Resultatene finner du her (pdf - 382 mb) - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Resultatene finner du her (pdf - 382 mb) - Stavanger kommune

Medarbeiderundersøkelsen

november 2012

hovedresultater


Gode resultater

Oppslutningen er på 74 prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er

en arbeidsplass med godt samarbeid, engasjerte og motiverte medarbeidere. De fleste ansatte

opplever en arbeidshverdag med meningsfylte arbeidsoppgaver i et likeverdig arbeidsmiljø.

Det er svært gledelig med en så høy oppslutning og gode resultater. Medarbeidernes tilbakemeldinger

gir viktige bidrag til den løpende utviklingen av kommunen som arbeidsplass og tjenesteyter.

Inger Østensjø

rådmann

Hovedtrekk 2012

• Svarprosent i 2012 ble 74 % mot 75 % i 2010 for

Stavanger kommune uten kommunale foretak.

• Undersøkelsen ble i 2012 besvart fullelektronisk.

• Signifikant ned på «Samarbeid» og «Oppfølging av

undersøkelsen». Skoler går opp på «Samarbeid».

• Trivsel på jobb og med oppgavene og stolthet har

mest å si for medarbeidernes helhetlige vurdering.

• Det var mest spredning i svarene på indikatoren

«Nærmeste leder», «Arbeidsomfang» og «Lønn».

• Mangfold er fordypningstema i undersøkelsen og

ledersamtalen. «Likeverdig arbeidskultur» en

indikator på mangfold. Indikatoren har en score på

81 poeng som i 2010. Høy score på «Samarbeid» gir

generelt også høy score på «Likeverdig

arbeidskultur».

Undersøkelsen skal gi innspill til

• dialog og videre utvikling av den enkelte arb.plass.

• ledersamtalen og ledelsesutvikling.

• utvikling av kommunen som arbeidsgiver.

Poengskala, målkrav og resultater

Skalaen går fra 0 – 100 poeng og angir følgende:

• Rød verdi: 0 - 55,9: iverksett tiltak raskt

• Gul verdi: 56 – 77,9: vurder forbedringer

• Grønn verdi: 78 – 100: måloppnåelse og vedlikehold

I det videre presenteres hovedresultater for

kommunen med tjeneste- og virksomhetsområder:

Resultater Stavanger kommune *

0 20 40 60 80 100

Svarprosent

Svarprosent 2009 2010 2012

Stavanger kommune * 70 75 74

Oppvekst og levekår 74 73 72

Skoler 82 78 74

Barnehager 80 81 79

Virksomheter barn og unge 76 75 75

Bydekkende tjenester oppvekst 67 68 73

Bydekkende tjenester levekår 78 77 87

Sykehjem 59 61 68

Hjemmebaserte tjenester 59 59 57

Helse og sosialkontor 82 84 65

Oppvekst og levekår stab 82 88 87

Bymiljø og utbygging 81 86 83

Kultur og byutvikling 83 84 79

Økonomi 94 92 91

Personal og organisasjon 90 86 92

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

59

60

59

77

76

76

75

75

75

71

71

71

71

70

70

79

79

78

80

81

81

81

81

81

74

74

75

85

84

84

83

83

82

78

78

78

88

88

88

87

86

86

* Kommunale foretak, private ideelle syke- og aldershjem og

lærlinger er ikke inkludert i tallene.

2009 2010 2012


Oppvekst og levekår

0 20 40 60 80 100

Skole

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

59

59

59

77

76

77

75

75

75

71

72

71

71

70

71

79

79

78

81

81

81

81

81

81

74

73

74

85

84

84

83

83

82

78

77

78

88

88

88

87

86

87

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

52

51

53

75

74

76

72

71

73

69

68

69

72

67

69

80

78

79

79

78

81

80

79

80

68

66

71

83

82

83

81

81

81

77

76

78

86

86

87

87

85

87

2009 2010 2012

2009 2010 2012

Bydekkende tjenester oppvekst *

0 20 40 60 80 100

Barnehage

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

73

70

76

82

79

82

83

81

81

84

82

87

88

91

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

62

61

57

81

80

79

83

84

82

78

79

76

79

79

78

82

82

79

85

85

84

86

86

84

79

79

75

88

88

87

90

91

89

79

78

78

91

91

90

91

90

89

2012

* Ikke sammenlikning med 2009 og 2010 pga vesentlig endret innhold.

2009 2010 2012


Virksomheter barn og unge

0 20 40 60 80 100

Bydekkende tjenester levekår *

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

2009 2010 2012

77

78

75

79

77

73

75

75

72

70

71

67

81

81

76

86

86

83

85

83

80

79

77

76

59

59

60

87

86

83

83

82

79

81

82

80

89

89

88

90

89

86

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

2012

* Ikke sammenlikning med 2009 og 2010 pga vesentlig endret innhold.

74

78

77

75

81

81

84

83

81

86

84

83

90

89

Sykehjem

Hjemmebaserte tjenester *

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

2009 2010 2012

73

72

75

72

69

75

68

67

71

65

65

70

76

76

76

75

77

78

79

79

80

75

75

76

60

60

59

83

83

83

83

82

82

75

74

76

86

86

86

84

83

83

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

74

74

72

70

73

70

67

67

65

64

65

60

77

77

73

78

79

77

78

78

74

75

74

72

63

64

61

84

83

80

80

79

76

75

76

74

87

88

86

84

84

81

2009 2010 2012

* Inkl. Stavanger hjemmehjelp i 2012


Helse- og sosialkontor

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

74

73

75

71

72

68

66

66

70

67

64

72

80

79

79

85

84

83

79

78

79

74

70

73

Arbeidsomfang

52

56

52

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

82

83

82

76

76

76

79

78

81

85

86

86

82

81

83

2009 2010 2012

Oppvekst og levekår stab

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

77

76

75

67

70

71

64

67

68

66

69

67

76

80

77

71

76

79

77

77

79

81

78

75

55

56

63

82

81

81

77

79

78

81

81

82

86

86

87

85

83

86

2009 2010 2012

Bymiljø og utbygging

0 20 40 60 80 100

Kultur og byutvikling

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

77

81

78

76

80

77

72

75

72

72

76

71

80

81

80

77

80

79

81

83

82

79

83

80

62

68

64

83

86

84

81

82

82

83

85

85

88

89

88

86

87

84

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

79

79

77

80

81

78

68

72

66

69

65

61

81

82

78

80

80

78

82

82

80

77

79

76

65

63

66

86

85

82

76

77

75

85

85

85

90

86

86

87

85

82

2009 2010 2012

2009 2010 2012


Økonomi

0 20 40 60 80 100

Personal og organisasjon

0 20 40 60 80 100

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

75

73

73

75

71

72

69

67

66

71

66

66

78

76

72

78

78

73

79

78

76

73

71

72

59

59

62

82

82

79

77

77

74

82

83

81

86

88

88

82

83

79

Helhetlig vurdering

Nærmeste leder

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Samarbeid

Likeverdig arbeidskultur

Organisering av arbeidet

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsomfang

Trivsel og motivasjon

Service og kvalitet

Arbeidsvilkår

Engasjement

Stolthet

75

77

70

73

74

69

65

66

64

64

65

60

73

77

69

74

77

72

75

75

72

74

72

71

68

62

62

81

80

75

79

78

77

83

84

79

86

87

86

83

85

79

2009 2010 2012

2009 2010 2012

Resultater:

Medarbeidersamtalen

Oppfølging av undersøkelse

Vurdering av lønn

0 50 100

0 50 100

0 50 100

Stavanger samlet

Stavanger 72

72 samlet

Stavanger 74

71 samlet

62

61

Oppvekst og levekår

Oppvekst 73

72 og levekår

Oppvekst 74

71 og levekår

63

62

Skole

68

66

Skole

70

69

Skole

66

66

Bydekkende oppvekst

Bydekkende 76

76 oppvekst

Bydekkende 74

73 oppvekst

72

76

Barnehager

Barnehager 82

81

Barnehager 85

82

63

59

Virksomheter barn og unge

Virksomheter barn 70

67 og unge

Virksomheter barn 70

62 og unge

47

49

Bydekkende levekår

Bydekkende 77

80 levekår

Bydekkende 76

77 levekår

56

61

Sykehjem

71

79 Sykehjem

71

71 Sykehjem

68

63

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte 68

67 tjenester

Hjemmebaserte 67

60 tjenester

65

61

Helse- og sosialkontor

Helse- og 63

63 sosialkontor

Helse- og 67

67 sosialkontor

46

52

Oppvekst og levekår stab

Oppvekst og 69

70 levekår stab

Oppvekst og 67

63 levekår stab

53

57

Bymiljø og utbygging

Bymiljø og 73

72 utbygging

Bymiljø og 73

66 utbygging

55

47

Kultur og byutvikling

Kultur og 69

66 byutvikling

Kultur og 70

68 byutvikling

60

55

Økonomi

67

71 Økonomi

73

64 Økonomi

46

50

Personal og organisasjon

Personal og 70

68 organisasjon

Personal og organisasjon

72

66

57

51

2010 2012

2010 2012

2010 2012


Gjennomsnittsverdi for enkeltspørsmål

Utvikling fra 2010 til 2012 Stavanger kommune *

Indikator Spørsmål 2010 2012

Helhetlig vurdering Samlet sett, hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? 76 76

Nærmeste leder Min nærmeste leder har nødvendig faglig kompetanse for stillingen 81 81

Min nærmeste leder har nødvendige lederegenskaper 75 75

Jeg vet hvilke krav og forventninger min nærmeste leder har til meg 79 78

Jeg får tilbakemeldinger på utført arbeid fra min nærmeste leder 69 69

Jeg opplever at min nærmeste leder er opptatt av mine oppgaver og støtter meg aktivt

i arbeidet

74 73

Medarbeidersamtalen Jeg opplevde medarbeidersamtalen som nyttig for min arbeidssituasjon 72 72

Verdier og etikk

Overordnet ledelse

Kommunes felles verdigrunnlag er: er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Min

arbeidsplass kjennetegnes av disse verdiene

72 73

På min arbeidsplass jobber vi aktivt med etiske problemstillinger 71 70

Den overordnede ledelsen bidrar til å formidle og følge opp vår visjon og vårt

verdigrunnlag

72 72

Den overordnede ledelsen er tydelig 71 70

Den overordnede ledelsen er samlende 69 68

Samarbeid Samarbeidsmiljøet oppleves som tilfredsstillende 76 75

Det er en kultur for å yte en ekstra innsats når det er nødvendig 82 81

Som kolleger støtter vi hverandre 85 84

Konflikter blir løst så tidlig som mulig 74 72

Likeverdig arbeidskultur Jeg opplever at alle ansatte på min arbeidsplass behandles likeverdig 81 81

Organisering av arbeidet Jeg inviteres til å delta når arbeidet planlegges og oppgaver fordeles 76 76

Faglig og personlig

utvikling

Jeg blir gitt selvstendig ansvar og myndighet for gjennomføring av arbeidsoppgaver 87 86

Jeg opplever at det er klart definerte mål for min arbeidsplass 78 77

Det er samsvar mellom min kompetanse og mine arbeidsoppgaver 82 81

Det er forståelse for at det kan gjøres feil 85 84

Det er klima for nytenkning og utprøving på arbeidsplassen 79 78

Jeg har mulighet til å skaffe meg ny kompetanse som er relevant i min

arbeidssituasjon

74 75

Arbeidsomfang Det er samsvar mellom de krav som stilles og den tid jeg har til rådighet 60 59

Trivsel og motivasjon Jeg trives på jobben 84 83

Jeg trives med arbeidsoppgavene mine 83 83

Jeg opplever at min innsats er viktig for å nå arbeidsplassens mål 86 85

Service og kvalitet Det er klarlagt hva som menes med kvalitet og service på min arbeidsplass 78 77

Arbeidsvilkår

På min arbeidsplass opptrer vi med respekt og serviceinnstilling overfor brukerne 87 87

Vi er opptatt av å få tilbakemelding fra brukerne 83 82

Tilbakemeldinger fra brukerne nyttes for å forbedre tjenestene 83 82

Helse, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen min (fysisk og psykososialt

arbeidsmiljø)

73 73

Arbeidsplassen min er tilrettelagt slik at jeg unngår fysiske belastningsskader 73 74

Jeg føler meg trygg i ansettelsesforholdet mitt 87 87

Ordninger som permisjoner, pensjonsordninger, ferie, avspasering m.v. er

tilfredsstillende

80 80

Engasjement Jeg føler ansvar for arbeidsplassens samlede resultater 88 87

Jeg er villig til å ta på meg nye utfordringer 88 88

Stolthet Jeg er stolt av arbeidsplassen og omtaler den positivt utad 86 86

Oppfølging På min arbeidsplass arbeider vi aktivt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 74 71

Seniorpolitikk Jeg opplever kommunens seniorpolitikk som tilfredsstillende 78 81

Lønn

Jeg får en tilfredsstillende lønn i forhold til hva jeg kan oppnå i tilsvarende stillinger

andre steder

* Kommunale foretak, private ideelle syke- og aldershjem og lærlinger er ikke inkludert i tallene.

62 61

More magazines by this user
Similar magazines