Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Mortepumpen nr 4, 2010 - Stavanger kommune

SeniorForbundet

På tide med nytenkning innenfor eldreomsorgen?

Av: Helge Carlsen og Alf Sivertsen

I den senere tid har det pågått en diskusjon

om sykehjemsplasser og om hvilken kapasitet

som finnes og hvilket behov der er.

Svarene er sprikende. Fra den forskjellige

kommune uttales det at det er tilstrekkelig

med sykehjemsplasser. Fra aviser og tv får

vi et helt annet bilde og ikke minst fra pårørende

til pleietrengende eldre. Hvorfor er det

så stort sprik mellom det som hevdes fra de

forskjellige partene?

I fra kommunalt hold påstås det at ved

bruk av hjemmehjelp og pleie i hjemmet

er det tilstrekkelig kapasitet. Mange eldre

bor alene og har kun kontakt med de kommunale

hjelperne i korte øyeblikk gjennom

døgnet. Disse jobber etter rundetider og skal

nå så mange i løpet av ei vakt. Når man ikke

klarer seg i eget hjem selv med hjemmesykepleier

og hjemmehjelp på grunn av større

behov for omsorg vil man normalt etter en

viss ventetid komme inn i institusjon. Det

er da vanlig at dårlig fungerende eldre får

langtidsplasser på sykehjem gjerne etter en

periode med korttidsopphold.

Fra sykehushold blir det ropt høyt om at

en del ferdigbehandlete pasienter ikke er i

stand til å klare seg på egenhånd, selv ikke

med hjemmesykepleier og hjemmehjelp. Fra

kommunalt hold blir det uttalt at det er bare

å sende dem hjem.

Dette må jo bety at hvis sykehuset har rett

må det utbygges mere rehabiliteringplasser.

Med en stadig større andel av eldre i befolkningen

bør dette arbeidet intensiveres for å

få ned unødige opptak av sykesenger i sykehusene.

Det vil kreves en holdningsendring

i det norske samfunnet, hvor vi aksepterer at

aldring og sårbarhet, sykdom og avhengighet

av andre er en del av livet.

Det snakkes nå om økt sykehjemsutbygging.

Det skal gis lån og støtte til kommunene

fra staten slik at disse kan realisere dette.

Kommunene må allikevel bære en stor del

av utgiftene med dette. Problemet er bare at

kommunene har påtatt seg store oppgaver

på andre samfunnsområdet med langsiktige

forpliktelser og som vanlig blir de eldre nedprioritert

når pengemangelen er der.

Dette vil tvinge frem andre løsninger fordi

det offentlige ikke makter å drive en verdig

eldreomsorg. Vi i Seniorforbundet ser for

oss mange nye løsninger på dette problemet

innen eldreområdet.

Månedens tips fra seniorforbundet:

Små grå: Redd for å bli glemsk? Ta deg en liten spasertur hver dag. Det er rådet amerikanske

nevrologer kommer med etter å ha overvåket 300 frivillige forsøkspersoner over

13 år, skriver the Guardian. Gåturer reduserer risikoen for hukommelsestap og Alzheimer

til dels betydelig og anbefalt dagsdoser er to kilometer, eller til sammen 14,5 kilometer

pr uke. – Lengre turer enn dette ga ikke utslag i undersøkelsen.

62

More magazines by this user
Similar magazines