de sin

egen konkurrerende organisasjon som nå

heter Seniorforbundet.

Helge Carlsen og Alf Sivertsen som fronter

organisasjonen her i Rogaland, forteller at

Seniorforbundet samarbeider med Norsk

Pensjonistforbund og Fagforbundet. De

ønsker helt klart å være en konkurrent og

et alternativ til Seniorsaken. Det viktigste

for oss er å jobbe med en verdig behandling

og pleie av syke og eldre. Deretter er det

viktig å hindre at det oppstår et klasseskille

mell om unge og eldre. Konkret er opplæring

av eldre på Internett noe vi satser ressurser

på, sier Carlsen. Det nye Seniorforbundet er

registrert i Brønnøysund-registeret og har

allerede i overkant av 5000 medlemmer.

Helge Carlsen og Alf Sivertsen skisserer

videre Seniorforbundets satsningsområder:

I vår brosjyre vil du finne vår kjernesak:

Verdig behandling og omsorg for de

svakeste eldre.

Seniorforbundet sine kampsaker:

1. Krever nasjonal minstestandard på

kvalitet og kapasitet i alle ledd av pleieog

omsorgstjenestene.

2. Lovfestet rett til sykehjemsplass når

du trenger det.

Helge Carlsen.

3. Sikre rettferdige pensjonsordning

for alle, spesielt for kvinner.

For tiden arbeider vi med:

Gamle Stavanger sykehus – Tilbake til

folket

Bygging av nytt sentralsykehus for

Rogaland

Etablere et utdannings- og forskningsfond

for eldres helseproblemer

Egne helsetjenester for eldre

Arbeide for å føre seniorene inn i dataog

internettverden.

Belyse kvinners arbeidsforhold innen helseog

omsorg og den store bruken av deltidsansatte

som også forvirrer brukerne.

Få flere kvinner med i styrer og utvalg som

behandler eldres rettigheter fordi det finnes

mer kvinner i den eldste aldersgruppen.

Fordelspakker med bedre forsikringer og

bedre vilkår på banktjenester.

Pensjonsrådgivning fra 50+ fra våre erfarne

ressurspersoner som har lang erfaring fra

forsikring.

Vår bakgrunn:

15 års erfaring fra ledelse av Huseiernes

Landsforbund.

Erfaring fra annet organisasjonsarbeid

innenfor idrett.

Erfaring fra begravelsesbyrå.

Erfaring fra forsikrings- og pensjonsrådgivning.

Vi bygger vår grunnverdier på avdøde

fylkeslege Egil Willumsen sine visjoner og

erfaringer fra et langt liv i lege- og helsetjenesten.

Vi støtter:

Kirkens Bymisjon sin virksomhet.

57

More magazines by this user
Similar magazines